Najważniejszy byłoby to, że Bóg popatrzyłby na swój lud bardziej łaskawie.