Zbawienie Narodu Wybranego przez Boga
Czy chcesz zareagować na tę wiadomość? Zarejestruj się na forum za pomocą kilku kliknięć lub zaloguj się, aby kontynuować.

Go down
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 10th Listopad 2015, 15:49
No właśnie!!..ten syndrom niedowartościowania, to aż bije w oczy.

Racja Mutu..Szcz robi za przydupasa masonów Wink
Mutu
Mutu
Liczba postów : 519
Join date : 18/03/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 10th Listopad 2015, 18:00
Obserwator
dla mnie to jest widoczne jak na dłoni. Wystarczyło widzieć jego zainteresowania i sygnały jakie wysyła.

Zainteresowania...

Diabelska ziemia kulka odwrócona na lewą stronę - mason Kepler.

Jerozolima nad Bosforem - ruscy naukowcy z radzieckich instytutów "naukowych" a raczej propagandowych, specjalizujących się w walce z chrześcijaństwem.

Słowiańszczyzna - własne wariacje, tak debilne, że awangarda tematu kiedy zobaczyła te wypociny, kiedy ktoś je wrzucił z you tuba na forum, orzekła że to musi być albo kompletny głąb albo celowo mąci wodę celem ośmieszania tematu Słowian.

Można wymienić jeszcze kilka ale to wystarczy. Każdy kto ma o jedna szarą komórkę więcej od jego sekciarzy jest w stanie wyłapać o co w tym chodzi.


A przydupasem masonów to on chciałby być, po to min robi te "mrugnięcia" paluszkami do nich w filmiku Alexa (chazara) tyle, że u nich nawet na przydupasa to trzeba być co najmniej 3 razy bystrzejszym niż on jest.

avatar
levrone55
Liczba postów : 128
Join date : 18/03/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 11th Listopad 2015, 01:53
Message reputation : 100% (1 vote)
Wyrazny podzial i hierarchia.
Ez 34
(24) A Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich - Ja, Pan, to powiedziałem
avatar
levrone55
Liczba postów : 128
Join date : 18/03/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 11th Listopad 2015, 02:13
Message reputation : 100% (1 vote)
Ez37
24) I sługa mój, Dawid, będzie księciem pomiędzy nimi; będzie jeden pasterz nad wszystkimi; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je

Kolejny raz potwierdzona hierarchia.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4378
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 14th Listopad 2015, 03:11
Message reputation : 100% (1 vote)
Mamy ruch przeciwko Chrystusowi i Nowemu Testamentowi w osobie Brain Breakera.

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/11/07/henryk-zrobil-ogromne-postepy-w-poznaniu/comment-page-1/#comment-2845

Obiecałem mu, że sprawdzę proroctwa dotyczące Mesjasza i dotrzymałem słowa.

Staro testamentowe dowody na Chrystusa


Zrodzony z kobiety
Rodzaju 3:15 I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Narodzi się w Betlejem.
Micheasza 5:1 Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych.

Będzie królem
Jer 23:5 Oto idą dni - mówi Pan - że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Jer 23:6 Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą.

 Psalm 110:1 Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! 2 Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich! 3 Lud twój chętnie pójdzie za tobą W świętej ozdobie, Gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź twoja zrodzi ci się Jak rosa z zorzy porannej. 4 Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. 5 Pan po prawicy twojej Zetrze królów w dzień swego gniewu. 6 Będzie sądził narody, pobije wielu Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. 7 Będzie pił w drodze ze strumienia, Dlatego głowę podniesie.

Psalm 22:2 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił...? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Większość psalmu.


Daniela 7:13 I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. Dan 7:14 I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza - władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo - niezniszczalne. 

Jeremiasz 31:31 Oto idą dni - mówi Pan - że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. 32 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - 33 Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. 34 I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.
(24) Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi oraz świętemu miastu na zakończenie grzechu, zaprzestania przewinień i obmycia nieprawości oraz dokonania przebłagania za nieprawości, oraz wprowadzenia wiecznej sprawiedliwości, aż do zapieczętowania wizji oraz do namaszczenia Najświętszego. (25) Będziesz wiedział i rozumiał: odkąd wyszło polecenie jako odpowiedź dla budowy Jerozolimy, do Mesjasza Księcia będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; i wtedy czas powróci i ulica będzie budowana i mur, a czasy będą ciężkie. (26) A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Namaszczony będzie zniszczony i nie będzie wydany wyrok na niego; a on zniszczy miasto i świątynię wraz z księciem, który nadchodzi; oni będą odcięci w powodzi i aż do końca wojny, która się szybko skończy, on przeznaczy miasto na spustoszenie.

Wersja Septuaginty - zapowiedź Mesjasza, jego śmierci i zburzenia Jerozolimy.
(24) Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi oraz świętemu miastu na zakończenie grzechu, zaprzestania przewinień i obmycia nieprawości oraz dokonania przebłagania za nieprawości, oraz wprowadzenia wiecznej sprawiedliwości, aż do zapieczętowania wizji oraz do namaszczenia Najświętszego. (25) Będziesz wiedział i rozumiał: odkąd wyszło polecenie jako odpowiedź dla budowy Jerozolimy, do Mesjasza Księcia będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie; i wtedy czas powróci i ulica będzie budowana i mur, a czasy będą ciężkie. (26) A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Namaszczony będzie zniszczony i nie będzie wydany wyrok na niego; a on zniszczy miasto i świątynię wraz z księciem, który nadchodzi; oni będą odcięci w powodzi i aż do końca wojny, która się szybko skończy, on przeznaczy miasto na spustoszenie.

Izajasza 61:1 Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie,
Spełniony Mateusza 3:16 A gdy Jezus został ochrzczony, wtedy wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. 17 I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.

Wjazd do Jerozolimy.
Zachariasza 9:9 Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy.

Cena zdrady - 30 srebrników.
Zachariasza 11:10 Potem wziąłem moją laskę "Przychylność" i złamałem ją, ażeby zerwać moje przymierze, które zawarłem ze wszystkimi ludami. 11 I zostało zerwane w owym dniu. A kupcy owiec, którzy mnie pilnowali, poznali, że to było słowo Pana. 12 Wtedy rzekłem do nich: Jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie! I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników. 13 Lecz Pan rzekł do mnie: Wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką mnie oszacowali! Wtedy wziąłem trzydzieści srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca.


Historia Isusa Chrystusa w proroctwie Izajasza.


Izajasza 53:1 Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło?  2 Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. 3 Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. 4 Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. 5 Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. 6 Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. 7 Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. 8 Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. . 9 I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. 10 Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.  11 Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie.  12 Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.

Jest tego znacznie, znacznie więcej i wersety te w pełni potwierdzają Ewangelię Mateusza, Ew. Jana oraz jest wiele proroctw w Objawieniu, które są rozwinięciem proroctw dawnych proroków.

Jest tego masa i jest ewidentne, że Chrystus oddał za nasze grzechy swe życie, ale nie ma nigdzie ani jednego znanego mi wersetu, który zapowiadałby Go jako Boga.

W jednym Brain Breaker ma rację - Nowe Przymierze nie zostało dokonane. [b]Jest to dezinformacja grupy faryzeusza Pawła.

W tym świetle odrzucanie Mesjasza jest olbrzymim nieposłuszeństwem wobec Boga który ustanowił nam Syna, aby poniósł nasze grzechy na krzyż.


Miejmy nadzieję, że nasz brat BB dojdzie wcześniej czy później do tego samego wniosku.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Mutu
Mutu
Liczba postów : 519
Join date : 18/03/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 17th Listopad 2015, 14:32
Wszedłem odwiedzić naszego "przyjaciela"...

Zobaczcie co on wyprawia. Wiem, że to nie ładnie tak pisać o bliźnim ale ten typ jest bezapelacyjnie chazarskim bydlakiem.
Teraz to już jest pewne.
Zastanawiające, że każdy kto zajmuje się niebocentryzmem po czasie ląduje w objęciach diabła. Przykładów znamy więcej przecież, więc o czymś one świadczą.

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/11/16/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-36-jezus-chrystus-jest-synem-lucyfera/

Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 17th Listopad 2015, 17:06
Message reputation : 100% (3 votes)
Konkretny demon go posiadł, dawno temu napisałem  że jak się usilnie prosi Boga o poznanie a Bóg nam tego nie da, to  otrzymamy je ale od drugiej strony. B.B. dostał "przelew" prosto od szatana. Upodobnił się do Pawła Szydłowskiego, z którym możliwe że współdzielą tego samego demona. Nadmierna pewność siebie to oznaka że straciło się roztropność a diabeł tasuje karty.

Niech to będzie przestrogą dla każdego z nas, słabym zawsze odwala w trakcie ćwiczeń, co dopiero będzie w bitwie.
Mutu
Mutu
Liczba postów : 519
Join date : 18/03/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 17th Listopad 2015, 21:30

Ta buta, pewność siebie, brnięcie w temat jak muł i do tego taka maniera wyniosłości i uważania innych za ciemniaków. To wszystko pachnie diabłem.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4378
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 22nd Listopad 2015, 12:56
Ponownie skonfrontowałem swoją wiedzę biblijną z BB i zorientowałem się, że takze w Septuagincie można znaleźć małe problemy.

Sprawdziłem kilka wersetów i... okazało się po tekście Septuaginty, że Mateusz dobrze cytował Izajasza 42 rozdział ale w dzisiejszej Septuaginciue jest mały błąd, który można logicznie łatwo wyjaśnić.

Napisałem więc tam mego posta następującej treści.

Przyjrzawszy się bliżej Septuagincie Brentona Izajasza 42 rozdział to widać wyraźnie, że Jacob wymieniony w 1-szym wersecie nie ma sensu i definitywnie jest to skażenie, czy też błąd tłumaczy, czy na grekę czy na angielski z greki. Naród Izraela miał leczyć ślepotę, czy raczej miał być nauczany i leczony przez Syna Bożego?

Jeżeli usuniemy Jacob z pierwszego wersetu, to doskonale potwierdza to ewangelię Mateusza, w której Chrystus udowadnia, że posiada Ducha swego Ojca i dzięki jego mocy uzdrowił ślepca jako ten, który w przyszłości będzie sądził pogan.

Izrael nikogo nigdy nie będzie sądził ale sąd Bóg dal Chrystusowi i praktycznie Izajasz i Mateusz nawzajem się potwierdzają.

A Objawienie ukazuje nam dobitnie,  w jakich czasach obecnie żyjemy i koniec Wielkiej Nierządnicy oraz Babilonu Wielkiego jest bardzo blisko.

Wiemy wystarczająco dużo, a by z ufnością czekać na osobiste działanie albo Boga, abo księcia Michała z ramienia Boga albo Syna Bożego jako Króla.

Jeżeli popełniamy gdzieś małe błędy, nie jest to naszą winą i w takim przypadku nie podlegamy jakiekolwiek karze.

Bóg zgodnie z Jego obietnicą z czasem wszystko jednoznacznie wyjaśni.

:-)

BB nie bój się, jeżeli popełniasz błąd w ocenie Syna Bożego, będzie ci to wybaczone - NT o tym wyraźnie mówi.

Jestem ciekaw jak się do tego odniesie.

Jest z tego ciekawa lekcja. Trzeba Biblię czytać z niezwykłą uwagą i mieć oczy szeroko otwarte, oraz prosić Boga o zrozumienie.

Problem tkwi w tym, że  w Septuagincie ten pierwszy werset mówi o Jakubie, jako słudze Boga.

Dalej werset podaje, że... Dałem Mu swego Ducha aby osądził Pogan.

Ale masorecki przekład oddaje to:

Isa 42:1  Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo.

Reszta rozdziału mówi wyraźnie o sądzie jednej Osoby, czyli Chrystusa nad Poganami, co jest całkowicie zgodne z wieloma innymi wersetami ST i oczywiście tego rozdziału Izajasza.

Co najważniejsze, jest to całkowicie zgodne z zacytowanym przez Mateusza fragmencie Septuaginty tegoż właśnie rozdziału.

Oto rozdział Mateusza, kwestionowany przez Krystiana, w którym nie dopatruję się błędu.

Mat 12:17  Żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach:
Mat 12:18  Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. Złożę na niego Ducha mego, a On obwieści narodom sąd.
Mat 12:19  Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego.
Mat 12:20  Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości.
Mat 12:21  A w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję.
Mat 12:22  Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak że odzyskał mowę i wzrok.
Mat 12:23  I zdumiony był cały lud, i mówił: Czy nie jest to Syn Dawida?

Znalazłem także bardzo ciekawy rozdział 41 Izajasza na temat Słowian (Narodu Wybranego) i warto go dokładnie przeczytać. Septuaginta się w tym przypadku z pewnością nie myli ale muszę dokładnie przetłumaczyć cały rozdział na polski.

W polskiej wersji jest mowa o jednym wybrańcu a w Septuagincie jest mowa o dwóch.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 23rd Listopad 2015, 02:31
thewordwatcher napisał:Jestem ciekaw jak się do tego odniesie.

Odniósł się tak:

Brein Breaker napisał:Brain Breaker Post author22 November 2015 at 13:00
Ojeneczki… O mamuńciu. Henryku, życzę ci żebyś więcej poczytał proroków.

Like
https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/11/07/henryk-zrobil-ogromne-postepy-w-poznaniu/comment-page-1/#comment-2974

Henryku Brein Breaker swoje "pomysły" bazuje na Tanach:

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/07/27/co-szatan-zrobil-z-biblia-cz-28-pawel-i-zmartwychwstaly-jezus-bajka-dla-tych-co-nie-znaja-tanachu/

czym jest Tanach:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tanach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Testament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masoreci

Żydowski Instytut historyczny napisał:TANACH (TaNaCh – akr. hebr. słów: Tora = Prawo [nazwa ta bywa czasem przenoszona na całą BH], Newiim = Prorocy, Ktuwim = Pisma; jid. T(a)nach); Kitwe(j) Kodesz (hebr., Święte Pisma); Mikra (aram.) – święta księga judaizmu, na którą składają się teksty hebrajskie i – w niewielkiej części – aramejskie, pochodzące z okresu od 1400 [1200] do 400 p.n.e. lub – według innej datacji – z 900/800-165 p.n.e. Jej kanon (tzw. palestyński) został ustalony na synodzie w Jawne (ok. 100 n.e.); ważną przy tym rolę odegrał Rabi Akiwa, dzięki któremu włączono doń – jako już ostatnie – Pieśń nad pieśniami oraz księgi Koheleta i Estery. W Jawne dokonano też wyboru tekstów poszczególnych ksiąg z wielu istniejących wówczas wersji. Odtąd wyłącznie nimi należało się posługiwać w kulcie synagogalnym i nauczaniu religijnym. Obowiązujący tekst nosił miano tekstu masoreckiego (masora i masoreci). Wszystkie wersje BH, odbiegające od przyjętego kanonu, miały zostać złożone w genizach synagog, a po upływie pewnego czasu – pochowane w ziemi; brak zachowanych starych rękopisów, dowodzi że postanowienie owo musiało być ściśle przestrzegane; jedyny wyjątek stanowią znaleziska z genizy kairskiej synagogi. Nad poprawnością i wiernością przekazywanego z pokolenia na pokolenie tekstu BH czuwali uczeni żydowscy, zwani masoretami; dzięki nim do przepisywanego przez kopistów w ciągu wielu wieków tekstu nie wkradły się już – poza dawniejszymi – nowe błędy. Między VII a X w. masoreci z Tyberiady, chcąc ułatwić Żydom żyjącym w diasporze i posługującym się na co dzień rozmaitymi językami prawidłowe odczytywanie tekstu, tak by nie popełniali oni błędów, nanieśli zapis samogłoskowy (umieszczony pod linią) na tekst BH, tradycyjnie zapisywany dotychczas samymi spółgłoskami (por. hebrajski alfabet), oraz zaznaczyli akcenty (w Babilonii dokonano podobnego dzieła, ale samogłoski umieszczono ponad linią tekstu; por. nakdanim). W IX w. tekst BH został podzielony na wersy oznaczone numerami. Kanon BH stanowią trzy części: 1. Tora (hebr., Prawo, tj. Pięcioksiąg Mojżesza; por. Prawo Mojżeszowe), zawierająca Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb i Powtórzonego Prawa; 2. Newiim (hebr., Prorocy; Prorockie Księgi), w której wyróżniono działy: Newiim Riszonim (hebr., Prorocy Wcześniejsi [Pierwsi, Dawniejsi]), zawierający księgi Jozuego, Sędziów, 1 i 2 Samuela, 1 i 2 Królewską (Królewskie Księgi); oraz Newiim Acharonim (hebr., Prorocy Późniejsi [Ostatni]), w którym znajdują się księgi trzech tzw. Proroków Większych (Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela) i Dwunastu Proroków Mniejszych (Ozeasza, Joela, Amosa, Obadiasza, Jonasza, Micheasza, Nachuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza); 3. Ktuwim (hebr., Pisma), na które składają się księgi: Psalmów, Przysłów, Hioba, a także Pięć Zwojów (hebr. Chamesz Megil(l)ot, do których należą: Pieśń nad pieśniami; księgi Rut, Lamentacji, Koheleta i Estery), oraz Księgi Daniela, Ezdrasza, Nehemiasza i Kronik. Ogółem w skład BH wchodzą 24 księgi, stąd w języku hebrajskim bywa ona także nazywana Esrim we-Arba (Dwadzieścia Cztery). Najstarszym tłumaczeniem BH jest jej aramejski przekład, zwany Targumem. Z III w. p.n.e. pochodzi powszechnie w diasporze używany grecki przekład BH, tzw. Septuaginta (zw. Kanonem aleksandryjskim), którym również posługiwali się chrześcijanie. Na polecenie Rabiego Akiwy, rabi Akwila na początku II w. n.e. dokonał wiernego tłumaczenia na język grecki, ustalonego na synodzie w Jawne kanonu BH, który miał zastąpić Septuagintę. W szkołach żydowskich poza Palestyną, używano owego przekładu Akwili aż do końca V w. (nie zachował się on jednak do naszych czasów i znany jest jedynie z fragmentów zachowanych w Heksapli Orygenesa, pochodzącej z ok. 240 n.e.). Kościół katolicki przyjął łacińskie tłumaczenie BH, zwane Wulgatą, pochodzące z IV w. W X w. BH została przez Saadię Gaona przełożona na język arabski, a w XV w. – na język jidysz. Pierwsze drukowane wydanie BH in folio miało miejsce w 1488. W 1524-1525 w Wenecji Daniel Bomberg wydał opracowany przez Jakuba ben Chaima – korzystającego z XIII-XV-wiecznych rękopisów – tekst masorecki BH wraz z komentarzami i trzema Targumami (pod nazwą Mikraot G(e)dolot), powszechnie używany, aż do naszego stulecia. Obecnie tekst BH oparto na starszym, bo pochodzącym z X w. masoreckim opracowaniu Aarona ben Mosze ben Aszera, odtworzonym na podstawie kodeksu, znajdującego się w Sankt Petersburgu. W Polsce powstało zaledwie kilka fragmentarycznych żydowskich tłumaczeń BH na język polski (I. Cylkowa, z 1883-1914, wyd. Warszawa, Kraków; F.T. Aszkenazego Psałterz, Lwów 1927-1930; J. Miesesa Pięcioksiąg Mojżesza, Przemyśl 1931; S. Spitzera, wyd. Kraków 1937). Próbę laickiego tłumaczenia podjął A. Sandauer, przekładając Księgę Rodzaju („Literatura na Świecie” 4 [1974], z. 3). (Zob. też: Cenerene; d(e)rasz; maamadot; minjan szetarot; p(e)szat; P(e)szita; pos(e)kim; tagin; Tory studiowanie)
http://www.jhi.pl/psj/Biblia_Hebrajska

W Tanachu jest księga estery i jest to księga masoretów!!! Czyli niepotrzebnie Henryku się produkujesz u Brein Breakera!!!

Krystian wierzy tekstom masoreckim.... czyli o czym można dyskutować z człowiekiem.

Co do Tory. Do tutaj:

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/12/22/upadek-cyryla-i-agonia-zboru-zbawienie-com-kacik-kabaretowy-koszerne-swinie/

mnie obsmarował ale tutaj:
Brein Breaker napisał:
Żyjemy obecnie w rozproszeniu, a obecne państwo Izrael to twór masonów. Nie da się wypełniać całkowicie Tory bez Państwa Boga na ziemi i bez świątyni. Ale to nasza wina, że Bóg nas wygnał z ziemi i się przed nami schował.
https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/08/28/oficjalna-uprzejma-odezwa-do-elity-polskiego-chrzescijanstwa/

Brein Breaker przyznaje mi racje, że nie da się wypełnić Tory bez Królestwa Bożego na ziemi!!!

O czym ja mam z Brein Breakerem????

Facet plącze się w zeznaniach!!! Dlatego nie ma sensu się nim zajmować!!!

thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4378
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 23rd Listopad 2015, 04:48
Message reputation : 100% (3 votes)
Nie miałem czasu na dokładne przejrzenie motywów postępowania BB ale... musiałem wiele rzeczy uczciwie skonfrontować z wiedzą biblijną jaką posiadam i praktycznie rozwiązałem owe problemy w zupełnie inny sposób,.

Ale chcąc być uczciwym wobec Boga i czytelników nie mogłem tego pominąć milczeniem i dziękuję serdecznie Cyrylu, że zadałeś sobie wiele trudu na znalezienie motywów działania wielu ludzi, ponieważ właśnie motywy ujawniają nam ich rzeczywiste zamiary.

Przed chwilą umieściłem nowy artykuł p[oświ9ęcony tym sprawom podając linki do ludzi praktycznie mnie opluwających, aby uczciwy czytelnicy mogli sprawdzić osobiście, jakie motywy kierują tymi, którzy praktycznie mnie szkalują.

Przyczyny owych ataków opisałem bardzo precyzyjnie i na pewno doleje to oliwy do ICH ognia, ale ja się liczę tylko i wyłącznie z opinią Boga, którego oblicza nigdy nie chciałbym zasmucić ani zawieść Jego zaufania.

Link do artykułu -http://www.zbawienie.com/ataki2.htm

W tym artykule praktycznie także obnażyłem intencje BB.

Powiem otwarcie - zdaję robię sprawę z tego, że jestem na muszce satanistów i tylko opieka Boga mnie ratuje. W przeciwnym przypadku już byłbym martwy.

Nie ukrywam się i nawet moje nazwisko a nawet adres jest znany. Nie dbam o moje życie ponieważ poświeciłem je Bogu i jeżeli Jego wolą jest moja śmierć w służbie dla Niego, będzie to dla mnie zaszczytem - nie tylko umrzeć dla Boga ale być przez Niego zmartwychwbudzonym do otrzymania Jego nagrody.

Staram się być naśladowcą Chrystusa a On miał cały świat przeciwko sobie.

Jestem szczęśliwy, że i mnie to samo spotyka, ponieważ świadczy to o tym, że On mnie ceni i szatan nienawidzi. Odwrotność tego jest nie do pomyślenia.

Taka jest moja pozycja i nie mam zamiaru jej zmieniać.

To, że jeszcze żyję uważam za... bonus!

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
Olo
Olo
Liczba postów : 440
Join date : 21/03/2015
Age : 59
Skąd : Kraków / Polska

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 23rd Listopad 2015, 08:58
Message reputation : 100% (2 votes)
Cała ta "sprawa" pokazuje nam jedno - jak WAŻNA jest znajomość Biblii. Być może nawet sam Bóg ją zaaranżował by uzmysłowić nam że konieczne jest Jej codzienne czytanie, rozważanie i gorąca dyskusja na Jej temat. Człowiek bez dogłębnego poznania i"zrozumienia" , trafiając na antyzbawienie.com jest bezradny, czyta te pełne zatroskania o nasze zbawienie bzdury i zostaje zmanipulowany niemal od pierwszych słów. I już jest po "tamtej" stronie... A przecież to o to IM chodzi - żeby jak najwięcej ludzi NIE poznało prawdy... Dla ludzi, którym Bóg otworzył oczy sprawa jest prosta - ZNAJĄC Słowo Boże, mając je w sercu , od razu "widzimy" motywy....i czujemy siarkę...
Proponuję krótką modlitwę za tych ludzi i przestańmy się tym zajmować - róbmy swoje , szkoda czasu , nie wiadomo ile go nam jeszcze zostało...
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4378
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 23rd Listopad 2015, 15:34
Message reputation : 75% (4 votes)
Jest jeszcze jedna kwestia warta omówienia. Czas jest naprawdę bliski i ciśnienie na całym świecie wzrasta. Wielu 'ludziom' robi się gorąco pod kołnierzykami z papieżem włącznie.

Odbywa się naturalna selekcja i jedni decydują się na służenie Bogu, inni decydują się na odwrotność tego.

1. Czy musimy służyć Bogu?

Nie ma na to przymusu i przykazania i nie od tego zależy zbawienie. Zbawienie zależy od naszego traktowania innych oraz od wypełniania Przykazań i w miarę możliwości stosowania się do Prawa Tory. Ofiary nas nie obowiązują ponieważ nie ma świątyni, oraz ostateczną ofiarę za nasze grzechy poniósł Syn Boży.

Pewne prawa, jak zabijanie czarownic za służenie demonom - ten sąd należy pozostawić Bogu oraz wyznaczonym przez niego sługom. W przeszłości tacy sędziowie istnieli ale dzisiaj ich nie ma!

Ale mamy inne prawa, jak współżycie małżeńskie podczas okresu - kategoryczny zakaz. Nakaz świętowanie sabatu czy zakaz jedzenia mięsa wieprzowego uważany przez Stworzyciela za mięso nieczyste.

Nawet próby stosowania się do tych praw już będą przez Boga odebrane jako pozytywny znak i chęć życia w Jego Królestwie oraz pod Jego Prawem.

Nakaz dziewictwa! Pomyślał ktoś o tym? :-)

2. W jaki sposób możemy służyć Bogu?

Przede wszystkim, nie każdy odczuwa taką potrzebę oraz nie każdy potrafi i posiada potrzebną wiedzę.

Ale miłując naszych bliźnich dajemy świadectwo, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Najtrudniejsza rzecz i nasi wrogowie udowadniają wielu z nas, że swym postępowaniem i zachowaniem się Bogu chwały nie przynoszą.

Zwróćmy też uwagę na cel przyjścia Chrystusa na ziemię.Przyszedł głównie po wybranych apostołów, z którymi będzie sprawował rządy w Królestwie Bożym nad zjednoczonym Izraelem.

Apostołowie - to był jeden motyw.

Innym była potrzeba wyjaśnienia dokładniejszego kwestii Prawa - czyli jak je stosować i w jakim zakresie.Głównym celem przybycia Isusa Chrystusa na ziemię było złożenie okupu wymaganego przez Torę za grzechy ludzkości.

Chrystus stał się Barankiem ofiarnym i tym samym właśnie Chrystus utorował drogę do wypełnienia Bożego planu połączenia Izraela.


Bez Jego ofiary plan Boży nie mógłby być realizowany i szatan miałby wiele pretensji do Boga za nie stosowanie się do własnego Prawa, które wyraźnie mówi, ze karą za grzech jest śmierć.

Wyzwolenie Izraela i wybaczenie grzechów, jak masowego bałwochwalstwa nie miałoby podstawy prawnej.

Szatan taki wyrok śmierci otrzymał i atakowałby Boga za niekonsekwencje w stosowaniu Prawa tylko względem szatana a nie względem ludzkości.

Dlatego Isus nas wykupił od śmierci, co rozwścieczyło szatana za takie genialne rozwiązanie prawne kwestii winy za grzechy.

 Bóg złożył ofiarę z Syna za nas a Syn oddał za nas swoje życie - za nas oraz na potwierdzenie Prawa.

Jeszcze jedno zostało osiągnięte.

Właśnie dzięki ofierze Isusa Bóg może dopełnić swej obietnicy wyzwolenia Narodu Wybranego.

W tym kontekście widać wyraźnie, że cały plan Boga wymagał ofiary aby Jego Prawu stało się zadość i plan Wyzwolenia Narodu Wybranego może być realizowany.

Oznacza to, że wszystko jest doskonale opracowane przez Ojca i Syna i wszystkie elementy Ewangelii - Dobrej Nowiny o planowanym Królestwie muszą się ze sobą harmonizować.

Czyli - musi być Prawo czyli Tora, musi być złożona ofiara za nasze grzechy i to toruje drogę Bogu ku realizacji Jego planu wyzwolenia Narodu Wybranego.

Czy można z tego odrzucić jakikolwiek element?

Oczywiście że nie i dopiero teraz zacząłem w pełni rozumieć ową Dobrą Nowinę o Królestwie.

Dopiero teraz to wszystko ma głęboki sens.

Chcąc służyć Bogu powinniśmy służyć braciom i siostrom w TAKTOWNYM ostrzeganiu ich opotrzebie zaprzestania bałwochwalstwa, zaprzestania wielbienia Królowej Niebios oraz o bliskim wyzwoleniu Narodu Wybranego.

Ci, którzy odrzucają plan Królestwa Bożego, praktycznie odrzucają ofiarę Chrystusa.

Może kiedyś się opamiętają.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Skiper
Liczba postów : 169
Join date : 17/04/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 24th Listopad 2015, 15:09
Bardzo ciekawy frament z I List św. Jana rozdział 5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
"18 Wiemy, że każdy, kto się narodził
z Boga, nie grzeszy, ale kto się
narodził z Boga, zachowuje samego
siebie, a zły go nie dotyka.
19 Wiemy, że jesteśmy z Boga,
a cały świat tkwi w niegodziwości.
20 A wiemy, że Syn Boży przyszedł
i dał nam rozum, abyśmy poznali
prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym
prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie
Chrystusie. On jest prawdziwym
Bogiem i życiem wiecznym.

21 Dzieci, wystrzegajcie się bożków.
Amen."

Biblia Mesjańska
"(20) Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Isusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym."
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4378
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 24th Listopad 2015, 15:50
Message reputation : 100% (1 vote)
Owszem, pisze tak, ale... to nie są ani słowa Boga ani słowa Syna.

Słowa Boga i Syna są Prawdą. Tymczasem listy Jana są niepewne i autor nie jest 100% potwierdzony.

Ostrym przeciwieństwem jest ST, doskonale potwierdzony przez wiele źródeł.

https://pl.wikipedia.org/wiki/1._List_Jana

Mamy także ewidentny fałsz w 1 Liście Jana na temat Trójcy."...a ci trzej jedno są"

Te słowa znajdziemy w Biblii Gdańskiej w wersetach z 1 Jana 5:7, 8

"Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie:
Ojciec, Słowo, i Duch Święty, a ci trzej jedno są.
A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch, i woda, i krew,
a ci trzej ku jednemu są."

Fraza "ci trzej jedno są" to wstawka mająca za zadanie wesprzeć doktrynę o tzw. trójcy. Zawierają tę wstawkę też przekłady Wujka i Dąbrowskiego (z łaciny).

http://www.biblia.wortale.net/86-Czy-slowa-Ojciec-Slowo-i-Duch-Swiety-a-ci-trzej-jedno-sa-pochodza-z-Pisma-Swietego.html

Aby Isusa Chrystusa tytułować Bogiem musiałoby być usunięte pierwsze przykazanie i musiałoby je zastąpić przykazaniem - Będziesz wielbił Syna jako Boga, albowiem oboje są Bogiem.

A takiego przykazania nie było i nie ma.

W sumie oba wątpliwe teksty mają dokładnie ten sam cel! Zrównanie Syna z Ojcem, co jest według 1 przykazania... ostrym złamaniem Prawa Bożego i Chrystus nigdy nie czynił się równym Bogu Ojcu.

Wręcz przeciwnie.


_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Skiper
Liczba postów : 169
Join date : 17/04/2015

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 24th Listopad 2015, 16:31
Message reputation : 100% (1 vote)
thewordwatcher napisał:
Chrystus nigdy nie czynił się równym Bogu Ojcu.

Wręcz przeciwnie.


znalazłem kilka przykładów wypowiedzi Jezusa osobiście (w żadnym wypadku proszę nie odbierać moich postów jako personalne potyczki, chcę po prostu poznać Wasze zdanie):

"gdyż nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu" (J 5,18)

"Jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich" (J 8,24)

"Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM ..." (J 8,28).

"Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogim i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi." (J 13,13-14).

"Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem." (J 8,58)

załączam również znalezioby w sieci cytat:

"W Nowym Testamencie właściwie nieustannie natrafiamy na świadectwa boskości Zbawiciela. Weźmy taki oto szczegół: Najwięksi z proroków pamiętali, że są jedynie sługami Boga i żaden z nich nie odważył się głosić słowa Bożego swoim własnym autorytetem. Swoje nauki poprzedzali obwieszczeniem, że "to mówi Pan", że taka jest "wyrocznia Pańska". Inaczej Pan Jezus. On jedyny spośród proroków głosi słowo Boże swoim własnym autorytetem: "Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj... A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi" (Mt 5,21n); "Uczył ich jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie" (Mt 7,29).

Chrystus Pan przypisuje sobie atrybut wszechobecności, a przecież tylko sam Bóg może być wszechobecny: "Gdzie dwaj lub trzej zbiorą się w imię moje, tam Ja jestem pośród nich" (Mt 18,20); "Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28,20)."
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 24th Listopad 2015, 16:40
Biblia Warszawska podaje ten werset w taki sposób:

1 List Jana 5:20

Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy mogli poznać Prawdziwego [Boga]. Trwamy bowiem w prawdziwym Bogu przez Syna Jego Jezusa Chrystusa. Jest to Bóg Prawdziwy, Żywy i Wieczny.

W pierwszej części wersetu jest powiedziane, że dzięki Synowi możemy poznać "Prawdziwego", czyli Boga Ojca. Zdanie końcowe "Jest to Bóg Prawdziwy odnosi się zatem do Boga Ojca, którego możemy poznać dzięki naukom Jego Syna Chrystusa.

Całkiem logiczne i nie wiem, ale te tłumaczenia są na prawdę pokrętne.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 24th Listopad 2015, 17:01
Message reputation : 100% (2 votes)
Skiper..dalsze słowa z Ew.Jana..słowa Chrystusa wyjaśniają wszystko. Nie chwytajmy się fragmentów czy pojedyńczych zdań:

Ew. Jana 5:19-23

(19) Tedy Isus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.

(20) Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili.

(21) Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce.

(22) Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi,

(23) Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.

Co do słów JA JESTEM, to nie są one wypowiedziane jako tytuł czy imię, ale zwykły czasownik "być".
Ten tytuł jest tłumaczony w Księdze Wyjścia jako "Jestem, który Jestem i nie łączyłbym tego ze słowami Chrystusa.

Chrystus oczywiście był przed Abrahamem jako istota niebiańska. Jest wybrany przez Boga Ojca do sprawowania władzy i tę władzę dostał od Ojca.
Jest to tak wiele razy powiedziane, że nie ma wątpliwości iż Jezus jest mniejszy od Boga Ojca.
To, że Jan stwierdził, iż Chrystus czyni się równym Bogu mogło więc odnosić się do faktu, że Jezus działa tak samo jak Bóg Ojciec, który Go posłał. Który inny człowiek mógłby to powiedzieć?? Żaden!
Nie dziwne więc, że mogło być to odbierane jako dorównywanie samemu Stwórcy..wszak Jezus otrzymał od Niego wielką moc!
avatar
Gregor
Liczba postów : 223
Join date : 23/09/2015
Skąd : ccc

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 25th Listopad 2015, 09:22
Message reputation : 100% (1 vote)
Przeciwnicy Jezusa oskarżali go, że czynił się równym Bogu (Jana 5:18; 10:30-33). Ale Jezus nigdy nie stawiał się na równi z Bogiem Wszechmocnym. Powiedział wręcz: „Ojciec jest większy niż ja” (Jana 14:28).

Pierwsi naśladowcy Jezusa nie uważali go za równego Bogu Wszechmocnemu. Na przykład Paweł napisał, że gdy Jezus został wskrzeszony, Bóg „Wyniósł go na wyższe stanowisko”. Najwyraźniej więc Paweł nie uważał, że Jezus jest Bogiem Wszechmocnym. Gdyby Nim był, to jak Bóg mógłby mu powierzyć wyższe stanowisko? (Filipian 2:9). C.D.N

_________________
Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Isusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.
avatar
Gregor
Liczba postów : 223
Join date : 23/09/2015
Skąd : ccc

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 25th Listopad 2015, 13:19
Message reputation : 100% (1 vote)
I jeszcze jedna uwaga.Był posłuszny aż do śmierci. Czy Bóg może umrzeć? Jeżeli Sam był Bogiem, komu był posłuszny? Nasz Zbawiciel był posłuszny Bogu do tego stopnia, że powiedział: "  Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał.(Jan. 5:30),

_________________
Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Isusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 4378
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 25th Listopad 2015, 14:34
Message reputation : 100% (3 votes)
Mój punkt widzenia Prawa Bożego i Biblii jest bardzo prosty i bardzo logiczny.

Cokolwiek jest ważne, jest powtarzane WIELOKROTNIE i do znudzenia. Jest to także oświadczone językiem nie budzącym żadnych wątpliwosci, o co Bogu czy Chrystusowi chodzi. Czasami nie chce się tego czytać bo znamy to na pamięć. Żeby nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść itd. itp.

Świat szatana stara się ukryć prawdę oraz PRAWO... małym drukiem.

Najważniejsze rzeczy w szatańskim świecie są pisane w pokrętny sposób i aby je zrozumieć, trzeba zasięgać opinii prawnika, aby zorientować się o co w tej umowie chodzi, ponieważ język jest często dwuznaczny i następuje brak pewności, czy dobrze to czy tamto rozumiemy.

Jeżeli popatrzymy na to pod takim kątem, jak wygląda teza, że MUSIMY wielbić Chrystusa jak Boga?

Czy argumenty i język jest wprost otwarty? Czy napisano - będziesz wielbił Syna jak wielbisz Ojca?

Czy raczej, aby dojść do sedna sprawy, trzeba dwudziestu biblistów, trzysta niezupełnie zrozumiałych wersetów aby przedstawić 'prawdę'?

Nie zapominajmy o jednym. Prawo Boże - na nim wzoruje się prawo sądowe. Bierze z niego początek ale szatan je tak zniekształca, ze niewinni ludzie lądują w więzieniach. Właśnie z powodu szatańskich manipulacji.

Kiedyś stosując tę zasadę, że wszystko musi być jasne, kłóciłem się z Adwentystami o sabat i moim złym argumentem było - nigdzie w NT nie ma powtórzenia
, że sabat trzeba święcić.

Oczywiście było to kilka lat temu i byłem przekonany, że Paweł ma rację i Zakon został przybity z Chrystusem do krzyża.

A wystarczyło poznać prawdę o Pawle i zorientować się, że sabat nigdy nie został unieważniony, czyli... obowiązuje.Do zbawienia są potrzebne przykazania i kazanie na górze.

Czyli Prawo i wyjaśnienie, jak je właściwie interpretować.

I sprawa jest w sumie zamknięta.

Isus nawet pouczył nas jak mamy się modlić a owa modlitwa zawiera... plan wybawienia Narodu Wybranego, czyli modlimy się o nadejściu Królestwa Bożego, czyli połączenia wszystkich 12 pokoleń Izraelitów.

Nie opierajmy więc niczego na jednym czy dwóch wersetach, które ktoś nam musi wytłumaczyć, ponieważ nie rozumiemy dokładnie ich znaczenia.

To wygląda jak napis na znaku ostrzegawczym, na którym zamiast prostego -STOP! jakiś satanista napisał.

Wiele wskazuje na to, że w tym punkcie byłoby dobrze, abyś się zatrzymał, ponieważ możesz natrafić na pewne niebezpieczeństwo.

Na dokładkę małym drukiem.

Takie ostrzeżenia i małym drukiem to domena szatana.

Na nasze szczęście Bóg traktuje nas jak ludzi nierozumnych, mało inteligentnych, do których trzeba mówić prostym i jasnym językiem a jeżeli pisać, to wielkimi literami.

Sam Bóg napisał 10 Przykazań!

Niestety tacy jesteśmy i nasz Stwórca doskonale zna nasze problemy i wie jak się z nami porozumiewać.

Niestety głupota naszych przodków była znacznie większa niż wszelkie dopuszczalne normy i Bóg był zmuszony naszych przodków ukarać za notoryczne łamanie Jego Prawa.

Prorocy ostrzegali Jerozolimę 23 lata przed srogą karą za złamanie przymierza i nieposłuszeństwo wobec Prawa.

A Izraelici nadal mordowali, cudzołożyli, kradli i uprawiali bałwochwalstwo. Proste nieposłuszeństwo wobec jasnego Prawa.Nikt nie został ukarany za błędne zrozumienie Prawa, ponieważ taka możliwość nie istniała.

I dzisiaj taka możliwość nie istnieje. Jeżeli będziemy karani przez Boga to za takie waśnie grzechy - mordy, cudzołóstwo, bałwochwalstwo oraz... oddawanie chwały Boga komuś innemu.

Po to są właśnie przykazania i nawet w takim przypadku Bóg zapowiedział, że uczyni nasze wyzwolenie pomimo naszego nieposłuszeństwa i skrajnego bałwochwalstwa, ponieważ wielu z nas ma zupełnie wyprane mózgi i wielu całuje obrazy z Matką Boską.

A tymczasem ludzie na 'wysokim poziomie duchowym' urągają nam serwując nam wyroki śmierci za przykazanie, którego w Biblii nie ma i nigdy nie było.

Nawet gdybyśmy się mylili w tej kwestii, i tak byłoby to winą Boga, że nam tego jasno nie wyjaśnił.


Ale Jego przykazanie nie budzi żadnych wątpliwosci, że On nie odda swej chwały nikomu i nie przedstawił nam żadnego możliwego wyjątku.

Nie mamy także przykazań - będziesz słuchał Pawła, Piotra, Jana czy Łukasza i uznawał wszystko, co Watykan umieścił w Biblii.

Mamy słuchać Boga i Syna i tylko ich słowa mają są dla nas ważne.

Czegokolwiek nie rozumiemy - nie jest to grzechem i nikt za brak zrozumienia jakiegoś wersetu zbawienia nie utraci.

Specjalistami od dzielenia włosa na czworo byli... faryzeusze i Chrystus polecał trzymać się od nich z daleka.

Chrystus nie łamał sabatu tylko przepisy faryzeuszy, którzy na pokaz bywali świętszymi od Boga dodając do przykazań własne błędne dodatki.

Czy można nazwać pracą wyłuskanie kilku ziaren z kłosa aby coś przekąsić? Spacer po polu to także była praca i łamanie sabatu?

Spójrzmy na grzech Izraelitów!

To nam wskazuje za co Bóg zawsze będzie karał! A w ST nie ma żadnego precedensu aby ktoś był ukarany za Przykazanie, którego nie ma! Przestudiujmy grzechy Izraelitów a będziemy wiedzieli dokładnie cóż się Bogu nie podobało w ich postępowaniu.

Inaczej mówiąc, unikajmy faryzejstwa starając się mieć wyższy poziom duchowy od... Boga, jak czynili to faryzeusze z Pawłem na czele.

_________________
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się stanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------
huberkinky@protonmail.com
http://www.zbawienie.com http://www.proroctwa.com
https://www.youtube.com/thewordwatcher
https://www.youtube.com/HenryKubik
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 7th Styczeń 2016, 10:32
Message reputation : 100% (1 vote)
Znalazłem ciekawe słowa w Ks. Henocha ukazujące, że Chrystus nie jest Bogiem, ale Wybrańcem Boga.

Postanowiłem zapytać u Rafała na blogu w ich temacie o Ks. Henocha, jak wyjaśnią te wersy. Chyba sami się wkopali Very Happy

http://panjezusjedynadroga.pl/ksiega-henocha-trzecia-czesc-juz-dostepna/

Obserwator7 stycznia 2016 09:06
Świetnie! W końcu wzięliście się za Księgę Henocha Smile

I dobrze, ponieważ potwierdza ona, że Bóg Ojciec – Pan Duchów, jest Jedynym Bogiem, a ten, którego On uwielbił (Chrystus) jest jego Wybrańcem, czyli osobną osobą.

Ciekawe jak to wyjaśnicie??

Ks. Henocha 46

1 I tam ujrzałem kogoś, kto miał "Głowę Dni" i jego głowa [była] biała jak wełna i z nim [był] inny, którego twarz miała wygląd człowieka, i jego twarz [była] pełna łaski, jak jednego ze świętych aniołów.

2 Zapytałem jednego ze świętych aniołów, którzy przyszli ze mną, i pokazał mi wszystkie tajemnice o tym Synu Człowieczym, kto on jest, skąd on jest i dlaczego chodzi z "Głową Dni"?

3 Odpowiadając mi rzekł do mnie: "To jest Syn Człowieczy, do którego należy sprawiedliwość i z którym mieszka sprawiedliwość. On to objawi cały skarbiec tajemnic. Jego to wybrał Pan Duchów; ma on zwyciężać przed Panem Duchów, w sprawiedliwości na wieki.

4 I ten Syn Człowieczy, którego widziałeś, wypłoszy królów i możnych z ich miejsc odpocznienia i mocarzy z ich tronów i rozwiąże nerki mocarzy i połamie zęby grzeszników.

5 I wypędzi królów z ich tronów i z ich królestw, bo go nie wywyższyli i nie oddali mu czci, i pokornie nie uznali, skąd zostało im dane królestwo.

6 Wypędzi oblicza mocarzy i napełni ich wstyd, i ciemność będzie ich mieszkaniem, i robaki będą ich miejscem odpocznienia. Nie będą mieć nadziei powstania z ich miejsc odpocznienia, bo nie sławili imienia Pana Duchów.

Czekam na rychłą odpowiedź Smile
Komentarz ten, będzie opublikowany również na naszym forum, żeby nie było, że kasujecie wpisy i nie ma po nich śladu.
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 7th Styczeń 2016, 12:55
Księga Henocha daje nam wiele dowodów na to, że dogmat "Chrystus jest Bogiem" jest kłamstwem.

Śmiem się tylko domyślać, jaki cel mają w tym osoby rozgłaszające te herezje?

Podaję kolejne dowody w postaci komentarzy na blogu Rafała, które to on namiętnie kasuje, by ukryć swoje fałszywe intencje:

7 stycznia 2016 11:15
Kolejne dowody Smile

Ks. Henocha 48

48.
1 I na tym miejscu ujrzałem niewyczerpalne źródło sprawiedliwości i wiele źródeł mądrości otaczało je i wszyscy spragnieni pili z nich i napełnieni byli mądrością i ich mieszkanie [było] ze sprawiedliwymi i świętymi i wybranymi.

2 I w owej godzinie ów Syn Człowieczy został nazwany w obecności Pana Duchów i jego imię [zostało wspomniane] przed Głową Dni.

3 Zanim słońce i konstelacje zostały stworzone, zanim gwiazdy nieba zostały utworzone, jego imię zostało nazwane przed Panem Duchów.

4 Będzie on łaską dla sprawiedliwych i świętych, aby mogli się oni na nim wesprzeć i nie upaść i [będzie on] światłem narodów i nadzieją tych, którzy smucą się w sercach swoich.

5 Ci wszyscy, którzy mieszkają na suchym lądzie, padną i oddadzą mu pokłon i będą błogosławić, chwalić i sławić psalmami imię Pana Duchów.

6 I z tego powodu został on wybrany i ukryty przed nim, zanim świat został stworzony i na wieki.

7 Lecz mądrość Pana Duchów objawiła go świętym i sprawiedliwym, bo ustrzegł los sprawiedliwych, bo oni znienawidzili i odrzucili ten świat niegodziwości i znienawidzili wszystkie jego czyny i drogi w imię Pana Duchów, ponieważ w jego imieniu są zbawieni i on jest tym, który zażąda ich życia.

8 I w owych dniach królowie ziemi i mocarze, którzy posiadają suchy ląd, będą mieć przy-gnębione twarze z powodu czynów swoich rąk, gdyż w dzień ich ucisku i niepokoju nie zbawią się.

9 I dam ich w ręce moich wybranych. Jak słoma w ogniu i jak ołów w wodzie tak będą się palić przed sprawiedliwymi i topić przed świętymi i nie znajdzie się żaden po nich ślad.

10 I w dzień ich zmartwienia nastanie odpoczynek na ziemi i upadną przed nim i nie powstaną. I nikt się nie znajdzie, kto ich weźmie swoimi rękami i podniesie ich, bo zaparli się Pana Duchów i Jego Mesjasza. Niech imię Pana Duchów będzie błogosławione!


Nadal czekam


Ostatnio zmieniony przez Obserwator dnia 7th Styczeń 2016, 13:00, w całości zmieniany 2 razy
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 7th Styczeń 2016, 12:58

Odpowiedz
Obserwator7 stycznia 2016 11:27
Z miłą chęcia zmiażdżę wasze kłamstewka i faryzejskie herezje:

Ks. Henocha 49

49.
1 Bo mądrość została wylana jak woda i chwała nie upadnie przed nim na wieki wieków.

2 Bo on jest mocny we wszystkich tajemnicach sprawiedliwości i niegodziwość przeminie jak cień i nie będzie miała istnienia. Bo Wybrany stoi przed Panem Duchów i jego chwała jest na wieki wieków i jego moc po wszystkie pokolenia.

3 I w nim mieszka duch mądrości i duch, który daje zrozumienie i duch wiedzy i mocy i duch tych, którzy śpią w sprawiedliwości.

4 I osądzi on rzeczy, które są tajemne, i nikt nie będzie mógł powiedzieć jałowego słowa przed nim, bo został on wybrany przed Panem Duchów zgodnie z jego wolą.


I kto tu jest „ślepcem” ??
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

on 7th Styczeń 2016, 12:59

Odpowiedz
Obserwator7 stycznia 2016 11:29
Ewidentne odzielenie…

Pan Duchów = Bóg Ojciec

Wybrany (stojący przed Panem Duchów) = Jezus Chrystus (Mesjasz Pana Duchów)

No i jakimi kłamstewkami teraz przywalicie??
Sponsored content

Czy Jezus jest Bogiem? - Page 6 Empty Re: Czy Jezus jest Bogiem?

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach