Ale jeżeli to nam nie pasuje - jak powiedziała nierozumna żona Lota - złorzecz Bogu i... umrzyj.