Ismael czyli kozioł ofiarnny...

Go down

Ismael czyli kozioł ofiarnny... Empty Ismael czyli kozioł ofiarnny...

Pisanie by Cyryl on 3rd Lipiec 2015, 22:33

Otó mój post z tego forum:

Cyryl napisał:Ciekawy film:
ISLAMSKI OBYWATEL
https://www.youtube.com/watch?v=G9NVfqGeW9U

Ten film wyjaśnia wiele, rzeczy:

1. Islamiści mają kompletny inny system wartości niż chrześcijanie czy inni nie islamiści. Ten system opiera się na przemocy i agresji. Czyli kłótliwość i agresja jest uważana, za przejaw siły a u nas za przejaw słabości.

Islamiści za wszelkie swoje niepowodzenia życiowe winą obarczają innych - nieislamistów. Dlatego przemoc islamistów jest skierowana przeciwko nieislamistom.

Jako honorowe rozwiązanie sprawy uwazają przemoc i groźby.

Dosłownie oni nie widzą belki w swoim oku, ale dostrzegają żdzbło w oku innych.

Islamiści w drugim i trzecim pokoleniu nie integrują się ze społeczeństwem. Zaledwie 12% określa się jako obywatel Dani, inni islamiści w liczbie 15% okreslają się jako demokratyczni islamiści. Czyli ponad 70% to nadal radykalni islamiści.

2. Islamiści niechętnie podejmują pracę i żyją niczym pasożyty na koszt innych z socjalu. Głównym powodem imigracji islamistów jest socjal.

No właśnie rządy chętnie przyjmują islamistów, natomiast pracowitych Wietnamczyków czy inne osoby z rasy żółtej już niechetnie.

A ponoć w Europie grozi brak rąk do pracy!!! A chętnymi do pracy mają być islamiści Very Happy

3. Autor pokazuje jasno dlaczego do Europy tak chętnie sprowadza się islamistów.

Otóż celem sprowadzenia islamistów jest aby Europejczycy odrzucili normy chrześcijańskie i przyjeli nauki Lucyfera.

Pomyślmy dlaczego wybuchły Krucjaty??? Otóż z prostego powodu. Wcześniej państwa chrześcijańskie były nieustannie atakowane przez islamistów. Na przstrzeni 20 lat przeciwko islamiści stoczyli przeciwko średniowiecznej Europie ponad 500 bitew.

http://www.euroislam.pl/index.php/2009/03/przemoc-judeo-chrzescijanska-a-przemoc-islamu/

Teraz wiecieskąd w chrzescijanach wzieła się taka agresja. Czy dziwicie się dlaczego Krzyżowcy po zdobyciu Jerozolimy mordowali masowo wszystkich.

Zobaczcie, do czego chce szatan wykorzystać islam. Logiczne jest, że władze sprowadzają islmistów, zapewniają im bezkranosć w jednym celu:

SZATAŃSKIE WŁADZE PONOWNIE CHCĘ SKŁONIĆ CHRZEŚCIJAN DO NIEWYOBRAŻALNEJ PRZEMOCY, AGRESJI. DODATKOWO SZATAŃSKIE WŁADZE CHCĄ ABY CHRZEŚCIJANIE ODRZUCILI NAUKI ISUSA ZAWARTE W EWANGELIACH!!!

Pomyślmy islmiąsci pełnią rolę kozła ofiarnego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kozio%C5%82_ofiarny

Czym był kozioł ofiarny w Biblii:

Ks. Kap. 16 napisał:(20) A gdy skończy obrzęd przebłagania za świątynię, za Namiot Zgromadzenia oraz ołtarz, przyprowadzi kozła żywego.

(21) I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła, i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię.

(22) Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej; a tamten wypuści tego kozła na pustynię.

Zobaczmy islamiści ze swoją mentalnością są idealnym kozłem ofiarnym. Kozioł ofiarny jest symbolem nieposłuszeństwa, buntu, grzechu idealnej ofiary dla szatana i demonów.

Sam Isus wspomina o podziale ludzkości na kozły o owce:

Mat 25 napisał:(32) I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.

(33) I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy.


Zobaczmy islamiści posiadają mentalność kozłów. Islamiści są pełni grzechu, buntu i nieposłuszeństwa.

http://eliasz.dekalog.pl/goscie/palla/azazel.htm

Wg prawa ofiarnicznego kozły były ofiarowywane szatanowi. Szatan zatem może z kozłami - islamistami - robić co zechce.

Zapewne islamiści w szatańskim planie 3 wojen pełnią rolę kozłów ofiarnych.

Islamiści mają na celu wywołnie wśród chrzescijan i innych narodów niepochamowanej fali agresji i nienawiści - którą szatan chce ukierunkować w kierunku Isusa.
http://zbawienie.forumotion.com/t17p60-islamizacja-europy

Napisze tak.

Otóż Bóg sam okreslił charakter Arabów jako charakter kozłów:

Ks. Rodz. 16 napisał:(11) Nadto rzekł do niej anioł Pański: Oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej.

(12) Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich.


Zobaczmy Ismael powstał nie z woli Boga ale z woli człowieka konkretnie z woli Saraj - której zabrakło wiary i sama dała zastąpstwo aby jen mąż Abraham miał jednak potomstwo:

Ks. Rodz. 16 napisał:(1) A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar.

(2) Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj, proszę, z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj.

(3) Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę - było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej - i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi.

Zobaczmy, Saraj z braku wiary w Boga wpadła na głupi pomysł, a Abram posłuchał tym razem nie Boga ale swojej żony.

Hmmm a kto pierwszy posłuchał swojej żony???

Ks. Rodz. 3 napisał:(12) Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem.

Zobaczcie Bóg pobłogosławił potomkowi Hagar, ale powiedział o Ismaelu sporo prawdy. Czyli, że niczym kozioł będzie dziki, nieposłuszny i będzie wrogi wobec wszystkich narodów, a nawet wobec narodów którym początek dał Abraham.

Pobłogsławił Bóg Ismaelowi ale z uwagii na Abrama. Jednak najwięcej błogosławieństw miało potomstwo Abrahama i Sary. Bóg wyróżnił Saraj szczególnie ponieważ nie tylko Abramowi zmienił imię na Abraham ale także jej na Sarę:

Ks. Rodz. 17 napisał:(15) Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara.

(16) Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, od niej pochodzić będą królowie narodów.

(17) Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: Czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić?

(18) I rzekł Abraham do Boga: Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem!

(19) Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim.

(20) Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.

(21) Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym.

Zobaczmy przymierze wieczne pomiędzy Bogiem a Abrahamem miało być tylko poprzez Izaaka.

Zobaczmy potomkowie Sary miali być królami narodów.

Natomiast Ismael miał zrodzić 12 książąt. Co symbolizują książęta??? Otóż książe stoi poniżej króla. Jednocześnie książeta często podwazają władzę króla i przeciwko nim się buntują.

Zobaczmy Arabowie poprzez islam podważają władzę królewską potomstwa Sary.

A teraz zobaczmy inny ciekawy wątek:

Ks. Rodz. 21 napisał:(Cool A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka.

(9) A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka,

(10) Rzekła do Abrahama: Wypędź tę niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem!

(11) Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna.

(12) Lecz Bóg rzekł do Abrahama: Niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje.

(13) Jednakże i z syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim!

(14) Wstał więc Abraham wcześnie rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą, dał Hagar, włożył to wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją. A ona poszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby.

(15) A gdy wyczerpała się woda z bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków.

(16) Potem odszedłszy, usiadła naprzeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc: Nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała.

(17) I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.

(18) Wstań, podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki.

(19) I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a poszedłszy, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić.

(20) I był Bóg z chłopcem, a gdy podrósł, zamieszkał na pustyni i był łucznikiem.

Zobaczmy Ismael został wpierw z woli Sary a potem z woli Boga wygnany z domu ojca, wydziedziczony na pustynie.

O czym pisałem w moim poscie??? O koźle ofiarnym który był wygnany na pustynie.

Otóż Ismael powstał w wyniku grzechu braku wiary Sary i grzechu usłuchania żony przez Abrahama. Tak ponieważ to Abraham powinien panowac nad żoną:

Ks. Rodz. 3 napisał:(16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.

Bóg oczywiście pobłogosławił Ismaela z uwagii na Abrahama. Ale sam Ismael wygnany został ponieważ co zrobił??? Szydził nie tylko z Izaaka, szydził także z Boga:

PONIEWAŻ IZAAK POWSTAŁ NA SKUTEK MOCY BOGA - PONIEWAŻ 90 LETNIA SARA NIE MAJĄCA MIESIĄCZKI URODZIŁA ABRAHAMOWI POTOMKA!!! KTÓREGO WCZEŚNIEJ POBŁOGOSŁWIŁ BÓG!!!

Szydzenie z Izaaka to było szydzenie z Boga.

Zobaczmy Arabowie do dziś przebywają na terenach pustynnych. Do dziś jest to naród w zasadzie dziki - który wojuję z innymi narodami. Islam no cóż, miał na celu tylko pogłębić ową dzikość.

Arabowie sa niczym kozły.

Zobaczmy inną sprawę, na ofiarę dzinkczynną bez skazy jako baranka Bóg wybrał sobie Izaaka:

Ks. Rodz. 22 napisał:(1) Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie! A on odpowiedział: Otom ja.

(2) I rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem.

(3) Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg.

(4) Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce.

(5) Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was.

(6) Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem.

(7) I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: Ojcze mój! A ten odpowiedział: Oto jestem, synu mój! I rzekł: Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie?

(Cool Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem.

(9) A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach.

(10) I wyciągnął Abraham swoją rękę, i wziął nóż, aby zabić syna swego.

(11) Lecz anioł Pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie! Abrahamie! A on rzekł: Otom ja!

(12) I rzekł: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego.

(13) A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego.


Zobaczmy Isus wspomina o rozdzieleniu kozłów od owiec.

I wcześniej Bóg rozdzielił kozła - Ismaela od owcy - Izaaka.

Co obecnie zrobił szatan wpuścił kozły - islamistów do narodów rasy białej i chce ich wpuścić do woiec Izralea - państw Słowian.

Ismael to dziki nieokiełznany kozioł, podobnie jak Arabowie. A Bóg wyrażnie woli posłuszne owce, gdyż woli On posłuszeństwo niż ofiarę.

Cyryl

Liczba postów : 1423
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Ismael czyli kozioł ofiarnny... Empty Re: Ismael czyli kozioł ofiarnny...

Pisanie by Cyryl on 4th Lipiec 2015, 10:38

Ciekawe informacje podaje nam wikipedia:

wikipedia napisał:Izmael (hebr.: יִשְׁמָעֵאל, arab.: إسماعيل), Isma'il – najstarszy syn patriarchy Abrahama i niewolnicy jego żony Sary – Egipcjanki Hagar.

Występuje w Księdze Rodzaju Starego Testamentu. W Koranie jest przedstawiony jako jeden z proroków islamu i praojciec wszystkich Arabów.

W momencie narodzenia Izmaela Abraham miał 86 lat. Gdy Sara urodziła jego syna Izaaka, Abraham (otrzymawszy uprzednio zapewnienie od Boga, że nic im się nie stanie) wyprawił Izmaela wraz z jego matką Hagar na pustynię. Przez jakiś czas błąkali się po Pustyni Negew w okolicach Beer-Szeby. Później Izmael osiadł z matką na pustyni Paran. Hagar sprowadziła synowi żonę z Egiptu.

Izmael dożył 137 lat, i zgodnie z obietnicą był ojcem 12 synów, którzy dali początek ludowi Nabatejczyków i później Arabom. Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny, i dam mu niezmiernie liczne potomstwo; on będzie ojcem dwunastu książąt, narodem wielkim go uczynię (Księga Rodzaju 17:20)

Józef Flawiusz w swoim dziele (DDIXII220) wymienia imiona synów Izmaela: Nabajon, Kedar, Abdeel, Masam, Masmas, Idumas, Masmes, Chodam, Teman, Jetur, Nafais, Kadmas. Założyli oni plemiona o nazwach pochodzących od swych imion, jako cały lud nazwali się Arabami
.


Zobaczmy Ismael osiadł na pustyni. Czyli idealne miejsce dla człowieka dzikiego.

Zapewne Ismael zrozumiał, jaką ma naturę i wiedział, że on i jego potomstwo będzie zagrożeniem dla siebie i potomstwa jego brata Izaaka. Zapewne Ismael chciał niedopuścić do tego aby jego skłonne do agresji potomstwo miało kontakt z innymi narodami jego ojca Abrahama.

Zobaczmy Ismael w zasadzie - pomimo wygnania go z domu ojca - miał przyjazne stosunki z bratem Izaakiem i resztą potomstwa swego ojca.

Zresztą syn Izaaka Ezaw poślubił jedną z córek Ismaela. Czyli Ismael jak najbardziej cenił i miłował Izaaka, wszak dał bratankowi bez problemu swoją córkę.

Ks. Rodz. 25 napisał:(9) I pochowali go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini Machpela, na polu Efrona, syna Sochara, Chetyty, naprzeciw Mamre,

(10) Na polu, które kupił Abraham od Chetytów. Tam pochowany został Abraham i Sara, żona jego.

Czyli stosunki z braćmi były przyjazne. Ismael zapewne po swoim bezmyślnym czynie zrozumiał swoje postępowanie i swój charakter.

Natomiast ciekawe są kontakty jednego z synów Ismaela Nabajona z Edomitami.

wikiepdia napisał:Nabatejczycy (arab. الأنباﻂ al-Anbat) – starożytny lud pochodzenia semickiego przybyły z Półwyspu Arabskiego na tereny obecnego południowego Izraela i południowej Jordanii ok. VI w. p.n.e. W III w. p.n.e. utworzyli królestwo nabatejskie, które zostało w 106 r. n.e. włączone do rzymskiej prowincji Arabia. Stolicą ich państwa była Petra, potem Bostra. Mówili dialektem arabskim oraz posługiwali się alfabetem nabatejskim, który wywodzi się z alfabetu aramejskiego .

Nabatejczycy zajmując się m.in. handlem wchodzili w kontakty z Edomitami, którzy zamieszkiwali w VIII-VII w. p.n.e. tereny wokół przyszłej Petry. Ziemie te w VII i VI w. p.n.e. stanowiły miejsce wielu najazdów i walk. Władza polityczna nad tymi terenami przechodziła z rąk do rąk (Edomici, Asyria, Babilonia, Persja). Część Edomitów wyemigrowała na północny zachód i założyła państwo Edomea (gr. Idumea). Na ich miejsce weszli Nabatejczycy w VI w. p.n.e. Dochodziło do pokojowego procesu integracji między nimi a pozostałymi Edomitami. Później Nabatejczycy opanowali teren, gdzie przecinały się ważne szlaki karawanowe Bliskiego Wschodu.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nabatejczycy

No i inna ciekawostka:

Ks. Rodz. 28 napisał:(Cool Ezaw, widząc też, że córki Kananejczyków nie podobają się ojcu jego, Izaakowi,

(9) Poszedł do Ismaela i pojął sobie za żonę, oprócz żon, które już miał, Mahalatę, córkę Ismaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota.


Czyli była to siostra pierwszego z synów Ismaela.

Dlatego Edomici mieli dobre kontakty chandlowe z Nabejteczykami potomkami Nebjatona.

Jak na razie mamy ciekawe wnioski:

Praojciec Arabów Ismael, zamiaszkał na pustyni, w miejscu odludnym aby jego potomstwo nie zagrażało innemu potomstwu Abrahama a zwłaszcza jego brata Izaaka.

Zobaczmy na jakie poświęcenie zdobył się Ismael, kto z własnej chęci wybiera na miejsce zamieszkania dla siebie i swoich potmków pustynie??? Nikt, chyba, że ktoś obawia się że będzie stanowił zagrożenie dla innych ludzi. Dodatkowo pustynia jest symbolem pokuty. Zapewne Ismael chciał odpokutować swoje zachowanie.

Zobaczmy część Arabów - Nabetajczyków - zostało sprowadzonych na tereny Izraela przez Edomitów.

A dlaczego Edomici sprowadzili potomstwo Ismaela na tereny Izraela??? Aby zrzucić jarzmo Judy:

Ks. Rodz. 27 napisał:(40) Z miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz, ale gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo jego
.

proroctwa napisał:Ok. 163 p.n.e. terytorium Edomu zostało podbite przez Judę Machabeusza, władcę żydowskiego. Ostatecznie ok. 125 p.n.e. podbił Edomitów Jan Hirkan I, który zmusił ich do przyjęcia religii żydowskiej. Od tej pory Edomici stanowili część narodu żydowskiego. Źródło -http://pl.wikipedia.org/wiki/Idumea
http://www.proroctwa.com/hebraizacja.htm

Zobaczmy Edomici byli w stałym konflikcie z królestwem Judy.

Edomici wykorzystali Arabów do tego aby zrzucić jarzmo Jakuba.

Zobaczmy takie błogosłwieństwo wypowiedział Izaak sam z siebie.Pisałem o tym tutaj:

http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/blad-izaaka-czyli-jego-blogoslawienstwo-dla-ezawa,2875.html

Sam charakter kozła to nie zarzut wobec Arabów - wielu z nich przyjmuje Isusa Chrytusa na swego zbawiciela i zmienia swoje postępowanie i charakter.

Problem jest w tym, że szatan poprzez Edomitów specjalnie pod Arabów stworzył:

ISLAM!!!

Islam który nakazał Arabom opuścić miejsce zamieszkania wyznaczone im przez ich praojca Ismaela w celu podoboju całego swiata dla szatana - Allacha.

Islam który nakazuje walczyć z potomstwem pobłogosłwionym przez Boga czyli linią Abrahama - Izaaka i Jakuba.

Szatan doskonale znał charakter Arabów czyli:


(12) Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich.


Arabowie poprzez islam zaczeli atakować i zamieszkiwać pomiedzy innymi narodami. Przez co stali się idealnymi prowokatorami pracującymi dla szatana.

W filmie: Islamski Obywatel. Duński psycholog idealnie opisał charakter Arabów - islamistów... czyli potwierdził to co powiedział o Ismaelu Bóg.

O ile Ismale rozumiał, że jest dziki i, że jego potomstwo takąze takie będzie to... islam nakazuje Arabom być ludźmi dzikimi, agresywnymi.

Co ciekawe są pewne proroctwa:

Ez 20 napisał:(1) I doszło mnie słowo Pana tej treści:

(2) Synu człowieczy, prorokuj i mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Biadajcie! Ach! Jakiż to dzień!

(3) Gdyż bliski jest dzień, bliski jest dzień Pana, będzie to dzień ponury dla narodów.

(4) Miecz spadnie na Egipt; Etiopię ogarnie drżenie, gdy w Egipcie będą padać pobici gdy zbiorą jego dostatki i będą naruszone jego posady.

(5) Etiopia, Putejczycy i Ludyci i Arabowie, i Libijczycy, i wraz z nimi mieszkańcy ziem sprzymierzonych padną od miecza.

(6) Tak mówi Pan: Padną podpory Egiptu i runie jego dumna potęga; od Migdolu do Syeny padną w nim od miecza - mówi Wszechmocny Pan.

Zobaczmy inne proroctwa przeciwko Arabom:

(
Iz 21 napisał:13) Wypowiedź o Arabii. Wy, karawany Dadanitów, którzy nocujecie w zaroślach w Arabii.

(14) Mieszkańcy kraju Tema, wyjdźcie z wodą naprzeciw spragnionego, wyjdźcie z chlebem na spotkanie uciekającego,

(15) Gdyż przed mieczem uciekają, przed mieczem dobytym i przed łukiem napiętym, i przed ciężką walką.

(16) Tak bowiem rzekł Pan do mnie: Dokładnie za rok, obliczony ściśle jak rok najemnika, skończy się wszelka wspaniałość Kedaru.

(17) A resztka z liczby łuczników, rycerskich synów Kedaru, będzie nieliczna, gdyż Pan, Bóg Izraela, powiedział.

Jer. 25 napisał:(15) Tak bowiem rzekł do mnie Pan, Bóg Izraela: Weź z mojej ręki ten kielich wina gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do których cię wysyłam,

(16) Aby piły i zataczały się, i szalały przed mieczem, który między nie posyłam.

(17) Wziąłem więc kielich z ręki Pana i napoiłem wszystkie narody, do których mnie posłał Pan;

(18) Jeruzalem i miasta Judy, i jego królów, i jego książąt, aby uczynić je pustkowiem, spustoszeniem, pośmiewiskiem i przekleństwem, jak to jest dziś.

(19) Faraona, króla Egiptu, i jego sługi, i jego książęta, i cały jego lud;

(20) I całe pospólstwo, i wszystkich królów ziemi Us, i wszystkich królów ziemi filistyńskiej, i Aszkalonu, i Gazy, i Ekronu, i resztki Aszdodu;

(21) Edom i Moab, i Ammonitów,

(22) I wszystkich królów Tyru, i wszystkich królów Sydonu, i królów wybrzeża za morzem;

(23) Dedana i Temę, i Buza, i wszystkich z obciętymi bokobrodami;

(24) I wszystkich królów arabskich, i wszystkich królów pospólstwa, mieszkających na pustyni;

(25) I wszystkich królów Zymry i wszystkich królów Elamu, i wszystkich królów Medii.

(26) I wszystkich królów Północy, bliskich i dalekich, jednego za drugim, i wszystkie królestwa świata, które są na powierzchni ziemi, a król Szeszaku niechaj pije po nich!

(27) I powiedz nich: Tak mówi Pan Wszechmocny: Pijcie, upijcie się i będziecie wymiotować, i upadniecie, i w żaden sposób nie powstaniecie z powodu miecza który między was posyłam!

(28) I stanie się na pewno, że odmówią wziąć kielicha z twojej ręki, aby pić, wtedy powiesz im: Tak mówi Pan: będziecie na pewno pić!

Jer 49 napisał:(28) O Kedarze i o państwach Chazoru, które pokonał Nebukadnesar, król babiloński. Tak mówi Pan: Wstańcie, ruszcie na Kedar i niszczcie mieszkańców Wschodu!

(29) Zabierają ich namioty i stada, ich płótna i wszystek ich sprzęt; uprowadzają im ich wielbłądy, wołając nad nimi: Zgroza wokoło!

(30) Uciekajcie, szybko znikajcie, ukryjcie się dobrze, mieszkańcy Chazoru - mówi Pan, gdyż Nebukadnesar, król babiloński, powziął przeciwko wam postanowienie i umyślił co do was plan:

(31) Wstańcie, ruszcie na naród spokojny, który mieszka bezpiecznie - mówi Pan - nie ma ani wrót, ani zawór, mieszka samotnie!

(32) Ich wielbłądy będą łupem, a liczne ich stada zdobyczą; i rozproszę na wszystkie wiatry tych z obciętymi bokobrodami, i ze wszystkich stron sprowadzę na nich nieszczęście - mówi Pan.

(33) I będzie Chazor legowiskiem szakali, pustkowie, po wszystkie czasy, nikt tam nie zamieszka i nie będzie tam przebywał żaden człowiek.

Zobaczmy islam jest pułapką szatana, zastanowioną na liczne potomstwo Ismaela.

http://zbawienie.forumotion.com/t76-co-jest-prawdziwym-celem-szatana

Pamietajmy celem szatana jest zniszczenie całej ludzkości. A populacja Arabów pobłogosławiona przez Boga jest bardzo liczna. Czyli szatan chce przez islam wymordować także Arabów.

Jedynym ratunkiem dla Arabów jest Isus Chrytus i dlatego:

http://wpolityce.pl/polityka/152753-co-roku-w-afryce-ok-6-mln-muzulmanow-przechodzi-na-chrzescijanstwo-radykalny-islam-moze-unieszkodliwic-wylacznie-religia-monoteistyczna

Słowa Isusa i wiara w Isusa jest niczym Arka Noego w której schronienie znajdują narody w tym Arabowie.Cyryl

Liczba postów : 1423
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Ismael czyli kozioł ofiarnny... Empty Re: Ismael czyli kozioł ofiarnny...

Pisanie by Cyryl on 12th Lipiec 2015, 16:47

Ks. Rodz. 16 napisał:(11) Nadto rzekł do niej anioł Pański: Oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej.

(12) Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich

Istnieje jeszcze inna przyczyna dlaczego Islamel pozostał na pustyni.

Zauważmy jedno, Hagar była Egipcjanką najprawdopodobniej Hybrydką!!!!

Otóż Biblia wspomina, że pierwszym państwem po potopie była:

Wieża Babel!!!

Jej twórcą był Nimrod, :

Ks. Rodz. 10 napisał:(7) Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Raema i Sabtecha. Synami Raemy są: Szeba i Dedan.

(Cool A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym gigantem na ziemi.

(9) Był on gigantem myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Nimrod gigant myśliwy przed Panem.

(10) A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear.

Czyli pierwszym jego Królestwem było miasto Babilon z wieżą Babel:

Rodz. 11 napisał:(3) I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.

(4) Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!

(5) Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.

(6) I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.

(7) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!

(Cool I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miastomi.
(9) Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi.

Zobaczmy ludzie pod wodzą Nimroda budowali zaczątki państwa czyli miasto z wieżą.

Nimrod po upadku jego pierwszego królestwa stworzył inne. I nawet nazwał jedno z nich Babilon od nazwy pierwszego nieudanego Królestwa.

Egipt jako państwo musiał powstać z inicjatywy upadłych aniołów. Nefilimowie byli faraona.

Zatem Ismael był dzieckiem czystego genetycznie Abrama i skażonej genami upadłych hybrydki Hagar.

Dlatego Bóg określił Ismaela jako człowieka dzikiego, który nastaje na wszystkich pobratymców swych.

Otóż dzikość oznacza zezwierzęcenie człowieka. Dzikość oznacza także zmniejszoną zdolność do wypełniania prawa Bożego. Dzikość to upośledzenie do wypełniania prawa jakie Bó nakłania na człowieka.

Ponadto ludzie dzicy są najlepiej podatni na opętania demonów.

Hagar jako hybrydka była podatna opętania demonów. Jej syn Ismale także.

Jest jeszcze jeden czynnik który potęguje opętnia demoniczne. A jest nim:

Brak wody, czy przebywanie na pustyni gdzie brakuje wody:

http://zbawienie.forumotion.com/t80-woda-chrzest-jako-ochrona-i-wyzwolenie-spod-wladzy-demonow

Otóż zobaczmy inną sprawę, Hagar sama wybrała Ismaelowi żonę kogo???

Kolejną hybrydkę Egipcjankę.

Ismael mógł za namową żony i matki obydwoje hybrydek - będących pod wypływem demonów, na wybranie miejsce zamieszkania pustynie. Czyli idealne miejsce aby kontrolować jeden z narodów Abrahama.


Oznacza, to że szatan planował już wcześniej jakoś wykorzystać Arabów.

Nie dziwmy się, że islam miał takie poparcie wśród Arabów. Przecież przed islamskie wierzenia Arabów nie były o wiele lepsze.

Arabowie przed islamem czcili dżiny czyli demony. A Mekka i Medyna to były centra czczenia demonów.

Dlatego Jan na pustyni - gdzie sam był podatny na ataki demonów - powiedział, że Isus będzie chrzcił za pomocą ducha świętego i ognia.

Zobaczmy od czasów Isusa do wyganiania demonów wystarczy samo wypowiedzenie imienia zbawiciela!!!

Od tej pory demony straciły potężne narzędzie sprawowania władzy nad ludami pustyni, Arabami.

Bóg zatem poprzez swego Syna dał także ogromną nadzieję, na zbawienie Arabom - potomkom Ismaela - który był synem Abrahama.

To wyjaśnia dlaczego co roku 6 milionów muzułmanów w Afryce Północnej przechodzi na chrześcijaństwo:

http://wpolityce.pl/polityka/152753-co-roku-w-afryce-ok-6-mln-muzulmanow-przechodzi-na-chrzescijanstwo-radykalny-islam-moze-unieszkodliwic-wylacznie-religia-monoteistyczna

Jest to kolejny dowód na ogromną moc naszego Zbawiciela!!!!


Cyryl

Liczba postów : 1423
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Ismael czyli kozioł ofiarnny... Empty Re: Ismael czyli kozioł ofiarnny...

Pisanie by Cyryl on 29th Listopad 2015, 08:18

Zobaczmy co mówi Tora:

Kap. 16 napisał:(20) A gdy skończy obrzęd przebłagania za świątynię, za Namiot Zgromadzenia oraz ołtarz, przyprowadzi kozła żywego.

(21) I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła, i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię.

(22) Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej; a tamten wypuści tego kozła na pustynię.

(23) Potem wejdzie Aaron do Namiotu Zgromadzenia i zdejmie lniane szaty, które ubrał, gdy wchodził do świątyni, i tam je zostawi.

(24) Obmyje swoje ciało wodą w miejscu świętym i włoży własne szaty, wyjdzie i złoży swoją ofiarę całopalną i ofiarę całopalną ludu, i dokona przebłagania za siebie i za lud,

(25) A tłuszcz ofiary za grzech spali na ołtarzu.

(26) Ten zaś, który wypędzał kozła do Azazela, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało wodą, a potem wejdzie do obozu.

Ale zauważmy jedną rzecz.

Otóż porównajmy dwa rozdziały:

http://bibliamesjanska.com/Rdz/21.html
http://bibliamesjanska.com/Rdz/22.html

Otóż one pokazują, że Abraham z polecenia Boga wykonuje czynności kapłańskie.

Ismael kozioł ofiarny jest wygnany z polecenia Boga na pustynie zaś potem Bóg nakazuje złożyć w ofierze Izaaka baranka dziękczynnego!

Cyryl

Liczba postów : 1423
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Ismael czyli kozioł ofiarnny... Empty Re: Ismael czyli kozioł ofiarnny...

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach