To jest wojna i trwa od wielu lat. Z tych fragmentów wyraźnie wynika, że często głowami państw są upadłe anioły.