Go down
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 5th Lipiec 2017, 21:45
Tutaj zacytuje cały artykuł Henryka:


zbawienie.com napisał:

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i

Babilonu Wielkiego rozwiązana!

Ostatnie uaktualnienie: 1 Maja 2016
 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Bluebar
Największym problemem w rozwikłaniu tego proroctwa jest błędne łączenie Wielkiej Nierządnicy oraz Babilonu Wielkiego w jedną całość.

W Objawieniu mamy dwa oddzielne rozdziały - 17 i 18.

Rozdział 17 jest o Wielkiej Nierządnicy i jest ona właściwie rozpoznana jako niewierna Bogu rozpustnica - religia.  Zawsze w proroctwach biblijnych kobieta nierządna reprezentuje niewierną Bogu religię. Owo odniesienie dotyczy relacji kobiety z Bogiem. Jakakolwiek forma zdrady Boga oznacza wielbienie innych bóstw i owo wielbienie fałszywych bóstw czyni z niewiasty -religii rozpustnicę.

Rozdział 18 mówi nam o Babilonie Wielkim, który posiada pewne cechy wspólne z Wielką Nierządnicą, ale istnieją także wielkie różnice pomiędzy obiema postaciami.

Rozważmy kilka cech charakterystycznych Nierządnicy opisanych w 17 rozdziale Apokalipsy.

Apokalipsa17:(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, (2) Z którą nierząduprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

Opis jest jednoznaczny i nie budzi żadnych wątpliwości co do charakteru tej postaci. Jest to Wszetecznica, z którą bałwochwalczy nierząd uprawiali królowie ziemi a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów

W tym opisie mamy obraz źródła mocy tej kobiety, czyli szkarłatnego zwierzęcia posiadającego siedem głów i dziesięć rogów.

(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

Najwyraźniej elementy wchodzące w skład jej nierządu sprawiają jej wielką przyjemność oraz są one jej głównym zajęciem.

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Harlot

Werset piąty wyraźnie podkreśla tajemnicze znaczenie imienia - Wielki Babilon. Dlaczego Babilon i dlaczego tajemniczy?

Proroctwo to nie jest łatwe w zrozumieniu -  trzeba poświecić wiele czasu i wysiłku, aby rozpoznać jego elementy oraz opisywane postacie.

Czy Wielka Nierządnica i Babilon Wielki to ta sama postać?


Tajemnicze znaczenie -  okultystyczny Babilon, nazywany także Wielkim.

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Harlot-babilon

Najciekawsze jest to, że Nierządnica nosi ona na swoim czole jego imię - Wielki Babilon.

Oznacza to, że Babilon jest jej narzędziem które wykonuje rozkazy Nierządnicy.

Kobieta jest Nierządnicą kontrolującą syndykat wielu zbrodni - tajemniczy Babilon Wielki.

W starożytności pierwszy Babilon czy... Babel posługiwał się jednym językiem i występował przeciwko Bogu. Była to gromada Nefilimów o wysokiej technologii uzyskanej od nieprawych rodziców, upadłych aniołów.

Dzisiaj USA, Anglia - podobnie Nefilimowie czyli 13 rodów Iluminatów wzajemnie ze sobą spokrewnionych. Wszystkie kraje wspólnoty brytyjskiej posługują się tym samym językiem - angielskim i nie ulega wątpliwości, że oba mocarstwa - USA i Anglia są otwarcie wrogie Bogu i Jego Prawu oraz uprawiają czary, magię, pedofilię i satanizm na światową skalę. Satanizm i czary są źródłem sukcesów Nierządnicy oraz Babilonu.

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

Głównym celem kobiety jest zabijanie świętych i męczenników Isusowych czyli ludzi wiernych Bogu..

Nie dość, że kobieta zdradza Boga , któremu powinna służyć i Go wielbić, wielbiąc Astarte  (Królowa Niebios) a nawet wielbiąc Lucyfera , owa kobieta uwielbia zadawanie cierpień i zabijanie sług Bożych. Zwłaszcza w ostatnich kilku latach Nierządnica używając mocy Babilonu (USA/Anglii/Izraela) wyposażyła w broń oraz szerokie wsparcie moralne fanatyków islamskich, a ci uczynili w krajach arabskich wielką rzeź Chrześcijan. Najwyraźniej watahy ISIS planują kolejny etap mordów na Chrześcijaństwie za pomocą na siłę sprowadzanych emigrantów.

Papież JP II całował Koran  a papież Franciszek myje nogi Muzułmanom oraz je całuje!

Trudno o większą obrazę naszego Boga, skoro się finansuje i wysyła tych właśnie imigrantów do krajów Chrześcijaństwa, aby Chrześcijan mordować i gwałcić, z oficjalnym błogosławieństwem od samego papieża. Islam czuje się w takie sytuacji zwycięzcą całego świata!

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Kisses

 
 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Kiss2

(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.(Cool Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. (9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

Mamy więc dokładną lokację owej kobiety - czyli siedem pagórków w mieście na których ona istnieje. Interesuje nas także wyrok na nierządnicy - kto i w jaki sposób go na niej wykona.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

Główną rolę w jej zniszczeniu odegra owo szkarłatne zwierzę, które otrzyma władzę z rąk 10-ciu króli, którzy niespodziewanie obejmą władzę, najprawdopodobniej w jakimś wielkim politycznym przewrocie.

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. (BM)

Wykonanie wyroku na Nierządnicy jest sądem Boga. Owa kobieta jest także nazwana wielkim miastem panującym nad władcami ziemi. Połączywszy to razem mamy miasto siedmiu wzgórz - Rzym!

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Rzym7

Tyle mówi nam opis 17-tego rozdziału Apokalipsy. Bestia czyli zwierzę otrzyma władzę od 10-ciu nowych króli czyli nastąpi to po jakimś dużym przewrocie politycznym a znacznie mocniejsze tajemnicze zwierzę wraz z nimi wypełnią wyroki Boga.

(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. 

Wielka Nierządnica zostanie unicestwiona przez 10-ciu króli z udziałem zwierzęcia.

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Zabita

Mamy więc proroczą zapowiedź miasta - kobiety, które dominuje ponad niemal całym światem, miasta bogatego i odurzonego piciem krwi ludzkiej, miasta, które kontroluje także owo zwierzę, na którym jest umieszczone. Szczególnie ciekawy jest jeden detal w cytowanych wersetach. Biblia Warszawska mówi o ogołoceniu jej co niekoniecznie dosadnie znaczy rozebrania jej do naga.

Przekład Dosłowny mówi:

...będzie spustoszona i naga, i jej ciało będą jedli i spalą ją w ogniu.

W proroczym znaczeniu oznacza to ujawnienie większości ukrywanych zbrodni, które są wstydem dla niej. Według Biblii odsłonięcie nagości oznacza ukazanie negatywnej prawdy o kimś, prawdy ukrywanej, niewygodnej i wstydliwej.

Poprzedni papież został skazany za 25 lat więzienia za zbrodnie przeciwko dzieciom a obecny papież Franciszek otrzymał wyrok dożywotniego więzienia za zbrodnie  pedofilii, satanistycznych mordów rytualnych dzieci!

Widzimy wyraźnie, że owo proroctwo spełnia się na naszych oczach i nierządnicę widać już prawie nagą! Sam papież nie ukrywa już swej wrogości do Boga i Jego Prawa!

Babilon Wielki - rozdział 18.


W tym momencie zwracamy się do drugiej postaci biblijnej, którą Apokalipsa nazywa Babilonem Wielkim a Nierządnica nosi owo tajemnicze imię na swoim czole czyli otwarcie się nim afiszuje.

Apokalipsa opisuje nam cechy oraz losy Babilonu Wielkiego w 18 rozdziale i od początku rozdziału mamy zupełnie inny obraz, który jest sprzeczny z rozdziałem 17.

Apokalipsa 18:(1) Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. (2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. (3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

Nierządnica nie upadła ale została zamordowana.

Upadek oznacza utracenie władzy i pozycji i to właśnie się dzieje na naszych oczach. USA, Anglia i państwa NATO z Polską włącznie tracą gwałtownie znaczenie oraz stopniowo upadają - gospodarczo oraz politycznie. Całkowity upadek jeszcze nie nastąpił ale jest niebezpiecznie blisko do upadku tego mocarstwa.

Rozpusta narodów - efekty pornografii zalewającej cały świat wprost z USA, które 'szczyci' się pierwszą pozycją na świecie z ponad 65% materiałów pornograficznych rozpowszechnianych na całym świecie. Wzbogacenie się na Babilonie kupców oznacza największy przemysł na świecie, z którego kupcy czy handlarze świata korzystają nadal i nadal tworzą wielkie fortuny na handlu z USA i Anglią.

Następny werset jest niezwykle interesujący.

(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, (5) Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.

Lud Boży zostanie po upadku Babilonu ostrzeżony w cudowny sposób, wprost z nieba o potrzebie wyjścia z Babilonu, aby nie ucierpieć z plag, jakie spadną na USA i NATO za ich zbrodnie.

Rozdział 14 także nam potwierdza upadek Babilonu Wielkiego.

Apokalipsa 14:8 A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty.

Szaleńcza rozpusta rozpowszechniana na cały świat, za pomocą bluźnierczego Hollywoodu, Playboya, wszelkiej produkcji filmowej i TV, szatańskiej MTV zaśmiecającej umysły uczciwych ludzi.

Upadek Babilonu oraz śmierć Nierządnicy jest początkiem drugiej części tzw. Wielkiego Ucisku czy też Czasów Końca.

Od jego upadku rozpocznie się wyjście Narodu Wybranego na pustynię. Dlatego mamy ostrzeżenie oraz ogłoszenie jego upadku i ponaglenie Ludu Bożego zamieszkującego USA i Anglię do opuszczenia tych miejsc. Babilon czeka sąd Boży a Lud Boży zostanie przez samego Boga wyratowany .

Izajasza 60:(9) Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie płyną na przedzie, aby przywieźć twoich synów z daleka; wiozą z sobą swoje srebro i złoto dla imienia Pana, twojego Boga, i dla Świętego Izraelskiego, bo chce cię uświetnić.

Tutaj trzeba rozpoznać wielką różnicę pomiędzy Nierządnicą a Babilonem.

Nierządnica poniesie śmierć.

Babilon Wielki najpierw upadnie. Potem nastąpi opuszczenie przez Lud Boży bezsilnego Babilonu. Dopiero po opuszczeniu Babilonu - kiedy Lud Boży będzie bezpieczny - spotkają Babilon plagi oraz totalne zniszczenie, które będą następowały po sobie niezwykle szybko.

(6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę. (7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. (Cool Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził.

Siedzę jak królowa - prorocy ST nazywali Babilon córką chaldejską.

USA posiada na całej ziemi ponad 160 baz, za pomocą których Watykan utrzymuje w ryzach cały świat.


Przy wjeździe morskim do Nowego Jorku mamy... babilońską ISIS czy syryjską Astarte, nazywaną statuą wolności.

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Isis

Wolności od czego? Od Przykazań Bożych i od zależności od Boga.

Rzeźba ta to dzieło Masonów i od nich nie możemy się spodziewać prawdy, miłości do Boga i miłości do bliźniego. USA powstało na okultyzmie masońskim i plan Waszyngtonu  jest tego wymownym dowodem.

Propaganda Nierządnicy podaje, że tzw. ojcowie USA to byli nobliwi i uczciwi ludzie. Niestety była to masoneria, skąpana w morzu krwi amerykańskich Indian oraz czarnych niewolników.

Celem Watykanu USA oraz nobliwej Konstytucji było utworzenie mocarstwa, które z użyciem Przykazań Bożych i pod przykrywką Chrześcijaństwa obejmie z ramienia Watykanu władzę nad całym światem.

Wszystkim zarządzał Watykan i dowodów na to jest olbrzymia ilość .

USA było najbogatszym państwem, jakie kiedykolwiek istniało.

W USA a także w Anglii mieszka wielu Słowian.

W wielu państwach Chrześcijaństwo jest obecnie zaciekle prześladowane i istnieje groźba jeszcze większego ucisku, zakazu publikowania 10 Przykazań, a nawet wzmianek, że one w ogóle istnieją. W celu wzmocnienia prześladowań sprowadza się Muzułmanów, aby z czasem wywołać konflikt pomiędzy Chrześcijaństwem a Islamem.

Objawienie mówi o wielu wodach, na których rozsiadła się Wszetecznica. W jej przypadku chodzi o ludy, narody i... języki, ponieważ Watykan ma jedynie do jednej wody - Morza Śródziemnego. Dlatego nie można jest uznać tej część proroctwa za  kontrolę wielu wód, mórz i oceanów. Chodzi więc o kontrolę masową ludzi.

Za to  USA i państwa NATO mają dostęp do wielu wód świata.

Apokalipsa 18:17 W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala,

USA posiada największe floty handlowe na świecie i robi interesy na całej ziemi. Porty i flota handlowa USA są najpotężniejsze na świecie. USA to olbrzymi potentat morski.

Watykan w tym kontekście raczej nie wchodzi w rachubę, ponieważ nikt nie robi żadnych interesów z Watykanem.

Starożytny Babilon miał bardzo ograniczone dojście do jednego małego morza, nie oceanu. Irak to miejsce starego Babilonu.

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Iraq

Jeremiasza 51:(13) Ty, co mieszkasz nad wielką wodą i jesteś bogaty w skarby, nadszedł twój kres; nić twojego żywota przecięta.

Bardzo wyraźna prorocza wskazówka, że nie chodzi o starożytny Babilon czyli Irak.

Ale niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że Watykan jest największym udziałowcem w największych korporacjach USA, czyli bezwiednie robiono biznes z Watykanem negocjując z amerykańskimi korporacjami.

Watykan także utworzył CIAFBIIRS oraz... USA Bank Federalny.

Za pomocą tych instytucji, które nie są częścią rządu USA, Watykan skutecznie kontroluje cały Babilon. Anglia jest kontrolowana także przez banki watykańskie oraz królową Elżbietę.

Dlaczego termin - miasto - jest rozumiany jako państwo?


W starożytności miasto oznaczało państwo, ponieważ jego mury obronne stanowiły o jego bezpieczeństwie. Jedynie miasta, jeżeli nie zdobyte, decydowały o tym, czy państwo istniało, czy zostało podbite. Co ciekawe, proroctwa o Babilonie mówią o wielu miastach w jego granicach a także o rolnikach i uprawie roli. Wiemy, że w miastach roli nikt nie uprawiał i nie wypasano w nich trzód. Watykan także nie uprawia nigdzie roli.

Jest więc jasne, że proroctwa o Babilonie nie tylko odnoszą się do starożytnego Babilonu, czyli dzisiejszego Iraku, który podbił Judeę i wziął Judejczyków w niewolę.

Proroctwa te odnoszą się także do olbrzymiej siły nad dzisiejszym światem, złożonej z wielu miast i pól uprawnych a także z olbrzymim terytorium mającym dostęp do mórz. Mamy wiele wskazówek w proroctwach, które  wskazują bezbłędnie wskazują na to samo państwo.

Co jest szczególnym znakiem?

Mieszkają tam także zniewoleni Słowianie - Naród Wybrany przez Boga.


Nie trzeba wielu dowodów, doskonale wiemy, że i w USA (Chicago) i w Anglii mieszkają obecnie miliony Polaków oraz innych Słowian.

Jeremiasza 51:(6) Uchodźcie z pośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana, On odda mu to, na co zasłużył! Jer (7) Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. (44) I nawiedzę Bela w Babilonie, i wyciągnę z jego paszczy, co pochłonął. I już nie będą tłumnie płynąć do niego narody.

Zwróćmy uwagę na niezwykłą precyzję proroctwa. Naród Wybrany ma uchodzić z Babilonu i Apokalipsa to potwierdza, wyjdźcie z niego mój ludu.

Narody pijanie z kubka Babilonu. Przypomina się uczta w Babilonie i napis na ścianie!

  Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Mene

Także jest nawiązanie do masowej imigracji do Babilonu. (Jeremiasza 50:8, 25) Także Nierządnica ma w ręku złoty kielich nierządu sakralnego czyli wielbienia fałszywych bogów.

Warto przeczytać całe dwa rozdziały Jeremiasza 50 i 51.

Jakie jest połączenie - Babilonu z Wielką Nierządnicą?


Połączenie jest i to olbrzymie. Ale o tym nieco dalej!

Izajasza 48:(20) Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków! Głośno i radośnie to zwiastujcie, rozgłaszajcie to. Roznoście tę wieść do krańców ziemi! Mówcie: Pan wykupił swojego sługę Jakuba.

Jakub to Izrael - wszystkie 12 pokoleń. Ale w starożytnym Babilonie niewolnikami byli tylko Judejczycy. To jest najwyraźniej ucieczka Izraelitów z jakiegoś kraju a nie z kościołów Wielkiej Nierządnicy, jak dotychczas ja i wielu innych tak właśnie myślało. Apokalipsa 18:4 to także potwierdza.

Jest także jeden niezwykle ważny aspekt tego samego proroctwa, który wyklucza jego starożytne wypełnienie się.

Izraelici - rzekomo zagubione 10 pokoleń Izraela nigdy nie uciekali z Babilonu ponieważ byli oni od lat na Kaukazie.

Za pomocą dekretu Cyrusa Persa Judejczycy zostali wypuszczeni po niewoli babilońskiej do swojej ziemi, do Jerozolimy.

Ezdrasza 1:2 Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. 3 Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim! Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu, Bogu izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. 4 Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami, niech wesprą mieszkańcy tych miejscowości srebrem i złotem, mieniem i bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie.

Taki był wyrok Boga nie na całym Izraelu ale na Judejczykach - niewola babilońska przez 70 lat a wyjście nastąpiło jako rezultat dekretu wydanego przez Cyrusa II Wielkiego, Persa, który rok wcześniej zdobył Babilon.

Ostrzeżenie Izraelitów - 12 pokoleń Jakuba z Babilonu o potrzebie wyjścia z Babilonu wypełni sięwyłącznie w czasach dzisiejszych.

Nie było więc żadnego wyjścia Izraelitów z Babilonu, ponieważ Babilon był już pod okupacją Persów a Judejczycy, nie Izraelici zostali z niego uwolnieni przez samego Boga, który posłużył się Cyrusem. Cyrus perski był zupełną odwrotnością zbrodniarza międzynarodowego i człowieka zwalczającego Boga w USA - Islamisty Baracka Obamy.

Kolejne ostrzeżenie dla Ludu Bożego.

Jeremiasza 51:(6) Uchodźcie z pośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana, On odda mu to, na co zasłużył! (7) Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały.

Narody rzeczywiście zupełnie oszalały. Zabrania się jedzenia wędzonki, propaguje małżeństwa tej samej płci a w USA ustanowiono prawo małżeństw tej samej płci.

Co roku w USA morduje się podczas przerywania ciąży około miliona dzieci a w ciągu ostatnich 12 miesięcy 1 milion dzieci zachorował na autyzm z powodu szczepionek! Oblicza się, że zamordowano w USA ponad 50 mln nie narodzonych dzieci w ciągu ostatnich 50 lat. Król Herod był przy tych ludziach świętym!

To są rezultaty rządów sprawowanych przez totalnych szaleńców! W gazetach na pierwszych stronach mamy... horoskopy!!!

Sprawdźmy więcej dowodów na to, że chodzi o wielkie mocarstwo.

Apokalipsa 18:(7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam.

W powyższym wersecie mamy połączenie Babilonu (USA) z Wielką Wszetecznicą ale nie oznacza to, ze to ta sama postać. Następne wersety temu dowodzą.

Apokalipsa 18:22 I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków, ani flecistów ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna;

Powyższy werset eliminuje bezpośrednie porównanie Babilonu z Wielką Nierządnicą, która niczego nie produkuje w Watykanie, nie kręci filmów, nie publikuje Playboya czy programów telewizyjnych, gier komputerowych czy MTV przeładowany satanizmem.

USA to największy producent towarów na świecie oraz symbol światowego bogactwa, przedsiębiorczości, wysokiej jakości produktów, wielu wartościowych patentów i wiele innych bogactw ludzkiego umysłu.

USA i państwa NATO, Anglia w szczegółnosci to także najwięksi producenci  muzyki na świecie, za pomocą której świat... wielbi szatana oraz upadłych aniołów i fałszywe bóstwa starożytnego Babilonu, jak... Marduk czy... (sprawdź ten link!)  Baal !

Wielce budujący werset:

Jeremiasza 50:(2)Zwiastujcie między narodami i głoście, podnieście sztandar, głoście, nie ukrywajcie, mówcie: Babilon zdobyty, Bel zhańbiony, Marduk rozbity, zhańbione jego posągi, rozbite jego bałwany.

Bel to... Baal!

Apokalipsa 18:3 Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

Apokalipsa 18:23 I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody.

USA uznaje siebie policjantem całej ziemi.

Jeremiasza 50:23 Jakże jest rozbity i strzaskany młot całej ziemi! Jakże stał się Babilon przedmiotem zgrozy wśród narodów!

Watykan także posiada finanse, które w tej chwili są niemal na wykończeniu.

Jerozolima i współczesny Izrael to synagoga szatana i jest także bardzo aktywną częścią Watykanu sprawującego władzę nad większością świata. Dolar jest na krawędzi upadku i upadek spowoduje natychmiastowy upadek wszystkich trzech - Watykanu, USA/Anglii i Izraela.

Nastąpić to może w jednym dniu i może to nastąpić podczas ataku lotniczego na Watykan i całe bogactwo Watykanu, Izraela i USA/Anglii upadnie w jednym dniu. Rosja posiada broń elektromagnetyczną, która jest w stanie wciągu sekund unieruchomić cały ruch i media i komunikację w USA spalając na odległość chipy komputerów i gadżetów w sieciach informacji, TV, wojsku oraz Internetu. To takze będzie miało wpływ na wszelki przemysł oraz na elektrownie, kontrolowane przez komputery.

Wszyscy będą biadać, nastąpi lęk bezradnych narodów i... ucieczka z Babilonu części Narodu Wybranego.

Apokalipsa proroczo zapowiada niszczenie ziemi przez szatańskich sług, co 2000 lat temu nie było możliwe.

USA powstały na trupach co najmniej 100 mln amerykańskich Indian. Potem mieliśmy niewolnictwo, Wojnę Secesyjną a potem Watykan zorganizował Rewolucję Październikową w Rosji.

Podczas Rotshildowskiej rewolucji w Rosji na Alasce stacjonowały na wszelki wypadek liczne oddziały USA! Pierwsza Wojna Światowa wybuchła także z inicjatywy Watykanu, a o drugiej nie ma nawet sensu pisać, ponieważ Konkordat Hitlera z Watykanem jest znany. Znamy także watykańską operację ratowania nazistów - Spinac, których przygarnęły USA i tak powstała CIA, FBI oraz... zawsze kłamliwa NASA.

Także po II WŚ wywołanej przez Watykan w wyniku wielu wojen i awantur USA na całym świecie wymordowano co najmniej 50 milionów ludzi.

USA w około 80% czasu swego istnienia było i jest w stanie wojny z jakimś państwem.

Sprawdź historię wojen USA - Zbrodnie wojenne . [EN] Wiele najnowszych zbrodni nie jest nawet podanych na tej liście, jak 250 tyś Libijczyków podczas zbrodniczej wojny z Libią czy podobna liczba ofiar w wyniku USA najemników zwanych ISIS w Syrii.  Hiroszima i Nagasaki, zniszczenie Drezna, zagłodzenie na śmierć 1.5 mln jeńców niemieckich to kolejne zbrodnie, nie wymienione w tym artykule.

Organizatorem wszystkich tych wojen jest mózg dążący do realizacji NWO - Watykan - Wielka Nierządnica.

Z mediów USA, TV, prasy, Hollywood i MTV Watykan rozpowszechnia największe brudne ideologie światowe, pornografię, pedofilię, homoseksualizm, pochwały masowych mordów, ucisk na Chrześcijan oraz rasizm przeciwko białej populacji świata, mordy rytualne, tortury, magia i czary, jakimi na taką skalę nie wsławiło się żadne państwo na świecie.

Pornografia - 65% światowej pornografii pochodzi z USA - papież w milczeniu aprobuje taki stan rzeczy. Z Hollywood płynie masowa propaganda pogardy dla Boga i wszystkich Bożych Przykazań, skażenie najwrażliwszych umysłów dzieci oraz najdziksze teorie typu gender, zaśmiecające umysły najbardziej niewinnych istot - dzieci.

Ów brud to satanizm, czary, próby legalizacji pedofilii, multi kulti, idiotyczna doktryna gender, edukacja seksualna dla dzieci, masowe pranie mózgów młodzieży, celowa degradacja poziomu nauczania, chemtrails, zatruwanie niemal wszystkiego, co można zatruć i wiele innych. 

Masowe aborcje oraz ohydna anty Boża propaganda zbiera obfite żniwo.

Trójkąt Wielkiej Nierządnicy, odpowiedzialny za zdecydowaną większość zbrodni na ziemi, włącznie z masą kłamstw 'naukowych', jak ewolucja, wielki wybuch, ziemia kula i pozorna niemożliwość stosowania wolnej energii.

Trójkąt watykański to największy syndykat zbrodni, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi.

Za tą całą ideologią oczywiste stoi Wielka Nierządnica, która upija cały świat swym nierządem bałwochwalstwa, z pornografią oraz forsowaniem na siłę homoseksualizmu, połączonego z prześladowaniem Chrześcijan.

Niedawno USA zalegalizowały małżeństwa homoseksualne, co jest absolutnym aktem wrogości przeciwko rodzajowi ludzkiemu oraz przeciwko samemu Bogu.
USA/Watykan/Anglia/Izrael to siły Watykanu, którego wpływy gwałtownie zanikają.

Jest oczywiste, że USA są największym grzesznikiem i źródłem nieprawości, jakie kiedykolwiek istniało na ziemi. W momencie tuż przed rozpoczęciem plag głos z nieba będzie ostrzegał i ponaglał, aby Lud Boży wyszedł z Babilonu. Oznaczać to może opuszczenie kościołów katolicyzmu, pełnych bałwochwalstwa oraz opuszczenie USA, oraz być może Australii, Anglii i innych koloni pod rozkazami Watykanu/USA.

O tym, że t Watykan sprawuje rządy na Anglią i USA ukazuje nam 12-to częściowy film - pierwsza część poniżej.

Imperium Rzymskie rządzi nadal 1/12Kto wykona plan zniszczenia Babilonu Wielkiego?


Nie jest to niezależny plan narodów dążących do zrzucenia jarzma Nierządnicy.

Jest to plan Boga wykonywany częściowo rękami ludzkimi z Jego rozkazów i Jego natchnienia.

W takim przypadku przewidywanie posunięć politycznych i daty wyroku jest praktycznie niemożliwe. Ale mamy wiele wskazówek biblijnych, kto może tego z pomocą Bożą dokonać. Rosja pod rządami Putina.  Być może także Chiny. Nie oznacza to aprobowania Putina przez Boga!

Izajasza 13:5 Ciągną z dalekiej ziemi, od krańców nieba, Pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię. 19 I stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to, co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg.

I kolejna wskazówka.

Jeremiasza 50:3 Gdyż wyruszył przeciwko niemu naród z północy, i ten obróci jego ziemię w pustynię, tak że nie będzie w niej mieszkańca, zarówno człowiek jak i bydło ucieknie w popłochu.

Przeczytajmy dalej o planie wyzwolenia Ludu Bożego z Babilonu.

Jeremiasza 50:4 W owych dniach i w owym czasie - mówi Pan, przyjdą synowie izraelscy wraz z synamijudzkimi, pójdą z płaczem i będą szukać Pana, swojego Boga. 5 Będą się pytać o Syjon, ku niemu zwrócą swoje spojrzenie: Chodźcie, a przyłączmy się do Pana w przymierzu wiecznym, które nie będzie zapomniane! 6 Mój lud był trzodą zabłąkaną; ich pasterze wiedli ich na manowce, tak że tułali się po górach, schodzili z góry na pagórek, zapomnieli o swoim legowisku. 7 Wszyscy, którzy ich spotykali, pożerali ich, a ich wrogowie mówili: Nie my jesteśmy winni, że zgrzeszyli przeciwko Panu, niwie sprawiedliwości i nadziei ich ojców. 8 Uchodźcie ze środka Babilonu, z kraju Chaldejczyków, wychodźcie i bądźcie jak barany przed trzodą.

Powyższe wersety potwierdzają po raz kolejny, że nasza ucieczka na pustynię odbędzie się tuż przed zniszczeniem Watykanu oraz jego ramienia zbrojnego - Babilonu Wielkiego czyli USA/Anglii i NATO, oraz wszystkich państw będących w niewoli nasienia węża , czyli syjonistów, z Polską włącznie!!!

Widzimy niezwykłą przejrzystość i logikę planów Boga - nie tylko planów wyzwolenia Jego Ludu ale także planów sprawiedliwych sądów na ciemiężcami i mordercami tegoż ludu! Niezwykłe jest to, że ciągle są odkrywane nowe dowody planu Bożego i nie jest to pomyłka czy mylna interpretacja jednego niepewnego wersetu wyrwanego z kontekstu Biblii.

Okazuje się, że treścią i tematem całej Biblii oraz opisanych w niej dziejów świata jest ustanowienie Bożego Królestwa na Ziemi pod berłem Syna Bożego, Isusa Chrystusa. Owo królestwo szatan stara się skopiować i odwrócić do góry nogami próbując zapobiec realizacji Bożych planów.

Dlaczego?

Ponieważ funkcjonujące w pełni Królestwo Boże będzie fundamentalnym dowodem całkowitej winy szatana przed Bogiem i Jego aniołami oraz przed całą ludzkością.

I właśnie po zrealizowaniu celów Królestwa szatan zostanie zniszczony w płomieniach jeziora ognistego, ponieważ plan  Boży - Królestwo będzie cudownym pokazem mocy, miłości i dobroci Boga oraz Syna, które są przeciwstawne nienawiści szatana - do Boga i do ludzkości.

Dzisiejszy świat wielbiący szatana, kłamstwo oraz śmierć to jedyne 'sukcesy' szatana.

Jedna przestroga


Obserwując świat widzimy wielką ilość dowodów na prawdziwość słów Boga i Syna. Bóg ustami Syna ostrzega nas wyraźnie, że będziemy zaskoczeni przez wyłaniającą się nową rzeczywistością.

Jest to zrozumiałe, skoro sam Bóg już kieruje tymi wydarzeniami.

Mateusza 24:42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. 43 A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Sąd na Nierządnicy i Babilonie oraz upadek obu  już się rozpoczął. Papież Franciszek został skazany na dożywotnie więzienie zazbrodnie przeciwko ludzkosci.  Wyrok 25 lat więzienia otrzymał także były papież, Benedykt XVI i natychmiast po tym wyroku papież poddał się do dymisji. Nierządnica została w ten sposób publicznie obnażona.

USA wycofały z Morza Śródziemnego największy lotniskowiec, nie stać ich na walkę z Rosjanami. Rosja robi co chce w Syrii a Amerykanie nie są w stanie temu zapobiec. Plany mocnej Ukrainy chazarskiej także Watykanowi się nie powiodły.

Znany jest jeden werset z Mateusza, który jest błędnie wyjaśniany.

Mateusza 24:21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. 22 A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. 24 Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

22 werset przedstawia się jako dowód na olbrzymią masakrę całej ludzkości w czasach końca.

Chrystus tego nie powiedział ale dał do zrozumienia, że jeżeli tych dni się nie skróci, nikt nie ocaleje. Czyli werset nie mówi o nielicznych ocalonych ale mówi o dzikim zapale mordów satanistów, którzy bez powstrzymania  Bożego z radością wymordowali by wszystkich ludzi.

Werset 23 - wielu cytuje to argumentując, że nawet wybrani będą zwiedzeni. Nic dalszego od prawdy. Te dwa cytaty świadczą o tym, że szatan będzie się dwoił i troił, aby zwieść wybranych, O ILE TO MOŻLIWE.  Jednak werset 22 wyjaśnia, że Bóg do tego nie dopuści.

Nie ma więc w tych wersetach mowy o tym, że wybrani będą zwiedzeni, ale że będą takie próby.

Podsumowanie


Mamy więc kompletną interpretację tych proroctw Apokalipsy, które wyjaśniają nam w jaki sposób Wielka Nierządnica kontroluje Babilon Wielki, którym są najwyraźniej USA i państwa satelitarne NATO. Proroctwa te można znaleźć: Izajasza 47  oraz rozdział 48, Także oba rozdziały Jeremiasza 50  oraz 51  ujawniają wiele istotnych wersetów, wskazujących na USA jako mocarstwo nazywane w Biblii tajemniczym (okultystycznym) Babilonem Wielkim.

Na moc Watykanu składa się: USA, Anglia, Masoneria oraz Żydzi syjonistyczni, całkowicie kontrolowani przez Watykan. Łączy ich... satanizm i wielbienie bóstw Egiptu oraz wielu innych starożytnych bóstw jak Apollo, Zeus, Astarte (Królowa Niebios) czyli ISIS, Baal, Marduk czy wiele innych.

Wewnątrz Watykanu istnieje zakon Jezuitów , najbardziej zbrodnicza organizacja, jaka kiedykolwiek istniała na ziemi, Była ona usuwana z wielu krajów ponad 80 razy.

Ostatnia wizyta jezuity papieża Franciszka w USA ukazała rzeczywiste oblicze króla Sodomy i Gomory, czyli papieża Franciszka i ujawniła, kto stoi faktycznie za diabolicznym planem NWO!

Pomimo wielu proroctw najprawdopodobniej będziemy zaskoczeni wydarzeniami, za którymi stoi sam Bóg, a posiadamy wiele informacji mocno sugerujących, że Bóg w chwili obecnej już rozpoczął swoje działania w celu oswobodzenia swego Ludu oraz wykonaniu wyroku na Wszetecznicy i na tajemniczym Babilonem Wielkim.

Czuwajmy i miejmy oczy szeroko otwarte!

avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 5th Lipiec 2017, 22:38
Napiszę tak. 

Moim zdaniem Babilon Wielki to coś więcej niż tylko USA i Anglia. Otóż Babilon Wielki to:


wikipedia napisał:Cywilizacja łacińska (także cywilizacja zachodnia[1] Zachód) – pojęcie zbliżone do pojęcia cywilizacji zachodniej , oznaczające cywilizację  ukształtowaną w Europie [potrzebny przypis ]. Z czasem ten typ cywilizacji objął również takie tereny, jak obie AmerykiAustralię  i Nową Zelandię . Szczegółowe analizy cywilizacji Zachodu przeprowadzili Arnold ToynbeeOswald Spengler  i Samuel Huntington , a w Polsce Feliks Koneczny . Tak rozumiany Zachód często przeciwstawia się Wschodowi bizantyjskiemu i muzułmańskiemu; mówi się też o jego rywalizacji z innymi cywilizacjami[2] [3] .

Cywilizacja łacińska w rozumieniu Feliksa Konecznego[edytuj ]Według Feliksa Konecznego  cywilizacja łacińska opiera się na na greckiej filozofiirzymskim prawie  i etyce chrześcijańskiej . Jako jedyna łączy wszechstronny rozwój kategorii prawdy , rozumiany jako metodyczne dochodzenie do poznania obiektywnej prawdy z kategorią dobra , opartą na podporządkowaniu życia społecznego  etyce , będącej zbiorem norm postępowania przyjętym przez społeczeństwo. Dzięki temu cywilizacja łacińska mogła jako jedyna z obecnie istniejących cywilizacji stać się personalistyczną  w przeciwieństwie do pozostałych cywilizacji, będących cywilizacjami gromadnościowymi . Cywilizacja łacińska wytworzyła pojęcie państwaetyki  i prawdy . Prawo jest tworzone na podstawie norm etycznych i moralnego prawa naturalnego, dzięki czemu możliwy jest rozwój moralności . Jedną z cech prawa w cywilizacji łacińskiej jest dualizmFeliks Koneczny  wyróżnia zarówno prawo prywatne jak i prawo publiczne. Prawo prywatne znajduje zastosowanie w obyczajach rodzinnych, w stowarzyszeniach, spółdzielniachpartiach politycznychcechach , izbach zawodowych itd. Państwo w cywilizacji łacińskiej nie ingeruje w tworzenie prawa prywatnego. Nadmierna ingerencja państwa jest sprzeczna z zasadami cywilizacji łacińskiej. Prawo państwowe w cywilizacji łacińskiej jedynie reguluje stosunki międzyludzkie, zapewniające bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa.
W cywilizacji łacińskiej jest brana pod uwagę praca organicznasamoorganizacja . Ważną rolę w cywilizacji łacińskiej odgrywają wspólnoty lokalnesamorządyspółdzielnie , kasy pożyczkowe itp. Dzięki temu w cywilizacji łacińskiej jest możliwe ograniczenie roli państwa do niezbędnego minimum. Spośród dóbr materialnych najwyższą wartość w cywilizacji łacińskiej posiadają nieruchomości, a w szczególności grunt. W cywilizacji łacińskiej naturalnym dążeniem jest zapewnienie jak największej liczbie ludzi samodzielności ekonomicznej, czyli np. posiadania własnego warsztatu pracy, dzięki któremu będą oni w stanie utrzymać siebie i rodzinę. W prawie rodzinnym i małżeńskim w cywilizacji łacińskiej występują wyłącznie małżeństwa monogamiczne, a pozycja rodziny jest zdecydowanie wyższa od pozycji rodu. Tak rozumiana cywilizacja łacińska w pewnym stopniu utożsamia się z szerszym pojęciem – kulturą chrześcijańską, która jest syntezą filozofii greckiej oraz chrześcijaństwa. Istotne ujęcie kultury chrześcijańskiej rozwijał w Polsce ojciec Mieczysław Albert Krąpiec , zwłaszcza w książce Człowiek jako osoba.


Czyli oprócz USA i Anglii do tego grona dodałbym Francję, Hiszpanie oraz Niemcy.

Zobaczmy jedno wyznacznikiem cywilizacji łacińskiej jest alfabet łaciński.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 5th Lipiec 2017, 22:40
Message reputation : 100% (2 votes)
Napiszę tak. 

Moim zdaniem Babilon Wielki to coś więcej niż tylko USA i Anglia. Otóż Babilon Wielki to:


wikipedia napisał:Cywilizacja łacińska (także cywilizacja zachodnia[1] Zachód) – pojęcie zbliżone do pojęcia cywilizacji zachodniej , oznaczające cywilizację  ukształtowaną w Europie [potrzebny przypis ]. Z czasem ten typ cywilizacji objął również takie tereny, jak obie AmerykiAustralię  i Nową Zelandię . Szczegółowe analizy cywilizacji Zachodu przeprowadzili Arnold ToynbeeOswald Spengler  i Samuel Huntington , a w Polsce Feliks Koneczny . Tak rozumiany Zachód często przeciwstawia się Wschodowi bizantyjskiemu i muzułmańskiemu; mówi się też o jego rywalizacji z innymi cywilizacjami[2] [3] .

Cywilizacja łacińska w rozumieniu Feliksa Konecznego[edytuj ]

Według Feliksa Konecznego  cywilizacja łacińska opiera się na na greckiej filozofiirzymskim prawie  i etyce chrześcijańskiej . Jako jedyna łączy wszechstronny rozwój kategorii prawdy , rozumiany jako metodyczne dochodzenie do poznania obiektywnej prawdy z kategorią dobra , opartą na podporządkowaniu życia społecznego  etyce , będącej zbiorem norm postępowania przyjętym przez społeczeństwo. Dzięki temu cywilizacja łacińska mogła jako jedyna z obecnie istniejących cywilizacji stać się personalistyczną  w przeciwieństwie do pozostałych cywilizacji, będących cywilizacjami gromadnościowymi . Cywilizacja łacińska wytworzyła pojęcie państwaetyki  i prawdy . Prawo jest tworzone na podstawie norm etycznych i moralnego prawa naturalnego, dzięki czemu możliwy jest rozwój moralności . Jedną z cech prawa w cywilizacji łacińskiej jest dualizmFeliks Koneczny  wyróżnia zarówno prawo prywatne jak i prawo publiczne. Prawo prywatne znajduje zastosowanie w obyczajach rodzinnych, w stowarzyszeniach, spółdzielniachpartiach politycznychcechach , izbach zawodowych itd. Państwo w cywilizacji łacińskiej nie ingeruje w tworzenie prawa prywatnego. Nadmierna ingerencja państwa jest sprzeczna z zasadami cywilizacji łacińskiej. Prawo państwowe w cywilizacji łacińskiej jedynie reguluje stosunki międzyludzkie, zapewniające bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa.
W cywilizacji łacińskiej jest brana pod uwagę praca organicznasamoorganizacja . Ważną rolę w cywilizacji łacińskiej odgrywają wspólnoty lokalnesamorządyspółdzielnie , kasy pożyczkowe itp. Dzięki temu w cywilizacji łacińskiej jest możliwe ograniczenie roli państwa do niezbędnego minimum. Spośród dóbr materialnych najwyższą wartość w cywilizacji łacińskiej posiadają nieruchomości, a w szczególności grunt. W cywilizacji łacińskiej naturalnym dążeniem jest zapewnienie jak największej liczbie ludzi samodzielności ekonomicznej, czyli np. posiadania własnego warsztatu pracy, dzięki któremu będą oni w stanie utrzymać siebie i rodzinę. W prawie rodzinnym i małżeńskim w cywilizacji łacińskiej występują wyłącznie małżeństwa monogamiczne, a pozycja rodziny jest zdecydowanie wyższa od pozycji rodu. Tak rozumiana cywilizacja łacińska w pewnym stopniu utożsamia się z szerszym pojęciem – kulturą chrześcijańską, która jest syntezą filozofii greckiej oraz chrześcijaństwa. Istotne ujęcie kultury chrześcijańskiej rozwijał w Polsce ojciec Mieczysław Albert Krąpiec , zwłaszcza w książce Człowiek jako osoba.


Czyli oprócz USA i Anglii do tego grona dodałbym Francję, Hiszpanie oraz Niemcy.

Zobaczmy jedno wyznacznikiem cywilizacji łacińskiej jest alfabet łaciński.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 5th Lipiec 2017, 22:46
alfabet łaciński napisał:Alfabet łacińskiłacinkaalfabet rzymski – alfabet , system znaków służących do zapisu większości języków europejskich oraz wielu innych. Jest najbardziej rozpowszechnionym alfabetem na świecie – posługuje się nim ok. 35% ludzkości. Wywodzi się z systemu służącego do zapisu łaciny .
Nawet islamska Turcja posługuje się tym alfabetem. Praktycznie to ten alfabet zdominował cały świat. Nawet Chiny i Japonia się nim posługują ponieważ jest on bardzo praktyczny.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_łaciński

Zauważmy jedno. 


Moim zdaniem Babilon Wielki jest cywilizacją zachodnią czyli nie tylko samym USA i Anglią ale Niemcami, Hiszpanią, Francją czy Portugalią. To te państwa przez kolonializm rozpowszechniły swoje języki na inne narody. 


Zobaczmy łacina to język stworzony przez Rzym i oficjalny język Watykanu. 


Cywilizacja zachodnia obejmuje państwa rasy białej wśród których znajdują się Słowianie. 


A szczególnie Polacy. 


A zatem zaginiony Izrael tkwi w Wielkim Babilonie przez wiele pokoleń i zwie się on Cywilizacją Zachodnią. 
Zobaczmy Cywilizacja Zachodnia zbudowana została na kolonializmie czyli jej zasięg obejmuje cały świat. Zobaczmy Meksyk i inne państwa to język hiszpański (alfabet łaciński), Brazylia to język portugalski (czyli alfabet łaciński), Francja posiada wiele państw Afrykańskich połowę kanady w których mówi się po francusku (alfabet łaciński). Wiele narodów słowiańskim ma alfabet łaciński. Nawet Turcja ma alfabet łaciński.


Zauważmy też jaką rolę wiodły przez wiele lat Niemcy (które też posługują się Alfabetem łacińskim). Co jeszcze ciekawsze jaka jest oficjalna nazwa państwa Niemieckiego:wikipedia napisał:Rzesza (niem.  Reich) – historyczne określenie państwa niemieckiego . Stosowane dla podkreślenia jedności autonomicznych  niemieckich regionów lub państw regionalnych.
Można wyróżnić cztery historyczne państwa  niemieckie określane w ten sposób:

 • Święte Cesarstwo Rzymskie  (niem.  Heiliges Römisches Reichpotocznie Altes Reich – Stara Rzesza; Erstes Reich – Pierwsza Rzesza, I Rzesza) – państwo istniejące w latach 962-1806. W historiografii używana jest także nazwa Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, (niem.) Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation
 • Cesarstwo Niemieckie , Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich, Deutsches Kaiserreich, potocznie: Zweites Reich – Druga Rzesza, II Rzesza) – państwo istniejące w latach 1871-1918
 • Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich, potocznie: Weimarer Republik – Republika Weimarska ) – państwo istniejące w latach 1918-1933
 • Rzesza Niemiecka (1933-1945) (Deutsches Reich, po aneksji Austrii  w 1938 także Großdeutsches Reich, potocznie: Drittes Reich – Trzecia Rzesza, III Rzesza , inna używana nazwa to Niemcy hitlerowskie, (niem.) Nazi-Deutschland, Nazideutschland) – państwo istniejące w latach 1933-1945


No właśnie. Niemcy od zawsze w historii dominacja Watykanu odbywali wiodącą rolę na świecie. Nawet po przegranej 2 wojnie światowej stali się potęgą gospodarczą.


Zauważmy jedno Babilon Wielki ma upaść co to oznacza???


Otóż państwa wchodzące w skład Wielkiego Babilonu mają upaść. A ten upadek może nastąpić poprzez skłócenie owych państw. Zobaczmy obecnie Trump walczy z Niemcami. 


Zobaczmy ten werset:Ap 16 napisał:(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;
(14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.
(15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego.
(16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.
(17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się.
(18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie.
(19) I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. 


Otóż upadek Babilonu Wielkiego nie oznacza, że upadnie on wraz ze zniszczeniem Wielkiej Nierządnicy.

Moim zdaniem wpierw Bestia zniszczy Wielką Nierządnicę i przejmie Wielki Babilon. 

Czyli USA, Anglię i państwa UE oraz takie państwa jak Kanadę, Australię i inne.

Ponieważ zauważmy Babilon Wielki obejmuje państwa cywilizacji zachodniej a nie samo USA i Anglię.

Dlatego rozdz. 16 Apokalipsy wskazuje na to, ze Bestia będzie wykorzystywała Babilon Wielki po zniszczeniu Wielkiej Nierządnicy.
Dlatego sam Bóg doprowadzi do upadku Babilonu Wielkiego i zmusi go do wydania walnej bitwy Bestii przeciwko Isusowi Mesjaszowi. 

Zobaczmy też jedno nacja Słowian jest rozproszona wśród Babilonu Wielkiego. USA, Anglia oraz państwa UE szczególnie Niemcy. A zatem uchodzenie z Babilonu Wielkiego wskazuje, że składa się one z wielu państw.

Co jeszcze ciekawsze Słowianie mają plądrować Babilon Wielki Ap 17. Wskazuje to, zapewne że Rosjanie wyruszą aby przejąć Babilon Wielki dla Bestii. Jeremiasz wskazuje, na fakt, ze narody północy zniszczą Babilon (czyli go podbiją) i pokonają islam (Chaldejczyków).

To są moje luźne dywagacje ale.

Babilon Wielki to jest syndykat wielu państw których jedność spaja Watykan (Wielka Nierządnica). Bestia niszcząc Wielką Nierządnicę przejmie Babilon Wielki, który do upadku doprowadzi Bóg. Zapewne podczas zniszczenia Watykanu przez Bestia armia Rosji i nawet USA zaatakują i zniszczą islam czyli Mekkę i Medynę i uczynią miejsce dla Niewiasty. Dlatego wers Apokalipsy 18 wspomina aby Słowianie odpłacili Wielkiej Nierządnicy tak jak ona im czyniła wiele razy. 

Skala proroctw jest ogromna. Zobaczmy Watykan przez historie wzmacniał Niemcy aby zniszczyć Słowian. 

USA to państwo federalne ale pierwszym państwem federalnym były Niemcy. Państwo federalne oznacza, ze składa się ono z wielu narodów. Babilon był państwem federalnym składającym się z wielu narodów.

Cywilizacja Zachodnia składa się z wielu państw i wielu narodów który łączy alfabet łaciński.

Teraz zapewne następuje bunt przeciwko Wielkie Nierządnicy państw Wielkiego Babilonu. Czyli de facto upadek Wielkiego Babilonu.

A co mówi o Babilonie Wielkim Isus:


Mat 12 napisał:(25) A Isus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.
(26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego?Czyli jak Królestwo Szatana się skłóci to pustoszeje a co mówi o tym Apokalipsa:

Ap 18 napisał:
(2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.(11) I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru,
(12) Towaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego przedmiotu z kości słoniowej, i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i z marmuru,
(13) I cynamonu, i korzeni, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i najprzedniejszej mąki, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i życia ludzkiego.
(14) I owoce, których pożądała dusza twoja przepadły dla ciebie, i wszystko, co się lśni i błyszczy, zginęło dla ciebie, i nigdy już ich nie będzie.
(15) Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając
(16) Tymi słowy: Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły;
(17) W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala,
(18) I widząc dym pożar u jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego?
(19) I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele. okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało!
(20) Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim.
Czyli Babilon Wielki opustoszał  i stał się siedliskiem ducha nieczystego. A co mówi o tym Apokalipsa:


Ap 16 napisał:(13) I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka;
(14) A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.
(15) Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego.
(16) I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon.
(17) A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze; i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: Stało się.
(18) I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi; tak potężne było to trzęsienie.
(19) I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego.

Zobaczmy siedlisko ducha nieczystego, czyli Babilon staje się łupem Bestii i jej demonów a potem się rozpada. Jak mówi Isus konflikt Bestii i Wielkiej Nierządnicy powoduje, ze to Królestwo powoli pustoszeje.

Co jeszcze ciekawsze, co jest obok języka łacińskiego elementem spającym cywilizacje zachodnią oraz cywilizacje helleńską (cyrylicę i Rosję)???

Paweł z Tarsu czyli fałszywy prorok.  


wikiepdia napisał:Cyrylica – pismo  alfabetyczne  służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich , większości południowosłowiańskich  i innych. Nazwa nawiązuje do apostoła Słowian – św. Cyryla , który wspólnie ze św. Metodym , prowadząc misję wielkomorawską  wśród Słowian , zapisał i wprowadził do liturgii  język słowiański . Do zapisu tego języka zostały stworzone dwa alfabety – głagolica  i później cyrylica (pismo uproszczone na bazie dużego alfabetu greckiego – majuskuły  oraz głagolicy , z której zostały przeniesione niektóre litery).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrylica

Zobaczmy po zniszczeniu przez Bestie Watykanu nauki Pawła z Tarsu mogą być elementem spajającym Babilon Wielki. 

Ponieważ ich zakres obejmuje nie tylko cywilizacje zachodnią ale i inne cywilizację.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 5th Lipiec 2017, 22:51
Mam podobne wrażenie.

Cała UE wygląda jak poszerzenie imperium Babilonu Wielkiego sterowanego przez Nierządnicę, czyli Rzym - Watykan.

Kiedyś, gdy byłem młodszy i zaślepiony, postrzegałem kraje zachodu, jako krainy niewyobrażalnej rzeczywistości. Byłem zdumiony postępem i przepychem.

Pamiętam, jak za dziecka, gdy odwiedziliśmy po raz pierwszy Niemcy i Berlin, nie potrfiłem pojąć, jak może istnieć taka przepaść między miejscem mojego zamieszkania, a sądziadem??

A co dopiero USA czy Anglia?

Ale czy takiego wrażenia na cudzoziemcach nie robił starożytny Babilon?

Tak właśnie było. Kraje zachodu robiły kiedyś na mnie właśnie takie wrażenie.

To jest Babilon, tyle że WIELKI.

I on zostanie niebawem zniszczony.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 8th Lipiec 2017, 22:17
Message reputation : 100% (1 vote)
Obserwatorze sprawa jest moim zdaniem ciekawa.

Zobaczmy UE i USA obydwa państwa mają na swoich flagach gwiazdy czyli symbol władzy upadłych aniołów. Obydwa państwa są Federacjami. 

Zauważmy jeszcze rzecz ciekawszą Niemcy to także państwo Federalne.

Zarówno USA jak i Niemcy to państwa których narody zostały stworzone z wielu narodów.

Zarówno UE jak i USA posiadają na swoich terenach rozproszonych Słowian.

Co jeszcze ciekawsze wiele państw UE wyprzedziło USA w promowaniu zboczeń, homoseksualizmu czy zoofilii np. Holandia. 

Zobaczmy jeszcze inną rzecz do państw UE i USA przez pewien okres milionami przybywali islamiści czyli (Chaldejczycy).

Zobaczmy jeszcze inną cechę, otóż przez spory okres czasu USA jak i UE rządziło lewactwo (obecnie ono słabnie):

http://www.proroctwa.com/ultymatywne-cele-lewicy.htm

Lewica która atakowała kulturę:


Czy też jak ujawnia redaktor Michalkiewicz lewactwo na zachodzie miało opanować instytucje państwowe i kultury:


Dlaczego lewactwo przejęło instytucje państwowe i kultury???

Aby narody przyjmowały islamistów (Chaldejczyków). 

http://www.proroctwa.com/plan-zniszczenia-europy.htm

Celem tego wszystko był odtworzenie Babilonu Wielkiego, czyli ludzi bez narodowości oddani czci Lucyferowi czy upadłym.

Upadek Wielkiego Babilonu moim zdaniem oznacza fakt, że w państwach i narodach Babilonu Wielkiego powstanie bunt. Bunt który spowoduje Bestia chcąca od smoka zdobyć władzę nad Babilonem Wielkim.

Zniszczy ona Wielką Nierządnicę i spowoduje przy okazji bunt narodów rasy białej.

Skala zjawisk jakie opisywane są w proroctwach jest ogromna.

Zobaczmy Bóg opisuje proces islamizacji terenów Babilonu Wielkiego prorokowi Habakukowi :
https://zbawienie.forumotion.com/t136-czy-habakuk-prorokuje-o-najezdzie-wyznawcow-islamu

Pamiętajmy to Watykan stworzył islam.

Potem Bóg mówi Jeremiaszowi, że podczas wyzwolenia jego ludu owych islamistów zniszczą narody północy (zapewne Rosja i USA).

To by się wpisywało w to, że Bestia zbuntuje się przeciwko Wielkiej Nierządnicy i wykorzysta narody rasy białej jako narzędzie zniszczenia Watykanu  i jego władzy. 

Zobaczmy na te słowa:


Ap 12 napisał:(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.
(16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.


Skoro niewiasta to naród zaginiony i rozproszony Izrael to być może strumień wody to także symbol ale kogo???

otóż moim zdaniem islamistów napływających przez dziesięciolecia a ostatnio w większej ilości do państw UE czy USA.

Islamiści niczym strumień wody mogą otrzymać rozkaz do zaatakowania Słowian. Szczególnie, że Rosja a teraz inne państwa Słowian (Polska i inne) sprzeciwiają się islamizacji.

Czym może zatem być ziemia która ma przyjść niewieście z pomocą???

Otóż najprawdopodobniej są to państwa i narody rasy białej które zaczną zwalczać islam.

Zobaczmy gdzie jeszcze pojawia się słowo ziemia???

Ap 13 napisał:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

Ziemia to symbol chrześcijaństwa Pawłowego. Ziemia to symbol narodów rasy białej które zjednoczą się pod hasłem chrześcijaństwa Pawłowego aby zniszczyć islam i zdobędą Babilon dla Bestii. Zobaczmy te proroctwo:

http://www.bibliamesjanska.com/Jr/50.html

Babilon zostanie zdobyty przez narody Północy które zniszczą islamistów (Chaldejczyków). Podczas tej wojny pomiędzy Pawłowym chrześcijaństwem a islamem  Babilon upadnie i stanie się siedliskiem ducha nieczystego czyli Bestii i jej demonów. Pawłowe chrześcijaństwo zniszczy islam (zniszczy Mekkę i Medynę), przygotuje w ten sposób miejsce na pustyni niewieście.

Zobaczmy te słowa:


Ap 18 napisał:(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,
(5) Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.
(6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę.
(7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam.


Otóż Słowianie będą uczestniczyć być może w tej wojnie z islamem i niszczyć będą Babilon. 

Potem zaś po tej wojnie pomiędzy Bestią a Wielką Nierządnicą Słowianie zostaną uprowadzeni na pustynie.

Pomyślmy Polacy czy Rosjanie a wcześniej Bułgarzy, Serbowie walczyli ostro z islamem.

Proroctwa zaś opisują zjawiska na ogromną skalę.

Sam obecny Babilon Wielki jest niczym posąg z Daniela, mieszanina gliny i żelaza. Czyli jest słaby i łatwy do zniszczenia. Kamień z Wielkiej góry to zapewne informacja dla Bestii która sę dowie, że smok utracił wpływy w niebie. 

Rozjuszona Bestia będzie wiedziała, że zatem idzie na zagładę i smok ją zwiódł, dlatego zniszczy Wielką Nierządnicę i przy okazji spowoduje upadek Wielkiego Babilonu.

Zobaczmy czy obecnie Trump nie szykuje takiego buntu narodów???

A przecież Trump to najprawdopodobniej wysłannik Bestii.

Wreszcie sam Isus poinformował szatana w jaki sposób upadnie jego królestwo, które chce on odtworzyć czyli Babilon Wielki. Otóż przez bunt jego podwładnych.


Czy wieża Babel nie upadła na skutek mądrego działania Boga, czyli podziału ludzkości na narody.

Zapewne Babilon Wielki upadnie ponieważ upadli aniołowie podzielą się w pewnym momencie na zwalczające się frakcje.

Dopiero potem smok i Bestia w obliczu gdy Niewiasta będzie na pustyni zaczną działać razem.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 15th Lipiec 2017, 05:45
Message reputation : 100% (2 votes)
Hmmm... ciekawie prawicie bracia.

Werset się przypomina.

"Wyjdźcie z niego Ludu mój, aby nie dosięgły was plagi nań spadające."

Ten werset także pasuje do całej rasy białej. Być możne Bóg będzie ogłaszał za pomocą trzech aniołów polecenie wyjścia z Babilonu i odejścia na pustynie.

Ciekawe wersety.

Psa 2:1  Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach?
Psa 2:2  Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego:
Psa 2:3  Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta!
Psa 2:4  Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga.
Psa 2:5  Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich:
Psa 2:6  Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej.
Psa 2:7  Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.
Psa 2:8  Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie.
Psa 2:9  Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane.
Psa 2:10  Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi!
Psa 2:11  Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd,
Psa 2:12  Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!


Więzy i pęta z 3 wersetu to Prawo i Przykazania!


Psa 83:2  Boże, nie milcz, nie bądź nieczuły, Nie bądź bezczynny, Boże!
Psa 83:3  Bo oto burzą się nieprzyjaciele twoi, A ci, którzy cię nienawidzą, podnoszą głowę.
Psa 83:4  Knują spisek przeciwko ludowi twemu I naradzają się przeciwko tym, których ochraniasz.
Psa 83:5  Mówią: Nuże, wytępmy ich, niech nie będą narodem, Aby więcej nie wspominano imienia Izraela!
Psa 83:6  Tak, naradzali się jednomyślnie, Przeciw tobie zawarli przymierze:
Psa 83:7  Namioty Edomitów i Ismaelitów, Moabitów i Hagarytów,
Psa 83:8  Gebal i Amon, i Amalek, Filistea z mieszkańcami Tyru.
Psa 83:9  Assur też złączył się z nimi, Synów Lota wsparł swym ramieniem. Sela.
Psa 83:10  Uczyń im jak Midianitom, Jak Syserze, jak Jabinowi nad potokiem Kiszon,
Psa 83:11  Którzy zostali wytępieni w En-Dor, Stali się nawozem ziemi.
Psa 83:12  Postąp z dostojnikami ich jak z Orebem i Zeebem, Jak z Zebachem i Salmuną, z wszystkimi książętami ich,
Psa 83:13  Którzy powiedzieli: Weźmy w posiadanie niwy Boże!
Psa 83:14  Boże mój, uczyń z nimi jak z liśćmi w wichurze, Jak z plewą na wietrze!
Psa 83:15  Jak ogień, który pali las, I jak płomień, co pochłania góry,
Psa 83:16  Tak Ty ścigaj ich burzą swoją I jak huragan wpraw ich w zamieszanie!
Psa 83:17  Okryj twarze ich hańbą, Aby szukali imienia twego, Panie!
Psa 83:18  Niech będą zawstydzeni i przerażeni po wsze czasy, Niech będą pohańbieni i zginą!
Psa 83:19  Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię Pana, Jesteś Najwyższym ponad całym światem.I ostatnia wizyta Trumpa!?


USA/Anglia to główny trzon ale reszta to nasi wrogowie. Słowianie są uważani za wrogów przez wszystkie nie słowiańskie państwa. Doświadczam tego na własnej skórze.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 15th Lipiec 2017, 13:12
Message reputation : 100% (1 vote)
Henryku dokładnie.

Babilon Wielki to nie tylko są państwa to głównie historia władzy szatana nie tylko nad ludzkością ale głównie gnębienia Izraela.

Ta historia jest przedstawiona w śnie o posągu z księgi Daniela. Dlatego Babilon Wielki jest tak trudny do zrozumienia i trzeba patrzeć się na historie powstawania państw i narodów.

Zobaczmy co po tym śnie o posągu i jego wyłożeniu przez Daniela zrobił król Babilonu???

Zrobił cały posąg ze złota i pod karą śmierci nakazał mu oddawanie boskiej czci. 

Dlaczego Nabukadnesar tak uczynił??? Ponieważ chciał się sprzeciwić wyrokowi Boga na jego królestwo, i pokazać, ze przez wieczność Babilon będzie złoty.

Watykan chce odbudować Babilon Wielki czyli uczynić go złotym. Natomiast Watykan ma poważny opór ponieważ obecnie Babilon jest mieszaniną gliny i żelaza.

Czyli narody nie dają się połączyć. Pomimo tego, że do Babilonu Wielkiego przebywają tysiące ludzi z innych narodów aby zniszczyć te narody i uczynić go jednym. 

Czym jest plan Kalergiego???

http://www.proroctwa.com/plan-zniszczenia-europy.htm

Próbą odtworzenia Babilonu Wielkiego przez zniszczenie narodów i stworzenie ludzi bez naordów.

Dlaczego szatan chce zniszczyć narody???

Ponieważ pierwszy Babilon czyli wieża Babel została zniszczona poprzez podział ludzkości na narody.

Co jeszcze ciekawsze dopóki istniało królestwo Izraela a potem królestwo Judy nie powstał żadna kontynuacja Babilonu.

Dopiero po zniszczeniu Jerozolimy i królestwa Judy powstał do dziś kontynuacja wieży Babel czyli Babilon.

A teraz zobaczmy Rzym był częścią Babilonu z żelaza. Co łączy państwa rasy białej (USA, UE i inne) oraz antyczny Rzym???

Otóż w antycznym Rzymie pan pobierał z niewolnika 90% jego dochodów. Obecnie w państwach rasy białej podatki wynoszą około 80%. Tymczasem w królestwie Izraela podatek maksymalny wynosił 10% (ustalony przez Boga).

Otóż Rzym stworzył prawo któe funkcjonuje do dziś pod nazwą prawo morskie:Co jeszcze ciekawsze Rzym był tak ukształtowany, że prowincje pracowały  na dobrobyt obywateli i mieszkańców Rzymu. 

Obecnie UE jest tak skonstruowana, że większość państw UE pracuje na dobrobyt Niemiec. 

USA zaś jest tak skonstruowane, że większość świata pracuje na dobrobyt USA.

Co jeszcze ciekawsze kiedyś Rzym a obecnie państwa takie jak USA i inne państwa anglosaskie oraz państwa zachodnie Europy, UE promują wartości rodem z Sodomy i Gomory.

Zobaczmy rzecz ciekawą. Moim zdaniem Trump może działać na to aby skonfliktować państwa Babilonu Wielkiego i przygotować dla Bestii drogę do zniszczenia Nierządnicy.

Zobaczmy Trump chce aby Niemcy i inne państwa NATO które nie płacą 2% PKB zapłaciły USA za ochronę:
http://niezalezna.pl/96119-trump-wystawil-merkel-rachunek-300-mld-dol-za-bezpieczenstwo-niemiec

Co jeszcze ciekawsze Trump popiera Polskę w kwestii odszkodowania od Niemiec za 2 wojnę światową.

Jaki to ma cel ???

Przyspieszenie upadku Babilonu Wielkiego.

Zobaczmy Niemcy chcą na siłę zmusić państwa do stworzenia z UE super państwa ale to im idzie opornie - ponieważ Trump wspiera ruchy niszczące UE.

Dlatego Niemcy szykują plan B:
polmedia napisał:
[size=38]Niemcy w tajemnicy drukują marki. Koniec strefy euro?[/size]
JAN KOŁAKOWSKI9 PAŹDZIERNIKA 20166   16
 76 341
 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Asssad-770x383


0
0
0
1


Niemcy przygotowują się do wyjścia ze strefy euro. Druk Nowych Niemieckich Marek idzie pełną parą, choć oficjalnie nikt nic nie wie. Przyczyną takiego zwrotu są poważne tarapaty Deutsche Banku. Z niemieckim gigantem jest na tyle krucho, że nie wiadomo czy wyżyje, a jeśli upadnie, to pociągnie za sobą całą unię walutową.
Kiedy w 2008 roku upadł amerykański bank Lehman Brothers, poskutkowało to największym kryzysem gospodarczym od czasu Wielkiego Kryzysu z dwudziestolecia międzywojennego. W rok później Islandia postanowiła nie ratować swoich banków; skończyło się to 18-procentową inflacją. Ratować sektor bankowy próbowano za to na Cyprze; trzy lata temu dwa największe banki skonfiskowały (!) 47,5% oszczędności swoich klientów. Taka kradzież nazywa się w państwowej semantyce „wywłaszczeniem”. Niemiec nie stać na ratowanie Deutsche Banku publicznymi finansami. Nie wiadomo który wariant wybiorą, w żadnym wypadku nie skończy się to jednak dobrze.
Pierwsze objawy kryzysu
Jakie są symptomy ciężkiego stanu Deutsche Banku? Ekonomiści zauważają je już od kilku lat. Zaczęło się od kary w wysokości 725 mln euro, jaką bank musiał zapłacić za manipulowanie stopą LIBOR (służy ona do ustalania oprocentowania krótkoterminowego kredytu międzybankowego w konkretnej walucie). W 2014 roku kłopoty banku były już na tyle duże, że organy nadzoru zmusiły go do zwiększenia kapitału o 1,5 mld euro. Żeby pozyskać ten kapitał, bank sprzedał warte 8 mld euro aktywa z 30% zniżką. Kłopoty z płynnością to jednak dopiero początek…
W marcu 2015 Deutsche Bank nie przeszedł testów warunków skrajnych – przeszła je nawet belgijska DEXIA, która po paru dniach ogłosiła bankructwo. W kwietniu po raz kolejny przyłapano DB na manipulacji stopą LIBOR, co zaowocowało karą w wysokości 2,5 mld euro. Następnym ciosem było wstrzymanie spłaty kredytu do MFW przez Grecję. Wkrótce agencja ratingowa S&P obniża rating Deutsche Banku do BBB+ – zaledwie trzy oczka wyżej od ratingu „śmieciowego”, a zarazem niżej niż plasował się Lehman Brothers w momencie bankructwa!
Listopad przyniósł kolejną karę – tym razem ze strony USA. 275 mln $ musiał zapłacić amerykański oddział DB za dokonywanie transakcji z państwami objętymi sankcjami.
Styczeń 2016 roku to 6,8 mld $ straty dla Deutsche Banku, co prawdopodobnie jest najgorszym wynikiem w historii bankowości. Wkrótce ujawniono także, że bank posiada 52 mld $ w derywatach. Warto zatrzymać się nad tym na dłużej, bo tu właśnie tkwi sedno problemu i punkt zapalny kryzysu.
Tykająca bomba
Derywaty to węzeł gordyjski bankowości. Krąży opinia, że nikt na świecie do końca nie rozumie tego jak działają i jakie są konsekwencje ich stosowania. Najprościej mówiąc, są to zakłady pomiędzy dwoma podmiotami, bazujące na zmiennej wartości przedmiotu zakładu. Bank udziela kredytu, jednocześnie płacąc komuś za jego poręczenie. Poręczyciel płaci bankowi uzgodnioną wartość kredytu, licząc że zanim dług kredytobiorcy zostanie spłacony, jego wartość wzrośnie. Sam oczywiście także może przekazać komuś ów dług, tworząc w ten sposób łańcuch powiązań i zależności finansowych.
Nie byłoby w tym nic złego gdyby banki utrzymywały stuprocentową rezerwę – t.j. zawsze miały tyle pieniędzy, żeby móc wypłacić każdemu z depozytariuszy to, co ma on na koncie. Problem w tym, że banki nie mają takiego obowiązku. Zobowiązane są jedynie do utrzymywania rezerwy cząstkowej – określonego procenta zdeponowanej sumy. W momencie kiedy dostają niewielki nawet zastrzyk gotówki w postaci wpływów od poręczyciela, przeprowadzać mogą większe operacje na wirtualnym pieniądzu. Innymi słowy: derywaty pozwalają im na udzielanie tego samego kredytu różnym podmiotom, co powoduje, że realnie istniejąca suma rozrasta się w obrocie do swojej wielokrotności. Działa to jednak tylko do momentu kiedy rzeczywistość nie powie: „Sprawdzam!”.
Wartość netto derywatów Deutsche Banku to 52 mld $. Tyle bank może maksymalnie zyskać. Jednakże ekspozycja derywatów Deutsche Banku, czyli wartość, którą bank straci jeżeli nie spłacony zostanie żaden z kredytów, to 62 bln $. To prawie tyle, ile wynosi światowe PKB i kilkukrotnie więcej, niż PKB całej strefy euro.
Konsekwencje
Trzy czwarte rynku derywatów skupione jest w rękach dwudziestu największych banków. Zobowiązania kredytowe wiążą je tak silnie, że upadek jednego natychmiast pociągnie za sobą kłopoty innych.  Jeżeli jeden bank zbankrutuje, ponieważ zainwestował w złe derywaty, doprowadzić może to do bankructwa innych, które posiadają derywaty tego banku. Co stanie się wówczas? Nie ma na całym świecie takiej ilości pieniędzy, która mogłaby pokryć te zobowiązania. Rządy nie będą w stanie pomóc bankom.
Scenariusz znany z Cypru jest coraz bardziej możliwy. Unijne prawo zakłada, że w przypadku kryzysu skonfiskować można część depozytów bankowych powyżej 100 tysięcy euro. W Polsce takich kont jest około 400 tysięcy – część z nich z pewnością w polskiej filii Deutsche Banku. Nikt obecnie nie może zagwarantować ich nietykalności…
Jeżeli Deutsche Bank „przejedzie się” na swoich derywatach, Niemcy z pewnością będą wywierać presję na Europejskim Banku Centralnym, żeby pokryć choć część strat poprzez dodruk euro. To zaś oznacza zwiększenie długu wewnętrznego państw należących do unii walutowej – w praktyce wszyscy ich mieszkańcy pracować będą na pokrycie niemieckich długów. Nie poprawi sytuacji fakt, że zaraz po Deutsche Banku runą między innymi banki włoskie. Najważniejszą konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie znaczny spadek wartości euro, prawdopodobnie na rzecz dolara.
Niemcy na gwałt drukują marki
Nic dziwnego, że Niemcy przygotowują się na upadek strefy euro, a przynajmniej na opuszczenie tonącego okrętu, w którym sami wybili największą dziurę. Na poważnie, choć w wielkiej tajemnicy, rozważa się powrót do starej waluty naszych wschodnich sąsiadów. Przygotowania idą pełną parą. Nawiasem mówiąc, być może właśnie te problemy były powodem wydania przez niemiecki rząd zalecenia, żeby obywatele gromadzili zapasy…
„Wiso”, cykliczny program niemieckiej telewizji ZDF przedstawia między innymi wykradziony przez hakera kontrakt pomiędzy Deutsche Bundesbank a brytyjską wytwórnią dokumentów specjalnych De La Rue, liderem wszystkich rankingów w tej branży. Tekst zawiera zalecenie, by odebrać z sejfu w szwajcarskim Banku Centralnym istniejące szablony starych marek i zaadaptować je do nowoczesnych standardów bezpieczeństwa. Neuen Deutschen Mark oznaczone będą między innymi znakami wodnymi i nicią bezpieczeństwa. Możemy w nim także przeczytać:
„Zamówienie dostarczy się właściwym pełnomocnikom Republiki Federalnej Niemiec początkowo w pięciu transzach, zawierających razem 250 (dwieście pięćdziesiąt) miliardów NDM. Data dostarczenia zamówienia zostanie uzgodniona w osobnym kontrakcie”.
Pytani o sprawę niemieccy urzędnicy nabierają wody w usta i dementują wszystkie pogłoski. Jednakże ekonomistka Philippa Malmgren jest zdania, że powrót do starej waluty jest nieunikniony. Już pięć lat temu wieściła, że Niemcy będą musiały opuścić strefę euro:
„Myślę że już teraz puścili w ruch maszyny i wyciągają z sejfów stare deutsche marki,  które pochowali po wprowadzeniu euro” – mówiła w 2011 roku.
Jak wylicza „Wiso”, nowa marka mogłaby mieć nawet o połowę większą siłę nabywczą od euro. Zwłaszcza gdyby sprawdził się scenariusz o którym pisaliśmy wyżej, czyli ratowanie Deutsche Banku poprzez dodruk pieniędzy w EBC. Nowa-stara waluta miałaby też być o 30% silniejsza od dolara i jena. Oznaczałoby to obniżkę cen produktów importowanych z USA, Chin i zachodniej Europy.
Poniżej prezentujemy cały program niemieckiej stacji telewizyjnej (niestety na razie tylko po niemiecku):
http://polmedia.pl/niemcy-znow-drukuja-marki-koniec-strefy-euro/

Teraz widać, że Babilon Wielki upada.

Zauważmy jedno Trump doskonale wie, że dolar upadnie podobnie jak USA, tego nie da się obronić.

Cel Trumpa jest inny zwiedzenie i przygotowanie do tego aby Wielka Nierządnica została zniszczona.

Zniszczenie Wielkiej Nierządnicy pociągnąć musi upadek Babilonu Wielkiego czyli siec powiązań pomiędzy USA, UE i innymi państwami. 

Dlatego Trump napuścić chce narody rasy białej na Wielką Nierządnicę. Co musi spowodować upadek Babilonu.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 18th Lipiec 2017, 07:20
Message reputation : 100% (3 votes)
Cyrylu...

Niesamowita interpretcja i spostrzeżenie, które pokrywa się z moimi odczuciami.

Cyryl napisał:

Skoro niewiasta to naród zaginiony i rozproszony Izrael to być może strumień wody to także symbol ale kogo???

otóż moim zdaniem islamistów napływających przez dziesięciolecia a ostatnio w większej ilości do państw UE czy USA.

Islamiści niczym strumień wody mogą otrzymać rozkaz do zaatakowania Słowian. Szczególnie, że Rosja a teraz inne państwa Słowian (Polska i inne) sprzeciwiają się islamizacji.

Czym może zatem być ziemia która ma przyjść niewieście z pomocą???

Otóż najprawdopodobniej są to państwa i narody rasy białej które zaczną zwalczać islam.

Zobaczmy gdzie jeszcze pojawia się słowo ziemia???

Ap 13 napisał:
(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

Ziemia to symbol chrześcijaństwa Pawłowego. Ziemia to symbol narodów rasy białej które zjednoczą się pod hasłem chrześcijaństwa Pawłowego aby zniszczyć islam i zdobędą Babilon dla Bestii.

Już na początku zeszłego roku, kiedy fala imigracji ukazała swe rozmiary i skalę, wspomniałem o tym w artykule o Bożej Tajemnicy, że owym "strumieniem wody" mogą być właśnie narody islamu masowo zalewacjące Europę...

Jest bardzo prawdopodobne, że tym "strumieniem wody" będą islamiści masowo sprowadzani do Europy. Należy wziąć pod uwagę fakt, że po przegranej bitwie w niebie, diabeł utraci wiele ze swej mocy i nie przypuści samodzielnego ataku, ale posłuży się do tego właśnie hordą zdziczałych muzułmanów.
https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/02/21/wyjawienie-wielkiej-tajemnicy-bozej-cz-3/

W tym świetle przyrównanie chrześcijańskich narodów rasy białej do "ziemi przychodzącej Niewieście z pomocą" jest bardzo ciekawe, aczkolwiek czy możemy posunąć się do takiej interpretacji wiedząc, że opisy biblijne mówiące o narodach czy ludach, zazwyczaj są symbolizowane przez..wody i morza??

Tak jak np. zwierzę wychodzące z morza?

Chyba, że spojrzymy na to w taki sposób, że bestia z morza symbolizuje władzę nad wszystkimi narodami i językami,

a bestia wychodząca z ziemi nawiązuje do konkretnej grupy ludzkości pod przywództwem zwodniczej, fałszywej religii zapoczątkowanej przez upadłych.

Tak, jak system sprawowania władzy politycznej nad światem, tak i system religijny jest dziełem upadłych.

Tak więc jest bardzo możliwe, że bestia z morza symbolizuje władzę polityczną upadłych nad światem stworzoną przez samego smoka,

a bestia z ziemi, to system religijny wykreowny po śmierci Chrytusa do walki z Jego nauką i Jego naśladowcami, ze stolicą w Rzymie.

To właśnie w Rzymie powstało Chrześcijaństwo oprte o nauki Pawła z Tarsu, który był "apostołem bestii" i to ono zwiodło największą część ludzkości.

Po nim powstały kolejne, największe nurty religijne oparte o podobne wartości i ideologię, czyli owa bestia, jako system religijny zapoczątkowany od Chrześcijaństwa, ma dwa rogi podobne do baranich, ale mówi jak smok!


Tak więc, jeśli bunt narodów północy ma obejmować głównie narody rasy białej, będące główną siłą Chrześcijaństwa, to to co napisałeś Cyrylu ma wielki sens.

Już obecnie widać, jak u nas w Polsce, że nastawia się nas na zmianę układu rządów i ukazanie winy dotychczas rządzących zbrodniarzy i lichwiarzy.

Rzym staje się zupełnie obnażony, ale dziwnym trafem jego wytwór - Chrześcijaństwo, rośnie w siłę nakręcane przez dwóch największych graczy na arenie politycznej świata - Trumpa i Putina, którzy grają przeciw Watykanowi - Nierządniy i Babilonowi.

A takie działanie idealnie wpasowuje się w proroctwa Objawienia, mówiące o działaniach bestii i ostatnich królów świata.

Królestwo szatana jest wewnętrznie podzielone i jego władza upada, a to jednoznacznie wskazuje na przejęcie jej przez bestie, która może w tym wszystkim wykorzystać swój pierwotny wytwór, czyli Chrześcijaństwo.

W tym wszystkim bardzo możliwe jest, że plan 3 wojen światowych ulegnie zmianie w odniesieniu do Chrześcijaństwa, no chyba, że po zniszczeniu właśnie przezeń Islamu i Syjonizmu, wojującego także między sobą, utraci ono swój "kompas", tym bardziej po uprowadzeniu Ludu Bożego z upadającego Babilonu.

Wtedy byłoby możliwe, że bestia wykorzystała by to do wprowadzenia własnego ładu i publicznego ukazania doktryny lucyferiańskiej, co równie dobrze może oznaczać ustanowienie "ohydy spustoszenia" i pojawienie się fałszywego proroka.
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 18th Lipiec 2017, 15:07
Message reputation : 100% (1 vote)
Jeżeli macie rację  i strumień wody to symbol islamistów to tu jest coś interesującego.

Aż strach się bać ale to i lepiej bo koniec będzie szybszy.

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! 0b776feb0080


Od około 2:30 minuty.
Ostatnio zmieniony przez Kasia dnia 18th Lipiec 2017, 19:33, w całości zmieniany 1 raz

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 18th Lipiec 2017, 16:00
Message reputation : 100% (2 votes)
Mam dwie potężne informacje.

1. Najprawdopodobniej zrozumiałem jeden poważny błąd w rozumieniu proroctw i dlatego nam i mnie nic nie pasowało.

Najwyraźniej 3.5 roku to jeden okres a nie dwa! Pobieżnie to już sprawdziłem i nie ma praktycznie śladu, że istnieją dwa okresy 3.5 roku Nie jestem jeszcze pewien na 100% ale na 99.5%.


2. Putin i Trump.

Natrafiłem na filmy jednego gościa, który ujawnia, że Putin kontroluje Trumpa na 100% oraz kontroluje... Izrael!

https://www.youtube.com/watch?v=g6jF2xTcVYQ

W tym filmie jest ukazany artykuł i omówiony, w jaki sposób Trump stał się 'suką' Rosji.

https://www.youtube.com/watch?v=kLwoKtcBVFE

Sam artykuł.

http://www.veteranstoday.com/2017/03/31/how-trump-became-the-russian-mafias-bitch/

Oczywiście w tym wszystkim macza ręce Chabad Lubawitch, kontrolujący Izrael, być może Putina i Trumpa.

Początkowo myślałem, ze to jakiś nonsens ale po pewnym przemyśleniu nabrało to wielkiego sensu.

Putin to despota i forsuje... Chrześcijaństwo, tak jak Trump, i popiera Izrael.

Kiedyś pisałem, ze Rosjanie zbombardowali miasteczko w Syrii.

W sumie Rosja wykorzystując otwarte granice USA na wysyłała agentów komunistycznych do USA i USA jest niemal kontrolowane przez Rosjan.

Rosjanie wydali masę pieniędzy na technologię wojskową  są najwyraźniej najpotężniejszą siłą na świecie.

Putin i Netaniahu to dobrzy kumple, ale podejrzewam, że celem jest nadal pozbawienie władzy podziemnego rządu, czyli chazarskiej mafii.

Czyli grają opinią publiczną niemal po mistrzowsku. Facet z filmu śmieje się, ze robi się cyrk w mediach i media niezależne oraz zależne odstawiają cyrk według programu (moim zdaniem) Chabad.

Jak wiemy, celem Chabadu jest fałszywy mesjasz oraz Słowiaństwo.

Najwyraźniej boją się Słowian atakować ale skutecznie blokują drogę do Ziemi Obiecanej, najprawdopodobniej w porozumieniu z Assadem z Syrii.

Najprawdopodobniej Jared Kuszner jest głęboko powiązany z Chabad i wspomaga teścia w walce przeciwko pierwszej fali szatańskiej nasienia węża, które idzie z Watykanem na odstrzał.

Co jest jeszcze ciekawe, w Izraelu jest wiele Rosjan, którzy mówią oficjalnie po rosyjsku nie znając języka żydowskiego.

Co jest najciekawsze, 11 rozdział Daniela dopiero w tym świetle ma sporo sensu.


(36) A król uczyni według swej woli; będzie się wynosił i wywyższał ponad każdego boga; i będzie wypowiadał dziwne rzeczy, i będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, ponieważ to dojdzie do swego końca.
(37) Nie będzie zważał na bogów swych ojców, ani pragnień kobiet, nie będzie szanował żadnego bóstwa, bo wyniesie się ponad wszystkich.
(38) I w to miejsce będzie czcił boga mocy; i boga, którego nie znali jego ojcowie będzie czcił  złotem, srebrem, drogimi kamieniami i pożądanymi rzeczami.
(39) I uczyni to w mocnych miejscach schronienia z dziwnym bogiem, i zwiększy jego chwałę, podda jemu wielu i w nagrodę obdzieli ich ziemią.
(40) I na końcu czasów będzie on w konflikcie z królem południa i król północy nadejdzie przeciwko niemu z rydwanami, jeźdźcami i z wieloma okrętami;  i wejdą do ziemi i on rozbije na części i przejdzie.
(41) i wejdzie do ziemi piękna, i wielu upadnie; lecz oni ujdą: Edom i Moab, i główna część Ammonitów.
(42) A gdy wyciągnie swoją rękę po ziemie i ziemia egipska nie ocaleje.
(43) I obejmie władzę ponad tajnymi skarbami złota i srebra oraz nad wszystkimi pożądanymi rzeczami Egiptu, także nad Libijczykami i Kuszytami w swych twierdzach.
(44) Ale plotki i niepokoje ze wschodu i północy będą go niepokoić i przyjdzie z wielkim gniewem, aby zniszczyć wielu.
(45) I rozbije namiot swego pałacu pomiędzy morzami i świętą górą piękna, ale dojdzie do swojego przeznaczenia  i nie ma nikogo kto może go wybawić.


Być może chodzi o bogów z Antarktydy.

Podejrzewam, że w Polsce także zanosi sie na powrót komuny wersji 2.0, czyli takiej, jaka jest w Rosji.

Pozbieram więcej informacji i więcej napiszę. Niewielu o tym pisze ale facet ukazuje wiele poważnych dowodów.

Porozglądajmy się dookoła i z pewnością zrozumiemy pewne działania owych zakłamanych władców.

Strumień wody z paszczy smoka - to mogą być Islamiści z Niemiec i Rosji ruszający za Słowianami.

Okazuje się, że rzeczywiście zwiedzenie jest na maxa na każdym możliwym szczeblu.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 19th Lipiec 2017, 07:21
Message reputation : 100% (2 votes)
No właśnie..wszystko wskazuje na jedyne 42 miesiące wielkiego ucisku, kiedy to bestie z morza i odchłani przejmą władzę...

Objawienie 13

(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

To, co może poprzedzać wielki ucisk, a co obserwujemy już teraz, to wstęp do ucisku, który lada moment się zacznie, a o którym mówił Chrytus...

Mateusza 24

(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

(Cool Ale to wszystko dopiero początek boleści.

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Z powyższych zapowiedzi Isusa wynika, że przed nastaniem końca czasów, czyli okresu trwającego 42 miesiące, co opisują proroctwa Objawienia, nastąpią boleści, czyli nic innego jak prześladowania Niewiasty i jej potomstwa.

A co nam mówi dokładnie Objawienie o Niewieście?

Objawienie 12

(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;

(2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

(6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Hmm..to sugeruje nam, że chłopczyk, czyli 144000 zostanie wzięty tuż przed rozpoczęciem wielkiego ucisku, u kresu tak zwanych...boleści.

Dopiero po ostatecznym wyrzuceniu smoka z nieba na ziemię nastanie na niej ucisk, o czym prorokuje Daniel...

Daniela 12

(1) W owym czasie Michał, wielki książę powstanie, który jest orędownikiem synów twojego ludu, i wtedy będzie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieje naród na ziemi, aż do tego czasu. W tym to twój lud będzie wyratowany, każdy, kto jest zapisany w księdze.

...i Jan..

Objawienie 12

(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

(Cool Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

A więc wygląda na to, że najpierw szatan czatujący na 'chłopczyka', będzie gnębił Lud Boży, tracąc powoli swą władzę i wpływy, a gdy 144000 zostaną porwani do Boga, wtedy dojdzie do walki w niebie z zastępami Księcia Michała.

Po tej walce szatan zostanie usunięty z nieba, a Izrael będzie gromadzony do wyjścia na pustynię. Dopiero gdy szatan upadnie na ziemię i utraci swą władzę, przekaże moc bestii i rozpocznie się ucisk, ale także początek końca i zbawienia, czyli wyprowadzenia z ucisku, który rozchula się na świecie.

Zdaje się więc, że smok wykorzysta narody Islamu do ataku na Lud Boży, mowa o strumieniu wody z jego paszczy, który zostanie pochłonięty przez masy pozbawione iluzji wobec...niszczycieli cywilizacji z Wielką Nierządnicą - Rzymem na czele.

Po tym wydarzeniu rozpocznie się upadek Babilonu, a sama Nierządnica skończy wraz z upadkiem jej króla - diabła.

2 Świadków rozpocznie swe dzieło w Jerozolimie, gdzie bestia wzniesie ohydę spustoszenia, a 3 aniołów będzie nawoływać do reszty potomstwa Niewiasty, aby uchodziło z upadającego Babilonu, który ostatecznie zostanie w ciągu owych 42 miesięcy unicestwiony przez plagi.


Taki obraz mnie się rysuje na chwilę obecną, gdy obserwuję, co dzieje się w wydarzeniach w kraju i na świecie.

Jeśli dodamy do tego, że proroctwa o królach północy i południa z Ks.Daniela odnosi się do USA i Rosji, to możemy mieć poważne podejrzenia, że w każdej chwili dojdzie do ich wypełnienia.

bounce
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 19th Lipiec 2017, 12:33
A propos jednego okresu 3,5 roku – moim zdaniem nie ma innej możliwości jak ta, że będzie tylko jeden okres 3,5 roku, a nie 2 x 3,5 roku.

Wyjaśniłem to jakiś czas temu w tym miejscu:

https://zbawienie.forumotion.com/t197p100-dwoch-swiadkow-apokalipsy


Zauważyłem, że pewne okresy podane w Objawieniu nachodzą na siebie wzajemnie np. okres prorokowania dwóch świadków – 1260 dni (Ap 11:3) i okres istnienia „Bestii wychodzącej z morza” (Ap 13:5) – 42 miesiące, do której dołączy „Bestia z Otchłani” tworząc razem twór „Bestia pierwsza” albo inaczej „Bestia”, która to Bestia czasie swojego istnienia zabije tych dwóch świadków.

A skoro co najmniej te dwa okresy nachodzą na siebie (o ile się ze sobą nie pokrywają), to logicznym jest, że nie może być mowy o istnieniu dwóch odrębnych okresów 3,5 roku następujących bezpośrednio jeden po drugim.

Wtedy napisałem też, że w Objawieniu celowo został podany okres trwania tego samego wydarzenia jakim będzie żywienie Niewiasty – Izraela na pustyni w dwojaki sposób: raz za pomocą dni – 1260, a raz za pomocą miesięcy – 42.

Te dwa okresy muszą być ze sobą równe, aby Objawienie w tych fragmentach nie było ze sobą wewnętrznie sprzeczne.

Zaś okres 42 miesięcy i 1260 dni będą sobie równe tylko wtedy, kiedy rok liczył będzie wówczas 360 dni, zamiast dzisiejszych 365 dni.

To oznaczałoby, że czas w okresie wielkiego ucisku będzie liczony inaczej niż dzisiaj tzn. gdyby rok w czasie 3,5 roku przebywania Izraela na pustyni, czyli w czasie wielkiego ucisku dla pozostałych ludzi liczyłby tak jak dziś – 365 dni, to okres trwania ucisku (gdyby nie wystąpił w tym czasie rok przestępny) liczyłby 1276 dni. Zaś okres 3,5 roku liczyć jednak wg. roku liczącego 360 dni, to wówczas mamy 1260 dni. To oznacza, że przy roku liczącym 360 dni, 3,5 letni okres wielkiego ucisku zostałby skrócony o 16 dni w stosunku do 3,5 letniego okresu liczonego wg dzisiejszej rachuby lat, gdzie rok liczy 365 dni.

A Pan Isus powiedział (BM):

Mt 24:
(20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.
(21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.
(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

I te słowa Isusa zostały potem potwierdzone w Objawieniu.

Wcześniej sądziłem, że chodzi o skrócenie okresu przed ucieczką Izraela na pustynię. Jednak dzisiaj widzę, że z całego kontekstu wypowiedzi Isusa wynika, że chodzi o skrócenie okresu wielkiego ucisku, czyli okresu już po rozpoczęciu ucieczki Izraela na pustynię.

I z powyższych słów Isusa wynika, że te dni zostaną skrócone na pewno.

Tylko w jaki sposób?

Być może zostaną one skrócone o te właśnie 16 dni, bo zostanie wówczas wprowadzony rok liczący sobie 360 dni, co mocno sugeruje Objawienie.

Ale jest też możliwe, że chodzi tu nie tylko o skrócenie tego okresu poprzez zmniejszenie liczby dni w roku z 365 na 360, ale także poprzez skrócenie czasu trwania dnia i nocy w czasie tego okresu.

Henoch napisał bowiem:

Hen 80:
2) Jednakże w dni grzeszników lata staną się krótsze, ich nasienie opóźni się na ziemi i na polach, wszystko na ziemi zmieni się i nie pojawi się w swoim czasie. Ustanie deszcz, bo niebo [go] zatrzyma.
3) W tych czasach owoce ziemi opóźnią się i nie będą rosnąć w odpowiednim czasie. Tak samo owoce drzew nie pojawią się w swoim czasie.
4) Księżyc zmieni swe zwyczaje i nie pojawi się w swoim czasie.
5) Jednakże w tych dniach ukaże się na niebie i przyjdzie(...) na czubku wielkiego wozu po stronie zachodniej zaświeci jaśniej niż zwykle.
6) I wielu dowódców gwiazd będących na służbie pobłądzi. Gwiazdy zmienią swój tor i kierunek i nie pojawią się w wyznaczonych im okresach.
7) Całe prawo gwiazd zostanie ukryte przed grzesznikami. Myśl mieszkańców ziemi ulegnie błędom. Pobłądzą i uznają gwiazdy za bogów.
Cool Ogarnie ich mnóstwo nieszczęść i spadnie na nich kara, aby ich wszystkich zgładzić".

Skoro księżyc zmieni swe zwyczaje w dni grzeszników, to pewnie słońce też.

Zatem być może chodzi tu o to, że w okresie wielkiego ucisku słońce i księżyc przyśpieszą czas swojego dobowego obiegu nad ziemią, przez co długość dni i nocy ulegnie w tym czasie skróceniu.

Ponadto z tego fragmentu 2 Ezdrasza wynika jak dla mnie możliwość, że nasze modlitwy mogą doprowadzić także do skrócenia liczby dni pozostałych jeszcze do rozpoczęcia ucieczki Izraelitów na pustynię:

2 Ezd 2: Słowo wypowiedziane przez Pana, Boga:

(13) Proście, a weźmiecie. Módlcie się aby dni było niewiele, i aby były skrócone. Królestwo jest już przygotowane dla was, czuwajcie!


Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia 19th Lipiec 2017, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 19th Lipiec 2017, 12:36
Message reputation : 100% (1 vote)
Odnośnie interpretacji Cyryla też uważam, że porównanie wody, wypuszczonej za idącą na pustynię Niewiastą – Izraelem z paszczy wyrzuconego już wówczas z nieba Smoka do dzisiejszego potopu islamistów zalewającego Europę, oraz ziemi, która tę wodę pochłonie - do białych, chrześcijańskich ludów północy, podburzonych przez „Bestię z morza” do skutecznego odparcia ataku islamistów połączonego z jednoczesnym atakiem na Babilon Wielki jest bardzo trafne.


W związku z tym mam takie przemyślenia co do możliwego toku wydarzeń:


Jeżeli woda to islamiści instalowani przez szatana w krajach o białej populacji i gotowi do ataku, to kiedy ten atak nastąpi, na kogo i co go wywoła, czyli co będzie dla nich tym sygnałem do ataku?


Wiadomo, że islamiści mają zaatakować idący na pustynię Izrael.

Mają oni być armią posłaną przez Smoka – szatana do ataku.


Coś musi ich jednak do tego ataku sprowokować.

I moim zdaniem tym czymś będzie ohyda spustoszenia.


Wiemy ze słów Pana Isusa, że ta ohyda spustoszenia ma być sygnałem wizualnym dla Izraela – poza trąbieniem anioła nr 7 – do rozpoczęcia ucieczki na pustynię.


Czym zatem może być ta ohydą, która będzie sygnałem do ucieczki na pustynię?


Czy będzie nią posąg Bestii pierwszej?


Może nią być, ale niekoniecznie, bo posąg równie dobrze może być pod wpływem Fałszywego proroka ustawiony tam później.


Jeżeli ohyda to posąg, to Fałszywy prorok (Bestia z ziemi, Bestia druga) musiałby pojawić się na ziemi już przed ucieczką Izraela na pustynię i już wówczas doprowadzić do postawienia posągu, czyli ohydy na Syjonie. Ale żeby to zrobić, to wcześniej i tak ktoś musiałby usunąć…. meczet na skale.


Zatem moim zdaniem to właśnie usunięcie meczetu na skale, które dopiero wówczas umożliwi postawienie posągu Bestii pierwszej, a nie samo ustawnie posągu Bestii pierwszej na Syjonie bardziej pasuje do ohydy spustoszenia, która byłaby wówczas jednocześnie:

- sygnałem wizualnym dla Izraela do rozpoczęcia ucieczki na pustynię,

- sygnałem dla islamistów do ataku na uciekający z Babilonu i udający się już wówczas na pustynię Izrael, który – wraz z chrześcijaństwem i judaizmem - zostałby przez szatana oskarżony o zniszczenie meczetu, aby zająć Syjon i zniszczyć islam.

W ten sposób szatan dałby islamistom rozmieszczonym w państwach Wielkiego Babilonu do zrozumienia, że chrześcijanie i judaiści właśnie w ten sposób wypowiedzieli otwartą wojnę islamowi.

Na nich szatan zrzuciłby całą winę za zniszczenie tego meczetu na Syjonie (za czym de facto stałby albo szatan osobiście - bo tuż przed ucieczką Izraela na pustynię albo tuż po jej rozpoczęciu szatan zostałby wyrzucony z nieba za pogoń za porwanym do nieba chłopczykiem - albo oddani mu aniołowie lub „ludzie”), a w szczególności - na zmierzających w tamtym kierunku Izraelitów.

To byłby być może ten dzień X, na którzy czekają islamiści.


W odpowiedzi na ten atak na Izraela dokonany przez armię Smoka w postaci islamistów Bóg, za pomocą Bestii z morza i pod jej przywództwem, pobudziłby białych Pawłowych chrześcijan, czyli narody północy do obrony idących na pustynię prawdziwych Izraelitów poprzez odciągnięcie od nich uwagi i odparcia ataku islamistów.

Ta obrona przed islamistami byłaby jednocześnie atakiem Bestii z morza na Wielki Babilon realizowanym właśnie za pomocą tychże zwiedzonych chrześcijaństwem ludów północy.


Jak wynika z Objawienia odparcie ataku islamistów przez Bestię z morza, a przez to jej atak na Babilon powiedzie się i po raz kolejny zwodnicze chrześcijaństwo pawłowe, mające ostatecznie na celu doprowadzić jego wyznawców do uwielbienia Bestii z Otchłani i uznania jej za Boga i zapowiedzianego przez Pawła mesjasza w jednym, znowu będzie triumfować nad islamem, ale teraz już nie tylko nad nim, bo także nad każdym człowiekiem na ziemi.


Bestia wprowadzi swój własny kult. Natomiast każdy, kto pozostanie wierny prawdziwemu Bogu i Jego Synowi zostanie przez Bestię zabity, a następnie zmartwychwstanie na pustyni do życia wiecznego w ziemskim królestwie Bożym.


Ale zanim by czegokolwiek doszło najprawdopodobniej nastąpiłoby najpierw porodzenie (opieczętowanie) i porwanie chłopczyka i pogoń szatana za nim do nieba, co skończy się dla szatana wojną w niebie, a następnie po jej przegraniu jego rychłym wyrzuceniem z nieba na ziemię wraz z 1/3 zwiedzionych przez niego aniołów, czyli ubytkiem 1/3 gwiazd na niebie.


Tak to mi się układa na dzień dzisiejszy.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 19th Lipiec 2017, 13:56
Zauważmy jedno.


Ap 12 napisał:(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.
(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.
(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.
(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.
(16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.
(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.


Otóż po zrzuceniu smoka na ziemię co ma smok????

Smok ma bardzo mało czasu.

Oznacza to, że smok musi działać szybko w celu zemsty i zniszczenia niewiasty.

Smok zatem działa szybko i wybiera swoje narzędzie czyli islam i islamistów. 

Zobaczmy na historie po 2 wojnie światowej sprowadzano sukcesywnie spore ilości islamistów.

W 2015 roku wzrosła nagle i mocno częstotliwość schumana:

https://zbawienie.forumotion.com/t265-rezonans-schumana-czyzby-bog-skracal-czas

Być może wzrost tej częstotliwości jest spowodowany tym, że smok i jego aniołowie zaczęli wojnę w niebie??? Taka wojna mogła spowodować wzrost tych częstotliwości. Szczególnie, że aniołowie to istoty duchowe i podczas wojny ich energia ulega zwiększaniu czy też wytwarzają one więcej częstotliwości energii. 

W 2015 roku mieliśmy nagle, przyjmowaniu milionów islamistów przez państwa Europy i naciski na państwa Słowiańskie aby one także przyjęły tych islamistów. 

Jednak w tym samym czasie w Mekkce spadł dźwig uderzony piorunem czyli w 2015 roku. Czyli ktoś z nieba dał satanistom ostrzeżenie, że zmuszenie Polski i innych państw Słowiańskich do przyjmowania islamistów może się dla nich skończyć źle.

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/katastrofa-w-mekce-nie-zyje-87-pielgrzymow-dzwig-budowlany-spadl-najswietszy-islamski-mecz

Zauważmy też inną rzecz. Jeśli te częstotliwości Schumana są wyrazem wojny na niebie Michała ze smokiem to Bestia na pewno wie, że smok stracił miejsce w niebie.

Jak wiadomo z księgi Henocha Bestia nie boi się smoka tylko i wyłącznie Boga. Bestia prosiła Henocha - człowieka - aby ten wstawił się za nimi u Boga, ponieważ poczuli przerażenie.

Jak pisałem tutaj:

https://cyryl27.wordpress.com/2016/10/22/jak-szatan-bogu-tak-bog-szatanowi/

Babilon Wielki to obietnica smoka dla Bestii, że jeśli ta będzie służyć Nierządnicy w obudowie Babilonu to smok przekona Boga do ich ułaskawienia.

Sama wojna na niebie smoka jest dowodem dla Bestii, że droga do ułaskawienia została dla niej zamknięta.

Zauważmy jedno, Bestia nie ufa smokowi. Dlatego tworzy ona co???

Bestie drugą czyli grupę ukrytych wśród aniołów smoka agentów zwaną Bestią z ziemi.  Zapewne Paweł z Tarsu to mógł być taki podwójny agent smoka i bestii. Zapewne Paweł jest jednym z najchytrzejszych aniołów.

Stworzył on dla Nierządnicy ideologie - chrześcijaństwo - dzięki której zyskała ona ogromną władzę królewską.

Co robi druga bestia???

Ap 13 napisał:(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.
(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.


Wykonuje ona wszelkie rozkazy Bestii, która siedzi w otchłani.

Czyli nauki Pawła z Tarsu mają na celu przekonać mieszkańców ziemi aby ci sami wybrali Bestie na władcę i spowodowali jej uwolnienie.

Zauważmy jedno, Piłat dał mieszkańcom do wyboru kogo ma uwolnić czy Isusa czy Barabasza (który był zbrodniarzem). Faryzeusze - plemię żmijowe - nakłoniło mieszkańców Jerozolimy do uwolnienia Barabasza.

Dlatego obecnie Bestia Druga, robi wszystko aby uwolnić Bestie pierwszą poprzez namówienie mieszkańców ziemi do uczynienia obrazu Bestii.

A zatem jeśli smok by znalazł się na ziemi i wykorzystał by islamistów do ataku na niewiastę to co zrobić by mogła Bestia????

Zniszczenie niewiasty by jej nic by jej nie dało. 

Natomiast zniszczenie islamu tak.
avatar
Będzimysł
Liczba postów : 61
Join date : 29/12/2016

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 19th Lipiec 2017, 14:15
Dla mnie wszystkie proroctwa nadal są zagadką.

Dla przykładu, jak rozumieć słowa z Mateusza 24: "powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu"?
W mojej ocenie narody już są zniewolone, nie mają swojego przedstawicielstwa w organach władzy. Polacy, Rosjanie, Niemcy nie rządzą u siebie i w tym sensie jedni przeciwko drugim nie powstaną. Oczywiście mogą być jedni na drugich napuszczani przez władzę Wielkiej Nierządnicy / Babilonu Wielkiego, ale to trochę co innego i niejako nie na to się zanosi.

Weźmy UE. Jej oficjane władze dążą do komunizmu ponadnarodowego i nawet się z tym nie kryją, oddają hołd myślicielom i ojcom założycielom takim jak np. Altiero Spinelli. Nieustannie działająca propaganda zmienia nasze poczucie tożsamości i spora część Polaków uważa się bardziej za obywateli UE (w drodze do komunizmu) niż za obywateli Polski. Na marginesie pisząc, Polacy po ludobójstwie II wojny i upodleniu za komuny to zupenie inni Polacy niż ci z przed wojny. Proces mieszania narodów w Europie postępuje i czy możliwe będzie powstanie narodu przeciwko innemu narodowi?

Wyobrażam sobie, a plan jest bardzo widoczny, że może nastąpić ogólne mordercze zamieszanie tu w Europie wywołane przy użyciu Islamistów, ale czy grupy Polaków pojadą do Berlina lać Niemców i Merkel (za uchodźców), czy Macierewicz skieruje do Berlina leopardy? Czy Ukraińcy jeszcze raz będą rezać Lachów?

Może te proroctwa z Mateusza 24/6-7 częściowo na Polakach już się spełniły w czasie II wojny światowej? Bowiem wojna obeszła się z nami szczególnie okrutnie. A może wojna hartowała Polaków do decydującej, zbliżającej się próby?

W przekładzie Nowej Biblii Gdańskiej w Mateusza 24/7 słowa brzmią: "Gdyż zostanie pobudzony naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będą także głody, zarazy oraz miejscami trzęsienia ziemi". W tej wersji bardziej by się zgadzało, że chodzi o podjudzenie narodów; jak sądzę, przez Wielką Nierządnicę /Babilon Wielki.

I jeszcze jeden werset z Nowej Biblii Gdańskiej. W Mateusza 24/8 czytamy: "Lecz to wszystko jest początkiem bólów porodu". Czyli nie "początek boleści" a "początek bólów porodu". Wcześniej odnosiłem "boleści" do wojen, głodu, ale tu wyraźnie mowa o "bólach porodu" tj. o wydarzeniu opisywanym w formie symbolicznej. Rozmaite subtelności w tłumaczeniu znacznie zmieniają treść i zrozumienie.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 19th Lipiec 2017, 15:48
Message reputation : 100% (1 vote)
Zastanówmy się nad tym, co oznacza termin - opieczętowani.

Sprawdźmy.


Rev 7:1  Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.
Rev 7:2  Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc:
Rev 7:3  Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.
Rev 7:4  I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:

Zwróćmy uwagę na pogrubione zdania.

Aniołowie powstrzymywali wiatry, aby nie czyniły JESZCZE szkody ziemi. Dlaczego? Miało nastąpić zapieczętowanie 144.000.

To także znaczy, że liczba ta jest liczbą żyjących tuż przed czasami końca.

Co oznacza zapieczętowanie?

Tego raczej nie wiemy, ale podejrzewam, że ową pieczęć nie tyle widzą ludzie, ale widzą ją demony, szatan i upadłe anioły.

Opieczętowanie oznacza wierność i zbawienie dla opieczętowanych. Szatan i upadli nie mają do nich żadnego prawa.

Opieczętowani posiadają szczególną opiekę od Boga i w przypadku PRÓBY złamania owej opieki Bóg zareaguje porwaniem.

Z tego wynika wniosek, że szatan nie ma wyboru i czeka na zakończenie opieczętowania 144.000. Ochrona tych braci jest bardzo solidna ale szatan czeka.

W moim odczuciu, opieczętowanie się skończyło i mamy wielkie kataklizmy na ziemi, Fukuszimę, mnóstwo zabitych ryb, zatrucie wyjątkowe oceanów i powietrza. Czyli najwyraźniej aniołowie nie powstrzymują tych wichrów, które się ciągle nasilają.

Dwa dni temu było potężne trzęsienie ziemi w Rosji ponad 8 stopni, co oznacza... reakcję gniewnego Boga!!!

W każdej chwili może nastąpić próba... pożarcia 144.000 przez smoka.

To spowoduje specjalną ochronę Boga w postaci porwania. Biblia jest jasna w tej kwestii i 'chłopczyk'  czyli 144 tyś nie doznają żadnej szody z łap smoka.

Jak już podejrzewałem, porwanie doprowadzi szatana do szału i powróci do nieba i zostanie stoczona krótka wojna i szatan zostanie zrzucony na ziemię i to w jakiś sposób będzie widzialne dla świata.

Wściekły szatan zacznie prześladować Lud Boży.


Rev 12:13  A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.
Rev 12:14  I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.
Rev 12:15  I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.
Rev 12:16  Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

W tym przypadku oznaczałoby to, że 3,5 roku na pustyni to jeden i ten sam okres czasu.


To wszystko oznacza, ze drama dla szatana ma się rozpocząć w każdej chwili. Pierwszym dramatem dla niego jest porwanie, potem drugi dramat, wyrzucenie z nieba i Bóg ochroni Niewiastę otwierają ziemię, która pochłonie armię szatana.


Być może w tym samym czasie pojawi się Bestia, szatan odda jej władzę oraz w tym samym czasie pojawi się dwóch świadków, na okres niewiasty będącej na pustyni. Pojawienie się świadków to już sąd nad Niewiastą i oczyszczenie jej z satanistów religijnych czyli kąkolu. Atak na Nierządnicę w tym samym czasie oraz atak na Babilon. Plagi i postawienie obrzydliwości spustoszenia w Jerozolimie.

Zabicie świadków pod koniec 3.5 roku, zmartwychwstanie i dopiero wtedy pojawi się sam Isus z armią 144.000 i stoczy ostateczną bitwę z siłami szatana w bitwie Armagedonu. To oczyści Izrael (teren) i Jerozolimę oraz Syjon.

Nastąpi wkroczenie oczyszczonego Narodu Wybranego do Ziemi Obiecanej a Isus zacznie panowanie w Jerozolimie na wzgórzu Syjon.

To wszystko najprawdopodobniej odbędzie się w 3.5 roku Wielkiego Ucisku, który zostanie zakończony bitwą wojsk 144.000 przeciwko armii szatana.

Oczywiście dwaj świadkowie będą gnębili zbrodniarzy prawdą oraz plagami i będą odkręcali wszystkie kłamstwa szatana i Bestii.

Jeżeli się nie mylę, to dopiero teraz to wszystko pasuje w czasie.

Ale sprawdźmy to lepiej. Poświęcę najbliższy sabat na dokładne zbadanie tego wszystkiego. bounce bounce bounce

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 20th Lipiec 2017, 07:19
Message reputation : 100% (1 vote)
Mam praktycznie takie same wnioski i zaczyna mnie to pasować Smile

Co prawda trzeba to dokładniej zbadać, aczkolwiek taki schemat, jak go wyżej opisałeś Henryk, zdaje się słuszny.

Również według mnie, pieczęci nie są widocznym dla ludzi symbolem czy znkiem. Bartek - efraimita, pisał kiedyś o znaczeniu pieczęci Bożej i tego z czym wiąże się "pieczętowanie".

Tak więc ten proces mógł już nastąpić lub może trwać i być na ukończeniu, wszak z roku na roku obserwujemy co raz większe anomalia pogodowe. Ten rok jest bardzo burzowy w Polsce.

Wiele też wskazuje na to, że w Izaelu dojdzie do wojny ze światem arabskim i na wzgórzu Syjon zostanie zburzony meczet, a w zamian powstanie ohyda spustoszenia i być może ukaże się chabadzki moshiyah.

Syjonistka pisała mnie, że takie są ich nadzieje i to musi nadejść

Zauważmy, że obecne państwo Izrael jest bardzo dobrze uzbrojone jak na tak sztuczny wytwór i ma rzekome poparcie USA.

Z drugiej strony mamy świat arabski, który dysponuje ogromnym kapitałem i także wszedł w konszachty z Trumpem.

Czyżby chodziło o wywołnie wojny na terenie Izraela, która spowodowałaby zniszczenie meczetu??

Spójrzmy na to z innej strony, czym może w tej sytuacji posłużyć się smok?

Uchodzący w czasie tej zawieruchy zjednoczony Lud Boży w kierunku pustyni, zostanie zaatakowany przez strumień wody z paszczy smoka, czyli jak ustatliliśmy islamistów osadzonych na terenie Europy.

Co zatem mogłoby ich sprowokować?

Szatan mógłby im ukazać zniszczenie meczetu na skale oraz Mekki, która zapewne też zostanie unicestwiona, a na Syjonie będzie postawiona ohyda po skończej wojnie syjonizmu z islamem, która to będzie też sygnałem ucieczki.

Smok może pokazać im Izraelitów jako inwazję idącą na tereny ich 'świętych' miejsc kultu, a oni ruszą w pościg, dalej pochłonięci przez..białych chrześcijan znających prawdę o knowaniach Watykanu w procesie islamizacji Europy.

To byłby zatem początek wielkiego ucisku i ma to ręce i nogi.

Izraelici będą wyprowadzeni gdzieś na pustynię na 1260 dni, a bestia rozpocznie 42 miesięczny okres rządów.

Ujawnią się Świadkowie i następnie 10 królów ukaże bestie w pełnej krasie. Będą plagi i znakowanie ludzi oraz doprowadzenie Nierządnicy a następnie Babilonu do upadku.

To będzie bardzo mało czasu dla sił zła i proroctwa mówią o tym wyraźnie, a więc jesteśmy chyba na dobrym tropie.

Smile
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 23rd Sierpień 2017, 21:37
.....
Okazuje się, że wywiad z Abe Filkenstein to fałszywa informacja, kasuję więc mój post w tym temacie!

Za pomyłkę przepraszam.


Ostatnio zmieniony przez Cyryl dnia 26th Sierpień 2017, 12:58, w całości zmieniany 2 razy
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 24th Sierpień 2017, 12:10
Bardzo interesujące i logiczne odkrycia!

Nasuwają mi się pewne wnioski po przeczytaniu powyższego.

To wszystko wygląda tak,  jakby cały system polityczny i religijny na świecie, symbolizowany jako bestie i Nierządnica, był dziełem tylko i wyłącznie upadłych aniołów osobiście schodzących na ziemię i wykonujących rozkazy smoka, czyli bandy zbuntowanych aniołów siedzących w niebie.

W tym świetle staje się wręcz jasne, że Paweł z Tarsu musiał być wysłannikiem samego smoka, czyli najprawdopodobniej upadłym aniołem zeszłym na ziemię w celu przekazania wskazówek, jak zwieść ludzkość po tym, co uczynił Chrystus.

Czyli Paweł także stał się częścią bestii, to jest bandy upadłych rządzących na ziemi!

Zauważmy coś niesamowicie ciekawego, co potwierdza tezę Cyryla...

Mateusza 13

(37) A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.

(38) Rola zaś, to, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego.

(39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie.

Tak jak u Izajasza mamy mowę o "synach złego"!!

Czyli mowa o wysłannikach diabła, upadłych aniołach shodzących na ziemię i pozostawiających tu swoje nasienie, nasienie węża, ich ojca, ojca kłamstwa...Paweł jest jednym z nim nich!


Co ciekawe, Apokalipsa mówi nam o dwóch grupach upadłych aniołów - bestii z morza i bestii z otchłani.

Jest więc możliwe, że jedni są tacy, którzy cały czas egzystują na ziemi i biorą czynny udział w odbudowie Babilonu Wielkiego, rządząc z ukrycia - być może bazy na antarktydzie lub podziemne bazy wojskowe jak np. w USA. To byłaby więc bestia z morza rządząca wodami, czyli narodami.

Natomiast druga grupa - bestia z otchłani, to upadli, którzy chcieli lub posunęli się za daleko w swych dziełach, zapewne za namową smoka, za co musieli zostać siłą usunięci z ziemi i uwięzieni w otchłani.

Możliwe więc, że jeden z najpotężniejszych upadłych - Apollyon aka Abaddon, jaki rządził na ziemi od czasów mocarstwa Grecji, był założycielem tego królestwa, mającego ogromny wpływ na dzieje świata aż do dziś, ale również jego kontynuatorem, czyli założycielem Imperium Rzymskiego.

Przecież Rzym, to praktycznie kopia Grecji, ale na większą skalę! Pod względem wierzeń, to kopia greckich zwyczajów.

Czyli Apollyon mógł przez te wszystkie wieki budować potęgę Grecji i Rzymu na zlecenie smoka, a gdy na ziemię przyszedł Isus i stało się pewne, że zniweczy On dzieła diabelskie, wtedy szatan mógł posłużyć się Apollem do wykreowania postaci Pawła i stworzenia nowej religii fałszwej - Wielkiej Nierządnicy, za co mógł on trafić do otchłani.

Wtedy byłoby jasne, dlaczego bestia z otchłani jest także nazywana "fałszywym prorokiem".

Ponieważ Paweł z Tarsu jest fałszywym prorokiem - "synem złego"!!

Napisałem o tym dobitnie w tym artykule...

https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2017/04/11/falszywy-prorok/

Wychodzi więc na to, że całe przesłanie Pawła z Tarsu] jakie zawarł w swych 'dziełach', to wytyczne od szatana, czyli jak słusznie już ustalilśmy, jest to "mowa smoka", a kto nią się posługuje???

Objawienie 13

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

Paweł - upadły wysłannik smoka trafił za to, co uczynił do otchłani, z której wyjdzie wraz z cała bandą innego plugastwa, by wraz z bestią z morza rozpocząć otwartą walkę przeciwko Bogu.

Gdy okaże się dla nich wszystkich jasne, że "misterny plan" smoka wziął w łeb, a sam smok dostał kopa i został wyrzucony z nieba na zbity pysk, wtedy upadli zaczną po prostu niszczyć wszystko, co on wymyślił i wprowadzą własne rządy, oparte na totalnym terrorze i przymuszaniu.Widać więc wyraźnie, że bestie przygotowują sobie obecnie grunt pod owe rządy, tworząc wizję poprawy i oporu wobec obecnego systemu NWO, ukazując przy tym wiele prawdy i udostępniając wiedzę, ale to tylko chwilowy pozór, mający ułatwić przejęcie władzy...

Tak to widzę.
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 24th Sierpień 2017, 14:55

Ciekawe w tym kontekście jest to, że tylko upadli sprzed potopu mają pewność, że są skazani na zagładę śmiercią drugą, bo to ich prośbę o ułaskawienie Bóg odrzucił.

Ale co z upadłymi skuszonymi przez szatana po potopie? Co z ich ułaskawieniem?

No właśnie…

Może sądzą, że przecież oni wtedy o to Boga nie prosili, więc to nie im Bóg wtedy odmówił ułaskawienia.

Przecież to nie ich prośba została wtedy odrzucona, tylko tych upadłych sprzed potopu.

W związku z tym ci upadli po potopie mają być może jeszcze nadzieję, że skoro oni jeszcze nie prosili Boga o ułaskawienie (a przynajmniej my nic o tym nie wiemy), a nie zostali do tej pory zamknięci w otchłani, to znaczy, że albo ich grzechy nie są tak duże, jak ich pobratymców sprzed potopu albo ich grzechy nie mają większego znaczenia, bo Bóg – jak zapewne im to naświetlił szatan – potrafi być „nieskończenie miłosierny” i w związku z tym być może sądzą oni, że w tym świetle mają oni jednak jakąś szansę na ułaskawienie u Boga…

Stąd taka popularność doktryny o zbawieniu z łaski, a nie z uczynków.

Ale jeżeli Bóg odrzuciłby również ich prośbę o ułaskawienie, wtedy w akcie desperacji pójdą oni na walkę z Bogiem do nieba, bo - jak wmówił im szatan, a oni mu uwierzyli - oni wraz z szatanem mogą tę walkę w niebie wygrać...

I niektórzy Żydzi żyją tą samą kompletnie idiotyczną nadzieją…

thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 24th Sierpień 2017, 15:16
Żaden z nich nie ma szansy na ułaskawienie i oni to wiedzą.

Jeżeli Adam i Ewa oraz szatan otrzymali już w Edenie wyrok śmierci, czego można się spodziewać od Boga dla takich, którzy spowodowali śmierć co najmniej 350 mln niewinnych ludzi.

Bóg wyraźnie mówi o dopełnieniu się ich winy i owo dopełnienie wyraźnie widać. Oni są coraz gorsi nie nie ma szansy ani na ułaskawienie ani o zmianę ich kursu.

Oni przypominają skazańców na śmierć, którzy do samego końca szydzą z całego świata, który ich zdaniem jest zły a oni są dobrzy.

Część z nich na kilka minut przed egzekucja szydzi ze wszystkiego i wszystkich, z Bogiem włącznie.

Oni nie umieją żyć uczciwie, ponieważ jest to im niewygodne i będą Boga przeklinać do samej śmierci.

Tak, jak to Bóg proroczo zapowiedział.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 25th Sierpień 2017, 08:58
No właśnie Henryku, o to mi właśnie chodzi - my to wiemy i oni niby też powinni to wiedzieć, ale jednak coś tu nie gra…

Dlaczego?

Wiemy, że Bóg wyraźnie i nieodwołalnie zapowiedział karę śmierci drugiej dla wszelkich upadłych.

Oni też to wiedzą, jak napisałeś, ale jednak z jakiegoś powodu, będąc już przecież w niebie i mając mądrość dużo większą, niż ludzie, zdecydowali się jednak posłuchać upadłych tworzących szatana i opuścić niebo, zejść na ziemię, aby pomóc szatanowi w budowie jego ziemskiego królestwa oraz w zniszczeniu ludzi, ale w zamian za co i w imię czego?

Za obietnicę powrotu do nieba, w którym już przecież byli?

Mieliby oni opuścić niebo, aby potem do niego powrócić i to po to, aby walczyć z Bogiem o władzę w niebie?


Przecież to jest nie tylko bezdennie głupie, ale i niemożliwe!!!

A jednak prawdopodobnie taką właśnie obietnicą szatan skusił wielu aniołów!


Tylko że jeżeli szatan skusił ich czymś takim, to pytanie, jak to jest w ogóle możliwe?

Czy aniołowie nie mają dość rozumu, aby się zorientować, że to, co im szatan naobiecywał to jest totalny absurd?


Przecież jeżeli my, z naszą „mikro mądrością” w stosunku do aniołów, to rozumiemy, to oni tym bardziej powinni zdawać sobie z tego sprawę.

A jeżeli szatan skusił ich takimi nonsensami, to gdzie jest ta ich wielka mądrość?


Przecież oni powinni doskonale o tym wiedzieć, że z Bogiem nigdy nie wygrają, i to zanim jeszcze ulegliby jakimkolwiek namowom szatana.


Więc po co opuszczali niebo?

Źle im tam było?

Byli zazdrośni o ludzi?

Bo przecież ani szatanowi, ani im nie chodziło o seks z kobietami i zasmakowanie ludzkiego życia, tylko jak zauważył Cyryl o genetyczne skażanie oraz o moralne i intelektualne osłabianie ludzkości, mające doprowadzić do jej całkowitej anihilacji i wydania przez Boga na ludzkość wyroku śmierci drugiej.


Zatem pytanie: skoro ta obietnica szatana jest nie tylko głupia, ale i niemożliwa, to co takiego się jednak stało, że szatanowi udało się skusić tych upadłych po potopie takimi oczywistymi idiotyzmami i to pomimo ich mądrości?

Bo w świetle powyższego nie sądzę, aby sama ta jego obietnica wydała się im nagle realna i sensowna na tyle, aby skusić aniołów po potopie do przeciwstawienia się samemu Bogu? A jeżeli tak się stało, to co było tym czynnikiem, który przesłonił im mądrość?

A poza tym, czyżby kara, polegająca na zamknięciu w otchłani upadłych sprzed potopu, a także wydany na nich oficjalnie wyrok przez Boga nie były dla nich dość odstraszające?


W obliczu tych wszystkich informacji tak powinno być, ale… tak nie jest.


Przecież skoro my potrafimy przeciwstawić się szatanowi, to oni – mądrzejsi od nas – nie potrafią tego zrobić i wierzą tym upadłym tworzącym szatana na czele z Lucyferem w te ich chore urojenia?

Jak to jest w ogóle możliwe?


Otóż myślę, że tym czynnikiem decydującym jest tutaj pycha, samouwielbienie, czyli brak pokory i że skuteczne skuszenie aniołów jest możliwe chyba tylko wówczas, kiedy pycha u nich staje się tak wielka, że przesłania im absolutnie wszystko, łącznie z ich mądrością, wiedzą itd. i staje się ona u nich czymś już nieodwracalnym.

Bo tu raczej nie chodzi o to, że aniołom brak wiedzy o grzechu, że brak im mądrości, że brak im instynktu samozachowawczego itd., tylko o to, że w porę nie pohamowali rozrostu swojej pychy i stali się jej ofiarami.

A szatan tylko wykorzystał ich pychę na ich własną zgubę, której on sam zresztą jest ofiarą.

Tyle tylko, że szatan sam sobie jest winien, bo wszystko to zrobił z własnej woli i sam z siebie postanowił się w niczym nie hamować, a więc postanowił złamać Boże prawo, które zostało przez Boga nadane także aniołom dla ich dobra.


I podobnie jest z pychą u niektórych ludzi, choć moim zdaniem u ludzi nawet największa pycha jest odwracalna.

Dlaczego?

Bo my jesteśmy mniej mądrzy od aniołów i z tego tytułu mamy u Boga w pewnym sensie taryfę ulgową w tym zakresie, na którą aniołowie liczyć nie mogą. Bóg nam daje szansę na opamiętanie się i na nawrócenie, a więc na powstrzymanie pychy, którą – jeżeli skorzystamy z tej szansy – Bóg w nas całkowicie zdusi, bo jest ona dla nas czymś absolutnie szkodliwym, czymś, co w ostateczności prowadzi do śmierci drugiej.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 25th Sierpień 2017, 10:46
Księga Rodzaju podaje nam jeden motyw, dla jakiego aniołowie najwidoczniej ulegali bez większych namów...

Rodzaju 6

(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki,

(2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.

(3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.

(4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

Słowo Boże ukazuje nam główny motyw, jakim było nic innego, jak seks z ludzkimi kobietami.

Zauważmy, że w dzisiejszym świecie wszystko sprowadza się do seksualizacji już od najmłodszych lat naszego życia. Jest to potężna broń przeciwko moralności i czystości, nawet dla takich aniołów.

Widocznie nie było większym problem dla smoka, by uwodzić aniołów poprzez podniete wizji o namiętnościach z pięknymi córkami ludzkimi.

Gdy Ci już się dali skusić, zapadał na nich wyrok i tracili możliwość powrotu do nieba i tu znów pojawiał się smok z kolejną porcją kłamstw, tym razem o tym, że jeśli będą oni postępować według jego wskazówek, wtedy on odbuduje im drogę do nieba.

Jest możliwe, że dla upadłych powrót do nieba jest tak bardzo ważny i tak go pragną, że przesłania im to rozsądek. A jeśli smok doprawia te uczucia chęcią zemsty na Bogu, który ich tak surowo potraktował, to możliwe, że inteligencja upadłych, a raczej ich mądrość, nie jest dużo większa od naszej.

I dopóki smok siedzi w niebie, dopóty oni mu wierzą i zapewne mają nadzieję na powrót.
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

on 25th Sierpień 2017, 11:41
Zgadza się Kamilu, upadli przed i po potopie uprawiali seks z ziemskimi kobietami i to nie ulega żadnym wątpliwościom. Tak samo jak i to, że seksualizacja, czy pornografia ma ogromny potencjał zniewalania ludzi. Jednak problem w tym, że nie tylko ludzi.

Stąd pytanie, czy to seks sam w sobie był tym zasadniczym powodem uległości pewnych aniołów wobec szatana, czy może jednak coś innego?

Moim zdaniem u podstaw ich uległości legła ich pycha. To z jej powodu ci aniołowie, którzy sądzili, że są tacy doskonali, że sami sobie mogą być panami, stali się – poprzez płynącą właśnie z ich pychy chęć poznania zabronionych im przez Boga doznań, które Bóg przewidział tylko dla ludzi z powodu ich cielesności - pożytecznymi idiotami w rękach jeszcze bardziej pysznego od nich stworzenia – Smoka.

Albo czy uprawianie seksu z kobietami było celem samym w sobie dla upadłych, a już zwłaszcza dla szatana?

Myślę, że nie.

Dlatego pisząc wcześniej o tym, że ani szatanowi, ani upadłym nie chodziło o seks z kobietami, tylko o genetyczne skażanie ludzkości chodziło mi o to, że moim zdaniem wizja uprawiania seksu przez upadłych z ziemskimi kobietami roztoczona przed nimi przez szatana, aby ich skusić, nie była celem samym w sobie, a jedynie środkiem do celu, który obrał sobie szatan.

Tyle, że także te jego pomysły spaliły na panewce, bo im więcej w hybrydzie ludzkich genów, tym więcej ma ona sumienia i większą przez to szansę na nawrócenie.
Sponsored content

 Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana! Empty Re: Tajemnica Wielkiej Nierządnicy i Babilonu Wielkiego rozwiązana!

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach