Go down
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Przypowieści Chrystusa Empty Przypowieści Chrystusa

on 8th Luty 2017, 12:17
Message reputation : 100% (5 votes)
Postanowiłem otworzyć temat, w którym chciałbym przedstawić i omówić przypowieści naszego Nauczyciela Chrystusa.

Czas końca jest bliski i w związku z moimi ostatnimi przemyśleniami, co do dokładnego rozpoznania proroctw Apokalipsy, które aż do wypełnienia będą stanowić dla nas zagadkę, chciałbym skupić uwagę na naukach Jezusa oraz Jego Przypowieściach, stanowiących główne źródło naszej mądrości oraz wiedzy w temacie postępowania i wypełniania Woli Boga Ojca.

Ewangelię Mateusza, jako moją ulubioną, wezmę na początek z racji tego, że jest także pierwsza w kolejności w NT. W rozdziale 13 znajdują się pierwsze nauki wykładane w podobieństwach i to od nich zaczniemy, przechodząc kolejno do następnych.

Mam nadzieję, że wielu Czytelników wyniesie z tego coś pożytecznego dla siebie i również samodzielnie podejmie się poznania i stosowania nauk Syna Bożego Smile

Przypowieść o Siewcy


Mateusza 13

(3) I mówił do nich wiele w podobieństwach. I rzekł: Oto wyszedł siewca, aby siać.

(4) A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je.

(5) Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi, i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka.

(6) A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły,

(7) A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je.

(Cool Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.

(9) Kto ma uszy, niechaj słucha.

Pierwsza taka sytuacja w Ewangelii, gdzie Jezus naucza w przypowieściach, zawiera także wyjaśnienie, dlaczego On się nimi posługiwał podczas nauczania tłumów Go słuchających...

Mateusza 13

(13) Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją.

(14) I spełnia się w nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie.

(15) Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli a uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uleczył.

(16) Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą,

(17) Bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

Niestety, ale powyższe słowa nawiązują dzisiaj do wielu wyznawców zwłaszcza Chrześcijaństwa.

Analogicznie do tego ma się sytuacja tak zwanych: nowo narodzonych Chrześcijan, którzy po latach życia w mroku fałszywych religii i kościołów stali się jakby ślepi i głusi na słowa Zbawiciela.

Powstał ruch, przebudzenie, Prawda zaczęła wychodzić na jaw, a wraz z tym pojawił się powrót do Chrystusa, ale jakie jest tego działanie i efekt?

Nasz Pasterz wszystko tłumaczy i przepowiada...

Mateusza 13

(18) Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy.

(19) Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi Zły i porywa to, co zasiano w jego sercu: to jest ten, kto jest posiany na drogę.

(20) A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje,

(21) Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy.

(22) A posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje.

(23) A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.

Powyższa przypowieść mówi nam o 4 typach ludzi, którzy spotykają się z Prawdą i Ewangelią o Królestwie.

Pierwszy typ - "posiany na drogę", to osoby, które zainteresowały się Prawdą, mając jakieś przekonanie, że ktoś taki jak Bóg może faktycznie istnieć.

Nawet u wyznawców i członków różnych kościołów fakt ten często bywa abstrakcyjny mimo tego, że i tak praktykują, ale nie mając większego pojęcia po prostu żyją sobie wedle własnego 'widzi mi się'.

Kiedy spotykają się z "ziarnem prawdy", czyli Dobrą Nowiną o Królestwie, uznają ją albo za abstrakcyjną nie rozumiejąc jej, albo słuchając nie dopuszczają jej do świadomości.

Wtedy przychodzi zły podsuwając kłamstwo, np. w postaci nauk Pawła z Tarsu w innej wersji i wprowadza słuchającego spowrotem w błąd lub pojawiają się inne wymysły szatana, jak ideologia NewAge itp.

Drugi typ - "posiany na skalisty grunt, to osoby, które spotykając się z "ziarnem prawdy" wykazują duży entuzjazm na wieść o Dobrej Nowinie. Często bywają to ludzie, którzy popadli w życiową stagnację i przygnębienie spowodowane realiami w jakich żyjemy. Bardzo podoba im się myśl o życiu wiecznym w Królestwie Bożym i upatrują w tym sensownego rozwiązania.

Jednak w świecie rządzonym przez szatana Słowo natychmiast spotyka się z krytyką, a osoby o nim mówiące z prześladowaniem. Przeto ich krucha wiara, która nie jest solidnie ugruntowana, upada i nierzadko osoby te wracają na ścieżki swiata.

Trzeci typ - "posiany między ciernie", to ludzie, którzy także wykazują zainteresowanie Dobrą Nowiną o Królestwie, ale bardziej imponują im pokusy oferowane przez świat, przez co osoba taka nie dzieli się Słowem i nie sieje razem z Jezusem.

Często bywa, że takie osoby bardzo dobrze rozumieją przesłanie "ziarna prawdy", ale ułuda wyniesiona ze świata sprawia, że mówiąc o Słowie, szukają uwielbienia dla siebie z powodu Jego zrozumienia, a nie jest ich intencją przynoszenie chwały Bogu. Często wpadają w sidła pychy i zaczynają działać wręcz odwrotnie.

Przykłady takie znamy bardzo dobrze.

Czwarty typ - "posiany na dobrej ziemi", to osoby, które bacznie słuchają i rozumieją Słowo o Dobrej Nowinie i żyją Nim na codzień, chcąc już dzisiaj dostosować się do Woli Boga.

Dla nich dzielenie się "ziarnem prawdy" jest częścią ich życia w związku z czym "wydają one obfity plon", czyli dają przykład własnym postępowaniem, przynosząc tym samym chwałę Bogu oraz rozgłaszają Nowinę, czyli sieją razem z Chrystusem dając według plonu jakim obrodzili - 30, 60, a nawet 100 razy więcej.Nasz Pasterz wyjaśnił nam dlaczego tak się dzieje...

Mateusza 13

(10) I przystąpiwszy uczniowie, rzekli ma: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach?

(11) A On, odpowiadając rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane.

(12) Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie; a temu kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte.

...widocznie również dzisiaj są osoby, którym dane jest znać tajemnice Królestwa niebios i one są szczerze powołane do tego, by głosić i siać ziarno Prawdy, a innym nie jest to dane, ale nie będę wysuwał dalszych wniosków.

Pozostawiam to każdemu do  samodzielnego przemyślenia Smile


Ostatnio zmieniony przez Obserwator dnia 10th Luty 2017, 11:41, w całości zmieniany 1 raz
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Przypowieści Chrystusa Empty Re: Przypowieści Chrystusa

on 8th Luty 2017, 14:05
Message reputation : 100% (3 votes)
Świetny pomysł! Każdy pomysł wskazujący na dobitne nauki Chrystusa czy Boga Ojca jest świetny z powodu cierni zagłuszających słowa Boga i Syna.

Chciałbym szczególnie podkreślić niezwykłą ważność owej przypowieści.

Zwróćmy szczególną uwagę na pierwszy cytowany werset!

Mat 13:(19) Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie...


Jest oczywiste, że misją Isusa było Słowo o Królestwie, o wyzwoleniu Narodu Wybranego.

Najwymowniejszym dowodem jest modlitwa Ojcze Nasz... przyjdź Królestwo Twoje.

Teraz zastanówmy się nad trafnością tej przypowieści.

Uszy wielu ludzi są zamknięte na słowo o Królestwie!

Mamy tylu blogerów, tylu 'gorliwych' ponownie narodzonych Chrześcijan, którzy ze łzami dają tytuł Boga Chrystusowi, ale nigdy nie wspominają ani słowem o Ewangelii o Królestwie, którą właśnie Chrystus głosił.

To nie są ponownie narodzeni Chrześcijanie ale... wrogowie Ewangelii Chrystusa czyli w sumie są oni wrogami Tego, którego błagają o zamieszkanie w ich brudnych od grzechów i zakłamanych sercach, które odmawiają chwały Bogu za Ewangelie oraz za wysłanie nam Syna, który za urzeczywistnienie Ewangelii zapłacił swoim życiem.

Nie bójmy się słów, jakich On sam używał

Niestety rzekomo 'kochający' Jezusa odrzucają Jego Dobrą Nowinę o Królestwie!


To jest zdrada naszego Króla!!!


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Przypowieści Chrystusa Empty Re: Przypowieści Chrystusa

on 8th Luty 2017, 22:33
Otóż należy zrozumieć jedno.

Isus głosił ewangelie o przyjściu Królestwa Boga na ziemię. A głównym motywem jego ewangelii było - czy to w przypowieściach - czy innych naukach zachęcenie ludzi do wypełniania prawa Bożego.

Wielu ponownie narodzonych chrześcijan myśli, że aby przygotować się na powtórne przyjście Isusa - i jego Królestwa - wystarczy słuchać nauk Pawła. Czyli wystarczy deklaracja wiary bez uczynków i Isus łaskawie wszystkich wierzących zbawi. 

Tymczasem Isus wielokrotnie nauczał, że tylko wypełnianie Tory przyniesie ludziom zbawienie.

Oto jak będzie wyglądało przyjście Królestwa Bożego:

Sof 2 napisał:
(3) Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana.

Co to jest jak nie ostrzeżenie aby powracać na drogę sprawiedliwości i pokory gdyż w każdej chwili może nadejść Królestwo Boga.


Mat 3 napisał:(1) A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc:
(2) Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.
(3) Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, Prostujcie ścieżki jego
(4) A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańczę i miód leśny.
(5) Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska.
(6) I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje.
(7) A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?
(Cool Wydawajcie więc owoc godny upamiętania;
(9) Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.
(10) A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona: wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.
(11) Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.
(12) W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym.


Zobaczmy co mówi Jan o Isusie!!!!

Otóż mamy naprawiać ciężka pracą swoje życie, poprzez wypełnianie prawa Bożego!!!

Isus doskonale wiedział, że wyjście z grzechu jest trudne i potrzeba na to czasu. Sam Isus szkolił Apostołów (których wybrał mu Ojciec) 3,5 roku. A i tak jeden z Apostołów Judasz po tym szkoleniu go zdradził. 

Dlatego Isus tak kładł nacisk na przebaczenie naszym winowajcom. 
(12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;

Mat 6 napisał:(13) I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie.
(14) Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz który jest w niebie.
(15) A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.A oto przypowieść Isusa:


Mat 18 napisał:(21) Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy?
(22) Mówi mu Isus: Nie powiadam ci: Do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy.
(23) Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi.
(24) A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów.
(25) A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony.
(26) Tedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: "Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam".
(27) Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
(28) A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien sto denarów; i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj, coś winien.
(29) Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go mówiąc: Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko.
(30) On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
(31) A współsłudzy jego widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało.
(32) Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: Sługo zły! Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił.
(33) Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą?
(34) I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług.
(35) Tak i Ojciec mój który jest w niebie uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu.Isus wbrew pozorom stosował przypowieści aby każdemu wyjaśnić Torę na czym ona polega.

Czyli przebaczasz swojemu winowajcy to Bóg przebaczy tobie. 

Kiedyś Mariusz Szczytyński podważyć chciał ewangelie Mateusza, z powodu nauki przebaczenia:

http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/czy-chrzescijanie-musza-milowac-zbrodniarzy,1433.html

Jednak prawda jest taka, że Isus wiedział, że 2 świątynia zostanie zniszczona i cały system ofiar przebłagalnych za grzechy przestanie istnieć.

Dlatego Bóg dał Isusowi nowy prostszy system przebłagalny za grzechy zawarty w modlitwie Ojcze nasz. Czyli przebaczenie naszym winowajcom. 

Mamy jak obcować z Bogiem???


Biblia Mesjańska napisał:(Cool Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mich 6

W pokorze, czyli nie wiemy jak mocno jesteśmy winni przed Bogiem. Jednak staramy się przebaczać naszym winowajcom co jest nasza ofiarą przebłagalną dla Boga.
Iraeneus
Iraeneus
Liczba postów : 585
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Przypowieści Chrystusa Empty Re: Przypowieści Chrystusa

on 9th Luty 2017, 01:09
Cyryl napisał:Wielu ponownie narodzonych chrześcijan myśli, że aby przygotować się na powtórne przyjście Isusa - i jego Królestwa - wystarczy słuchać nauk Pawła. Czyli wystarczy deklaracja wiary bez uczynków i Isus łaskawie wszystkich wierzących zbawi.

Wiem po sobie że jest jeszcze inaczej. Wierzący w kościele, religiach ( byłem też i nim ja swego czasu ) wykonują wiele uczynków, praktyk religijnych które mniemają że są wykonywaniem prawa Bożego.

Tutaj tkwi pułapka. Bo chodzisz na msze, odmawiasz codziennie różaniec ( ja to z 20 dziesiątek dziennie potrafiłem ), koronkę do miłosierdzia ... , po prostu rytuał modlitwy utożsamiany z wykonywaniem prawa. Teraz to dla mnie się wydaje niedorzeczne ale uwierzcie wcześniej ....

Ta cała obrzędowość jest połączona z rzekomo ... pokorą, posłuszeństwem itp. niby Bogu ale w rzeczywistości religii, ich przywódcom na czele z immanem Franciszkiem.

Zdarza się, tak jak w moim przypadku, że miałem to połączone z słusznymi rzeczami np jak się swego czasu nawróciłem to oprócz całej tej obrzędowości, przestałem oglądać telewizję, świętowałem niedziele itp. ale totalnie nie miałem żadnego rozeznania co jest czym. Tak iż po latach pozostała sama obrzędowość, klepanie modlitw itp.

Co więcej czułem się wtedy jak się nawróciłem, jak w tych słowach:

Mt 13, 44 napisał:Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu,który człowiek znalazł,ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę.

Ale ten brak rozeznania Sad, wklepywana na siłę obrzędowość religijna wszystko zabija w człowieku.

Dla tego jestem bardzo dziś szczęśliwy że umiałem odrzucić cała tą religijną naleciałość która mnie zniewalała.

Powtarzam dziś wszystkim, ostatnio w niedziele powiedziałem znajomym ( ale nie takim bliskim, tylko takim dalszym ), dwie podstawowe prawdy, że wierzę:

W Boga Abrahama, Jakuba i Izaaka

oraz

że staram się wypełniać Prawo dane Abrahamowi, Mojżeszowi, prorokom aż do Chrystusa , który te Prawo dopełnił.
A wszystko co było po Chrystusie to zamazywanie Prawa i ściema, i przestałem w to wierzyć.

Różnie to jest przez ludzi odbierane ale co raz bardziej się zastanawiają Smile, szczególnie nurtuje ich stanowczość, pewność jak się  z tym  wysławiam.

_________________
Mt 22:37-39 Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Przypowieści Chrystusa Empty Re: Przypowieści Chrystusa

on 9th Luty 2017, 09:44
Iraeneuszu

To, co opisałeś to objawy kontroli umysłów. Większość ludzi kategorycznie odrzuca możliwość, ze jego umysł jest kontrolowany przez szatana i jego sług.

Wstajesz z rana, radio lub TV czyli szatan tobie nadaje. Jedziesz do pracy, czytasz potem gazetę i znowu słuchasz radia potem oglądasz TV.

Twoje pojmowanie świata jest ciągle wzmacniane poprzez owe szatańskie media, które nadają nam słudzy szatana i jest ich 6-ciu. Spotkasz się z rodziną lub ze znajomymi czyli ludźmi o identycznych wszczepionych poglądach: religijnych i politycznych i od tych ludzi nie masz żadnych szans na to, aby powiedziano tobie coś innego, niż zawsze słyszysz w mediach i czytujesz w gazetach.

Internet wiele zmienił ale nadal niewielki procent dostrzega różnicę pomiędzy rzeczywistością a nachalną kontrolą umysłów.

Dlatego Chrystus poniósł za nasze grzechy ofiarę, ponieważ sami jesteśmy ogólnie ofiarami szatańskiego systemu.

Zdecydowana większość ludzi nie jest w stanie samodzielnie i skutecznie przełamać efekty kontroli umysłów.

Dopiero ukazanie się Chrystusa z wielką mocą może to wszystko zmienić.

Pozostaje nam staranie się o siebie i innych aby jak najwięcej ludziom otworzyć oczy ale wszyscy i tak oczu nie otworzą.
_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Przypowieści Chrystusa Empty Re: Przypowieści Chrystusa

on 13th Luty 2017, 13:27
Message reputation : 100% (2 votes)

Przypowieść o kąkolu na roliJest to kolejna prorocza przypowieść Chrystusa niosąca ze sobą pewną zapowiedź odnoszącą się do czasów, gdy był On na ziemi i kontynuacji tego, co rozpoczął aż do czasu Jego powtórnego przyjścia.

Mateusza 13

(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.

(25) A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.

(26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol.

(27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?

(28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?

(29) A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy.

(30) Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.

Mnie osobiście ta przypowieść jest najlepszym dowodem na to, że po śmierci i wniebowstąpieniu Chrystusa, szatan podjął działania mające na celu zagłuszenie Prawdy o czynie, jakiego dokonał Syn Boży.

Jest więc jasnym, że na świecie istnieją dwa rodzaje nauk opartych na misji Jezusa z tą różnicą, że jedne pochodzą od Niego i są niczym pszenica, a drugie od diabła i są kąkolem mającym zagłuszać te pierwsze.

Dla nas jest to bardzo ważna nauka i ostrzeżenie wiążce się z innymi zapowiedziami mówiącymi o fałszywch prorokach, wiodących ludzi na manowce. Jezus mówił wyraźnie, że wielu takich po Nim się pojawi, a powyższa przypowieść jest tego wymownym potwierdzeniem, które zwłaszcza teraz w czasie poprzedzającym "żniwo" jest niezmiernie istotna!

Przeanalizujmy wyjaśnienia Jezusa, które wyłożył On swym uczniom...

Mateusza 13

(36) Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli.

(37) A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.

(38) Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego.

(39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie.

(40) Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata.

(41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość,

(42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

(43) Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Słowa te są proste, a jednocześnie doskonale wyjaśniają to, co możemy dziś samodzielnie zaobserwować.

Siewcą dobrego ziarna jest oczywiście Syn Boży - Chrystus, który przyszedł na ziemię i przyniósł nam Prawdę w postaci Dobrej Nowiny o nadchodzącym Królestwie Bożym. Przez okres swej działalności powołał On 12 uczniów, pouczył ich dokładnie jakie są warunki wejścia do owego Królestwa i wraz z nimi nauczał tłumy, co później kontynuowali oni wsród innych narodów, dokąd rozproszeni byli Izraelici.

Apostołowie mieli więc udać się do nich i czynić ich także uczniami Królestwa, przekazując treść Dobrej Nowiny. To właśnie był proces rozsiewania ziarna przez Syna Człowieczego.

"Rola to świat", świat po którym rozproszony jest cały Lud Boży, ale też zyje na nim wielu innych ludzi dobrego serca, którzy chcieliby iść za Chrystusem.

Niestety, lecz dzieło rozpoczęte przez Chrystusa zostało w krótkim czasie zaatakowane przez zkazanego na śmierć szatana - diabła. To on, wiedząc że jest już przegrany, postanowił owe dzieło zakłócić, by kolejny raz uwieźć ludzkość i oddciągnąć ją możliwie najdalej od ścieżki wytyczonej przez Jezusa.

W tym celu, jak to wyjaśnia Syn Boży, diabeł rozsiał na świecie własne "ziarno - kąkol", czyli swych synów, głoszących de facto 'mowę smoka'. Synowie złego wiążą się także ze słowami z Księgi Rodzaju, mówiące nam o "nasieniu niewiasty" i "nasieniu węża" (potomstwie)...

Ks.Rodzaju 3

(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;  jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

...czyli "synowie złego", to potomstwo diabła - nasienie węża.

Oczywiście wiadomo, że sam szatan nie płodził potomstwa z kobietami ludzkimi, ale robili to inni zbuntowani aniołowie za jego namowami i kuszeniem. Tak więc synowie złego - czyli nasienie węża było i nadal jest ludzkimi wykonawcami rozkazów diabła, zwalczającego Prawdę i Dobrą Nowinę.

Kto pojawił się chwilę po zakończeniu misji Chrystusa i powzięciu misji ewangelizacyjnej przez osobistych apostołów Baranka???

Pojawił się samozwańczy "apostoł" Paweł obnoszący się z autorytetem rzekomego objawienia Jezusowego twierdząc, że został cudownie wybrany i obdarowany mocą 'ducha bożego', by zwiastować własną "ewangelię do pogan".


Jezus przez okres swej działalności niczego takiego nie nauczał i bynajmniej nie nakazał tego swym apostołom. Oni otrzymali jasne wskazówki co do misji apostolskiej spisane w Mateusza 10 i nie ma co do tego żadnych złudzeń, natomiast nauki Pawła oraz jego uczniów - Łukasza i Marka zupełnie zmieniły przesłanie Słowa Bożego!

Zamiast zbawienia z uczynków wynikających z przestrzegania Przykazań, naśladując w tym Chrystusa, powstało zbawienie z samej tylko wiary i łaski, czyli odsunięto Prawo Boże na dalszy plan, a nawet anulowano je twierdząc, że jest powodem przekleństwa.
Tym samym obie nauki są tak różne, ponieważ posiadają dwa przeciwstawne źródła!

Nauka pochodząca od Syna Człowieczego i nauka pochodząca od złego - diabła.


Jaką więc jest nauka, na której opiera się cały obecny nurt chrześcijański, ale także judaistyczny i muzułmański???

Są to nauki złego!!!

Nauki, które miały zataić prawdziwą misję Chrystusa oraz naukę o postępowaniu na drodze prowadzącej do Królestwa Bożego!Również dzisiaj mamy już wyraźny podział na ludzi, którzy szczerze poszukują Boga i Prawdy i starają się czynić wiele dobra oraz ludzi obłudnych, którzy wiele rzeczy robią tylko na pokaz.

Natomiast systemy religijne są ściśle obsadzone "synami złego", czyli nasieniem węża kontrolującym wiernych we wszystkich nurtach wyznaniowych, zwłaszcza tych obejmujących potomstwo Abrahama.

Jednak ten podział ma być już niebawem ukazany i rozliczony, o czym w podobieństwie mówi nam Jezus, przyrównując zakończenie obecnego systemu do żniwa.

Wtedy pośle On swych aniołów - "żeńców", którzy zbiorą z ziemi oraz z pośród synów Królestwa, czyli ze zjednoczonego Ludu Bożego i osób do niego dołączających, wszystkich tych, którzy będąc złymi czynili i nauczali bezprawia.

Prawdopodobnie także wśród samych Izraelitów wielu będzie takich, którzy ulegli naukom nasienia węża sprowadzając przez to zgorszenie. Jezus także to zapowiedział...

Mateusza 8

(11) A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios.

(12) Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Gdy słowa te wypełnią się nie będzie już żadnych złudzeń, co do tego kto jest kim, kto mówił Prawdę a kto fałsz, kto rzeczywiście pełnił Wolę Ojca naszego w niebie, a kto był od tego, by ludzi od owej Woli odciągać, a takich jest wielu...

Mateusza 7

(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Wszyscy, którzy czynią bezprawie zostaną zniszczeni i nie będzie dla nich cudownej łaski i nieskończonego miłosierdzia!

Czynić bezprawie = łamać Prawo Boże

Łamać Prawo Boże = czynić grzech

Czynić grzech = śmierć


Synowie złego z fałszywym apostołem Pawłem na czele, zwiastujący ewangelię o rozwiązaniu i nieaktualności Prawa Bożego, nauczali tym samym bezprawia.

Jak pokazałem na prostym równianiu, taka nauka prowadzi do śmierci, co jest zrozumiałym następstwem ataku szatana chcącego pociągnąć jak najwięcej ludzi ku śmierci wiecznej.

Natomiast Ewangelia Chrystusa mówi nam wyraźnie o wypełnianiu dobrych uczynków wynikających z przestrzegania Przykazań, co jest oczywistym następstwem naślodownictwa Zbawiciela, który doskonale owe Przykazania wypełniał...

...tak i my powinniśmy przestrzegać Przykazań, jeśli chcemy być prawdziwymi Synami Królestwa , "dobrym ziarnem" przynoszącym obfite plony w czasie żniwa!
Iraeneus
Iraeneus
Liczba postów : 585
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Przypowieści Chrystusa Empty Re: Przypowieści Chrystusa

on 13th Styczeń 2019, 08:55
Zacząłem nie dawno czytać Objawienie od początku (z intencją modlitewną) i po przeczytaniu:

Objawienie Ap 3 napisał:
3. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i opamiętaj się. Jeżeli tędy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę"

Ten właśnie werset spowodował we mnie piorunująca myśl.
Tyle tu piszemy na forum, zastanawiamy się kiedy to będzie etc.
Mi momentalnie przyszła myśl że pomimo tego że Chrystus pojawi się na niebie od jednego końca do drugiego ... dostrzegą go tylko ci co czuwają i spodziewają się jego przyjścia! reszta ludzkości go nie ujrzy lub nie pozna ... zwiedzona przez szatański świat.

Popatrzcie jeszcze raz na te słowa:

a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę[/size]"

Wiemy że tylko Bóg zdecyduje o tym czasie, sam Chrystus nie zna czasu a tutaj znaczenie tych słów mówią dalej że nawet po fakcie ponownego przyjścia Chrystusa godzina nie będzie znana dla tych co nie czuwają a mieli o tym wiedzę że muszą czuwać.

Co dopiero pozostałe narody świata.
Dla nich zapewne będą tylko aniołowie na niebie i dwóch świadków!

P.S. Przepraszam nie w tym temacie napisałem, przypowieści Chrystusa odczytałem jako Przyjście Chrystusa Sad

_________________
Mt 22:37-39 Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Przypowieści Chrystusa Empty Re: Przypowieści Chrystusa

on 13th Styczeń 2019, 11:19
Message reputation : 100% (2 votes)
Wnioski masz nieco błędne Iraeneus!

Nigdzie nie mam mowy o tym, że nikt Go nie ujrzy, poza tymi, którzy oczekują Go.

Ale pisze, że będą zaskoczeni ci, którzy nie czuwają.

I ten werset wyraźnie to mówi.

Jeżeli tędy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę"

Czyli ten, kto nie czuwa zostanie zaskoczony Jego pojawieniem się.

Nie można kogoś zaskoczyć, jeżeli się nie ujawni. Zaskoczenie jest wtedy, kiedy ktoś nas znienacka zaskoczy... pojawieniem się.

Cały świat będzie Go widział ale zdecydowana część będzie tym całkowicie zaskoczona.

W jakim sensie jest owo zaskoczenie?

Nie będzie już szansy na zmianę swego postępowania.

Ludzie będą zajęci wieloma sprawami, ale ich podejście do Boga będzie... w ich oczach nie warte żadnego czasu czy wysiłku.

W ten sposób ludzie nie docenią Syna Bożego, nie zmienią swoich najczęściej błędnych zapatrywań na Boga i w związku z taką postawą zostaną zaskoczeni... sądem. A sąd najwyraźniej odbędzie się w oparciu o uczynki dokonane przed pojawieniem się Isusa.

Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli.

Temat jest szeroki ale zrozumienie jest proste.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Iraeneus
Iraeneus
Liczba postów : 585
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Przypowieści Chrystusa Empty Re: Przypowieści Chrystusa

on 13th Styczeń 2019, 15:00
Message reputation : 100% (1 vote)
Henryk no właśnie w tej części zdania, jej logicznej dedukcji:

" ... a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. "

możemy wywnioskować że ci co nie czuwają ani przed powtórnym Objawieniem Chrystusa ani tym bardziej po nie dowiedzą się o której godzinie to nastąpiło! W tym czasie będą zajęci plagami które na nich spadną ...

To jest tylko moja i być może błędna interpretacja ...

Dojedzie do porwania wybranych, exodusu Słowian na pustynię a oni nie odczytają tego że Chrystus ponownie wrócił na ziemię.

To może być tak jak z pierwszym pobytem Chrystusa który żył w ukryciu i po pewnym czasie ujawnił się publicznie.

To jest tylko oczywiście moje takie przypuszczenie i mogę się jak najbardziej mylić ale po prostu się z wami tym dzielę.


_________________
Mt 22:37-39 Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
Sponsored content

Przypowieści Chrystusa Empty Re: Przypowieści Chrystusa

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach