Czasami ceną jest nawet nasze życie, które Muzułmanie tracą, aby je potem odzyskać.