Go down
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4550
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 13th Listopad 2015, 12:30
Message reputation : 100% (2 votes)
Sprawdźmy ten werset.

A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.

Zaczyna się układać cała łamigłówka w jedną logiczną całość.

Okazuje się, że Chrystus został posłany do zagubionych owiec Izraela.

Celem jest uwolnienie owiec z rąk oprawców nasienia węża.

Mówiąc jeszcze inaczej, Isus to Mesjasz i Żydzi także oczekiwali Mesjasza spodziewając się... czego?

Uwolnienia od niewoli Rzymu!

Mamy więc w Ewangelii Mateusza powtórzony Boży plan uwolnienia Izraela oraz połączenia w jedną całość 12 pokoleń Izraela.


Jaki był cel istnienia Narodu Wybranego pod władzą Dawida?

W ST jest jasno powiedziane, ze Izraelici i  inne narody mieszkające z nimi byli na równych prawach, ale nie w kwestiach świątyni.


Celem pierwszego Królestwa było rozszerzenie go na cały świat, który musiał się podporządkować, albo zginąć.

Niestety Izraelici złamali Przymierze i plan Boga został powstrzymany. Ale nie został ten plan anulowany.

Nie znamy szczegółów utarczek Boga z szatanem ale rezultatem tego było przyjście Chrystusa na świat.

I teraz arcyciekawa myśl.

Mat 1:21  A urodzi syna i nadasz mu imię Isus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.
Mat 1:22  A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka:
Mat 1:23  Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.
Mat 1:24  A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją.
Mat 1:25  Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Isus.

Dokładna analiza tego tekstu ujawnia nam niezwykły detal.

Bóg polecił Józefowi nadanie Synowi imienia - Isus, co Józef uczynił.

Ale werset 23 wcale nie jest z tym sprzeczny.

Nadadzą mu imię Immanuel - Bóg z nami.

Czyli Józef nadał mu imię od Boga, ale ludzkość rozpoczęła tytułować Go Bogiem, mówiąc o NIM - Bóg z nami.

Jest to prorocza zapowiedź, że ludzkość będzie wielbiła Chrystusa jako... Boga, łamiąc tym samym 1 przykazanie.

Oczywiście te wersety nie mówią o tym ale werset ten stwierdza fakt, że tak jest do dzisiaj Chrystus tytułowany, bez wnikania w kwestię łamania 1-szego Przykazania.

Szatan po przegranej z Isusem zmartwychwstałym natychmiast przystąpił do ostrej walki z resztką Ludu Bożego w Judei i wysłał swego sługę, Pawła, aby nawoływał do porzucenia Prawa - Łukasz mu w tym pomógł i założono wiele zborów pogańskich, które w momencie poznania RZECZYWISTYCH apostołów Baranka, Pawła odrzucali.

Niestety nie znamy losów rzeczywistych apostołów, ale wiemy tyle, że za wiele nie wskórali i Zydzi masowo się nie nawracali a sukcesy osiągał głównie Paweł.

Szatan sprytnie podszedł pogan, nazywając ich Izraelem duchowym i anulując Prawo oraz przywileje rzeczywistego Narodu Wybranego.

Doktryna - zbawieni z łaski a nie z uczynków była niezłym trikiem.

Ustanowił hierarchię kościelną a kolejny sługa szatana, Konstantyn Wielki zebrał dla nas tzw. Nowy Testament, którego nazwa sugeruje nowe Prawa.

W ten sposób powstało Chrześcijaństwo oparte ściśle na naukach Pawła, plan zjednoczenia Izraela został uznany jako plan dla rzekomego duchowego Izraela i Prawo Boże zostało anulowane i zastąpiono go Nowym Przymierzem, opartym na Ostatniej Wieczerzy, spreparowanej przez Łukasza i Pawła jako obowiązujący jedyny rytuał, czyli rzeczywisty kanibalizm spożywania RZECZYWISTEGO ciała Chrystusa i picia Jego krwi!

Kolejne łamanie Prawa Bożego.

Powstało w ten sposób odstępcze Chrześcijaństwo uważające się za Naród Izraela - DUCHOWY i zamiast Boga wielbiono Boga Chrystusa za pomocą kanibalizmu, picia krwi a także bałwochwalstwa, ponieważ krzyż z podobizną jego złamanego ciała jest do dzisiaj wystawiany na szyderstwo z Boga Ojca i jego Syna.

Cytuje się głównie Pawła a zamiast Boga Izraela i wielbi się Chrystusa jako Boga czyli łamie pierwsze przykazanie.

Ale na nasze szczęście Bóg planów zjednoczenia rzeczywistego Izraela nie anulował i ponownie ustanowi Królestwo Dawida z Chrystusem na tronie tego królestwa.

Patrząc w ten sposób widzimy wyraźnie do jakiego stopnia nastąpiło zwiedzenie Wielkiej Rzeszy, ponieważ wydaje się teraz, że Chrześcijaństwo to właśnie Wielka Rzesza, która musi wybrać swoje szaty w krwi Baranka.

Teraz dopiero rozumiem, ze wszelkie próby pisania Prawdy po angielsku były przez Boga blokowane i dlatego zaprzestałem widząc w ten sposób Jego niechęć czy też brak jakiejkolwiek pomocy.

Przemyślmy to dokładniej ale teraz coraz wyraźniej widać jaki jest cel Królestwa i Naród Wybrany ma zapanować nad całym światem a jego królami będą wybrani 144.000 z każdego plemienia Izraela,


Dopiero teraz cała Prawda biblijna zaczyna być zrozumiała.

Synagoga szatana natomiast to jeszcze inna forma zwodzenia szatana, który stara się za wszelką cenę udowodnić, że Żydzi to Naród Wybrany i oni muszą rządzić całym światem. Praktycznie wraz z Watykanem Żydzi rządzą światem.

Ale my już nie dajemy się na to nabrać.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Poznanie Prawdy
Liczba postów : 29
Join date : 21/03/2015

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 13th Listopad 2015, 19:17
Pomyłka. Nie miałem na myśli zarobku. Bardziej zarobek mógłby być dla sponsora, w tym sensie. Nawet lepsze od reklamy. Ale to każdy indywidualnie mógłby wydrukować kilka egzemplarzy gdyby chciał komuś podarować.
Niemniej ja nie będę drukował, gdyż nie jestem przekonany i jest to niepewne.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 13th Listopad 2015, 21:38
Poznanie Prawdy, a czy Ty nadal uznajesz nauki Pawła?
avatar
Poznanie Prawdy
Liczba postów : 29
Join date : 21/03/2015

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 13th Listopad 2015, 21:49
Ujmę to tak. Jestem za prostymi Słowami Bożymi, ale również skomplikowane zawiłości są normalną rzeczą w tym nieskończonym wszechświecie. Jest zbyt wiele przypadków niejasności by twierdzić, że tylko jakaś konkretna rzecz jest fałszywa. Z drugiej też strony ludzki umysł potrafi fałszować prawdziwy przekaz, modeluje swój własny schemat, wizję. W niektórych kwestiach schematy są przeróżne, jest ich tyle co ludzi na świecie.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 13th Listopad 2015, 22:35
Ale jaki jest problem w tym, żeby zaufać tylko słowom Chrystusa, które są pełne prawdy, proste i przenikliwe z przekazem dla prostych ludzi jak my, a nie polegać na interpretacji innego człowieka (Pawła), który swoim zrozumieniem poucza innych??
avatar
Poznanie Prawdy
Liczba postów : 29
Join date : 21/03/2015

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 13th Listopad 2015, 22:44
Problem jest jeszcze głębszy. Jeśliby odrzucić cały Nowy Testament jak Brain.. Więc nie jest to takie proste.
W tym momencie zaczynam aktualizować to, co głosił Henryk i Brain, żebym był na bieżąco, czyli czytać artykuły. I przejrzę to dokładniej jeszcze.. Dziwi mnie i poraża, że nikt już tego nie neguje, nawet ci nowonarodzeni. Z drugiej jednak strony trzeba to przemyśleć i nie wyciągać pochopnych wniosków.
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 13th Listopad 2015, 23:24
Message reputation : 100% (2 votes)
A taki problem że jeżeli nie możemy zaufać tylko Chrystusowi tzn ze wiara w Boga pozostaje tylko wiarą.
Nie można wtedy mówić o prawdziwej więzi między człowiekiem a Stwórcą a droga do Niego jest jeszcze długa i nie taka prosta.

To jest tak jak z przebaczeniem.
Dopóki ma się gdzieś na dnie swojego serca drobinkę zadry to wtedy nie ma mowy o jakimkolwiek przebaczeniu mimo że mówimy że już zapomnieliśmy.
Gdy czujemy zaś że sprawiona nam krzywda wydaje się niczym i jesteśmy w stanie dobrze życzyć osobie która nam zadała ból (to się musi czuć głęboko w naszym wnetrzu) to to jest już prawdziwe przebaczenie.

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 13th Listopad 2015, 23:29
Wiesz co Poznanie Prawdy?

Powiem Ci jak ja do tego podchodze, choć nie chcę nic narzucać.

Trzymam się tylko słów samego Chrystusa i nie ma mowy o nieporozumieniach..moim zdaniem Ewangelia Mateusza i Jana to skarbnica wiedzy. Przecież nauki Jezusa jak np. w Kazaniu na Górze to wszystko czego nam trzeba! Czego więcej chcieć??

Przecież Prawda miała być zakryta przed wielkimi, a objawiona prostaczkom. Na co komu wypociny Pawła, kiedy Chrystus jest doskonałą wykładnią Zakonu i Proroków??

CHRYSTUS JEST JEDYNĄ DROGĄ!!

On wszystko pięknie wyjaśnił!!

Paweł nie został powołany przez Jezusa tak, jak dwunastu apostołów i Chrystus przestrzegł przed tymi, którzy przyjdą po Nim i będą mówić "Chrystus jest tu, Chrystus jest tam".

Bracie..porównaj Ewnagelie Mateusza i Jana, a nauki Pawła. Przerabiałem to od dziecka..to jest jedna wielka sprzeczność i tu na forum jest to świetnie wykazane.

Niech Pan Ci błogosławi! Wink
avatar
Poznanie Prawdy
Liczba postów : 29
Join date : 21/03/2015

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 13th Listopad 2015, 23:34
Sprawdzę to i owo, taki mam zamiar, dogłębnie to wszystko sprawdzić. Tak jak poglądy Braina.. Trudny orzech do zgryzienia. A potem dokonam analizy tego wszystkiego. Jakby co kontynuujmy poszczególne konwersację przez pocztę. Mój email poznanieprawdy@vp.pl, jeśli macie w avatarze to spiszę wasze e-maile. Żeby tu niepotrzebnie nie zaśmiecać. Ok?
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 14th Listopad 2015, 00:02
Message reputation : 100% (1 vote)
Poznanie Prawdy w twoich postach przeczytałam dużo też logiki.
Prawdziwa więź z Bogiem jednak nie polega na sprawdzeniu tego czy owego.
Wydaje mi się że ty dopiero zaczynasz niecierpliwie szukać prawdy.
Nie wierz Henrykowi,Rafałowi czy Obserwatorowi.
Nie opieraj się również na żadnych blogach czy forach.
Weź Biblię w rękę, nie ważne jaką i czytaj zawsze wcześniej modląc się o jej zrozumienie.
Z czasem nikt i nic nie będzie ci potrzebne.
Bóg z pewnością zakorzeni w tobie co dla Niego jest najważniejsze.

Niech cię Bóg prowadzi bracie.

_________________
"A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy"
avatar
Poznanie Prawdy
Liczba postów : 29
Join date : 21/03/2015

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 14th Listopad 2015, 00:10
Message reputation : 100% (1 vote)
Wiem... Zaczynam od Biblii i skonfrontuję to z poglądami Henryka, Braina, itp.
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 14th Listopad 2015, 09:15
Message reputation : 100% (1 vote)
thewordwatcher napisał:Mówiąc jeszcze inaczej, Isus to Mesjasz i Żydzi także oczekiwali Mesjasza spodziewając się... czego?

Uwolnienia od niewoli Rzymu!

Henryku jest takie powiedzenie:

"Najciemniej jest pod latarnią"!!!

Czym jest Rzym???

Jest nie tylko miastem jest imperium a każde imperium panuje tam gdzie panują jego prawa!!!

Pierwsza zasada podbojów i panowania Rzymu - Nierządnicy:

wikipedia napisał:Dziel i rządź (łac. divide et impera) – stara i praktyczna zasada rządzenia polegająca na wzniecaniu wewnętrznych konfliktów na podbitych terenach i występowaniu jako rozjemca zwaśnionych stron.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziel_i_rz%C4%85d%C5%BA

Zobaczmy jak upadłe już za czasów Hunów pokonało Hunów??? Stosując tą zasadę:

wikipedia napisał:Aecjusz, dowódca i polityk, stosował w praktyce rzymską zasadę „dziel i rządź” (divide et impera). Przede wszystkim, zdołał zjednać sobie Wizygotów, nienawidzących Ostrogotów, Franków salickich, niechętnych Frankom rypuarskim, Burgundów, którzy chcieli zemsty za splądrowanie ich ziem, oraz szeregu mniejszych sojuszników, w tym Alanów Sangibana, który jeszcze pod Orleanem był po stronie Hunów.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_na_Polach_Katalaunijskich_451

A zobaczmy na naszą historie i obecną sytuacje polityczna???

Obecnie na niespotykaną nigdy w historii skalę stosuję się tą zasadę!!!

Napuszcza się na siebie grupy społeczne, rolników, robotników, właścicieli firm, narody, żona na mężów, rodziców na dzieci i.t.d.... przez rozmaite nauki jezuitów islam, ewolucje, socjalizm, feminizm, multikulti i.t.d.

Ale wcześniej też tą zasadę stosowano!!!

Otóż zobaczmy Wielka Nierządnica w jaki sposób panuje na całą słowiańszczyzną???

Ponieważ sama się dla niepozoru podzieliła!!!

wikipedia napisał:Wielka schizma wschodnia[a]– rozłam w chrześcijaństwie na Kościół wschodni i zachodni. Za symboliczną datę tego wydarzenia przyjmuje się rok 1054.

A jaki był powód tego pozornego podziału:

wikipedia napisał:rywalizacja pomiędzy Kościołem Bizantyjskim a Rzymskim o strefy wpływów w Europie, szczególnie na Słowiańszczyźnie;
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_schizma_wschodnia

Dlaczego jest to podział pozorny???

Ponieważ, zobaczmy w co wierzą nadal prawosławie i katolicyzm???? W nauki Pawła, i wyznają kult Królowej Niebios!!!!

Ale zobaczmy przecież prawosławie te z Rosji uznaje się za co???

wikipedia napisał:Trzeci Rzym – koncepcja historiozoficzna stworzona przez mnicha Filoteusza z Pskowa pod koniec XV wieku, głosząca, że pierwszy Rzym upadł na skutek herezji, drugi Rzym – Konstantynopol – na skutek zdrady prawdziwej wiary, trzecim Rzymem jest Moskwa, a czwartego już nie będzie. Najstarszym zachowanym dokumentem, w którym teoria trzech Rzymów została zaprezentowana jest list Filoteusza do księcia Wasyla III Rurykowicza z 1510[1].

Po upadku Rzymu (476) i wielkiej schizmie (V-XIII wiek) chrześcijaństwo rozdzieliło się na dwa główne nurty – wschodnie i zachodnie. W oczach ówczesnych prawosławnych (chrześcijan wschodnich) chrześcijaństwo zachodnie (katolicyzm) było herezją. Głównym ośrodkiem prawosławia aż do XV wieku było Cesarstwo Bizantyńskie (Bizancjum). Podczas soboru florenckiego (na którym zasiadali także biskupi Wielkiego Księstwa Moskiewskiego) prawosławni biskupi bizantyńscy podporządkowali się papieżowi i zgodzili się wejść pod jurysdykcję Rzymu w zamian za pomoc papieską w walce przeciw Turkom, podczas gdy większość biskupów ruskich odmówiła na soborze posłuszeństwa papieżowi. Tym samym głównym ośrodkiem prawosławia stała się Rosja. Po wojnie z Turcją i nie udzieleniu obiecanej pomocy przez papieża, Bizancjum w 1453 upadło. Moskwa miała stać się kolejnym, nowym centrum świata, czyli "trzecim Rzymem" – czwartego miało już nie być
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzy_Rzymy

http://niniwa22.cba.pl/swieta_rus_i_trzeci_rzym.htm

Otóż od kiedy zaczął się atak na Rzeczpospolite czyli zjednoczone państwo narodów Słowiańskich, przez Księstwo Moskiewskie???

Od XV wieku. Czy Rusini kochali dyspotycznych i sadystycznych książąt moskiewskich a potem carów Rosji??? Nie, oni się ich bali ilu to Rusinów wymordował Iwan Groźny (przez Polaków nazywany słusznie tchórzliwym bo bał się stanąć w polu przeciwko armii króla Stefana Batorego)!!! Setki tysięcy!!! Doprowadził on też po swojej śmierci, że jedna trzecia Rusinów zagłodzona została podczas wielkie zimy!!! Dlaczego ponieważ, jak wojska Iwana chowały się po twierdzach to te twierdze musiały wcześniej mieć ogromne zapasy żywności, czyli chłopi byli zmuszani do wydawania więcej żywności i mieli mniej zapasów na zimę. Wystarczyła jedna dłuższa zima i efekt był straszny!!!

Zobaczmy kto dowodził woskami polskimi w bitwie pod Orszą w 1514 roku:
Konstanty Iwanowicz Ostrogski herbu własnego Ostrogski (ur. ok. 1460, zm. 1530) – książę, hetman wielki litewski od 11 września 1497 do swej śmierci 10 sierpnia 1530, wojewoda trocki od 1522, kasztelan wileński od 1511.
Konstanty Ostrogski wyznawał prawosławie i używał języka staroruskiego. Pochowany w Ławrze Peczerskiej w Kijowie.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstanty_Ostrogski_(hetman_wielki_litewski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Orsz%C4%85_(1514)

Zobaczmy kto współpracował przeciwko Rzeczpospolite???

Państwo Watykanu czyli Niemcy i Moskwa:
wikipedia napisał:W lutym 1514 w Moskwie zawarto oficjalnie sojusz zaczepno-odporny pomiędzy cesarzem Maksymilianem I Habsburgiem a wielkim księciem Wasylem III, mocą którego obaj władcy zobowiązali się do wspólnego wystąpienia przeciwko Polsce i Litwie. Maksymilian zobowiązał się do pomocy Moskwie w zdobyciu Kijowa, Smoleńska i Połocka.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_litewsko-moskiewska_1512-1522

Czyli Niemcy i władcy Rosji zawsze ze sobą współpracowali przeciwko Słowianom!!!

Jaki po tytułach carach władcy Rosji przyznali sobie tytuł???

Cesarzy i Imperatorów:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Rosyjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Rosji#Carstwo_Rosyjskie_.281547.E2.80.931721.29

Czyli było to odnowione Cesarstwo Rzymskie!!! Powstało ono w Rosji od 1721 roku a kiedy upadło 1 Rzesza???

wikipedia napisał:Święte Cesarstwo Rzymskie (niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie: Altes Reich – Stara Rzesza; Erstes Reich – Pierwsza Rzesza, I Rzesza) – państwo istniejące w latach 962-1806. W historiografii używana jest także nazwa Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, (niem.) Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzesza

W tym czasie gdy istniały te dwa cesarstwa rozebrano 1 Rzeczpospolite!!!
Najwięcej do zniszczenia 1 Rzeczpospolitej przyczynili się jezuici!!!

A jak wynagrodziła jezuitów cesarzowa Rosji Katarzyna Wielka????

ceikawostki historyczne napisał:Katarzyna Wielka. Caryca, która uratowała jezuitów

Katarzyna II zdecydowanie nie należała do przyjaciół papieża. Gdy tylko nadarzyła się okazja do pokrzyżowania jego szyków, natychmiast z niej skorzystała. Absolutnie zakazała przeprowadzania kasaty zakonu na ziemiach Rzeczypospolitej, które rok wcześniej dostały się pod jej panowanie w wyniku pierwszego rozbioru. Wszak to jej państwo, jej jezuici i tylko i wyłącznie jej sprawa, a Rzymowi i jego szacownemu biskupowi nic do tego! A skoro można przy tym dopiec choć trochę papieżowi, który był przeciwnikiem rozbiorów…
http://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/10/05/katarzyna-wielka-caryca-ktora-uratowala-jezuitow/

Wg Biblii Słowianami może rządzić tylko król. Isus jest władcą królów ziemskich:

(5) I od Isusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,

Ap 1

W zasadzie Henryku to dowody na to, że Rosja i Niemcy zwalczają słowiańszczyznę są przytłaczające.

Tylko w Rzeczpospolitej Słowianie mieli względną ochronę przez króli!!!


Olo
Olo
Liczba postów : 440
Join date : 21/03/2015
Age : 59
Skąd : Kraków / Polska

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 14th Listopad 2015, 21:16
Message reputation : 100% (1 vote)
Wszyscy wiemy że od 2000 lat kombinowano jak Biblię zniszczyć, ośmieszyć i zafałszować... Wszyscy wiemy co to za Księga (nawet to co z Niej zostało...) Jakiekolwiek poznanie Biblii trzeba rozpoczynać od gorącej prośby do Ducha Świętego o pomoc w Jej zrozumieniu. Wszyscy Ci , którzy czytają bez takiego przygotowania dochodzą do własnych interpretacji, często co najmniej dziwnych bo jeśli Boga przy nas nie ma - jest na pewno "konkurencja"....
Lotion
Lotion
Liczba postów : 215
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 21st Grudzień 2015, 14:31
Message reputation : 100% (2 votes)
podpinam do wątku, mam nadzieję że to dobre miejsce Very Happy

Gdyby ktoś był zainteresowany Biblią w formie elektronicznej w postaci aplikacji na androida to bardzo polecam Quick Bible wydawca Yuku

tu link do sklepu:

https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.alkitab.kjv&hl=pl

co ważne można wgrać różne przekłady min. BIBLIĘ MESJAŃSKĄ !!!  bounce  bounce  bounce


natomiast gdyby ktoś poszukiwał w wersji audio, gdzie nie ma niestety wersji Biblii Mesjańskiej  Sad  to jest taka całkiem niezła propozycja.:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirma.mobile.bible.android

tu można sobie także trochę o wydawcy poczytać: https://www.youversion.com/, http://blog.youversion.com/pl/

_________________
Mateusza 10:22 Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Psalm 139:23 Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!
damian
damian
Liczba postów : 111
Join date : 29/06/2015
http://PrawdaNasWyzwoli.com

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

on 3rd Grudzień 2017, 00:36
[quote="thewordwatcher"]
Poznanie Prawdy napisał:Nie mógłbym sobie pozwalać na takie otwarte i śmiałe słowa, jak w temacie o kobietach.

bounce  bounce  bounce

Gdzie jest ten temat bo nie mogę znaleźć? Smile
Sponsored content

Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze? - Page 2 Empty Re: Jakie tłumaczenie Biblii jest najlepsze?

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach