Można to porównać do człowieka, który urąga Bogu za to, że jego zdaniem aniołowie mają znacznie przyjemniejsze życie.