Zbawienie Narodu Wybranego przez Boga
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.

Go down
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

on 15th Listopad 2018, 23:48
Message reputation : 100% (2 votes)
Z tą gwiazdą , co sama w sobie oznacza  ?Gwiazda Poranna, Jutrzenka -zwiastuje bliski wschód słońca , a wschód słońca to najczęściej kojarzy się z początkiem czegoś nowego ( tak jak zwiastuje początek dnia )

w kontekście Lucyfera , oznacza nadejście jego władzy.

Zobaczmy,

Izajasza 14/12 Jakże to spadłeś z niebios,
Jaśniejący, Synu Jutrzenki?
Jakże runąłeś na ziemię,
ty, który podbijałeś narody?

Gdy Lucypher upadł, wtedy stał się gwiazdą poranną, bo zwiastował początek buntu przeciwko Bogu .

w kontekście Chrystusa, oznacza nadejście jego władzy.

Apokalipsa 22/16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła,
by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.
Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida,
Gwiazda świecąca, poranna

Chrystus posyła swojego anioła, aby zaświadczył, że niedługo nadejdzie, jak gwiazda poranna zwiastująca nadejście dnia, tak w tym kontekście własnie nadejście jego powrotu ( nie bez przyczyny tak został nazwany w Apokalipsie )

potwierdza to zaraz kolejny fragment

(20) Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Niech się tak stanie, przyjdź, Panie Isusie!

Wiec gwiazda poranna, może być użyta po prostu w kontekscie nadejścia/ zmiany. Taka metafora jak dla mnie po prostu .


Warto nadmienić, że w żydopedii mamy takie tłumaczenie.

---------------------------------------
Gwiazda Poranna, Jutrzenka (łac. Stella matutina, Lucifer)

ale musimy pamiętać jedno,  Lucifer oznacza dosłownie,  

Lucyfer (z łac. – niosący światło; lucis dopełniacz od lux: światło; ferre: nieść; także Lucyper, gdzie fer zamieniono na per – stracić, łac. perdere

Księdze Izajasza 14,12. W oryginalnym tekście hebrajskim występuje ono jako helel ben-szachar (הילל בן שחר po hebrajsku). Helel oznacza planetę Wenus, zaś ben-szachar to świetlisty syn poranka.
-------------------------------------
Lucyfer to można powiedzieć tytuł, osoby która niesie światło, tak jak gwiazda jutrzenki zwiastuje nadejście słońca czyli światła.

Problem u nas jest chyba taki, że 1 upadłego anioła ciągle nazywamy Lucyferem, tak naprawdę teraz powinno się go określać

Lucyperem , tak jak podaję żydopedia, per- stracić fer- niosący.

1 upadły anioł STRACIŁ światło (prawdę) wiec nie jest LucyFerem a  LucyPherem

Ten który światło (prawdę ) utracił !!Poza tym, w np. Henocha mamy  gdzieś podane imię upadłego, który był w Edenie i namówił 1 parę do grzechu, i nie była to nazwa Lucyfer.

Lucyfer, to bardziej tytuł/ określenie niż imię.

Wiec paradoksalnie nazwanie Chrystusa Lucyferem, czyli osobą niosącą  światło(prawdę) nie jest złe.

Chociaż wydaje się to absurdalne, a dlaczego? No tu się kłania pranie mózgu, potężne, od małego , wszędzie i każdy nazywa 1 upadłego anioła Lucyferem i jest to coś kompletnie złego.... a jak wiemy pranie mózgu ma służyć własnie temu , byśmy trwali w kłamstwach i nie dostrzegali prawdy.

Zapytajmy małego ,dużego, starego, młodego, widzącego, ślepca, bogacza, biedaka, ateistę, islamistę czy katolika.

Każdy stwierdzi Szatan? No Lucyfer.... co w sumie dla niego jest to bardzo wygodę określenie.

Spójrzmy na to z tej strony.

Jeśli nazywamy upadłego anioła,  osobą która niesie światło(prawdę ) to nazywamy bunt i działania szatana jako nasze światło (prawdę)  i przez to zaprzeczamy Bogu...

Z tego co wiem, wiele jest osób które własnie nazywa  Chrystusa ..Szatanem , i podaje to za koronny dowód te weresty i potem dorabiaja całą ideologię do tego. Ze to jedna i ta sama osoba, temu Chrystus to zło.

... a rozwiązanie czasami jest proste.. .spojrzenie na coś z czystego punktu, bez tego co wiemy, po prostu na nowo.

Ja przynajmniej tak to widzę, mam nadzieje , że prawidłowo bounce

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

on 16th Listopad 2018, 00:00
Dodatkowo autor tego bloga mówi o Królestwie Niebiańskim, a w Izajasza mamy taki fragment

Iz 65

(17) Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu.

Skoro ma być to Królestwo Niebiańskie, po co Bóg miałby tworzyć nową ziemię ?

Dodatkowo w Apokalipsie mamy ten sam w zasadzie fragment.

Ap 21

(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

on 16th Listopad 2018, 00:35
Message reputation : 100% (1 vote)
Co do tego początku i końca, alfy i omegi.

Iz 41
(4) Któż tego dokonał i uczynił to? Kto od początku powołuje do życia pokolenia ludzkie? Ja, Pan, jestem pierwszy i Ja też będę z ostatnimi.

Iz 43

(10) Bądźcie moimi świadkami, a ja też jestem świadkiem, powiedział Pan Bóg i mój sługa którego wybrałem, abyście wiedzieli i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną nie było innego Boga i po mnie nie będzie żadnego.

(11) Ja jestem Bogiem, a poza mną nie ma zbawiciela.

Iz 44 6

(6) Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.

Ap 1

(Cool Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

Ap 21

(6) I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.


Tutaj mamy słowa Boga, gdzie mówi o sobie początek i koniec, alfa i omega. W kontekście Stwórcy i jedynego Boga.

A o Chrystusie mamy zupełnie inny kontekst.

Ap 22

(12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.

(13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.


Najważniejsze, że nie mamy tutaj kontekstu że jest Bogiem albo czegoś takiego, a może po prostu oznaczać w luźnym tłumaczeniu.


Ja jestem Chrystus, początek ( wykupienie od grzechu ludzi ) i koniec ( sąd ostateczny " by oddać każdemu według jego uczynku." )

Mt 7

(14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Czyli jedna jest droga do Królestwa,

J 3

(5) Odpowiedział Isus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.


(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.Czyli tylko Chrystus jest drogą do Życia Wiecznego ( Królestwa ) on jest początkiem i jej końcem,
(alfą i omegą ) , pierwszym i ostatnim, od niego się przecież zaczęło wykupienie, i na nim się skończy ( bo po zakończeniu misji Chrystusa, nikt nie będzie więcej przez niego mógł trafić do Królestwa, bo już przecież BĘDZIE więc każdy kto ostoi, już w nim będzie.)a co do słów " pierwszy i ostatni"... no na logikę, a był ktoś 1 przed Chrystusem kto wykupił ludzkość? No nie Very Happy

a czy Bóg zapowiada 2 wybawiciela świata? No nie... czyli jest Pierwszym wybawicielem, no i Ostatnim Very Happy

Chrystus jest niepowtarzalny i wyjątkowy.Mam nadzieje, że wyrażam się dość jasno i prosto, chociaż wiem jak wielu ludzi nie umie zrozumieć tych kwestii.

Bóg jest pierwszym i ostatnim , początkiem i końcem (alfą i omegą ) bo jedynym Bogiem i Stwórcą.

Chrystus jest pierwszym i ostatnim ,początkiem i końcem (alfą i omegą) bo poświecił się za ludzi temu jest jedynym Chrystusem, Wybawicielem i jedyną drogą dla ludzi do Życia wiecznego.

Ja jestem pierwszym i ostatnim, Liksarem... bo więcej takich nie ma Very Happy No przynajmniej nic nie wiem  Very Happy

Wiec patrząc na to z tej strony, też nie widzę sprzeczności  Very Happy

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

on 16th Listopad 2018, 01:06
Co do tej klątwy.

Iz 65
(18) A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość!

(19) I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi.

(20) Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą.

(21) Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony.

(22) Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani.


Jak rozumiem , chodzi oto, że to jest opis już wiecznego Królestwa, po sądzie ostatecznym na nowej ziemi .

Ale myślę, że jest to opis Królestwa 1000 letniego, a nie tego Wiecznego własnie.


Co na to wskazuje ?

-Czy w Wiecznym Królestwie ktoś w ogóle będzie grzeszny?  w fragmencie mamy

"  a kto grzeszy" no raczej nie...... po to jest sąd ostateczny, a po nim mamy być doskonali, doskonali ludzie.. nie grzeszą !

Od grzechu się zaczęło, i jeśli Bóg znowu dopuściłby do tego że ludzie zaczeliby grzeszyć.. mamy powtórkę z rozrywki.


Ap 21

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.


no i w domyśle rozumiem że również grzechu.

"pierwsze rzeczy przemineły" a od grzechu to wszystko się przecież zaczeło, śmierć, mozoł, smutek, krzyk etc.


zapewne  chodzi ci o te słowa, są w 1 myśli mylące.

Iz 65

(17) Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu.


i wydaje się, że kolejne fragmenty to opis wlasnie nowego nieba i ziemi.
ale następne fragmenty, raczej nie odnoszą się do tych słów, czyli nie jest to opis nowego nieba i nowej ziemi.

"(20) Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku"


jak wiemy , w Królestwie Wiecznym śmierci " i śmierci już nie będzie" wiec mamy kolejne potwierdzenie, że to nie opis Królestwa Wiecznego.

Poza tym, co to za wieczność... jak jest śmierć, nie może być wieczne jeśli jest śmierć... to zaprzeczenie.

Tu zaraz pojawia się problem, jeśli w królestwie Wiecznym jest smierć.....to co jest po tej śmierci, ? affraid(21) Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony.- W Wiecznym Królestwie, raczej już będzie wszystko przygotowane, tak jak w Edenie Adam nie sadził winnicy, nie sadził roślin, i nie siał .

Ale na początku 1000 letniego Królestwa ( czyli po sądzie na pustyni, gdzie Lud Boży zajmie tereny odnowione przez Boga, niezamieszkane i nie zagospodarowane.. będzie musiał sobie pobudować domy i .. posadzić winnicę , by spożywać z nich plony własnie.

dodatkowo w Ap mamy opis nowego Jeruzalem, z złota etc gdzie Lud Boży będzie mieszkał..

po co ma budować domy jak ma mieszkać w Świętym mieście ?


co do fragmentu :

(25) Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze - mówi Pan.

piękne słowa.. ale na końcu mamy , czyli nie na całym świecie, a na całym obszarze świętej góry.


W Królestwie Wiecznym, gdzie grzechu już nie będzie ( a przeciez od 1 grzechu zwierzęta są drapieżnikami etc)  na całej ziemi zwierzęta będą roślinożercami , i nie będą " źle postepować" a będą naszymi przyjaciółmi.


Nie może być Królewstwo Wieczne bez grzechu, gdzie większość zwierząt dalej byłoby drapieżnikami( tylko te na górze Bożej nie), bo istniałaby śmierć.. która zaprzecza wieczności.. i mamy masło maślane.

Podsumowujac, jak dla mnie również tutaj nie mamy żadnej sprzeczności, szybciej będziemy mieli jak przyjmiemy to za królewstwo Wieczne własnie.. bo samo sobie by zaprzeczało.

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4378
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

on 16th Listopad 2018, 01:55
Tutaj mamy typowy przykład manipulacji szatańskiej, z której rzadko przychodzi coś dobrego.

Gwiazda Poranna, Jutrzenka (łac. Stella matutina, Lucifer)

ale musimy pamiętać jedno,  Lucifer oznacza dosłownie,  

Lucyfer (z łac. – niosący światło; lucis dopełniacz od lux: światło; ferre: nieść; także Lucyper, gdzie fer zamieniono na per – stracić, łac. perdere

Księdze Izajasza 14,12. W oryginalnym tekście hebrajskim występuje ono jako helel ben-szachar (הילל בן שחר po hebrajsku). Helel oznacza planetę Wenus, zaś ben-szachar to świetlisty syn poranka.

I od razu kłamstwo nasienia węża. Oryginalny tekst biblijny ST (chodzi o Izajasza) był w języku greckim a nie aramejskim nazywanym judeo-aramejskim.

W tym cytacie jest mowa o dwóch językach, 'hebrajskim' i łacińskim a Biblia nigdy nie była w nich pisana. Owszem, była tłumaczona na te języki.

Mojżesz pisał księgi Mojżesza w języku podobnym do Słowian i nie ma znanej ani jednej kopii żadnej księgi biblijnej w staro słowiańskim języku.

Kiedy przetłumaczono ze staro słowiańskiego czy też staro izraelskiego języka na grecką Septuagintę, było to oczywiście język grecki, który był oficjalnym językiem w Izraelu, nawet za czasów Isusa. Dlatego wszystkie księgi Nowego Testamentu są nazywane Chrześcijańskie Pisma Greckie.

Nie było żadnej łaciny ani hebrajskiego. Hebrajskiego języka nie ma i nigdy nie było. To jest żydowska forma języka Babilonu, czyli aramejskiego.

W tym kontekście staje się oczywiste, że skoro nie ma oryginalnego języka staro hebrajskiego czy też staro słowiańskiego, jedynym językiem, za pomocą którego można dochodzić do Prawdy jest język grecki.

Czyli wszystkie wymysłu typu Jezus, Jahve Jehowa, JHWH, Judasz itp są błędne, ponieważ Żydzi przedstawiają nam swoje błędne interpretacje w błędnym języku, który nigdy nie był używany przez proroków i ewangelistów.

Jedynie dwie księgi były pisane po aramejsku - księga Estery oraz jeden rozdział księgi Daniela, podczas niewoli w Babilonie.

Dlatego Isus to imię osoby, która wprowadziła Izrael do Ziemi Obiecanej z Egiptu i takie samo imię nosi nasz Król i Zbawiciel, Isus Mesjasz.

Zdaję sobie sprawę z zawiłości tych zagadnień, ale tak to wygląda. Jedynie język grecki jest dla nas językiem oryginalnym całej Biblii i sam Isus to potwierdził.

A słynną bibliotekę aleksandryjską Żydzi spalili i spalili tam ORYGINAŁY Biblii ST, która była własnie w Aleksandrii przetłumaczona ze staro słowiańskiego na grecki.

Nawet nazwa Żyd nie jest prawidłowa. Takiego zamieszania narobiło nasienie węża, aby ukryć swoją tożsamość.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

on 16th Listopad 2018, 02:05
Tak mnie jeszcze naszło .

wracając do tytułu/określenia Lucyfer, niosący światło.

Spróbujmy wstawić określenie Lucyfer i Lucypher w tym kontekście do.. Biblii.

J3

(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat,(Lucyfer) lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność,(Lucypher) bo ich uczynki były złe.

(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości (Lucypher)i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości,(Lucyfer) aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.


Wiec Ci którzy stracili  światło i nienawidzą prawdy, są Lucypherami.

A ci którzy dążą do światłości i uwielbiają prawdę,   są Lucyferami.


zobaczmy opis Jana,

J1

(6) Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan.

(7) Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli.

(Cool Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości.

Zaświadczyć o światłości,  czyli ją nieść...  posłany=posłaniec, inaczej Lucyfer po łacinie. niosący światłość, czyli prawdę.

Mt 5

(14) Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze.

Czyli niosącymi światło/ prawde

J9

(5) Póki jestem na świecie, jestem światłością świata.

1J4
(10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze
(14) A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.
Czyli niosącym światłość.

J 17

(18) Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat;

(19) I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie.( światłości)

J 12

(35) Na to rzekł im Isus: Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie.

(36) Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Isus powiedział, i odszedłszy, ukrył się przed nimi.

(43) Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą.

(44) A Isus zawołał donośnym głosem: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał.

(45) Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał.

(46) Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.

Czyli Chrystus jest posłańcem/ niosącym prawdę/światłość.. łacińskie Lucyfer.


Iz 61

(1) Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie,


Wychodzi na to, że w kwestii nazywania Lucyphera, Lucyferem, w tym kontekście te słowa są naprawdę prawdziwe.

J8

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie(światłości) nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Jeśli Szatan Lucypher, przybrał w zasadzie sobie tytuł Lucyfera, który wychodzi na to, że należy do Chrystusa.(niosącego prawdę )
to czy nie jest to kolejne wielkie kłamstwo Szatana które nam wcisną?


Jak wiemy Szatan lubi wszystko odwracać do góry nogami.... a to wręcz idealnie niestety pasuje...

Wiec Szatan to Lucypher ( ten który utracił światło ) albo np z łac. Fer/nuntius mendacium ,niosący kłamstwo... ale na pewno nie Lucyfer.


Ostatnio zmieniony przez Liksar dnia 16th Listopad 2018, 02:17, w całości zmieniany 1 raz

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

on 16th Listopad 2018, 02:10
Message reputation : 100% (1 vote)
jedynym językiem, za pomocą którego można dochodzić do Prawdy jest język grecki.

Tutaj mi chodzi po prostu o same nazewnictwo i znaczenie słowa " Lucyfer" które jest powszechne na całym świecie i dla każdego znane.

I nazywanie 1 upadłego anioła, posłańcem prawdy/światła... jest po prostu wielką manipulacją i lepiej tego terminu nie stosować.

Podobnie właśnie było z słowem Jezus i Isus,

używamy Isus, bo jest prawidłowe, a Jezus to parafraza Zeusa.

Temu nazywajmy rzeczy/osoby po imieniu.

Szatan to nie Lucyfer, a Lucypher.

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4378
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

on 16th Listopad 2018, 04:59
Message reputation : 100% (1 vote)
Ta uwaga jest oczywiście cenna, jeżeli oni używają łaciny, a używają.

Czyli trzeba zmienić nieco taktykę i nazywać szatana Lucyperem a nie Lucyferem, którym on z pewnością nie jest i światła Bożego nam on nie niesie.

Podobnie jest z doktryną 'lucyferiańską'. 

Powinna nazywać się - doktryna LUCYPERIAŃSKA!

Czyli będę musiał pewne teksty nieco poprawić na witrynach!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

on 16th Listopad 2018, 22:50
Message reputation : 100% (2 votes)
Zauważmy coś ciekawego. Dlaczego autor tego bloga zwalcza księgę Henocha??? Ponieważ, ta księga mówi jasno, że Biblia w tym słowa Boga będą fałszowane:


1 Henocha napisał:Henocha 104:10 Teraz oznajmiam wam tajemnicę: wielu grzeszników zmieni i wypaczy słowa prawdy i wypowiadać będą słowa złe i kłamliwe i wymyślą wiele fałszu i napiszą księgi w swoim imieniu. 11 Oby tylko spisali wiernie w swoich językach wszystkie moje słowa i nie zmienili lub opuścili czegokolwiek z moich słów, ale spisali dokładnie wszystko, o czym świadczyłem przedtem o nich! 12 Znam jeszcze inną tajemnicę: księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, [którzy będą źródłem] radości, prawdy i wielkiej mądrości. 13 Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą. (BM)

Zauważmy jedno, dowodów na fałszowanie Biblii jest mnóstwo a księga Henocha to zapowiada. 

Czyli księga Henocha mówi prawdę historyczną.

Mnie zastanawia dziwna moda - od kiedy Henryk odkrył fałszywego apostoła Pawła i fałszywe ewangelie - na dalsze kasowanie ksiąg Biblijnych. I tak, Mariusz wpierw chciał wykasować ewangelie Mateusza, a potem wykasował całą Biblie. Brein Breaker w oparciu o księgę Henocha wykasował wszystkie księgi Nowego Testamentu. A tutaj autor bloga kasuje księgę Henocha, ewangelia Jana i Apokalipsę.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4378
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

on 17th Listopad 2018, 07:22
Message reputation : 100% (1 vote)
Cyrylu... obserwujemy na całym świecie walkę ciemności ze światłem i światłość coraz bardziej przegrywa.

I będzie coraz gorzej. Będzie coraz więcej takich materiałów, która atakują Biblię z każdej możliwej strony.

Szatan dwoi się troi aby zwieść w czasach bliskich końca jak największą liczbę Chrześcijan a najbardziej cennym dla niego celem... jesteśmy my!

O tym trzeba pamiętać i najlepszą metodą jest szybkie rozpoznanie, kto kieruje danymi osobami - Bóg czy szatan?

Mat 16:17  A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Czyli pierwszą reakcją nowego czy nieznanego bloga powinno być rozeznanie, kto dostarcza takiej osobie informacji. Jak sami widzimy wyraźnie z wielu przykładów, to można zauważyć w bardzo szybkim tempie. Najlepsza rada, unikać takich witryn, jeżeli nie widać dowodów na chociaż minimalną znajomość Prawdy Bożej.

Weźmy działalność na naszym forum. Pomimo pewnych różnic w opiniach co chwila ktoś coś dorzuca do znanej nam Prawdy.

Teraz Liksar dołożył niezwykle ciekawe spostrzeżenie na temat Lucypera.

Lucyfer (z łac. – niosący światło) a Lucyper - utracił światło.

To ma jeszcze bardziej dosadne znaczenie, ponieważ nazywanie go Lucyferem, kiedy już wiemy że on niesie nam wszystkie brudy oprócz światła jest w sumie NIEMAL ubliżaniem Bogu a zwłaszcza Synowi.

Także nazywanie Lucypera doktryny - lucyferiańską jest ubliżaniem Bogu, ponieważ taki termin sugeruje, że owa doktryna szatana jest światłem a doskonale wiemy, ze jest to skrajna ciemność.

Jak do tej pory szatan miał wielką radość, kiedy tytułowaliśmy go Lucyferem!

Będę musiał nieźle przelecieć całe witryny, aby te błędy poprawić.

Z tych przyczyn Isus podał nam takie rady.

Mat 10:26  Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. 27  Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach.

Co robią masoni, Illuminaci i inni szatańscy słudzy? Spiskują w ciemnościach. My opowiadamy w świetle dnia ponieważ świadczymy o światłości Syna Bożego oraz Ojca.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

on 20th Listopad 2018, 16:56
Ciekawy komentarz Nataniela odnośnie nazwy Lucyfer:

Nathaniel napisał:NathanieLysandeR
4 dniEwangelios Nathanielski

Trzeba to sobie powiedzieć takiego imienia jak Lucyfer w Septuagincie nie ma, jest owszem ale Fosfor (phos-phoros) czyli niosący światło
Dołuje mnie ignorancja powinien Henryk sprawdzić koniecznie w Septuagincie – Izajasza 14:12, Ezechiela 3:16 i oczywiście rodzaju 10 ????
Bez tego można popełniać głupie błędy do których zostaliśmy przyzwyczajeni przykład Izajasza 9:5-6 sugerujący że Chrystus jest Bogiem
Inaczej mówiąc wszelkie gadaniny o Lucyferze to wymysły z Tanachu i Wulgaty
Lucyfer to nazwa łacińska, skąd więc łacińskie wyrazy w LXX jeśli LXX nie mówi o żadnym synu jutrzenki
Zarówno język Aramejski, Asyryjczyków jak i Chaldejczyków oraz Łacina idą do kosza… unikajmy żydowskich i łacińskich rozwiązań
Podobnie u Izajasza Tanacha używa słowa CHUWG które oznacza również kulę, drobne wtrącenie a zmienia sens zdania a Kabała naucza o wielkiej kulce we wszechświecie
Werset Izajasza u synu jutrzenki ma naprowadzać nas do syna lucyfera czyli czarnego mesjasza tylko kto sprawdzi te rzeczy albo kto wie że w magii już samo wspomnienie diable wypad… przywołuje diabła i tak Chrystus może oznaczać zarówno Krzewiciela Prawa jak i bezprawia dobro będzie złem a zło dobrem i taki jest sens manipulacji Izajasza 14:12 o synu jutrzenki
Tel Aviv…. także w LXX nie występuje a jednak taki ś.p. Radtrap wykorzystał tę manipulacje do wykopania Ezechiela chociaż Septuaginta tej nazwy nie używa (państwa Rotszyldów bo Roth znaczy czerwony czyli Edom a Szyld to tarcza jak Shield)
A przecież język Starohebrajski a język Assyrii czyli Aramejski (Syria, Assyria dwa osobne ludy wspólny język) wiernym odzwierciedleniem Starohebrajskiego są jego kolejne etapy – Fenicki > Grecki, dlatego Septuaginta wygrywa
Staram się nie używać łacińskich wzrotów czy katolickich określeń ”szatański” jak słyszę że ktoś mówi szatański ja mówie Chrześcijaństwo jest religią fałszywą i wyjaśniam dlaczego
Nie tylko łacińskich ale także Tannaickich jak Habakkuk, Aggeusza, Jeszu, Megiddo, Hiskiasz
Nie lepiej na podstawie Septuaginty ? Aczkolwiek mam dylemat czy używać imion według Septuaginty nowszej czy starszej znaczy się Hambakum czy Ambakum, Ozeasz czy Hozeasz (Auses czyli Isus)
Dla mnie jest problemem konsekwentie przestawić się na imiona i nazwey Greckie aczkolwiek nie każdy zrozumie podstępu w imieniu Lucyfer czy Habbakuk albo JEHOszafat albo JESZUrum
Nie każdy zrozumie ten werset choć w Septuagincie się nie pojawia i pozornie jest spójny z resztą
Jeremiasza 30
(10) Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie – mówi Pan – i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
(11) Gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary. (Występuje tylko w TM)
Taki sposób na zmylenie przeciwnika który dalej pociska o lucyferze daje sentencje łacińskie z NT a ja na przekór wracam do korzeni i mówie o Fosforze i nawet to nie jest adekwatny termin ponieważ ten anioł (mam tylko przeczucie że jest to Azazel) nie jest światłodzierdżcą dlatego pozostaję przy określeniach Jahbel, Diabeł, Jahbolos byle nie Lucyfer bo to imię wymyślone przez nic
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4378
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

on 20th Listopad 2018, 23:35
Niestety jest Lucifer w LXX Brentona.

Izajasza 14:12 How has Lucifer, that rose in the morning, fallen from heaven! He that sent [orders] to all the nations is crushed to the earth.

http://www.zbawienie.com/Septuagint-Brenton-EN.html#Esaias

Najwyraźniej tłumacz (Brenton) wierzył w dokładność Vulgaty.

Ale inne wersety są przetłumaczone prawidłowo.

(Biblia Lubelska) Jakże runąłeś z nieba, gwiazdo jaśniejąca, synu jutrzenki! Przytłoczono cię ku ziemi, zwycięzco wszystkich narodów!”

(BT2 ) Jakze to spadles z niebios, Jasniejacy, Synu Jutrzenki? Jakze runales na ziemie, ty, który podbijales narody?

Większość wersetów w polskich Bibliach tak właśnie brzmi i jakimś cudem WSZYSCY tłumacze piszą: synu jutrzenki, a właściwie powinno być synu poranka czy synu poranny.

W sumie bez Lucyfera ten werset jest prawidłowy. To niektórzy tłumacze się nieco zagalopowali.

Ja za korektę w trzech artykułach, z Lucyfera na Lucypera oraz na doktrynę lucyperiańską otrzymałem... spaloną płytę mojego komputera.

W tym samym dniu mi strzeliła. Rolling Eyes


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

on 29th Listopad 2018, 15:44
Message reputation : 100% (1 vote)
Ciekawy komentarz na moim blogu od Bartka Bartosza:Bartek Bartosz napisał:
BARTEK BARTOSZ


LXX Popowskiego
Izajasz 14:
9) A tam na dole ,źle się poczuł Hades ,zetknowszy się z tobą, a wszyscy przebywający tam olbrzymi ,którzy ongiś władali ziemią, powstali przed tobą i wezwali do powstania ze swych tronów wszystkich królow rządzących kiedyś narodami.
10)I WSZYSCY ,zwracając się do ciebie, będą ci uragać : Ty również ,jak my,umarleś i do nas już się zaliczasz.
11)Twoja dostojność zastąpiła do OTCHŁANI i wielkie twoje rozkosze .Dadzą ci tu teraz za podściółke TWOJĄ ZGNILIZNE a robactwo będzie twoim przykryciem
12)Jak mogłeś spaść z nieba ty, Jutrzenko Wschodząca o Świcie?.ROZBIŁEŚ SIĘ O ZIEMIĘ TY, KTÓRY WYPRAWIAŁEŚ SWE WOJSKA PRZECIW WSZYSTKIM NARODOM.
13) Wyrażając swe myśli, mówiłeś : WSTĄPIE NA FIRNAMENT NIEBA ; POSTAWIE MÓJ TRON WYŻEJ NIŻ GWIAZDY NA NIEBIE ;zasiąde na wysokiej górze, na szczytach wzniosłych, WZNOSZĄCYCH SIĘ NA PÓŁNOCY;
14) WYJDĘ PONAD CHMURY ; PODOBNY STANĘ SIĘ DO NAJWYŻSZEGO.
15) A tymczasem MUSIAŁEŚ ZEJŚĆ DO OTCHŁANI, DO SAMEGO DNA PODWALIN ZIEMI

Nic o żadnym synu- Szatan jest nazwany JUTRZENKĄ WSCHODZACĄ O ŚWICIE myślę że ten Syn to manipulacja i fałszersrwo jakich pełno w tekście masoreckim ,których wyłapuje dość sporo .
Podałem większy fragment by można było porównać z tekstami masoreckimi.

Zauważyłem że w takich ważnych kluczowych fragmentach jest najwięcej różnic.
Np ten fragment z Izajasza
Wg LXX
Izajasz 18:7
„W owym czasie przyniesione zostaną dary Panu Zastępów przez lud udręczony i odarty z wszystkiego ,przez lud wielki od owej chwili i po wieczne czasy .To naród żyjący nadzieją, choć stratowany, znajdujący się w regionie nadrzecznym swojej krainy.Przyniosą je do miejsca ,gdzie przyzywane jest imię Pana Zastępów : na Syjon.”
Ten sam werset wg Bibli Warszawskiej :
Izajasz 18:7
W owym czasie przynosić będzie Panu Zastępów dary lud rosły z gładką skórą, lud daleko i szeroko budzący grozę, naród znany z siły i podboju, którego kraj przecinają rzeki, do miejsca, gdzie mieszka imię Pana Zastępów, na górę Syjon.
Taka diametralna różnica oto dlaczego używam LXX a Wam pozostawiam interpretacje o jakim narodzie mówił prorok …Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 263a
https://cyryl27.wordpress.com/2018/10/27/pawel-z-tarsu-czyli-bestia-druga-dowody-i-analiza/
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

on 30th Listopad 2018, 22:20
Kolejny film Mariusza Szczytyńskiego:


Natomiast nie interesuje mnie jego film, który jest tylko po to aby podtrzymać zainteresowanie jego osobą. Interesuje mnie mały komentarz po tym właśnie jego filmem:
Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Krylew11

Zobaczmy Mariusz w zasadzie poparł wszelkie tezy Brein Breakera o tym, że Isus to syn Lucyfera. Przypominam obydwaj są zwolennikami heliocentryzmu. Obecnie Sanjaya Jaraszak jest najsłynniejszym propagatorem tezy o tym, że Isus to syn Lucyfera, i jednocześnie Sanjaya głosi, że ziemia jest płaska. 

Cechą tych trzech osób jest fakt, że zwalczają oni pomazańca Isusa, Syna Bożego i jego ewangelie. Co powiedział Isus o nich:


Mat 7 napisał:(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi!
(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.
(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień
(20) Tak więc po owocach poznacie ich.
 A jakie są owoce nauk Mariusza??? Ano nienawiśc jego zwolenników do ludzi wierzących heliocentryzm i płaską ziemię:

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Krylew13

Zobaczmy oto co mówi Isus o faryzeuszach (w tym o Mariuszu):


Mat 23 napisał:(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami.

Jego wyznawca w swoim komentarzu pokazuje, że jest gorszy dwukrotnie od Mariusza, gdyż twierdzi, że ludzie nie wierzący w niebo centryzm zostaną wybici w ciągu krótkiego czasu. 

A zatem widac, jakie są owoce "niebo centryzmu" Mariusza.
Sponsored content

Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa. - Page 23 Empty Re: Zwalczanie Biblii, blogi promujące fałszywe doktryny i klamstwa.

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach