Go down
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 23rd Maj 2018, 07:46
Wstawiłem bardziej z faktu, że może coś takie kombinują, dzisiaj naprawdę ciężko stwierdzić w co nasz "rząd" gra... bounce

Trochę tak jak z ustawą 1066, podobno zatwierdzono jej jakoś rozszerzoną wersje ostatnio, i ma to związek z coraz większą ilością wojska USA w Polsce, chodzi o to , że legalnie będą mogli z nami robić co chcą... typowo jak z niewolnikami .

Ale dokumentów też jakoś się nie znajdzie... ale znając nasienie węża i ogólne ich plany, to ma to jak najbardziej sens .

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 24th Maj 2018, 08:43
To nie jest dezinformacja, takie prawo ma wejść w życie:


http://ksiegowosc.infor.pl napisał:[size=30][ltr]Zmiana zasad unikania podwójnego opodatkowania od lipca 2018 r. (konwencja MLI)[/ltr][/size]
[ltr]Od 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie wielostronna konwencja podatkowa MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties), która bezpowrotnie zmieni dotychczasowe reguły fiskalne dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Zmiany będą dotyczyły zarówno zwykłych podatników, jak i krezusów, celebrytów oraz firm. Dla zwykłego Kowalskiego, zarabiającego za granicą, ale posiadającego rodzinę w Polsce, będzie oznaczać zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania na mniej korzystną.[/ltr]
[ltr]W efekcie podatnicy będą musieli składać deklaracje PIT w Polsce, nawet jeśli w kraju nic nie zarobili. Na początek (od 1 lipca) będzie to dotyczyło zarabiających w Austrii i Słowenii. Konwencję MLI ratyfikowały bowiem dotąd cztery kraje (Austria, Jersey, Słowenia i Wyspa Man) oraz Polska. Oznacza to, że w pierwszej kolejności zmienią się umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) między Polską a tymi krajami. Kolejne będą zmieniane w miarę ratyfikowania konwencji MLI przez kolejne kraje. Niewykluczone, że zrobi to np. Wielka Brytania. Oznaczałoby to wówczas zmianę zasad rozliczania PIT przez Polaków pracujących na Wyspach, którzy mają centrum interesów życiowych (rodzinę, dom) w Polsce. Zaznaczmy od razu, że jeśli ktoś wyprowadził się z rodziną np. do Austrii i tam jest jego centrum interesów życiowych (a w Polsce nie osiąga dochodów), to konwencja MLI nie spowoduje dla niego zmian – będzie rozliczał się wyłącznie w Austrii.[/ltr]
[ltr]Dużo poważniejsze konsekwencje będzie miało wejście w życie konwencji MLI dla podatników korzystających z optymalizacji podatkowych, w których wykorzystywane były umowy o UPO. To głównie w podmioty przerzucające zyski za granicę i unikające opodatkowania ma bowiem uderzyć MLI (patrz ramka). Konwencja przewiduje bowiem wprowadzenie do umów o UPO specjalnej klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (klauzula PPT). Celem jest uszczelnienie międzynarodowego systemu podatkowego. Zaznaczmy jednak, że Polska jest jednym z pionierów w tym procesie. A świadczy o tym właśnie to, że jest jednym z pięciu państw, które jako pierwsze ratyfikowały konwencję MLI.[/ltr]

[ltr]NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ! [/ltr]

[ltr]Jak zmienia się światowy system podatkowy[/ltr]

[ltr]Konwencja MLI to efekt prac Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nad tzw. projektem BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), który jest odpowiedzią na międzynarodowe skandale podatkowe, takie jak m.in. Luxemburg Leaks czy Panama Papers.[/ltr]
[ltr]Konwencja ma przeciwdziałać m.in. przerzucaniu zysków do bardziej atrakcyjnych podatkowo jurysdykcji. Końcowe raporty OECD, w których uzgodniono wiele rekomendacji zmian w systemie międzynarodowego prawa podatkowego, zostały opublikowane już w październiku 2015 r. Państwa należące do OECD zastanawiały się jednak, co zrobić aby przyspieszyć zmiany w umowach o UPO, które były wykorzystywane do przerzucania zysków i unikania opodatkowania. Problem z ich wdrożeniem polegał na tym, że na świecie obowiązuje ponad 3000 umów o UPO. Ich tradycyjna nowelizacja – w drodze uzgodnień między dwoma państwami, których dotyczy umowa – wiązałaby się nie tylko z ogromnymi kosztami, ale byłaby zbyt czasochłonna.[/ltr]
[ltr]Dlatego właśnie padł pomysł renegocjacji wszystkich umów o UPO za jednym zamachem, czyli w drodze wielostronnej konwencji MLI. Mimo to rewolucja w światowym systemie podatkowym będzie wprowadzana stopniowo. Po pierwsze, jak już wspominaliśmy, poza Polską konwencję MLI ratyfikowały cztery kraje. Po drugie, wszystkie państwa mają obowiązek wprowadzić do swoich umów o UPO tylko tzw. minimalny standard. W praktyce chodzi o nową klauzulę generalną PPT. Wszystkie inne postanowienia, które mogą się zmienić, są już opcjonalne. A więc oba państwa mogą, ale nie muszą się zgodzić na wdrożenie jakiejkolwiek innej nowości. ⒸⓅ[/ltr]

[ltr]Klauzula przeciw optymalizacjom[/ltr]

[ltr]Konwencja MLI wprowadzi do umów o UPO klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania (PPT). Ma to być kolejny straszak dla podatników[/ltr]
[ltr]Nowa klauzula generalna PPT (z ang. principal purpose test, czyli test głównego celu) nakazuje badać cel danej transakcji przed przyznaniem jakiejkolwiek umownej korzyści. Oznacza ona ogromne uprawnienia dla fiskusa (nie tylko polskiego), który szukając niedozwolonej optymalizacji, otrzyma szerokie możliwości do ewentualnej ingerencji w treść i cel umów między przedsiębiorcami.[/ltr]
[ltr]Wprowadzenie klauzuli PPT do umów o UPO ma – jak wyjaśnia resort finansów – ograniczyć możliwości korzystania z przywilejów danej umowy w sytuacji, gdy głównym celem lub jednym z głównych celów zawarcia transakcji lub utworzenia danej struktury było uzyskanie korzyści sprzecznych z przedmiotem lub celem odpowiednich postanowień umownych. – Celem (PPT – red.) jest też zagwarantowanie, aby przepisy umów nie były wykorzystywane w agresywnym planowaniu podatkowym i nie prowadziły do podwójnego nieopodatkowania dochodów. Klauzula ta będzie miała zastosowanie do podatników wprowadzających w życie skomplikowane schematy optymalizacyjne, na przykład z użyciem specjalnie do tego celu powoływanych spółek – informuje Ministerstwo Finansów.[/ltr]
[ltr]W praktyce klauzula PPT to jedno, wielokrotnie złożone, bardzo skomplikowane i niejasne zdanie. W efekcie, jak twierdzi dr Janusz Fiszer, radca prawny i doradca podatkowy, wspólnik w Kancelarii Gessel i docent UW, jeżeli okaże się, że głównym celem danej struktury lub transakcji jest uzyskanie korzyści podatkowych, to organy podatkowe będą mogły pominąć formalne skutki takich działań i zanegować uzyskanie wspomnianych korzyści, np. zwolnienia od opodatkowania albo obniżki stawki zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego u źródła. – Jest to więc niejako prawno-międzynarodowy odpowiednik wprowadzonej do polskiego systemu prawa podatkowego w lipcu 2016 r. ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800) – mówi Janusz Fiszer. Dodaje, że obecnie klauzula PPT jest jedynym wybranym przez Polskę środkiem prawnym skierowanym przeciwko nadużyciom umów o UPO, przy czym może być on zastąpiony w przyszłości przez tzw. klauzulę ograniczenia korzyści umownych (ang. Limitation on Benefits – LOB). Pierwszy raz pojawiła się ona w 2012 r. w umowie polsko-luksemburskiej. Chodzi o artykuł 29, stanowiący, że „korzyści niniejszej konwencji nie mają zastosowania do dochodu otrzymanego lub osiąganego w związku ze sztuczną strukturą (artificial arrangement)”.[/ltr]
[ltr]Ponadto, jak dodaje Janusz Fiszer, praktyczne stosowanie tej klauzuli będzie bardzo zbliżone do wspomnianej już ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, z tą różnicą, że będzie ograniczone przedmiotowo – tylko do struktur lub transakcji transgranicznych, wykorzystujących daną konkretną umowę o UPO do uzyskania ewidentnych korzyści podatkowych, niezwiązanych lub jedynie minimalnie związanych z faktycznymi potrzebami gospodarczymi. – Co ważne, ciężar dowodowy w tym zakresie będzie spoczywał na organach podatkowych – mówi Fiszer. Będą one musiały wykazać, że dana struktura lub transakcja transgraniczna – wykorzystująca daną konkretną umowę o UPO – służy głównie do uzyskania ewidentnych korzyści podatkowych. – Uwagę w tym kontekście zwraca bardzo ogólny i dość enigmatyczny zwrot „głównych celów”. Daje bowiem szerokie pole do interpretacji i sporów pomiędzy podatnikami a organami skarbowymi. – Stosowanie PPT jako elementu konwencji MLI niewątpliwie ograniczy zakres optymalizacji podatkowych, lecz nie powiedziałbym, że to oznacza już definitywny koniec. Będzie to jednak niewątpliwie bardzo istotna zmiana – korzystna dla fiskusa, lecz niekorzystna dla podatników, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych – ocenia ekspert.[/ltr]
[ltr]Zobacz również:
[/ltr]


[ltr]Utrudnienia dla emigrantów i emerytów[/ltr]

[ltr]Jedną z ważniejszych zmian, jakie wiążą się z wejściem w życie konwencji MLI, jest zastąpienie w umowach o UPO prostej metody wyłączenia z progresją (inaczej zwaną metodą zwolnienia) znacznie bardziej skomplikowaną technicznie metodą zaliczenia[/ltr]
[ltr]Ministerstwo Finansów tłumaczy, że dotychczasowa metoda wyłączenia mogła prowadzić do nadużyć. Tymczasem Janusz Fiszer przypomina, że do niedawna MF podejmowało działania przeciwne – zastępowało metodę zaliczenia prostszą metodą wyłączenia. Była to m.in. konsekwencja wyjazdu setek tysięcy Polaków do pracy do innych państw, przy jednoczesnym utrzymaniu przez większość z nich statusu polskich rezydentów podatkowych. – Warto tutaj wspomnieć masowe, głośne protesty i liczne pikiety przed polską ambasadą w Londynie w 2005 r., gdzie sprzeciwiano się konieczności rozliczania podatku dochodowego w Polsce w sytuacji, gdy większość z pracujących w Wielkiej Brytanii otrzymywała dochody tylko w tym państwie, a ówcześnie obowiązująca polsko-brytyjska umowa o UPO z 1976 r. przewidywała metodę zaliczenia – stwierdza Fiszer. W konsekwencji polscy rezydenci pracujący w Wielkiej Brytanii i otrzymujący tam dochody z pracy – opodatkowane w Wielkiej Brytanii – musieli obliczać polski PIT od tych dochodów – odejmować od tak teoretycznie obliczonego polskiego podatku kwoty podatku dochodowego zapłacone w Wielkiej Brytanii i ewentualnie dopłacić w Polsce różnicę wynikającą z odmiennych stawek podatkowych – wyższych w Polsce i z kolei relatywnie niższych w Wielkiej Brytanii. – Było to niezwykle uciążliwe. Wiązało się nie tylko z koniecznością złożenia rocznego zeznania podatkowego w Polsce, ale także dokonywaniem wielu przeliczeń walutowych i w końcu z dopłatą podatku w Polsce, co przez podatników było postrzegane jako nieuzasadnione podwójne opodatkowanie ich dochodu. Oczywiście w ogromnej większości przypadków takie rozliczenie nie było dokonywane, tym samym obowiązek podatkowy był ignorowany – przyznaje Janusz Fiszer. Ostatecznie ta sytuacja doprowadziła do zastąpienia umowy podatkowej z 1976 r. nową umową – z 2006 r. – i wprowadzeniem do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) tzw. ulgi abolicyjnej, de facto zrównującej dla podatnika skutki metody zaliczenia ze skutkami metody wyłączenia, czyli – w uproszczeniu – powodującej brak potrzeby dokonywania w Polsce rozliczeń podatkowych z tytułu zagranicznych dochodów z pracy lub własnej działalności gospodarczej. Idąc tym tropem, Polska po 2006 r. zmodyfikowała wszystkie umowy o UPO.[/ltr]
[ltr]Teraz MF dokonało zwrotu o 180 stopni i na mocy konwencji MLI zmienia metodę na mniej korzystną, czyli zaliczenia proporcjonalnego. Będzie to dotyczyć w pierwszej kolejności umowy z Austrią, która dziś przewiduje metodę wyłączenia. – Dla polskich rezydentów podatkowych, czyli osób, które pomimo pracy za granicą np., w Austrii, mają w Polsce tzw. ośrodek interesów życiowych, będzie to rodziło komplikacje administracyjne – przyznaje Janusz Fiszer. Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania będzie oznaczać konieczność dokonania rozliczenia podatkowego – poza rozliczeniem w kraju zatrudnienia – również w Polsce. Pojawi się więc konieczność złożenia rocznego zeznania podatkowego w Polsce, dokonywania wielu przeliczeń. Zdaniem naszego rozmówcy będzie to zbędne obciążenie administracyjne, gdyż w stosunku do osób fizycznych w wyniku zastosowania wspomnianej ulgi abolicyjnej – i tak polski podatek nie powinien się pojawić.[/ltr]
[ltr]Przy czym MF zapowiada, że rozważa wprowadzenie rozwiązań usuwających niepotrzebne obowiązki administracyjne (czytaj odpowiedzi MF). O ile wiadomo już, że pracownicy najemni nie dopłacą złotówki, a poświęcą ewentualnie więcej czasu na rozliczenie z fiskusem, o tyle nie jest pewne, jakie skutki konwencja MLI przyniesie emerytom. Osoby, które pobierają zagraniczne świadczenie, nie skorzystają z ulgi abolicyjnej, a więc może zdarzyć się sytuacja, że choć zagraniczny kraj nie pobierze od nich daniny, to zapłacą ją już nad Wisłą.[/ltr]

[ltr]Inne zmiany[/ltr]

[ltr]Wprowadzenie klauzuli PPT i zmiana podstawowej metody unikania podwójnego opodatkowania to niejedyne skutki wejścia w życie konwencji MLI[/ltr]
[ltr]Pozostałe zmiany z niej wynikające, chociaż całkiem liczne, mają jednak znacznie mniejszą rangę. Przy czym nie oznacza to bynajmniej, że podatnicy w ogóle nie muszą na nie zwracać uwagi.[/ltr]

[ltr]Podwójna rezydencja podatkowa[/ltr]

[ltr]Chodzi o sytuację, gdy dany przedsiębiorca mógłby być uznany za rezydenta podatkowego przez np. dwa kraje. Obecnie zasadą jest, że decyduje miejsce, w którym znajduje się siedziba faktycznego zarządu takiego podmiotu. To zmieni się wraz z art. 4 konwencji MLI. Wynika z niego, że oba kraje powinny dojść do porozumienia co do rezydencji przedsiębiorcy. Przy jego zawieraniu należy wziąć pod uwagę miejsce efektywnego zarządu, siedzibę podmiotu, ewentualnie inne czynniki). Co ważne, jeśli takiego porozumienia nie będzie, to przedsiębiorcy nie będą przysługiwać żadne korzyści płynące z umowy o UPO.[/ltr]

[ltr]Klauzula nieruchomościowa[/ltr]

[ltr]Taka klauzula wzorowana jest na art. 13 ust. 4 modelowej konwencji OECD. Zgodnie z nim przychód ze sprzedaży udziałów lub akcji spółek, których majątek składa się bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 proc. z nieruchomości lub praw do nich, jest opodatkowany w miejscu ich położenia. Taki zapis jest odstępstwem od ogólnej reguły z art. 13 ust. 5 modelowej konwencji, z którego wynika, że co do zasady sprzedaż udziałów/akcji podlega daninie w miejscu rezydencji podatnika. W konsekwencji opodatkowanie zysków ze zbycia udziałów lub akcji zależy od struktury aktywów spółki i treści art. 13 konkretnej umowy podatkowej, który może zawierać lub nie klauzulę nieruchomościową. Polska podobnie jak inne kraje OECD dąży do wprowadzenia klauzuli do jak największej liczby umów międzynarodowych, co służyć ma uszczelnieniu systemu podatkowego. Konwencja MLI wprowadza do tego określony przedział czasowy, który poprzedzać ma sprzedaż posiadanych udziałów. Rozszerza też pojęcie dochodu z udziałów bądź akcji o ten osiągnięty z innych porównywalnych praw. Zgodnie z art. 9 ust. 4 konwencji MLI dochód może podlegać opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości pod warunkiem, że w dowolnym momencie w trakcie 365 dni okresu przed zbyciem udziałów bądź akcji ich wartość w ponad 50 proc. pochodziła z majątku nieruchomego.[/ltr]

[ltr]Podmioty transparentne podatkowo[/ltr]

[ltr]Polska zgodziła się również na postanowienia dotyczące głównie wspólników spółek osobowych. Z konwencji MLI wynika, że dochód, który uzyskują oni „za pośrednictwem podmiotu lub danej struktury, które są uznawane w całości lub w części za transparentne podatkowo zgodnie z prawem podatkowym którejkolwiek z umawiających się jurysdykcji, będzie uważany za dochód osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium umawiającej się jurysdykcji”. Zastrzeżono równolegle, że będzie tak tylko w tym zakresie w jakim państwo samo traktuje dochód jako opodatkowany.[/ltr]

[ltr]Nowa preambuła[/ltr]

[ltr]Dotychczasowe treści preambuły zostaną – w zależności od umowy – zamienione lub wzbogacone o fragment: „Mając na celu eliminowanie podwójnego opodatkowania w odniesieniu do podatków objętych niniejszą umową, bez stwarzania możliwości nieopodatkowania lub obniżonego opodatkowania poprzez uchylanie się lub unikanie opodatkowania (włączając w to nabywanie korzyści umownych przez osoby nieuprawnione (treaty-shopping), mające na celu uzyskanie ulg przewidzianych w tej umowie pośrednio na korzyść osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytoriach trzecich jurysdykcji)”. Ta zmiana – podobnie jak klauzula PPT – jest częścią minimalnego standardu zmian, który muszą zaakceptować wszyscy sygnatariusze konwencji.[/ltr]

[ltr]Dywidendy[/ltr]

[ltr]Przepisy konwencji MLI dotyczące zwolnienia z podatku u źródła przy wypłacie dywidend nie mają większego znaczenia dla Polski. Konwencja wprowadziła dodatkowy warunek, który pozwala na korzystanie z preferencji, jeśli beneficjent posiada udział w spółce zależnej przynajmniej przez rok. Polska podobne warunki od dłuższego czasu stosuje w swoich umowach.[/ltr]
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/dochody-zagraniczne/782700,Zmiana-zasad-unikania-podwojnego-opodatkowania-od-lipca-2018-r-konwencja-MLI.html

Wpierw te zmiany obejmą osoby pracujące w Austrii i Słowenii. Jednak potem nie wiadomo jakie państwa one obejmą.

Jeśli te zmiany obejmą także Niemcy to w Polsce grozi wybuch niezadowolenia społecznego. Wielu ludzi pracuje w Niemczech ale mieszka w Polsce lub też ma żony i dzieci w Polsce. Ich wynagrodzenie nie wystarczy im na sprowadzenie rodzin do Niemiec więc albo ludzie zaczną się buntować.... albo za rządów Pis posypią się masowe fikcyjne rozwody. A taki rozwód jakby nie patrzeć jest łamaniem prawa Bożego. I może o wywołanie takiej reakcji "fałszywych rozwodów" chodzi satanistom rządzącym w Polsce!!!!
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 24th Maj 2018, 10:07
emiec więc albo ludzie zaczną się buntować.... albo za rządów Pis posypią się masowe fikcyjne rozwody. A taki rozwód jakby nie patrzeć jest łamaniem prawa Bożego. I może o wywołanie takiej reakcji "fałszywych rozwodów" chodzi satanistom rządzącym w Polsce!! napisał:

Czy życie bez ślubu kościelnego czy cywilnego jest grzechem jeżeli dwojga ludzi żyje zgodnie z Prawem Bożym od początku do końca swoich dni?

Czy zatem rozwód jest grzechem kiedy to śluby to wytwory ludzi.

Rozejście się,pozostawienie danej osoby to coś innego i to jest grzech .

Jednak rozwód żeby przeżyć (to tylko papier z pieczątką) aby zapewnić rodzinie wyżywienie z pewnością nie będzie traktowane jako grzech.

W Królestwie Bożym nie będziemy się żenić bo nikt nawet nie pomyśli by zdradzić drugiego.

Dzisiaj ślub jest po to by doszło do nas że z dwojga jedno się stanie.

Czym jest papier i po co nam?
Dla zdolności kredytowej...jeżeli chcemy go wziąśćSmile

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3947
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 24th Maj 2018, 12:08
Można dodać, że praca wielomiesięczna za granicą jest z jednego punktu widzenia niebezpieczną dla małżeństwa i jest to wystawianie współmałżonka na wielkie ryzyko. Zwłaszcza, że jakiś sąsiad może się skusić na małżonkę i na... kasę!

W takim przypadku fikcyjny rozwód już nie ma znaczenia według Prawa Bożego, ale małżeństwo powinno mieszkać razem i dzieci powinny mieć ojca i matkę.

Niemniej te podatki to coś nie bardzo wydajnego i znają się opcje ich unikania z powodu różnicy języków, systemów podatkowych itp.

Zachód praktycznie przestał to zwalczać, ponieważ kosztuje to więcej, aby kogoś zmusić do podatków niż zysk z podatków.

Teoretycznie trzeba je płacić ale praktycznie nie byłoby to możliwe, aby podatek jakoś ściągnąć w legalny sposób.


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 24th Maj 2018, 13:21
Kasiu ty chyba niewiele rozumiesz.

Szatan to oskarżyciel a mając władzę nad światem szczególnie nad politykami, to tworzy on system w którym, jest silna pokusa łamania prawa Bożego.

I tak powyższa zmiana podatkowa zachęca do brania rozwodów. Piszesz:

Kasia napisał:
Czy zatem rozwód jest grzechem kiedy to śluby to wytwory ludzi.

Rozejście się,pozostawienie danej osoby to coś innego i to jest grzech .

Tego nie wiemy. Natomiast diabeł zna lepiej od nas ludzką psychikę. I tak ludzie biorąc rozwód łamią tabu - co jest celem kulturowego Marksizmu. Osoba którą system podatkowy by zmusił do wzięcia rozwodu, szczególnie na emigracji gdzie jest z dala od żony i dzieci jest bardziej podatna na związek z inną osobą. Szatan działa jak dobry bokser, nie może nas znokautować ciosem z góry ponieważ nasza garda jest szczelna atakuje nas ciosami na korpus aby osłabi naszą gardę i refleks. To jest właśnie metoda małych kroczków.

Henryku. Dla diabła koszty nie mają znaczenia ponieważ systemy podatkowe i inne jego prawa mają na celu zachęca nas do łamania prawo Bożego. 

Napisze tak, rozwód co by nie pisać czy jest fikcyjny czy naprawdę to jest dla ludzkiej psychiki silnym szokiem. Po takim szoku, łatwiej danej osobie zdradzić drugą osobę czy też związać się z drugą osobą pozostawiając żonę i dzieci. I diabeł o tym doskonale wie. 

Poza tym jak nawet fikcyjny rozwód mogą odebrać dzieci i jak to odbije się to na ich psychice???

Zrozummy jedno, diabeł nie bez powodu wprowadza zmiany podatkowe. Ten przepis wbrew pozorom jest niebezpieczny ponieważ atakuje rodzinę.
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 24th Maj 2018, 13:57
Moze masz masz racje , może nie wiele rozumię.

Pracuje ponad dwadziescia lat na obczyźnie.
Z rozwodem czy bez rozwodu -to dla mnie bez znaczenia.Mój mąż zawsze nim będzie

Jeżeli juz ktos ma zdradzać to nic go nie powstrzyma a ludzkiego sumienia sie nie oszuka.

Papier zawsze pozostanie tylko papierem (akt ślubu) i nie ma żadnego wpływu dla rozumnego człowieka.

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 24th Maj 2018, 21:47
Kasia napisał:Jeżeli juz ktos ma zdradzać to nic go nie powstrzyma a ludzkiego sumienia sie nie oszuka.

Papier zawsze pozostanie tylko papierem (akt ślubu) i nie ma żadnego wpływu dla rozumnego człowieka.

Kasiu wybacz ale ta hipoteza jest dużym błędem.

Henryk napisał i obalił twoją hipotezę:

thewordwatcher napisał:

Można dodać, że praca wielomiesięczna za granicą jest z jednego punktu widzenia niebezpieczną dla małżeństwa i jest to wystawianie współmałżonka na wielkie ryzyko. Zwłaszcza, że jakiś sąsiad może się skusić na małżonkę i na... kasę!

No właśnie. Twoja teza brzmi w tym stylu:

"Jeśli gwałciciel ma zgwałcić to nic go nie powstrzyma!!!" Otóż który gwałciciel jest skory do zgwałcenia żony Władimira Kliczko, który z nią akurat spaceruje dodatkowo w zaludnionym miejscu??? Gwałciciele szukają samotnie przechadzających się kobiet. 

Henryk ładnie opisał zjawisko, że wielomiesięczna praca za granicą to ogromne ryzyko, czyli brak takiej pracy to mniejsze ryzyko zdrady.

Tak samo spacer u boku mężczyzny w zaludnionym miejscu to mniejsze ryzyko gwałtu.

Czy też, bandyta jest mniej skłonny napadać ludzi w stanie Arizona, gdzie co drugi przechodzeń ma broń palną.

Jak widzisz Kasiu twoja hipoteza jest błędna na całej linii i obala ją sama rzeczywistość. Rozumiem, że wielu ludzi pragnie zdradzać i szuka ku temu okazji... ale wielu ludzi zdradza z powodu okazji. Tak samo jak są mordercy, którzy lubią zabijać a są ludzie których sytuacja zmusiła do zabójstwa. 

Rozumiem Kasiu twój punkt widzenia... ale postawiłaś błędną hipotezę.


A teraz odniosę się do celnej uwagi Henryka:


thewordwatcher napisał:Można dodać, że praca wielomiesięczna za granicą jest z jednego punktu widzenia niebezpieczną dla małżeństwa i jest to wystawianie współmałżonka na wielkie ryzyko. Zwłaszcza, że jakiś sąsiad może się skusić na małżonkę i na... kasę!

A teraz inny punkt widzenia.

Ta zmiana może spowodować, że mężczyźni - Polacy - pracujący za granicą będą skłonni do brania fikcyjnych rozwodów. Co związku z tym??? Majątek wypracowany przez nich przejdzie na ich żony. Owi ludzie będą dalej pracować, przez wiele miesięcy na swoje rozwiedzione żony, i dawać im kasę. A teraz wyobraźmy sobie młodego i biednego Ukraińca, który widzi majętną rozwiedzioną Polkę, której brakuje mężczyzny. Tutaj ryzyko się zwiększa. Ponieważ, w przypadku mężatki to raczej jest mała szansa na zdobycie majątku. A tutaj taki obcokrajowiec, ma rozwiedzioną Polkę, która mieszka sama w swoim domu z którą jak się ożeni to ma spory majątek i obywatelstwo w kieszeni. Ryzyko Henryku się powiększa, taka rozwódka będzie miała więcej zalotników niż mężatka.

Nie wspomnę, że dzieci widząc co czyni ich matka zostaną  wystawione na ogromne zgorszenie.

A teraz pomyślcie. Do Polski przybyło sporo ponad milion młodych Ukraińców nie mających żon, a będących biedakami. A nasi rządzący wiedząc, że wielu Polaków pracuje w Niemczech i przebywa wiele miesięcy poza granicami kraju szykuje taką zmianę podatkową. Rząd którego celem jest walka z zaginionym Izraelem także na polu wojny populacyjnej poprzez niszczenie rodzin Polaków.

Dla mnie ta zmiana prawa podatkowego to kolejny dowód na to, ze Polski rząd to banda satanistów realizująca kolejne polecenia diabła.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3947
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 25th Maj 2018, 02:49
Dodam jeszcze, ze na zachodzie istnieje problem z 30-35 letnimi mężczyznami, który mają problemy z erekcją, tylko nie pamiętam przyczyn. Żywienie na pewno i jakieś inne czynniki.

A to powoduje obfitość kobiet w podobny wieku, niezwykle 'głodnych' seksualnie. Do tego dochodzi około 50% chorób seksualnych czyli małżonkowie pracujący na zachodzie narażają sami siebie na olbrzymie ryzyko oraz narażają na nie swoje żony i dzieci.

A jeżeli pracuje się z kobietami, które nie mają małżonków to tragedie są chyba częste!

To jest rzeczywiście szatański system, dążący do rozbijania rodzin.

Jest jeszcze inny problem, nie omawiany tutaj chyba wcale, ale jeszcze potężniejszy.

Smartphony, Facebook, Twitter i TV.

Dzisiaj tego nie opiszę, ale to jest przyczyną takiego masowego ogłupiania Polaków, którzy mając nad sobą zbrodniczy lichwiarski żydowski rząd są na tyle głupi, że na niego głosują.

Inaczej mówiąc bez żadnej przesady, ludzie używający tych powyższych 'wynalazków' szatana to zupełni idioci. I stan narodu polskiego - skrajny politycznie i socjalnie kretynizm to rezultat szatańskiej manipulacji medialnej.

Ci ludzie niemal się proszą, aby ich jeszcze więcej okradać, oszukiwać i manipulować.

https://www.google.com.sg/search?dcr=0&biw=1419&bih=927&tbm=isch&sa=1&ei=yVsHW8aTMsncvASpkbqYBg&q=smartfon+mania+on+streets&oq=smartfon+mania+on+streets&gs_l=img.12...26772.28722.0.30720.11.9.0.0.0.0.573.1703.2-1j1j0j2.4.0....0...1c.1.64.img..7.0.0....0.gzFtflT0rk0

Spójrzmy na tych durni.

Spróbujmy im powiedzieć, ze światem, rządzi szatan. Jest do nich trudniej dotrzeć niż kiedykolwiek przedtem.

Wczoraj obejrzałem film o szkodliwości tych gadżetów i niemal zdrętwiałem, w jaki sposób jesteśmy manipulowani przez siły szatańskie w postaci SI.

W ten sposób szatan zabiera nam cenny czas, aby nawet pomyśleć o Bogu, ponieważ każda wolna chwila jest wykorzystywana na media socjalne, które nie dają ludzkości absolutnie żadnych korzyści.

Młody małżonek jedzie do Anglii na zarobek z komórką, przez którą ma dostęp do wielu panienek. Oczywiście żona została w domu z dwojgiem pociech.

W takim scenariuszu nie widać wielkich szans na utrzymanie takiego małżeństwa.

Tylko napisałem tego posta, a już mam kolejny film ujawniający czysty satanizm Twittera, Facebooka, Google, YouTube.

Oba filmy po angielsku.

Oto przetłumaczony w Google wstęp do filmu.

Jestem taka zmęczona! Jestem chora i zmęczona całą cenzurą, którą codziennie znosimy i nikt nic z tym nie robi. Minęły dni, kiedy cenzura się pogarsza, a YouTuberowie, którzy mówią prawdę, pozostają w ciemności. Zachowawcze, patriotyczne, wolnościowe głosy są cieniem zakazane i mówi się, że jeśli będą się wypowiadać, ich kanały zostaną usunięte z każdego dostępnego dla ludzkości portalu społecznościowego.

Do teraz!! W poniższym filmie z radością stwierdzam, że niektórzy z wyższych szczebli władzy WRESZCIE robią postępy przeciwko cenzurze. W tym przypadku Nigel Farage, człowiek, który zaaranżował Brexit, wystąpił przeciwko Markowi Zuckerbergowi w Parlamencie Unii Europejskiej, domagając się, by odpowiedział za wszystkie zbrodnie przeciwko konserwatywnym głosom. W szczególności cenzura konserwatystów, patriotów, głosów. Ale nie tylko to, ale prezydent Trump w końcu sprawił, że jego głos został usłyszany o cenzurze tych, którzy go wybierali.W tym filmie widać Nigel Farage atakuje ostro Mark Zuckerberga (Rothchild!)za ohydną cenzurę Facebooka i zadaje mu pytanie, kto go autoryzował aby cenzorować opinie sprzeczne z jego szatańskimi opiniami.

Jest tam więcej informacji i Trump zaczyna także atakować cenzurujące nas socjalne media i zaczyna to mieć poważny wydźwięk.

Ten film właśnie ujawnia olbrzymie zniszczenia jakich dokonują socjalne media w społeczeństwie.Musimy zdać sobie sprawę z tego, ze własnie za pomocą mediów socjalnych siły szatana nami manipulują i posiadają nad nami olbrzymią kontrolę, z której nie zdajemy sobie sprawy.

Wszystkie socjalne media to czysty satanizm oraz jego królestwo - NWO propaganda z gejostwem, wielbionym przez nich nasieniem węża, i wszelkimi brudami, jakie na nas wkładają.

To jest interesujący punkt zwrotny w historii świata i coraz bardziej wskazuje to na planowane ukazanie się Bestii, która w chwili obecnej zmienia swe kolory, aby ukazać się jako wyzwoliciel spod zbrodniczego syjonizmu.

Mnożą się przypadki coraz bardziej otwartego antysemityzmu i ataki Farage'a i Trumpa na Twitter i Facebook ukazują nam powagę sytuacji. Oczywiście atakujący pracują dla Bestii i najwyraźniej ich celem jest  usuniecie syjonizmu i zrzucenie całej winy za sytuację światową na... syjonizm i szatana.

Szatan będzie miał więc nie tylko wojnę w niebie ale i na ziemi z siłami Bestii, dlatego zostanie zmuszony do przekazania jej swej władzy i mocy.

To się zaczyna dziać przed naszymi oczami.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 25th Maj 2018, 12:57
Message reputation : 100% (2 votes)
Henryku, zgadzam się z większością tego, co napisałeś.

Jednak z poniższymi Twoimi słowami zgodzić się nie mogę:

Inaczej mówiąc bez żadnej przesady, ludzie używający tych powyższych 'wynalazków' szatana to zupełni idioci. (…)

Spójrzmy na tych durni.

W związku z powyższym pojawiły się u mnie takie pytania:

- Jak te epitety typu „idioci”, „durnie” mają się ma do przestrzegania przykazania Isusa o zakazie osądzania i mierzenia innych ludzi, a także do przykazania o miłowaniu naszych bliźnich oraz naszych nieprzyjaciół spoza naszych bliźnich?

- Czy takie słowa przystoją uczniowi Pana Isusa i czy uczeń, który pisze w ten sposób daje przez to dobry przykład postępowania ludziom, którzy to czytają?


Myślę, że każdy uczeń Isusa nie może NIKOGO nazywać np. idiotą, durniem, czy głupcem i to nie tylko dlatego, że ktoś postępuje głupio.

My de facto nie wiemy, czy czyjeś choćby nawet ewidentnie idiotyczne postępowanie jest wynikiem tego, że ktoś jest głupcem, czy też może jest ono wynikiem opętania albo zwiedzenia przez szatana, upadłych lub demony, którego ten człowiek nawet nie jest świadomy.

Różne mogą być przyczyny głupiego ludzkiego zachowania.

Dlatego to, że ktoś jest dzisiaj ogłupiony smartfonami, mediami społecznymi, grami, TV i innymi szatańskimi wynalazkami, przez co postępuje głupio, nie oznacza od razu, ze jest głupi, a jego głupie postępowanie nie daje nam żadnego przyzwolenia na to, aby kogoś takiego nazwać głupcem.

Może zanim kogoś tak nazwiemy, to najpierw przypomnijmy sobie, jak każdy z nas głupio postępował zanim się nawrócił…

I choć nie było wtedy np. smartfonów, to były inne szatańskie wynalazki, które skutecznie odwracały naszą uwagę od Boga i Jego Syna.

A teraz zastanówcie się nad tym, gdzie jesteśmy dzisiaj…

No i co, nadal jesteśmy głupcami, którymi niewątpliwie wszyscy kiedyś byliśmy?

A przecież teraz miażdżąca jeszcze większość ludzi jest dokładnie w tym samym miejscu, w który kiedyś byliśmy my sami – nie powinniśmy o tym zapominać.

Jednakże to nie jest główny powód tego, że my dzisiaj nikogo nie powinniśmy nazywać idiotą, głupcem, durniem itp.

Bo przede wszystkim nie wolno nam tego robić z tego powodu, że jest to ocenianie innych ludzi, a konkretnie – jest to ocenianie ich zdolności intelektualnych, o których nie mamy bladego pojęcia.

A ocenianie innych ludzi (nie mylić tutaj z ocenianiem ludzkiego postępowania pod kątem jego zgodności z przykazaniami Isusa) jest zabronione przykazaniem Pana Isusa, które brzmi:

Mt 7:
(1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. (2) Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Tylko Pan Isus ma prawo do tego, aby nie tylko oceniać ludzkie uczynki, ale także oceniać i sądzić samych ludzi i nazywać ich np. głupcami, a nie Jego uczniowie.

Jego uczniom natomiast wolno jedynie oceniać ludzkie uczynki pod kątem ich zgodności z Jego przykazaniami, bo m.in. po to właśnie Bóg dał nam sumienia.

W ten sposób nie tylko na naszych, ale też i na cudzych błędach tj. grzechach sami uczymy się nie grzeszyć.

I dla mnie przynajmniej jest to oczywiste, ale to pewnie dlatego, że ja nie uważam, że do zbawienia wystarczy przestrzegać jedynie 10 przykazań.

A piszę o tym dlatego, że w ten sposób wypełniam poniższy przepis Tory:

Kpł 19:
(17) (…) Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu.
który moim zdaniem jest uzupełnieniem przykazania Isusa o miłowaniu swojego bliźniego jak siebie samego.

Być może jestem w błędzie, ale ja to tak właśnie rozumiem.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3947
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 26th Maj 2018, 03:04
Nieco pojechałem po bandzie... nieco... ale... węże, plemię żmijowe... słowa samego Isusa...

Deu 32:6 bw "Czy Panu tak odpłacicie, Ludu głupi i niemądry? Czyż nie jest On ojcem twoim, stwórcą twoim, Czy nie On cię stworzył i utwierdził?"

Job 11:12 bw "Czy głupi może nabyć rozumu, a dziki osioł może się urodzić jak człowiek?"

Psa 14:1 bw "Przewodnikowi chóru. Dawidowy. Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga! Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił."

Psa 49:11 bw "Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, Głupi i prostak pospołu giną I zostawiają obcym bogactwo swoje."

Psa 92:7 bw głupi nie pojmuje tego."

Po za tym pisałem ogólnie, nie o konkretnych osobach i takie zdanie mają o nas władze, że jesteśmy głupcami dającymi się całkowicie ogłupiać przez media z socjalnymi mediami włącznie - mówiąc ogólnie.

Jest to dalekie od sądu. W dawniejszych czasach rzucano hasła jak; bądź przeklęty, niech cię Bóg w piekle smaży czy coś w tym rodzaju. To jest sąd zarezerwowany wyłącznie dla Boga!

Ale ocenianie faktu ludzkiej galopującej głupoty sądem nie jest.

Młodzież chodzi na szatańskie dyskoteki, szatańskie koncerty i pokazują nam ci głupcy znaki szatana stając po jego stronie.

Jeżeli ci głupcy nie zrozumieją tego, utracą życie. Jeżeli to zrozumieją, przestaną być głupcami i uzyskają zbawienie.

No i co, nadal jesteśmy głupcami, którymi niewątpliwie wszyscy kiedyś byliśmy?

Nie, ale oni... są! Jeżeli nie zmądrzeją, czeka ich śmierć z rąk szatana a może i Boga. Sami umieszczają już na sobie znak Bestii.

To jest początek powstawania i przyzwyczajania nas do znaku Bestii. Zwłaszcza, że owa sztuczna inteligencja ma oczywisty szatański i demoniczny wydżwięk.

Trzeba nazywać rzeczy po imieniu, bez poprawności politycznej, ponieważ to wpływa na ludzi i zaczynają myśleć, dlaczego ktoś ich tak ocenia.

Osądzać a wyrażać opinie to dwie różne sprawy.

Z dobrej strony mamy wyraźny ruch Detektywa Prawdy, który zaczyna przeglądać na oczy i widzieć rzeczy w bardziej właściwym świetle.

Detektyw widzi już, że nie Duch Boży prowadzi religie chrześcijańskie.

Proszę przeczytajcie jego ostatni artykuł.

http://detektywprawdy.pl/2018/05/23/duch-swiety-doprowadzil-mnie-do-tego-aby-nie-przestrzegac-2-przykazania/

Ale przeczytajcie do kona. Początek jest zaskakujący i niedoczytanie do końca byłoby wielkim błędem.

Ja z kolei znalazłem wiele poszlak na to, że Kościół Katolicki uczynił wielką akcję infiltracji Jezuitów do WSZYSTKICH kościołów Chrześcijaństwa i trwa to już kilkadziesiąt lat.

I to jest przyczyna tego, ze Chrześcijaństwo praktycznie odrzuciło Biblię i oparło się na prywatnych listach Pawła i jego dwóch przyjaciół, Łukasza i Marka. Teksty człowieka stawiają ponad teksty Boga.

PS. Przeczytałem przed chwilą kilka postów na blogu Detektywa i ku memu zdziwieniu wielu celebruje sabat i według wielu trwa wiele debat na temat Dekalogu oraz sabatu. Bardzo wyraźne ożywienie we właściwym kierunku.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 27th Maj 2018, 18:49

Smartphony, Facebook, Twitter i TV.
Inaczej mówiąc bez żadnej przesady, ludzie używający tych powyższych 'wynalazków' szatana to zupełni idioci. (…)

Spójrzmy na tych durni.

Henryku, jesteś starszy o wiele lat ode mnie , a czasami bardzo porywczy i nieroztropny ! bounce bounce bounce pale z resztą jak wiele osób na tym forum... nwm czy to cecha jakaś izraelitów..

Nawet nie wiesz, ile osób dzięki facebooka trafiło na tę forum i dzięki naszej grupie na facebooku, oraz promowaniu artykułów na tym portalu.

I co, teraz każdy kto dzięki temu " szatańskiemu portalowi" dostał się tutaj, i poznał Boga i to czyta jest idiotą ?

Ja korzystam z facebooka.. i dzięki temu mam dostęp do wielu ciekawych rzeczy oraz mogę trafiać do ludzi z prawdą przy niewielkim wysiłku !

Wszystkie te media są jak miecz obusieczny, szatan sieka nim w swoją stronę, ale my możemy w swoją , i to ROBIMY.


SZYBCIEJ trafisz z artykułem wstawiając gdzieś na facebooku do ludzi niż w jakikolwiek inny sposób !


Oczywiście, facebook to jedno wielkie bagno, ale jeśli do tego bagna wrzucamy prawdę, to zawsze ktoś na tą prawdę trafi. !!!


_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 27th Maj 2018, 19:03
Message reputation : 100% (2 votes)
Np. w 2017 roku ponad 30 000 wejść miałem z facebooka na swoją witrynę.

I nawet zakładając , że 5 % z tej całości poszła dalej z prawdą trafiła na zbawienie.com forum etc i staneli po stronie Boga.. to jest

ok 1 500 osób !! Tyle osób mogło poznać Boga przy minimalnym wysiłku.

Rozumiesz ?

Wiec z całym szacunkiem, poleciałeś nieźle z głupotą i opisałeś temat który nie do końca rozumiesz, nie uogólniaj tak, bo nie ma nic bardziej krzywdzącego niż nadawanie "łatek " dla ogółu ludzi._________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3947
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 28th Maj 2018, 03:59
Hej... ja pisałem ogólnie, nie o was.

Owszem popełniłem jeden błąd. Że nie dodałem, że... są pewne wyjątki, ale kiedy podaje się rzeczy ogólnie nie zawsze się podkreśla, ze są w tym wyjątki.  bounce  bounce  bounce

Podobnie jest z Google, YouTube czy innymi mediami. Wszyscy z tego korzystamy w mniejszym lub większym stopniu. Nie można inaczej.

Wszędzie jest satanizm i szatańska kontrola. A ogół ludzi jest tak omotany szatańskimi doktrynami oraz ścisłą kontrolą, że okupacyjny rząd syjonistyczny powoduje straszliwe negatywne zmiany w narodzie polskim. I ci ludzie głosowali na nich i nadal będą głosować.

Tzw. milenials... na zachodzie wielu określa ich zupełnie zidiociałym pokoleniem, z totalnie kontrolowanymi i wypranymi mózgami.

Nie nadają się do pracy, niechętnie są zatrudniani, nie posiadają zdolności myślenia i nawet zatrudnieni pracujący w biurach nie są w stanie pracować bez komórki dosłownie pod ręką, aby wysyłać non stop SMS'y.

Coraz częściej się zdarza, ze małżeństwa czy pary mieszkające razem wysyłają do siebie tekst siedząc razem przy stole.

To jest katastrofa socjalna - mechanizm totalnego ogłupiania społeczeństwa, które staje się totalnie zniewolone, akceptując wszelkie idiotyczne szatańskie pomysły władz.

To jest masowa choroba umysłowa i władze o tym doskonale wiedzą a twórcy Facebooka czy Twittera czy Google otwarcie to potwierdzają są publicznie z tego dumni.

Ostatnio zaczęto coś w tym kierunku robić w UE i zaczęto stosować prawa skierowane przeciwko inwigilacji oraz anty cenzurowe.

Ile w tym jest prawdy - tego jeszcze nie wiem - podobno walczy się z masowym spamem czyli wysyłaniem niepożądanych informacji.

Skoro rządy szatańskie nawet widzą, do czego to prowadzi, to już na pewno jest to olbrzymim problemem.

Owszem, w NORMALNYM zrozumieniu Facebook czy Twitter BYŁY bardzo pożytecznymi portalami ale owa pożyteczność została przykryta olbrzymią masą niebezpiecznego śmiecia socjalnego.

Są tam biznesy, YouTuberzy itp, ale okazuje się że na wierzch wychodzą oraz są popierane sztucznie przez roboty te negatywne trendy a pozytywne są cenzurowane w iście komunistyczny sposób.

Miałem przez kilka miesięcy Twittera i miałem znacznie więcej problemów niż korzyści. Miałem kiedyś także konto na Facebooku i z podobnych przyczyn je zlikwidowałem.

Zlikwidowałem je i mam spokój oraz znacznie więcej czasu.

Na YouTube nie działam od wielu miesięcy z powodu utrudnień, jakie YT stosuje oraz blokady i cenzury.

Forum oraz witryny i blogi są jak na razie czyste i nie ma żadnej cenzury.

Po prostu powtórzyłem powszechną opinię ludzi o poglądach prawicowych czyli stojących więcej lub mniej za Bogiem.

Aha... ty zaliczasz się do millenials! Oburzenie się i przypisane tego sobie jest... zrozumiałe.

Mówi się trudno, ale ja powtórzyłem powszechną opinię, powtarzaną w wielu źródłach.

Praktycznie cały świat OGÓLNIE zwariował, co wyraźnie wskazuje na bardzo bliskie czasy końca.

OCZYWIŚCIE SĄ PEWNE WYJĄTKI! bounce bounce bounce

.............................................................

Dodatek...

Te środki ograniczające cenzurę mogą mieć bardzo poważny cel w doprowadzeniu do III Wojny Światowej.

Aby wywołać furię pośród ludzi zniewolonych przez syjonistów to media socjalne powinny powstrzymać się od TEGO TYPU cenzury. Mało tego, pojawią się media szatańskie, które będą ujawniały zbrodnie obecnych władz!

A to doprowadzi do furii przeciwko obecnej władzy i w rezultacie do przelewu krwi. Dokładna realizacja planu III Wojny Światowej.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 28th Maj 2018, 08:30
Aha... ty zaliczasz się do millenials! Oburzenie się i przypisane tego sobie jest... zrozumiałe.

Oburzyłem się tylko z 1 powodu, bo oceniłeś wszystkich użytkowników na raz. A to bardzo niesprawiedliwe, a własnie co jak co ale to mnie jak nic zawsze oburza bounce bounce

Dzisiaj nawet prowadząc firmę, musisz też działać na facebooku, bo to najłatwiejsze miejsce i najtańsze na promowanie swoich usług oraz nawiązywanie ścisłych relacji z klientem oraz budowania swojej marki.

Poza tym, przez facebooka można komunikować się za darmo, a często sms etc są płatne .

Dodatkowo np. na studiach często materiały są udostępniane przez facebooka etc.

WSZYSTKO zależy jak to trakujesz i jak do tego podchodzisz !!!

Nikt nie każe przecież wstawiać swojego zdjęcia, podawać swoich prawdziwych danych, swojego miejsca zamieszkania i wielu innych.

Tak samo nikt nie każe spędzać tam wiele czasu przeglądając facebooka. Możesz przecież traktować to jako zwykły darmowy komunikator w telefonie... i to WSZYSTKO.

To wszystko zależy od Nas.

Urodziłem się w 96 więc należę do tego pokolenia Y. I jestem świadom tego problemu na świecie, bo wszyscy z mojego środowiska to przecież tacy ludzie więc wiem o tym doskonale bounce

Jak już szukać większego zagrożenia, to np. instagram. Gdzie ludzie wstawiają swoje zdj, i często to zdj w dwuznacznych pozach , półnagie etc.

ale ten sam problem, część ludzi wstawia ładne zdj miast, architektury, natury.. a część swoją dupę.

Wszystko zależy od człowieka.

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 28th Maj 2018, 09:28
Message reputation : 100% (1 vote)
Temat Faceboka czy smartfonów jest prosty i nie wypada drzeć szaty o to !

Z socjalmediami jest jak z bronią, było by naprawdę wszystkim lżej jeśli by jej nie było!

Ale jest!

Skoro jest i ludzie zła wykorzystują ją do złego, to ja nauczę się ją wykorzystywać do dobrego, lub przynajmniej do minimalizowania strat.

Liskar ma rację pisząc, że tam można wiele zdziałać, dlatego tam jesteśmy. Bo żołnierz jest zawsze tam gdzie jest wojna. Jeśli ktoś nie ma siły i ochoty tam działać niech działa w swoim bliskim otoczeniu znajomych.

Jest jeszcze jeden aspekt korzyści jakie niesie zaistnienie w takim faceboku, darmowa sonda socjologiczna.
Jest to ogromne źródło danych, do badania tego kto i jak steruje społeczeństwem, osobiście czerpie z faceboka sporo informacji, tam najszybciej się dowiesz o wielu promowanych kłamstwach, czasem prawdzie. Można prześledzić różne grupy oraz sprawdzić kim są ich założyciele. Mi pomogło pojąć wiele spraw z wiązanych z działalnością KrK w mainstremie. Poznałem ludzi którzy się tym zajęli i wyciągnąłem od nich sporo informacji o ruchu świeckim sterowanym przez księży z KrK.
Jak wyżej napisałem, facezbook do broń wycelowana w nas, ale jak każdą broń możemy też wykorzystać przeciwko nim samym. Dlatego powoli uszczelniają facezboka i inne portale. Ponieważ wielu ludzi zaczyna korzystać z możliwości tej broni!

Wiem że działanie na facezboku jest wielce frustrujące, potrzebne jest sporo siły i czasu by skorzystać w pełni z jego możliwości w niesieniu prawdy. Ale wiedzę naprawdę wielu ludzi którzy popierają nasze posty i zgadzają się z nimi. Co jest osobiście dla mnie bardzo pocieszające, i powoduje że nie złożę tej broni póki będzie ona działać!

Jeśli chodzi po pokolenie milenijne nie jest do końca prawdą że są to skończeni idioci. Problem tych elektronicznych gadżetów polega jedynie na tym, że młodzież wolniej dojrzewa emocjonalnie. Kiedyś chłopak kończył 25- 29 lat i był w pełni doświadczony emocjonalnie. Dziś młodzież wolniej dojrzewa ponieważ owe zabawki zabierają im cenny czas który mogli by zbierać na zbieranie doświadczeń ( prawdziwych doświadczeń ) życiowych. Powoduje to kompletną bezradność w konfrontacji z rzeczywistością co u większości powoduje jeszcze głębsze zamknięcie w świecie sztucznego socjalmedia! To wszystko generuje patologię społeczną.

Mam kontakt na co dzień z licealistami, wiem że są to bardzo inteligentni ludzie i mogą być w przyszłości bardzo wartościowymi ludźmi, ale życie musi ich złapać przysłowiowo za jaja by się ocknęli. Sam mam sposoby by ich trochę pobudzić i mam w tym spore powodzenia, obecnie odmulam kolejnego licealistę, trenuje go mieczem przy okazji opowiadam o wszystkim co wiem o Bogu i świecie do koła. W dyskusjach jeszcze żaden przemądrzały licealista mnie nie zagiął na dyskusji, ponieważ jeśli się posługujemy prawdą automatycznie stajemy się logiczni. A ludzki umysł jest tak zaprojektowany by iść torem logicznym. Między innymi do tego służy obecna szkoła, by nauczyć umysły młodych odchodzenia od logiki na rzecz forsowania abstrakcji. Widać to w sztuce, literaturze i nawet naukach ścisłych! Ale to całkiem inny temat!

thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3947
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 28th Maj 2018, 11:25
Oburzyłem się tylko z 1 powodu, bo oceniłeś wszystkich użytkowników na raz. A to bardzo niesprawiedliwe, a własnie co jak co ale to mnie jak nic zawsze oburza bounce bounce

Po prostu źle to odczytałeś. Wiele razy pisze się mówi pewne rzeczy wszyscy wiedzą, że to nie dotyczy wszystkich i są wyjątki potwierdzający regułę.

Często się słyszało, zwłaszcza w komunie, że Polacy kradną, ponieważ było nawet powiedzenie: pracuj uczciwie i przykradaj.

Jak byliśmy w Austrii, rodacy kradli wiele rzeczy i wyrobili sobie reputację złodziei.

Jak pojawiali się gdzieś, wszyscy im (nam) na ręce patrzyli. I nikt nigdy nie musiał mówić że są wyjątki, ponieważ to było oczywiste. Mówiło się ogólnie i na wszelki wypadek patrzono Polakom na ręce. Przyjąłeś się do pracy, patrzono na ciebie podejrzliwie.

Teraz nie wiem czy jest tak nadal ale za moich młodych lat tak było na 100%.

Ale wracając do Facebooka i innych mediów.

Zaczyna się na 100% coś niespodziewanego dziać. Już podawałem pewne sygnały, że walczy się z tyn, czy tamtym. Teraz nastąpiła walka z cenzurą i media to rozdmuchują.

Ale przenieśmy się do tematu o Czasach Końca, ponieważ wkleiłem tam film, który obejrzałem znacznie później i są tam niezwykłe rzeczy, zwłaszcza, kiedy już coś tam podejrzewamy.

https://zbawienie.forumotion.com/t320p175-czasy-konca


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 28th Maj 2018, 12:03
Message reputation : 100% (1 vote)
Henryku, myślę, że chyba większość z nas doskonale wie, że to nie nas tak nazwałeś, tylko że nie w tym rzecz.

Bo z tego co piszesz wynika, że Ty nadal nie rozumiesz istoty grzechu, jakim jest nazwanie kogokolwiek głupcem, durniem, czy idiotą.

Bo piszesz tak:

Osądzać a wyrażać opinie to dwie różne sprawy.


No to spójrzmy najpierw do słownika:

słownik PWN napisał:

opinia
1. «przekonanie o czymś, pogląd na jakąś sprawę»
2. «sposób, w jaki oceniają kogoś inni»
3. «orzeczenie specjalisty na jakiś temat»

link: https://sjp.pwn.pl/szukaj/opinia.html

ocenić — oceniać
1. «wydać opinię o kimś lub o czymś»
2. «określić rozmiar lub zakres czegoś»
3. «określić wartość materialną czegoś»
4. «postawić oceny uczniom w szkole»

link: https://sjp.pwn.pl/szukaj/ocenia%C4%87.html

osądzić — osądzać
1. «wydać opinię o kimś lub o czymś»
2. «rozpatrzyć sprawę i wydać wyrok»
3. «skazać wyrokiem sądu»

link: https://sjp.pwn.pl/szukaj/os%C4%85dza%C4%87.html

Z tego wynika, że się mylisz, bo wydawanie opinii to jest właśnie to samo, co osądzanie, czy ocenianie, a przynajmniej w tym zakresie te trzy sformułowania mają to samo wspólne znaczenie.

Oczywiście możesz mieć własne definicje, tylko że wtedy ta dyskusja nie miałaby żadnego sensu.


Ponadto popełniasz jeden zasadniczy błąd, który polega na tym, że nie przyjmujesz do wiadomości, że – jak głosi popularne powiedzenie – „co wolno wojewodzie, to nie tobie ….”.

Zacytowałeś kilka fragmentów ze ST z przykładami, gdzie Mojżesz, Hiob i inni mężowie Boży nazywali innych ludzi głupcami.

I jak wiemy, Pan Isus też nazywał faryzeuszów głupcami.

Tylko dlaczego w ogóle mamy takie fragmenty w ST, w których jedni ludzie oceniają innych?


Ano dlatego, że do czasu przyjścia na ziemię Pana Isusa w Torze nie było żadnego zakazu oceniania innych ludzi.

Dopiero Pan Isus wprowadził taki zakaz i dał go nam do przestrzegania.

A dlaczego w takim razie Pan Isus wprost nazywał innych ludzi głupcami, a my tak robić moim zdaniem nie możemy?

Bo Isus jako Syn Boży przestrzegał Tory, w której takiego zakazu nie było.

A my nie jesteśmy Isusem, tylko jesteśmy Jego niedoskonałymi uczniami, naśladowcami, Jego owcami i barankami, które mają obowiązek Go słuchać, czyli mają przestrzegać Jego przykazań.

I tak jak Isus przestrzegał przykazań Jego i naszego Ojca (czyli całej Tory), tak my mamy przestrzegać obecnie przykazań Isusa (czyli nieco zmienionej i niecałej obecnie Tory). Zatem przepisy nas dzisiaj obowiązujące są nieco inne od tych, które przestrzegał sam Isus (to przecież Isus wprowadził do Tory m.in. zakaz sądzenia i mierzenia innych ludzi, którego wcześniej w niej nie było).

Dlatego Bóg za pośrednictwem Pana Isusa nie dał nam prawa do sądzenia innych ludzi, należnego od tego momentu tylko Bogu i Jego Synowi (potem zaś to prawo zostanie przekazane Jego 12 apostołom), tylko nam takie prawo wyraźnie i słusznie odebrał, dając nam przykazanie o zakazie sądzenia i mierzenia innych własną miarą.

A niektórzy z nas się zapominają i myślą, skoro Isus wprost i słusznie nazywał innych ludzi głupcami, to ja też mogę…

Otóż nie, nie możesz, bo masz taki zakaz nadany przez Isusa.

Proste.

Ponadto część osób nie rozróżnia pomiędzy oceną samego człowieka, a oceną jego zachowania, gdzie są to dwie zupełnie różnie rzeczy.

Pierwsza z tych rzeczy jest obecnie zabroniona przez Pana Isusa, a druga nie (a w Torze obie te rzeczy nie były zabronione).

Ludzie albo tego w ogóle nie rozumieją, albo łatwo o tym zapominają.

A najlepszy dowód na to, jak łatwo jest o tym zapomnieć jest to, że i ja sam też przypadkiem i niechcący o tym zapomniałem, przez co zgrzeszyłem, bo napisałem w moim poprzednim poście tak:

„No i co, nadal jesteśmy głupcami, którymi niewątpliwie wszyscy kiedyś byliśmy?”

zamiast napisać w ten sposób:

„No i co, nadal postępujemy głupio, jak niewątpliwie wszyscy kiedyś postępowaliśmy?”

Dostrzegacie różnicę?

I ja się przyznaję, bo w ten sposób niechcący zgrzeszyłem.

Ale czy Ty, czy ktokolwiek inny, jesteś Bogiem, albo Isusem, że chcesz w pełni świadomie oceniać ludzi, czyli wydawać na ich temat swoją osobistą, subiektywną opinię, osądzać, czy oceniać ludzi, o których nic pewnego nie wiesz poprzez nazywanie kogokolwiek idiotą, głupcem, czy durniem?!!!

Henryk napisał:

Młodzież chodzi na szatańskie dyskoteki, szatańskie koncerty i pokazują nam ci głupcy znaki szatana stając po jego stronie.

Jeżeli ci głupcy nie zrozumieją tego, utracą życie. Jeżeli to zrozumieją, przestaną być głupcami i uzyskają zbawienie.

A ja się pytam: skąd wiesz, że wszyscy ci ludzie są głupcami i że to na pewno właśnie z powodu ich głupoty oni tak idiotycznie postępują?

Skąd Ty, czy inni możecie to w ogóle wiedzieć? Czy badacie ludzkie serca i nerki? Wiecie, co ludzie mają w głowach? Znacie ich myśli i zamiary?

A może to wcale nie jest wynikiem głupoty tych ludzi, tylko prędzej jest wynikiem ich zwiedzenia przez szatana, upadłych, czy demony?

Tak naprawdę nikt z nas nie wie, co jest prawdziwą przyczyną głupiego ludzkiego zachowania się, bo to już wiedzą tylko Bóg i Pan Isus.

Tak samo tylko Oni wiedzą, dlaczego ludzie, i to zarówno nasi bliźni, jak i poganie popadli masowo w nowy nałóg, jakim jest uzależnienie od komórek, smartfonów itd.

I z tego oczywistego powodu tylko Oni mają obecnie wyłączne prawo oceniać ludzi, a nie inni ludzie.

A ponieważ nikt z nas nie jest Bogiem, ani Jego Synem, żeby to wiedzieć i żeby tych ludzi oceniać, a tylko jesteśmy prostymi uczniami Pana Isusa, to nie wchodźmy łaskawie z butami w Ich wyłączne kompetencje!!!

Czyli nie oceniajmy ludzi, tylko ich kochajmy, bo tak nam nakazał nasz jedyny Nauczyciel Prawa – Isus.

Jednocześnie trzeba jednak mieć na uwadze, że miłość do ludzi wcale nie oznacza, że my nie mamy prawa oceniać, osądzać, czyli mieć swojej własnej opinii o zachowaniu innych ludzi i swobodnie jej wyrażać, bo każdy z nas jako uczeń Isusa ma prawo do oceny czyjegokolwiek zachowania pod kątem jego zgodności z przykazaniami Isusa i nazwania tego zachowania wprost głupim, czy idiotycznym, jeżeli jest ono niezgodne z Jego przykazaniami, bo ani Pan Isus ani Bóg nam tego nie zabronili.

Oczywiście ja również uważam, że należy nazywać rzeczy po imieniu (zresztą to nam również przykazał Pan Isus mówiąc, aby nasza mowa była prosta), ale jednocześnie jestem zdaniem, że można i trzeba to robić oceniając jedynie ludzkie zachowania, a nie oceniając samych ludzi.

I o to w tym moim zdaniem chodzi.

To jest istota grzechu polegającego na osądzaniu, ocenianiu, czyli wydawaniu opinii o innych ludziach poprzez nazywanie ich głupcami, idiotami itd.

Także poleciałeś Henryku z tymi epitetami po bandzie i to bardzo, i to nie tylko w moim odczuciu.

Natomiast jeśli nadal nie jest to jasne, to wybaczcie, ale ja już prościej tego wyjaśnić nie umiem.

Oczywiście nie mam zamiaru nikogo przekonywać, bo może się mylę, ale myślę, że warto się nad tym nieco zastanowić, choć na pewno w innym miejscu forum.


Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia 28th Maj 2018, 13:55, w całości zmieniany 1 raz
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3947
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 28th Maj 2018, 12:31
Drogi Odrodzony.

Deu 32:6 bw "Czy Panu tak odpłacicie, Ludu głupi i niemądry? Czyż nie jest On ojcem twoim, stwórcą twoim, Czy nie On cię stworzył i utwierdził?"

Job 11:12 bw "Czy głupi może nabyć rozumu, a dziki osioł może się urodzić jak człowiek?"

Psa 14:1 bw "Przewodnikowi chóru. Dawidowy. Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga! Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił."

Psa 49:11 bw "Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, Głupi i prostak pospołu giną I zostawiają obcym bogactwo swoje."

Psa 92:7 bw głupi nie pojmuje tego."

Czy mógłbyś jakoś skomentować te wersety? Np. kto i jak zdecydował że ten czy drugi jest głupcem?

Pieśń - czyli psalm śpiewano publicznie na temat głupców.

Czyż ludzie pokazujący znak szatana nie są głupcami?

Według Biblii... tak!

Dlaczego znak pokazują?

Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga!

Biblia nie mówi o poprawności politycznej. Po to mówi się takie rzeczy, aby ludzi nieco zdenerwować, aby zastanowili się dla czego inni uważają ich za głupców.

Jeżeli uważasz, że dzisiaj to grzech, to ja wysiadam.

Więcej nie będę reagował na takie zaciekłe ataki z powodu... poprawności politycznej.

Zwłaszcza, że mamy naśladować Isusa, który mówił wszystkim bezpośrednio i bez ogródek. ... plemię żmijowe... obłudnicy... nazywał rzeczy po imieniu.

Bez odbioru...

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Będzimysł
Liczba postów : 61
Join date : 29/12/2016

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 28th Maj 2018, 15:33
Message reputation : 100% (2 votes)
Chciałem nawiązać do wymiany zdań Odrodzonego i Henryka.
Wszystkim nam daleko do doskonałości i potrzebujemy czasu aby pewne nawyki, grzeszne zachowania wyrugować.

Henryk wysila się i dźwiga ciężar bycia gospodarzem tego forum. Jednak Henryk nie jest kapłanem ani to forum nie jest wyrocznią i nie powinniśmy oczekiwać od Henryka doskonałości, zwiększać na nim presji.

Jeśli bracie Odrodzony uważasz, że pewne prawa zobowiązują Ciebie do zwrócenia uwagi - i pewnie masz rację - to może lepiej byłoby dać sobie z tym więcej czasu, "rozłożyć to na raty" albo zmienić formę. Bo możesz wypełniać jedno prawo a łamać drugie - tak te nasze obowiązki względem bliźnich czasami się nakładają i stoją w sprzeczności.

Cóż więcej powiedzieć? Czerpię wiele od Henryka i od Odrodzonego, od Wszystkich z tego forum i zachęcam do powściągliwości w niektórych wypowiedziach, drodzy Bracia i Siostry.
avatar
Łukasz.s
Liczba postów : 102
Join date : 25/09/2016
Skąd : Warszawa

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 28th Maj 2018, 17:20
Witajcie Bracia.

Obserwują waszą dyskusje i nie zgadam się do końca z Odrodzonym, że ocenianie i osądzanie to praktycznie to samo. Podam kilka przykładów jak to widzę i dlaczego możemy oceniać a nie osądzać o czym Isus wspomina tutaj:

Mt 7

(1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.

(2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.

(3) Dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?

(4) Jakże więc powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, skoro belka jest w oku twoim?

(5) Hipokryto, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.


Zauważmy jedno kiedy kończy się ocena, a zaczyna osąd.

Przykład nr 1:

Przejście dla pieszych, czerwone światło, duży ruch na drodze. Widzimy osobę, która przebiega przez ulice ryzykując swoje życie lub zdrowie, nic się jej nie dzieje, było niebezpiecznie, ale do niczego nie doszło. Oceniamy zachowanie tej osoby, stwierdzamy że jest nierozważna, lekkomyślna, głupia itd. i mamy racje. Możemy jej o tym powiedzieć, ostrzegając, że takie zachowanie może się dla niej źle skończyć. I to będzie dobre zachowanie, nawet jeśli oceniając daną sytuacje użyliśmy słów typu głupi, idiota itd.
A czego nie możemy zrobić? Osądzić, czyli gdy zobaczymy tą sytuacje to stwierdzimy lub powiemy do tej osoby, że na pewno umrze lub straci zdrowie. Nie możemy powiedzieć, że na pewno umrze lub straci zdrowie, bo nie wiemy czy znowu to zrobi. Może pod wpływem tego co usłyszała od nas (bo jej powiedzieliśmy co grozi gdy przejdzie/przebiegnie przez ulice pełno aut na czerwonym świetle) następnym razem poczeka na zielone i przejdzie gdy będzie bezpiecznie.

Przykład 2:

Młody człowiek na koncercie, pokazuje "rogi", śpiewa tekst, który szydzi z Boga, rozbiera się i robi niemoralne rzeczy itd. (nie rozważam tego czy to jest świadome czy nie) Mamy prawo to ocenić i stwierdzić, że jest głupcem, idiotą ale nie możemy np. osądzić tej osoby, że na pewno zostanie przeklęta i na sądzie ostatecznym trafi do jeziora ognia lub jak uważają katolicy pójdzie do piekła, bo np. następnego dnia trafi na artykuł powiedzmy Henryka i coś w nim przeczyta co spowoduje, że zrozumie swoje głupie zachowanie i więcej tego nie zrobi i zacznie postępować tak jak trzeba.


Wg mnie, mamy prawo oceniać zachowanie i czyny ludzi, ale nie mamy prawa wydawać osądów na podstawie ocen zachowania lub czynów innych ludzi, bo nie znamy serc tych ludzi, nie znamy ich przyszłości itd.

Henryk napisał może niezbyt dokładnie o tych portalach społecznościowych czy urządzeniach jakie dziś mamy, dodał później że nie napisał o wyjątkach, ale ogólnie ma tu racje. Nawet jeśli jesteśmy wyjątkami na tych platformach to w jakieś części jesteśmy głupcami, że nich korzystamy. Dlaczego? Dlatego, że dajemy siłom szatana możliwość nas poznania, dowiedzenia się jak najwięcej o nas, wystawiamy się na ataki szatana i jego popleczniów itd. Oczywiście to nie jest złe korzystanie z tych platform jako broni, bo słusznie Bushi zauważył że to jest broń obusieczna, ale jest broń wymyślona przez Szatana i powinniśmy o tym pamiętać. Pamiętajmy również co Isus wyraźnie powiedział do swoich uczniów:

Mat 10

(16) Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice.

(17) I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach.

(18) I z mego powodu zaprowadzą was przed namiestników i króli, abyście złożyli dowód przeciwko nim i narodom.

(19) A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; ponieważ będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić.

(20) Ponieważ nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was.Zmienię trochę temat, apropo metod w jaki nas wyniszczają.

Ostatnio miało miejsce spora ilość pożarów wysypisk śmieci. Jak się okazuje, część z tych wysypisk/składowisk były nielegalne. Jak się również okazuje, część z tych śmieci trafiło do nas z Europy Zachodniej np. z Niemiec, Włoch czy Szwajcarii. Tutaj link do jednego z artykułów:

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/odpady-zgierz-pozar-recykling,93,0,2407261.html

A tu lista pożarów z kwietnia i maja:

https://demotywatory.pl/4854428/Plaga-pozarow-wysypisk-smieci-w-Polsce
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 28th Maj 2018, 19:26
Message reputation : 50% (2 votes)
Odrodzony piszesz dużo i bez sensu. Zapewne chodzi ci o te słowa Isusa:


Mat 7 napisał:(1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
(2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.
(3) Dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?
(4) Jakże więc powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, skoro belka jest w oku twoim?
(5) Hipokryto, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.


Ta nauka nie mówi o zakazie sądzenia bliźnich. Ta nauka mówi, że jak wydajemy sąd w danej kwestii o kimś to nie możemy my jednocześnie popełnia tego samego czynu.

To tak jakby osoba otyła kpiła z osoby mającej nadwagę i wytykała jej brak diety. To jest dopiero hipokryzja do kwadratu. 

Taki jest sens tych słów. Jeśli już kogoś osadzamy to sami nie możemy popełniać tego samego czynu. 


Natomiast nazwanie kogoś głupcem przez osobę mądrą jest jak najbardziej dobre. Ponieważ osoba uzależniona od facebooka jest głupia a osoby nie będące uzależnione mówiące o tej osobie jako o głupcu mówią prawdę i swoim przykładem - czyli brakiem takiego uzależnienia - świecą dobrym przykładem i dają pokaz mądrości. 

W wielu kwestiach jesteśmy głupcami, jednak w wielu kwestiach przestaliśmy by głupcami przestając grzeszyć. Człowiek który grzeszy, robi głupotę czyli jest głupcem.

A nauka Isusa o osądzaniu wbrew pozorom nie zakazuje nam osądzania innych, ona zakazuje nam osądzania jeśli sami popełniamy ten sam grzech. Dopiero jak usuniemy belkę ze swojego oka to możemy wytyka drzazgę w oku drugiego człowieka. 

To moim zdaniem jest oczywiste.

Też kiedyś byłem uzależniony od gier i wielu innych głupot. Byłem głupcem i zapewne w wielu kwestiach nadal jestem głupcem. 

Natomiast twoje "wywody " sprawiają, że nie tylko Henryk wysiada ale ja także.

Temat jest sam ciekawy "metody w jaki sposób nas wyniszczają". Moim zdaniem właśnie odkryłem jaka jest najgroźniejsza metoda wyniszczania nie tylko ludzi ale także samych aniołów.... ta metoda to zaszczepienie w kimś pychy.... 

A czymś jest pycha???? Jest to uczucie które sprawia, że my sami nie zauważamy własnej głupoty w danej kwestii obrażamy się gdy ktoś wytknie nam naszą głupotę i pozostajemy głupcami na zawsze.

Dzisiaj Henyku problemem nie jest u ludzi głupota.... ale pycha, która sprawia, że jak wytkniesz komuś błąd i głupotę to ta osoba poczuje się dotknięta i nie zauważa swojej głupoty.

Wiecie w czym tkwi nasze ocalenie???

W przeciwieństwie pychy czyli pokorze:

So 2 napisał:
(3) Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana.

Diabelski system ma na celu zniszczenie w pokoleniu młodych ludzi pokory i zaszczepieniu w nich pychy. Głupota to nie jest problemem problemem jest pycha która dominuje w obecnym świecie.

Zobacz Odrodzony twój wywód:


Odrodzny napisał:Henryk napisał:

Młodzież chodzi na szatańskie dyskoteki, szatańskie koncerty i pokazują nam ci głupcy znaki szatana stając po jego stronie. 

Jeżeli ci głupcy nie zrozumieją tego, utracą życie. Jeżeli to zrozumieją, przestaną być głupcami i uzyskają zbawienie.

A ja się pytam: skąd wiesz, że wszyscy ci ludzie są głupcami i że to na pewno właśnie z powodu ich głupoty oni tak idiotycznie postępują?

Skąd Ty, czy inni możecie to w ogóle wiedzieć? Czy badacie ludzkie serca i nerki? Wiecie, co ludzie mają w głowach? Znacie ich myśli i zamiary?

A może to wcale nie jest wynikiem głupoty tych ludzi, tylko prędzej jest wynikiem ich zwiedzenia przez szatana, upadłych, czy demony?

Tak naprawdę nikt z nas nie wie, co jest prawdziwą przyczyną głupiego ludzkiego zachowania się, bo to już wiedzą tylko Bóg i Pan Isus.

Tak samo tylko Oni wiedzą, dlaczego ludzie, i to zarówno nasi bliźni, jak i poganie popadli masowo w nowy nałóg, jakim jest uzależnienie od komórek, smartfonów itd.

I z tego oczywistego powodu tylko Oni mają obecnie wyłączne prawo oceniać ludzi, a nie inni ludzie.Na czerwono wpierw zadajesz pytanie skąd wiadomo, że ci ludzie - którzy czynią znak szatana na koncertach są głupcami.... a potem stwierdzasz, tekst drugi na czerwono, że oni postępują głupio czynią znak szatana!!!!

A kto czyni głupio jak nie głupiec?????

A przyczyna ludzkiego głupiego zachowania nie jest istotna. Tu masz definicje słowa głupiec:


https://pl.wiktionary.org/wiki/głupiec


Ludzie czyniący znak szatana robią głupotę gdyż dokonują nierozsądnych wyborów czyli są głupcami. Gdyż czynienie znaku diabła jest nierozsądnym wyborem.

Ludzie uzależnieni od facebooka i od innych używek to ludzie dokonujący nierozsądnych wyborów czyli głupcy.

Tak samo jak człowiek robiący martwy ciąg na krzywym kręgosłupie z maksymalnym ciężarem to głupiec i moim zadaniem jest poinformowanie o jego głupocie zanim zrobi sobie poważnie krzywdę. Proste.
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 29th Maj 2018, 11:46
Message reputation : 100% (1 vote)
Drodzy moi Bracia, jak chcecie, to się na mnie oburzajcie, obrażajcie, piszcie sobie gołosłownie, że piszę bez sensu, bo śmiałem się nie zgodzić z Henrykiem w tej kwestii i że przy okazji postawiłem parę prowokacyjnych pytań.

Skoro taką niektórzy przejawiają reakcję na uzasadnioną przynajmniej w moim przekonaniu krytykę ich stanowiska, to nic na to nie poradzę.

Wszyscy jesteśmy wrażliwi na swój sposób, stąd różne mamy reakcje.

Mnie to w żaden sposób na pewno ani nie zniechęci, ani nie odwiedzie od samodzielnego myślenia i dalszych analiz.

Pewne jest również to, że nie musimy się ze sobą we wszystkim zgadzać, ale możemy dyskutować, bo temu chyba służy to forum.

Wyjaśnię tylko, że nie miałem zamiaru nikogo tym urazić, ani spowodować tym niczyjej złości.

Jednak napisałem tak celowo, aby poprzez takie właśnie nieco przerysowane i prowokacyjne pytania skłonić Henryka i innych do zastanowienia się, czy aby na pewno takie wyzywanie innych, którzy ewidentnie idiotycznie postępują, jest zgodne z przykazaniem Isusa o zakazie osądzania innych i czy to nie jest pierwszy z objawów braku pokory.

I to nie jest żaden mój atak na Henryka z powodu poprawności politycznej, jak to Henryk odebrał.

Tylko skoro nikt z nas nie jest Bogiem, ani Panem Isusem, ani nie wiemy, co ludziom siedzi w głowach i w ich sercach, to czy mamy jakiekolwiek moralne podstawy do osądzania innych i nazywania innych ludzi głupcami tylko dlatego, że się kretyńsko zachowują albo dlatego, że tak wynika ze słownikowej definicji słowa „głupiec”?

Bo moim zdaniem nie.

Sam Bóg m.in. poprzez swoich proroków, takich jak np. Mojżesz, król Dawid, czy Pan Isus nazwał głupcami takich ludzi, którzy uważają w swoim sercu, że Boga nie ma, którzy nie przestrzegają Jego prawa, którzy nie rozumieją Jego dzieł itd.

Z tym że ja, w przeciwieństwie do niektórych z Was, nie uważam, że mam prawo oceniać innych ludzi i nazywać ich przez to np. głupcami, bo głupio postępują, bowiem mam świadomość tego prostego faktu, że ja nie wiem, czy to głupota tych ludzi stoi za ich głupimi uczynkami, czy też może stoi za tym ich zwiedzenie, czy może jeszcze jakieś inne czynniki, czy może wszystko naraz.

Więc skoro tego nie wiem, a więc nie mam pewności, że to na pewno jest przejaw czystej ludzkiej głupoty, to jest dla mnie oczywiste, że chociażby już z tego powodu nie mam żadnych podstaw ani prawa zasadnie nazywać takiego człowieka głupcem.

Mam za to prawo oceniać moje i innych ludzi postępowanie pod kątem jego zgodności z moim osobistym – prawidłowym czy nie – zrozumieniem przykazań Isusa i nazywać je głupim, o ile sam nie dopuszczam się podobnych grzechów.

I ja się nie upieram przy tej mojej interpretacji słów Isusa, ale lepszej nie mam.

Może Wy macie rację, może ja, a może nikt z nas.

Ale to nieistotne.

Nie jestem z tych, których zdanie za wszelką cenę musi być na wierzchu, bo ja zawsze dopuszczam możliwość i staram się to zawsze podkreślać, że moje zrozumienie może być błędne.

A ani ja, ani nikt z nas, jak słusznie zauważył Będzimysł, nie jest tu żadnym kapłanem, czy prorokiem, zaś to forum, czy Wasze witryny, blogi i czy inne przejawy naszej działalności pośród ludzi, choć są niezmiernie pomocne i wartościowe, nie są jakąkolwiek wyrocznią dla innych.

Chodziło mi jedynie o zastanowienie się nad tym, o merytoryczną dyskusję, o rozważenie argumentów różnych stron, a nie o przedstawianie swojego zdania za wszelką cenę, bo nie na tym polega dyskusja.

I ja rozważyłem argumenty przeciwko mojej interpretacji, które mnie nie przekonały, bo nie podważyły żadnego z moich przekonań w tym temacie.

Zaś z tego, co tu czytam, to widzę wyraźnie, że nikt nawet nie spróbował odnieść się do moich argumentów, aby zechcieć zrozumieć mój punkt widzenia.

A skoro tak i skoro nadal mamy rozbieżność zdań w tej kwestii, to lepiej będzie, jak każdy z nas po prostu pozostanie przy swoim stanowisku.

Na tym kończę moje „wywody” w tym temacie.

Pozdrawiam Was w Panu.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3947
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 30th Maj 2018, 03:04
Przeszukałem nieco Biblię i znalazłem to.

·         Psa 94:8 bw "Zrozumcie, o nierozumni wśród ludu, A wy, głupcy, kiedyż zmądrzejecie?"
·         Pro 1:7 bw "Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością."
·         Pro 1:22 bw "Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania?"
·         Pro 3:35 bw "Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą."
·         Pro 8:5 bw "Uczcie się roztropności, prostaczkowie, a wy, głupcy, nabierzcie rozumu!"
·         Pro 10:21 bw "Wargi sprawiedliwego pokrzepiają wielu, lecz głupcy umierają z powodu braku rozsądku."
·         Ecc 5:3 bw "Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij!"
·         Luk 11:40 bw "Głupcy, czy ten, który uczynił to co jest zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz?"
·         Mat 23:17 bw "Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto?"
·         Luk 24:25 bw "A On rzekł do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy."
·         Rom 1:22 bw "Mienili się mądrymi, a stali się głupi."
·         1Co 4:10 bw "Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie; myśmy słabi, a wyście mocni; wy jesteście szanowani, a my w pogardzie."
·         2Co 12:11 bw "Stałem się głupi; wyście mnie do tego zmusili. Wyście bowiem powinni byli mnie polecić. Bo w niczym nie ustępowałem owym arcyapostołom, chociaż jestem niczym."
·         Pro 10:14 bw "Mądrzy gromadzą wiedzę, lecz gadanie głupca prowadzi do zguby."
·         Pro 14:3 bw "Mowa głupca jest rózgą na jego grzbiet, lecz mędrców strzegą ich wargi."
·         Pro 14:7 bw "Trzymaj się z dala od głupca, gdyż nie napotkasz u niego rozumnej mowy."
·         Pro 14:33 bw "W sercu rozumnego mieszka mądrość, lecz nie można jej znaleźć we wnętrzu głupca."
·         Pro 17:12 bw "Lepiej spotkać niedźwiedzicę, której zabrano młode, niż głupca w jego szale."
·         Pro 17:16 bw "Na cóż pieniądze w ręku głupca? Mógłby nabyć mądrości, lecz nie ma na to rozumu."
·         Pro 17:21 bw "Kto spłodził głupca, ten ma zmartwienie; ojciec głupca nie doznaje radości."
·         Pro 17:24 bw "Roztropny ma twarz zwróconą ku mądrości, lecz oczy głupca błądzą po krańcach ziemi."
·         Pro 18:6 bw "Wargi głupca wywołują sprzeczkę, a jego usta wyzywają do ciosów."
·         Pro 18:7 bw "Usta głupca są jego zgubą, a jego wargi sidłem dla jego duszy."
·         Pro 24:7 bw "Mądrość jest dla głupca zbyt wzniosła; w sądzie nie otwiera on swoich ust."
·         Pro 24:9 bw "Zamysł głupca jest grzechem, a szyderca jest ohydą dla ludzi."
·         Pro 24:30 bw "Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca:"
·         Pro 26:1 bw "Jak śnieg w lecie i jak deszcz w żniwa, tak nie na miejscu jest cześć dla głupca."
·         Pro 26:6 bw "Podcina sobie nogi, połyka przykrość, kto wysyła poselstwo przez głupca."
·         Pro 26:10 bw "Jak jest ze strzelcem, który rani wszystkich przechodniów, tak jest z tym, który wynajmuje głupca lub pijaka."
·         Pro 26:12 bw "Gdy widzisz człowieka mającego się za mędrca, to więcej nadziei jest dla głupca niż dla niego."
·         Pro 27:3 bw "Ciężki jest kamień i sporo waży piasek, lecz rozdrażnienie z powodu głupca jest cięższe od obu."
·         Pro 27:22 bw "Choćbyś głupca starł w moździerzu tłuczkiem razem z krupami, nie opuści go głupota."
·         Pro 30:22 bw "Niewolnika, gdy zostaje królem, głupca, gdy żyje w dostatkach,"
·         Ecc 2:15 bw "Wtedy pomyślałem w swoim sercu: Co spotyka głupca, to i mnie spotyka. Dlaczego więc jestem mądry, skoro nie daje to korzyści? I powiedziałem do siebie, że również to jest marnością."
·         Ecc 7:7 bw "Zaiste, wyzysk robi z mędrca głupca, a przekupstwo gubi serce."
·         Ecc 10:2 bw "Serce mędrca skłania się ku jego stronie prawej, lecz serce głupca ku jego lewej."
·         Ecc 10:12 bw "Słowa z ust mędrca zyskują uznanie, ale głupca gubią jego własne wargi:"
·         Deu 32:6 bw "Czy Panu tak odpłacicie, Ludu głupi i niemądry? Czyż nie jest On ojcem twoim, stwórcą twoim, Czy nie On cię stworzył i utwierdził?"
·         Job 5:3 bw "Sam widziałem, jak głupi zapuścił korzenie, lecz nagle zbutwiała jego siedziba."
·         Job 11:12 bw "Czy głupi może nabyć rozumu, a dziki osioł może się urodzić jak człowiek?"
·         Psa 14:1 bw "Przewodnikowi chóru. Dawidowy. Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga! Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił."
·         Psa 49:11 bw "Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, Głupi i prostak pospołu giną I zostawiają obcym bogactwo swoje."
·         Psa 53:2 bw "Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny; Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił."
·         Psa 73:22 bw "Byłem głupi i nierozumny, Byłem jak zwierzę przed tobą."
·         Psa 92:7 bw "Człowiek nierozumny nie zna ich, A głupi nie pojmuje tego."
·         Pro 10:1 bw "Przypowieści Salomona. Mądry syn sprawia ojcu radość, lecz syn głupi jest zmartwieniem dla matki."
·         Pro 10:18 bw "Nie ma nienawiści w ustach sprawiedliwego, lecz kto rozsiewa oszczerstwa, jest głupi."
·         Pro 11:29 bw "Kto w swoim domu sieje zamieszanie, dziedziczy wiatr; a głupi staje się niewolnikiem mądrego."
·         Pro 12:1 bw "Kto miłuje karność, miłuje mądrość; a kto nienawidzi karcenia, jest głupi."
·         Pro 12:16 bw "Głupi od razu okazuje swoją złość, lecz roztropny nie zważa na obelgę."
·         Pro 15:20 bw "Mądry syn sprawia ojcu radość, lecz człowiek głupi lekceważy swoją matkę."
·         Pro 17:25 bw "Głupi syn jest zmartwieniem dla ojca i goryczą dla swojej rodzicielki."
·         Pro 19:13 bw "Głupi syn jest nieszczęściem dla swojego ojca, a kłótliwa kobieta jest jak stale cieknąca rynna."
·         Pro 28:26 bw "Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi; kto mądrze postępuje, jest bezpieczny."
·         Pro 29:11 bw "Głupi ujawnia całą swoją porywczość, lecz mądry w końcu ją uśmierza."
·         Ecc 2:19 bw "A kto wie, czy on będzie mądry czy głupi? A jednak rządzić będzie wszystkim, co ja zdobyłem w trudzie i w mądrości pod słońcem. Ale i to jest marnością."
·         Ecc 4:13 bw "Ubogi, lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje ostrzeżenia."
·         Ecc 7:17 bw "Nie bądź zbyt grzeszny ani zbyt głupi: dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać?"
·         Ecc 10:3 bw "Po którejkolwiek drodze idzie głupi, widać, że brakuje mu rozumu; i w ten sposób mówi do wszystkich, że jest głupcem."
·         Ecc 10:14 bw "Głupi mówi wiele, chociaż człowiek nie wie, co się stanie; a któż mu powie, co po nim będzie?"
·         Isa 19:11 bw "Ach, jak głupi jesteście, książęta Soanu. Mądrzy doradcy faraona to radcy głupi! Jak możecie mówić do faraona: Jestem synem mędrców, potomkiem prastarego rodu królewskiego?"
·         Isa 32:6 bw "Bo głupi mówi głupie rzeczy, a jego serce knuje złość, popełnia niegodziwość i mówi przewrotnie o Panu, dopuszcza, że głodny cierpi niedostatek, a pragnącemu odmawia napoju."
·         Isa 35:8 bw "I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi."
·         Jer 4:22 bw "Jakże głupi jest mój lud, nic o mnie nie wie. Niemądre to i nierozumne dzieci. Są biegłe w czynieniu zła, lecz dobrze czynić nie umieją."
·         Jer 5:21 bw "Słuchajże tego, ludu głupi i nie rozumny, wy, którzy macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie!"
·         Jer 10:8 bw "Wszyscy co do jednego są głupi i nierozumni; niedorzecznością jest cześć oddawana drewnu."
·         Jer 10:14 bw "Głupi jest każdy człowiek i bez rozumu, na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki."
·         Jer 51:17 bw "Głupi jest każdy człowiek, gdy nie rozumie, że każdy złotnik okryty jest hańbą z powodu bałwana, gdyż oszustwem jest to, co ulał, i nie ma w tym ducha."

·         Hos 7:11 bw "I Efraim stał się jak gołąb głupi i nierozumny: Wzywali Egipt i udawali się do Asyrii."

Jakoś nie widać w Biblii poprawności politycznej i pewne rzeczy są nazywane po imieniu, nawet przez samego Boga.

Jakoś nie czuję się winny w tym kontekście!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Lotion
Lotion
Liczba postów : 215
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 30th Maj 2018, 09:32
Message reputation : 100% (2 votes)
te fragmenty nie  świadczą o tym, że możemy używać słowa głupi  w stosunku do innych osób.

Są to bezpośrednio słowa Boga przekazane przez proroków, a to zasadnicza różnica!

To BÓG nazywa ludzi głupcami, my - ludzie nie mamy do tego prawa, choćby dlatego że sami jesteśmy grzeszni, nie mamy prawa oceniać innych, co najwyżej ich zachowanie...

Zgadzam się z Odrodzonym w zasadzie napisał w większości to co bym i ja napisał, więc powtarzać nie będę.

Chęć oceniania innych to krok do utraty pokory. W wyżej wymienionych fragmentach nie wiedzę zezwolenia od Boga dla nas ludzi, abyśmy mogli wystawiać fałszywe świadectwo o innych.

Nie mamy żadnego polecenia od Boga czy Jego Syna, abyśmy szli w świat i nazywali innych głupcami czy innymi epitetami. Mamy natomiast napominać innych, że źle czynią wiedząc że ich czyny nie są zgodne z Prawem Bożym, ale przede wszystkim mamy miłować bliźniego!

Tyle. Reszta to demagogia i naciąganie Słowa Bożego do usprawiedliwiania naszych poczynań  Neutral


Takie jest moje zrozumienie i tego się będę trzymał, a tylko Bóg oceni czy się myliłem.

_________________
Mateusza 10:22 Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Psalm 139:23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3947
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

on 30th Maj 2018, 11:09
Message reputation : 50% (2 votes)
To Biblia zaprzecza sama sobie!?

Mamy miłować satanistów, pedofilów... a może nam nie wolno takich słów używać także?

Głupcem nie można ale zakazu jeszcze nie widziałem. Owszem, należy miłować nawet nieprzyjaciół w sensie nie dania się sprowokowania i nawet nadstawienia policzka dla pokoju.

Ale ludzie o paskudnych charakterach są w Biblii nazywani po imieniu.  Z terminem głupiec czy głupi.

Czy uważasz że satanista to nie głupiec? I że nie wolno nam użyć takiego określenia, skoro w Biblii mamy tego sporo. I nie ma nigdzie zakazu użycia odpowiedniego słowa w stosunku do człowieka niegodziwego.

Jeżeli Bóg określa ludzi głupich głupcami a nawet pochwala ich tak nazywać w pieśniach. Po to mamy takie słowa i taki język, aby go używać. Jest to forma upominania ludzi.

Nie napisałem nigdzie, że powinniśmy nazywać w ten sposób ludzi nam bliskich, rodzinę, sąsiadów itp.

Ale nazwanie katolików bałwochwalcami czyli głupcami nie znającymi Boga - wcale nie ubliża temu, kto użył takiego wyrażenia, tylko ubliża temu, który postępuje w taki głupi sposób.

To jest właśnie pranie mózgów - rządy w pozornej miłości do obywateli zabraniają właśnie używania tzw mowy nienawiści, czyli prawidłowości politycznej i nie nazywana gejów pedałami czy czymś obraźliwym.

Podobnie jest z prostytutkami czy innymi gałęziami przemysłu grzechu.

Z tych przyczyn zaczyna się właśnie aprobata wszelkich zboczeń i wynaturzeń i osoby o takich zabronionych przez Boga charakterach dostają się na piedestały chwały społeczeństwach, które są przez szatański system ukierunkowane na aprobatę niemal wszystkiego, z aborcją włącznie.

Dzięki takiej postawie większości jest coraz gorzej i świat szatański stacza się na samo dno.

Oh.. przepraszam. Umieściłem grzeszników na samym dnie i ich w ten sposób obraziłem! Jestem człowiekiem niegodziwym.

Uppss... a teraz sam sobie ubliżyłem.

Taka jest postawa dzisiejszego społeczeństwa, aprobującego najdziksze zboczenia, małżeństwa gejów, masowy satanizm w mediach, w muzyce, itp.

W sumie jesteśmy często winni takiej sytuacji, że poddajemy się masowemu praniu mózgów i zgadzamy się w zbyt wielu bzdurach z zupełnie pokręconymi władzami, dla których mordowanie szczepionkami, finansami, lekarstwami, masowe okradania nas oraz ogłupianie (chyba znowu zgrzeszyłem!) i nie powinniśmy tego nazywać po imieniu?

Panu bogu świeczkę ale diabłu ogarek?

Że władze to rząd okupacyjny wyniszczający naród - pewnie także nie wolno bo władza się może obrazić.

Ja będę posłuszny Słowu Bożemu i jak zawsze będę nazywał rzeczy po imieniu. Zawsze tak robiłem, robię nadal i dalej będę tak robił, naśladując Boga i Syna.

To nazywa się inaczej posługiwanie Prawdą.

Niewygodna dla większości, dlatego ma tylu wrogów.


Ostatnio zmieniony przez thewordwatcher dnia 30th Maj 2018, 14:58, w całości zmieniany 1 raz

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Sponsored content

Metody w jaki sposób Nas wyniszczają - Page 3 Empty Re: Metody w jaki sposób Nas wyniszczają

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach