Go down
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

7 wieków ziemi - Page 2 Empty Re: 7 wieków ziemi

on 6th Kwiecień 2018, 13:20
Niemniej jednak jak widać po naszych interpretacjach proroctwo z Mt 24 nie jest jednoznaczne.

Ale myślę sobie, że niejednoznaczność tego proroctwa, jak i innych, jest celowym zabiegiem ze strony Boga, aby tylko spotęgować efekt zaskoczenia (choć poznanie różnych możliwych opcji realizacji danego proroctwa jest już samo w sobie pewnego rodzaju jego poznaniem).

Zatem zaskoczenie jak najbardziej będzie, ale przynajmniej moim zdaniem nie będzie ono jednakowe dla wszystkich ludzi na ziemi.

Bowiem proroctwo z Mt 24 trzeba moim zdaniem czytać jako jedną całość dostrzegając relacje pomiędzy poszczególnymi wierszami tego rozdziału, a jednocześnie nie można rozpatrywać go w oderwaniu od innych proroctw z nim związanych.

Poza tym trzeba mieć jednocześnie na uwadze również i te poniższe słowa Boga:

Am 3:
(7) Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom.

J 16:
(13) Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.

Mt 24:
(45) Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? (46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. (47) Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. (48) Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga, (49) i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, (50) to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. (51) Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Jer 23:
(20) Nie ustanie gniew Pana, dopóki nie wykona On i nie urzeczywistni zamiarów swego serca. Przy końcu dni zrozumiecie to w pełni.

Jer 30:
(24) Nie ustanie palący gniew Pana, dopóki nie dokona On i nie urzeczywistni zamiarów swego serca. Przy końcu dni to zrozumiecie.

Dan 12:
(4) Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza.
(Cool Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego? (9) On zaś odpowiedział: Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. (10) Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją.

1 Hen 94:
(1) A teraz mówię wam, moi synowie: miłujcie sprawiedliwość i chodźcie w niej. Albowiem ścieżki sprawiedliwości godne są przyjęcia, ale ścieżki niegodziwości prędko zostaną zniszczone i zginą.
(2) Niektórym ludziom z [przyszłego] pokolenia objawione zostaną ścieżki ucisku i śmierci. Będą się oni trzymać od nich z daleka i nie pójdą nimi.
(3) A teraz mówię wam, sprawiedliwi: nie chodźcie drogą nieprawości, drogą śmierci. Nie zbliżajcie się do nich, bo zginiecie.
(4) Ale szukajcie i wybierajcie dla siebie sprawiedliwość i życie w dobroci i kroczcie ścieżkami pokoju, abyście mogli żyć i dobrze wam się powodziło.


1 Hen 82:
(1) A teraz, synu mój Matuzalemie, opowiedziałem ci to wszystko i spisałem dla ciebie. Wszystko ci objawiłem i dałem ci księgi, które to wszystko zawierają. Zachowuj, synu mój Matuzalemie, księgi, jakie [otrzymałeś] z ręki twego ojca, abyś mógł przekazać [je] ostatniemu pokoleniu.
(2) Dałem tobie i twoim dzieciom oraz tym, którzy będą twoimi dziećmi, mądrość, aby mogli przekazać [ją] swoim dzieciom po wszystkie pokolenia na wieki - tę mądrość, [która kryje się] za tymi myślami.
(3) Ci, którzy ją rozumieją, nie zasną, ale będą przykładać uszu, aby mogli nauczyć się tej mądrości. Dla tych, którzy [ją] jedzą, będzie ona [lepsza] od dobrego pokarmu.


1 Hen 104:
(10) Teraz oznajmiam wam tajemnicę: wielu grzeszników zmieni i wypaczy słowa prawdy i wypowiadać będą słowa złe i kłamliwe i wymyślą wiele fałszu i napiszą księgi w swoim imieniu.
(11) Oby tylko spisali wiernie w swoich językach wszystkie moje słowa i nie zmienili lub opuścili czegokolwiek z moich słów, ale spisali dokładnie wszystko, o czym świadczyłem przedtem o nich!
(12) Znam jeszcze inną tajemnicę: księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, [którzy będą źródłem] radości, prawdy i wielkiej mądrości.
(13) Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą.


Zatem zaskoczenie jak najbardziej będzie, ale na pewno nie dla wszystkich w jednakowym stopniu, bo my już coś niecoś wiemy, a reszta ludzi nie.

Więc dla kogo będzie to większe zaskoczenie – dla nas, czy dla pozostałych ludzi?

Przecież dzięki Bogu my już dzisiaj spodziewamy się ponownego przyjścia Pana Isusa w ABSOLUTNIE KAŻDEJ CHWILI, bo Bóg pozwolił nam zrozumieć to, że żyjemy już w czasach końca przez to, że Bóg pewne rzeczy pozwolił nam już zrozumieć i odkryć, choć jednocześnie wiemy, nie zrozumiemy więcej, niż Bóg nam na to pozwoli.

Więc chociażby już z tego tylko wynika, że dla nas zaskoczenie siłą rzeczy nie będzie tak wielkie, jak dla reszty świata, bo Bóg pozwolił nam już poznać pewne rzeczy, które wydarzą się na 100 %.

I my już o tych wydarzeniach wiemy!!!!

A przecież te wydarzenia to jest nic innego, jak elementy planu samego Boga, który to plan już od dawna jest podany w słowie Boga i Jego Syna, a mimo to chyba nikt przedtem elementów tego planu nie połączył w całość, tak jak my tutaj i teraz staramy się czynić, bowiem zrozumienie tego planu zostało zapieczętowane aż do tych właśnie czasów, czyli czasów końca.

Odpieczętowanie tej podanej już dawno informacji o planach Boga oznacza, że Bóg określonym ludziom (a przez tych ludzi także i szatanowi) pozwolił dostrzec i już w pewnym zakresie zrozumieć, na czym ten plan Boga polega i jakie są jego elementy.

Zatem nie zgadzam się z Tobą Henryku, że nasze szanse na poznanie planów Boga są równie zeru, bo przecież… Tobie samemu i nam także Bóg otworzył oczy na wiele elementów tego właśnie planu!!!!

Gdyby nasze szanse były równe zeru, to dział tego forum poświęcony proroctwom po prostu by nie istniał, bo nie mielibyśmy o czym pisać, a tak nie jest.

Zresztą sam Henryku już od wielu lat piszesz przecież o… planie Boga wyzwolenia narodu wybranego!

Czyż nie tak? Wink

Dlatego też duża część naszej aktywności skupia się właśnie na proroctwach – a te proroctwa mówią właśnie o planie Boga dotyczącym narodu wybranego, którego centralnym elementem jest Prawo Boże.

Czyli plan Boga jest przed nami cały czas stopniowo przez Niego samego odkrywany i to bez większego ryzyka dla samego planu.

A dlaczego bez ryzyka?

Bo myślę sobie, że Bóg z pewnością nie obawia się tego, że szatan pokrzyżuje Mu szyki, bowiem jest to oczywiście niemożliwe.

Bóg zna szatana jak nikt inny i zna wszystkie jego myśli i wszystkie jego plany przeciwko Bogu, z których dużą część Bóg także już pozwolił nam poznać.

Przecież to nie jest przypadek.

Poza tym, wszystko jest już ustalone na konkretny rok, miesiąc, dzień, a nawet na konkretną godzinę, na co wskazuje chociażby ten fragment:

Ap 9:
(13) I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, (14) mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką, Eufratem! (15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi.

A skoro tak, to znaczy, że nic i nikt – nawet szatan - już tego planu naszego Boga w żaden sposób nie opóźni – nawet o jedną godzinę!!!!

Jednak nikt z nas tego konkretnego dnia i godziny wcześniej nie pozna, a co wiemy na 100%, bo tak powiedział Pan Isus.

Ale Pan Isus nie powiedział, że nie poznamy planów Boga albo że nie poznamy mniej więcej, kiedy tych wydarzeń możemy się spodziewać.

Mało tego – sam Pan Isus powiedział nam przecież, że poprzez obserwację wydarzeń, a zwłaszcza od momentu rozpoczęcia ucieczki, będziemy już wiedzieć, kiedy mniej więcej Isus powróci na ziemię:

Mt 24:
(31) Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. (32) A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. (33) Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.

Dlatego z jednej strony mamy przykazanie, aby nieustannie czuwać, a jednocześnie badać słowo Boga i Jego Syna i obserwować rozwój wydarzeń na świecie – na ziemi i niebie, bo dzięki temu my będziemy wiedzieć, kiedy mniej więcej Isus powróci na ziemię i będziemy wiedzieć, że ten czas Jego powrotu jest już bardzo bliski – że Isus jest już blisko, we drzwiach!!!!

Czyli plan Boga był, jest i będzie ściśle realizowany i cześć wydarzeń z tego planu Bóg już pozwolił nam poznać.

Bóg pozwala nam więc zrozumieć, co się wydarzy, ale za to sposobu realizacji tych wydarzeń nam już nie ujawni.

I dlatego to nie same wydarzenia czasów końca, w których niewątpliwie żyjemy, tylko sposób ich realizacji będzie totalnym zaskoczeniem do samego końca i to zarówno dla wszystkich ludzi na ziemi, jak i dla szatana i jego upadłych.

Dlatego ja Henryku nie czuję się ani zniechęcony, ani potępiony za te, czy inne, słuszne, czy nie, moje przemyślenia.

Nie ma takiej opcji Very Happy

Poza tym mam pełnią świadomość, że wszyscy często błądzimy, ale głównie właśnie w ten sposób nieustannie i skutecznie się uczymy.
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

7 wieków ziemi - Page 2 Empty Re: 7 wieków ziemi

on 6th Kwiecień 2018, 14:20
Zgadzam się z tobą. Po napisaniu tego dzisiaj o 3 nad ranem, jak to się mnie często zdarza, naszła mnie myśl, ze w Mateusza jest wiele jasne a nawet mamy kolejność wydarzeń podaną.

Co jest nie do przewidzenia, to szczególna taktyka Boga, który ponownie wymanewruje szatana.

Także myślę, że przypowieść o pannach mądrych i głupich to przypowieść o 144.000 którzy wszystko badają i ciągle czuwają.

Głupie panny nie mają oleju w lampach a olejem jest... wiedza i świadomość tego, co się dzieje wokół nas.

Nikt nie mówi o potępieniu. Muszę przyznać, ze byłem sfrustrowany wieloma niewiadomymi aż do dzisiejszego ranka.

:-)

Nie oznacza to utraty wiary ale pewnego rodzaju bezradność. Ale zdałem sobie sprawę z tego, że taka wiedza i większa będzie pośród nas, ale reszta Słowian - nie wszyscy będą do samego końca bez lamp i dopiero po ukazaniu się Isusa zaczną widzieć to, co my widzimy przez cały czas.

A ten werset mówi i o znaku i o przybyciu Isusa!

(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. 

To może potrwać przez kilka dni!

Nie wiemy, czy pozbieranie wybranych to dotyczy tylko 144.000 czy także reszty Słowian.

Podejrzewam,, że chodzi o obie opcje. 144.000 jako pierwsi zostaną porwani do nieba a aniołowie będą się mozolić z resztą, aby ich zaprowadzić na pustynię, na sąd!

Podam bezpośrednią przyczynę mojej frustracji.

Zacząłem bardziej dobitnie poprawiać artykuł p planie wyzwolenia Słowian i zdałem sobie sprawę, że niewielu to przeczyta i zrozumie. Nie zdołowałem się do Prawdy ale... do ich postawy. Czasami podchodzę zbyt emocjonalnie i nie zawsze to dobrze wychodzi.
Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach