Zbawienie Narodu Wybranego przez Boga
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.

Go down
Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 31st Październik 2015, 10:04
Henryk napisał:Szatan w tym okresie dwoił się i troił, aby prawdę ukryć, dał nam Pawła, Łukasza i Marka a Łukasz odważył się napisać, że nie ma w żadnym imieniu zbawienia poza imieniem Isusa.

Z tym się nie zgadzam, uważam że każdy kto miał kontakt z Ewangelią i świadectwem Chrystusa, czy to osobiście stojąc w tłumie i słuchając samego Isusa, czy podczas ewangelizacji przez innych. Nie ma innej drogi do Królestwa jak tylko przez Imię Chrystusa.
"Kto wierzy w Syna ten wierzy w Ojca, kto nie wierzy Synowi ten i

"A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. J. 6.40"


"Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
" J.3.17.18

Te cytaty świadczą o tym że każdy kto został pociągnięty przez Ojca (Boga ) do Jego Syna, został wybrany!. Zapoznając się i przyjmując nauki Syna nie ma się odwrotu, nie ma się już innej drogi do zbawienia. Jacyś tam poganie dawien dawna czy ludzie z przed Ewangelizacją świata , będą rozliczani na sądzie według swojej życiowej miary. Inni który nie mieli okazji rozpoznać Chrystusa widząc czy badając.
Lecz my jeśli odrzucimy Chrystusa mamy przerąbane na całej linii, ponieważ Bóg dał nam na tacy poznanie i objawił nam siebie w postaci Jego syna. Jeśli ktoś odwróci się i uzna że Syn mu nie potrzebny , Ojciec go może potępić. Po co mu człowiek , który odrzuca Jego dar, rozwijając mu czerwony dywan prowadzący do bram królestwa. Chrystus i jego męczeńska śmierć jest tym czerwonym dywanem, a jest on dla wybranych. Cała reszta będzie wchodzić na zasadzie uczynków.

By nie gadać jak Paweł wyjaśnię że nie jestem z tych co uważają że samo wyznanie wiary jest wystarczające, tak czerwony dywan właśnie ktoś ci rozwinął i jest przed tobą, ale jeszcze trzeba po nim iść co nie jest łatwe!. Do tych co twierdzą :

"co człowiek może dać bogu w uczynkach czego by sam Bóg nie miał"
Ato właśnie że Bóg stwarzając ciebie na własne podobieństwo, wymaga byś zachowywał się i CZYNIŁ podobnie jak On by to robił !!. To żadna zasługa ale OBOWIĄZEK!, NALEŻNOŚĆ BOGU!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4378
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 31st Październik 2015, 10:59
Zwykły...


Henryk w takim razie powinieneś zmienić lub zaktualizować ten artykuł, jeśli się myliłeś:

Oczywiście, że się myliłem wierząc w Pawłową obietnicę zbawienia z wiary. Zaraz to zaktualizuję - jakimś cudem przeoczyłem to.

Skiper

a kto spisał słowa Jezusa i Boga w tej ewangelii?

Nie wiemy. Tradycja przypisuje tę Ewangelię apostołowi Janowi.

Istnieje olbrzymia różnica pomiędzy wiarygodnością NT a ST. Przyczyna jest prosta.

Cały system władzy opierał się w uczciwy sposób na Torze i prorokach do momentu zmartwychwstania Chrystusa. Było kilka kopii ST a także bardzo precyzyjne tłumaczenie na grekę, czyli Septuagintę, z której cytował Isus.

Całe to bractwo nie rozumiało proroctw i śmierć oraz zmartwychwstanie Chrystusa było dla satanistów pomiędzy nimi ciężką tragedią. Zaczęto zwalczać i ST oraz NT w szczególności.

NT otrzymaliśmy od wrogów Chrystusa i Boga, nazywanych dzisiaj... ojcami kościoła. Dlatego mamy w nich Pawła i mamy pewne problemy. Masoreci wprowadzili własne 'tłumaczenie' ST ale Septuaginta zachowała się w niemal doskonałej formie do dzisiaj.

Z NT najwyraźniej najdoskonalsze są dwa dzieła, Mateusza i Objawienie. Teraz nie dziwię się, że Brain Breaker odrzucał większość tekstów Jana.

Ja ich nie odrzucam ale także widzę pewne problemy. Nie widzę absolutnie żadnych problemów w Objawieniu ale w Mateusza także można coś znaleźć, aczkolwiek bardzo niewiele.

Bushi

Zobacz -niemal jak cytowanie Pawła.


"A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. J. 6.40"

"Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego." J.3.17.18


Mamy także wyraźnie wersety, że sądził nas właśnie będzie Chrystus i Bóg dał mu prawo sądu.

Mamy także werset mówiący o wybaczeniu grzechów przeciwko Isusowi ale grzech przeciwko Duchowi nie będzie wybaczony.

A sąd na pustyni? A Sąd Ostateczny?

Czyli sprzeczność pomiędzy powyższymi wersetami. Wystarczy uwierzyć w Chrystusa i uczynki nie potrzebne. jeszcze zaakceptować Pawła i wszystko po staremu!

Nigdzie nie napisałem, żeby odrzucać Chrystusa i nie wiem dlaczego jest to insynuowane.

Cały czas piszę tylko o jednym.

Aby nie czcić Chrystusa jako Boga Wszechmogącego ponieważ jest to jaskrawe łamanie największego Przykazania Bożego!


Także powtarzam, że jeżeli nie rozumiemy czegoś, jak np. większość katolików nie rozumie o bałwochwalstwie, to błędy nasze, nie nasza zła wola będą wybaczone.

Czyli każdy z nas ma wolną wolę i możliwość rozważenia tych kwestii we własnym sumieniu. Ale nikt z nas, ze mną włącznie nie ma prawa nikomu czegokolwiek narzucać.

Dlatego nie wywieram żadnego nacisku nawet na akceptację... sabatu. A ja sabat celebruję nie chcąc łamać Przykazania.

Kiedyś wierzyłem Pawłowi i go nie celebrowałem a celebrowałem Pamiątkę Ostaniej Wieczerzy.

Zwróćmy uwagę na to w jaki sposób jest powiązane Objawienie z prorokami ST. Czyli Zakon i Prorocy nadal obowiązują, przynajmniej ja to tak widzę i sądzeni będziemy z uczynków Prawa i świadectwa o Isusie.

Składamy o Nim świadectwo że jest Synem Bożym i złożył za nas okup swoją śmiercią na krzyżu i jest naszym królem i naszym Barankiem paschalnym według... Tory.

Jednej rzeczy nie możemy czy raczej Bóg zabronił, oddawania komukolwiek czci, która należy się tylko Jemu, Bogu Stworzycielowi wszystkiego.

Ponieważ jest to przykazanie i to numer 1. I znowu nikt na temat przykazania nie napisał ani słowa.

ST mówi o sprawiedliwym sądzie. Czy jest sprawiedliwe dziękować za dzieła stworzenia komu innemu? Nawet Chrystus wielbi Boga, swego Ojca.

Właśnie dlatego Paweł głosił tzw. poganom, ponieważ im pasowało i zbawienie z wiary i odrzucenie Prawa. Bóg Izraelitów także im nie pasował bo był stanowczy więc Paweł i Watykan zrobili z Chrystusa... Boga.

Doszła do tego zupełnie niedorzeczna doktryna, że trzeba zaprosić Chrystusa do swego serca i kochać go mocno a zbawienie mamy w kieszeni.

ST opisuje to całkowicie inaczej.

Dlatego rzeczy sprzeczne ze ST odrzucam z powodu niezwykłej wiarogodności Tory i Proroków, potwierdzonej także w greckiej Septuagincie.

ST nigdzie nie zapowiada Syna Bożego jako... Boga.

I jeszcze mały dodatek, znaleziony przed chwilą.

Objawienie 14:(14) I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. (15) A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. (16) I zapuścił Ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi, i ziemia została zżęta. (17) I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, mając również ostry sierp. (18) I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem; i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: Zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. (19) I zapuścił anioł sierp swój na ziemi, i poobcinał grona winne na ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. (20) I deptano tłocznię poza miastem, i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni tysiąca sześciuset stadiów.

A według wersetów z Jana Isus miał zbawić cały świat!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 31st Październik 2015, 12:34
a ten fragment- tu pięknie mówi sam Chrystus- Zbawiciel

(30) Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał.

(31) Jeżelibym Ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarygodne;

(32) Jest inny, który wydaje o mnie świadectwo, i wiem, że świadectwo, które On o mnie wydaje, jest wiarogodne.

(33) Wy posłaliście posłańców do Jana, a on dał świadectwo prawdzie.

(34) Ja zaś nie polegam na świadectwie ludzkim, ale to mówię, abyście byli zbawieni.

(35) On był światłem gorejącym i świecącym, a wyście chętnie do czasu radowali się jego światłem.

(36) Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana; dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał.

(37) A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście,

(38) Ani słowa jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał.

(39) Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;

(40) Ale mimo to do mnie przychodzić nie chcecie, aby mieć żywot.

(41) Nie przyjmuję chwały od ludzi,

(42) Ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej.

(43) Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie.

(44) Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem?

(45) Nie myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję.

(46) Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał.

(47) A jeśli jego pismom nie wierzycie jakże uwierzycie moim słowom?

Jana 5,30
do kogo są te słowa ??? czyż nie do tych co powątpiewają ??


Myślę że nie do nas należy ta OCENA. Jeśli Ojciec i Syn jest JEDNO

To w takim razie  Ojciec nie będzie miał nikomu za złe że dziękuje Synowi.

tak jak Mąż i żona są JEDNO i mąż jest DUMNY gdy ktoś pochwali żonę za to że np.. upiekła pyszne CIASTO.

raczej mąż jest dumny że ma taka żone- kucharkę

Tak i Ojciec jest dumny ze swojego SYNA

(27) Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.

(28) I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.

(29) Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.

(30) Ja i Ojciec jedno jesteśmy


Jana 10,30(6) Odpowiedział mu Isus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

(7) Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go.

(8 ) Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam.

(9) Odpowiedział mu Isus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie
, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?

(10) Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.

(11) Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie
.

Jana 14,6


takie jest moje przemyślenie

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
anowi
anowi
Liczba postów : 99
Join date : 18/03/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 31st Październik 2015, 12:46
Message reputation : 100% (2 votes)
Negowanie pierwszego przykazania to zarzucanie Bogu kłamstwa, posłużę się kilkoma wersetami z Izajasza.


Izajasza 43
(10) Wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy.
(11) Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.
(12) Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was, i wy jesteście moimi świadkami - mówi Pan - a Ja jestem Bogiem
(13) I nadal nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. Gdy Ja coś czynię, któż to zmieni?

Izajasza 44
(6) Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.
( 8 ) Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej.
(24) Tak mówi Pan, twój Odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego, Ja sam rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię - kto był ze mną?

Izajasza 45
(5) Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz,
(6) Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego.
(18) Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios - On jest Bogiem - który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.
(21) Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą! Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie Ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i wybawiciela.
(22) Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.

Izajasza 46
(9) Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja.

Izajasza 48
(11) Przez wzgląd na siebie, przez wzgląd na siebie czynię to, bo jakże zbezczeszczone było moje imię; a przecież mojej chwały nie oddam innemu.
(12) Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni.To tylko wersety z kilku rozdziałów jednego proroka, a Biblia nie składa się tylko z tych kilku wersetów, jest ich znacznie więcej. Reasumując:

Izajasza 48:18
(18) O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie!
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 31st Październik 2015, 13:09
[quote="anowi"]


Izajasza 44
(6) Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.


czyli  Bóg Ojciec i Jego syn Chrystus- Obaj a jedno Smile


Ostatnio zmieniony przez lusia dnia 31st Październik 2015, 17:29, w całości zmieniany 1 raz

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
anowi
anowi
Liczba postów : 99
Join date : 18/03/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 31st Październik 2015, 16:25
lusia napisał:
czyli Bóg Ojciec i Jego syn Chrystus- Obaj a jedno Smile


Jak raz akurat nie o tym pisałam. Idąc takim tokiem myślenia dojdziemy do tego, że Chrystus modlił się sam do siebie.
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 31st Październik 2015, 17:15
nie no jak do samego siebie- jest Bóg Ojciec i Syn tez Bóg. Ale Oboje jedno- ta sama myśl, dzieło stwórcze nie wiem jak to określić- dwa odrębne byty a jeden ...

pan Król Izraelski i Pan Zastępów(Odkupiciel) - jest dwóch i też nie raz w ST tak się wypowiadają. Raz są wypowiedzi  Pana Zastępów ( Chrystus ) a drugi raz Pana Izraelskiego albo inny Tytuł Wszechmogacy


np. Zachariasza 1,2

(2) Pan rozgniewał się bardzo na waszych ojców.

(3) Lecz powiedz im: Tak mówi Pan Zastępów: Nawróćcie się do mnie - mówi Pan Zastępów - a Ja zwrócę się do was - mówi Pan Zastępów.

(4) Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc: Tak mówi Pan Zastępów: Odwróćcie się od waszych złych dróg i od waszych złych czynów! Lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie - mówi Pan.


1 Mojż 17,1
(1) A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały!

(2) Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo.

(3) Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił
(20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim.

(21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza.

(22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości.

(23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.

(24) Dlatego tak rzecze Wszechmocny, Pan Zastępów: Ludu mój, który zamieszkujesz Syjon, nie bój się Asyrii, która cię bije laską i podnosi swój kij na ciebie, jak niegdyś Egipt.
Izajasza 10,20


Rolling Eyes


oczywiście nie chcę się tu z nikim "kłócić" to tylko moje zdanie

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
anowi
anowi
Liczba postów : 99
Join date : 18/03/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 31st Październik 2015, 18:57
Lusiu ja też nie mam ochoty na spory, wyraziłam tylko swoje zdanie i nie mam zamiaru tego forsować. Nic mi do tego, co ktoś ma sercu. Forum jest chyba po to, aby każdy się wypowiedział. Graniczyło by to chyba z cudem, gdybyśmy wszyscy mówili jednym głosem.
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 31st Październik 2015, 19:11
wszystko to wiem anowi że nie szukasz zwady.  ja o Chrystusie tak mam ,tak to zawsze czułam i czuję.. Nie spodziewam się większego zaskoczenia ze strony Boga jeśli chodzi o Isusa  . to co wam napisałam- tak rozumiem te teksty i Słowo Boże.  ani tez kary za nie zrozumienie tekstów Biblii też się nie spodziewam  - byłoby to niedorzeczne . Przyszedł ten czas na ujawnianie  tajemnic i my tu pracujemy jak mrówki Wink


5) Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, - jego imię Pan Zastępów - a twoim Odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi.

(6) Gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości? - mówi twój Bóg.

(7) Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości.

(Cool W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel.

(9) Bo tak jest u mnie, jak w czasach Noego: Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów.

(10) A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.

(11) O, ty nieszczęśliwe, burzą miotane, nie pocieszone! Oto Ja położę twoje fundamenty na turkusach, a twoje mury założę na szafirach.
Izajasza 54,5

Na moje jest tam 2

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4378
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 00:00
Message reputation : 100% (2 votes)
(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.

(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

(6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Czyli wolno nam czcić tylko jedną Osobę, Boga który wyprowadził Izrael z niewoli egipskiej.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 06:52
Message reputation : 100% (2 votes)
Musimy wiedzieć o jednym, że ciągle jesteśmy pod jakąś formą kontroli umysłów.

Otóż Paweł i jego uczniowie w swoich wywodach zastosowali pewną ciekawą metodę kontroli umysłów.

Polega ona na przeciwstawianiu sobie dwóch pojęć które same w sobie nie są przeciwstawne i na tej podstawie wyciąganiu fałszywych wniosków.

Zobaczmy Paweł dwa pojęcia które nie są przeciwstawne czyli prawo i przymierze:
https://zbawienie.forumotion.com/t98p30-czy-prawdziwy-nasladowca-chrystusa-moze-zabic-blizniego

zrobił pojęcia przeciwstawne. Czyli wg Pawła Prawo jest przeciwieństwem przymierza. I tutaj Paweł stwierdził, że skoro mamy nowe przymierze - na podstawie ofiary Isusa to stare prawo - Tora już nie obowiązuje.

Tymczasem przeciwieństwem prawa jest bezprawie, przeciwieństwem prawa Bożego jest prawo szatana.

Paweł oczywiście bazował na tym, że Abraham ofiarowując swojego syna Izaaka - a potem w zastępstwie baranka - zawarł z Bogiem nowe przymierze. Jakby ktoś nie pamiętał to Bóg zawierał z Abrahamem kilka przymierzy, a potem zawierał inne przymierza z wybranymi potomkami Abrahama czyli Izaakiem i Jakubem oraz potomstwem Jakuba.

Czyli zobaczmy w księgach Starego Testamentu co chwila występują nowe przymierza.... ale to nie oznacza, że starsze przymierza i zawarte w nich obietnice i prawa nie obowiązywały!!! Przymierze całej ludzkości (łącznie z hybrydami i nefilimami) Boga z Noem obowiązuje ciągle. Inne przymierze odnoszą się do określonych narodów!!!

Najwięcej praw które Bóg dał w tych przymierzach obowiązuje Izraelitów.

Ale Paweł zrobił tutaj tę oszustwo przy pomocy tej metody.

I tą metodę wykorzystał w innym przykładzie. Otóż przeciwstawił dwa pojęcie które nie są sobie przeciwstawne czyli uczynki (wypełnianie prawa Bożego) i wiarę.

Tymczasem przeciwieństwem wiary jest niewiara. A wyrazem wiary jest wypełnianie uczynków. Jeśli ktoś nie wypełniani prawa Bożego to daje wyraz niewiary w Boga. To zauważył Jakub pisząc że wiara bez uczynków jest martwa czyli nie istnieje.

Jest to logiczne, jeśli wierzymy danemu trenerowi to wypełniamy jego polecenia i nauki czyli ciężko trenujemy i stosujemy dietę jaką on nam zalecił. Jeśli mu nie wierzymy to nie przykładamy się do treningów i jemy co chcemy - czyli marnujemy czas trenera i nasze pieniądze!!!

Tymczasem Paweł wcisnął tylu uczonym teologom - uczonym w piśmie - największe idiotyzmy!!! Dosłownie dzisiejsi księża, pastorzy przecedzają Pawłowego komara i połykają Bożego wielbłąda!!!

I Paweł zastosował ową metodę - która okazuje się skuteczna - czyli przeciwstawianie pojęć sobie nie przeciwstawnych w jakim jeszcze przypadku???

Otóż przeciwstawił pojęcia Bóg, z pojęciami Syn Boży, Mesjasz i król Izraela. Aby potem wysnuć wniosek, że Bóg jest tym samym co Syn Boży, Mesjasz i król Izraela.

Tymczasem co mówi sam Isus o sobie, że jest Synem Bożym ale także mówi, że Synami Bożymi może zostać każdy człowiek:

Mat 5 napisał:(9) Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.

Bóg jest królem Izraela ale królami Izraela byli także Saul, Dawid i Salomon ludzie wybrani przez samego Boga. Czyli Bóg jak najbardziej miał prawo uczynić Isusa królem Izraela i posadził go po swojej prawicy. Sama Apokalipsa pisze o tym, że Isus po 1000 letnim Królestwie odda całą władzę Ojcu czyli Bogu.

A co oznacza Mesjasz??? Oznacza namaszczonego przez Boga:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomazaniec

Przez kogo namaszczonym przez Boga!!!

Zobaczmy ten artykuł:
http://www.proroctwa.com/hebraizacja.htm

Otóż cały trik polega na tym, że my do tej pory patrzyliśmy na Biblie przez Pawłowe okulary.

Dlatego w ewangelii Jana wielu widzi to czego nie ma w niej, czyli dowód na to, ze Isus jest Bogiem.

lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 10:34
mimo tego wszystkiego będę nadal karmić się Słowem Bożym czyli Chrystusem bo To daje mi sens życia , może ten meteor wczorajszy to było ostrzeżenie dla nas ?

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
avatar
Poznanie Prawdy
Liczba postów : 29
Join date : 21/03/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 12:48
Message reputation : 50% (2 votes)
(Cool Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. Mt 12:8
(27) Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Mt 16:27
"Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (Jana 10:30).
„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” Iz 9:5-6
Te i inne wersety dobitnie świadczą o tym, że Jezus jest Bogiem przepowiedzianym zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Również pan Henryk napisał świetny artykuł pt. Jezus jest Bogiem. Wspaniały artykuł, polecam. Daje linka - http://www.zbawienie.com/JezusBogiem.htm
Nie wiem co się dzieje do końca bynajmniej nie rozumiem skąd i w jakim celu, nie atakuje, nie osądzam (osąd pozostawiam Bogu), ale wielu dziś zwariowało i działa emocjonalnie bądź pod duchem demonicznym, gubi się od swoich myśli, przez odrzucenia części bądź fragmentów Pisma Świętego. Jak już pisałem, odczuwam, że powrót Chrystusa jest już bliski i co jak co jest to kwestia paru lat, no może skrajnie dekad, jeśli to możliwe.
Pokłonię się o refleksję i analizę.
Pamiętam jak kiedyś natknąłem się pierwszy raz na zbawienie.com, wszedłem na stronę dzięki naprowadzeniu przez cytaty Biblii na onecie publikowanych w formie komentarza. I powiem szczerze, że ta strona naprowadziła mnie na Prawdę Bożą i skłoniła do głębokich refleksji nad życiem. Czułem, że ta strona jest natchniona Duchem Świętym, taki czysty i przejrzysty przekaz, pełen miłości.
Niestety trwało to do czasu. I aktualnie czuję się jak rozbitek na morzu, gdyż każdy poszedł w swoje skrajności i z każdej strony pociągają za sznur, raz ci mają przewagę a raz inni. Osobiście będę musiał od tego wszystkiego odpocząć, bo ja też myślałem jak pan H.K chwilami, jak "odpływałem". I teraz zdałem sobie sprawę jak to męczy i donikąd w ten sposób nie dojdę. To jest kombinatoryjka, błędne koło. Jedna wielka ściema i kłamstwo,jeśli się to zweryfikuje. Ale ja wiem skąd się to bierze. To tęsknota za Bogiem, rozterki, frustracja. To jest tak, ja chcę żeby Bóg wrócił jak najszybciej, ja nie wytrzymuję i wymyślam coś czego Bóg nie objawił z niecierpliwości, umysł okłamuje i wymyśla, zamiast zająć się czymś innym. Henryku jesteś już chyba na emeryturze, czy dorabiasz sobie? Nie musisz mówić, to twoja sprawa osobista. Niemniej chodzi mi o zajęcie poza pracą, może odpoczynek od tego wszystkiego. Oczywiście można oderwać się całkiem od świata i rozmyślać, ale dokąd dojdziemy w ten sposób?
Fala zwiedzenia czy odrzucenia, negacji, mącenia zaczęła się od negacji ap. Pawła. Zmiana doktryny zaczęła się od rzekomej iluminacji autora thewordwatcher. Bo jak można pisać, że danej osobie coś zostało objawione, czego nikt wcześniej nie wiedział? I ani nie jest prorokiem, ani Bogiem.
Rzekomo panu Henrykowi dane było poznać prawdy nieznane od stworzenia świata, jak również powstania Biblii. Mam na myśli odrzucanie i negacje części bądź fragmentów Pisma Świętego. Gdyby było coś nie tak, Bóg powinien się objawić i powiedzieć tu wszedł kąkol pomiędzy pszenicę i usuńcie go. Poza tym bezsensu, żeby Bóg dopuścił działanie szatana, by ten wprowadził swoje szatańskie nauki, to tak jakby spiskował z wrogiem przeciwko sobie!
Właściwie sercem i jądrem tej
akcji/reakcji była witryna zbawienie.com i zbawieniecom.fora.pl wraz z obecnym forum. Od tego czasu zaczęły powstawać nowe witryny wzajemnie się atakujące i tworzące wielkie podziały pomiędzy chrześcijanami. Niestety żniwa tego są trujące. Gdyby na negacji Pawła się skończyło. Skądże znowu.. Na początku pewnie ktoś by tak powiedział. Ale tak nie było.
Możnaby omówić to w punktach:
1) Stworzenie witryny zbawienie.com, głoszenie prawdziwej Ewangelii, zbioru prawd Bożych opartych na Biblii przez dłuższy czas utrzymywanie nauk.
2) Powolne, ale skuteczne usypianie czytelników forum jeśli można tak nazwać, ażeby wprowadzić pomału nowe doktryny, wierzenia.
3) Przekonanie odbiorców, że Paweł to satanista, faryzeusz, mąciciel. Wpojenie, że tylko my mamy prawdę i że autor H.K miał specjalny dar iluminacji, którego nigdy wcześniej nie miał (ciekawe..). Gdzieś wcześniej przed tym niektórzy czytelnicy odpadli tworząc nowe strony i głosząc nauki podparte o H.K.
4) Wprowadzenie teologii uczynków, na podstawie ich będziemy sądzeni. Przy czym można by pokusić się o matematykę uczynków, więcej dobrych przeważa nad tymi mniejszymi. Okazuje się, że więcej zostanie zbawionych niż mówi na ten temat Biblia.
5) Skoro Pawła odrzucono to czemu by nie iść dalej. Jakoś się przekona rozdartych już czytelników do racji, że jednak Słowo Boże nie do końca jest natchnione. Jest wiele słów szatana, demonów i opinii ludzi. Jeden ze spadkobierców H.K, mowa o Brainbreaker nagle i niespodziewanie oświadcza, że odrzuca Nowy Testament. Od siebie dodając weżowy jad, taki nienawistny, pychliwy i nieopanowany. Jego bezczelne i bluźniercze powiedzonko "jezusek baal".
5) Brainbreaker odrzucił Nowy Testament to my też może coś w związku z tym zrobimy. Powiemy, że Jezus nie jest Bogiem!
6) Może tak by się przyczepić Ewangelii Jana. Co tam, i tak przecież Tora obowiązuje, a Paweł to mąciwoda. Czy Talmud też?
* 6) Czy wisienką na torcie nie mogłoby być stwierdzenie, że Henryk Kubik to syjonista, agent? Nie chcę stwierdzać takich rzeczy, ale milczeć nie zamierzam.
Ja bynajmniej nie stosuję ataków ad personam, ale pewne rzeczy trzeba tu omówić i wyjaśnić. Musiałbym mieć niezdbite dowody, działać jak detektyw. Jeśli nie, najlepiej by było gdyby H.K wycofał się z tego procederu. Inaczej jeśli nie, to chociaż odkręcił to co mówił. Skasował wszystkie wcześniejsze artykuły i filmy niezgodne z dzisiejszym stanem swojego umysłu i mówił jawnie oraz nie usypiał innych przez swoje wywody bardzo długie zbaczające z tematu. Poza tym nie tworzył Nowej Biblii! Czy zna grekę, hebrajski? Może pan się pochwalić papierami potwierdzającymi ukończenie jakiejś szkoły językowej greki, hebrajskiego?!
Powinien pan powiedzieć w filmie, artykułach o nowym stanie rzeczy. Niestety dotąd pan tego nie zrobił i nikt się nie dziwi opinii o nim, jako że jest to w dużej części prawda! Tak się nie robi.

Moja ocena jest taka, coraz więcej przesłanek kieruje ku stwierdzeniu że to zaplanowana akcja. Albo pod przewodnictwem demonów lub innych czynników, np. przeintelektualizowaniu, pychy co prowadzi do zguby.
Myślę tak, początkiem była piękna i niezwykła działalność Henryka, ale obecnie to wszystko zmierza w odwrotnym kierunku.

Apropos jeszcze wyłamanych spadkobierców nauki i teologii H.K oraz Biblii Mesjańskiej. Brainbreaker przypomina trochę Henryka, ogółem jego środowisko. Pono hasbara działa, tylko którzy są jej członkami? Niewiadomo..
Zaznaczam, że celem tego postu nie było wprowadzenie zamętu czy obrażenia kogokolwiek. Celem jest apel, ostrzeżenie! Nie zamierzam milczeć i dlatego piszę ten komentarz, który zapewne zostanie usunięty, a może nie. Nie jestem prorokiem czy osobą, która ma specjalną ochronę i nikt na Ziemi jako człowiek takiej nie ma w 100%.
Również zaznaczam, że nie zamierzam się z nikim identyfikować, ponieważ do niczego to nie prowadzi. Dla mnie najważniejsza jest prawda. A Henryk tylko komplikuje przekaz PŚ i wprowadza własne nauki oparte o swoje własne tłumaczenie znikąd wzięte. Pewnie używa synonimów danego wyrazu i w ten sposób tworzy własny przekład czy coś w tym stylu.

Przechodząc jeszcze do kwestii "zmiany Pisma Świętego przez KRK". Hmm, myślę że Katolicyzm niczego nie zmienił, prócz dodania paru ksiąg do ST. Twierdzenia pana Kubika opierają się o błędne założenia. Skądinąd miałyby być te stwierdzenia. Kościół Katolicki wprowadził te kilka ksiąg do ST i również swoją interpretację PŚ. Jednakże wprowadzanie zamętu z Pawłem, itp. uważam za szkodliwe. Ap. Paweł jest skomplikowany. Właściwie jeśli ktoś odrzuca jego, hmm nie pójdzie raczej na zatracenie. Z wielu powodów to czyni, woli prostsze słowa z PŚ. To tak jak ze Świadkami Jehowy, co mówią że Jezus nie jest Bogiem i przerabiają PŚ na swój wzór, określając Jezusa "bogiem" przez małe b, umniejszając jego rolę. Biblia Mesjańska to też taka przeróbka. To nie ma nic wspólnego z prawdą. To własne dodatki, przeróbki, insynuacje np. dotyczące Jezusa, Nowego Testamentu.

Panie Henryku, chciałbym abyś przedstawił w harmonicznym porządku swoje odkrycia i sposób myślenia, żeby nie było niedomówień. Myślę, że dla każdego byłoby to dobre. Wiem, że wielu ci zaufało, wielu też się zawiodło na tobie, może przeżywało rozsterki. Nie jesteś jednak prorokiem, a ludzie w pewien sposób tak myśleli. Ty jednak pisałeś, często zaznaczając w swoich artykułach, że nim nie jesteś, nie jesteś prorokiem. Dlatego ludzie sami muszą poszukiwać prawdy w sumieniu i w oparciu o PŚ.

Sprawa forów, blogów
Nie ma się czemu dziwić takiej emocjonalności u wielu. Ogółem teraz macie konflikt, bitwę między zbawienie.com, wasze forum itp. a panjezusjedynadroga.pl. Na pewno nie jestem za obrażaniem siebie wzajemnie. Powinniście przestać się atakować w ten sposób "antychryst!", "agent!", itp.
Takiej sprzeczki nie ma, np. między wami a detektywprawdy.pl. Może dlatego, że dali sobie poniekąd spokój i wiedzą, że to walka z wiatrakami. Ale zaznaczam ponownie, że obrażanie się jest bez sensu, was ponoszą czasem emocje i niekiedy wychodzi brak merytoryczności. Może lepiej gdyby zamilkł konflikt, ale lepiej jak jest wiele opinii i można to porównać w dzisiejszym świecie.

"Ojciec większy jest ode mnie" (Jana 14:28).
Jezus jest Bogiem zrodzonym zapisanym od początku świata, a Bóg Ojciec Bogiem Odwiecznym.

W tłumaczeniu z greckiego:
Θεὸς (Theos) - Bóg

Tylko w Biblii Mesjańskiej nie mającej żadnych pieczątek, potwierdzeń, napisaną przez amatorów, tylko tam są takie 'rewelacje'. Tak było też z Przykładem Nowego Świata Świadków Jehowy, z jednym szczegółem autorzy przekładu są nieznani. Henryk dzięki własnej Biblii Mesjańskiej zdobył rozgłos, być może jego samoocena wzrosła i doznał szoku, fajnego uczucia 'że' stworzył coś sam.

Jezus jest Bogiem. W jakim sensie? Jedność zamierzeń, myśli celów. Jezus jako Bóg przyszedł w formie cielesnej, dlatego mógłby być kuszony, była taka możliwość. W takiej perspektywie mogłoby mieć to sens.
Dlaczego tak? A czemu Jezus był tym głównym dowodzącym, wyższy od proroków i aniołów? Jezus ewidentnie był kimś więcej. A jeśli chodzi o Stary Testament dekalog. Hmm.. "Nie ma innego Boga poza Mnie". Chodzi tu o główne źródło istnienia, Boga Ojca.
A Jezus jest Bogiem zrodzonym za pośrednictwem Ducha Świętego w łonie Marii dziewicy.

Bóg Ojciec w ST działał początkowo w sposób i rozumowo ludzki. Później wysłał na Ziemię na swoje podobieństwo Boga w formie duchowej ale ciałem obecny. W celu zawarcia Nowego Przymierza z ludźmi i ustanowienia przyszłego Królestwa Bożego. Odnowienie relacji jak za Edenu.
Spójrzmy, Bóg musiał zesłać swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby dotrzeć do ludzi. Mianowicie Bóg Ojciec całym tym wszystkim kontrolował z Nieba.
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 13:02
Dlatego nadal mam pytanie czy ten meteor to nie było ostrzeżenie- ze mamy tu wojnę ??? O co my tu walczymy między sobą o Boskość Isusa ? jak by nie był Bogiem to by nie powstał z martwych ...a przepiowiedział to w przypowieści o światyni o Jonaszu w rybie... w dzisiejszych czasach gdzie na tym swiecie diabeł włada my- nowonarodzeni walczymy o Boskość Isusa- a rogaty ma ubaw...
Kto za to oberwał nawet jeśli oddał Mu Isusowi chwałę ?? a oddawali ... kobieta dotknęła jego ubrania i wyzdrowiała...druga włosami go obmyła... jak człowiek rzucił się i oddał pokłon aniołowi to go pouczył żeby Bogu oddał pokłon- Isus nikogo nie pouczał...on uzdrawiał, leczył, wskrzeszał.... Tylko BÓG to potrafi. W sekundę wskrzsić cuchnące zwłoki... świadczył o Bogu swoim Ojcu . na ziemi Był DOSKONAŁYM OBRAZEM OJCA .


Ostatnio zmieniony przez lusia dnia 1st Listopad 2015, 19:36, w całości zmieniany 1 raz

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
avatar
Poznanie Prawdy
Liczba postów : 29
Join date : 21/03/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 13:29
Szatan stara się za wszelką cenę niszczyć wiarę ludzi, wiarę w Boga, w Jego Święte Słowa. A spójrzmy co ludzie robią? Podziały, nowe doktryny, przeinaczenia. Dziś jest wiele znaków w postaci zjawisk fizycznych czy właśnie narastających konfliktów, to wszystko jest schyłkiem, końcówką. Nie dajmy się zwieść swojemu umysłowi.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 13:45
Message reputation : 100% (1 vote)
Jest tak jak napisał Cyryl..niestety, ale wielu z nas jest nadal pod kontrolą umysłów i są rzeczy lub tematy, które niekoniecznie mogą być do końca przez wszystkich zrozumiane.

Poznanie Prawdy, może dopatrujesz się tutaj jakiegoś spisku, ale fakt jest taki, że teraz gdy stanęliśmy w sytuacji gdzie coś wisi w powietrzu i nie bardzo wiadomo co się zaraz wydarzy, choć każdy czuje już bliskość Chrystusa, ktoś wprowadza zamęt i rozpoczyna atak...znowu na Henryka i jego, oraz naszą tu na forum działalność.

Wierzysz w to co opowiada Rafał? Twoja sprawa, ale nn dopiero jest manipulantem. Zauważ, że nikt go z tego forum nie wyrzucił. Wyzwał wszystkich i się odwrócił. Sam zaczął się rzucać i osądzać innych poruszając skrajnie trudne do zinterpretowania tematy, a następnie rozpoczął jak jego poprzednicy - Szczytyński czy, BrainBreaker i jeszcze pewnie inni, bezpodstawne ataki. Wtedy został zablokowany..a on robi z siebie ofiarę...
Porównaj jego styl wypowiedzi pełen pych i arogancji, a wypowiedzi nasze tu na forum.."po owocach ich poznacie"...

Nie żebym bronił Henryka, ponieważ ja się od początku nie zgadzałem z jego założeniem jakoby Chrystus był Bogiem.

Od dziecka WIEDZIAŁEM, że Ojciec i Syn to odrębne postacie, jedna większa od drugiej i sam Chrystus to powiedział!!!

Jana 14:28
Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja.

Nie rozumiem czego tu się doszukiwać??!!

JEST NAPISANE CZARNE NA BIAŁYM, A SZATAN PRÓBUJE NAS PODZIELIĆ!!

CZY WY TEGO NIE WIDZICIE???

OPAMIĘTAJCIE SIĘ!!


Nasz Król Chrystus jest na progu..za chwilę będzie tu by nas zbawić, a my tracimy czas na spory o dogmaty i zrozumienie prostych rzeczy, które są WPROST powiedziane!!

Niech Chrystus nadejdzie by ukazać nam CAŁĄ PRAWDĘ i uświęcić imię Ojca, my tego nie zrobimy!!!

Czuję się powoli zniesmaczony tym całym zamieszaniem..to jest robota szatana :/
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 14:55
Dostałem wiadomość z przemyśleniami w temacie od jednego z czytelników tego forum, który również postanowił prowadzić swój blog (www.liksar.wordpress.com ) i chciał się wypowiedzieć:

liksar napisał:
Wiem że nie mam takiego poznania jak wy jeśli chodzi o pismo itc. ale tak na zdrową logikę.
Jeśli Chrystus jest Synem Bożym. To potraktujmy " Bóg" jako imię Stwórcy.. no nie jest to imię, ale określenie, imię może mieć osoba, która została Stworzona ( zauważmy że Chrystus ma imię Isus , co wskazuje na to, że został Stworzony, tak jak Bóg nadał imię pierwszemu człowiekowi Adam ), jeśli przyjęlibyśmy, że Bóg ma na imię Karol... to Chrystus byłby Synem Karola.
To nie jest ta sama osoba, jest to SYN, czyli pierworodny, syn jest jak wiemy w dużej mierze kopią ojca ( u ludzi geny etc. / powiedzmy że no u Boga i Chrystusa jest podobnie) jeśli przyjmiemy, że "nie będziesz miał innych Bogów obok mnie", to nie możemy nazwać Chrystusa Bogiem. Bóg jest jeden, jest to niczym imię Stwórcy. Bóg określa jasno - nie będziesz miał, wiec i nie będziesz nikogo innego traktował jako Boga. Nigdzie nie mamy mowy o tym, że Chrystus jest Bogiem numer 2, a Synem Bożym. Syn zawsze jest mniejszy i młodszy od Ojca.. tak po prostu jest. Zauważmy też, że Bóg Ojciec musiał posłać swego Syna, aby wykupić Nas z grzechu, ponieważ sam nie mógł złamać swego Prawa. Chrystus, to taka sprytna luka "kruczek" do wybawienia ludzi, którego szatan nie przewidział, dlatego Chrystusa zabił .
Dlatego posłał swego Syna ( pewnie 2 osoba w hierarchii po Bogu Ojcu na świecie), a nie sam siebie poświęcił.
Wiadomo, jakby szatan wiedział w jakim celu przyszedł Chrystus i z jaką misją, to by nie pozwolił go zabić, a chroniłby jak oczka w głowie, nawet Henryk o tym mówił.
To że Chrystus nie zaprzecza jawnie, że nie jest Bogiem to taki sam argument, że nie mówi że Nim jest. Wiem, że może moje zdanie niedużo zmienia, ale tak pomyślałem, że napiszę moje zdanie.
To tylko moje luźne przemyślenia.
Może jakoś Ci to na forum pomoże. Pozdrawiam.


Widać więc, że chodzi tu o osobiste zrozumienie tego, co jest napisane w Ewangelii.

Szatan postanowił wybrać punkt zapalny - słaby punkt, by wykorzystać go do podziału i wprowadzenia zbędnego zamętu.

TO JEST JAKAŚ MANIPULACJA
avatar
Hugo
Liczba postów : 260
Join date : 21/03/2015
Age : 34
Skąd : Londyn
http://oislamie.wordpress.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 15:18
Pytanie do Cyryla, gdzie apokalipsa wspomina o tym, e królestwo Isusa będzie trwało 1000 lat, po czym odda on wadzę Bogu Ojcu?
Dan 7:13 I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim.
Dan 7:14 I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo - niezniszczalne.
Zawsze kiedy to czytałam to moim zdaniem w objawieniu nic na ten temat nie ma a jest w ks. Daniela
anowi
anowi
Liczba postów : 99
Join date : 18/03/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 16:10
Message reputation : 100% (1 vote)
Obserwator napisał:
Widać więc, że chodzi tu o osobiste zrozumienie tego, co jest napisane w Ewangelii.

Szatan postanowił wybrać punkt zapalny - słaby punkt, by wykorzystać go do podziału i wprowadzenia zbędnego zamętu.

TO JEST JAKAŚ MANIPULACJA


Ty, ja i wiele innych osób nie uważa Chrystusa za Boga. Dziwi mnie ta nagonka, szanuję poglądy innych, ale tego samego oczekuję w zamian. Przecież jesteśmy dorośli, sama mam już młodość za sobą. Personalne ataki nie robią na mnie wrażenia, bo i tak nic nie zmienią. Widać niektórzy szukają taniej sensacji. Każdy z nas odpowiada sam za siebie, więc nie rozumiem tego oburzenia. Jestem zdania, że jeżeli nie odpowiada mi treść postów na jakimś forum czy też blogu, po prostu nie wchodzę tam i nie czytam. Nie podzielam wszystkich poglądów Henryka, ale nie naskakuję na niego i nie potępiam go, przyjmuję je obojętnie. Jeżeli ktoś się czuje rozczarowany, bądź zgorszony to widać czas na zmianę klimatu i chyba zbędne jest obrzucanie innych błotem.
avatar
Andrzej
Liczba postów : 110
Join date : 18/03/2015
Age : 50
Skąd : Będzin

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 16:42
Dokładnie jak pisze anowi. Jestem zniesmaczony postem "Poznanie Prawdy"
Nikt nie każe brać za absolut wszystko co Henryk pisze. Jednak Twoja krytyka poszła ciut za daleko na osobe Henryka. Nie chcesz nie wierz, masz takie prawo.

Co do kwestii boskosci Isusa wypowiem się jak ja to widze.
Ktos poruszał temat że szatan wiedząc kim jest Isus czyli że jest Bogiem, po co miałby go kusić? Jaki sens tego jest? Przecież mając dostęp do nieba i wiedząc tym samym o Isusie szatan musiał sobie zdawać sprawe że kuszenie go jest bezcelowe jako Boga.
Ja to widze tak. Lusia pisała "jak Isus nie jest Bogiem jak wskrzeszał cuchnące zwłoki itp" Otóż Bóg mu dał taką moc!
Czyż i Apostołowie nie wskrzeszali zmarłych? Byli oni Bogami?Nie. Mieli za sobą Bożą Moc!
biblia mesjańska napisał:(5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.

(6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

(7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.

(Cool Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.

Problem widze w tym tylko że Isus ani nie zaprzeczył ani potwierdził że jest Bogiem. Boskosć przypisywali mu jedynie ludzie.
Dla mnie sprawa nie powiem że jest prosta ale sam Isus wielokrotnie mówił że jest posłańcem i że wypełnia wole Ojca, nie swoją.
To że Bóg mówił "uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo" i że jest użyta w tym liczba mnoga czyli że Bogów było dwóch, nie musiało się to tylko odnosić do Isusa. Mógł tak mówić do aniołów.
Sprawa nie jest prosta ale jak cos nie jest dla mnie proste to zawsze trzymam się słów Isusa że nasze mysli i nasza mowa powinna być prosta i Tak ma znaczyć tak a Nie ma znaczyć nie. Wszystko co ponad to to ludzka filozofia lub interpretacja
avatar
Poznanie Prawdy
Liczba postów : 29
Join date : 21/03/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 17:10
Message reputation : 50% (2 votes)
Obserwatorze
Ehh... Skasował mi się post. Napiszę więc krótszy.
Osobiście nie znam nikogo z tych środowisk dokładnie, bo orientuję się od 2013/14. Mógłbyś opisać jak to się stało, że usunięto pana Rafała Kudrańskiego? Najlepiej na email, oczywiście z dowodami. Albo spytam go osobiście. Zaznaczę raz jeszcze, mnie interesuję Prawda. Zgodzi się ze mną środowisko detektywprawdy.pl i forum-chrzescijan.pl, którzy też jeszcze wierzą,  że Jezus jest Bogiem! I niech będzie Bóg pośród nich!

Jeśli chodzi o stwierdzenia, że ktoś jest agentem, itp. Skąd wiecie Bracia i Siostry,  to tak jakby określać kogoś na postawie mimiki, ruchów ciała. Część dowiecie się, ale to co człowiek ma w głębi, pozostanie. Dlatego napisałem, że jest kilka opcji i tyle w temacie.

Andrzeju,
Mój post był stosowny do sytuacji, zmowy milczenia. Skoro nasza mowa ma być prosta, tak,  tak, nie,  nie to nie dodawajmy czegoś czego nie ma, nie gmatwajmy.

Ja osobiście stanąłem przed przepaścią z dnem bez dna. To myślenie, które zaszczepił w wielu Henryk prowadzi do nicości. Moje kombinowanie, filozofowanie donikąd mnie nie doprowadziło. Straciłem nadzieję w Boże obietnice, w Boga, w boskość Jezusa, w Słowo Boże. Przygniotła agonia, smutek, strach i inne negatywne stany. Stanąłem rozdarty wśród wielu doktryn, nauk. Szatan się spisał, podzielił chrześcijan totalnie, zaszczepił w nich strach.

Zrozumiałem, że ostrzeżenia Braci i Sióstr były znaczące,  prawdziwe. Zdałem sobie też sprawę,  że nie można popadać w skrajności czy też zaufać całkowicie swojemu umysłowi i tworzyć własne teorie przepełnione niepewnością i przeróbkami, aby dopasować do założeń doktryn. To pułapka umysłu, błąd poznawczy.

Kontakt email do mnie: poznanieprawdy@vp.pl
Jakby coś..
lusia
lusia
Liczba postów : 1388
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa
http://mojaopoka.blogspot.com/

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 17:15
Message reputation : 0% (1 vote)
ja powiem tak:

tak tak, nie nie

-chciałabym kiedyś usłyszeć- dzięki Lusiu ze mnie broniłaś...
- liczę się też że mogę usłyszeć- Lusiu myliłaś się...gdyż....

nie chcę się kłócić no to karmi demony

_________________
"Jak łania tęskni do wód strumieni, tak dusza moja tęskni do Ciebie, Boże! "
Psalm 42    Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje: bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas Boże zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego Imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje Imię. (Psalm 79:8-9 .
___________________________________________________________________________________________________________

http://mojaopoka.blogspot.com/
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 18:28
Poznanie Prawdy..tu jest link do postu Rafała, w którym stwierdza, że to jego ostatni post i zakończenie uczestnictwa na forum..nikt go stąd nie wyrzucał:

https://zbawienie.forumotion.com/t98-czy-prawdziwy-nasladowca-chrystusa-moze-zabic-blizniego#2186

I bardzo dobrze, że poszukujesz Prawdy..my również to robimy i nikt nie będzie Ciebie szkalował, ponieważ masz odmienne zdanie. To nie bloga Rafała.
Nie twierdzę, że on jest jakimś agentem, ale jego zachowanie budzi we mnie podejrzenia co do jego osoby. Poza tym jest sprzeczne z naukami Chrystusa.

Jeśli czujesz się źle i czujesz, że twa wiara jest rozchwiana z powodu Henryka, to może zbytnio sugerowałeś się tym co mówi? On jest tylko człowiekiem i nie raz już się mylił.
Jeśli masz jakieś wątpliwości..ja proponuję przeczytać "Kazanie na Górze" - ono szybko stawia na nogi i rozwiewa wątpliwości. Tego się trzymaj, a nie sądów i interpretacji innych ludzi.

Niech Bóg Ci błogosławi!!
avatar
Poznanie Prawdy
Liczba postów : 29
Join date : 21/03/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 18:47
Dostałem informację mailem jak do tego doszło, ale czytałem też posty pana Henryka jak pisał o Rafale Kudrańskim. I powiem szczerze nie podobało mi się to.

Jeśli chodzi o sprzeczność
Tak jak pisałem, droga w skrajność zazwyczaj, jak nie zawsze kończy się sprzecznościami i błędnym kołem, co widać tutaj. A wiarygodność wasza jest trudna do wychwycenia, co wynika to z moich obserwacji. Niestety w gąszczu postów, kłótni i niepotrzebnych komentarzy złośliwych trudno wypowiedzieć się po czyjejś stronie.
Jednakże mogę się wypowiedzieć po stronie Prawdy, a prawda nie sądzę by leżała w gąszczu chaosu nieokreślonych, zmiennych, przeróbkowych prawd, wierzeń. Muszę stwierdzić niestety, że nie potrafię już przewidzieć dokąd to prowadzi.
avatar
Poznanie Prawdy
Liczba postów : 29
Join date : 21/03/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 1st Listopad 2015, 19:29
Kod:
Rafał sam odszedł a ja mu zablokowałem konto i już tutaj nie będzie pisywał, nawet, jeżeli jego blog znacznie się poprawi.
https://zbawienie.forumotion.com/t98p15-czy-prawdziwy-nasladowca-chrystusa-moze-zabic-blizniego

I na tym może zakończymy kwestię związaną z panem Rafałem.

Jesteśmy tylko ludźmi, ale naprawdę wasze komentarze i ciągłe ataki z jednej i drugiej strony są nie do wytrzymania. Na razie tylko negujecie fragmenty/części Pisma Świętego i żyjemy w czasach, kiedy najprawdopodobniej Biblia zostanie zapomniana i totalnie zniszczona, wykrzywiona, a nie doznamy szoku prawdy.
Sponsored content

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 3 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach