Śmierć z ręki Boga, którego cierpliwość się wyczerpała i nastaje czas na sąd!