To Pan jest antysemitą? Jak może Pan podważać dowody Boga oraz dowody biblijne na istnienie Izraela w Palestynie? To czysty antysemityzm, który doprowadził do Holokaustu!

Tylko w Biblii są cytowane dowody na powody istnienia Izraela w Palestynie!