Go down
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Liczba Zwierzęcia - 666

26th Wrzesień 2017, 20:46
Message reputation : 100% (2 votes)
Myślę, że ten temat pojawiłby się prędzej czy później na forum, a chciałem założyć osobny wątek w tym celu, ponieważ myślę, że jesteśmy na tropie do obliczenia liczby imienia bestii.

Chciałbym zwrócić uwagę na pewien ważny wniosek, czy może odkrycie, jakie Henryk zawarł w swoim najnowszym artykule...

thewordwatcher napisał:

Wiele wskazuje na to, że Joseph Rutherford był Żydem i najprawdopodobniej znał rzeczywiste znaczenie proroctw biblijnych. Dlatego w szybkim tempie odrzucono wszelkie nauki o planie Boga odrodzenia rzeczywistego Izraela z 10-ciu pokoleń, uprowadzonych wcześniej na Kaukaz i rozproszonego w Europie. Historia także owe informacje pieczołowicie ukrywa.

Odrzucono także państwo współczesnego Izraela a 12 plemion zamieniono na Izrael duchowy, według listów apostoła Pawła. Właśnie za czasów Rutherforda Świadkowie Jehowy rozpoczęli niezwykle efektywną oraz intensywną akcję głoszenia i rozpowszechniania magazynów: Strażnicy oraz Przebudźcie się, kierując jakiekolwiek poszukiwania właśnie do listów Pawła, ukrywając w ten sposób Boży plan zbawienia całego Izraela - wszystkich 12 pokoleń.

http://www.zbawienie.com/ukrywanie-krolestwa-bozego.htm

Wedle informacji podanych przez Heńka w całym artykule wynika, że Rutheford musiał reprezentować synagogę szatana, czyli stricte nasienie węża i to prawdopodobnie jego zadaniem było "właściwe" ukierunkowanie nowego ruchu Badaczy Pisma Świętego.

Oczywiście powody są jasne. Jeśliby intencje Russela okazały się zbyt gorliwe, mógłby on przypadkiem nadać duży wydźwięk faktu, że Naród Wybrany - Izrael, istnieje do dzisiaj jako literalna nacja, a proroctwa w Pismach dokładnie to opisują i każdy przekonać może się samodzielnie studiując je.

Ujawnienie tegoż faktu z czasem ukazałoby także, że Żydzi (synagoga szatana) piastujący elitarne pozycje w świecie polityki itp. nie mogą być tym  samym narodem co biblijni Izraelici, którzy mieli żyć w niewoli i pod przekleństwem złamanego Przymierza.

Czyli działanie Rutheforda, mające na celu przekierowanie nurtu zapoczątkowanego przez Russela zdaje się być celowe i zaplanowane w określonym celu...

...zataić prawdę o Narodzie Wybranym, z którego ma być odtworzone Królestwo Boże i rząd Chrystusa oraz 144000 czystych genetycznie, żywych Izraelitów!

Synagoga szatana na najwyższych szczeblach dobrze wie o swym prawdziwym pochodzeniu, w sporej części od Ezawa a nie Jakuba i specjalnie zwalcza rzeczywistych Izraelitów, trzymając ich pod swym syjonistycznym butem.

Ale co najciekawsze...

...ci najwyżej w szatańskiej hierarchi, reprezentanci samej bestii lub smoka, do kogo odsyłają w celu najlepszego i nasilniejszego zwiedzenia???


DO NAUK PAWŁA Z TARSU!!


Tak więc Paweł jest im dobrze znany, a przekierowanie na jego nauki, to najlepszy sposób na wprowadzenie w błąd, zwiedzenie, podanie pod kontrolę oraz...wykonanie planu.

Tak, jak nie raz powtarzał Cyryl...

Nauki Pawła to ścisła instrukcja i plan zniewolenia...zwłaszcza Izraelitów!!!

Paweł jest więc fałszywym prorokiem. Ma moc zwodzenia i kto wie, jaką jeszcze odegra rolę?

Jeśli znamy go jako człowieka, a wiemy z Apokalipsy, że na podstawie jego liczby - 666 mamy obliczyć liczbę zwierzęcia, gdzie wszystko póki co wskazuje na Pawła, jako największego obecnie zwodziciela, to kim lub czym z nazwy może być to, co on reprezentował???

Objawienie 13

(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Zauważmy, że Paweł kładzie też duży nacisk, a właściwie to prorokuje pojawienie się "antychrysta", jako osoby będącej przeciwieństwem Isusa Chrystusa...tylko Paweł coś takiego przepowiedział.

Czy więc nie odwraca on po prostu uwagi od...siebie i kogoś, kogo reprezentuje???

Jakiego równania należałoby użyć, aby poznać imię nadchodzącego, ostatniego władcy tego parszywego systemu???
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

26th Wrzesień 2017, 22:38
Message reputation : 100% (2 votes)
Myślę, że wszystkie "dane do tego równania" są zawarte w Pismach, no i oczywiście słowa naszego Króla mają za sobą nieograniczoną mądrość i wskazówki.

Zauważmy coś ciekawego, o czym Isus ostrzega apostołów...

Mateusza 24

(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

(Cool Ale to wszystko dopiero początek boleści.

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Mieliśmy ostatnio okazję przeczytać szersze wyjaśnienia dzięki pracy Henryka, że określenie "Chrystus", to nie jest imię czy nazwa własna, ale jest to rodzaj tytułu.

thewordwatcher napisał:

W przypadku Chrystusa, słowo greckieΧριστος - Chrystus oznacza - Namaszczony. Aramejskie słowo - מָשִׁיחַ (mashiyach)Mesjasz to także znaczy - Namaszczony. Namaszczenie zawsze odbywało się w Izraelu z użyciem oleju, a namaszczano w ten sposób króla z polecenia Boga.

http://www.zbawienie.com/Chrystus-to-nie-imie.htm

Tak więc ktokolwiek, kto by się podawał za Chrystusa, wcale nie musi odnosić się do Isusa - Syna Boga Izraela, ale po prostu może posługiwać się tym terminem jako ktoś "namaszczony" - wyznaczony do określonego zadania.

W świetle ostrzeżeń Isusa, wielu może posługiwać się tym tytułem powołując się nie na osobę Syna Bożego, ale na 'wyznaczonego' wysłannika innych zwierzchności...w tym wypadku możemy się domyśleć jakich.

Cyryl zauważył ostatnio coś niesamowitego...

Cyryl napisał:

Co jeszcze ciekawsze Paweł z Tarsu nauczał o swoim Chrytusie, który jest przywódcą "duchowego Izraela". Oznacza to, że rzeczywisty Isus jet królem realnego Biblijnego Izraela.

Paweł nawet przeklął autorów rzeczywistej ewangelii:

Gal 1 napisał:
(6) Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii,
(7) Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.
(8 ) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
(9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

Paweł zatem naucza o swoim Chrytusie który co uczynił:

1. Zniósł prawo Boga.
2. Zbawienie jest z łaski i z wiary w tego Chrystusa a nie z uczynków.
3. Nie ma już rzeczywistego Izraela ale jest tylko duchowy.

Paweł ponadto obiecuje każdemu, że zostanie porwany do nieba aby zrównać się z Bogiem:


1 Tesal. 4 napisał:
(16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
(17) Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

Tymczasem co stało się z Chrytusem Pawła???


Iz 14 napisał:
(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!
(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.
(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.
(15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.

Wbrew zapowiedziom Pawła, jego Chrystus został zapewne strącony do otchłani.

Zauważcie jedno w tej modlitwie Watykanu nie wymienia się imienia Chrystusa. Dlaczego???

Ponieważ oni wiedzą, że czczą Mesjasza ale Lucyfera i jego syna czyli Bestie.

https://zbawienie.forumotion.com/t288p25-tajemnica-wielkiej-nierzadnicy-i-babilonu-wielkiego-rozwiazana#12666

No właśnie. Czyli ktokolwiek pojawiłby się w postaci lidera, tudzież liderów, ponieważ wiadomo że Paweł miał wielu pomocników, może nazwać siebie Chrystusem, jako namaszczonym przez smoka, czy bestię.

Paweł swymi naukami utorował drogę do takiego myślenia i w połączeniu z magią jego smoczej mowy jest on świetnym typem fałszywego proroka.

Zobaczmy, że bestia z morza ma przejąć od smoka władzę i tron, czyli stanie się władcą i ostatnim królem, a do tego potrzeba jej przewodnictwa duchowego odgrywanego przez fałszywego proroka...

Objawienie 13

(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

(4) Ioddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

(...)

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.[/b]


Wszystko sprowadza się do Pawła. Wystarczyłby tego typu uwodziciel, ruch niosący przekaz w stylu Pawła i wielu dałoby się na to nabrać.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

27th Wrzesień 2017, 18:43
Message reputation : 100% (1 vote)
Myślę, że niewłaściwym jest patrzenie w stronę tzw. "Antychtysta" czy też fałszywego "mesjasza".

Czyim wymysłem jest osoba, rzekomy lider świata, tak powszechnie nazywany "Antychrystem", który ma być ostatnim władcą na ziemi, wcieleniem samego szatana???

Jest to wymysł fałszywego apostoła Pawła z Tarsu.

Według mnie, żadnego antychrysta czy fałszywego mesjasza nie będzie, ponieważ ani Ojciec ani Syn o nikim takim nie prorokowali.

Mamy jedynie mowę o fałszywym proroku, który jest zwierzęciem wychodzącym z ziemi, wykonującym polecenia bestii z morza...

Objawienie 13

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

I dokładniej...

Objawienie 19

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

Tak więc mamy mowę jedynie o fałszywym proroku - zwierzęciu wychodzącym z ziemi, a wiedząc ,że zwierzę z morza to system rządów upadłych na ziemi, który nie ogranicza się jedynie do jednostki, to domyśleć się łatwo, że zwierzę z ziemi, to upadli aniołowie z otchłani, cała ich banda, a nie...jednostka.

Tak więc te wszystkie typowania, że ten albo tamten może być jakimś "antychrystem" czy fałszywym mesjaszem można wyrzucić do śmietnika.

To bajeczka dla zwiedzonych, co świetnie widać na przykładzie Chrześcijan, gorliwych wyznawców Pawła i jego doktryn i proroctw. Wystarczy zobaczyć jak w typowanie zabawia się Detektyw Prawdy...

* "Emma Bonino aborcjonistka na skalę przemysłową wywyższona przez ANTYCHRYSTA Bergoglio".

* "Rihanna: „Książę William jest Antychrystem”

* "Jared Kushner – poważny kandydat na antyChrysta."

* "Trump: „księża i świeccy, mieli niezliczony wkład w sukces Ameryki”. Czy Trump jest chrześcijaninem czy antychrystem?"

* "Kto będzie antychrystem. Wynik ankiety."

* "Maitreya (antychryst) pokaże się już wkrótce"

* "Antychryst nadejdzie w ciągu roku, USA tworzyli masoni."

I tak dalej, wręcz bez końca...

To są wszystko bzdury, które można roztrzasnąć o kant czterech liter, ponieważ tak właśnie wygląda logika według Szawła.

Typowanie, a to Trump, Kuschner, William, Maitreya, a to za rok, może dwa, tu czy tam....to ściema!

Nie będzie "antychrysta", a ta cała zgadywanka, to mydło na oczy i odwracanie uwagi od tego, czego dokonają upadli po wypuszczeniu  z otchłani, pokazując się jako wybawcy czyniący przed ludźmi cuda i wyznaczający nowy nurt wierzeniowy, będący kultem bestii z morza.

Antychrystem według mnie zostanie obwołany Syn Boży Isus Chrystus, który poprowadzi zjednoczony Lud Boży na pustynię na sąd...pisałem o tym tutaj...

https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/12/05/motyw-ostatecznego-zwiedzenia-rozpoznany/

Micheasza 2

(12) Na pewno zbiorę całego Jakuba, na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Skupię go jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę na wygonie, i będzie to gwarny tłum ludzi.

(13) Przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich Król, a Pan będzie na ich czele.

Tak więc promowanie antychrysta czy fałszywego mesjasza według kłamstw Pawła jest wymierzone oczywiście w Boga i Jego Syna, jak wszystkie dzieła fałszywego apostoła, sługi bestii.

Możemy się więc spodziewać, że fałszywy prorok z Objawienia, będzie czymś w stylu działalności Pawła i jego uczniów, jak to było za ich czasów.


Pytanie tylko, jak to nazwać i pod jaką postacią będzie dokonywana namowa do kultu zwierzęcia???

Jeśli do tego dojdziemy, myślę, że będziemy w stanie obliczyć liczbę imienia bestii.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

28th Wrzesień 2017, 19:31
Message reputation : 100% (1 vote)
Mam kolejny trop, który podsunął mi Patryk z grupy ZLB.

Zwróćmy uwagę na słowa Pawła spisane w jednym z jego listów...


1 List do Koryntian 3

(1) I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie.

(2) Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie,

(3) Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie?

(4) Albowiem jeśli jeden mówi : Ja jestem Pawłowy, a drugi: Ja Apollosowy czyż cieleśni nie jesteście?

(5) Bo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan.

(6) Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg.

(7) A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost.

(Cool Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy.

(9) Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.

(10) Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje.

(11) Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Isus Chrystus.


Przeanalizujmy nieco ten tekst w odniesieniu do prawdziwego Słowa Bożego.

Zauważmy, że Paweł zwraca się do ludzi, jako do istot 'cielesnych' i wypomina im błędy wynikające z tego powodu. Uprzedza on, iż przez to nie mógł mówić do nich jako do "duchowych".

Czy nie brzmi to, jakby istota wyższa - duchowa krytykowała człowieka - cielesnego za jego ułomność???

Wiemy już, że fałszywy apostoł Paweł jest zapowiedzianym w przypowieści Isusa kąkolem, który został posiany przez samego diabła, a więc Paweł jest synem złego.

Mateusza 13

(37) A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.

(38) Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego.

(39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie.

(40) Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata.


Jeśli przyjmiemy, że Paweł jest fałszywym prorokiem wysłanym przez diabła, zgadzałoby się, że jego przesłanie to nic innego jak...mowa smoka.


Objawienie 13

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.


A więc cała nauka Pawła z Tarsu, to tak naprawdę mowa smoka, dlatego też charakter jego wypowiedzi jest nacechowany wyższością, właśnie tak jak powyżej. Wygląda na to, jakby Paweł przemawiał w imieniu diabła i był kopią Isusa. Według przypowieści o kąkolu na roli, tak to właśnie wygląda. Bóg posłał swego Syna by zasiał ziarno - synów Królestwa, natomiast diabeł posłał swojego sługę i jego popleczników.

Następną ciekawostka jest to, że słowa skierowane do ludzi opisują jakby to, co diabeł, nazywany przez Pawła Bogiem, stworzył na ziemi.

(4) Albowiem jeśli jeden mówi : Ja jestem Pawłowy, a drugi: Ja Apollosowy czyż cieleśni nie jesteście?

(5) Bo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan.

(6) Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg.

Jakby dzielił na wyznawców czy to Pawła czy...Apollosa, który zapewne również jest synem złego, ale podkreśla, że tę misję wspomaga niby Bóg - oczywiście Bóg Pawła.

Skąd taki wniosek???

(9) Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.


Przecież Isus wyraźnie powiedział w przypowieści, że rola to świat a nie ludzie czy synowie Królestwa...

(38) Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego.


Tak więc według logiki Pawła "Boża rola, budowla Boża", to nic innego jak świat rządzony przez smoka i jego Babilon, jako budowla.

Paweł jest więc wysłannikiem smoka, najprawdopodobniej był upadłym aniołem pod ludzką postacią, który mógł stać się składową bestii z otchłani, wykonując jednocześnie pracę na rzecz bestii z morza, która to jest wytworem smoka namawiającego aniołów do buntu i schodzenia na ziemię w celu dalszej odbudowy Babilonu.

Bestia z morza jest więc fundamentem założonym przez diabła, jest jego synem - "chrystusem" (namaszczony, wyznaczony), jak to ostatnio udowodnił Cyryl tutaj...

https://zbawienie.forumotion.com/t288p25-tajemnica-wielkiej-nierzadnicy-i-babilonu-wielkiego-rozwiazana#12666

A dalsze wersy Pawła zdają się tą tezę w pełni potwierdzać...

(10) Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje.

(11) Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Isus Chrystus.


Fundamentem tej roli, "Bożej budowli" jest pawłowy 'Chrystus' - czyli bestia z morza o wygojonej śmiertelnej ranie, a sam Paweł i jego poplecznicy, to fałszywy prorok, bestia z otchłani do której zapewne wszyscy zostali strąceni i wyjdą z niej, by ponownie odstawiać tą samą szopkę, jak po śmierci Jezusa, ale tym razem przedstawienie odbędzie się po...Jego powrocie!

CZY TERAZ LEPIEJ ROZUMIEMY TĄ SYMBOLIKĘ???

SMOK I JEGO MESJASZ

Liczba Zwierzęcia - 666 Smok_i10
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

28th Wrzesień 2017, 21:54
Message reputation : 100% (2 votes)
Bardzo ciekawie piszesz Obserwatorze. Zobaczmy te słowa Pawła z Tarsu o "Antychryście":


2 tes 2 napisał:(1) Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Isusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia,
(2) Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
(3) Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
(4) Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.
(5) Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?
(6) A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.
(7) Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.
(Cool A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Isus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.
(9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
(10) I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
(11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,
(12) Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
(13) My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.
(14) Do tego też powołał was przez ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Isusa Chrystusa.
(15) Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz.
(16) A sam Pan nasz Isus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, i dobrą nadzieję z łaski,
(17) Niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie.Otóż wg Pawła ten Antychryst ma przyjść:

2 tes 2 napisał:
(9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,

A co mamy u Mateusza???


Mat 24 napisał:(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,
(28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy.
(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

Jak widać Paweł w swoich naukach czyni Isusa Antychrystem


Co ciekawe zobaczmy Apokalipsę:


Ap 19 napisał:(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.
(12) Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam.
(13) A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.
(14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.
(15) A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.
(16) A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.
(17) I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą,
(18) By jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.
(19) I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu. oraz z jego wojskiem.
(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.
(21) A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.


http://www.bibliamesjanska.com/Ap/19.html

W tym rodziale jest mowa o wielkiej bitwie jaką Isus stoczy ze swoją armią 144 tysiecy z armią Bestii. A oto słowa Pawła:

2 Tes 2 napisał:
(Cool A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Isus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.

Przecież ta bitwa Armagedon odbędzie się o zdobycie wzgórza Syjon. 

Zobaczmy  teraz znowu proroctwo u Mateusza:


Mat 24 napisał:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa -
(16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry;
(17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego;
(18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz.
(19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach.
(20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.
(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.
(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.
(23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.
(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.
(25) Oto powiedziałem wam.
(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie.
(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,
(28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy.
(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.


Zobaczmy w Isus mówi tutaj, że Bestia zajmie wzgórze Syjon i zacznie na nim swój kult. Wtedy to Isus odbije te wzórze Syjon i je zajmie.

Zmusi to zapewne Bestie do zgromadzenia wielkiej armii i wydania bitwy Isusowi pod Armagedonem. 

Dlatego Paweł mówi, że niegodziwiec czyli antychryst co zrobi???


2 Tes 2 napisał:(4) Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.

Zobaczmy wiadomo, że 2 świątynia nie istnieje.

Jeśli by ją odbudowano i tam zaczęto czcić Bestie to Isus mógłby tą świątynie zająć i wtedy Bestia by musiała ją odbić.

Wtedy by Isusa przedstawiono jako antychrysta. Zobaczmy te słowa:


Mat 24 napisał:(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

Będą rozpaczać narody ziemi??? Dlaczego???


Ap 13 napisał:(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.
(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.


Ponieważ te narody same uczynią obraz Besti - ohydę spustoszenia - na wzgórzu Syjon. A Isus te wzgórze zajmie i ten posąg zniszczy. Będzie to pokaz mocy Isusa.

Bestia zatem będzie musiała wdać wojnę Isusowi

Jak widać proroctwa Pawła mają na celu aby jak najwięcej ludzi stanęło po stronie Bestii.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

29th Wrzesień 2017, 12:58
Message reputation : 100% (1 vote)
Bardzo ciekawe rozwinięcie myśli Cyrylu, które może rzucić nieco więcej swiatła na wydarzenie rozgrywane obecnie wokół Syjonu.

Zauważmy, że cały czas próbuje się koncentrować w tym rejonie wojska w dużych ilościach i wygląda na to, że prędzej czy później dojdzie tam do eskalacji konfliktu, który z terenów Syrii może przenieść sie na Izrael, Iran czy Arabie.

Celem takiego konfliktu byłoby wywołanie rzezi między muzułmańskim światem arabskim a zwolennikami politycznego syjonizmu...powtarzam politycznego syjonizmu, czyli zwolennikami fałszywego państwa Izrael, do którego zalicza się także syjonizm chrześcijański.

To mogłoby być także zalążkiem socjalnego kataklizmu na skalę światową, w której chrześcijaństwo zostałoby w tej kwestii podzielone, jak to stoi w planie 3 WŚ, a zmuszone do obrony przed mniejszościami etnicznymi może zostać wciągnięte do tegoż konfliktu, gdzie w obliczu ujawnionych matactw Nierządnicy i jej demonów, straci swój kompas.

I to byłby moment wejscia na scenę bestii z morza i jej fałszywego proroka, czyli bezpośrednia akcja upadłych aniołów, pod nieznaną nam jeszcze postacią, którzy będą zwiastować "pokój i bezpieczeństwo", jednocześnie doprowadzając do odbudowy fałszywej świątyni na Syjonie po usunięciu obecnych religii i oddania czczi posągowi zwierzęcia, które ma ranę od miecza, a jednak żyje.

Jakby nie było, będzie to wystawienie na widok publiczny doktryny lucyfera w wykonaniu bestii. Zaprowadzi ona pozorny ład i może przy tym posłużyć się tymi samymi sposobami, którymi posługiwał się Paweł podczas swej działalności. Dlatego dwaj Świadkowie będą odkręcać ich kłamstwa, jak to czynili apostołowie Baranka wobec pawłowego kąkolu.

Twórczość Pawła jest po prostu odwróceniem kota ogonem. Przyjście Antychrysta według jego opisów ukazuje nam tak naprawdę przyjście Syna Bożego w mocy i chwale i towarzyszącym im znakom.

Tak jak pokazał to Cyryl...

Pawłowy Antychryst...
2 Tesaloniczan 2

(9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
(10) I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.


Isus Chrystus...
Mateusza 24

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

Zbierzność raczej nie może być przypadkowa. Paweł mówi o przyjściu w mocy i wśród znaków, a u Mateusza w takim wydaniu przyjdzie oczywiście Isus.
Mało tego, Paweł stwierdza, że ów "niegodziwiec" ma posługiwać się podstępnymi oszustwami, co według mnie odnosi się do faktu, że Isus zgromadzi zjednoczony Izrael i poprowadzi go na Sąd, co w świetle doktryn forsowanych przez religie fałszywe byłoby niedopuszczalne.

Tak więc wygląda na to, jakby przyjście Isusa i jego aniołów w celu porwania 144000 i wyprowadzenia Izraela miało zgrać się z objęciem władzy brzez 10 króli i bestie na 42 miesiącie, kiedy to Izraelci będą już w miejscu dla nich przygotowanym.

Za dni tych królów Isus będzie już panował, a Jego Królestwo zostanie ustanowione i ostatecznie przejmie władzę niszcząc wraz z armią 144000 wojska sił zła w bitwie Armagedonu, oczyszczając całą Ziemię Obiecaną.

Taki scenariusz jest według mnie wielce prawdopodobny.
Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

29th Wrzesień 2017, 23:54
Message reputation : 100% (1 vote)
Czyli mówicie mościpanowie że doktryna Pawła związana z zbawieniem z łaski i innymi  rzeczami w niedalekiej przyszłości podczas Dnia Bożego ma stać się antytezą przeciwko właściwemu, prawdziwemu  Mesjaszowi?.

Tak to jest bardzo realne, jednak czy  istnieje szansa  by ewangeliczny kościół w sensie zwykłych ludzi  dał się zwieźć widząc znak Syna Bożego na niebie?. Czy "moc" Pawłowej nauki przyćmi zdrowy rozsądek?
Od dawna podejrzewam  że Paweł z Tarsu  i Szymon mag to ta sama istota, pamiętacie kiedyś rozpisywałem to na przykładzie  apokryfu :"Dzieje Piotra", gdzie postawiłem tezę że jedynie ostatni rozdział jest oryginalną pozostałością po tym piśmie a pierwszy rozdział został sfałszowany a postać Pawła jedynie przewijająca się tam na początku, została tam osadzona. Prawdopodobnie Paweł z Tarsu to ta sama osoba co Szymon Mag. Jedynie  osobę Pawła stworzono po  nagłej klęsce  podczas konfrontacji z Piotrem. Kiedy  Szymon padł na ziemię z dużej wysokości zamiast się zabić, co powinno być normalną konsekwencją złamał sobie jedynie nogę. I oddalił się z miasta, potem rzekomo umarł na gangrenę. Oczywiście skoro się nie zabił  to znaczy że człowiekiem w pełni nie był.
Co ciekawe Paweł z Tarsu  przebywający również rzekomo  na nagłej pielgrzymce po Hiszpanii , również z niej nie wrócił. Możliwe że upadły grający Szymona Maga  został po upokorzeniu przez Piotra związany w otchłani. Dlatego Paweł z Hiszpanii nie wrócił. Śmierć Pawła w Rzymie musiała więc zostać kompletnie zmyślona by jakoś zgodnie zakończyć całą historię  nieistniejącego apostoła. Do tego posłużyły im :"Dzieje Apostolskie" ( zwróćcie uwagę na podobieństwo tytułów ), oraz częściowo  :"Dzieje Piotra", które według badaczy  były znane wcześniej niż Dzieje Apostolskie!. Potem powstały jeszcze :Dzieje Pawła" ale nie cieszyły się zbytnią popularnością.Dzieje Apostolskie zrezygnowały z wersji podróży Pawła do Hiszpanii ponieważ musiały by wtedy opisać pojedynek w Rzymie, woleli nie ukazywać Pawła jako zbiega, który usuwa się z Rzymu na czas przybycia Piotra. Oczywiście jest to bardzo nielogiczne, ponieważ powinien razem z Piotrem stanąć przeciwko Szymonowi. Z dziejów Piotra dowiadujemy się że ludzie  wysyłali listy z Rzymu do Jerozolimy by przybył Piotr i interweniował w sprawie Szymona. Dlaczego więc Paweł nie reagował na spustoszenia czynione na prowincjach Rzymu?, dlaczego ludzie nie prosili Pawła pierw o interwencję?  Odpowiedź może być tylko jedna. Paweł nie istniał! Był tylko Szymon Mag. I to Piotr przybył z Jerozolimy  walczyć z Szymonem ( Pawłem ). Dzięki fałszerstwu , a w zasadzie nieudolnej przeróbce sami się wkopali. Ponieważ  z oryginalnego tekstu "Dzieje Piotra", zachowały się tylko ostatnie dwa rozdziały! Oczywiście wcześniejsze zostały zniszczone i nie przetrwały do dziś. Ostatni rozdział został w wersji niezmienionej, a poprzedzający  ( pojedynek Piotra ) według badaczy został zmieniony lub dopisany w 4 wieku. Jeśli prześledzicie  rozdział  "Pojedynek Piotra" zobaczycie że Piotr cytuje dosłownie wersy Pawła z Dziejów Apostolskich. Piotr niemal mówi tam słowami Pawła. Moim zdaniem  historia tam opisana jest na podstawie oryginalnego tekstu, jedynie została tam wmieszana postać Pawła, który "uchodzi do Hiszpanii" by nie przeszkadzać Piotrowi. Oczywiście w ten sposób stworzyli postać Pawła na kartach historii, w zamian za jego pierwowzór Szymona Maga!.

Jeśli szatan zadał sobie tyle trudu by zniszczyć przesłanie Ewangelii musiał stworzyć alternatywną historie Piotra. Szymon jako zwodziciel zginął  przy tłumach upokorzony, cała nauka  oparta przecież na gnostycyzmie częściowo przyniosła sukces, ale postać Szymona Maga  zaczęła kraść i oszukiwać jak to przystało na zwodzicieli i przywódcach sekt. Dlatego musieli stworzyć na bazie wydarzeń  i nauk Szymona nową postać, bardziej czystą i przypominającą  Isusa. Dopiero w 4 wieku udało się wprowadzić nauki Szymona Maga jako Pawłowe po dogłębnej analizie i odpowiednich fałszerstwach. Chrześcijanie wtedy błądzili w różnych nurtach gnostyckich, to był dobry moment by Paweł z Tarsu zaczął "żyć legendą kogo innego". Nadmieniam że Piotr również z tej wyprawy do Rzymu nie powrócił. Być może szatan zlecił Szymonowi Magowi zwabienie Piotra na zgubę! Tylko przy okazji oberwał jego agent.  

Tak czy inaczej wszystko co piszecie w tym świetle jest bardzo możliwe. Jednak czy możliwe by było, że ludzie widząc prawdziwe przyjście Chrystusa uznają to za  sztuczki i fałszerstwa?. Może dlatego są dziś za wczasu rozsiewane plotki o  technologii HARP i HOLOGRAMÓW na niebie?.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4620
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

30th Wrzesień 2017, 02:17
Message reputation : 100% (3 votes)
Widzę element jeszcze nie omówiony w tym temacie ale... chyba bardzo ważny.

Nie jesteśmy pewni, co oznacza - obrzydliwość czyniąca spustoszenie na miejscu świętym.

A może jest to III świątynia? Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ nie jest ona zapowiadana przez słowa Boga i Syna, ale zapowiada ją Paweł, którego 98% Chrześcijaństwa uważa za słowa Boga.

Świątynia może stanąć w każdej chwili i wszystko jest już skrupulatnie przygotowane, szaty naczynia, stoły i być może już są gdzieś gotowe kolumny, rzeźby itp. Na dokładkę są szaty kapłańskie i są dobrze wyszkoleni kapłani, istnieje Sanhedryn a także służba świątynna.

To wszystko można złożyć w ciągu nawet tygodnia.

Nawet teren ten jest już wolny od Arabów od momentu ostatniej strzelaniny i opór arabski stopniowo słabnie. Arabowie nie mają już dostępu do tego terenu i do ich świętości.


Wyobraźmy sobie, ze nagle stoi niemal gotowa III świątynia! Chrześcijanie oszaleją i będą nas wyśmiewać, że odrzuciliśmy Pawła bo przecież proroctwo Pawła się spełniło.


Dopiero będzie zwiedzenie jakiego świat jeszcze nie widział. I jeżeli się pojawi pośród cudów żydowski mesjasz to będzie dowód dla wielu, że Chrześcijaństwo jednak się myliło i Żydzi od zawsze mieli rację.

Obejrzyjmy zdjęcia i poczytajmy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rze_%C5%9Awi%C4%85tynne

Na szczycie tego wzgórza jest Meczet na Skale:  Al-Aksa. Spójrzmy na to zdjęcie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rze_%C5%9Awi%C4%85tynne#/media/File:Israel-2013(2)-Aerial-Jerusalem-Temple_Mount-Temple_Mount_(south_exposure).jpg

Jeżeli Świadkowie Jehowy budują zwykle całą Salę Królestwa w jeden weekend, to zbudowanie
świątyni jest także możliwe w bardzo krótkim czasie.

W Matusza mamy wyraźnie powiedziane że mesjasze będą się pojawiać.

Mamy więc wiele części tej łamigłówki oraz mamy jedno wielkie ostrzeżenie. Isus pokaże się na niebie dla całego świata. Dowód na płaską ziemię oraz wydarzenie, którego siły szatana nie będą w stanie zrealizować.

Z zupełnie innej beczki, jeżeli wiatry ziemi zostały już spuszczone, oznaczałoby to narodziny chłopczyka Niewiasty i bliskość porwania.

Jeżeli owe wiatry będą nadal wiać i niszczyć wszystko na swej drodze, to mamy wypełnienie się tego proroctwa.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

30th Wrzesień 2017, 22:25
Message reputation : 100% (1 vote)
Bushi napisał:Czyli mówicie mościpanowie że doktryna Pawła związana z zbawieniem z łaski i innymi  rzeczami w niedalekiej przyszłości podczas Dnia Bożego ma stać się antytezą przeciwko właściwemu, prawdziwemu  Mesjaszowi?.

Tak to jest bardzo realne, jednak czy  istnieje szansa  by ewangeliczny kościół w sensie zwykłych ludzi  dał się zwieźć widząc znak Syna Bożego na niebie?. Czy "moc" Pawłowej nauki przyćmi zdrowy rozsądek?

Dokładnie...nauka Pawła już jest antytezą do nauki Bożej i sprawdza się doskonale od czasu jej pojawienia się.

Czy jest w stanie przyćmić zdrowy rozsądek? Nie znam dokładnie poglądów Ewangelików, ale czy oni odrzucają Pawła? Jeśli nie, to ich rozsądek już w tej chwili szwankuje.

Moc Pawłowej nauki jest porażająca i zdołaliśmy się już przekonać jakie są jej skutki i jak potrafi ona pozbawić rozsądku. Dodajmy do tego moc czynienia cudów jaka ma być dozwolona fałszywemu prorokowi i to,co obserwujemy obecnie zostanie po prostu spotęgowane.

Zobaczmy jak wyznawcy doktryn Pawła potrafią upajać się "duchem" i jego "darami", mówić językami, uzdrawiać itd.
Myślę, że tego typu cuda Paweł wymyślił nie na darmo i dla jego wyznawców oraz jego 'chrystusa' jest to kolejny atrybut i autoryzacja jego rzekomego powołania.

Nawet jeśli istniała postać Szymona Maga a opowieści o Pawle zostały tylko dorobione na potrzeby Rzymu, to i tak jest to kolejny trop do tego, czym bestia może się posłużyć. Paweł nauczał, że dla dobra sprawy, będzie dostosowywał się w zależności od potrzeby...

1 Koryntian 9

(19) Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał.

(20) I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać.

(21) Dla tych, którzy są bez zakonu jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu.

(22) Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić.

Paweł jako fałszywy prorok dla "dobra sprawy" stawał się kimkolwiek trzeba było się stać, aby uwieść jak najwięcej ludzi!!

Dla Chrześcijan stał się po prostu Pawłem z Tarsu!


Równie dobrze mógł być Szymon Magiem, albo innym wynalazkiem rozsiewającym kłamliwe i zwodnicze nauki będące mową smoka.

Dlatego, według mnie, fałszywy prorok, który zostanie uwolniony z otchłani będzie działał podstępnie i w różnych miejscach odgrywał rolę wieszcza czyniącego cuda, będącego w zależności od potrzeby WSZYSTKIM, co potrzebne aby "zbawić".

I tu pojawia się właśnie zagadka tego, czym może być ohyda czyniąca spustoszenie??

Henryk napisał:

Wyobraźmy sobie, ze nagle stoi niemal gotowa III świątynia! Chrześcijanie oszaleją i będą nas wyśmiewać, że odrzuciliśmy Pawła bo przecież proroctwo Pawła się spełniło.

Dopiero będzie zwiedzenie jakiego świat jeszcze nie widział. I jeżeli się pojawi pośród cudów żydowski mesjasz to będzie dowód dla wielu, że Chrześcijaństwo jednak się myliło i Żydzi od zawsze mieli rację.

Taki scenariusz jest wielce prawdopodobny, aczkolwiek bardzo popularny wśród chrześcijan. O fałszywym, żydowskim mesjaszu mówi się bardzo często i na moje jest to odwracanie uwagi. Wystarczy wejść na portal wolna-polska, by poczytać masę artykułów na ten temat...myślę, że to blef i taki scenariusz nie sprawdzi się.

W każdym bądź razie może być to coś bardziej uniwersalnego, powszechnego. Coś pokroju Pawła i jego popleczników zwiastujących pokój, miłość i łaskę. Oczywiście byłby to nadal wymysł żydowski, wszak wiadomo, że synagoga szatana musi w tym brać udział.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4620
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

1st Październik 2017, 03:20
Message reputation : 100% (1 vote)
Obawiam się, że żadnych opcji nie można wykluczyć. Opcje wrogów Boga są dla nas nie do przewidzenia. Możemy przypuszczać wiele ale pewności mieć nie możemy.

Ale warto być przygotowanym na WSZYSTKIE opcje, ponieważ to może nam bardzo pomóc, kiedy jedna z nich, uprzednio rozpoznana jako opcja możliwa stanie się rzeczywistością.

W tym linku jest artykuł o... 'bogu' AI czyli sztucznym bogu ze sztuczną inteligencją.

https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/28/artificial-intelligence-god-anthony-levandowski

Jest wiadome, że Google czy inne organizacje AI już używają i podobno z wielkim sukcesem.

I kolejna opcja na czasy końca.


Rev 13:14  I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.
Rev 13:15  I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.
Rev 13:16  On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
Rev 13:17  I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.
Rev 13:18  Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Nie wiemy co było przed potopem i upadli, kiedy zostaną wypuszczeni na pewno to ujawnią.

Czy w takim przypadku posąg będzie komputerem AI? Ożyje i będzie mówił?

Jest to prawdopodobne i technicznie możliwe.

Nawet liczba 666, liczba niedoskonałego człowieka jako nazwa na bezdusznego robota bez sumienia także może pasować.

Oficjalnie wiemy coś niecoś na temat AI ale co jest ukryte przed nami, tego z pewnością nie wiemy.

Wracając do Ewangelików, zindoktrynowanych na wsparcie syjonistycznego Izraela jako wypełnienia się proroctw biblijnych, fałszywy mesjasz czy też fałszywy prorok byłby dla nich
100% potwierdzeniem nonsensów Pawła.

Byłaby to naturalna kolej rzeczy i nie trzeba by ich przekonywać, że właśnie wypełniły się Boże proroctwa, wypowiedziane przez Pawła. 

Nie twierdzę, że wiem co się stanie ale przedstawiam możliwe opcje.

Hmmm... AI już kontrolujue pewne systemy bankowe, Google, więc połączenie ich razem w jeden organizm pod 'żyjącym' posągiem AE i ściśle kontrolującym, kto wziął znamię a kto nie - taka opcja jest przerażająco możliwa.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

1st Październik 2017, 11:32
Message reputation : 100% (1 vote)
Opcji na chwilę obecną zdaje się być wiele, to prawda, jednak Isus w Objawieniu mówi, że imię zwierzęcia można obliczyć, czyli można poznać jego tożsamość.

Objawienie 13

(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Wiele udało się już nam odkryć i dowiedzieć. Znamy poniekąd metody działa szatańskich władz, które dążą do totalnego zniszczenia rodzaju ludzkiego.

Wiemy, że stosuje się w tym dwa filary - władzę polityczną i duchową. Trochę mi to przypomina właśnie kult dwóch bestii.

Bestii z morza, jako władzy sprawowanej przez upadłych tworzących naziemne królestwa i mocarsta (7 głów zierzęcia o bluźnierczych imionach).

Bestii wychodzącej z ziemi, sprawującej władzę duchową przed bestią z morza i namawiającej do jej kultu.

Co ciekawe, Paweł także nakazuje posłuszeńtwo wobec władzy naziemnej, gdyż według niego jest ona ustanowiona przez Boga.

Rzymiam 13

(1) Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.

(2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.

(3) Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę;

(4) Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle.

(5) Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie.

(6) Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli.

(7) Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.


Jeśli bogiem Pawła jest diabeł, to jest zrozumiałe, że bestia z morza jako naziemny ustrój rządów został przez niego ustanowiony, dlatego Paweł namawia do posłuszeństwa względem niego. Dokładnie tak samo jak stoi to w Objawieniu...

Objawienie 13

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.Jedno z drugim praktycznie pokrywa się!

Mamy schemat jak na dłoni!


Henryku, myślę, że taki koputer i cała technologia stosowana obecnie do kontroli ludzkości jest powrotem do stanu z przed potopu i rozwinięciem tego na skalę światową. To dzieło upadłych nazywanych w Apokalipsie bestiami tworzącymi te dwa systemy - filary.

Komputer o sztucznej inteligencji albo zderzacz hadronów(LHC) to są ich wynalazki potrzebne do generacji jakiejś siły potrzebnej do czynienia fałszywych cudów i znaków oraz kontroli wszelkich informacji i tym samym imitacji wszechwiedzy. To są narzędzia bestii od dawna przygotowywane i udoskonalane.

Przed potopem upadli mieli większą swobodę działania i szło im wszystko szybciej i łatwiej. Stąd mamy na świecie wszechobecne megality jako dowody na nieziemską technologię. Po potopie uległo to zapewne zmianie i nie mają już oni takich możliwości, temu potrzebne im narzędzia.

Moc czynienia cudów i znaków, taka prawdziwa, pochodzi tylko od Boga.

Dlatego upadli - bestie potrzebują na ziemi technologii, która pomoże im w zwiedzeniu.

Dzięki tej technologii mogą oni, jak napisałeś, odbudować świątynię w 2 dni i to właśnie będzie swego rodzaju cud.

I tego typu akcje plus zaprowadzenie dobrobytu, promowane mogą być na całym świecie przez kogoś pokroju Pawła, coś na podobieństwo jego misji, ale w zależności od miejsca i potrzeby, być "wszystkim dla wszystkich".

1 Koryntian 9

(22) Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić.
Jacek86
Jacek86
Liczba postów : 291
Join date : 31/08/2015
Age : 34
Skąd : Bydgoszcz

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

1st Październik 2017, 19:28
Message reputation : 100% (2 votes)
Rozmawiałem dziś ze znajomą katoliczką, i zdaje się potwierdzać wszystko o czym tu piszecie!

Zauważyłem, że katolicy regularnie chodzący do kościoła, nie wszyscy znający nawet dokładnie dziesięć przykazań, świetnie są poinformowani o antychryście, zwiedzeniach w czasach ostatecznych, i o walce dobra ze złem...

Oczywiście to dobro to Oni, a wszelkie ataki na kościół, że pedofilia itp, przerabianie kościołów na dyskoteki, traktują jako wypełnianie się proroctw...

Wydaje im się, że zostanie ich tylko niewielka grupka najbardziej wytrwałych...

Każdą próbę rozmowy o tym, że zborów chrześcijański było wiele, że w Grecji itp, to dlaczego krk ma być jedyny" traktują właśnie jako te próby ich wytrwałości...

Może dlatego watykan nie przejmuje się zbytnio pozorną utratą władzy w Europie, w sensie likwidacja kościołów itp..

Teraz spójrzmy na poprzednie wojny, wiadomo nie od dziś, że każdy tzw. żyd, lewak, imał się stanowisk  oficerskich, głównie politycznych, w najgorszym wypadku służby wartowniczej. W tym zawsze byli "najlepsi", a od frontu trzymali się z dala. Wyjątkiem może być SS, ale mogli to być odpowiednio programowani zwykli ludzie, lub najniższe rangą hybrydy.

No z taką "armią" to Paweł i upadli daleko nie zajedzie... A przecież przytoczony na początku wątku fragment to ewidentne wezwanie do walki!

Nie rozumiem tego do końca, ale poczucie wyjątkowości wśród katolików musi mieć jakiś cel...
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

1st Październik 2017, 21:34
Message reputation : 100% (2 votes)
Dokładnie Jacku i w tym tkwi największy problem. Całe Chrześcijaństwo, czy to katolicy, protestanci, śj itd, mówią o antychryście dokładnie to samo, co stoi u Pawła.

W każdym z odłamów jest dokładnie ta sama śpiewka o tym, że tylko dany "kościół", rzekomo ten jedyny prawdziwy, doświadczy prześladowań, ale zostanie zbawiony z mocy owego niegodziwca.

Moim zdaniem wszyscy zostali urobieni tą gadką o antychryście i jest to, jak już pisałem, odwracanie kota ogonem.

Wyskoczył mi dziś artykuł DP o celebracji święta Jom Kippur. Postanowiłem popatrzeć na komentarze, bo było ich nawet sporo i poczytać.
Pojawił się tam wpis pewnego gościa, który kiedyś prowadził typowo pawłowy blog i często udziela się u RadTrapa. Pokazuje on typowo schematyczny punkt widzenia według nauki Saula...

Odnośnie tej wygranej wojny w Jom Kippur to warto pamiętać że to potęga Bestii z Ziemi(anglo-usa) za sprawą Ligi Narodów (https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Narod%C3%B3w) i ONZ sprawiła że ponownie zostało utworzone narodowe państwo Izrael w 1946, było i jest wspierane militarnie przez obecne światowe imperium – Bestie z Ziemi.
Jeżeli wiemy z PŚ że istnieje Duchowy Izrael bez podziału na pogan i Żydów to w jakim celu potrzebny jest znowu narodowy Izrael i komu?
W celu autoryzacji przybycia światowego mesjasza, który zjednoczy trzy wielkie religie Judaizm, Chrześcijaństwo i Islam bo wszystkie trzy mają ten sam korzeń jakim jest narodowe państwo Izrael.
Królestwo Boże według Biblii przychodzi niewidzialnie do każdego człowieka indywidualnie, ale świat oczekuje królestwa namacalnego ogólnoświatowego co mocno promuje zachodni protestantyzm, a to jest po prostu zwiedzenie.
http://detektywprawdy.pl/2017/09/29/dzisiaj-jest-dzien-pojednania/#comment-102203

"Duchowy Izrael", "duchowy Lud Boży", a istnienie narodowego państwa Izrael, czy też literalnego Izraela z jego przywódcą, światowym mesjaszem, "to jest po prostu zwiedzenie" - takie jest postrzeganie proroctw Binlijnych przez Chrześcijan...

...ale zaraz, zaraz! Przecież światowy Mesjasz, Syn Boga żywego ma być Królem literalnego Królestwa Bożego i Królem zjednoczonego i uwolnionego z niewoli narodu izraelskiego, czyli 12 plemion Jakuba, o czym mówi praktycznie cały Stary Testament!

Taka jest jaskrawa różnica między ewangelią Pawła a Ewangelią Isusa, tak więc każdy wyznawca Pawła - Chrześcijanin z podobnym myśleniem potraktuje Mesjasza zbierającego Naród Wybrany i prowadzącego go na Sąd ku pustyni w celu oczyszczenia przed wejściem do Królestwa Bożego tu na ziemi, kim zostanie obwołany???

Ano antychrystem!

Jeśli jeszcze do niego dołączą ludzie z innych nacji i...religii, to już w ogóle antychryst na całego.

Temu tłumaczę, że proroctwa o antychryście to kłamstwa, fałszywe proroctwa apostoła Pawła.

Myślę, że mowa o jakimś żydowskim czy chabadowskim mesjaszu, to odwracanie uwagi od blefu i dlatego jest on rzekomo ujawniany i szykowany on tak wielu lat, ponieważ równie dobrze może okazać się, że gdy przyjdzie prawdziwy Syn Człowieczy, po swój naród, wtedy przekieruje się na Niego rzekome zwiedzenie, jako "fałszywego Mesjasza Narodu Izraelskiego".
Jacek86
Jacek86
Liczba postów : 291
Join date : 31/08/2015
Age : 34
Skąd : Bydgoszcz

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

1st Październik 2017, 23:19
Message reputation : 100% (1 vote)
No tak, tylko watykan - nierządnica ma być obnażona i zniszczona przez narody północy jeszcze przed bitwą z wojskami Isusa?

Jeśli ujawni się zbrodnie i satanizm papieży, całego kierownictwa, to wątpię żeby jakiś katolik dalej ufał tej religii... w końcu to w miarę porządni ludzie..

Chyba, że... narody północy zniszczą Watykan za zbrodnie, islamistów itp.. ale zbrodnie nierządnicy jakoś przez upadłych zostaną ukryte...

Wtedy wyznawcy Pawła będą chcieli się zemścić na ludziach którzy porzucili religie i zniszczyli nierządnicę... uważając ich za siły antychrysta... Może strumień wody za uciekającymi na pustynie to Ci co pozostali wierni religiom...?
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

2nd Październik 2017, 07:47
Message reputation : 100% (1 vote)
Oczywiście, że tak, tyle że Watykan i jego wszelkie działania, czy to polityczne, czy religijne mają bardzo niewiele wspólnego z Biblią.

Wiele doktryn krk stoi nawet w sprzeczności z naukami Saula, jak chociażby bałwochwalstwo. Sęk w tym, że jego nauki są tak pokrętne, że każde wyznanie i odłam chrześcijaństwa jakoś dorabiał sobie do nich swoją filozofię...krk poszedł po prostu po całości, a nawet swego czasu zabijał za pasiadanie i czytanie Biblii.

Takie zbrodnie łatwo wytknąć, pomijając fakt, że pawłowizna to taki sam satanizm co Watykan.

Wystarczy popatrzeć na pobudzenie ruchów chrześcijańskich i tak zwany ruch "nowo narodzonych" chrześcijan, odchodzących od poszczególnych kościołów, ale nadal pozostających pod mocą herezji Pawła.

Plan 3 WŚ mówi o zniszczeniu Chrześcijaństwa i utracie jego "kompasu", ale nim jest przecież Paweł, który mimo powolnego upadku Nierządnicy i jej obnażenia, nadal świetnie pełni rolę zwodziciela i chrześcijańskiej alternatywy na wiarę bez religii.

Dlatego też myślę, że bestia z morza posłuży się fałszywym prorokiem - bestią z ziemi, zwiastującym ewangelię pokoju według Pawła, ale może w nieco innym, uniwersalnym wydaniu typu: "być wszystkim dla wszystkich".

Jeśli bestia i 10 króli ma zniszczyć nierządnicę, to może oznaczać to ogólnoświatowy upadek wszystkich religii, wszak Nierządnica jest ich źródłem, matką wszystkich wszetecznic, a wtedy jedynym co pozostanie, to Saulowe nauki jako wytwór bestii i jej 'apostoła'.

I tutaj mam pytanie do reszty forumowiczów...

Czy kojarzycie z innych religii tak negatywną postać, jak antychryst? Coś na podobieństwo pawłowego niegodziwca???

I jakie są podobieństwa nauk tych religii, jak np. zbawienie z łaski, wyprawa do nieba, ustanowienie jakiegoś szczególnego miejsca kultu - taki wspólny mianownik ???

Kojarzycie coś???
Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

2nd Październik 2017, 09:26
Message reputation : 100% (2 votes)
Obserwatorze , tu wspólnym mianownikiem może być tylko gnostycyzm, ponieważ na podłożu tego  gadziego wynalazku można dowolnie kreować każdą religię.

Gnoza zakłada "stwórcę" który nie ingeruje w świat, co jest bardzo wygodne np. KrK, dlatego potworzyli sobie armię"świętych" Maryję. Bóg jest jedynie skory do gniewu u katolików i potrzeba go poskramiać modlitwami do "świętych".

Gnoza zakłada również że uczynki nie mają sensu a zbawienie jest niezależne od naszych uczynków, co bardzo spodobało się Pawłowi z Tarsu. Zakon przybity do krzyża czyli sposób na pozbycie się odpowiedzialności za cielesne sprawy. To pierwszy stopień uwalniania się ezoteryków z ich "ego", tu się kłania nowy ruch NEW AGE!

Gnoza zakłada że materialny świat jest pomyłką stwórcy, człowiek musi się zjednoczyć z "stwórcą" i pozbyć  ciała jako więzienia, co jest podstawową nauką krk i innych denominacji Pawłowych, więc mamy "duchowy irael", niebo po śmierci ciała, królestwo w niebie a nie na ziemi.

Gnoza zakłada również reinkarnację , czyli stawia kult  śmierci i narodzin na pierwszym miejscu, ponieważ tylko to zostało stworzeniom przeklętym przez prawdziwego Stwórcę. Więc to obsesja demonów oraz upadłych aniołów. Dodatkowo popularyzowana jest ta nauka od samego początku jak Adam z Ewą poszli w pole. To bardzo spodobało się religiom wschodu, oraz  zawarte jest też w Kabale. ( tak  kabaliści wierzą w reinkarnację ).

Więc wspólnym mianownikiem jest gnoza, a na jej podstawie można połączyć wiele religii, kwestia dobrego zwodziciela , który będzie umiał poderwać  lud z różnych wyznań!.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

2nd Październik 2017, 22:18
Message reputation : 100% (1 vote)
Bushi racja wspólnym mianownikiem jest gnoza.... jednak teraz zauważmy coś ciekawego.

Co jest wyjątkowego w Bogu i co jest wyjątkowego w Biblii???

Otóż Biblia jest całkowitym przeciwieństwem gnozy.

Oto co twierdzi Biblia oraz sam Bóg na temat całego stworzenia w tym szczególnie świata materialnego:


Rodz. 1 napisał:(1) Na początku Bóg uczynił  niebo i ziemię.

(2) Ale ziemia była niewidoczna i nie zabudowana i ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży poruszał się nad wodą.

(3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światło. i powstało światło.

(4) I widział Bóg światło, że było dobre i oddzielił Bóg światło od ciemności.

(5) I nazwał Bóg światło dniem, a ciemność nazwał nocą. I przyszedł wieczór i poranek pierwszy dzień.

(6) Potem Bóg rzekł: Niech powstanie firmament w środku wody i niech środek odzieli wody, i tak się stało.

(7) I uczynił więc Bóg firmament, i podzielił Bóg pomiędzy wodą pod firmamentem, a wodą, która była nad firmamentem.

(Cool I nazwał Bóg firmament niebem, i widział Bóg, że to było dobre, i tak nastał wieczór, i nastał poranek - dzień drugi.

(9) Potem rzekł Bóg: Niech wody, które są pod niebem zbiorą się na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. I wody, która były pod niebem zebrano na swoje miejsca, i suchy ląd się pojawił.

(10) Wtedy nazwał Bóg suchy ląd, a zgromadzenie wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre.

(11) Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia ziele trawy wydających nasienia, według swego rodzaju i według swego podobieństwa, a drzewo owocowe wydające owoc, w którym jest jego nasienie, zgodnie ze swym rodzajem na ziemi, i tak się stało.

(12) I wydała ziemia ziele trawy, wydające nasienie zgodnie według rodzajów jego, i drzewo owocowe rodzące owoc, w którym jest nasienie zgodnie z rodzajem swoim. I widział Bóg, że to było dobre.

(13) I tak upłynął wieczór i nastał poranek - dzień trzeci.

(14) I rzekł Bóg: Niech się staną światła w firmamencie niebios, aby świeciły nad ziemią, aby oddzielały dzień i noc, i niech będą znakami pór, dni i lat!

(15) Niech będą światłem na firmamencie nieba, aby świecić nad ziemią! I tak się stało.

(16) I Bóg uczynił dwa wielkie światła: większe światło, aby zarządzało dniem, i mniejsze światło, aby zarządzało nocą, także gwiazdy.

(17) I umieścił je Bóg na firmamencie nieba, aby świeciły na ziemię.

(18) I rządziły dniem i nocą oraz aby rozdzielały pomiędzy światłem i ciemnością. I widział Bóg, że to było dobre.

(19) I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień czwarty.

(20) I powiedział Bóg: Niech wody przyniosą żywe gady i skrzydlate stworzenia latające nad ziemią pod firmamentem niebios. I tak się stało.

(21) I stworzył Bóg wielkie wieloryby i wszelkie żyjące gady, które przeniosły wody według ich rodzajów, i każde stworzenie fruwające według rodzajów jego; i widział Bóg, że one były dobre.

(22) I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, i niech wszelkie stworzenia, które latają, niech się mnożą na ziemi!

(23) I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień piąty.

(24) Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według jej rodzaju: czworonogi i gady i dzikie zwierzęta ziemi zgodnie z ich  rodzajem. I tak też się stało.

(25) I uczynił Bóg dzikie zwierzęta ziemi według ich rodzajów, i bydło według rodzaju swego, i wszelkie gady ziemi zgodnie z ich rodzajami, i widział Bóg, że były one dobre.

(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc  Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!

(29) I rzekł Bóg: Oto daję wam wszelkie siewne zioła wydające nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewo, które ma owoc nasienia, które się sieje: będzie to dla was pokarmem!

(30) Dla wszystkich dzikich zwierząt ziemi i dla wszystkich latających stworzeń niebios, i wszelkim gadom pełzającym po ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie zielone rośliny. I tak się stało.

(31) I widział Bóg wszystkie rzeczy, które uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień szósty.

Zauważmy Bóg cały świat materialny który stworzył uznał za dobry czyli doskonały.

Gnoza uznaje, że ten cały świat niematerialny jest zły i niedoskonały. Czyli gnoza to nauki upadłych. Przecież księga Rodzaju jasno stwierdza, że dla Boga świat przez Niego stworzony jest dobry i doskonały. Bóg w księdze Henocha jest Panem Duchów a zatem władcą świata materialnego i duchowego.
Logiczne jest zatem, ze upadli nienawidzą całego świata materialnego zaś posłuszni Bogu aniołowie ten świat materialny miłują. 

Dlatego gnoza to pogląd upadłych na temat świata który stworzył Bóg. Nienawidząc oni ten świat dają oni wyraz nienawiści nie tylko do tego świata ale także do Boga.

Gnoza to bluźnierstwo przeciwko Bogu i jego imieniu:


Ap 13 napisał:(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.
(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.


Twierdzenie, ze świat materialny to pomyłka stwórcy to bluźnierstwo przeciwko imieniu Boga, który jest Stworzycielem. 

Dlatego celem upadłych była Biblia a szczególnie atak na jej treść i przesłanie.

Dlatego fałszowano nie tylko treść Biblii ale także usuwano wiele ksiąg a inne dodawano. A szczególnie dodano nauki Pawła z Tarsu i jego uczniów. 

Zauważmy nauki Pawła z Tarsu to nauki gnostyczne. 


List do Galacjan 5 napisał:(16) Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.
(17) Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie.
(18) A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.
(19) Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
(20) Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo
(21) Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
(22) Owocem Ducha zaś są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
(23) Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.
(24) A ci, którzy należą do Chrystusa Isusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.
(25) Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.


Jak widać Paweł tutaj przeciwstawia ducha ciału. Twierdząc, że to ciało jest powodem grzechu. 

Tymczasem powodem grzechu jest osłabiona grzechem dusza, która nie wypełniając zakonu staje się słabsza i nie panuje nad ciałem. 

Co jeszcze ciekawsze dlaczego Bóg pozwolił aby w Biblii umieszczono tak wiele pism Pawła i jego uczniów???

Odpowiedź moim zdaniem jest prosta.

Aby pomóc nam obliczyć liczbę Bestii.

Przecież w ten sposób Bóg podał nam na tacy w jednej książce nauki swoje oraz nauki diabła aby dać nam możliwość porównania oraz obliczenia liczby Bestii.

Ap 13 napisał:
(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Zobaczcie to zdanie. Do obliczenia liczby Bestii jest potrzebne wykorzystanie zwykłego rozumu czy zdolności analityczne i nie jest tutaj potrzebne jakieś ukryte informacje. To oznacza, że w samej Biblii jest wiele informacji o Bestii i jej liczbie. Ponieważ w Biblii znajduje się wiele pism i nauk Pawła. A zatem informacji o Bestii jest sporo.

Apokalipsa to końcowa księga w której podsumowano i opisano dobrze Bestie. 

Rogi Baranka i mowa smoka przecież to najlepiej pasuje do Pawła.

Sama gnoza stała się bardzo niebezpieczna ponieważ jej treść przeniósł w swoich naukach Paweł na karty Biblii.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

3rd Październik 2017, 07:25
Message reputation : 100% (1 vote)
Dokładnie! Jestem tego samego zdania i mam identyczne wnioski.

Nauka Pawła jest przeciwieństwem Słowa Bożego i bluźnierstwem ukrytym pod zwodniczym przesłaniem, tak jak robi to bestia z ziemi opisana w Apokalipsie - "ma rogi podobne do baranich i mówi jak smok".

Jeśli gnostycyzm to w rzeczywistości sposób walki upadłych z Bogiem i Jego Słowem, oraz wspólny mianownik wszystkich religii, to mamy obraz tego, czym jest dokładnie mowa smoka.
Paweł zawarł to w swych "dziełach" jako komplet potrzebny do rozpoznania i identyfikacji betii i jej fałszywego proroka, który posłuży się tą mową w zwiedzeniu i namowie do oddania pokłonu wizerunkowi bestii i wzięciu jej znamienia.

Wiedząc o tym, nasuwa się pewien wniosek, a mianowicie istnienie religii jakie znamy obecnie, nie jest możliwe, ponieważ mimo wspólnego mianownika nadal są zbyt wielkie różnice, które utrudniają nagłe, szybkie, wszechobecne i jednolite zwiedzenie.

Dlatego też pytałem o tak negatywną postać występującą w innych religiach, ponieważ walka przeciwko wspólnemu przeciwnikowi mogłby fałszywie zjednoczyć wielu w jednym celu, a wiadomo, że bestia zadziała podstępnie i nie ukaże się tak szumnie jakimś antychrystem, o którym mówi się powszechnie wśród chrześcijan...gdyby to było takie oczywiste, to nie daliby się oni tak łatwo oszukać, a widać że brną oni co raz dalej ku zwiedzeniu według Pawła.

Zastanawia mnie też starcie się ze sobą religii i znaczna rola islamu, znienawidzonego przez wszystkich. Jednak to nurt o potężnej sile i ilości wyznawców. Oni też mają swojego proroka i przeciwnika (niegodziwca). Wpadłem na opisy mówiące o tym, że islamski Mahdi ma walczyć wraz z Chrystusem przeciwko owemu przeciwkowi.

Czyżby był to także blef w postaci pawłowego 'chrystusa' walczącego przeciwko antychrystowi?

Plan 3WŚ zakłada zniszczenie wszystkich religii...a co jeśli to blef i zniszczenie ma być tylko pozorne, a tak naprawdę chodzi o wyniesienie tego "wspólnego mianownika" na wierzch i zjednoczenie w walce przeciwko Barankowi, który to zostanie przez fałszywego proroka kłamliwie określony niegodziwcem???
Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

3rd Październik 2017, 09:30
Message reputation : 100% (1 vote)
Obserwator : Żydzi dla przykładu zaprzeczają że będzie ktoś jak antychryst, twierdzą że to bzdury.
Żydzi uważają że zaginiony Izrael przestał być Izraelem ponieważ się zmieszał z gojami. Więc też się nie interesują tym tematem a nawet się ściekają jak się o tym mówi.

Islam to wielkie kłamstwo i tam niczego pewnym nie można być, ponieważ ich proroctwa to zwykłe bajania naćpanych haszyszem immamów. W jednym jak pisze Obserwator Mahdi ma walczyć ramie w ramie z Chrystusem a w innym jest napisane że allach boi się jedynie "Króla Królów".

Poniżej przytoczę wam cytat postu jednego chrześcijanina z forum , który zestawia ze sobą "proroctwa" z koranu z Księgą Daniela oraz Apokalipsą , listami Pawła:

Zobaczcie że "proroctwa" zawarte w Koranie są pisane pod Apokalipse i dosłownie się wpasowują w tak jawny sposób że moim zdaniem jest to fałszerstwo oceńcie sami:
chrześcijanin pawłowy napisał:
1-sza Bestia = Allah

2-ga Bestia = FALSZYWY JEZUS

3- Zwierze = Kamien w Kabie ktory mowi lub zwierze z ziemi


Tu Apokalpisa twierdzi ze przyjdzie falszywy Jezus w imie Allaha i w ISlamie tez jest to potwierdzone , ma zyc 40 lat i mordowac chrzescijan i swinie.

W Ap 13,11-18 Jan pisze o fałszywym proroku:

Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka(BARANEK =JEZUS) , a mówiła jak Smok(ALLAH) .
I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii,Obraz Bestii 666 to czarny kamien w Kabie ISlam to Religia Antychrysta

2 LIST DO TESALONICZAN


Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa
1 W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia,
2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański.
3 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,

4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.(ALLAH ISLAMU)

5 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem?
6 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie.
7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca,
8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.
9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów,

10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy(EWANGELII) , aby dostąpić zbawienia.
11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa(KORAN), tak iż uwierzą kłamstwu,

12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie(SYN BOZY JEZUS I EWANGELIA) , ale upodobali sobie nieprawość. (KORAN - WOJNA; TERRORYZM; NIENAWISC)Bibelia Daniel 7:13 :

13 Patrzałem w nocnych widzeniach:
a oto na obłokach nieba przybywa
jakby Syn Człowieczy.(JESZUS SYN BOZY)
Podchodzi do Przedwiecznego
i wprowadzają Go przed Niego.
14 Powierzono Mu panowanie,
chwałę i władzę królewską,
a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.
Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem,
które nie przeminie,
a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Cztery królestwa
15 Ja, Daniel, popadłem z tego powodu w niepokój ducha, a widzenia mojej głowy przeraziły mnie. 16 Zbliżyłem się do jednego ze stojących i zapytałem o właściwe znaczenie tego wszystkiego. On zaś odpowiedział i wyjaśnił znaczenie rzeczy. 17 "Te wielkie bestie w liczbie czterech - to czterech królów, którzy powstaną z ziemi. 18 Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków". 19 Potem chciałem się upewnić co do czwartej bestii, odmiennej od pozostałych i nader strasznej, która miała zęby z żelaza i miedziane pazury, a pożerała, kruszyła i deptała nogami resztę; 20 oraz co do dziesięciu rogów na jej głowie, i co do innego, przed którym, gdy wyrósł, upadły trzy tamte. Róg ten miał oczy i usta, wypowiadające wielkie rzeczy, i wydawał się większy od swoich towarzyszy. 21 Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, i zwyciężał ich, 22 aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. 23 Powiedział tak:
"Czwarta bestia -(ISLAM)
to czwarte królestwo, które będzie na ziemi,
różne od wszystkich królestw;
pochłonie ono całą ziemię,
podepce ją i zetrze.
24 Dziesięć zaś rogów -
z tego królestwa powstanie dziesięciu królów,
po nich zaś inny powstanie,
odmienny od poprzednich,
i obali trzech królów.
25 Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu
i wytracał świętych Najwyższego,(CHRZESCIJANIE)
będzie zamierzał zmienić
czasy i Prawo,(SHARIA)
a [święci] będą wydani w jego ręce
aż do czasu, czasów i połowy czasu.
26 Wtedy odbędzie się sąd i odbiorą mu władzę,
by go zniszczyć i zniweczyć doszczętnie.
27 A panowanie i władzę,
i wielkość królestw
pod całym niebem
otrzyma lud święty Najwyższego(LUD JEZUSA-CHRZESCIJANIE).
Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem;
będą Mu służyły wszystkie moce
i będą Mu uległe".
28 Dotąd opis zdarzenia. Moje myśli przeraziły bardzo mnie, Daniela; zmieniłem się na twarzy, lecz zachowałem wydarzenie w sercu.
Kategoria:
...........
Koran Sura 27/28
27;28 A kiedy padnie na nich słowo to My wyprowadzimy dla nich ZWIERZE Z zIEMI
I ONO IM POWIE ;"lUDZIE NIE sa szczerze przekonani o Naszych ZNAKACH"

Allah wysle nam ZIWRZE z Ziemi które ma przemówic do ludzi ,
którzy jeszcze nie uwierzyli w znaki Allaha (=pokłonic sie przed Allahem)

Apokalipsa 13
"A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią 4- i pokłon oddali SMOKOWI
i by sprawił ze wszyscy zostana zabici którzy nie oddadza pokłonu Obrazowi Bestii"

według objawienia bestia to szatan któa daje włądze obrazowi bestiiAp 13/2
Wiec Bestia to Allah bóg Islamu ..
Sahih al-Bukhari Book 73 Nummer 224
tłumaczenie
4mn /35 sek
Sprawozdanie przez Abu Huraira ;Apostoł Allaha powiedział
"Najstraszniejszym IMIENIEM dla Allaha w Dniu Zmartwychwstania
bedzie Imież Mężczyzny ,który nazywa sie
(Malik Al-Amlak)Król wszystkich Królów
Kim jest ten Król wszystkich królów którego Allah tak sie boi
Apokalipsa 17/12
Jahszuah Mesjasz

Apokali 13 /16

Zobaczcie jak ładnie koran uzupełnia "proroctwa" Pawła oraz jawnie nawiązuje do Apokalipsy. Możliwe że jest to celowa dezorientacja by w czasach końca islam zagrał fałszywe zwierze z ziemi. Stał się fałszywą antytezą dla "Króla Królów".

Moim zdaniem to nie jest prawda prawdopodobnie Koran to wielkie oszustwo które zresztą stworzyła sama nierządnica. Żydzi nienawidzą bardziej niż chrześcijan islamu. Ciekawe dlaczego?


thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4620
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

3rd Październik 2017, 13:43
Message reputation : 100% (1 vote)
Zwierzę z morza posiada wiele szczegółów wskazujących na widziane już potęgi światowe z przeszłości.

Jedna z głów śmiertelnie raniona... może to być NAZIZM z Antarktydy. Może to być Apollo, którego liczbę 666 rozpoznał jeden z greckich braci.

Drugie zwierzę...


Rev 13:11  I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

Wysługujące się pierwszemu zwierzęciu, czy też będące na jego usługach.


A jeżeli jest to... wielka część Chrześcijaństwa, która mniej lub bardziej świadomie stanie po stronie pierwszego zwierzęcia!?


Być może zwiedziona... żydowskim mesjaszem.

Może to być poważny trop, dlatego Chabad przygotowuje Mesjasza.

Mesjasz może być ich fałszywym prorokiem. Owa akcja, dziwna rola Trumpa, który jest z Chrześcijaństwem ewangelicznym oraz z Izraelem po stronie Netanyahu... to są moim zdaniem poważne podejrzenia, ponieważ Ewangelicy i wiele innych odłamów religii chrześcijańskich, zwłaszcza zieloni to czysty satanizm.

Widzę jeden problem w tej spekulacji, a spekulujemy swobodnie, prawda!?

Nie bierzemy pod uwagę kilku OLBRZYMICH wydarzeń, które wydarzą się momencie ukazania się obydwu zwierząt czyli bestii.

Najpierw podkreślę moją wcześniejszą spekulację.

Jestem głęboko przekonany, że bez zapobiegawczej ingerencji Boga w te wydarzenia ludzkość nie ma żadnej szansy na unikniecie masowego zwiedzenia.

Jeżeli Bóg zadecydował na tego typu działania obu bestii, oznacza to także pewne działania Boga jako kontra przeciwko obu bestiom.

1. Porwanie. Skoro tylko zakończy się lub się już zakończyło pieczętowanie, moze nastąpić jako początek porwanie.

2. Zaraz w ślad za porwaniem mamy plan uprowadzenia Narodu Wybranego na pustynię.

3. I w podobnym momencie mamy także ukazanie się 2 świadków w tym samym lub bliskim czasie, w którym ukażą się obie bestie.

To wszystko oznacza starcie się publiczne informacji pochodzących pod Boga oraz publiczna manifestacja siły i potęgi Boga.

Odbędą się kary, plagi właśnie za wyczyny obu bestii i reszta narodów będzie mogła porównać mądrość Boga z bezdenną głupotą satanistów.

Wszystko to ma się odbyć w okresie 3.5 roku - Słowian na pustyni a świata szatana w walce dwóch bestii przeciwko ludziom wierzącym w Boga, walce dwóch świadków przeciwko kłamstwo obu bestii i fałszywego proroka, którym być może będzie fałszywy Mesjasz.

Jedynie w takim scenariuszu ludzie wierzący Bogu mają szanse na odrzucenie szatana. Dla części będzie to oznaczało ścięcie głowy na samym końcu 3.5 roku, kiedy obie bestie nie będą już miały żadnych argumentów poza jedynym argumentem, argumentem brutalnej siły, aby zmusić wielu do wzięcia znamienia bestii 666.

Tchnięcie ducha w posąg w porównaniu z uprowadzeniem na pustynię, porwaniem oraz ujawnianiem Prawdy przez dobrze wyposażonych świadków dysponujących OLBRZYMIĄ mocą z rąk Boga, wtedy działania satanistów będą farsą w porównaniu z mądrością i mocą sił podległych  Bogu.


A w planie jest także ukazanie innych olbrzymich pokazów mocy Boga oraz ukazanie się Syna na niebie, zwinięcie  firmamentu i ukazanie nieba.

Nietrudno przewidzieć rezultaty ukazania Bożej mocy w takim wydaniu. Nić dziwnego, że władcy będą błagać pagórki, aby ich przykryły przed gniewem Boga i Baranka!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

3rd Październik 2017, 14:30
Henryku dokładnie. Tylko interwencja Boga i pokaz Jego mocy może ochronić ludzi przed zwiedzeniem.

Jednak Apokalipsa zachęca nas do wcześniejszego rozpoznania i obliczenia imienia Bestii w oparciu o rozum.

Jak wspomniałeś wcześniej Henryku opcji zwiedzenia jest wiele i dlatego trzeba je rozważyć wszystkie.

Zauważmy coś ciekawego. Nauki Pawła są tak skonstruowane, że o oparciu o nie jest możliwych wiele opcji zwiedzenia.

Dodatkowo niemal całe chrześcijaństwo jest oparte na naukach Pawła i ono same tworzy więcej opcji zwodzenia.

Bushi pokazałeś na przykładzie żydów, że upadli szykują wiele opcji zwodzenia w oparciu o gnostycyzm. Dlaczego???

Ponieważ upadli nie są pewni w jaki sposób i kiedy zareaguje sam Bóg. Dlatego są oni trzymani przez Stwórcę w przysłowiowym szachu.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4620
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

3rd Październik 2017, 15:28
Bushi pokazałeś na przykładzie żydów, że upadli szykują wiele opcji zwodzenia w oparciu o gnostycyzm. Dlaczego???

Dzisiaj w pracy rozmawiając ze współpracownikami wpadłem na genialny (w moim zrozumieniu) pomysł, jak to wszystko wyjaśnić. Nie tyle proroctwa, ale niemal całą politykę świata oraz istnienie Boga oraz zbawienia.

Kluczem do wszystkiego jest... Syjon. Święte wzgórze, które sobie Bóg obrał w Jerozolimie.

Wystarczy zrozumieć wartość Syjonu w oczach Boga oraz zawzięte ataki na Bożą górę na całym świecie i już te wszystkie działania dowodzą, że sataniści wierzą w Boga ale go zwalczają i ozśmieszają ale nie są oni wcale kreatywni i nie pokażą więcej niż to, co już wiemy z ich propagandy.

Że Bóg zabrania swobodnego seksu, że stworzenia cielesne to Boża pomyłka, z ziemią włącznie, że ich pobratymcy, którzy zginęli w potopie to kaźń niesprawiedliwości Bożej i prawo Boże to hamulec cywilizacji, którą oni stworzyli a Bóg zniszczył.

Oskarżą Boga po staremu o rasizm, okrucieństwo w Egipcie itp.

Te wszystkie bluźnierstwa i oszczerstwa są nam wszystkim znane i wiemy, że wszystko, co uczynił Bóg było sprawiedliwe i co najważniejsze dobre.

Znając życie nie myślę, że oni są w stanie wymyślić cokolwiek nowego.

Dlatego jestem przekonany, że idą starym wyświechtanym schematem i zanim oni cokolwiek obmyślą, Bóg już ma na to wspaniałą odpowiedź.

Czyli będą się w Chrześcijaństwie opierać na Pawle broniąc go jako niesłusznie pogardzanego apostoła, zbudują być może III świątynię i pokażą nam swego 'mistrza krzyżackiego' - czyli fałszywego mesjasza.

Oni niczego więcej nie są w stanie wymyślić.

Kilka lat temu pytałem satanistów o najbardziej mądre słowa szatana.

Nikt nigdy nie odpowiedział. Oznacza to, ze istoty zbuntowane nie korzystają z darów Ducha Bożego, od którego się odseparowały i pozostaje im tylko do użycia bełkot komunistyczny, przeciwko białej rasie, bełkot syjonistyczny, generacja gender... i na nic innego ich już nie stać.

Czyli nie wymyślą niczego nowego poza tym, co już znamy. A nie ma wiele do poznania!

Dlatego rozważajmy WSZYSTKIE znane opcje i na 100% oni nas niczym nigdy nie zaskoczą. Bóg z pewnością nas zaskoczy czymś wspaniałym ale nie oni!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

3rd Październik 2017, 19:50
Myślę, że z religiami jest jeden problem. Są one tylko magiczną zasłoną, narzuconą na oczy poszczególnych narodów, przede wszystkim wywodzących się od Sema i Abrahama, których jest mnóstwo i trzeba je odpowiednio manipulować, a ich obecne wierzenia mają jeden wspólny mianownik i we wszystkich tych nurtach są treści żywcem ściągnięte z dziejów Narodu Wybranego Izraela.

Stąd każda z religii, nazwijmy to - semickich, ma przeplatane ze sobą wątki i ukazuje proroctwa końca świata, w których dochodzi do "ostatecznego starcia dobra ze złem". Oczywiście wszystko po to, by ludzkość ogłupić i odwrócić jej uwagę od tego, co naprawdę się wydarzy, czasu dokonania wyboru i postawienia się po właściwej stronie.

Proroctwa Apokalipsy, ale też proroków jak Daniel, wiele wyjaśniają, pokazują pewien układ sił zła. Daniel pisał o 4 bestiach, kolejno budujących Wielki Babilon, gdzie ostatnia była straszliwa i deptała cały świat.

Apokalipsa mówi już o konkretnym wytworze czasów końca, jakim jest bestia o 7 głowach i 10 rogach, czyli światowe mocarstwo składające z tych wszystkich bestii, które rządziły od czasów starożytnych.

Tak więc wiele wskazuje na to, że coś w rodzaju NWO może być ową bestią z morza, światowe mocarstwo, które dopiero w momencie upadku smoka na ziemię otrzyma przyzwolenie na pełną władzę nad narodami i zlikwiduje religie oraz...Watykan jako ich źródło, przy czym będzie można oskarżać rzekomego 'boga' tych religii. W tym wypadku plan 3WŚ zapowiada coś podobnego.

Natomiast bestią z ziemi, czyli fałszywym prorokiem mogą być upadli aniołowie uwolnieni z otchłani, odgrywający przed wiekami rolę bóstw oraz idoli o nieziemskich zdolnościach, namawiający ludzi do zaprzedania się nowemu systemowi. W tym pomocna może być gnoza i mowa smoka, jak w stylu Pawła.

Zauważmy jak bardzo promuje się dziś idoli wśród młodzieży i nie tylko. Modne są tak bardzo filmy o bohaterach i ich mocach. Muzyka nawołująca do potrzeby pojawienia się lidera, do zjednoczenia...taka "ewangelia pokoju". Chyba nawet NewAge ma podobne klimaty?


Tak sobie pomyślałem, że słowa w jakie Paweł ubrał swe gadzie przesłanie nie powinny być odbierane w całości dosłownie.

Przecież 'Bóg' Pawła, to tak naprawdę diabeł, a jego 'chrystus', to owoc diabła, czyli bestie, którym Paweł nakazuje posłuszeństwo.

Tak więc myślę, że jego słowa należy czytać bardziej pod kontekstem motywów i intencji jakimi się kieruję i chce narzucić.

To tak jakby schemat działania diabła i bestii oraz ich plany, ale przerobione na gnostycką naukę o chrześcijańskim charakterze.

Wedle zasady: "Być wszystkim dla wszystkich"


Dla innych nacji upadli posłużyli się odpowiednimi doktrynami i historiami, ale wszędzie jest ten sam gnostycki styl, mówiący o duchowości, życiu w niebie szczególnym miłosierdziu itd.

W sumie to jest tak, jak pisze Henryk. Rzeczywiście wiele już wiemy i dużo udało nam się wspólnie odkryć. Niejedną hipotezę zakładaliśmy i myślę, że to oznaka wyjątkowej czujności.

Rozpoznając dokładną tożsamość bestii i obliczając jej liczbę, niczym ona nas nie zaskoczy, jedynie kolejnym wielkim oszustwem...zaskoczy na za to Bóg i mam nadzieję, że wielu ludzi jednak się nawróci, ponieważ zwiedzenie już teraz jest potworne i nie raz się pyta: "czy może być gorzej?"
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

4th Październik 2017, 12:27
Tak coraz bardziej promuje się " pokój i zjednoczenie " , zobaczmy jeden z nowych piosenek promujących takie myślenie :Niby pięknie i fajnie, nie ? , a jednak promowane w sposób new age, buddyzmu , otwieranie czakr etc i jednoczenia się duchowego w " miłości " do świata i ludzi.

Kali dla tych co pewnie nie wiedzą, polski raper który jest dość popularny wśród nastolatków i studentów, 8 mln wyświetleń piosenki jednak o czymś mówi,

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

4th Październik 2017, 12:47
Message reputation : 100% (2 votes)
Spójrzmy tutaj , jaki przekaz :Jesteśmy reflektorami, możemy widzieć w ciemności
Jesteśmy rakietami, skierowanymi w stronę gwiazd
Jesteśmy miliardami pięknych serc
A ty nas zdradziłeś tak bardzo*

Co z nami?
Co z tymi wszystkimi momentami w których powiedziałeś, że masz odpowiedzi?
Co z nami?
A co z nieudanymi szczęśliwymi zakończeniami?
Co z nami?
A co z planami, które zakończyły się katastrofami?
Co z miłością? Co z zaufaniem?
Co z nami?

Jesteśmy problemami, które chcą być rozwiązane
Jesteśmy dziećmi, które potrzebują być kochane
Byliśmy skłonni, przyszliśmy, kiedy nas wezwałeś
Ale potem nas oszukałeś, tyle wystarczy


Co z nami?
Co z tymi wszystkimi momentami w których powiedziałeś, że masz odpowiedzi?
Co z nami?
A co z tymi nieudanymi szczęśliwymi zakończeniami?
Co z nami?
A co z planami, które zakończyły się katastrofami?
Co z miłością? Co z zaufaniem?
Co z nami?

Co z nami?
A co z planami, które zakończyły się katastrofami?
Co z miłością? Co z zaufaniem?
Co z nami?

Kije i kamienie mogą złamać te kości
Ale wtedy będę gotowa, czy jesteś gotowy?
To początek nas, budzimy się
Jesteś gotowy? Będę gotowa
Nie chcę kontroli, chcę odpuścić
Jesteś gotowy? Będę gotowa
I teraz nadszedł czas, by im powiedzieć
Jesteśmy gotowi, co z nami?

Co z nami?
Co z tymi wszystkimi momentami w których powiedziałeś, że masz odpowiedzi?
Co z nami?
A co z tymi nieudanymi szczęśliwymi zakończeniami?
Co z nami?
A co z planami, które zakończyły się katastrofami?
Co z miłością? Co z zaufaniem?
Co z nami?

Co z nami?
Co z nami?
Co z nami?

Co z nami?
Co z nami?
Co z nami?


-----------------------

Chyba nie muszę tłumaczyć bounce
Jesteśmy gwiazdami, jesteśmy jednością
Oświetlamy noc jak czarne słońce*
Wszyscy świecimy, jesteśmy chromem
I lśnimy
Włącz, włącz (włącz)


Puść to głośno, nie obchodzi nas to
I tańczymy jakby nie było tutaj nikogo
Oświetlamy noc, tak
Oświetlamy każdą noc
I lśnimy
Włącz, włącz (włącz)


Jesteśmy gwiazdami, jesteśmy jednością
Oświetlamy noc jak czarne słońce*
Wszyscy świecimy, jesteśmy chromem
I lśnimy
Idź dalej, idź dalej (hey)
Jesteśmy gwiazdami, jesteśmy jednością
Oświetlamy noc jak czarne słońce*
Wszyscy świecimy, jesteśmy chromem
I lśnimy
Włącz, włącz (włącz)Mamy coś do powiedzenia
Obracając się jak karuzela
Nie lubimy tego, idziemy do piekła

To nasza ulubiona piosenka
Oświetlamy wszystkich
Legendarnie imprezujemy
Wysoko na kwaśność i szał


Włącz teraz
Wołając wszystkie gwiazdy, no dalej
Wołając wszystkie gwiazdy, no dalej
Wołając wszystkie gwiazdy, no dalej
Wołając wszystkie gwiazdy, no dalej
(Hey)
(Hey)Jesteśmy gwiazdami, jesteśmy jednością
Wołając wszystkie gwiazdy (gwiazdy)
Wołając wszystkie gwiazdy, no dalej
Wszyscy świecimy, jesteśmy chromem
I lśnimy
Włącz, włącz


Wołając wszystkie gwiazdy, no dalej

-----

Jesteśmy upadłymi, wiemy że nas koniec się zbliża, wiemy że idziemy na zatracenie, zbierzmy się wszyscy i wykorzystajmy nasze ostatnie chwile ... Wink


_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Sponsored content

Liczba Zwierzęcia - 666 Empty Re: Liczba Zwierzęcia - 666

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach