Nacja żydowska

Strona 2 z 16 Previous  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Next

Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 20th Czerwiec 2015, 04:05

Jezus w Talmudzie

Z historykiem judaizmu prof. Peterem Schäferem rozmawia Piotr Zychowicz

Peter Schäfer jest dyrektorem Programu Badań Judaistycznych uniwersytetu w Princeton, opublikował kilkanaście prac poświęconych historii judaizmu, ostatnio "Jezus w Talmudzie".

Według większości badaczy twórcy Talmudu, żydowskiego odpowiednika katechizmu, nie interesowali się specjalnie Jezusem Chrystusem.

To prawda. Talmud jest gigantyczny. Jeżeli zobaczyłby go pan w całości, zapewne byłby pan zaskoczony jego rozmiarem. Składa się z wielu tomów. Naukowcy, o których pan mówi, mają więc rację – w stosunku do całości dzieła kwestia chrześcijaństwa i Jezusa Chrystusa została w nim potraktowana marginalnie. Nie oznacza to jednak, jak chcieli by niektórzy, że w ogóle jej tam nie ma. Jest.

Zacznijmy od początku, czyli narodzin Jezusa. W jaki sposób w Talmudzie przedstawiona jest Maryja? Czy twórcy Talmudu wierzyli w jej dziewictwo?

Nie, nie wierzyli. Mówią o tym passusy w samym Talmudzie oraz znane nam źródła pogańskie, które dotyczą stosunku Żydów do Marii. Według starożytnych Żydów Jezus nie tylko został poczęty w normalny, biologiczny sposób, ale był jeszcze owocem zdrady małżeńskiej. Bękartem. Maria miała mieć romans, oszukiwała swojego męża, co zakończyło się ciążą.

Według żydowskiego prawa zdrada była chyba wyjątkowo poważnym przewinieniem?

O, tak. Należy jednak zaznaczyć, że Talmud nic nie mówi o losie Marii ani nie przesądza, na jaką karę zasługiwała za swój czyn.

Być może dla ówczesnych czytelników było to oczywiste? Jaką karę za zdradę małżeńską przewidywało żydowskie prawo?

Śmierć przez ukamienowanie.

Kim miał być kochanek Marii, ojciec Jezusa?

W pogańskich źródłach, które na pewno były znane twórcom Talmudu, i na których się opierali, pisząc swoje dzieło, jest on przedstawiony jako rzymski żołnierz, członek oddziałów stacjonujących w Palestynie. Na imię miał mieć Panthera i właśnie to imię pojawia się w Talmudzie. Jak to zrozumieć? No cóż, to wielka zagadka. Napisano na ten temat bardzo dużo, wysnuto wiele rozmaitych teorii. Ale nikt nie był w stanie znaleźć przekonującego wyjaśnienia. Moim zdaniem imię Pantera pochodzi od greckiego słowa parthenos, które oznacza dziewicę. Twórcy Talmudu chcieli w ten sposób powiedzieć, że nastąpiła zwykła słowna pomyłka. Maryja nie jest wcale parthenos (dziewicą), wprost przeciwnie jest niewierną żoną, której kochanek nazywał się Panthera.

Więc Jezus miał być nie tylko bękartem, ale w dodatku synem goja. Co to oznaczało z punktu widzenia ówczesnych Żydów?

Jak pan się domyśla, nie były to najlepsze referencje. To, że ktoś był synem nie-Żyda miało mniejsze znaczenie. To się zdarzało. Gorzej z bękarctwem. Taki człowiek był poza plemieniem. Nie mógł brać udziału w szeregu ważnych obrzędów, nie mógł żyć według żydowskiego prawa, brać udziału w normalnym życiu społeczności. Jezus miał być osobą wykluczoną.

Jak twórcy Talmudu przedstawili dorosłego Jezusa?

W tym miejscu warto powiedzieć parę słów o samym Talmudzie. Mówimy o tak zwanym Talmudzie Babilońskim. Kształtował się on w stuleciach trzecim, czwartym i piątym, a jego ostateczna redakcja miała miejsce w wieku szóstym. Uważam, że rabini, którzy go sporządzili, znali Nowy Testament, przetłumaczony już w tamtym czasie na język syryjski, bardzo zbliżony do aramejskiego, którym napisano Talmud Babiloński. Według mnie wszystko, co jest napisane w Talmudzie o Jezusie, jest więc polemiką z Nowym Testamentem.

Na przykład to, że był czarownikiem?

Na przykład. W Nowym Testamencie w wielu miejscach Jezus jest przedstawiony jako uzdrowiciel, człowiek, który leczy beznadziejnie chorych. Rabini chcą podważyć te zapisy i mówią wiernym: nie wierzcie w to, to nie były żadne uzdrowienia, ale czarna magia. Czyli coś bardzo, bardzo złego, coś, od czego powinno się trzymać z daleka. Pokrywa się to zresztą z pogańskimi źródłami z epoki, według których Jezus swoje tajemne moce nabył w Egipcie, uznawanym wówczas za kraj, w którym królowała czarna magia. W Nowym Testamencie znajduje się zaś przekaz, według którego Jezus i Maria byli w Egipcie.

Jednak samego faktu, że uzdrawiał, nie negują?

Nie, ale jest to uzdrawianie złe, nieczyste. Znamy na przykład taką historię: wnuk pewnego znanego, ważnego rabina zadławił się kawałkiem pożywienia i umiera. Choć zostaje uzdrowiony imieniem Jezusa, jego dziadek wcale nie jest zachwycony. Mówi, że wolałby, żeby chłopak zmarł, niż miałoby go ocalić to „przeklęte” imię. Ta historia najlepiej oddaje sposób, w jaki ówcześni Żydzi traktowali tę kwestię.

Czy to również czarna magia miała być przyczyną faktu, że tak wielu Żydów uwierzyło i poszło za Jezusem?

Jednym z głównych oskarżeń wobec Jezusa zawartych w źródłach talmudycznych jest to, że uwiódł lud żydowski. Za pomocą nieczystych sztuczek i praktyk zmusił go, aby za nim podążył. Miało się to jednak dziać wbrew woli Żydów. Chrystus był więc uwodzicielem i bałwochwalcą.

A propos uwodzenia: przy lekturze pańskiej książki zaskoczyło mnie to, że w Talmudzie znajduje się pewna teza zawarta później w „Kodzie Leonarda da Vinci”...

Tak, rzeczywiście zapisy dotyczące Marii Magdaleny można interpretować tak, że była życiową partnerką Jezusa. Talmud zawiera takie sugestie. Nie ma tam natomiast nic o dzieciach, jakie miałyby się narodzić z tego związku. Mowa o tym jest dopiero w późniejszej, średniowiecznej, żydowskiej polemice z chrześcijaństwem – „Toledot Jeszu”, czyli „Historii życia Jezusa”.

Dan Brown swoje pomysły, w których podważa czystość Jezusa, wziął z Talmudu?

Nie, on nie miał pojęcia, że coś takiego jest w źródłach żydowskich. Zaczerpnął to prawdopodobnie z wcześniejszych źródeł gnostycznych. A co ciekawe, korzystali z nich również rabini, którzy napisali Talmud. Pisząc o rzekomym związku Marii Magdaleny z Jezusem, zarówno oni jak i amerykański pisarz, żyjący kilkanaście wieków później, opierali się więc na tych samych przekazach.

Przejdźmy do rzeczy najważniejszej: śmierci Jezusa Chrystusa. Co na ten temat napisano w Talmudzie?

Rabini przedstawili to w zupełnie inny sposób. A przecież, jak już mówiłem, znali Nowy Testament i wiedzieli, że Jezus został ukrzyżowany na mocy prawa rzymskiego, że skazał go Poncjusz Piłat. Właśnie dlatego, stosując swoją zasadę negowania wszystkiego, co jest w Nowym Testamencie, postanowili przedstawić alternatywną wersję zdarzeń. Jako że Jezus był w ich oczach heretykiem i bałwochwalcą, uznali, że zasłużył na śmierć. I to nie według prawa rzymskiego, ale żydowskiego. W Talmudzie znalazł się więc zapis, że to nie Piłat, ale rabini skazali Jezusa.

Ale ukrzyżowanie było karą rzymską.

Dlatego w Talmudzie napisano, że Jezus w rzeczywistości został ukamienowany. Wielu badaczy uważa, że taki, a nie inny zapis był błędem twórców Talmudu. Że coś im się pomyliło, brakowało im wiedzy albo zdrowego rozsądku. Wydaje mi się, że było inaczej. Oni świadomie tak napisali, aby obalić kolejną legendę chrześcijaństwa. W Talmudzie znajduje się bardzo szczegółowy zapis na ten temat. Wszystko miało się odbyć zgodnie z żydowskim prawem. Herold 40 dni przed egzekucją chodził po okolicy i informował wszystkich, o co Jezus został oskarżony. Jeżeli ktoś miał dowody na jego obronę, powinien je przedstawić. Według rabinów nikt się jednak nie odezwał. W tej sytuacji – piszą w Talmudzie – zrobiliśmy to, co trzeba było zrobić.

Co się miało stać z ciałem Jezusa po rzekomym ukamienowaniu?

Miało zostać powieszone na drzewie i wystawione na widok publiczny. Tak, aby odstraszało innych. Następnie, przed zapadnięciem zmroku Jezus miał zostać zdjęty z drzewa i pochowany. Nie wiadomo natomiast nic pewnego na temat tego, czy miał wisieć do góry nogami, czy był powieszony za rękę czy szyję. Takich szczegółów rabini nie opisali.

Czy według gradacji ówczesnych żydowskich kar był to najwyższy, najstraszniejszy wymiar kary?

Tak, bez wątpienia.

Domyślam się, że twórcy Talmudu nie wierzyli w zmartwychwstanie Jezusa.

Oczywiście. Według nich trafił do piekła, gdzie został surowo ukarany za swoje czyny. Postawiono go w jednym szeregu z dwoma największymi wrogami narodu żydowskiego: Tytusem i Balaamem. Balaam miał siedzieć po wieczne czasy w gotującej się spermie. Tytus miał spalać się żywcem na popiół, po chwili się odradzać, znowu spalać i tak w kółko. A Jezus Chrystus miał siedzieć we wrzących ekskrementach. Na zawsze.

Mocne.

Tak, i jest to historia, która nie pojawia się w żadnym innym źródle. Znamy ją tylko z Talmudu. Jezus, według jego twórców, nie tylko nie zmartwychwstał, nie tylko nie poszedł do nieba, ale został skazany na straszliwe cierpienia w piekle. Został wiecznie potępiony. Mało tego, taki sam los czekać miał wszystkich, którzy pójdą jego śladem i w niego uwierzą. Zamiast zbawienia i zmartwychwstania, którego spodziewali się chrześcijanie, miało czekać ich potępienie.

Jak to zrozumieć? Dlaczego rabini pisali w taki sposób?

Rabini widzieli w chrześcijaństwie zagrożenie dla swoich wpływów, obawiali się, że ta nowa religia odbierze im wyznawców i głosząc takie tezy, starali się od niej odstraszyć ludzi.

Czyli, mówiąc językiem dzisiejszych czasów, była to kampania czarnego PR wymierzona w konkurencję?

W pewnym sensie. I nie była to tylko konkurencja o dusze wiernych, ale również konkurencja polityczna i ekonomiczna. Bo Żydzi i chrześcijanie w czasie, gdy powstawał Talmud, walczyli o wpływy w imperium Sasanidów, w skład którego wchodził Babilon. Z tych dwóch mniejszości Żydzi byli w znacznie lepszej sytuacji. Byli szanowani, podczas gdy władze prześladowały chrześcijan. Bały się, że w wypadku wojny z sąsiednim chrześcijańskim imperium bizantyjskim, staną się piątą kolumną. Był to więc jedyny moment w dziejach, w którym Żydzi mieli taką przewagę nad chrześcijanami, że mogli prowadzić przeciwko nim taką negatywną kampanię. Stworzyć kontrnarrację wobec chrześcijaństwa, w której punkt po punkcie obalali i ośmieszali jego dogmaty. Potem w Europie to oni byli znacznie słabsi i to oni padali ofiarą prześladowań.

Co w Talmudzie napisano o chrześcijanach?

Chrześcijaństwo było uznawane za niebezpieczną sektę, która podczas swoich modłów miała urządzać dzikie orgie. W tym kontekście mówiono przede wszystkim o komunii, która miała być ściśle powiązana z jakimś seksualnym rytuałem. Starano się przedstawić chrześcijan jako ludzi, którzy odrzucili wszelkie boskie prawa. Nie tylko nie byli obrzezani, nie tylko nie świętowali szabasu, ale jeszcze folgowali nieczystym żądzom. Tego typu oskarżenia pojawiały się zresztą we wcześniejszych pogańskich źródłach. Rabini zaczerpnęli je właśnie stamtąd i wykorzystali do swoich celów.

W Talmudzie podobno pojawiają się wzmianki o chrześcijańskim kanibalizmie, zjadaniu dzieci. To brzmi jak odwrócone oskarżenie o robienie macy z dziecięcej krwi.

To prawda. I to również pochodzi ze źródeł pogańskich. Z tym że akurat oskarżenie o kanibalizm krążyło w trójkącie poganie – chrześcijanie – Żydzi i, w zależności od czasów, było rzucane na inną grupę. Najpierw poganie twierdzili, że kanibalami są Żydzi, potem, że chrześcijanie. W czasach Talmudu Żydzi wykorzystali to przeciwko chrześcijanom, a – jak pan zauważył – w średniowieczu chrześcijanie przeciwko Żydom.

Wróćmy do historii życia i śmierci Jezusa. Mamy dwie wersje – nowotestamentową i talmudyczną. Która jest prawdziwa?

Tu oczywiście nie ma żadnych wątpliwości. Twierdzenie, że to twórcy Talmudu przedstawili rzeczywiste wydarzenia związane z życiem Jezusa, byłoby absurdem. Tak jak mówiłem, była to zamierzona kontrnarracja wobec Nowego Testamentu, świadome stworzenie alternatywnej opowieści. Myślę, że nawet rabini piszący Talmud doskonale wiedzieli, że to nieprawda.

A co ze zwykłymi wiernymi?

Z powodu braku źródeł do końca nie wiadomo, jaką rolę w swoich czasach ogrywał Talmud w rzeczywistości. Na pewno był przedmiotem dyskusji między uczonymi mężami i ich uczniami w ośrodkach akademickich. Można jednak założyć, że te debaty nie toczyły się w próżni. Na pewno spływało to niżej, do członków całej żydowskiej społeczności. Tak też pewnie było z passusami na temat Jezusa i chrześcijaństwa. Nie możemy jednak na ten temat powiedzieć nic pewnego.

A dzisiaj? Talmud nadal przecież ma w judaizmie status bardzo ważnej księgi. Czy Żydzi nadal wierzą, że Jezus gotuje się w piekle w ekskrementach?

Nie, nie sądzę, żeby ktoś to dziś brał na poważnie. Żydzi naszych czasów uważają te wszystkie zapisy za dziwaczną, bardzo nieprzyjemną historię, wymyśloną przez jakichś zwariowanych rabinów. Na pewno nie uważają już, że Jezus zasługiwał na śmierć. Zresztą, tak naprawdę zdecydowana większość z nich takimi rzeczami się nie zajmuje i niewiele ich to obchodzi. Talmudyczne tezy na temat chrześcijaństwa nie są przedmiotem debat w dzisiejszym świecie żydowskim.

Dlaczego?

Gdy Żydzi myślą o chrześcijaństwie i historii krajów chrześcijańskich, patrzą na nią przez pryzmat setek lat straszliwych prześladowań, jakich zaznali z rąk wyznawców Chrystusa. Fali pogromów w średniowieczu, czy ostatnio – Holokaustu. Gdzie tu miejsce na religijne debaty na temat wizerunku Jezusa w sporządzonym kilkanaście wieków temu w Babilonie Talmudzie?

Często jednak, szczególnie wśród ultraortodoksyjnych Żydów, można spotkać antychrześcijańskie uprzedzenia niewynikające z krwawej historii, ale właśnie z pobudek religijnych. Podczas ostatniej pielgrzymki Benedykta XVI do Izraela radykalni rabini spod ściany płaczu przekonywali, że papież powinien ściągnąć krzyż, gdyż jest on symbolem bałwochwalstwa.

No cóż, dla nich rzeczywiście tak to może wyglądać. Ale ultra-ortodoksi zamieszkujący jerozolimską dzielnicę Mea-Szerim to margines. Jestem w stałym kontakcie z wieloma wybitnymi żydowskimi naukowcami i rabinami. Wielokrotnie dyskutowaliśmy na temat mojej książki i zawartych w niej tez. Zapewniam, że nikt poważny nie traktuje Talmudu jako wiarygodnego źródła na temat życia i śmierci Jezusa Chrystusa.

Jakie były reakcje na książkę?

Bardzo różne. Wielka debata na jej temat toczy się w Internecie. Część komentatorów uznała, że jestem Żydem, który nienawidzi i atakuje chrześcijaństwo. A część, że jestem antysemitą, który nienawidzi i atakuje Żydów. To chyba najlepszy dowód na to, że napisałem zrównoważoną książkę. Wiem, że do tej pory passusy z Talmudu dotyczące Jezusa były wykorzystywane przez antysemitów. Ja jednak w bardzo jasny sposób przedstawiłem kontekst tych zapisów. Dla mnie to historia, którą trzeba badać i na jej temat dyskutować. Poza tym uznałem, że lepiej będzie, gdy problemem Jezusa w Talmudzie będą zajmowali się poważni naukowcy niż antysemici.

Ale czy mimo to podczas pisania nie obawiał się pan, że książka zostanie odebrana przez społeczność żydowską w niewłaściwy sposób?

Oczywiście, obawiałem się tego. Miałem świadomość, że jednak to niezwykle delikatny i drażliwy temat. Na duchu podtrzymały mnie jednak pozytywne reakcje i recenzje moich żydowskich kolegów – naukowców w USA. Po zapoznaniu się z moją pracą nie mieli do mnie żadnych pretensji. Wprost przeciwnie, gratulowali mi, że zająłem się tym tematem. Jeden z nich w prestiżowym „New Republic” napisał, że ta sprawa jest czymś, co „my, Żydzi powinniśmy potraktować poważnie”. Stwierdził, że Żydzi, nie powinni jej zamiatać pod dywan, udawać, że tego nie było. Muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak kiedyś mówili o Jezusie. Problem ten powinien – według niego – stać się przedmiotem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

A propos dialogu. Niedawno znalazł się on w kryzysie z powodu przywrócenia przez Watykan wielkopiątkowej modlitwy za nawrócenie Żydów. A przecież te passusy z Talmudu są o wiele poważniejsze.

Zgoda, ale jakie były rzeczywiste skutki obu tych spraw? Wielkopiątkowa modlitwa, choć odmawiana tylko raz w roku, jest częścią potężnego rytuału. Żydzi z rąk chrześcijan na przestrzeni wieków zaznali straszliwych cierpień. To, co mówi Talmud, jest zaś historią i to zamierzchłą. Wszystkie te passusy, choć zgadzam się, że są bardzo nieprzyjemne, nie miały i nie mają żadnych skutków rzeczywistych. Nikt z ich powodu nie prześladował fizycznie chrześcijan. I to nawet w starożytnym Babilonie, gdzie powstał Talmud i gdzie Żydzi mieli wielką przewagę nad chrześcijanami.

http://www.rp.pl/artykul/61991,372132_Jezus_w_Talmudzie.html

Chodzi o pojednanie z Żydami. Inny artykuł...

Prof. dr hab. Rafał Broda
Kraków, 25 sierpnia 2002
źródło http://ojczyzna.pl/Arch-Teksty/BRODA-R_Zydzi-i-Polacy.htm

Mój komentarz.

.......................................................................

Niby profesor doktor a nie wie o co chodzi.

Narody słowiańskie są narodem wybranym przez Boga a Żydzi są bez jakichkolwiek ogródek w Biblii nazwani nasieniem węża i synagogą szatana.

Z tych prostych przyczyn żaden Żyd nie szuka pojednania czy dialogu, ale niemal każdy szuka boleśniejszej drogi ograbiania nas za pomocą lichwy, kłamstw, masowej dezinformacji i otwartej nienawiści do każdego, kto odważył się to zauważyć.

Najchętniej powtórzyliby Wołyń, Katyń, mordy UB ale na razie zbyt wielu z nas już o tym wie oraz mamy oczy i uszy otwarte.

Także niewielu Polaków wyraża chęć nastawiania drugiego policzka.

Oto jak ich Chrystus widzi.

Mat 23:33  Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?

Rev 2:9  Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.
Oto jak ich Ojciec widzi.

Gen 3:15  I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.


Poczytajmy o wielbicielach Lucyfera.

Wywiad z H.W.Rosethalem z 1976 r. Opublikowany przez C.H.Weismana w 1992 r.

http://www.angelfire.com/planet/apokalipsa/wywiad.htm

Z Lucyferem i jego sługami nie ma dialogu i jakiegokolwiek porozumienia.

Ponad 2000 lat historii z plusem Biblia daje nam wystarczająco informacji o ich rzeczywistej tożsamości.

Nadstawiamy policzka tylko wtedy, kiedy nie mamy innego wyjścia.

W każdym innym przypadku podajmy im Prawdę na srebrnej tacy
.

To nie są nasi bliźni i nie o nich mówił Chrystus mówiąc nam o bliźnich.

Bliźni to nasi rodacy!

Żydzi to nasi zawzięci wrogowie i oprawcy. Spójrz na żydowski rząd!

Nie masz gotówki? Oszczędzaj jeżeli możesz ale nie zaprzedawaj się lichwiarzom.

Nie głosuj na twoich wrogów!

Największa głupota Polaków - głosują na własnych oprawców.

Nie oglądaj TV, nie słuchaj radia i nie czytaj syjonistycznych gazet!

Masz Internet? Mądrze korzystaj z niego a czegoś mądrego się nauczysz.

Pamiętaj o jednym. To nie my, Polacy okupujemy  i ograbiamy lichwą Izrael.

To oni okupują nas i wielu z nas traci wszystko, z życiem włącznie z ich powodu!

Biblia nigdzie nie zapowiada dialogu czy pojednania z synagogą szatana.

Jeżeli Żydzi pojednają się z Bogiem, to Bóg nam poleci pojednanie się z nimi.

Albo Bóg, albo szatan.

Albo albo człowiek oddany Bogu, albo sługa szatana.


INNEJ DROGI NIE MA !!!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 21st Czerwiec 2015, 03:51

Często z ich własnych ust...„Obawiam się, że żydowskie banki ze swoją przebiegłością i krętymi sztuczkami przejmą całkowitą kontrolę nad wielkim bogactwem Ameryki. I wykorzystają je do systematycznego korumpowania nowoczesnej cywilizacji. Żydzi nie zawahają się pogrążyć całe chrześcijaństwo w wojnach i chaosie, żeby świat stał się ich dziedzictwem”. (Bismarck)„Wojny to żydowskie żniwa, bo przez nie unicestwimy chrześcijan i zdobędziemy kontrolę nad ich złotem. Już zabiliśmy ich 100 milionów, a to jeszcze nie koniec”. (Główny rabin Francji, Reichorn, 1859)
„Wpędzimy chrześcijan w wojnę wykorzystując ich narodową próżność i głupotę. Oni będą wybijać jeden drugiego, robąc w ten sposób miejsce dla naszego narodu”. (Rabin Reichorn, Le Contemporain, 1.07.1880)


„II wojna światowa toczy się w obronie podstaw judaizmu”. (Oświadczenie rabina Feliksa Mendlesohna, Chicago Sentinel, 8.10.1942).

„Nawet jeśli my Żydzi nie jesteśmy z wami ciałem w okopach, to niemniej jesteśmy z wami moralnie. To jest NASZA WOJNA, i wy toczycie ją za nas”. (Les Nouvelles Litteraires, 10.02.1940).

„Syjonizm to judaizm, a judaizm jest niewyobrażalny bez syjonizmu”. (Harper’s Encyclopedia of United States History, t. X, „Syjoniści” [Zionists]).

„My Żydzi jesteśmy niszczycielami i pozostaniemy niszczycielami. Nie możecie zrobić nic co by było zgodne z naszymi żądaniami i potrzebami. Zawsze będziemy niszczyć bo chcemy mieć własny świat’.
(Wy Goje [You Gentiles], żydowski autor Maurice Samuels, s. 155).

„Będziemy mieć rząd światowy czy wam się to podoba czy nie. Jedyną kwestią jest to czy ten rząd osiągniemy podbojem czy zgodą”. (żydowski bankier Paul Warburg, 17.02.1950, w zeznaniach przed Senatem USA)
„Wykorzystujcie sądy, wykorzystujcie sędziów, wykorzystujcie konstytucję kraju, wykorzystujcie swoje stowarzyszenia medyczne i jego prawa do realizacji naszych celów. Nie skąpcie swojej pracy w tym kierunku. A kiedy wam się uda, odkryjecie że teraz możecie mieć wpływ na własne ustawodawstwo, i możecie, dzięki starannej organizacji, ciągłym kampaniom straszenia społeczeństwa, pozorowi waszej skuteczności, sami staniecie się kapitalistami, z własnych środków będziecie finansować dużą część cichego komunistycznego podboju tego kraju”. (Przemówienie Żyda Laventria Berii, Podręcznik komunistyczny do psychopolityki [The Communist Textbook on Psychopolitics], s.


Synagoga szatana? Oceńcie sami.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by anowi on 1st Lipiec 2015, 16:52

Jestem w szoku.  Shocked


ZEZNANIA NAOCZNYCH ŚWIADKÓW SKŁADANIA PRZEZ JUDEO-SATANISTÓW Z NIEMIEC OFIAR CAŁOPALNYCH Z POLAKÓW


Mając na uwadze niedawną publikację o ofiarach całopalnych z Polaków dokonywanych przez judeo-satanistów w czasie trwania II wojny światowej należy uzupełnić publikację o zeznania naocznych świadków, https://rafzen.wordpress.com/2015/06/21/ii-wojna-swiatowa-to-masowe-skladanie-ofiar-cialopalnych-z-polakow-przez-judeo-satanistow/
Bardzo cenne jest świadectwo robotnika z getta świadka tamtych wydarzeń Feliksa Pączkowskiego, który ujawnia jaki strój ceremonialny mieli judeo-sataniści gdy zjawiali się na miejscu składania ofiar całopalnych z Polaków ponieważ ten strój jest podobny do aktualnych strojów używanych w Izraelu do składania ofiar całopalnych. Ujawnia on również rozmiar ołtarza na którym składano ofiary z Polaków.

Wszyscy świadkowie potwierdzają zgodnie, iż w ceremoniach składania ofiar całopalnych z Polaków uczestniczyli tylko żydzi oraz judeo-sataniści z Niemiec co jednoznaczne uzasadnia tezę o składaniu ofiar całopalnych z Polaków.
Poprzednią publikację należy uzupełnić o globalne straty biologiczne poniesione przez Warszawę w latach 1939-1944 które wynoszą nie mniej jak 800 tys. osób.
W « Encyklopedii Powszechnej » PWN z 1980 stwierdzono: « […] Łączne straty ludności Warszawy w latach 1939-1944 wyniosły około 850 tysięcy osób: około 400 tysięcy bezpośrednio w mieście i ponad 400 tysięcy w obozach i więzieniach hitlerowskich […]. »

Jeśli chodzi o straty poza Warszawą, sprawa jest prosta, bo straty obejmują przede wszystkim około 300 tys. Żydów straconych w Treblince i innych miejscach zagłady oraz Polaków straconych w więzieniach i obozach hitlerowskich poza Warszawą i poza granicami Polski. Mając powyższe na uwadze uznanie przez Lecha Kaczyńskiego liczby 20 tysięcy zamordowanych w KL Warschau za liczbę wiarygodną i reprezentowaną przez agenturę Mossad-u z IPN-u należy traktować jako demencję prezydencką albo jako agenturę judeo-satanistyczną w Polsce. Czytelnikom pozostawiam wybór.
Przypomnijmy również przy tym, że ludobójcze plany judeo-satanistów z Niemiec i Rosji istniały tylko w odniesieniu do Narodu Polskiego potwierdzone czterema konferencjami Gestapo i NKWD i były to: Unternehmen Tannenberg, Intelligenzaktionen: Pomern, Posen, Masowien, Litzmannstadt, Schlesien, Sonderaktionen: Krakau, Tschenstochau, Lublin, Bürgebraukeller, Ausserordenliche Befriedungsaktion [Akcja-AB] i wiele innych. Judeo-sataniści z Rosji zaznaczyli natomiast swe dążenia masowymi mordami i deportacjami, czego symbolem stał się mord rytualny na oficerach WP, policjantach i inteligencji polskiej w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

Świadek Feliks Pączkowski, robotnik w byłym getcie zeznał:
« […] Któregoś dnia spotkałem doprowadzonych również na te roboty Żydów z rodziny Trysków, którzy powiedzieli mi, że na ul. Nowolipki 25 Niemcy rozstrzeliwują więźniów z al. Szucha i z Pawiaka. Po tej wiadomości udałem się z czterema kolegami z pracy, wśród których pamiętam był Czesław Śliwiński, na ul. Nowolipki. Prawie wszystkie domy na ulicy Nowolipki i Nowolipie były zburzone, zalegały ruiny. Zburzony był także wskazany przez Trysków dom przy ul. Nowolipki 25 oraz sąsiadujące z nim domy Nowolipki 23 i 27; stały tylko szkielety. Na murach tych trzech domów wisiały napisy: «Wstęp wzbroniony pod karą śmierci». W ukryciu, poprzez ruiny przedostałem się do domu Nowolipki 27, będącego w bezpośrednim sąsiedztwie z domem Nr 25 przy Nowolipkach, skąd przez dziurę w sterczącej ścianie z pierwszego lub drugiego piętra zobaczyliśmy na posesji Nowolipki 25 wśród gruzów dość duży oczyszczony plac o powierzchni 40 x 40 m lub 50 x 50 m, na którym według relacji Trysków wykonywane były egzekucje. Dokładnie plac ten był położony pomiędzy ulicą Nowolipki, a ulicą Nowolipie, w ten sposób, że od ulicy Nowolipki 25 naprzeciwko skrzyżowania z ulicą Karmelicką było do niego przejście na zewnątrz. Egzekucje na tym placu dokonywane były prawie codziennie, prawie dzień w dzień słychać było tam seryjne strzały z broni maszynowej.
Ja osobiście widziałem 3 lub 4 takie egzekucje, gdzieś w miesiącach kiedy było ciepło. Więcej razy nie miałem odwagi tam pójść, bo groziła kara śmierci. Egzekucje te oglądałem właśnie poprzez dziurę w ścianie na pierwszym czy drugim piętrze wymienionego domu Nowolipki 27. Przed egzekucją doprowadzano na plac grupę Żydów, którzy przygotowywali stosy z drzewa. Do przygotowania tych stosów doprowadzano zmiennie różne grupy Żydów, wśród których był ojciec i dwóch czy trzech synów ze znanej mi rodziny Trysków, ocalonych z powstania w Getcie. O ile mi wiadomo, to grupa Żydów była w dyspozycji placówki żandarmerii w Warszawie, mieszczącej się przy ul. Żelaznej róg Leszna w gmachu dawnej szkoły i szpitala św. Zofii. Doprowadzał ich stamtąd na plac egzekucji żandarm nazwiskiem Banasz. Po przygotowaniu przez Trysków i innych Żydów stosów drzewa, wjechał na plac samochód z budą. Przyjechało dwóch lub trzech oficerów SS w białych fartuchach oraz chyba dwóch szeregowych SS-manów. Otworzono klapę budy, wyprowadzono kilku więźniów, wśród których były i kobiety. Po czym bezpośrednio nastąpiło rozstrzelanie z karabinu maszynowego umieszczonego, jak mi się wydawało, w jakimś zaułku przy bramie. Następnie oficerowie SS w białych kitlach chodzili i z krótkiej broni ręcznej dobijali leżących więźniów, kopiąc ich uprzednio dla sprawdzenia, czy dają jeszcze oznaki życia. Po rozstrzelaniu szeregowi SS-mani szybko odjeżdżali, zaś oficerowie pozostawali i nadzorowali palenie zwłok. W ten sposób zamordowanych już więźniów Żydzi Tryski i inni rzucali na wcześniej przygotowane stosy drzewa i palili, pod przymusem tych oficerów SS […].
Prowadząc roboty przy ul. Więziennej, widziałem któregoś dnia osobiście wywożonych z Pawiaka więźniów. Więźniowie wyprowadzani byli z zakneblowanymi ustami, powiązanymi do tyłu rękami, w samej bieliźnie i bez butów. Załadowano ich do trzech lub czterech bud ciężarowych i wywieziono. Słyszałem, że rozstrzelano ich w kilku punktach Warszawy […] ».
Do krematoriów i spalarni zwożone były zwłoki na spalenie ze wszystkich miejsc straceń: ofiary egzekucji ulicznych, ludzi rozstrzeliwanych na terenach obozowych oraz zagazowanych w komorach gazowych. W latach funkcjonowania KL Warschau liczne były meldunki Delegatury Rządu na Kraj i wywiadu AK nie tylko o działaniu w nim komór gazowych i uśmiercaniu więźniów, ale także meldunki o spalaniu ich zwłok właśnie w obozowych krematoriach. Miejsca, w których ilość składowanych zwłok była zbyt duża do przetransportowania na spalenie do krematoriów, wysadzano wraz ruinami domów w powietrze. Tak uczyniono np. ze stałym miejscem straceń w podwórzu posesji przy ul. Nowolipki 25-31, które wysadzono w powietrze ze zwłokami w dniach 6-8 czerwca 1944.

W « Raporcie Komórki Więziennej Delegatury Rządu z 15.XI.1943″ stwierdzono:
« Na terenie Getta Niemcy wysadzają w powietrze ruiny ze zwłokami rozstrzelanych tam Ofiar, równocześnie wygrzebywane są i niszczone zwłoki pochowanych prowizorycznie po niektórych poprzednich egzekucjach ».

W dniach 16-17 maja 1945 na terenie dawnego więzienia wojskowego przy ul. Dzikiej [« Gęsiówka »] Sekretarz Komisji dla Zbadania Zbrodni Niemieckich w Warszawie B. Świderski przeprowadził wizję lokalną, którą opisał w « Sprawozdaniu » z 20 lipca 1945. Czytamy tam m.in.:
« Gmachy więzienne zabudowane w czworoboki, tworzące obszerne dziedzińce są spalone we środku, mury gmachów nienaruszone.
Na jednym z dziedzińców znajduje się częściowo odkopana mogiła zbiorowa, zwłoki około 70 ofiar są przysypane lekko ziemią, na drugim dziedzińcu znajduje się stos wystrzelonych łusek karabinowych, pośrodku resztki dużego paleniska.
Tereny dziedzińców pokryte są drobnymi szczątkami ludzkich kości, w studniach i dołach na dziedzińcach znajdują się stosy popiołów ze spalonych zwłok ludzkich. Wewnątrz gmachu więziennego znajduje się ślad po jednopaleniskowym piecu krematoryjnym, cela z całym szeregiem żelaznych prętów służąca jako izba tortur. Na ostatnim dziedzińcu za właściwym więzieniem na środku wielkiego placu przytykającego do obozu koncentracyjnego leżą gruzy wysadzonego w powietrze krematorium. Z jednej strony placu stoi budynek krematorium z wysokim kominem, w którym nie zostały jeszcze zainstalowane piece krematoryjne. To niewykończone krematorium jest obecnie rozbierane. Na rogu placu po drugiej stronie znajduje się elektryczne krematorium, które było przez Niemców w okresie przed powstaniowym całkowicie zmontowane i gotowe do pracy. Krematorium to o dwóch paleniskach jest już w znacznym stopniu rozebrane, tak że stoją tylko mury.
Jeżeli chodzi o teren gmachu więzienia i wygląd dziedzińców, wygląda on w następujący sposób: jeden z dziedzińców nosi nazwę »teatru«, ponieważ ściany zewnętrzne tworzących go gmachów są pokryte malowidłami w postaci kwiatów i palm wyglądających jak dekoracja teatralna. Jak podawała ludność miejscowa przedstawicielom P.C.K., na terenie dziedzińca niemieccy zbrodniarze urządzali sobie widowiska w stylu Nerona. Siedząc przy nakrytych stolikach, odbywali libacje, w trakcie których wypuszczali więźniów na dziedziniec, szczując psami i strzelając do nich. Ziemia na dziedzińcu jest w wielu miejscach pozapadana, co świadczy, że mogą się tam znajdować wielkie ilości zwłok. […] ».

Świadek Ewa Królikiewicz, żołnierz wywiadu AK, zeznała:
« […] W listopadzie 1943 około godz. 7:30 rano widziałam jak czterech lub pięciu SS-manów z obozu «Gęsiówka» prowadziło ulicą Smoczą na Nowolipki grupę więźniów żydowskich z obozu «Gęsiówka» w ilości ok. 10-15 osób. Więźniowie odznaczali się od innych przechodniów, gdyż ubrani byli w pasiaki i rzucali się w oczy. Doprowadzeni na plac na Nowolipiu więźniowie ci przygotowali stosy z drzewa z rozbiórki ze zburzonych domów. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęto na plac zwozić ciężarową « budą » więźniów z Pawiaka. « Budą » tą dowożono każdorazowo po 50-60  więźniów, mężczyzn. Na placu poza SS-manami z obozu «Gęsiówka» znajdowali się już SS-mani, którzy przybyli na egzekucję z zewnątrz [byli to prawdopodobnie policjanci z III/SS-Polizei Regiment 23]. Każdy dowieziony transport 50-60 więźniów ustawiano szeregiem i funkcjonariusze SS-mani i razem z nimi SS-mani z obozu «Gęsiówka» rozstrzeliwali tych więźniów z karabinów maszynowych. Tego dnia « buda » ciężarowa obróciła około 10 razy i kolejno więźniów z każdego transportu w powyższy sposób rozstrzelano. W sumie rozstrzelano wtedy około 500-600 Polaków z Pawiaka. Po rozstrzelaniu dowiezionych « budą » więźniów z Pawiaka […] doprowadzeni więźniowie Żydzi z obozu «Gęsiówka» powrzucali ciała zamordowanych na przygotowane wcześniej stosy z drzewa, które obkładano nową warstwą drzewa i rzucano na nie zwłoki dalszych świeżo zastrzelonych więźniów. Po rozstrzelaniu całego transportu […] SS-mani, którzy przybyli na egzekucję z zewnątrz, rozjechali się. Na miejscu egzekucji pozostali tylko SS-mani z obozu «Gęsiówka», na rozkaz których więźniowie Żydzi z obozu «Gęsiówka» polali te stosy trupów benzyną i podpalili je. W czasie palenia się stosów zwłok widziałam, jak SS-mani z obozu «Gęsiówka» zastrzelili na końcu więźniów Żydów z obozu «Gęsiówka», których doprowadzili do układania stosów. Więźniowie ci próbowali uciekać i kryć się. Wyłapano ich krzyczących i bezbronnych i zastrzelono. Zwłoki zastrzelonych […] SS-mani sami osobiście już powrzucali na palące się stosy, po czym powrócili już bez więźniów przez ulicę Smoczą.
[…] Czterokrotnie widziałam sama, że przy wywożeniu na egzekucję więźniów z Pawiaka uczestniczył osobiście Hahn. Przyjeżdżał on 2 czarnymi wozami z kilkoma funkcjonariuszami Gestapo. Pamiętam, że Hahn był średniego wzrostu, krępy i chodził w czarnym skórzanym płaszczu. Osobisty udział Hahna w transportach na egzekucje potwierdził gestapowiec Szulc [Schultz] z Pawiaka, który po pijanemu wygadywał, że «jutro będzie lepsza zabawa, bo przyjedzie sam Hahn». Na placu na Nowolipiu byli rozstrzeliwaniu również więźniowie z al. Szucha w Warszawie. Tych więźniów przywożono na Nowolipie samochodami osobowymi, po kilka osób jednorazowo. Wśród takich więźniów były również kobiety. W okresie od stycznia do czerwca 1944 dowieziono i stracono takich małych transportów ponad 20. Więźniowie z al. Szucha konwojowani byli przez funkcjonariuszy Gestapo z al. Szucha i przez nich na Nowolipiu osobiście rozstrzeliwani strzałami z ręcznej broni krótkiej w tył głowy […] ».


https://rafzen.wordpress.com/2015/06/26/zeznania-naocznych-swiadkow-skladania-przez-judeo-satanistow-z-niemiec-ofiar-calopalnych-z-polakow/
anowi
anowi

Liczba postów : 106
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Olo on 2nd Lipiec 2015, 13:01

Czasami wstydzę się że jestem człowiekiem i nie mogę spojrzeć mojemu kotu w oczy.... Ale potem przypominam sobie że Isus też nim był jakoś mi lepiej....
Olo
Olo

Liczba postów : 460
Join date : 21/03/2015
Age : 58
Skąd : Kraków / Polska

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Obserwator on 2nd Lipiec 2015, 13:09

My jesteśmy zrodzeni z Boga Olo Smile

Nie mamy się czego wstydzić w przeciwieństwie do tych zrodzonych z diabła ;]

Obserwator

Liczba postów : 1319
Join date : 18/03/2015

http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 2nd Lipiec 2015, 15:44

No i taki obrazek pominięto.

thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by anowi on 3rd Lipiec 2015, 20:55

Naród Wybrany do Auschwitz, czyli kontrakt syjonistów z Hitlerem w celu zagłady (Shoah) ortodoksyjnych braci. Romana Nachta korepetycje dla lemingów


https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/tag/frankisci/
anowi
anowi

Liczba postów : 106
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by anowi on 3rd Lipiec 2015, 21:09

Żydowski mord rytualny

Fragmenty książki z 1938 r. Jewish Ritual Murder [Zydowski mord rytualny] Arnolda S. Leese. We wstępie pisze on o wtrąceniu go do więzienia na 6 miesięcy w Anglii za The Fascist [Faszysta], które zawierało informację o żydowskich mordach rytualnych. Twierdzi, że oskarżyciel, członek parlamentu Oliver Locker-Lampson był przyjacielem z dzieciństwa rodziny Rotszyldów.

https://piotrbein.wordpress.com/2012/02/21/zydowski-mord-rytualny/
anowi
anowi

Liczba postów : 106
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Andrzej on 13th Lipiec 2015, 15:22

Chciałem się podzielić z wami moim "odkryciem" na temat żydów-edomitów bo to dotyczy tej częsci "żydów".
Otóż wyczytałem że wywodzą się oni bezposrednio od Kaina, który to Kain był  (uwaga!) hybrydą

Pod spodem w linku bardzo dobry artykuł na temat tych dwóch grup żydowskich czyli edomitów i chazarów.
Autor skupił sie własnie na edomitach czyli sefardyjczykach.
Polecam ten artykuł przeczytać. Ja ze względu na mnogosć zawartych tam informacji wracam do niego po kilka razy.
http://gazetawarszawska.com/historia/405-od-kaina-do-chazarii

" oto ich drzewo genealogiczne: Kain Kenici Kananejczycy Edomici Idumejczycy Faryzeusze Rabini Żydzi. Geneza określenia “sefardyjski” Do tej pory zajmowaliśmy się wyłącznie jedną grupą żydowskiego narodu, grupą sefardyjską. Jest to nazwa wybrana przez rozproszonych Żydów po wypędzeniu ich z Judei przez Rzymian. Ci sefardyjscy Żydzi, chociaż całkowicie nie spokrewnieni z Prawdziwym Izraelem i Prawdziwą Judą, przynajmniej maja historię zamieszkania obok biblijnych Izraelitów. Nazwa “sefardyjski” faktycznie pochodzi od hebrajskiego “Sepharvaim”, odnoszącego się do plemienia kananejskiego, które mieszkało w dalekiej południowo-wschodniej Idumei, koło Babilonu. II Księga Królów 17:24-41 mówi, że po usunięciu z Samarii Izraelitów z domu Izraela, Asyryjczycy importowali Sepharvaim by zamieszkali na opuszczonym terenie. Tekst mówi również, że ci Sepharvaim później zaczęli praktykować “prawo Mojżesza”. Ale oni NIE byli Izraelitami. Byli Kananejczykami, więc to było pierwszym przypadkiem historycznym kiedy nieizraelicki lud zaczął praktykować NASZĄ RELIGIĘ. To oni są oryginalnymi Żydami sefardyjskimi! A zatem idea przyjęcia religii innego ludu zaczęła się w tamtym czasie; ale ci ludzie NIE byli Izraelitami. Byli Edomitami. Żydzi sefardyjscy nazwani są po tych Babilończykach! To jest także dlaczego ich “święta” księga nazywa się TALMUDEM BABILOŃSKIM"

Otóż, nie wiedziałem że protoplastą edomitów był bezposrednio Kain i od niego oni się wywodzą ale co dziwniejsze nie wiedziałem w ogóle że kain był hybrydą!
Ojcem jego był pradawny wąż który uwiódł Ewe a nie Adam!

Ta sama gazeta warszawska poniżej więc linku nie wklejam po raz drugi.
Tutaj autor cytuje Księge Henocha.

"Spójrzmy na pewne wyraźne znaki na tych, których Henoch opisuje jako złych i bezbożnych: Henoch 22:3-8: “Wtedy Rafael odpowiedział, jeden ze świętych aniołów, który był ze mną, i rzekł do mnie: ‘Te puste miejsca zostały stworzone w tym celu, żeby w nich gromadziły się duchy zmarłych dusz, żeby gromadziły się tam wszystkie dusze dzieci ludzi. I te miejsca są po to by przyjmowały ich do dnia ich sądu i do ich wyznaczonego terminu, aż wielki na nich wyrok (nadejdzie)‘. Widziałem (ducha) zmarłego człowieka składającego pozew, a jego głos poszedł do nieba i złożył prośbę. I zapytałem anioła Rafaela, który był ze mną, i rzekłem do niego: ‘Ten duch składa prośbę, kim on jest, którego głos idzie i składa prośbę w niebie?’ A on odpowiedział mi, mówiąc: ‘To jest duch, który wyszedł z Abla, którego zabił jego brat Kain, i składa ten prośbę przeciwko niemu, aż jego ród zostanie zniszczony z powierzchni ziemi, i jego ród zostanie wymazany  spośród rodów ludzi“. Wersety te są bardzo ważne, gdyż korzenie współczesnych Żydów można prześledzić do ich oryginalnego przodka, Kaina. Tutaj mamy wgląd w tę  prawą część Szeolu, i widzimy że Abel, którego sprawiedliwym nazwał Jaszua Mesjasz w Mt 23:25, nieustannie woła do Jahwe by zniszczył z ziemi ród Kaina i wymazał spośród ludzi. Jak ważne jest to, że Abel modli się nie o sąd nad samym Kainem, ale nad wszystkimi jego potomkami! Niewątpliwie Abel wiedział o szatańskim pochodzeniu Kaina w wyniku stosunku seksualnego węża z Ewą w Raju.. Skoro pochodzenie Żydów można historycznie przesledzić do Kaina, to jest to w ogromnej sprzeczności z ich twierdzeniem, iż są “świetym narodem”, i faktem, że prawy duch, Abel, modli się o to by ich “ród” został zniszczony z powierzchni ziemi!
"
Troche sprzeczne (raczej bardzo sprzeczne) z moimi poglądami jest tylko to, że Henoch mógł widzieć "duchy" ale nie o tym tu pisze ale o pochodzeniu Kaina.

Potwierdza to także Ewangelia Króla Jakuba poniżej (też nie wiem co o niej sądzić?)
http://www.christusrex.brzegdolny.pl/drogi5c.htm

"13. 1. I nadszedł szósty miesiąc dla Maryi, i oto przyszedł Józef ze swej budowy, i wszedł do domu, i zastał ją brzemienną. I uderzył się w twarz, i padł na ziemię na worek, i zapłakał gorzko, mówiąc: "Jakim obliczem spojrzę ku Panu Bogu? Jakąż mam za nią zanosić modlitwę? Bo przecież dziewicę wziąłem ze świątyni Pana Boga, i nie ustrzegłem jej! Któż mnie zwiódł? Któż jest tym, kto uczynił zło w mym domu? Kto porwał ode mnie dziewicę i skalał ją? Czyżby u mnie powtórzyły się dzieje Adama? Gdy bowiem Adam oddawał się o oznaczonej godzinie uroczystej modlitwie dziękczynnej, wszedł wąż i znalazł Ewę samotną, i uwiódł ją, i skalał; to samo przydarzyło się i [u] mnie".

Mam teraz niezłą zagwozdke i nie wiem co sądzić o tym że Kain był Hybrydą poczętą prze Ewe z ..."rajskim" wężem.
Chociaz to sporo wyjasnia. Wyjasnia charakter żydów kłamców.
"Biały" człowiek gdziekolwiek się pojawił tam tworzył potężne państwa, Ameryka, Kanada, Australia czy najbogatsze państwo w Afryce RPA. Nie mówiąc już o Europie.
Jakie państwo stworzyli edomito-chazarzy na przestrzeni swoich dziejów? Otóż poza fałszywym (jak i oni) Izraelem, to Żadnego! Wszędzie byli obcy i nie asymilowali się i zewsząd byli przepędzani.
Dokładnie jak Kain. Nawet w "swoim" pseudo-izraelu mają duże problemy aby żyć pokojowo.
Krótka historia tego państwa to ciągłe wojny

Andrzej

Liczba postów : 114
Join date : 18/03/2015
Age : 48
Skąd : Będzin

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by lusia on 13th Lipiec 2015, 16:57

klan 13 -stu pokoleń iluminatów się wżenił w "swoich "  oni tylko wżeniają się w swoich ,gdyż my zwykli ludzie, goje jesteśmy dla nich insektami. Hilton & The Rothschild to pokolenia z 13 linii   bloodline. Kto ma około 30 lat wie jaką "reputacją" cieszą się siostrzyczki Hilton- słynne imprezowiczki ,skandalistki,dziedziczki potęgi hoteli Hilton

lusia
lusia

Liczba postów : 754
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa

http://mojaopoka.blogspot.com/

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Bushi on 13th Lipiec 2015, 23:10

Andrzej, myślę że to jest kłamstwo, żaden wąż nie uprawiał seksu z Ewą, a Kain nie jest hybrydą. Gdy by zwiedzenie polegało na nierządzie Ewy, Adam nie był by winny niczego. Adam i Ewa naruszyli prawo Boga razem. Są razem winni. Gdy by potomstwo Kaina miło przetrwać potop musieli by mieć swoją Arkę, a Bóg musiał by im błogosławić jak arce Noego. Jak wiadomo arka Noego przetrwała kataklizm utrzymywana mocą Boga.
Są to "plewy" szatana. Tak działa fałszywe ziarno na zasianym polu. Zastanów się, Henoch żył przed potopem a Abel wołał o pomstę na plemieniu Kaina, oni zostali rozliczeni w potopie. Kenici w świecie Abrahama, to ludy mentalnie przypominający obraz potomstwa Kaina przed potopem. Oni mieli w pamięci ich cechy, dlatego gdy ludzie zbłądzili za czasów Nimroda, automatycznie zostali tak nazwani.

Nie ma innego wytłumaczenia. Rozwiązłość Ewy nie można brać pod uwagę, ponieważ niczego takiego nie ma w księdze GENESIS.
Bushi
Bushi

Liczba postów : 545
Join date : 21/03/2015

http://arkabushiego.blox.pl/html

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Mutu on 14th Lipiec 2015, 11:47


Są badacze którzy twierdzą, że Wąż to...imię...
Mutu
Mutu

Liczba postów : 534
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Bushi on 14th Lipiec 2015, 14:15

Są też tacy, którzy twierdzą że wąż jest błędnie przetłumaczone, a prawdziwe znaczenie to nie wąż tylko "lśniący". Co miało by oznaczać istotę duchową w postaci gada. To propaganda Davida Icke. Oczywiście są to tylko dalekie hipotezy, nie mające w zasadzie większego znaczenia, czymkolwiek był ten wąż to narobił dziadostwa!
Bushi
Bushi

Liczba postów : 545
Join date : 21/03/2015

http://arkabushiego.blox.pl/html

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Obserwator on 14th Lipiec 2015, 15:24

Księga Henocha mówi o jednym z siedmiu wodzów aniołów (wg mnie siedmiu tworzących siedmiogłowego rudego smoka)

Księga Henocha 69:6
Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi.

Obserwator

Liczba postów : 1319
Join date : 18/03/2015

http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Andrzej on 14th Lipiec 2015, 17:18

Bushi. Racja, nie wziąłem w ogóle pod uwage potopu bo tak "zaaferował" mnie ten artykuł.
Faktycznie nikt z rodu Kaina nie mógł przetrwać potopu stąd jego linia genetyczna musiała znikinąć.

Także Biblia nie potwierdza że Ewa miała jakiekolwiek stosunki z wężem więc to także odpada.

Niemniej jednak artykuł jest interesujący i jesli odrzucić to co mnie zaciekawiło a skupić sie tylko na pochodzeniu współczesnych żydów to trzeba przyznać że raczej dokładnie podaje kim są żydzi

Andrzej

Liczba postów : 114
Join date : 18/03/2015
Age : 48
Skąd : Będzin

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Obserwator on 20th Lipiec 2015, 14:22

No nieźle..nie wiem, czy to fejk, ale nie wygląda i jakoś nie dziwi mnie to.

Znalazłem na www.wolna-polska.pl wywiad z "pierwszą damą" Polski panią Komorowską..czytając stwierdziłem, że elity są już tak bezczene, że nie kryją się ze swoim pochodzeniem.

Żydomedia donoszą czasem: Pierwsza dama tu, albo tam. Pierwsza dama to, albo tamto. Tzw. pierwsze damy – u nas zawsze żydówki z wyjątkiem żony Bolka, która pochodzi z kmieci, w żadnym wypadku nie wyczerpują definicji damy. Damą bowiem była na przykład Izabela Czartoryska- piękna kobieta o nienagannych manierach, wielka patriotka, Polka o wspaniałym sercu, kochana przez „uciśniony lud”. Dlatego określanie żony kacyka – renegata damą, uważam za nadużycie i obrazę kilkuset prawdziwych dam, które w Polsce jakoś się jeszcze uchowały. Dlatego myślę, że żydówka o wyglądzie walenia i ubowska córeczka winna być raczej określana mianem tłumoka, aczkolwiek bardzo pasująca do urzędującego jeszcze prezydenta – agenta – nie hrabiego, lecz chama pospolitego. On śpieszy się by jeszcze podpisać jak najwięcej antypolskich i antyludzkich ustaw, a ja musiałem pośpieszyć się, by przeprowadzić wywiad z jego bogdanką, Pierwszym Tłumokiem Judeopolonii.Dziennikarz:- Pani prezydentowo – czemu żurnaliści tak mało piszą o pani przeszłości i rodzinie?

Pierwszy Tłumok Judeopolonii: – Bo nie umiom!

Dz.: – A może pani ze mną porozmawiać?

P.T. J.:- No chiba!

Dz.: – Kim był pan ojciec?

P.T.J.:- Uzbekiem.

Dz.: – Może raczej ubekiem?

P.T. J.: – A jest jakaś różnica?

Dz.: – Uzbek to narodowość, a ubek to haniebny zawód wykonywany przez waszą narodowość i pani tatusia. Więc jak to jest z tym fachem, wykonywanym przez tatusia?

P.T.J.:- Mój dziadek był rzeźnikiem. Moje tate również. Tradycja, to u nas najważniejsza rzecz.

Dz.:- O ile wiem, to rzeźnikiem był Wolf Rojer, pani dziadek ze strony matki. To o jakiej tradycji tu mowa?

P.T.J.:- Husarkiej.

Dz.: – Może raczej chazarskiej? Kiedy pani tatuś zrywał paznokcie polskim patriotom, to można powiedzieć, że hołdował starej tradycji narodu lichwiarskiego?

P.T.J.: – Można. Ale tate mówił, że to był manicure. Przecież żadna robota nie hańbi, no nie?

Dz.:- Stosował też inne zabiegi pielęgnacyjne: wybijanie zębów, łamanie żeber, palców itp.

P.T.J.: – Tate było chirurgiem plastycznem i zmieniało wygląd. Nauczył się wszak świńskiej anatomii, a wasi patrioci to świnie. My musimy zwalczać patriotyzm i odnieśliśmy na tym polu ogromne sukcesy.

Dz.:- To dlatego pani mąż nie wręczył nigdy orderu żadnemu Patriocie?

P.T. J.:- Mój mąż odznaczał tylko patriotów. Tych co pracują dla Izraela, walczą z okropnym antysemityzmem i gnoją wyznawców Chrystusa, a przede wszystkim zwalczają symbol bałwochwalstwa – krzyż. Och, jak ja nienawidzę tego krzyża!

Dz.: – To dlatego krzyż został wyrzucony spod Pałacu Prezydenckiego?

P.T. J.:- Panie, jak był ten krzyż, to ja dostałam wysypki, dzieci sraczki, a rabin przestał przychodzić z radami do męża. My jesteśmy bardzo uczulone na tego krzyża. Na wszystkie krzyże świata! Dlatego musieliśmy czasowo mieszkać w Belwederu…

Dz.:- Powracając do pani tatusia – może pani powiedzieć jakie nazwisko nosił?

P.T.J.:- Dziadzia.

Dz.:- Dlaczego pani mówi na mnie dziadzia – tak staro wyglądam?

P.T.J.:- Moje tate to Dziadzia. Tak się nazywał.

Dz.: – Ale pani nazywała się Dębowska – nieprawdaż?

P.T.J.:- A prawdaż, prawdaż. Bo ja ślachta jezdem.

Dz.:- Po mieczu?

P.T.J.:- Nie, po pochwie!

Dz.:- Może po kądzieli?

P.T.J.:- No, tak powiedzieli.

Dz.:- A dzieci?

P.T.J.:- Dzieci to hrabicze. One po tacie.

Dz.:- Skoro tak, to może jak wszystkie dzieci arystokratów, uczyły się religii?

P.T.J.:- Talmud mają w jednym paluszku!

Dz.:- A jak pani wspomina swoje dzieciństwo?

P.T.J.:- Świetnie! Tate i mame pracowało w UB, potem tate w Komendzie Stołecznej MO, wreszcie razem z mame wylądowali w MSW. Powodziło nam się nie tak świetnie jak dziś, ale też dobrze. Trzeba pamiętać, że przecież wtedy rządziła zbrodnicza komuna, a dziś mamy wolność! Nasze ludzie mają wolność jakiej nigdy nie mieli, nawet w Izraelu! Jednak mimo ucisku i prześladowań okropnych antysemitów, stanowiliśmy doskonałą, wzorcową rodzinę uzbecką. Ale mimo wielkiemu oddaniu w walce z wrogami ludu chazarskiego, na skutek ohydnych pomówień i donosów antysemickich, rodzicom dali odprawy i wysłali na emeryturę. To wielka krzywda, wielki antysemityzm był. Bo co mogło począć moje mame jako 39 letnia emerytka? A tate jako podpułkownik mógł zostać przecież generałem! Co z tego, że finansowo nic się nie zmieniło, skoro okropni antysemici przerwali kariery moim wspaniałym rodzicom! Przecież tate marzył, aby zostać ministrem bezpieki. Ale goje by piszczały! Aj, waj! Na szczęście, dzieło moich rodziców kontynuował Bronek.

Dz.:- Jak to, pan prezydent był w opozycji, współpracował przecież z KOR-em?

P.T. J.:- Co znaczy jak to? Przecież KOR był całkowicie nasz! To dzięki ciężkiej pracy KOR-u mamy teraz Judeopolonię! A nasi z SB i innych służb MpSW wspierali KOR i pozwolili mu działać. To byli bohatery!

Dz.:- Dziś nie jest już tajemnicą, że pan prezydent współpracował również ze służbami…

P.T.J.:- A który prezydent nie współpracował?!

Dz.:- No na przykład Jaruzelski.

P.T.J.:- No pewnie, bo on tymi służbami kierował!

Dz.:- A prezydent Kalkstein?

P.T.J.:- O, ten za to dokonał wielu innych wielkich dzieł. Podpisał traktat lizboński dając podwaliny pod tworzenie Judeopolonii i zalegalizował lożę B’nai B’rith, która kontroluje Sejm i walczy z powszechnym antysemityzmem, który Polacy wyssali z mlekiem matki! Ktoś musi trzymać głupich gojów za mordę!

Dz.:- A nie przykro jest pani opuszczać Pałac Prezydencki?

P.T.J.:- Na początku było przykro, bo goje zrobili nam na złość. Wredne goje! Ale Bronek dostanie kilka worów pieniędzy odprawy, dzieci ustawione, może Hanka da nam jakąś kamienicę, bo przecież będziemy spadkobiercami. I czas wreszcie odpocząć, bo praca prezydenta bardzo ciężka jest.

Dz.:- No tak, dziękuję za rozmowę…

P.T.J.:- A co to, w butach mi tu wlazło chamidło, pismak jeden! – Poszedł won – ararasy mi tu zadeptał głupi goj.- Służba, sprzątnąć mi tu zara, bo w ryja! Goje gorsze od świń są!

Wywiad przeprowadził w stanie delirium tremens Dyżurny Psychiatra Kraju, Cezary Piotr Tarkowski. Szalom!


Obserwator

Liczba postów : 1319
Join date : 18/03/2015

http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 20th Lipiec 2015, 15:58

Nie uwierzę, że to dowcip i nieprawda.

Zbyt precyzyjnie i inteligentnie oddano ich rzeczywistą mentalność.

Une nie som mondrzejsze ino bardziej wredne.

Niestety naród głupi i ponownie dał się nabrać, aby na koszernych głosować.

.......................................................................................................................


Kolejny przykład anty człowieczeństwa i homofobii.Podczas wręczenia medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w Auli UAM izraelski dziennikarz rzucił się na anarchistów demonstrujących poparcie dla Palestyńczyków

Na uroczystość przyszło kilkoro młodych ludzi, którzy rozwinęli transparent z napisem "Dość rzezi w Gazie" i krzycząc po hebrajsku, domagali się zakończenia walk z Palestyńczykami.

 

Na wielu spotkaniach, z udziałem ważnych i mniej ważnych osób na całym świecie zdarzają się incydenty, w których jakaś grupa próbuje zademonstrować coś wobec organizatorów, bądź wyrazić swój manifest.

Zasadą jest, że jacyś porządkowi, bądź ochrona, w sposób zdecydowany, ale w granicach prawa, usuwa demonstrantów i nikt nie robi z tego ambarasu.

Niedawno rzucono butem w Prezydenta USA i nikt nie policzkował rzucającego.
 
Okazało się, że prawda manifestowana przez polską młodzież u siebie w domu, spotkała się z brutalnym atakiem, dziennikarza, Żyda, obywatela Izraela, który okładając pięściami naszą młodzież, uznał się za sponiewieranego.

Żydowska przebiegłość objawiła się tym, iż Żyd został przewieziony do szpitala tylko nie wiadomo z obrażeniami od uderzania, czy uderzenia.
Niestety media nie podjęły tematu, a sprawę potraktowano bardzo incydentalnie.

Nie zgadzajmy się z tym, aby w naszym domu, ktokolwiek, a zwłaszcza obcy bił naszą młodzież. .. . .

W Poznaniu grupa młodzieży (nie istotne, z jakiego ugrupowania, to nie powinno mieć znaczenia), zamanifestowała swój sprzeciw wobec sytuacji w strefie Gazy, w której ginie cywilna ludność palestyńska, od bomb i pocisków izraelskich.

Nie podzielam poglądów, jakie głoszą pacyfiści, ale w tym wypadku protest był słuszny i forma dopuszczalna w cywilizowanym świecie.
W tym momencie z drugiego rzędu zerwał się jeden z gości uroczystości - obywatel Izraela. Mężczyzna rzucił się na demonstrantów z pięściami.

Skąd taka zuchwałość Żyda?

Dlaczego nikt nie reagował, gdy on okładał pięściami polską młodzież?
Jaka poprawność sparaliżowała audytorium?
Gdzie ochrona i porządkowi?
Nie chciałbym uogólniać, ale pobłażliwość rozzuchwala.
Za takie chamskie zachowanie, za awanturnictwo należy wydalić takiego delikwenta z Polski, aby było to przestrogą dla innych, że nikt nas nie będzie bił, nawet jakby był i wybrany.
Nic nie napisano, że Żyd bije po twarzy bezkarnie polskich obywateli.

Smutne.

W dodatku, jak ktoś tak czyta skonstruowaną wiadomość, to otrzymuje przesłanie, że to Polacy pobili Żyda - bo on tylko trafił do szpitala - a oni zostali zatrzymani.

Smutne.

Komentujący feralne wydarzenie prezydent Poznania powiedział, iż jest mu przykro, że zakłócono uroczystości i tylko tyle.

Smutne.

Skandalicznego i brutalnego zachowania Żyda nie skomentował.
Czego się bał prezydent Poznania?
Przedstawicielka poznańskiej gminy żydowskiej również niczego niestosownego w zachowaniu Żyda nie dostrzegła, plotąc jakieś farmazony.
Dlaczego internetowe media nie zachowały w tej sprawie nawet minimum zasad obiektywizmu dziennikarskiego?
Przecież widać było, że do spokojnie stojących ludzi podszedł człowiek w jarmułce na głowie i zaczął ich bez pardonu okładać pięściami.

Smutne.

Pojawia się pytanie, czy Żyd poniesie jakąkolwiek konsekwencję za swój czyn, albowiem ewidentnie złamał polskie prawo?
Czy też dla spokoju w polityce - będzie świętą krową w Polsce?
A gdzie miejsce w tym wszystkim na dialog polsko-żydowski?
Gdzie tolerancja i szacunek dla poglądów innych ludzi?
Kilku młodych Polaków dostało od Żyda po twarzy i jest OK.
A biedny Żyd ranny w szpitalu - tylko tyle, dla politycznej poprawności.

Smutne.

Czyli jest tak, że jak bije Żyd, to jest OK - o żadnym antypolonizmie mowy nie ma.

Smutne.
 
Co by było gdyby w Izraelu jakiś obcokrajowiec zaatakował Żyda, spluwającego na widok Katolika?

źródło http://afedorowicz.blog.onet.pl/2009/01/16/zyd-bije-polska-mlodziez/
 
http://kontrowersje.net/tresc/sprawiedliwy_wsrod_narodow_swiata_tylko_po_co_zydowski_antypolonizm_i_swieta_krowa
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3274
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Olo on 20th Lipiec 2015, 23:49

Pisałem już o tym - przyjedzcie w wakacje do Krakowa, na Kazimierz.... Zobaczycie do czego są zdolni żydzi będący na wycieczkach..... Zwłaszcza rozwydrzona młodzież. Plucie na przechodniów, arcychamstwo w innych zachowaniach, totalna dewastacja niemal wszystkiego.. I jeszcze drobny szczegół - każda grupa ma ochronę.(mosad - nie kryją się z tym) Nie było by może w tym nic dziwnego....ale ta ochrona ma broń i cały czas ją demonstruje. Chciałbym wiedzieć KTO i na podstawie JAKIEJ USTAWY wpuszcza do Polski uzbrojonych w ostrą broń agentów obcego kraju ?! Wyobrażacie sobie co by było gdyby jakiś Polak wyjął kałacha na jakiejkolwiek ulicy w Izraelu ?
Olo
Olo

Liczba postów : 460
Join date : 21/03/2015
Age : 58
Skąd : Kraków / Polska

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Bushi on 21st Lipiec 2015, 00:11

na podstawie kodeksu : Ustawa o policji oraz broni palnej" funkcjonariusze ochrony osobistej mogą nosić broń podczas wykonywania ochrony osób. Jako agenci obcych służb wywiadowczych nie mogą. Więc jeśli są to agenci Mossadu, to i tak przyjeżdżają jako pracownicy ochrony do swoich grup. Chyba że jest jakieś
porozumienie o którym nie wiemy między "nierządem" RP. a Izraelem
Bushi
Bushi

Liczba postów : 545
Join date : 21/03/2015

http://arkabushiego.blox.pl/html

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Mutu on 21st Lipiec 2015, 00:17


Dokładnie tak to wygląda jak pisze Olo.
jestem w Krakowie akurat. Wczoraj i dzisiaj byłem na Kazimierzu na zapiekankach. Żydowskie wycieczki młodzieży z ochroną.
Mutu
Mutu

Liczba postów : 534
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Olo on 22nd Lipiec 2015, 23:22

Bushi - oni nie kryją się z tym że są z mosadu, traktują Polaków jak bydło które wlazło w szkodę na ICH ziemi ! Nasza policja udaje że ich nie widzi i wyraznie boi się im wejść w drogę...A oni zachowują się tak jakby ich nie obowiązywało żadne prawo, nawet przepisy drogowe.
Mutu - witam w Krakowie ! Very Happy
Olo
Olo

Liczba postów : 460
Join date : 21/03/2015
Age : 58
Skąd : Kraków / Polska

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Mutu on 22nd Lipiec 2015, 23:24


Dzieki za przywitanie, ale już wrócilem do domu Wink
Mutu
Mutu

Liczba postów : 534
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by anowi on 24th Lipiec 2015, 17:08

Prorok Hartman z B’nai B’rith prorokuje

Szokujące słowa założyciela B’nai B’rith Polska – Jana Hartmana

„Zawzięty obrońca trzeźwości Kwaśniewskiego, etyk, m. in. o eugenice i nowym gatunku czlowieka (dosłownie).”  Założyciel loży masońskiej B’nai B’rith Polska – Jan HartmanNie można tego inaczej potraktować jako zapowiedź Wielkiego Ucisku zapowiadanego w Biblii przez Jana w księdze Objawienia. Bestia biblijna już nawet obnaża się ze swoimi założeniami. To oznacza, że społeczeństwo zostało odpowiednio przygotowane pod kątem utemperowania, pozbawienia samodzielnego myślenia czy inaczej mówiąc sprania mózgów. Jak zwykle kościół katolicki jako nierządnica ujeżdżająca bestie w takich sprawach milczy.
Proszę zwrócić uwagę jakich figur retorycznych używa przyprawiając dozą intelektu. To jest esencja zła i jego szczyty. To nie jest „urobiony” przez system człowiek. Wg mnie ma kontakt z samym szatanem lub upadłymi.Prof. Hartman bardzo się wpienił, gdy nazwano go Żydem:

„Jestem stuprocentowym Polakiem i mam pełne prawo krytykować wszystko, co mi się w moim kraju i w moim narodzie nie podoba.”

Gajowy MaruchaZa: http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/04/szokujace-sowa-zaozyciela-bnai-brith.html

Za: https://marucha.wordpress.com/2015/07/24/zyd-uczy-nas-talmudycznej-etyki/

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydowski-prorok-hartman-z-bnai-brith-prorokuje-2015-07
anowi
anowi

Liczba postów : 106
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Olo on 24th Lipiec 2015, 19:12

No i jak tu wytrwać w nieosądzaniu...?
Olo
Olo

Liczba postów : 460
Join date : 21/03/2015
Age : 58
Skąd : Kraków / Polska

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Kasia on 24th Lipiec 2015, 19:19

Bardzo prosto Olo Very Happy

Zostawić wszystko Bogu.Co ma sie stać i tak sie stanie.

Bóg trzyma na wszystkim rękę i pozwala na to...ale wszystko do czasu.
Kasia
Kasia

Liczba postów : 1238
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Strona 2 z 16 Previous  1, 2, 3 ... 9 ... 16  Next

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach