Go down
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 6th Marzec 2016, 21:52
Message reputation : 100% (2 votes)
Chwała niech będzie Wiekuistemu, jako żyw Jedyny Święty Izraelski! Smile
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 12th Marzec 2016, 23:39
Message reputation : 100% (1 vote)
Do Jakuba naszego praojca, ale o nas Smile Smile

Rdz 28
(10) Jakub zaś wyruszył z Beer-Szeby i udał się do Haranu.

(11) A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu.

(12) I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży.

(13) A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka! Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu.

(14) Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi.

(15) A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem.


Pan zawsze czyni co zapowiada, kto jeszcze może wątpić Wink
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 19th Marzec 2016, 22:36
Message reputation : 100% (2 votes)
Dawid juz wiedział jaki los czeka ostatecznie Izraela i mówi również do nas dzisiejszych czując się odpowiedzialnym również za nas. Przeczytajcie wers 35, przecież wtedy gdy Dawid to mówił Izrael był zgromadzony i wyrwany spośród obcych narodów. Czy to nie były słowa skierowane na nasze czasy????


1Krn 16
(7) Wtedy to, w tym dniu, polecił Dawid po raz pierwszy Asafowi i jego braciom zanucić na cześć Pana tę pieśń:

(8 ) Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Ogłaszajcie wśród ludów dzieła jego!

(9) Śpiewajcie mu i grajcie, Opowiadajcie o wszystkich cudach jego!

(10) Chlubcie się świętym jego imieniem, Niechaj się raduje serce szukających Pana!

(11) Szukajcie Pana i mocy jego, Rozpytujcie się ustawicznie o oblicze jego!

(12) Wspominajcie cuda jego, których dokonał, Dziwne dzieła jego, wyroki ust jego,

(13) Potomkowie Izraela, sługi jego, Synowie Jakuba, wybrani jego!

(14) On, Pan, jest Bogiem naszym, Po całej ziemi są wyroki jego!

(15) Wspominajcie po wieki przymierze jego, Słowo, które nakazał tysiącu pokoleń,

(16) Przymierze, które zawarł z Abrahamem, I przysięgę, daną Izaakowi,

(17) Którą ustanowił dla Jakuba prawem, A dla Izraela przymierzem wieczystym,

(18) Powiadając: Tobie dam ziemię kanaanejską W dziedziczne posiadanie.

(19) Gdy byli znikomi liczbą, Nieliczni i obcy przybysze w niej,

(20) I wędrowali od narodu do narodu, Od jednego królestwa do drugiego ludu,

(21) Nie pozwolił nikomu wyrządzić im krzywdy I za nich karał królów,

(22) Powiadając: Nie dotykajcie pomazańców moich, Prorokom moim zła nie wyrządzajcie!

(23) Śpiewaj Panu, cała ziemio, Głoście dzień w dzień dobrą wieść o jego zbawieniu!

(24) Rozpowiadajcie wśród narodów o chwale jego, Wśród wszystkich ludów o cudach jego.

(25) Gdyż wielki jest Pan i wielkiej godzien chwały, Godniejszy zbożnej czci niż wszyscy bogowie.

(26) Gdyż wszyscy bogowie ludów to nicości, Pan zaś stworzył niebiosa.

(27) Chwała i zacność są przed nim, Moc i dostojeństwo są tam, gdzie On.

(28) Przynieście Panu, rodziny ludów, Przynieście Panu chwałę i moc,

(29) Przynieście Panu chwałę imienia jego, Przynieście ofiarę i wejdźcie przed oblicze jego! Oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie!

(30) Zadrżyj przed obliczem jego, cała ziemio! Zaiste, gdy On utwierdzi okrąg ziemski, ten nie poruszy się.

(31) Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia, Niech się mówi wśród narodów: Pan jest królem!

(32) Niech szumi morze i to, co je wypełnia, Niech się weseli pole i wszystko, co jest na nim!

(33) Wtedy radować się będą drzewa leśne Przed Panem, gdyż nadchodzi, Aby sądzić ziemię.

(34) Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem na wieki łaska jego.

(35) Mówcie też: Wybaw nas, Boże zbawienia naszego, Zgromadź nas i wyrwij nas spośród narodów, Abyśmy sławili święte imię twoje I rozgłaszali chwałę twoją!

(36) Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, Od wieków aż na wieki! I powiedział cały lud: niech się stanie, i chwalił Pana.

A tutaj psalm 106 z proroctwem zapewniającym, że Bóg wybawi nas

Ps 106
(1) Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!

(2) Kto wysłowi potężne dzieła Pana, Kto ogłosi całą chwałę jego?

(3) Błogosławieni, którzy strzegą prawa, W każdym czasie wykonują sprawiedliwość!

(4) Pomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla ludu swego, Nawiedź mnie zbawieniem swoim,

(5) Bym mógł oglądać szczęście wybrańców twoich, Radować się radością ludu twego, Chlubić się razem z dziedzictwem twoim!

(6) Zgrzeszyliśmy jak ojcowie nasi, Zawiniliśmy, postąpiliśmy bezbożnie.

(7) Ojcowie nasi nie zważali na cuda twoje w Egipcie, Nie pamiętali wielkiej łaski twojej I buntowali się nad Morzem Czerwonym.

(8 ) A jednak wybawił ich dla imienia swego, Aby okazać moc swoją.

(9) Zgromił Morze Czerwone, tak że wyschło, I przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię.

(10) Tak wybawił ich z ręki tych, którzy ich nienawidzili, I wyzwolił ich z ręki wrogów.

(11) Wody okryły ich ciemięzców, Ani jeden z nich się nie ostał.

(12) Wtedy uwierzyli słowu jego, Śpiewali pieśni na jego chwałę.

(13) Lecz szybko zapomnieli o jego czynach, Nie pokładali nadziei w radzie jego.

(14) Dali upust pożądliwości na pustyni I kusili Boga na pustkowiu.

(15) Wtedy dał im, czego żądali, Tyle, że aż chorowali z przesytu.

(16) Gdy unieśli się zawiścią przeciw Mojżeszowi w obozie, Przeciw Aaronowi, świętemu Pańskiemu,

(17) Rozwarła się ziemia i połknęła Datana, I pokryła zgraję Abirama.

(18) Wybuchł też ogień przeciwko ich zgrai, Płomień strawił bezbożnych.

(19) Uczynili cielca na Horebie I kłaniali się ulanemu posągowi,

(20) Zamienili chwałę Boga swego Na obraz wołu jedzącego trawę.

(21) Zapomnieli o Bogu, wybawicielu swoim, Który wielkich dzieł dokonał w Egipcie,

(22) Cudów w krainie Chama, Rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym.

(23) Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, Gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, Który stanął w wyłomie przed nim, Aby odwrócić gniew jego Tak, aby ich nie wytracił.

(24) I wzgardzili ziemią rozkoszną, Nie uwierzyli słowu jego.

(25) Szemrali w swoich namiotach, Nie słuchali głosu Pana.

(26) Wtedy podniósł na nich rękę swoją, By ich wytracić na pustyni,

(27) Aby potomstwo ich rozrzucić wśród narodów I rozproszyć ich po wszystkich ziemiach.

(28) Przyłączyli się do Baal-Peora I jedli z ofiar składanych umarłym.

(29) Rozgniewali go postępkami swymi, Dlatego spadła na nich plaga.

(30) Wtedy wystąpił Pinchas i wkroczył, I plaga ustała.

(31) Poczytano mu to za sprawiedliwość, Z pokolenia w pokolenie, na wieki.

(32) Potem rozgniewali go u wód Meriba Tak, że Mojżesz cierpiał z ich powodu,

(33) Bo rozgoryczyli ducha jego, I wypowiedział nierozważne słowa ustami swymi.

(34) Nie wytępili ludów Tak, jak Pan im nakazał,

(35) Ale zmieszali się z poganami I nauczyli się ich czynów.

(36) Oddawali cześć ich bałwanom, Które stały się dla nich pułapką.

(37) Ofiarowali demonom Synów swych i córki swoje.

(38) Wylewali krew niewinną, Krew synów i córek swoich, Które ofiarowali bałwanom Kanaanu, I skalana była ziemia krwią.

(39) Splugawili się czynami swoimi I cudzołożyli postępkami swymi.

(40) Przeto Pan zapłonął gniewem na lud swój I obrzydził sobie dziedzictwo swoje.

(41) Wydal ich w ręce narodów; I panowali nad nimi ci, którzy ich nienawidzili.

(42) Gnębili ich wrogowie, Ujarzmiając ich swoją ręką.

(43) Wiele razy ich wybawiał, Lecz oni buntowali się w zamysłach swoich I upadli przez winy swoje.

(44) Lecz wejrzał na ich niedolę I wysłuchał ich wołania.

(45) Przypomniał sobie o swym przymierzu z nimi I zlitował się według wielkiej łaski swojej.

(46) Wzbudził dla nich miłosierdzie U wszystkich, którzy ich uprowadzili w niewolę.

(47) Zbaw nas, Panie, Boże nasz, I zgromadź nas spośród narodów, Abyśmy dziękowali imieniu twemu świętemu I aby naszą chlubą było uwielbianie ciebie!

(48) Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki! Niech wszystek lud powie: Niech się stanie! Chwalmy Pana!

Jest dokładny opis tego jak było od czasów wybawienia z egiptu ( to już było) później opis jak dalej Izrael buntował się przeciw Panu (to już było), następnie jak Bóg zerwał przymierze i rozproszył nas pośród narodów (to juz nastąpiło i trwa) i w końcu jest, że Pan wejrzał na nas i nas wysłuchał (to za chwilę lada dzień się stanie!!!!) wersy 44 - 48
Dla tych którzy jeszcze mają jakieś wątpliwości: to napewno się stanie, Bóg nas wybawi, nie dlaego że sobie na to zasłużyliśmy, ale dla chwały Swojego Imienia Pan uczyni to szystko co zapowiedział!!!!

Wyrwij mnie Panie nie dlatego że cię o to proszę, ale aby mogła się okazać Twoja wielkość na mnie. Wybaw mnie Panie nie dla tego, że sobie zasłużyłem na to, ale abym mógł w pełni oddać Tobie chwałę Panie i oddal ode mnie Twoich przeciwników, którzy nade mną panują, abym mógł w pełni wypełnić Twoje prawo. Wyrwij mnie Panie z ich ręki, gdyż dniem i nocą przeszkadzają mi pełnić Twoją wolę ujmując Ci w ten sposób chwały. Przybądź o Panie i ukaż tych którzy sami nie oddają Ci chwały lecz przeszkadzają Twojemu narodowi w uświęcaniu Twego Imienia. Nie po to uczyniłeś Swój naród aby był uciechą dla bezbożnych, ale aby trąbił Twoją chwałę po całej ziemi, aby każde kolano zgięło się na dźwięk twego imienia, więc uczyń to co zapowiedziałeś aby nie było nikogo, kto nie uzna Twego dzieła! Niech się stanie i niech tak będzie!
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 23rd Marzec 2016, 23:43
Message reputation : 100% (2 votes)
Prosta wskazówka jak podnieść się na duchu. Słuchajmy słów Pana. Wczytujmy się w Jego słowo, aby nasze dusze w radości przetrwały trudny czas rozproszenia i niewoli. Jego zapisane słowa nie wrócą do Niego bez efektu, każde wypowiedziane słowo wyda w nas owoc jeśli będziemy się nim karmić. Mówi o tym sam Bóg że Jego słowo nie wraca do Niego puste, ale musi wykonać to z czym Pan je wysłał.


Iz 55
(1) Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko!

(2) Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza!

(3) Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi!

(4) Jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów,

(5) Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga, i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, gdyż cię wsławił.

(6) Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

(7) Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!

(8 ) Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan,

(9) Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.

(10) Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb,

(11) Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.


(12) Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie.

(13) Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. I będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje.
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 26th Marzec 2016, 20:39
Ew.Jana 21,20


( 20) A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Isus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Isusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda?

(21) A Piotr widząc go, rzekł do Isusa: Panie, a co z tym?

(22) Rzecze mu Isus: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę co ci do tego? Ty chodź za mną!

(23) Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze; wszakże Isus nie powiedział, że nie umrze, lecz: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego?

(24) A to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał; a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.


Co Wy na to ??? Gdzie pozostał JAN ?? jak to wyjaśnić ? Odpowiedziałam gdzieś tu   że wydaje mi się że JAN  to Jeden ze 2 Świadków ...

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 27th Marzec 2016, 00:30
Ten tekst nie jest stwierdzeniem czy też oświadczeniem. Chrystus najwyraźniej zadał hipotetyczne pytanie, w stylu, a gdybym chciał bombkę z choinki, co ci do tego?

Owszem, apostoł Jan byłby doskonałym świadkiem w dzisiejszych czasach. Według tego tekstu musiałby żyć do dzisiaj.

Z innych kandydatów na świadków wspaniałym wyborem byłoby dwóch aniołów Bożych, którzy widzieli wszystko, włącznie z aktami stwarzania.

Ale nie można wykluczyć dwóch wiernych sług Bożych z czasów dzisiejszych. Poczekamy i zobaczymy.

Praktycznie w każdej chwili mogą się oni pojawić.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Arkadia
Liczba postów : 31
Join date : 28/03/2015

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 29th Marzec 2016, 11:14
(22) Rzecze mu Isus: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę co ci do tego?

powyższy fragment, który zamieściła Lusia moim zdaniem mówi o czymś zupełnie innym.
Zawsze kiedy czytałem ten fragment, odbierałem go jako zapowiedź przyszłych wizji Jana, Isus zapowiedział, że Jan nie umrze do czasu swego ponownego przyjścia i tak też się stało. Nie było to dosłowne przyjście, ale przyjście i ukazanie przyszłych wydarzeń w wizji jaką otrzymał.

(23) Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze; wszakże Isus nie powiedział, że nie umrze, lecz: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego?

Powyższy fragment wiele nam wyjaśnia, Jan spisując z tego co wiem najpierw ks. Objawienia a dopiero później Ewangelię, właśnie w Ewangelii wyjaśnia jak wypełniły się słowa o tym, że pozostanie do Jego przyjścia.
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 10th Kwiecień 2016, 13:19
To chyba wersety dające wskazówki dotyczące świadków Boga:

Pwt 18
(15) Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.

(16) Według tego, jak prosiłeś Pana, Boga twego, na Horebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc: Nie chciałbym już słyszeć głosu Pana, Boga swego, i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął,

(17) Pan rzekł do mnie: Słusznie powiedzieli.

(18) Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.

(19) Ktokolwiek nie usłucha jakichkolwiek słów proroka, które on będzie wypowiadał w moim imieniu, to Ja wywrę zemstę na nim.

(20) Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć.

(21) A jeśli powiesz w swoim sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział?

(22) Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go.

Świadkowie będą powołani spośród ludu bożego, czyli spośród słowian. Jeden z nich na pewno będzie powołany na wzór Mojżesza, do wyprowadzenia słowian. Bóg ustami Mojżesza daje też wskazania jak rozpoznać czy świadek, prorok ów będzie od Boga czy też nie. Jest to też pewnie jakiś rodzaj ostrzeżenia, że pojawią się fałszywi świadkowie, którzy będą się podawać za proroków Bożych, ale jeśli nie będą się wypełniać ich proroctwa, to będzie dla nas znak, że nie pochodzą od Boga. Może to dawać domysł, że rozpoznanie dwóch świadków przez nas będzie pewnym procesem, że najpierw będziemy musieli zobaczyć zapowiedzi i znaki które się wypełnią, aby mieć pewność co do ich posłannictwa.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 10th Kwiecień 2016, 14:55
Wczoraj poczytałem w chwili czasu papierową Biblię, była burza i musiałem wyłączyć PC oraz modem.

Jeden z braci sugerował, abym się za to wziął, ponieważ on twierdził, ze ja znajdę więcej niż on.

Zaufanie, co? Very Happy

I od razu znalazłem bardzo ciekawe wersety w pierwszych dwóch rozdziałach.

Potem wróciłem do artykułu trzeciej części o nasieniu węża.

link... http://www.zbawienie.com/nasienie_weza3.htm

Oto co znalazłem.Deu 1:42  Rzekł Pan do mnie: Powiedz im: Nie wyruszajcie i nie wszczynajcie walki, gdyż nie ma mnie wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół.
Deu 1:43  A choć wam to powiedziałem, nie usłuchaliście. Sprzeciwiliście się rozkazowi Pana i ośmieliliście się wyruszyć na górę.
Deu 1:44  Wtedy Amorejczycy, zamieszkujący te góry, wyszli naprzeciw was i ścigali was, jak to robią pszczoły, i razili was od Seir aż do Chorma.
Deu 1:45  Wróciwszy płakaliście przed Panem, lecz Pan nie wysłuchał waszego biadania i nie zwrócił na was uwagi.

Jeden z wielu przykładów nieposłuszeństwa i trzeba bardzo ostro podkreślić ważność każdego bezpośredniego polecenia czy raczej rozkazu Boga.

Wielu z nas potrafi ukorzyć się przed policjantem, przedstawicielem wladzy świeckiej, przełożonemu w pracy ale w przypadku Boga nasi ziomkowie jakoś nie potrafili się ukorzyć i stale ponosili konsekwencje swego przekornego postępowania.

Bóg odmowę wykonania osobistego polecenia traktuje jako policzek i kara zawsze jest sroga. Człowiek obdarzany przez Boga życiem, żoną czy mężem oraz dziećmi, pokarmem itd. nie ma prawa na odmówienie jakiegokolwiek polecenia osobistego Boga.

Trzeba o tym pamiętać, ponieważ kiedy Bóg się ukarze w postaci jakiekolwiek ognia czy słupa dymu czy czegokolwiek o będzie nam wydawał polecenia, nie wolno w żadnym wypadku tego kwestionować i trzeba Jego polecenie natychmiast wypełnić.

On się nie myli i doskonale wie co robi, skoro to wszystko stworzył. Po to mamy przestrogi w Biblii, jak ta powyższa.

Deu 2:9  Wtedy Pan rzekł do mnie: Nie nastawaj na Moabitów i nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dam ci z ich ziemi nic w dziedziczne posiadanie, Ar bowiem dałem w dziedziczne posiadanie synom Lota.

Skąd się wzięli synowie Lota, skoro jego żona zginęła pod Sodomą i Gomorą zamieniając się w słup soli?

Gen 19:30  Potem wyszedł Lot z Soaru i zamieszkał w górach, a z nim dwie jego córki. Bał się bowiem mieszkać w Soarze. Zamieszkał więc w jaskini on i dwie jego córki.
Gen 19:31  Wtedy rzekła starsza do młodszej: Ojciec nasz jest stary, a nie ma w tym kraju mężczyzny, który by obcował z nami według zwyczaju całej ziemi.
Gen 19:32  Pójdź, upójmy ojca naszego winem i śpijmy z nim, aby zachować potomstwo z ojca naszego.
Gen 19:33  Upoiły więc ojca swego winem tej nocy. A starsza weszła i spała ze swym ojcem, ale on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała.
Gen 19:34  Nazajutrz rzekła starsza do młodszej: Oto spałam minionej nocy z ojcem swoim. Upójmy go winem także tej nocy, potem wejdź ty i śpij z nim, a zachowamy z ojca naszego potomstwo.
Gen 19:35  Upoiły tedy ojca swego winem również i tej nocy, a młodsza poszła i spała z nim. Ale on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała.
Gen 19:36  Tak więc poczęły obie córki Lota z ojca swego.
Gen 19:37  Starsza urodziła syna i nazwała go Moab. On jest praojcem dzisiejszych Moabitów.
Gen 19:38  Młodsza także urodziła syna i nazwała go Ben-Ammi. On jest praojcem dzisiejszych Ammonitów.

Córki dokonały postępku, za który Bóg ich nie ukarał i z ich postępowania powstały dwa narody. Prawa jeszcze wtedy nie było ale było prawo wzbudzania potomstwa. Najwyraźniej Bóg honorował swoje zdanie na temat Moabitów i Ammonitów, potomstwa córek Lota!

Nikt o tym wtedy nie wiedział, ale Bóg wiedział i potomstwa tego nie pozostawił bez opieki.

Deu 2:10  Dawniej mieszkali w niej Emici, lud wielki i liczny, i rosły jak olbrzymy.

W Kanaanie głównie mieszkali Nefilimowie i hybrydy. Z chwilą kiedy Bóg obiecał tę ziemię Abrahamowi, upadłe anioły przystąpiły do natychmiastowej akcji a mieli ponad 400 lat czasu na wzbudzenie tam narodów nefilimskich.

Deu 2:11  Również Refaitów uważano za olbrzymów, lecz Moabici nazywają ich Emitami.
Deu 2:12  A w Seir mieszkali dawniej Horyci, ale potomkowie Ezawa wyparli ich i wytępili, i zamieszkali na ich miejscu, jak to potem uczynił Izrael w swojej ziemi dziedzicznej, którą im dał Pan.

Refaici czy inaczej nazywani Refaim to także olbrzymy i najwyraźniej Horyci także - byli oni wyniszczeni przez potomków Ezawa, brata Jakuba (Izraela)

Deu 2:34  Zdobyliśmy w tym czasie wszystkie jego miasta. Obłożyliśmy klątwą każde miasto i wszystkie zburzyliśmy, wycięliśmy także w pień mężczyzn, kobiety i dzieci, nie pozostawiliśmy przy życiu nikogo.
Deu 2:20  Również ją uważano za ziemię Refaitów. Mieszkali w niej dawniej Refaici, a Ammonici nazywali ich "Zamzummim".
Deu 2:21  Był to lud wielki i liczny, i rosły jak olbrzymy, lecz Pan wytępił ich przed nimi, tak iż objęli ich ziemię w posiadanie i zamieszkali na ich miejscu, Deu 2:22  Podobnie, jak to uczynił potomkom Ezawa, mieszkającym w Seir, przed którymi wytępił Chorytów, tak iż objęli ziemię ich w posiadanie i zamieszkali na ich miejscu, aż do dnia dzisiejszego.
Deu 2:23  Chiwwijczyków zaś, którzy mieszkali w osiedlach aż do Gazy, wytępili Kaftoryci, którzy wyszli z Kaftor i zamieszkali na ich miejscu.

Najwyraźniej wszystkie wytępione ludy to były Nefilimy czy też Refaim. Dzieło upadłych aniołów.

Deu 2:34  Zdobyliśmy w tym czasie wszystkie jego miasta. Obłożyliśmy klątwą każde miasto i wszystkie zburzyliśmy, wycięliśmy także w pień mężczyzn, kobiety i dzieci, nie pozostawiliśmy przy życiu nikogo.
Deu 2:34  Zdobyliśmy w tym czasie wszystkie jego miasta. Obłożyliśmy klątwą każde miasto i wszystkie zburzyliśmy, wycięliśmy także w pień mężczyzn, kobiety i dzieci, nie pozostawiliśmy przy życiu nikogo.

Ponownie widać klątwę Boga, nie bez przyczyn na wszystkich mieszkańcach pewnych plemion.

Deu 3:11  Gdyż ów Og, król Baszanu, był ostatnim z rodu olbrzymów; wszak jego grobowiec, grobowiec żelazny znajduje się w Rabbat synów Ammonowych, a ma dziewięć łokci długości, cztery łokcie szerokości według zwykłego łokcia męskiego.

Z tego niedwuznacznie wynika, ze niemal wszystkie plemiona Kanaanu to byli albo Nefilimowie, albo ich hybrydy.

Ostatnio podałem w poście, ze Watykan ujawnił jeden rozdział z listu Nefilima Oga z Baszanu!

Teraz widać, dlaczego władze zmuszają białych do wchodzenia w związki ze skażonymi ludami Islamu. Nie wszyscy są skażeni ale Bóg nie popiera takich małżeństw z takich właśnie przyczyn.

I Nefilimowie i hybrydy zaczynają na złość Bogu odgrzewać ich stary kult Baala poprzez stawianie łuków Baala - najpierw będzie w Nowym Jorku i w tym samym czasie w Londynie.

Moim zdaniem - Watykańskim pachołkom szatana robi się gorąco pod kołnierzykami!

Wielka nadzieja dla nas.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 16th Maj 2016, 23:33
Message reputation : 100% (3 votes)
Ciekawa rozmowa Boga z Jego oblubienicą Izraelem. Przedstawia nam ciekawy kontekst dotyczący nas samych. Otóż my, którzy będziemy wyrwani z niewoli jesteśmy stawiani w roli dzieci Boga naszego Ojca i Izraela naszej matki. Nasza matka zdradziła Boga, a mimo to Bóg nie wybrał innej, nie upodobał sobie innego narodu, ale postanowił zająć się dziećmi Izraela, czyli nami półsierotami. I to potwierdza to co ostatnio odkrywamy, że byliśmy cały czas pod bożą opieką!!!! Nawet matka Izrael zdziwiła się skąd nas tyle jest i kto się nami zajmował przez ten czas i kto nas wychował (popatrzcie na wersety od 15 do 21 !!!!)  Jest to jasny sygnał od Boga w kim mamy upatrywać pomocy przez minione lata. Pomimo, że Bóg odrzucił naszą matkę czyli królestwo Izraela, to nie zostawił swoich dzieci i opiekował się nimi i wychowywał je aż do tego momentu, kiedy dojrzałe same zwrócą się na powrót do Boga. A wtedy Bóg wyprowadzi ich z miejsc ich niewoli i większość ziemi i narodów pozna wielkość Boga, gdy odbuduje królestwo Izraela, w postaci większej niż było za czasów swojej świetności (wers 20) będzie za mało miejsca dla wszystkich w ziemi Izraela. Bóg sam weźmie nas w obronę i wyzwoli aby każdy poznał, że to On daje powodzenie i błogosławieństwo, On daje siłę narodowi i pomnaża go. Daje też do zrozumienia, że wyzwolenie nasze będzie widoczne dla wszystkich, i nie będzie w tym przypadku, to będzie największym znakiem dla ludzkości (wers 26). W wersie tym jest także opisany sposób w jaki zostanie wykonany wyrok na naszych gnębicielach. Będą jeść własne ciała i pić swoją krew, czyli znowu sygnał, że będzie konflikt sił które nad nami władają i zwrócą się przeciw sobie (smok i bestia, wyrok na babilonie).
W wersie 6 Bóg podkreśla wagę naszego posłannictwa. Wielką rzeczą dla nas jest abyśmy byli nazwani sługami Boga, ponieważ jest to ogromna odpowiedzialność, to Izrael ma być światłem dla narodów i uczestniczy w planach zbawienia świata przez Boga. Nie ma innego narodu, który byłby uczestnikiem planu zbawiania ludzkości. Tylko Izrael uczestniczy bezpośrednio w akcie zbawczym, inni mogą tylko z tego skorzystać lub nie, nie uczestniczą w działaniach dotyczących zbawienia. Tylko my jako Izrael mamy ten przywilej być narzędziem samego "procesu" wybawienia ludzkości!!!! Sam Bóg mówi że wielka to rzecz dla nas.

Mógłbym jeszcze wiele pisać, ale najlepiej sami to zobaczcie:


Iz 49
(1) Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie narody! Pan powołał mnie od poczęcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu.

(2) I uczynił moje usta ostrym mieczem, w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie schował

(3) I rzekł do mnie: Jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie się wsławię.

(4) Lecz ja pomyślałem: Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga.

(5) I teraz zaś powiedział Pan, który mnie uformował mnie z łona swoim sługą, aby zebrać dla niego Jakuba i Izraela, będę zgromadzony  i wysławiany przed moim Panem, a mój Bóg będzie moją mocą.

(6) I powiedział do mnie: [jest to] wielka rzecz dla ciebie byś nazwanym moim sługą aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić rozproszonych synów Izraela; dałem cię jako przymierze dla trzody, jako światło dla narodów, abyś był zbawieniem do krańców ziemi.

(7) Tak mówi Pan, który cię odkupił, Bóg Izraela, uświęć tego, który wzgardził swym życiem, którym brzydzą się narody,  które są sługami książąt: królowie go zobaczą, książęta powstaną, i będą go wielbić przez wzgląd na Pana: ponieważ Święty Izraela jest wierny, i ja wybrałem ciebie.

(8 ) Tak mówi Pan: W czasie łaski wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci; stworzyłem cię i ustanowiłem cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną,

(9) Abyś rzekł do więźniów: Wyjdźcie! A do tych, którzy siedzą w ciemności: Pokażcie się! Przy drogach będą się paść, a na wszystkich gołych wzgórzach będą ich pastwiska.

(10) Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód.

(11) Poprzez wszystkie moje góry utoruję drogi, a moje ścieżki będą podwyższone.

(12) I tak jedni będą przychodzić ze Wschodu, a drudzy z Północy i z Zachodu, a jeszcze inni z kraju Synitów.

(13) Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami!

(14) A jednak Syjon mówi: Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie.

(15) Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak Ja ciebie nie zapomnę.

(16) Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma.

(17) Budowniczowie twoi śpieszą się bardziej niż ci, którzy cię burzyli, a ci, którzy cię pustoszyli, wychodzą od ciebie.

(18) Podnieś swoje oczy wokoło i spojrzyj: Wszyscy się zebrali, przychodzą do ciebie. Jakom żyw - mówi Pan - przyodziejesz się w nich wszystkich jak w ozdobę i przepaszesz się nimi jak oblubienica.

(19) Gdyż twoje gruzy i zniszczenia, i twoja spustoszona ziemia będzie teraz za ciasna dla tych, którzy mają na niej mieszkać, a daleko będą ci, którzy cię pochłaniają.

(20) Jeszcze będą mówić do twoich własnych uszu twoje dzieci, których cię pozbawiono: Za ciasne jest dla mnie to miejsce, dodaj mi jeszcze, abym miał gdzie mieszkać!

(21) Wtedy sama pomyślisz w swoim sercu: Kto mi tych zrodził? Przecież ja byłam bezdzietna i niepłodna, wygnana i odepchnięta? Tych więc kto wychował? Przecież ja pozostałam sama, skąd więc ci pochodzą?

(22) Tak mówi Wszechmogący Pan: Oto Ja podniosę moją rękę w stronę narodów i wysoko zatknę mój sztandar dla ludów; i przyniosą w swoich objęciach twoich synów, a twoje córki będą nieść na ramionach.

(23) Królowie będą twoimi piastunami, a ich księżniczki twoimi niańkami, twarzą do ziemi będą ci oddawać pokłon i proch z twoich nóg będą zlizywać. Wtedy poznasz, że Ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję.

(24) Czy można odebrać łupy gigantowi? I jeżeli jeden (z gigantów) weźmie niesprawiedliwie jeńca, czy może on być uwolniony?

(25) Dlatego tak powiedział Pan: Jeżeli jeden weźmie giganta w niewolę, weźmie także jego łupy. I ten, kto odbierze mocnemu (jeńców) będą wyzwoleni, ponieważ Ja będę bronił twej sprawy i Ja wybawię twoje dzieci.

(26) Twoim gnębicielom każę jeść ich własne ciało, i będą pili swoją własną krew jak świeże wino, i będą pijani: I pozna każdy człowiek, że Ja jestem Panem, który wyzwala ciebie, który podtrzymuje siłę Jakuba.
Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 8th Czerwiec 2016, 16:54
Interesuje mnie ten fragmenty Ozeasza, chodzi mi o to co pogrubiłem:

Dlatego ja zwabię ją i uczynię spustoszoną i będę ją pocieszał.

(17) I dam jej byłe posiadłosci, i dolinę Achor aby wywołać u niej zrozumienie i będzie ona cierpiąca jak za dni jej dzieciństwa, podobnie jak za dni swojego wyjścia z ziemi egipskiej.

(18) W owym dniu - mówi Pan - powie do mnie: Mężu mój! I nigdy już nie powie do mnie: Baalu mój!

(19) Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, tak że ich imion nie będzie się już pamiętać.

(20) W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem latającym pod niebem, i płazami ziemi, a łuk i miecz, i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie.

(21) I zaręczę cię z sobą na wieki; Zaręczę się z tobą w sprawiedliwości, i w sądzie, i w zmiłowaniu i czułym miłosierdziu.

(22) I zaręczę cię z sobą w wierności, i poznasz, że ja jestem Pan.

(23) I wydarzy się w tym dniu - powiedział Pan - będę wysłuchał nieba, a ono będzie słuchać ziemi,

(24) A ziemia wysłucha zboża, wina i oliwy, a te będą słuchać Jezreela.

(25) I rozmnożę ją ją dla siebie na ziemi, i będę miłował tą, która nie była miłowana i powiem do tych, którzy nie byli moim ludem: Wy jesteście moim ludem, a oni powiedzą: tyś jest Panem naszym Bogiem.

Fragment mówi oczywiście o zjednoczeniu Izraela w czasach końca, pierwsze pogrubienie mnie intryguje, dlaczego jest napisane : "Zwabie ja"?
Czy może chodzić o to samo co sprowadzę?. Spustoszenie chyba oznacza że lud Izraela będzie pozbawiony doczesnych dóbr które uzbierał na wygnaniu.

Kolejny werset mówi że Bóg da Izraelowi konkretne miejsce :"Dolinę Achor", czyżby to było miejsce owego sądu na pustyni z Apokalipsy?
Wskazuje na to kolejny werset:

"i będzie ona cierpiąca jak za dni jej dzieciństwa, podobnie jak za dni swojego wyjścia z ziemi egipskiej."

Dlaczego Izraelici będą cierpiący?... dokładnie tak jak było po wyjściu z Egiptu , jest tu zaznaczone o co chodzi. Możliwe że Słowianie będą ciężko doświadczani podczas marszu do tego miejsca. Pewnie będą chcieli wracać do swoich krajów co poniektórzy, zostawiając majątki itp.

Teraz najciekawszy werset który mnie zastanawia:

W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem latającym pod niebem, i płazami ziemi, a łuk i miecz, i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie.

Wygląda na to że kiedy Izrael zostanie osadzony zacznie się owe "prosperity". Przymierze Izraela z wymienionymi zwierzętami zapewne układ w którym owe zwierzaki nie będą zagrażać nowo ustanowionemu Izraelowi.
Jak sądzicie kim są owe zwierzaki, państwami które wiecznie zagrażały Ludowi Bożemu?, czy może chodzi o alegoryczny opis sprzętu wojennego?
Dlaczego mi przyszedł taki pomysł że to może być sprzęt wojenny?

- zwierzęta polne - żołnierze
- ptactwo latające - samoloty śmigłowce
- płazy ziemi - wszystko co czołga się na gąsienicach czyli broń pancerna

Co o tym sądzicie?
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 8th Czerwiec 2016, 21:33
Co do zwierząt. Wydaje mi się, że chyba nie do końca można mówić o takiej alegorii. Za każdym razem w biblii gdy jest mowa o tych zwierzętach, jeśli jest dookreślenie "polne" "morskie" latające, albo powietrzne to chodzi dokładnie o zwierzęta.
Tu chyba chodzi własnie o zaakcentowanie przymierza z wszelkim stworzeniem które Bóg uczynił na ziemi.

Zwierzęta polne - to inaczej stworzenia chodzące po powierzchni ziemi.
Ptactwo latające - to stworzenia latające.
Płazy ziemi - tu chodzi o wszystkie stworzenia podziemne. Większość gatunków płazów żyje pod ziemią, więc chyba o to chodzi. Pełzające to raczej gady.

Bóg akcentuje, że wszelkie stworzenie będzie sprzyjać Izraelowi na lądzie w powietrzu i pod ziemią.

_________________
Iz 45, 22 Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 16th Czerwiec 2016, 20:14
2 Ksiega Samuela 7,27(27) Gdyż Ty, Panie Zastępów, Boże Izraela, objawiłeś uszom twojego sługi, mówiąc: Zbuduję ci dom, dlatego twój sługa nabrał otuchy, aby pomodlić się do ciebie tymi słowy.

(28) Teraz, o Panie, Boże, Ty jesteś Bogiem, a słowa twoje są prawdą, Ty obiecałeś twemu słudze to dobrodziejstwo.

(29) Zechciej więc pobłogosławić dom sługi twego, aby trwał na wieki przed tobą, bo Ty, Panie, Boże, to obiecałeś i błogosławieństwem twoim pobłogosławiony będzie dom twojego sługi na wieki.

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 1st Lipiec 2016, 09:09
Odpowiadając na pytanie Gregora, jak to będzie z tym zmartwychwstaniem i kiedy.

Myślę, że będą trzy zmartwychwstania:

1) pierwsze zmartwychwstanie będzie dotyczyło dwóch zabitych świadków, co nastąpi przed 7 trąbą,
2) drugie zmartwychwstanie nastąpi po siódmej trąbie - na sąd na pustyni, który odbędzie się przed 1000-letnim królestwem,
3) trzecie zmartwychwstanie nastąpi na sądzie ostatecznym, który odbędzie się po 1000-letnim królestwie, ale przed stworzeniem nowej ziemi i nowego nieba.


Na sądzie na pustyni będą sądzeni - w takiej moim zdaniem kolejności (pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi – czyli najpierw żywi (tj. ostatni), a potem umarli (tj. pierwsi):

1) sprawiedliwi żywi potomkowie Izraela – ci wejdą do 1000-letniego królestwa,

2) niesprawiedliwi żywi potomkowie Izraela (grzesznicy)  – ci zostaną zabici i oni zmartwychwstaną dopiero przy sadzie ostatecznym – na śmierć drugą do jeziora siarki i ognia,

3) sprawiedliwi żywi nie-Izraelici (w tym niektóre nawrócone nefilimy i hybrydy – bo oni z racji posiadania częściowo ludzkiego DNA mogą się nawrócić) – ci wejdą do 1000-letniego królestwa,

4) niesprawiedliwi żywi nie-Izraelici (grzesznicy), w tym pozostałe nie nawrócone nefilimy i hybrydy – ci zostaną zabici i oni zmartwychwstaną dopiero przy sadzie ostatecznym – na śmierć drugą do jeziora siarki i ognia,

5) sprawiedliwi zmartwychwstali członkowie Izraela – ci wejdą do 1000-letniego królestwa,

6) sprawiedliwi zmartwychwstali nie Izraelici – ci wejdą do 1000-letniego królestwa.
Po 1000-letnim królestwie będzie sąd ostateczny, na którym będą sądzeni – w analogicznej do powyższej kolejności:

1) sprawiedliwi żywi z 1000-letniego królestwa – ci wejdą do nowego Jeruzalem na nowej ziemi i otrzymają życie wieczne,

2) niesprawiedliwi żywi z 1000-letniego królestwa (grzesznicy) – pójdą na śmierć drugą do jeziora siarki i ognia,

3) sprawiedliwi żywi w momencie sądu ostatecznego nie-Izraelici, czyli ludzie spoza 1000-letniego królestwa – nie wiem, czy wśród żywych w momencie sądu ostatecznego nie-Izraelitów w ogóle będą sprawiedliwi (a jeżeli tak, to pytanie retoryczne, czy ktoś, kto nie jest w 1000-letnim królestwie może się nawrócić i dostać życie wieczne?),

4) niesprawiedliwi żywi w momencie sądu ostatecznego nie-Izraelici, czyli ludzie spoza 1000-letniego królestwa – oni pójdą na śmierć drugą do jeziora siarki i ognia,

5) sprawiedliwi zmartwychwstali Izraelici, którzy umarli w 1000-letnim królestwie – ci wejdą do nowego Jeruzalem na nowej ziemi i otrzymają życie wieczne, zaś

6) niesprawiedliwi zmartwychwstali Izraelici, którzy umarli w 1000-letnim królestwie (grzesznicy) (bowiem z Iz 65:20 wynika, że tacy nawet wówczas jednak jeszcze będą się trafiać – oni nie dożyją nawet 100 lat, jako objęci klątwą) – ci zmartwychwstaną na śmierć drugą - do jeziora siarki i ognia,

7) wszyscy pozostali niesprawiedliwi zmarli członkowie Izraela (grzesznicy) - ci zmartwychwstaną teraz na śmierć drugą do jeziora siarki i ognia (tj. ci, którzy zmarli przed sądem na pustyni oraz ci zabici podczas sądu na pustyni – nie będzie już przecież Izraelitów poza 1000-letnim królestwem)

Cool wszyscy niesprawiedliwi zmarli nie Izraelici (grzesznicy) - w tym nie nawrócone za swojego życia nefilimy i hybrydy – ci zmartwychwstaną teraz na śmierć drugą do jeziora siarki i ognia (tj. to są ci, którzy zmarli przed nastaniem sądu na pustyni oraz ci zabici w czasie, kiedy odbywał się sąd na pustyni, ale ten sąd ich nie dotyczył (bo mieliby zmartwychwstać dopiero na sąd ostateczny), oraz ci, którzy zmarli przed nastaniem sądu ostatecznego)


Pisałem na szybko, więc nie wiem, czy wszystko się zgadza i czy wszystkich uwzględniłem. To tak z grubsza;)
Jeżeli jednak coś się nie zgadza, to proszę, poprawcie mnie.
avatar
Gregor
Liczba postów : 223
Join date : 23/09/2015
Skąd : ccc

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 1st Lipiec 2016, 10:32
.


Ostatnio zmieniony przez Gregor dnia 29th Marzec 2018, 13:30, w całości zmieniany 1 raz

_________________
Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Isusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 2nd Lipiec 2016, 02:22
Message reputation : 100% (2 votes)
Odrodzony

Pisałem na szybko, więc nie wiem, czy wszystko się zgadza i czy wszystkich uwzględniłem. To tak z grubsza;)
Jeżeli jednak coś się nie zgadza, to proszę, poprawcie mnie.

Niestety... niewiele się zgadza.

Pierwsze zmartwychwstanie już się odbywa ale nie jesteśmy o tym informowani. Są pewne detale w Biblii w szczególności w Objawieniu, że pewni prawi ludzi dostępują tzw. pierwszego zmartwychwstania. Do nich być może należy Henoh, Eliasz czy apostołowie. Szczegółów nie znamy ale jest wiele tekstów na poparcie tego.

Najprawdopodobniej dusze zmarłych w niebie pytające, 'kiedy Panie pomścisz naszą śmierć' to dusze zmartwychwstałych ludzi w niebie.

Czyli to jest tajemnicze pierwsze zmartwychwstanie które takze będzie nadal trwało i niektórzy ze 144.000 dostąpią owego zmartwychwstania. Chodzi o naszych braci zamordowanych przez siły szatana za wytrwałość w Prawdzie.

Owo zmartwychwstanie jest wielkim zaszczytem, ponieważ Bóg uznaje takie osoby godne przywileju nieśmiertelności, co nie jest tożsame z życiem wiecznym.

Życie wieczne to życie bezkresne ale nieśmiertelność ma... Chrystus i gdyby popełnił jakikolwiek bad, nie otrzyma On wyroku śmierci. Inaczej mówiąc, Bóg jest 100% takiej osoby i taka osoba otrzymuje od Boga nieśmiertelność.

Podczas 3.5 roku na pustyni nie ma wzmianki o zmartwychwstaniu. Nie ma także wzmianki o zmartwychwstaniu skazanych przez Boga na śmierć. Wyrok Boga jest nieodwracalny.

W Królestwie Bożym nie będzie zła i złoczyńców, ponieważ Boży sąd ich usunie na wieczność. Nie będzie powrotu - sąd Boga jest ostateczny. Bóg nie pozwoli na to, aby grzesznik żył w Królestwie, ponieważ grzeszenie to krzywdzenie innych lub... Boga.

W tym przypadku trzeba być przygotowanym na owe konsekwencje naszych grzechów. Będziemy poddani sądowi i juz wiemy, że fałszywi przywódcy religijni to chwasty i czeka je śmierć. Nie za grzechy podczas działania Królestwa ale za grzechy w chwili obecnej, grzechy wprowadzania świadomego w błąd przyszłych członków Królestwa Bożego.

Nawet osoby posiadające czy fora jak to, czy blogi, jeżeli świadomie szerzą herezje i wprowadzają sług Bożych w błąd, nastąpi kara nieodwracalnej śmierci. Ludzie ci mogą dostąpić wybaczenia, jeżeli zmienią swój kierunek lub sami byli i są nadal wprowadzeni w błąd przez innych fałszywych sług Bożych.

Po to będzie sąd na pustyni, aby Bóg osądził tych ludzi oraz stopień ich winy czy świadomość tego, że służą szatanowi. A takich jest BARDZO WIELU.

Sąd ostateczny jest dla wszystkich zmarłych, którzy jeszcze nie stanęli przed sądem Bożym. Osądzeni wcześniej nie zmartwychwstaną.

Na sądzie ostatecznym będą sądzeni zmarli za swe uczynki i wyrok także będzie ostateczny. Albo życie wieczne albo bezpowrotna śmierć.

Są pewne małe wyjątki od tych reguł ale ogólnie tak to wygląda.

Ludzie poza Narodem Wybranym będą także częścią Królestwa Bożego i władzę nad nimi będą sprawować z polecenia Chrystusa 144.000. Jeżeli szatan zostanie wypuszczony na ziemię i wielu się z tych narodów do niego przyłączy, ogień z nieba pochłonie winnych i nie będzie powrotu do życia.

Tak pobieżnie wygląda sprawa zmartwychwstania oraz sądu.

Co jest dla nas istotne, już teraz musimy bardzo uważać, w jaki sposób postępujemy ponieważ posiadamy znajomość Słowa Bożego i nasze uczynki zawsze są sądzone w kontekście naszej świadomości popełniania zła.

Wielu popełnia zło ale walczy z nim nieustannie, czasami wygrywa czasami przegrywa - jest wiele czynników które Bóg weźmie pod uwagę oraz nasze warunki życia, nasze zatrucie pokarmami, nasze postępowanie wywołane masową kontrolą umysłów czy inne nasze problemy.

Ci walczący codziennie są w dobrej sytuacji Bóg posiada wiele wyrozumiałości i zrozumienia. Ale dla świadomych kłamców, jak szatan i nasienie węża nie będzie nigdy żadnego zmartwychwstania._________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Iraeneus
Iraeneus
Liczba postów : 585
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 2nd Lipiec 2016, 07:58Tak pobieżnie wygląda sprawa zmartwychwstania oraz sądu.

Co jest dla nas istotne, już teraz musimy bardzo uważać, w jaki sposób postępujemy ponieważ posiadamy znajomość Słowa Bożego i nasze uczynki zawsze są sądzone w kontekście naszej świadomości popełniania zła.

Wielu popełnia zło ale walczy z nim nieustannie, czasami wygrywa czasami przegrywa - jest wiele czynników które Bóg weźmie pod uwagę oraz nasze warunki życia, nasze zatrucie pokarmami, nasze postępowanie wywołane masową kontrolą umysłów czy inne nasze problemy.

Ci walczący codziennie są w dobrej sytuacji Bóg posiada wiele wyrozumiałości i zrozumienia. Ale dla świadomych kłamców, jak szatan i nasienie węża nie będzie nigdy żadnego zmartwychwstania.Henryk myślę że w tych zdaniach bardzo trafnie dotknąłeś tematu. Ja podobnie zapatruje się na ten temat.

Nie wiem czy się nie powtarzam.

Od wielu lat  powtarzałem znajomymi i innym że nie jest trudno uwierzyć w istnienie Boga i inne fundamentalne prawdy. Najtrudniejsze jest uwierzyć że Bóg jest ci w stanie wybaczyć 77 raz czyli nieskończenie właśnie w takich sytuacjach jak opisuje wyżej Henry. W sytuacjach gdy jesteśmy obarczani elementami zewnętrznymi które prowadzą nas do grzechu.

A najważniejsze jest aby być ciągle w postawie powstawania z naszych grzechów i wzrostu w podejmowanych dobrych uczynkach.

Ja w swoim życiu miałem taki okres że byłem totalnie uzależniony od gier strategicznych on-line. To był koszmar: z jednej strony fascynowało cię budowa swoich zamków, włości, podboje w ramach grup itp. a z drugiej strony narastał w człowieku frustracja i rozpacz bo nie mogłem z tego wyjść. Grałem cały dzień nawet po 20 godzin dziennie.  W końcu, nawet nie wiem jak ( czy ktoś za mnie się tak modlił ?, czy może to były moje łzy które zobaczył Bóg ) zostawiłem tą grę. Zostawiłem moje księstwo na super wysokim poziomie rozwoju. Więcej na forach wewnątrz gry dałem świadectwo dla wszystkich znajomych  i innych że to strata życia, rujnująca zdrowie i grzech.

Wytrzymałem całe dwa tygodnie i musiałem wręcz jak w uzależnieniu narkotycznym zobaczyć co się dzieje. Ale szczęście miałem tą siłę że tylko kilka minut to trwało.

Od tamtej pory minęło już chyba co najmniej 7 lat. Bogu dziękuje że udało mi się z tego wyjść.

_________________
Mt 22:37-39 Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 2nd Lipiec 2016, 11:50
Message reputation : 100% (2 votes)
Ja grałem niemal nałogowo... najpierw w Doom II a potem w niemal wszystkie Quake. Grałem nieźle i grywałem na necie przeciwko innym graczom, głównie z wschodniej strony Australii, i w tych meczach nie byłem ostatni, pomimo dużego opóźnienia z takiej odległosci.

Nie grałem bardzo nałogowo, ponieważ jest to gra bardzo intensywna i ostra. Godzina takiuej gry nieźle męczy psychicznie.

Ale codziennie spędzałem do 2 godzin dziennie. Dopiero około początku witryny zbawienie.com zaczęło mnie dręczyć sumienie, że biegam po szatańskich pięciokątach, i widzę naokoło na ekranie szatańską symbolikę. Początkowo to sobie tłumaczyłem, że ja nie gram dla tych rzeczy ale po to, aby być nadal sprawnym umysłowo i ostrym w myśleniu i reakcjach.

W końcu zdrowy rozsądek przeważył i pewnego dnia usunąłem z domu Quake 3 Arena wraz z DVD i zakupionym numerem i od tej pory już w nic nie gram. Od jednej osoby dowiedziałem się, ze najnowsza gra ID Software to granie jako demon czy nawet szatan. Ale już mnie przestało do tego ciągnąć.

Aby zrozumieć podejście Boga do naszych ułomności... jesteśmy straszliwie okaleczeni umysłowo i media, radio, TV wtłaczają nam do umysłów truciznę szatańską.

Co jest najgorsze, owa trucizna nie jest w pełni doceniana przez większość Chrześcijan i nadal posiada na nich wielki wpływ. Także fakt kontroli religii chrześcijańskich przez szatański Watykan w Ekumenie oraz syjonizm znacznej większości naszych braci jest znacznie przesadzoną teorią spiskową i nic do nich nie dociera.

Podobnie jest z wieloma rzeczami o których piszemy i oni uważają nas za zupełnych durni - takich jest wielu.

Ale zadajmy sobie pytanie. Co Bóg zrobi, kiedy ktoś klęczy przed krzyżem z Chrystusem i błaga Boga o pomoc. W gruncie rzeczy nie jest złym człowiekiem ale ma wpojone posłuszeństwo wobec władz i kleru i potrzeba wielu lat, aby coś do takiej osoby dotarło.

Nie zapominajmy o tym, że jesteśmy... upośledzeni umysłowo i to celowo!

Picie wody z fluorkiem, mycie zębów taka pastą oraz nieustanne spryskiwanie nas truciznami, faszerowanie truciznami w potrawach i beznadziejnie niski poziom edukacji produkuje zupełnie zidiociałe społeczeństwo ateistyczne, które ma obsesję seksualną spowodowana przez system oświaty czy raczej system masowego ogłupiania i to wszystko powoduje, że świat jest praktycznie nienormalny.

Dodajmy do tego wpływy demonów na nasze życie, a dostajemy się w ich włochate łapska ponieważ większość z nas ignoruje ostrzeżenia i ogląda z lubością filmy horrory i poddaje sie w ten sposób pod ich wpływy.

Używanie znaku szatana na rockowych koncertach dodaje oliwy do ognia a filmy muzyczne z szatańskimi ceremoniami także maja wielkie wpływy na nasze zachowanie się. Najgorsze jest to, że jest to tak powszechne, że większość myśli, ze wszelkie ostrzeżenia to zupełny idiotyzm. Czyli nie ma na to rady.

Cóż powinien Bóg z takimi ludźmi zrobić?

Zabić za grzechy? Na pewno nie i właśnie za takich skatowanych umysłowo ludzi o upośledzonym sposobie myślenia umarł Isus Chrystus, aby głównie ich zbawić.

Dlatego Ezechiel o ile się nie mylę pisał. że dopiero na pustyni... 'będziecie płakać i się bardzo wstydzić swych czynów'.

Z tych przyczyn bądźmy wyrozumiali, nigdy nikogo nie osądzajmy ponieważ za nas, grzeszników umarł Isus Chrystus, abyśmy dostąpili wybaczenia. Z tej masy Bóg wybiera 144.000, czyli są jednostki które posiadają znacznie większą dojrzałość czy odporność, czy też determinację bycia czystym w oczach Boga.

Wielu z tych 'chorych' sprawia nam przykrości ale bądźmy bardziej wyrozumiali, tak jak Bóg jest wobec nas wyrozumiały.


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 24
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 2nd Lipiec 2016, 16:14
Henryk napisał:
Dlatego Ezechiel o ile się nie mylę pisał. że dopiero na pustyni... 'będziecie płakać i się bardzo wstydzić swych czynów'.

i własnie dlatego nie mogę zrozumieć działalności świadków dla ludzi przed wymarszem.. no bo przecież jakby 3,5 roku działania świadków , Lud Izraelski na pewno w znacznej części zrozumiałby swoje złe czyny i pranie mózgu, i nie musieliby płakać na pustyni, a już wielu ludzi przed wymarszem by okazało skuchę, a mamy zapowiedziane , ze Bóg wyprowadzi swoj lud CHOCIAZ go nie zna. .. przecież świadkowie by ogłosili tą nowinę i by ludzie wiedzieli kim są !

... dlatego mi to ciągle nie pasuje, i gryzie myśl
, że świadkowie będą głosili prawdę w trakcie Wymarszu Ludu na pustynię, i będą głosić nie dla Izraela, a własnie dla reszty świata.. tłumacząc co własnie się dzieje na ziemi ( wymarsz ludu etc)

_________________
Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! Izajasza 31:6

https://liksar.wordpress.com/
Iraeneus
Iraeneus
Liczba postów : 585
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 2nd Lipiec 2016, 17:00
Liksar napisał:
Henryk napisał:
Dlatego Ezechiel o ile się nie mylę pisał. że dopiero na pustyni... 'będziecie płakać i się bardzo wstydzić swych czynów'.

i własnie dlatego nie mogę zrozumieć działalności świadków dla ludzi przed wymarszem.. no bo przecież jakby 3,5 roku działania świadków , Lud Izraelski na pewno w znacznej części zrozumiałby swoje złe czyny i pranie mózgu,  i nie musieliby płakać na pustyni, a już wielu ludzi przed wymarszem by okazało skuchę, a mamy zapowiedziane , ze Bóg wyprowadzi swoj lud CHOCIAZ go nie zna. .. przecież świadkowie by ogłosili tą nowinę i by ludzie wiedzieli kim są !

... dlatego mi to ciągle nie pasuje, i gryzie myśl
, że świadkowie będą głosili prawdę w trakcie Wymarszu Ludu na pustynię, i będą głosić nie dla Izraela, a własnie dla reszty świata.. tłumacząc co własnie się dzieje na ziemi ( wymarsz ludu etc)

Tu nie ma żadnego nie pasującego elementu!. Po prostu taka jest natura ludzi a już na pewno w dzisiejszych czasach tak jesteśmy ludem o twardych karkach że nawet prawda nie jest w stanie zmienić chodź w znaczącym wymiarze postępowanie ludzi.

A to nie wszystko. Drugą połową odpowiedzialną za ten stan rzeczy jest otaczający nas system "otwartych więzień" affraid

Temu systemowi służą religie, kultura, nauka, gwiazdy i inne.

Dopóki ludzie będą w tym systemie to dopóty nie wyzwolą się w pełni i nie będą w stanie szczerze zmienić swojego postępowania.

Zapewne środowisko pustyni, tego że ludzi tam znajdujących się będzie żywił w cudowny sposób Bóg sprawi przemiane ich kamiennych serc.

Myślę że tam na pustyni wolni od całego systemu zewnętrznego zniewolenia, widząc dobro Boga i całą prawdę o sobie autentycznie ludzie zapłaczą jak mówi Pismo.

_________________
Mt 22:37-39 Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
avatar
polskapaw
Liczba postów : 190
Join date : 27/03/2015

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 2nd Lipiec 2016, 17:46
Męczy mnie ten temat od kilku dni i widzę, że innych też bo było dosyć cicho w temacie.

Coś nie gra i to mocno.

Myślę, że dostaniemy dobrą i solidną naukę na pustyni i wtedy zrozumiemy, że Bóg nas uratował z wielkiego ucisku i będziemy płakać i się wstydzić.

3,5 roku głoszenia świadków to ostatnie 3,5 roku przed Armagedonem, a lud "niewiasta" ma być w tym czasie żywiona i chroniona na pustyni.

Jakoś nie widzę tego inaczej.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4540
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 2nd Lipiec 2016, 17:50
Oczywiście, że to nie ma sensu. :-)

Dwóch świadków rozpocznie głoszenie i w ten sposób rozpocznie się pierwsze 3.5 roku. Będą głosić Prawdę, głównie dla Niewiasty ale i dla świata.

Pod koniec 3.5 roku zostaną zabici, siódma trąba zmartwychwstanie do nieba i wtedy rozpocznie się wymarsz Niewiasty na pustynię a dla reszty świata będzie sąd i wykonanie wyroku na Nierządnicy i na Babilonie.

Tutaj jest ciekawa sprawa, na którą wcześniej nie zwróciłem uwagi.


Rev 12:5  I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.
Rev 12:6  I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.


Zaznaczeni 144.000 zostaną porwani tuż przed ucieczką Niewiasty na pustynię.

Wtedy będzie Wielki Ucisk dla reszty świata - drugie 3.5 roku a Niewiasta będzie sądzona na pustyni.


Rev 12:17  I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.

Jest w tym momencie kilka wydarzeń, które w szybkim czasie nastąpią niemal razem.

Szatan będzie próbował zaatakować chłopczyka czyli 144.000. Będzie miał nadal dostęp do nieba. Nastąpi porwanie chłopczyka. Zanim szatan cokolwiek zrobi, niewiasta zostanie uprowadzona na pustynię a w niebie będzie się toczyła w tym, czasie walka z siłami szatana, który zostanie zrzucony na ziemię.

Chłopczyk zostanie porwany a dwóch świadków zabije Bestia. Po trzech dniach zmartwychwstaną do nieba.


Rev 12:10  I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Ten werset to trąba czyli obwieszczenie siódmego anioła.


Rev 11:14  Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada".
Rev 11:15  I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.

Szatan zaatakował chłopczyka przed ucieczką na pustynię, najwyraźniej się wściekł i powrócił do nieba aby się z Bogiem znowu spierać.Tym razem został on wyrzucony z nieba, a Niewiasta już była prowadzona na pustynię.


Rev 12:14  I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.
Rev 12:15  I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.
Rev 12:16  Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.I teraz zaczyna się drugie 3.5 roku dla świata a Niewiasta już jest bezpieczna na pustyni.


Rev 12:17  I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.Ten okres jest najbardziej dramatyczny i szybki, ponieważ Bóg powstaje ze swego tronu i zaczyna działać i to ostro.

Czyli kolejność.

Następuje atak szatana na chłopczyka i w rezultacie porwanie go do nieba.

Szatan pędzi do nieba a niewiasta wyrusza na pustynię.

Szatan walczy w niebie, zostaje zrzucony i w tym samym czasie Bestia zabija 2 świadków. Szatan leci na ziemię, świadkowie zmartwychwstają a siódmy anioł zapowiada rząd Boga i Baranka czyli zbawienie.

Szatan jest zrzucony ale Niewiasta już jest w drodze na pustynię więc szatan wyrzuca w desperacji za nią strumień wody, która jest pochłonięta przez ziemię.

Szatan przegrywa więc ponownie i wściekły na całą sytuację zaczyna walkę z Wielką Rzeszą, która nie została porwana z Niewiastą ale także wierzy w Boga i Baranka.

W drugiej części 3.5 rocznej nastąpi całkowicie zniszczenie Nierządnicy, wielkie plagi na Babilon Wielki i jego zniszczenie.

Jedna rzecz jest nieco niejasna.Rev 18:4  I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,


Albo to wskazuje na część Narodu Wybranego w innych państwach, jak USA, Anglia czy Nowa Zelandia, którzy dołączą nieco później do Niewiasty na pustyni, albo Bóg nazywa swoim ludem część Wielkiej Rzeszy.

Czyli drugie 3.5 roku to czas sądu, nad Niewiastą na pustyni oraz nad Watykanem i USA z NATO i państwami w opozycji przeciwko Bogu czyli sąd nad całym światem, który zakończy się bitwą Armagedonu i uwięzieniem szatana i upadłych aniołów oraz demonów w Otchłani.

Najprawdopodobniej tuż po bitwie Armagedonu z wojskami szatana i ziemskimi Niewiasta zostanie wprowadzona do oczyszczonej i przygotowanej Ziemi Obiecanej czyli na teren dzisiejszego Izraela.

Czas się także zgadza z naszym pierwszym Exodusem, kiedy dwóch świadków Mojżesz i Aaron najpierw posługują się cudami, a potem następuje wymarsz na pustynię. Świadkowie posługują się plagami.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Hugo
Liczba postów : 260
Join date : 21/03/2015
Age : 35
Skąd : Londyn
http://oislamie.wordpress.com

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 13th Sierpień 2016, 10:11
Message reputation : 100% (1 vote)
Patrzmy jak Bóg wyraził się o islamizacji
Eze 7:24  Sprowadzę najgorsze z narodów, aby opanowali ich domy i położę kres ich dumnej potędze, i będą zbezczeszczone ich święte przybytki.
Eze 7:25  Gdy nadejdzie zgryzota, będą szukać pokoju, ale go nie będzie.
Eze 7:26  Nieszczęście za nieszczęściem przychodzi i wieść za wieścią powstaje; szukają jasnowidzenia u proroka, lecz wyczerpało się pouczenie u kapłana a rada u starszych.
Eze 7:27  Król będzie w żałobie, a książę przyoblecze się w przerażenie; ręce pospólstwa zdrętwieją ze strachu. Postąpię z nimi według ich własnego postępowania i osądzę ich zgodnie z ich prawami - i poznają, że ja jestem Pan.
Idealnie pasuje do tego, co widzimy. Agrestywne i roszczeniowe narody opanowują Europę i mieszkają między nami a mieszkań brakuje niemal w całej Europie. U nas pojawiają się masowo Ukraińcy. Na zachodzie bezczeszczą święte (fałszywe) przybytki. Powstaje wieść za wieścią - mamy zalew informacji w większości fałszywych, tak że już nieliczni się w tym orientują. Polecam przeczytać też dłuższy fragment
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 6th Grudzień 2016, 08:29
widać tu w tekście- jeden ze świadków to będzie Eliasz

Malachiasza 3,1

"(1) Oto Ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie - mówi Pan Zastępów.

(2) Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak ług foluszników.

(3) Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości.

(4) I mila będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu jak za dni dawnych, jak w latach minionych.

(5) Wtedy przyjdę do was na sad i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją - mówi Pan Zastępów.

(6) Ja jestem Panem, twoim Bogiem, i ja się nie zmieniłem.

(7) Ale wy, synowie Jakuba, nie odwróciliście się od nieprawości waszych ojców, odwróciliście moje przykazania nie przestrzegaliście ich. Powróćcie do mnie, wtedy i Ja wrócę do was - powiedział Pan Zastępów. Lecz wy pytacie: W czym mamy się nawrócić?

(Cool Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach.

(9) Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród.

(10) Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów - czy wam nie otworzę okien niebiańskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę.

(11) I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu - mówi Pan Zastępów.

(12) Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym - mówi Pan Zastępów.

(13) Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie - mówi Pan - a wy mówicie: Cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie?

(14) Mówiliście tak: Próżna to rzecz służyć Bogu! I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem Zastępów?

(15) My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie.

(16) Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą jego imię.

(17) Będą moją własnością - mówi Pan Zastępów - w dniu, który Ja przygotowuję, i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy.

(18) Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy.

(19) Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, - mówi Pan Zastępów - tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki.

(20) Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory.

(21) I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który Ja przygotowuję - mówi Pan Zastępów.

(22) Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla całego Izraela!

(23) Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana,

(24) I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą"

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
avatar
Hugo
Liczba postów : 260
Join date : 21/03/2015
Age : 35
Skąd : Londyn
http://oislamie.wordpress.com

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

on 6th Grudzień 2016, 10:31
Ten post nie jest niczym nowym, tylko potwierdzeniem tego co już wiemy, przypomniała mi Lusia swoim wpisem o czymś, co wiedziałam od dawna ale zapomniałam wcześniej napisać.
Proroctwa spełniają się podwójnie. Mamy wiele przykładów takich proroctw i analogii wcześniejszych wydarzeń do późniejszych. W jednym miejscu i chyba tylko w tym jednym Jest potwierdzenie tego w ewangelii, o podwójnym wypełnianiu się proroctw.
Mat 17:10  I pytali go uczniowie, mówiąc: Czemu więc uczeni w Piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz?
Mat 17:11  A On, odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi.
Mat 17:12  Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich.
Mat 17:13  Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu.
Pozornie bez sensu. Przyjdzie i naprawi ale już przyszedł i w dodatku nie żyje, więc co to znaczy że „naprawi”?
Na podstawie tego fragmentu zastanawiałam się, czy może dwoma świadkami mogą być Eliasz i Jan Chrzciciel. Później uznałam że jest za dużo niewiadomych i nie da się tego określić na mój stan wiedzy, tym bardziej że mogą to być osoby nowe, jeszcze nieznane. Może to jest o pierwszym zmartwychwstaniu albo o wyprowadzeniu na pustynię, pewne jest że się wydarzy w przyszłości.
Sponsored content

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 5 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach