Nacja żydowska

Strona 8 z 15 Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Next

Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Cyryl on 19th Październik 2017, 22:35

Ciekawy artykuł o Kaczyńskich i ich prawdziwych korzeniach:


racjapolskiejlewicy napisał:Kim są Kaczyńscy – Kalkstejn, fakty, mity i wątpliwości
Co wiemy o Kaczyńskich? Przywódcy kato-prawicy pochodzenia żydowskiego. Szczególnie polecamy wszystkim moherowym katolickim ignorantom przeczytanie ich życiorysu, podających się za reprezentantów wszystkich polskich katolików Kaczyńscy ukrywają swoje pochodzenie i coś jeszcze??? Smród czosnku i kolaboracji jest nie do zniesienia. Od „Okrągłego Stołu’ są uczestnikami zmowy postsowieckiej żydokomuny, którzy na plecach Armii Czerwonej i NKWD terrorem, mordem, zniewolili nasz kraj. Potomkowie zbrodniarzy, sadystów, wykształceni na elitarnych polskich i zagranicznych uniwersytetach przejęli pałeczkę pokoleniową, niszczą, rozkradaj nasz kraj, ogłupiając naród mediami i indoktrynacją religijną.
Rajmund Kaczyński, urodzony w Grajewie z matki Franciszki ze Świątkowskich, zrodzonej w Gronowce koło Odessy, z rodziny Naczelnego Prezesa Sądu Wojskowego z okresu stalinizmu, pułkownika armii czerwonej Wilhelma Świątkowskiego – też urodzonego w tej samej Gronowce. Sami bracia Kaczyńscy podają, że przodkowie Rajmunda Kaczyńskiego po mieczu byli wysokimi oficerami armii carskiej.
Co to oznacza? Jedno! Nie mógł on być Polakiem, bo ci byli na ogół albo prawie zawsze – wyznania katolickiego. W imperium Rosyjskim obowiązywał od polowy XIX wieku carski ukaz, który zakazywał piastowania wysokich urzędów przez Polaków wyznania rzymsko-katolickiego oraz Żydów mojżeszowego wyznania. Identyczna sytuacja dotyczyła innych wysokich posad, np. dyrektora stacji kolejowej.
Zatem funkcja oraz imiona zarówno Rajmund jak i Wilhelm wskazują na to, że mogli to być Żydzi wyznania ewangelickiego. Nic dziwnego. Zarówno w Polsce zaborowej jak na wschodzie Europy było całe mnóstwo takich haskalizowanych (Haskala) Żydów. Do Rosji przenosili się w ramach kolonizowania południowych rubieży cesarstwa rosyjskiego tj. tworzenia tzw. „Nowej Rosji”. Pierwotnie Nazwisko Świątkowski, brzmiało Sviatkowski, co można potwierdzić w bazie genealogicznej jewishgen.org. Interesującym źródłem informacji o żydowskich i ewangelickich osadach i ich składzie są żydowskie strony www, pokazujące osadnictwo, budowanych na zasobach archiwów rosyjskich państwowych. Na wschód Europy szli polscy i pruscy (menonici) Żydzi.
Przodkowie po stronie ojca, np. matka ojca Rajmunda, Aleksandra Kaczyńskiego, Zofia z domu GUTOWSKA, też wykazują żydowskie korzenie.
Zaskakujące jest też to, ze ojciec Rajmunda Kaczyńskiego ożenił się z Żydówka z Odessy, co miało miejsce około 1922 roku, będąc kolejarzem w okolicach Grajewa, granicznej stacji kolejowej. W tym czasie przez ta cześć granicy przybywało z rejonów Odessy mnóstwo Żydów uciekających z Rosji wskutek prześladowań przez bolszewików lub rożnych innych pogromów. Na stronach żydowskich poświęconych koloniom żydowskim na południowej Ukrainie, są umieszczone dokumenty, np. wizy ze zdjęciami mówiące o tym ze uzyskiwano je w drodze przestępstw miedzy innymi w konsulatach polskich w krajach bałtyckich. Aby dostać się z rejonu Rygi czy Tallinna w kierunku na Warszawę niestety trzeba było przejechać jedyną linią kolejową tj. przez Grajewo.
Czy tam właśnie ojciec Rajmunda Kaczyńskiego wyszukał sobie przyszłą żonę?
Przemyt Żydów z Rosji organizowały organizacje żydowskie z Wielkiej Brytanii oraz USA. Centralą tej przestępczej działalności była Łódź, a miejscami gdzie przechowywano na początku przemyconych Żydów był szkoły religijne.
Dalsza poszlaka żydowskiego pochodzenia jest fakt, potwierdzany przez samych Kaczyńskich, mówiący o tym, że po przeniesieniu się do Baranowicz na Polesiu, Franciszka Kaczyńska zajmowała się prowadzeniem agencji nieruchomości. Ze stron internetowych związanych z tym miastem i rożnych innych dowodów, np: książki telefonicznej, wynika, że w 100 % pośrednictwa nieruchomościami było zdominowane przez Żydów. Jeden wpis dotyczy Kaczyńskiej – jest w nim przypis – interes żydowski. Jeszcze większe zdziwienie budzi to, że kiedy Żydzi polscy uciekali na wschód Europy, rodzina ojca Kaczyńskich, a konkretnie – jak podają sami Kaczyńscy sam Rajmund, przeprowadził się do Warszawy – czyli pod okupację niemiecką.
W jednej z publikacji książkowych (Zdrajcy narodu?) dotyczących Volksdeutschów jest mowa o tym, że na Zachód jechali Żydzi. Na peronach kolejowych, podczas postojów pociągów Żydzi z Zachodu dziwili się Żydom ze Wschodu, że ci uciekają do niemieckiej strefy wpływów, tj. pod okupację niemiecką. Wtedy nie mógł nikt wiedzieć, o jakich Żydów chodzi. Wyjątkowo dziwnym jest to, ze prócz szczątkowych informacji dotyczących Rajmunda nie do odszukania w publikacjach podawanych przez samych Kaczyńskich są informacje dotyczące dziadka i babki. Co się z nimi stało? Póki co nie wiadomo.
W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego i jego ojca oficera armii carskiej jest znamiennym to, ze do czasu wejścia w życie Traktatu Ryskiego musiał on mieć rosyjska przynależność państwowa i być obywatele imperium rosyjskiego. Gdyby było inaczej, to nie byłby tak wysoko postawionym oficerem. Kaczyńscy twierdza, ze wśród ich przodków był nawet generał carski. Co to oznaczało dla niego w późniejszym okresie? Otóż, a aby otrzymać stwierdzenie lub uznanie obywatelstwa polskiego w ramach Traktatu Ryskiego, nie można było być wysokim oficerem armii carskiej lub piastować inne wysokie funkcje państwowe.
Z tajnych dokumentów, różnych rozporządzeń i ogólników z lat 30 wynika, że nie można było nadać obywatelstwa takim osobom. Nadto koniecznym było dokładne badanie życiorysów takich osób, w tym przodków począwszy od 1863 roku, w szczególności zaś, czy przodkowie nie byli beneficjentami skonfiskowanych majątków. Kaczyńscy taki majątek posiadali pod Łomżą.
W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego istnieje jeszcze jedna wątpliwość. Jest nią okres zaraz po II wojne światowej i jego rzekoma akowska działalność. Tu nie ma prawie żadnych informacji, prócz tego, ze studiował on na Politechnice Łódzkiej. Jeżeli chodzi od działalność w Powstaniu Warszawskim, to z analizy monografii oddziału AK „Baszta”, nie wynika, aby taka osoba należała do tego oddziału.
Dziwnym jest też to, że ten „akowiec”, już w 1945 roku w październiku, załapał się nas studia na Politechnice Łódzkiej. Inni za działalność w AK byli prześladowani, a pan Rajmund studiował zdobywając w ciągu roku z hakiem tytuł magistra. Dalsza działalność Rajmunda jest znana – beneficjent okresu stalinizmu.
Żona Rajmunda była Jadwiga Kaczyńska z domu Jasiewicz, córka Aleksandra Jasiewicza oraz Stefanii Szydlowskej primo voto, Fyuth,. Jadwiga, jak sama podaje, urodziła się w Starachowicach w 1926, jako córka inżyniera budującego Zakłady Starachowickie. Kiedyś Pani Jadwiga w jednym piśmie chlapnęła, że braćmi stryjecznymi byli Adam i Jerzy Szydłowski, urodzeni w 1924 roku w Sosnowcu. Dalsza kwerenda, wykazała, że syn jednego z braci stryjecznych, Adam Szydłowski, będący obecnie zastępca USC w Będzinie, jest przewodniczącym Zagłebianskiego Centrum Kultury Żydowskiej. Informacja ta jest dostępna na stronie www. tego stowarzyszenia.
Adam Szydłowski w jednej z rozmów potwierdził, ze jego ojciec i stryj wyglądali z rysów tak, że powinni trafić jako Żydzi z pierwszym transportem do Oświęcimia. Jak widać bliska rodzina braci Kaczyńskich ma żydowskie pochodzenie. Sam Adam Szydłowski junior, twierdzi, że nie wie nic o tym, jakoby był rodzina do prezydenckiej rodziny. Obydwie rodziny dziwnym zbiegiem okoliczności twierdza, że są z Szydłowskich tego samego herbu. Jako naczelnik USC w Będzinie nigdy tez nie zajrzał do ksiąg i nie wie, w jakiej wierze zostali ochrzczeni ojciec i stryj. Jerzy Szydłowski, stryj Jadwigi Kaczyńskiej zginął w KZ Mauthausen. Za życia był dyrektorem gimnazjum im Prusa w Sosnowcu i założycielem wielu drużyn harcerskich. Żona Jerzego Szydłowskiego pochodziła z Galicji i nazywała się z domu Mokrasinska. Z tego samego rejonu pochodzą przodkowie Szydłowskich i Jasiewiczów. Taka informacja jest do odszukania w publikacjach pisanych z udziałem Kaczyńskich.
Z monografii szarych szeregów wydanej w Starachowicach wynika, że skończył on UJK, przy czym z rejestru danych miasta Sosnowica, wynika, iż ukończył on chemie na Politechnice Lwowskiej. Jerzy Szydłowski przynależał do klubu BBWR. Krótko jeszcze do Aleksandra Jasiewicza. Do 1939 roku mieszkał on przy Al. Jerozolimskich 87. Próba sprawdzenia książki meldunkowej nie przyniosła efektu bowiem akurat dla tego domu się nie zachowała. Obok tak, ale nie dla tego domu.
Aleksander Jasiewicz miał w 1940 roku dotrzeć do Starachowic i zamieszkać wraz z rodziną na czas wojny.
W czasie okupacji zamieszkiwał on wraz z rodzina w urzędniczej dzielnicy, tj Orłowie. Sama Kaczyńska twierdzi jednak w wypowiedzi dla Gazety Starachowickiej, że na koniec wojny zamieszkiwała ona w leśniczówce przy drodze wylotowej do Wierzbicy. Co wiec się stało, że z Orłowa Jadwiga przeprowadziła się pod miasto, do leśniczówki? Jest jedno pewne wytłumaczenie. Otóż, AJ był inżynierem budownictwa pracującym w zakładach Starachowickich również w czasie okupacji. Zapewne tam dorabiał! W jednej z żydowskich publikacji wydanych w Starachowicach wynika, ze 20 sierpnia 1943 roku hitlerowcy otoczyli ścisłym kordonem zakłady i zabrali około 1000 osób. Wszystkie osoby wywieziono do Bliżyna filii Majdanka i dalej do Oświęcimia.
Czy był wśród nich ojciec Jadwigi? Jeżeli zatem założyć, iż AJ był wśród internowanych, to zasadnym jest próba tłumaczenia, ze leśniczówka mogła służyć jako miejsce ukrywania się matki i córek.
Dziwny los AJ wydaje się tez potwierdzać fakt, że nie pojawia się on w żadnych publikacjach powojennych dotyczących losów rodziny Jasiewiczów czy tez seniorów Kaczyńskich. Jest Jadwiga, jest Rajmund, jest Stefania Szydłowska (na zdjęciu z lat 50) ale nie widać nikogo innego. Dlaczego? Czy zginęli w ramach Holokaustu? Czy z tego powodu jest patologiczna niechęć do Niemców?
Dalsza kwerenda dziejów przodków zarówno Jasiewczow jak i Szydłowskich, doprowadziła do Bukowiny i województwa Braclawskiego. Tam właśnie na stronie internetowej http://www.odessa3.org, lub na stronie http://www.jewishgen.org, można było odszukać przodków tych rodzin. Są to okolice Niemirowa koło Winnicy, Radautza w Rumunii oraz Czerniewic na granicy ukraińsko-bukowińskiej. Można była nawet odszukać informacje dot. ślubu Jasiewicza z Szydłowską. Z tych samach dokumentów widać, że protoplasta rodu Szydłowskich był Leon SZYDŁOWSKI.. Taka osoba jest podawana przez samych Kaczyńskich. Rejony też był wyjątkowo żydowskie. Z innych żydowskich stron internetowych, a mianowicie z bukowińskich ewangelików, wynika wprost, że byli to Żydzi.
Strony tych ziomkostw prowadzone na amerykańskich serwerach internetowych w sposób ewidentny pokazują, że mamy do czynienia z jednej strony z kolonizatorami niemieckimi tamtych stron, a z drugiej ci ludzie wyraźnie potwierdzają, że są Żydami, oraz że im tęskno za heimatem. Co ciekawe, nikt z tych Żydów nie używa typowego dla Żydów imienia, np. Riwka, Lejser itd. Same niemieckobrzmiace. Ostatnio media niemieckie donoszą, że do RFN Przybyla znaczna ilość ukraińskich Niemców wyznania mojżeszowego. jeżeli byli by to jedynie potomkowie dawnych menonitów, to dlaczego dziś deklarują się jako wyznawczy judaizmu?
Nie bez znaczenia jest też to, ze Kaczyński podaje w dla WPROST, że Neyli Jasiewicz, stryjenka, w okresie miedzy wojennym był lekarzem na dworze króla Rumunii. Czyż to nie potwierdza skąd byli Jasiewiczowie vel Jasiewiczowie? Inna sprawa – Kaczyński twierdzi, ze Jasiewiczowie byli dobrymi znajomymi Józefa Becka, ministra Spraw Zagranicznych. W tym miejscu trzeba zaakcentować, ze Józef Beck był Żydem rumuńskiej prowinencji (zresztą zmarł w Rumuni, rzekomo – jak podają sami Kaczyńscy- na rekach Neyli Jasiewicz) kalwińskiego wyznania.
Wszystko zatem wskazuje na to, ze rodziny Szydłowskich i Jasiewiczów byli konwertowanymi luteranami pochodzącymi z Ukrainy i Bukowiny. Pewna odpowiedz dała by analiza wykazu członków zboru ewangelickiego lub ewangielicko-reformowanego z Warszawy za lata do 1939.
Takie dokumenty są w całości znajdują się one w AGAD – Warszawa, jednak archiwum pokazuje spis członków filialu Paproć Duża (miejsce ślubu Piłsudskiego) ale nie chce nic pokazać tego samego z terenu Warszawy. Dlaczego? Indagowany ostatnio o potwierdzenie pochodzenia Lech Kaczyński odpisał, iż nie musi on tego podawać. Jednak w ostatnich dniach będąc na Kazimierzu w Krakowie – Lech Kaczyński przyznał wobec obecnych… że historia narodu żydowskiego jest jego historią…
Teraz pozostaje jedynie udać się do pewnych archiwów zagranicznych i zakupić metryki. Do dokładniejszego zbadania pozostaje tez inny aspekt życia Rajmunda Kaczyńskiego, a mianowicie za okres II wojny światowej. Nie da się wykluczyć że niedługo światło dzienne ujrzą nowe okoliczności.
Trzeba tez zadać pytanie – w jakich okolicznościach ewakuował się on z Warszawy w Kierunku na Pruszków i Skierniewice. Z dokumentów poniemieckiego zespołu archiwalnego Einwanderungs Zentrale Litzmanstadt wynika, że w tym samym czasie i w tym samym kierunku ewakuowało się około 10 tyś. Volksdeutschy. Póki co nie da się nic wyjaśnić, AP w Warszawie odmówiło bowiem wglądu do Volkslisty, przy czym wgląd do takich dokumentów wyraziła naczelna dyrekcja w odniesieniu do łódzkiej volkslisty. Na Volksliście są jednak np Sasinowie… Prócz tego, że Kaczyńscy są Żydami ważniejszym jest zbadanie wszystkich aspektów ich zachowania tak są jak ich przodków – to wydaje się bardziej ciekawe. Kaczyńscy mają bowiem tendencji do konfabulacji jeżeli chodzi o życiorysy.
Najważniejszym powodem prowadzenia tych badań jest fakt wyjątkowej przychylności władz stalinowskiej Polski do rodziny Kaczyńskich. Jeżeli ma się jednak w rodzinie takich stalinowców jak płk. Wilhelm Świątkowski, to trudno było być prześladowanym. Osobne pytanie, to kwestia ministra sprawiedliwości z lat czterdziestych, Henryka Świątkowskiego. Kaczyńscy wspominają, iż maja PPS-owskie konotacje. Ten ostatni był ppsowcem. W związku z powyższym został złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o zbadanie w trybie ówcześnie obowiązujących ustaw, czy polskie obywatelstwo nie zostało wyłudzone, a przede wszystkim – w jakim trybie nadano przodkom braciom K. polskie obywatelstwo?
Zbigniew NOWAK
 
Poniżej zainteresowania badawcze jednego z najważniejszych historyków Żydowskiego Instytutu Historycznego: Dr Paweł Fijałkowski – zajmuje się dziejami Żydów w dawnej Polsce (X-XVIII w.), historią polskiego protestantyzmu, pradziejami Mazowsza oraz obyczajowością starożytnych Greków i Rzymian.
Najważniejsze publikacje: Mennonici na Mazowszu (od połowy XVIII w. do 1945 r.), „Rocznik Mazowiecki”, t. 13,2001,
Parafia św. Mikołaja na Kamiennej Grobli w Królewcu jako centrum polskiego luteranizmu w Prusach, „Studia Historica Slavo-Germanica”, t. 22, 1997-1999,
Rozwój społeczności ewangelickiej i powstanie sieci parafialnej w środkowej Polsce w II połowie XVIII i początkach XIX w., w: Przeszłość dla przyszłości. Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie łódzkim, pod red. B. Milerskiego i K. Woźniaka, Łódź 1998,
Cudowne przypadki z życia Kaczyńskich-Kalksteinów …
1)       Pierwszy cudowny przypadek w życiu Jarosława to zawrotna kariera jego ojca Rajmunda. Tuż po wojnie żołnierzy AK, rozstrzeliwano, osadzano w więzieniach, sadzano na nogach od stołka, torturowano, w najlepszym razie wykluczano z życia społecznego. Tymczasem Rajmund Kaczyński, żołnierz AK, tuż po wojnie, dostaje od stalinowskiej władzy wypasiony apartament na Żoliborzu, jak na tamte czasy rzecz poza zasięgiem zwykłego obywatela, nawet szarego członka PZPR.
2)       Cud drugi, żołnierz AK, mąż sanitariuszki AK, dostaje posadę wykładowcy na Politechnice Warszawskiej i oboje żyją sobie z jednej pensji jak pączki w maśle. W tym czasie gdy w Polsce rządzi Bierut, a właściwie Stalin rządzi Bierutem, posada dla Akowca na uczelni brzmi jak ponury żart, jednak rzecz miała miejsce.
3)       Cud trzeci, rodzą się bliźniaki i jako dzieci akowskiego małżeństwa, na początku lat 60, kiedy większość dzieci akowców opłakuje swoich rodziców, albo czeka na ich powrót z więzienia, nasze orły zabawiają się w reżimowej TV.
4)       Cud czwarty. Jarosław Kaczyński jako jedyny działacz opozycji kręgu doradców Lecha Wałęsy, nie zostaje internowany.
5)        Cud piąty, Jarosław Kaczyński odmawia (tak twierdzi) podpisania lojalki i jako jedyny opozycjonista odmawiający władzy PRL zostaje zwolniony do domu, co więcej nikt go nie nęka, w okresie 1982-1989.
6)       Cud szósty, Jarosław Kaczyński jako jedyny opozycjonista ma sfałszowaną teczkę i jako jedyny opozycjonista domagający się powszechnej lustracji, ujawnia swoja teczkę dopiero po naciskach prasy.
7)       Cud siódmy to cud zagadka. Jaki jest związek między ofiarowanym Rajmundowi Kaczyńskiemu przez PRL apartamentem na Żoliborzu, pracą w czasach stalinowskich na Politechnice Warszawskiej, karierą filmową bliźniaków i brakiem internowania Jarosława Kaczyńskiego w stanie wojennym?
Kto wie? Czym aż tak bardzo mógł zaimponować władzy ludowej żołnierz AK Rajmund Kaczyński, że władza otoczyła jego samego, jego żonę z AK i dzieci szczególna troską. Opowieściami o wykańczaniu bolszewików?
Kto wie, czym mógł zaimponować oficerowi SB Jarosław Kaczyński, że ten po odmowie podpisania lojalki wypuścił go wolno i nigdy już nie nękał?
Adam Szydłowski z Centrum Kultury Żydowskiej
Adam Szydłowski, prezes Zagłębiowskiego Centrum Kultury Żydowskiej w Będzinie, bliskim krewnym braci Kaczyńskich. Obie rodziny twierdzą, że przez ponad 60 lat nie utrzymywały z sobą kontaktu… nawet o sobie nie wiedziały. Kim jest Adam Szydłowski, prezes Zagłębianskiego Centrum Kultury Żydowskiej?
Informuje, że przeciwko Wirtualnej Polsce zostaje złożony pozew o spowodowanie zamknięcia tego serwisu. Przyczyną miały być rzekomo antysemicie treści i popełnianie przestępstw. Już widać kto rządzi w WP, jakie to przestępstwo antysemityzmu popełniają Polacy podający lub żądając prawdy. Od zamykania tego rodzaju serwisów czy czasopism są sądy czy postanowienie prokuratura, a nie Wirtualna Polska.
Zostaje też do UOK i K złożony wniosek o uznanie regulaminów Operatorów Hostingu za niezgodne z Konstytucja. Pieniaczom, którzy twierdzą, że moje maile są ofertą handlowa odsyłam do Dzienników Ustaw i Centrum Doskonalenia Zawodowego. W Polsce obowiązuję póki co polskie prawo, a nie „Tablice Mojżeszowe”, jak twierdzi Stasiński z Gazety Wyborczej.
Adama Szydłowskiego poznałem „tropiąc” żydowskie akcenty w życiorysie braci Kaczyńskich. Cała historia z żydostwem Kaczyńskich zaczęła się przypadkowo od publikacji teczki Jarosława Kaczyńskiego, w której oficer zajmujący się Kaczyńskim uznał go za filosemitę. W teczce była też zawarta informacja ukazująca miejsce urodzenia Jadwigi Kaczyńskiej, z domu Jasiewicz, matce Kaczyńskich – z domu Szydłowska. Żeby sprawdzić, jak to jest z pochodzeniem naszych rządzących udałem się do Starachowic aby przeprowadzić dziennikarskie śledztwo.
Na początek odwiedziłem ludzi związanych z „Szarymi Szeregami”, bowiem matka braci twierdziła tu i owdzie, że była czynnym członkiem tej organizacji. Dotarcie do tych ludzi nie było to trudne! Spotkałem się z weteranem tamtych czasów… panem Derelatką. Człowiek ten od prawie końca wojny zajmował się dokumentowaniem działalności partyzanckiej oraz innych organizacji walczących w tym Szarych Szeregów.
W swoich zbiorach posiadał miedzy innymi monografie dotyczącą tej organizacji. Jadwiga Jasiewicz nie była znana nikomu przez 60 lat. (Historia wygląda na wymyśloną) Są w niej wymienione nazwiska poległych lub zamordowanych harcerzy, w tym założyciela drużyn Jerzego Szydłowskiego, ale ani śladu po mamusi Kaczyńskich. Z zawartych informacji wynika, iż Jerzy Szydłowski był dyrektorem gimnazjum im Prusa w Sosnowcu. Został on zamordowany w 1951 roku w Mauthausen Gusen.
Jerzy Szydłowski nie stałoby się przedmiotem moich dociekań, gdyby nie fakt, że Jadwiga Kaczyńska pisząc historie swoje działalności w Szarych Szeregów na terenie Starachowic przekazała ponad pół roku Derelatcie informacje, z której wynikło, iż miała ona dwóch stryjecznych braci… Adama i Jerzego Szydłowskiego, rodzonych w Sosnowcu w 1924 r., synów Jerzego Szydłowskiego, owego dyrektora z Sosnowca.
Taka sytuacja dowodzi, że Jerzy Szydłowski był faktycznie stryjem Jadwigi Kaczyńskiej, z domu Jasiewicz z domu Szydłowska.
Nie było lekko odszukać zarówno Jerzego jak i jego synów, a tym bardziej wnuczków. Dopomógł przypadek. W lokalnym dodatku, bezpłatnej gazecie… METRO, której wydawca jest Gazeta Wyborcza, odnalazł sie syn jednego z braci stryjecznych Jadwigi Jasiewiczównej. Z artykułu… „TORA JEDZIE NA FLORYDE” wynikało, że prezesem Zagłebiowskiego Centrum Kultury Żydowskiej jest niejaki… Adam Szydłowski.
Ustalenie kontaktu telefonicznego nie nastręczało problemów, bowiem wszelkie dane, dotyczące jego osoby, widnieją na stronie www. tegoż stowarzyszenia. Trzeba było coś wymyślić by uzyskać potwierdzenie, że jest on synem któregoś z braci stryjecznych Jadwigi Kaczyńskiej. Już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej Adam Szydłowski potwierdził, że jest synem Jerzego urodzonego w 1924 roku jak brat bliźniak Adama. Zaskoczenie było duże. Bliska rodzina Kaczyńskich, syn brata stryjecznego matki prezydenta jest… żydowskim aktywistą, ba nawet prezesem lokalnej organizacji, w miesicie, które przed II wojna światowa uchodziło za stolice żydostwa.
Na lokalnych będzińskich stronach Żydzi będzińscy chełpią się tym, iż na 30 radnych miejskich wszyscy byli Żydami. Trzeba było użyć dziennikarskiej prowokacji być dotrzeć do informacji potwierdzającej, czy Adam Szydłowski wie o tym, że jest rodziną do Jadwigi Kaczyńskiej. Oczywiście trudno było się z góry zapytać, czy wie o tym, że jest bliską rodzina do prezydenta RP, bo pewne zacząłby z góry podejrzewać, iż bardziej tu chodzi o prezydenta niż o niego samego i rodzinę Szydłowskich. Zastosowałem dziennikarską prowokacje. Wymyśliłem więc, że moja matka była nieślubnym dzieckiem Jerzego Szydłowskiego i pokojówki, pracującej u rodziny Szydłowskich. Pan Adam nie za bardzo dowierzał, ale postanowił zweryfikować podaną informacje. Zagadnięta Adama Szydłowskiego babcia potwierdziła, iż dziadek faktycznie miał dziecko na boku. W taki właśnie sposób staliśmy się „rodzina”.
Pan Adam jest w Będzinie urzędnikiem Stanu Cywilnego i nie ma on większego problemu z weryfikacją ksiąg trzeba było wymyślić dane osobowe dla mojej rzekomej babci niczym agenci CBA. Tu sprawa była łatwa, bowiem Żydzi prowadzą w Internecie ogromne banki metrykalne. Gdyby pan Adam chciał sprawdzać pokojówkę, to ta akurat miała prawdziwe dane. Zapytany o swoje żydowskie pochodzenie nie chciał tego potwierdzić wprost, ale swoje żydowskie zainteresowana argumentował tym, że w kulturze żydowskie wychowała go babcia mieszkająca na będzińskiej Syberce. Zapytałem wprost, czy jeżeli moja matka była Żydówką po swojej matce pokojówce, to czy sprawdzili swojego ojca i stryja urodzonych w 1924, tj. w jakim wyznaniu zostali ochrzczeni i zarejestrowani? Jak przystało na osobę zajmująca się dziejami żydostwa w Będzinie, co nóż bywającą w Izraelu, kierownika USC w Będzinie – odpowiedz brzmiała… NIE!
Nic… dalej brnęliśmy w historie naszych przodków. Pan Adam zaproponował, abym podesłał mu fotkę mojej mamusi bo jak będzie miał zdjęcie, to od razu pozna po rysach, czy jesteśmy rodzina… czy była Żydówka? Usłyszałem tez coś bardzo dziwnego. Otóż, pan prezes Centrum Kultury Żydowskiej w Będzinie, stwierdził, ze tata i stryj mieli taki wygląd, że powinni zostać wywiezieni z pierwszym transportem Żydów do Oświęcimia. Dopiero na końcu zapytałem mojego przyszywanego ciotecznego brata, czy wie, że jesteśmy rodziną do Kaczyńskich? W odpowiedzi, znawca dziejów żydostwa, aktywista żydowski, badacz genealogiczny dla Żydów, kierownik USC, osoba, która jak twierdził wykonuje badania genealogiczne dla Żydów z całego świata, stwierdził, iż nic mu o tym nie wiadomo. Wiedział jednak to, że są z tych samych Szydłowskich, do których przyznają się Kaczyńscy, tj. tego samego herbu.
Jerzy Szydłowski, był w od 1935 roku radnym miasta Sosnowca, należał do BBWR.
Na koniec pytanie – czy Kaczyńscy nigdy nie interesowali się jako Żydzi, co stało się z braćmi stryjecznymi ich matki? Wiedzieli, gdzie są urodzeni, gdzie mieszkali, co robił przed wojną stryj matki, ale nic poza tym.
Czy można też uwierzyć Adamowi Szydłowskiemu, że badając losy dziadka nigdy nie natrafili na rodzinę Kaczyńskich? Jest to tym bardziej dziwne, że Jadwiga Kaczyńska na zapytanie jakiegoś kombatanta ze Starachowic potrafiła jednak podać dokładne dane osobowe Adama i Jerzego Szydłowskiego oraz jego żony.
To wiedziała, ale z jakiegoś powodu nie potrafiła lub nie chciała nawiązać kontaktu z stryjecznymi braćmi. Co jest powodem, że nie chcą się do siebie przyznać. Czy tym powodem jest aktywność Adama Szydłowskiego jak oczywistego Żyda.
http://racjapolskiejlewicy.pl/kim-sa-kaczynscy-kalkstejn-fakty-mity-i-watpliwosci/4568
https://radtrap.wordpress.com/2012/04/18/kim-sa-kaczynscy-fakty-mity-i-watpliwosci/#more-8072

Cyryl

Liczba postów : 1296
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Cyryl on 22nd Październik 2017, 14:12

Inne ciekawe info:


zmiany na ziemi napisał:
Miasto Dickinson położone w stanie Teksas tuż przy Zatoce Meksykańskiej zostało poważnie zniszczone w wyniku przejścia huraganu Harvey. Mieszkańcy niewielkiego miasta mogą ubiegać się o pomoc finansową, jednak władze nie mają zamiaru udzielać wsparcia osobom, które bojkotują Izrael.


 
Mieszkańcy Dickinson, którzy zostali dotknięci klęską żywiołową mogą wypełniać formularze, aby otrzymać pomoc pieniężną od władz miasta. Muszą przy tym spełniać konkretne warunki. Jeden z nich mówi wyraźnie, że osoby ubiegające się o wsparcie nie mogą zajmować się bojkotem Izraela i nie będą mogły tego robić "w czasie trwania umowy".
[ltr]
Zobacz obraz na Twitterze


[/ltr]
[size][ltr]
Twitter Ads - informacje i Polityka prywatności

[/ltr][/size]
Treść tego punktu jest szeroko komentowana w mediach. Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich (ACLU) twierdzi, że stoi to w sprzeczności z konstytucją, która powinna gwarantować mieszkańcom wolność słowa. Organizacja potępiła miasto za uzależnianie udzielenia pomocy publicznej od stłumienia wyrażania swoich poglądów.
 
Punkt o zakazie bojkotowania Izraela ma związek z nowymi przepisami, które zostały przyjęte w maju 2017 roku. Prawo stanowe zabrania kierowania środków publicznych do firm, które zajmują się bojkotem izraelskich produktów i przedsiębiorstw. Cytując gubernatora Teksasu Grega Abbotta:
"Ponieważ Izrael jest naszym partnerem handlowym numer jeden, Teksas jest dumny, że może potwierdzić swoje wsparcie dla narodu izraelskiego i nadal będzie opierał się na naszym historycznym partnerstwie. Antyizraelska polityka to antyteksańska polityka i nie będziemy tolerować działań przeciwko kluczowemu sojusznikowi".

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/w-usa-ofiary-huraganu-harvey-ktore-bojkotuja-izrael-nie-otrzymaja-zadnej-pomocy

Zobaczmy islamista który dostanie się do państw Europy Zachodniej czy do USA dostaje socjal choć nienawidzi tychże państw oraz państwa Izrael a tutaj ludzie nie dostaną pomocy ponieważ bojkotują Izrael.... hipokryzja na całego.

Cyryl

Liczba postów : 1296
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 22nd Październik 2017, 14:31

Jest znacznie gorzej. Jeden z profesorów w USA został zwolniony z pracy na uniwersytecie tylko za to, ze potwierdził publicznie, że jest Chrześcijaninem.

To jest mały incydent. W ostatnią środę Sąd Apelacyjny orzekł usunięcie Krzyża Pokoju, który postawiono w roku 1925 jako... powiedzmy pomnik poległych żołnierzy za pokój USA itd.

Zginęli niemal sami Chrześcijanie.

http://www.breitbart.com/big-government/2017/10/20/fourth-circuit-cross-shaped-monument-ww1-dead-illegal/

Jest tam zdjęcie tego pomnika.

Ale sąd orzekł, że jest to niezgodne z Konstytucją, co jest nieprawdą i grozi w całym USA, ze zostaną usunięte wszelkie nagrobki z krzyżami na rządowych cmentarzach.

A to oznacza wypowiedzenie wojny samemu Bogu.

Pomińmy temat bałwochwalstwa, ponieważ nie tyle wielbi się znak krzyża w USA jak krzyż jest uznawany za symbol Chrześcijaństwa i do kultu krzyża jest w tych właśnie przypadkach bardzo daleko.

Od kilku lat Chrześcijaństwo jest prześladowane w USA w różnych formach ale ten wyczyn jest najwyraźniej policzkiem dla Boga, ponieważ dzieje się to w państwie, które wypisuje na banknotach - In God We Trust. (Ufamy Bogu)

A prezydent jest zaprzysiężony składając przysięgę na Biblię!

Nie tylko jest to bezbożne ale i bezprawne. Trump na ten temat jak na razie ani słowa. Oczywiście gwiazdy Dawida na żydowskich grobach z pewnością pozostaną.

Wiemy więc, dlaczego Bóg wydał swój wyrok na najbardziej morderczą potęgę świata i wyrok ten zostanie wkrótce wykonany.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3125
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Będzimysł on 22nd Październik 2017, 20:51

Coś z naszego podwórka. Istnieje projekt dla Polski na powrót 3,3 mln Żydów do Polski i nazywa się "JEWISH RENAISSANCE MOVEMENT IN POLAND".

https://artmuseum.pl/en/archiwum/archiwum-7-berlin-biennale/1863

Żydzi projekt omawiają na spotkaniach np. w Berlinie, a ponieważ w sieci dostępne są filmy z obrad to można usłyszeć bezpośrednio czego się domagają i jak chcą zmieniać Polskę. Żądają praw do aborcji, zawierania małżeństw homoseksualnych, równouprawnienia, a nawet dyskryminacji mężczyzn (postulat Kingi Dunin) itp. A zatem wszystkiego co najgorsze.

Mają swoją legendę jakoby Polska to ziemia obiecana, dana im przez Boga. Proszę obejrzeć tutaj:


A same obrady pokazuje wiele filmików, dla przykładu relacja z 3 kongresu w Berlinie:

https://www.youtube.com/watch?v=NfM_1N33bFE

Oczywiście to są wszystko płotki (ci ludzie), ale jednak pełnią funkcję pożytecznych idiotów i robią odpowiedni PR.

Będzimysł

Liczba postów : 74
Join date : 29/12/2016

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Cyryl on 27th Październik 2017, 05:27

Ten artykuł pokazuje, że Pis działa głownie dla dobra Ukraińców:

zmiany na ziemi napisał:
[size=33]Kolejne postępy w budowie Polukrainy. Emerytura z ZUS za miesiąc pracy w Polsce i prawa wyborcze dla Ukraińców![/size]


autor: admin (2017-10-26 09:38)Kategorie: 

Źródło: 123rf.com

Wiernopoddańczość polskich władz względem Ukrainy jest ostatnio wprost porażająca. Można odnieść wrażenie, że niemal każdego dnia jesteśmy szokowani kolejnymi tego objawami. Kijów dopuszcza się kolejnych upokorzeń Polski, zabraniając upamiętniać ofiary rzezi wołyńskiej, uchwalają prawo zabraniające uczenia mniejszości narodowych w języku polskim, a w odpowiedzi polskie władze ofiarowują Ukraińcom emeryturę z ZUS, na nasz koszt, po zaledwie miesiącu pracy w Polsce, a mniejszość Ukraińska rozrastająca się każdego dnia zaczyna się już domagać praw wyborczych!Ostatnio okazało się, że polski ZUS będzie wypłacać emerytury dla Ukraińców nawet za okresy składowe, które opłacali przedtem na Ukrainie. Informacja to wydawało się tak nieprawdopodobna, że wielu ludzi do dzisiaj w nią nie wierzy, mimo że jest prawdziwa. Jest to wynik skrajnie niekorzystnej umowy międzynarodowej zawartej jeszcze w 2012 roku. Pośrednicy pracy już teraz wabią Ukraińców do Polski obiecując im, że wystarczy popracować miesiąc w naszym kraju i będzie im się należała wielokrotnie wyższa emerytura niż na Ukrainie. Różnica jest niebagatelna gdyż najniższa emerytura u naszych wschodnich sąsiadów to 270 zł, a w Polsce 1000 zł.
 
Okazuje się też, że strona polska nie oczekuje żadnej refundacji ze strony ukraińskiego ZUS. Wygląda więc na to, że Polacy będą finansował emerytury nie tylko dla Polaków ale też dla milionów Ukraińców i to niezależnie od okresu składkowego w Polsce! Jedynie posłowie klubu poselskiego Kukiz15 odważyli się oprotestować to. Środowisko to domaga się też sankcji karnych za propagowanie nazizmu ukraińskiego w postaci banderowskiej propagandy. Niestety partia rządząca nie chce o tym słyszeć. 
Tak jawna dysproporcja w prawach i obowiązkach Ukraińców i Polaków zaskakuje, ponieważ Polakowi przysługuje emerytura dopiero po długim okresie składkowym, a nie po miesiącu. Jest to okres wynoszący 20 lat pracy dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Ostatnio był przypadek obywatela, który był w stanie wykazać tylko 16 lat składkowych i emerytury nie otrzymał! Gdyby był Ukraińcem a nie Polakiem - dostałby ją !
 
Zdumiewa zatem to, że Ukraińcy są obecnie traktowani w Polsce lepiej od Polaków i już zaledwie po miesiącu, lub po kilku miesiącach pracy, nabywają prawo do polskiej emerytury. Nie ma tak w żadnym kraju na świecie i wszędzie gdzie na obczyźnie pracują Polacy, muszą wypracowywać emeryturę od początku. Można więc bez cienia przesady powiedzieć, że Ukraińcy są w Polsce obecnie nacją uprzywilejowaną. 
Wygląda to jak dosłowna kalka sytuacji w jakiej znaleźli się ludzie na zachodzie naszego kontynentu, ktory został zalany młodymi islamistami żądającymi zasiłków i mieszkań. My po prostu nie jesteśmy aktualnie islamizowani tylko zostaliśmy zukrainizowani. Na pierwszy rzut oka widać, kto jest silniejszy w tej relacji, jaką obecnie ma Kijów z Warszawą. 
 
Dosłownie boimy się odezwać, nawet upokarzani, a polski szef MSZ bredzi coś o przyjaźni polsko-ukraińskiej i strategicznym sojuszu z Kijowem. My wciąż zgadzamy się na wszystko, a oni wciąż nas prowokują bezczelnie gloryfikując nazistów ukraińskich odpowiedzialnych za bestialskie wymordowanie setek tysięcy polskich kobiet, dzieci i starców. Jeśli na tym morzu polskiej krwi buduje się nową ukraińską tożsamość to można się tylko obawiać naszej przyszłości, zwłaszcza, że pojawiają się pogłoski, że Ukraińców rekrutuje się też do polskiej policji!
 
Na zachodzie ludzie obawiają się przestępstw popełnianych przez zradykalizowanych islamistów, a w Polsce możemy mieć wkrótce eksplozję przestępczości ukraińskiej lub nawet terroryzm ukraiński, jeśli zaczną u nas działać żołnierze ochotniczych batalionów Ajdar czy Azow. Zamachy bombowe w Kijowie stały się ostatni bardzo częste. Ostatni był wczoraj, to dowód, że takie praktyki mogą wkrótce wystąpić i u nas, a chyba mało kto wierzy, że nasze służby mają nad tym jakaś kontrolę, bo wydaje się raczej,  że kontrole nad naszymi służbami ma ukraińska SBU. 
 
Niewykluczone, że ukrainizacja Polski przybierze kiedyś też zbrojny charakter, ale narazie odbywa się to w sposób pokojowy. Trzeba przyznać, że Ukraińcy w większości uczciwie pracują i za tą pracę otrzymują wynagrodzenia porównywalne od Polaków. Mają już nawet Miedzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce. Jego szef, dr Jurij Kariagin domagał się niedawno abolicji dla Ukraińców pracujących w Polsce nielegalnie. 
 
Ewidentnie widać, że środowisko to każdego dnia rośnie w siłę i niedługo urośnie jeszcze szybciej, bo Ukraińcy mogą już przyjeżdżać do Polski i Unii Europejskiej bez wiz, a sytuacja gospodarcza na Ukrainie jest tak zła, że mówi się już nawet o kolejnych milionach ludzi, którzy ruszą poszukiwać pracy w Polsce. Napływ ukraińskiej "czerni" to dobra wiadomość dla niektórych właścicieli firm, bo jest wyraźnie niedobór Polaków na rynku pracy, po wypchnięciu za granicę ponad 2,5 milionów naszych rodaków.
 
 
Niestety to automatycznie zła wiadomość dla przyszłości naszego kraju bo w krótkim czasie będziemy mieli w Polsce dziesięcioprocentową mniejszość etniczną, z którą mamy całkiem niedawną krwawą wspólną historię. To co się dzieje w Polsce można nazwać syndromem gotowanej żaby. Jeśli żabę wrzucisz do wrzątku to wyskoczy oparzona, a jeśli wrzucisz do zimnej wody i będziesz stopniowo zwiększać temperaturę, to żaba będzie sobie pływać aż się ugotuje. Ukrainizacja Polski, która postępuje obecnie jest właśnie takim wolnym podkręcaniem temperatury pod garnkiem, w którym wszyscy się znajdujemy.
Jak by tego było mało, pojawiają się już pierwsze żądania przyznania przebywającym w Polsce Ukraińcom, praw wyborczych! Może to w istotny sposób zmienić układ sił politycznych w naszym kraju. Kilka milionów Ukraińców to bardzo duży elektorat, który może poprzeć zarówno którąś ze sprzyjających im partii ,jak na przykład Prawo i Sprawiedliwość, albo wręcz założyć sobie własną partię na wzór Turków w Niemczech i wprowadzić do parlamentu sporą siłę polityczną zdolną do wywierania wpływu na życie wszystkich Polaków.
 
Wszystko to dzieje się przy jednoczesnych bezczelnych zachowaniach ukraińskich władz. Kilka dni temu, przebywający w Polsce były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, oświadczył, że Polacy nie powinni pouczać Ukraińców i od razu zaczął pouczać Polaków stwierdzając, że nie powinni rozpamiętywać krzywd z Wołynia, bo sami też nie są święci, a AK to polski odpowiednik OUN UPA. Zrównał też zbrodniarza Stefana Banderę z Józefem Piłsudskim. Rzeź wołyńską Juszczenko porównał do akcji Wisła dopatrując się symetrii w ludobójstwie i wysiedleniach.
 
Można zadać pytanie o to ilu Ukraińców zostało zabitych podczas akcji Wisła, nie licząc oczywiście zbrodniarzy z band UPA napadających na polskie wsie. Doszukiwanie się w tym symetrii jest po prostu niegodziwe. Taka jest jednak obecna oficjalna polityka historyczna Ukrainy. Tamtejszy IPN cały czas publikuje historyczne herezje, których głównym celem może być tylko upokorzenie Polski.
Odmawiają konsekwentnie zgód na jakiekolwiek prace badawcze na terenie Wołynia i okolic. To żenujące, że Polacy muszą się prosić o to, aby móc ekshumować swoich obywateli, bestialsko pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Kolejni polscy ministrowie wyjeżdżają na Ukrainę próbując obłaskawić jakoś szefostwo z Kijowa, ale w odpowiedzi słyszą stanowcze NIE, dla jakichkolwiek upamiętnień Polaków na Ukrainie. Kijów traktuję to jako retorsję za rozebranie jednego z pomników UPA na terenie Polski.
 
Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, gdyby Niemcy zbudowali na terenie Izraela, pomnik nazistowskiej organizacji, jak na przykład SS, a rozebranie go przez Żydów, byłoby traktowane jako coś nieodpowiedniego. Oczywiście taki pomnik zostałby automatycznie uznany za przejaw skandalicznego antysemityzmu i byłoby to międzynarodowym skandalem uprawniającym do stosowania retorsja dyplomatycznych, ale ze strony Izraela, a nie Niemiec. A w naszym przypadku Kijów grozi nam i stosuje represje z powodu braku naszej zgody na gloryfikację zabójców Polaków na polskiej ziemi.
 
Trudno powiedzieć dlaczego nasze władze aż tak płaszczą się przed Ukraińcami. Jedna z teorii zakłada, że nasza bezwarunkowa miłość do Ukrainy, która dziwi coraz więcej ludzi, est związana z amerykańskimi interesami w tym kraju. Trudno powiedzieć też jaki jest wpływ ukraińskich służb na polskich polityków, a może być ogromny. Nie wiadomo do końca czy postawy prezentowane obecnie przez polską dyplomację to skutek naiwności, filoukrainizmu czy może rusofobii. Jednak Dmowski miał rację mówiąc o takich jak oni, że bardziej Rosji nienawidzą niż Polskę kochają.
 
Źródła:

Dodajmy te wszelkie zmiany Pis w Polsce w tym także, zmiany gospodarcze są robione pod to aby ściągnąć jak najwięcej Ukraińców. Tak samo wojna na Ukraina była robiona specjalnie po to aby Ukraińców zachęcić do migracji do Polski.

Zauważcie jedno, szatan robi wszystko aby rozproszyć maksymalnie zaginiony Izrael czyli Słowian.

Wpierw przy pomocy UE wygnał na zachód miliony Polaków. A teraz zasiedla tereny Polski Ukraińcami.

A wszystkie państwa uczestniczą w tym procederze świadomie.

W tym filmie pan Braun mówi jak prezydent Duda palił świeczki z członkami sekty Chabad Lubawicz:


Czy żydzi z Chabad nienawidzący Słowian realizują swoją politykę ludobójczą wobec Polaków.

Cyryl

Liczba postów : 1296
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 27th Październik 2017, 13:11

Plany te są przerażająco realne. A Kościół proponuje Marsz "My chcemy Boga" - pieśń śpiewana do demona Astarte czy też Królowej Niebios.

Pozostaje pytanie. Czy Bóg na to pozwoli?

Jakoś nabrałem sympatii do p. Brauna, ponieważ wie dużo, dużo ujawnia i nie jest po stronie Chabadu, wiec chyba Żydem jednak nie jest.

Oczywiście proroctw on nie rozumie i dlatego szuka przyczyn poza religią Chabadu, co jest błędem. Chabad to religia i jest oczywiste, że cele, podobnie jak cele syjonizmu to cele ściśle religijne.

Czyli wyniszczanie Słowian do momentu straszliwej rzezi z rąk Boga, która wcześniej czy później nastąpi. Chabad i sataniści, zanim zostaną zniszczeni przez Boga będą dążyli do zadania maksymalnych ciosów Bogu w postaci ubliżania Mu oraz fałszywego oskarżania i mordy masowe na Jego Narodzie Wybranym.

Bliski Wschód to w chwili obecnej to zbrojna zapora na wypadek, gdyby Bóg zaczął wyprowadzać Naród Wybrany.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3125
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Liksar on 27th Październik 2017, 17:34sługa Watykanu wiec atakuje Chabad .

Stoi murem za kościołem. W ogromie wiedzy jaką ma o spiskach etc, przypadkiem nie widzi czym jest kościół? Ciekawe.
avatar
Liksar

Liczba postów : 1366
Join date : 03/12/2015
Age : 22
Skąd : Białystok

https://liksar.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 28th Październik 2017, 15:31

Aha... czyli jeszcze gorzej.. watykański 'patriota' stawiający na watykańskich pedofilów.

Obiecuje jak Trump czy przedtem Obama. Ostatnio obietnice są aż tak wielkie, że jest to niemożliwe aby tego dotrzymać i trzeba pamiętać o złotej zasadzie w polityce.

Polityk to zawodowy kłamca i szkoda czasu na słuchanie. To same kłamstwa i wreszcie Polacy powinni przestać słuchać przed wyborowych bredni, które nie mają szansy na realizację.

Ale o zamknięciu banków Rothschildów nie wspomniał ani słowem.

Po co nam taki pachołek watykański co modli się tej facetki z buzią, mówiąc delikatnie, a brutalnie. Sami sobie dopowiedzcie!


W ogromie wiedzy jaką ma o spiskach etc, przypadkiem nie widzi czym jest kościół? Ciekawe.

Widzi, widzi, ale odwraca głowę.

W sumie to zupełny brak szacunku z powodu braku wiedzy biblijnej. Żeby stawiać wszystko na martwego konia!?

Watykan poważnie upada.

To wszystko to już nieodwracalny kierunek i Watykan oraz USA/NATO idą ku swemu końcowi.

Z innej beczki....

Co ciekawe, w Rzymie odbył się mecz piłko nożnej pomiędzy Juvetusem i... nie wiem przeciwko komu.

Przed meczem odczytano fragmenty dziennika Anny Frank, a po tym miała nastąpić minuta ciszy z okazji Holokaustu.

Ale kibicom się to bardzo nie podobało i zaczęli śpiewać podczas tej ciszy hymn włoski a potem bili brawa za... Holokaust. O tym to było w innym artykule.

O Annie Frank i jej pamiętniku krążą ciekawe historie. Pisała większość długopisem według tego artykułu w roku 1944 a długopis wynaleziono 10 lat później.

https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2010/11/16/pamietnik-anny-frank-%E2%80%93-oszustwo/

Tu jest kopia tego dzieła i rzeczywiście część wygląda na długopis.

https://www.biography.com/.image/t_share/MTQ1MjI5NDA1MTM0NzkyMDg4/anne-frank---the-diary.jpg
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3125
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 11th Listopad 2017, 02:16

Zacząłem pisać drugą część artykułu - Chrześcijaństwo fałszywa religia.

Tym razem opisuję stosunek Chrześcijan do syjonizmu oraz wsparcie syjonizmu przez wiele kościołów Chrześcijaństwa.

Istnieje niezwykłe prawo żydowskie, o którym mówi dr. Ewa Kurek.

Fałsz 'narodu wybranego' przechodzi wszelkie możliwe granice człowieczeństwa.
Warto to dokładnie wysłuchać.

Problem z Chrześcijaństwem polega na tym, że oficjalnie lub nie popierają Izrael jako Naród Wybrany przez Boga - w szczególności owa plaga obejmuje Chrześcijaństwo Zachodu, z Trumpem na czele.

Kiedy obejrzymy sobie ten film, rozważmy obecne działania Trumpa, Izraela oraz inne rzeczy, które natychmiast ułożą się w jedną logiczną całość.

A owa całość - część Żydów poświęci drugą część, aby przeżyć. Czyli plan III WŚ zakłada zagładę Izraela i syjonizmu. I to jest zgodne z żydowskim prawem i do tego dąży najwyraźniej Trump.

Według wiadomości z ostatniej chwili, nawojuje się do ostrożności w Libanie, do ucieczki w bezpieczne miejsce ponieważ lada chwila Izrael ma zaatakować Liban oraz Syrię.

A w Izraelu jakiś mistyk zapowiada mesjasza, który będzie ujawniony Żydom tylko (przez Boga) za pomocą papirusu po aramejsku.

A to byłby według planu Trzech Wojen plan trzeciej wojny światowej.

Gdzieś dzisiaj czytałem, że NATO może uderzyć na Rosję.

Źródło:

http://www.whatdoesitmean.com/index2431.htm

Nie wiemy, jak na to wszystko zareaguje Bóg.

Pieśń - My chcemy Boga - jest więc bardzo na czasie.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3125
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Cyryl on 14th Listopad 2017, 15:12

Zainteresowała mnie sprawa hrabiego Potockiego. Otóż on wysłał do prezydentów USA, Polski pisma sporządzone przez niejakiego Arona Izraela Paza, w którym domaga się reparacji wojennych od Niemiec dla Polski. W tym filmie pokazano treść tego listu:W tym liście pan Paz - którego firmuje hrabia Potocki - chcą od Niemiec reparacji wojennych na kwotę 1 biliona Dolarów jednak dalsza treść tego listu jest ciekawa.

Otóż Polacy mają dostać ową kwotę od Niemiec nie bezpośrednio w postaci złoża czy pieniędzy, ale ta kwota ma być zapłacony przez Niemcy dla USA. W zamian za tą kwotę od Amerykanów Polacy mają dostać jakieś technologie. O tym za jaką cenę i jaką technologie Polacy od Amerykanów mają otrzymać mają decydować Amerykanie. Polacy nie mają dostać od Amerykanów samych technologii ale jeszcze za tą kwotę od Niemiec Amerykanie mają wprowadzić w Polsce prawo żydowskie - t.z.w. prawa Noachitów- wg tego prawa Polacy wg tego prawa będą obywatelami drugiej kategorii żydzi zaś pierwszej.

O tym jakie powiązania są pomiędzy hrabią Potockim a Aaronem Izraelem Paz (wcześniej miał nazwisko Kazimierz Pazik, ale był on umoczony w aferę wekslową więc  zmienił nazwisko) informują Jack Cealib i Ushi w tych filmach:
https://www.youtube.com/watch?v=8qJ48ZTwVGc
https://www.youtube.com/watch?v=3Xl4UI9DfMY
https://www.youtube.com/watch?v=JI0mJwaJfno
https://www.youtube.com/watch?v=B4o5SzexkKk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8YrYPNiRSEE
https://www.youtube.com/watch?v=_JnbjT6WS3w
https://www.youtube.com/watch?v=z-IkiPpxWLM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Z_EwzkKoeMc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=CTalhSObyRo

Jak widać hrabia Potocki jest w doskonałych konszachtach z żydami. Gada on sporo o negatywnym wpływie żydów i Izraela ale w praktyce reprezentuje interesy żydów.

Pani dr Ewa Kurek trafnie pokazała, że żydzi mogą się zwalczać  i obwiniać o ile służy to większym interesów żydów.

W tym wypadku hrabia Potocki tworzy zasłonę dymną w postaci głoszenia treści przeciwko żydom aby swoim autorytetem móc realizować interesy żydów. Ogromny interes żydów w postaci wyłudzenia od Niemców pieniędzy należącym się Polakom. Hrabiego Potockiego broni z uporem maniaka you tuber PRAWDA DLA POLAKA:

https://www.youtube.com/watch?v=KETb30Dv21w
https://www.youtube.com/watch?v=YrMzEUmTz_U&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=tES63YrHCak
https://www.youtube.com/watch?v=5Y5C5_KT-BE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=iTXAG3vf5sE

Ten człowiek pomimo twardych dowodów pokazujących jakim manipulatorem jest hrabia Potocki broni go do upadłego z uporem maniaka. Jaki ma interes w tym tego nie wiem... natomiast ten facet widać jak manipuluje gdzie bagatelizuje powiązania Potockiego z Paz i treść tego dokumentu.

Zauważmy jak bardzo podstępnymi manipulatorami są żydzi, skoro potrafią oni nawet wykorzystywać antysemityzm do realizacji swoich celów.

Spod wpływów żydów czyli nasienia węża może Polaków wyzwolić tylko Bóg. A taki hrabia Potocki okazuje się kolejnym przedstawicielem nasienia węża.

Cyryl

Liczba postów : 1296
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Bushi on 14th Listopad 2017, 16:53

Cyrylu, rodzina Potockich była głównym propagatorem wolnomularstwa  od 18 wieku. Potocki sprowadzał z Italii rzemieślników i dawał im zlecenia w całym królestwie. Potem rodzina Potockich słynęła właśnie z popierania targowicy, oni zawsze byli reformatorami i zwalczali system feudalny. W swoich włościach słynnym pałacu z 100 komnat są wszędzie ślady masonerii. Wszelkie kościoły budowane przez wolnomularzy zaproszonych przez Potockich z Italii noszą ślady masońskich znaków. W moim mieście jest klasztor budowany przez jego budowniczych! jest ogromny trójkąt z okiem. Byli zawsze prokatoliccy, jednocześnie działali na rzecz "oświecenia", czyli wprowadzali jednocześnie szatański system nauczania i wspierali wszystko czym dziś rzyga ten "nowoczesny świat".

Ogólnie można by powiedzieć że Potoccy to promotorzy przemian w Europie  18-go wieku. Nie zdziwił bym się gdyby kontynuowali dzieło przodków do dziś!
avatar
Bushi

Liczba postów : 512
Join date : 21/03/2015

http://arkabushiego.blox.pl/html

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Będzimysł on 15th Listopad 2017, 10:29

Przypuszczalnie Jan Potocki jest masonem i testuje się jego osobę na scenie publicznej bo jak słusznie zauważył Bushi Potoccy byli wolnomularzami (są to informacje całkowicie jawne, podawane choćby w Pałacu w Wilanowie).

Po marszu niepodległości, jedynym takim na świecie, można wnioskować, że Polacy nie dali się jeszcze zmanipulować do końca, są świadomi grozy wynikającej z zasiedlania Polski mieszkańcami obcych kultur, zacierania tożsamości narodowej, odrzucania wartości chrześcijańskich itp., ale najważniejsze Polacy, jak się wydaje, rozpoznają swoich wrogów.
Inaczej mówiąc, Polacy stanowią kłopot dla rządzących.

I Jan Potocki może być odpowiedzią na potrzeby rządzących. Bo to postać z innej bajki, Polak arystokrata, z polską historią (pałacową), ktoś swój, nie Żyd. Przy okazji oczywiście planowane są duże interesy.

Może za chwilę założą nam w Polsce monarchię, Potocki (albo Edward Leszczyński bo i taki jest) zostanie królem, Ukrainę rozbiorą i przyłączą Lwów do Polski i ojczyzna stanie się potęgą ... ku uciesze bardziej patriotycznej grupy Polaków. Na pewno mają różne scenariusze polityczne.

Na razie w Polsce jest nieźle, nie mamy wojny, nie mamy zamachów oraz większych kataklizmów. I za to dziękujemy Bogu.
Nawet Żydzi w Polsce przyznają, że nasz kraj jest najbezpieczniejszy w Europie, ale po marszu niepodległości bardzo się żalą i skarżą na antysemityzm.

Będzimysł

Liczba postów : 74
Join date : 29/12/2016

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Bushi on 15th Listopad 2017, 21:53

To co podaje Henryk w dziale "Czasy Końca" czyli sytuacja w USA, zostały potwierdzone przez mojego  znajomego :"Kabalista"

Jest obecnie na Manhatanie i pisze że wraca do Polski bo w USA się sypie!. Kabalista znienawidził CHABAD z niewiadomej mi przyczyny. Okazuje się że świat Żydów dosłownie wrze. Prawdopodobnie zrobił się jakiś rozłam i wielu Żydów zbuntowało się przeciwko CHABAD. Prawdopodobnie chodzi o mesjasza. Ponieważ od jakiegoś czasu jest napięcie wśród elit żydowskich na temat samego przyjścia. Dlatego CHabad twierdzi że mesjasz zostanie powołany przez "boga" z już żyjących rabinów, podczas gdy inni uważają to za herezję i czekają na przyjście  gwałtowne z nieba.  
Więc prawdopodobnie jedna część Żydów będzie zwalczać drugą w najbliższym czasie, jeśli Chabad przedstawi swojego  mesjasza, tamci  dorwą się do tyłków!. Prawdopodobnie czeka nas w najbliższym czasie  seria "mesjaszy" następujących po sobie. Co się zgadza z proroctwem Isusa w Ewangeli Mateusza.Prawdopodobnie pierwszy może być zwykłym człowiekiem obwołanym przez CHABAD L. I ten może być uznany za chrześcijaństwo za  wspomnianą fałszywkę. Podczas gdy inna część czeka na  kogoś kto przyjdzie nie jako człowiek i ten może być z otchłani!.

Więc Trump stając na stanowisku chrześcijan "pawłowych", będzie musiał potępić takiego obwołanego mesjasza, ponieważ nie tak ma przyjść w  klasycznym chrześcijaństwie. Oczywiście  Żydzi też potępią takiego ludzkiego "namaszczeńca", więc może powstać bardzo silna opozycja i rzeczywiście część tych Żydów może zostać  zabijana!. Następny "mesjasz" będzie musiał  zadziwić świat i ten może być z otchłani. Więc to CHaBAD może okazać się "kozłem ofiarnym".

Potem więcej się dowiem mam obiecane!
avatar
Bushi

Liczba postów : 512
Join date : 21/03/2015

http://arkabushiego.blox.pl/html

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Cyryl on 15th Grudzień 2017, 23:01

Jak widać USA chcą aby Polacy zapłacili Izraelowi sporą kwotę pieniędzy:


zmiany na ziemi napisał:
W amerykańskim kongresie przegłosowano kilka dni temu kontrowersyjną ustawę o nazwie "Justice for Uncompensated Survivors Today". Na jej podstawie Departament Stanu USA oświadczył, że będzie wspierał organizacje żydowskie, które domagają się od Polski odszkodowań za mienie żydowskie bez żyjących spadkobierców przejęte na mocy polskiego prawa przez skarb państwa. 


 
 
Amerykańska ustawa wynika z tzw. Deklaracji Teresińskiej, przyjętej w 2009 roku na międzynarodowej konferencji w Czechach, na której dyskutowano na temat zwrotu nieruchomości należących przed II wojną światową do mieszkańców pochodzenia żydowskiego, którzy zginęli zabici przez Niemców. W sumie porozumienie w tej sprawie, wzywajace do płacenia niespadkobiercom, tylko organizacjom żydowskim, podpisało wtedy 46 krajów, w tym Polska. 
 
Oznacza to, że amerykański MSZ będzie teraz to egzekwował i zamierza monitorować co dzieje się w związku z tym w krajach, które zostały wytypowane do płacenia za takie roszczenia. Tak się składa, że najwięcej tego typu pożydowskich nieruchomości po bezpotomnie zmarłych żydach znajduje się w Polsce. Amerykańska ustawa wprost stwierdza, że jest to własność "bezpańska" i powinna być zwrócona tak zwanym "potrzebującym pomocy ocalałym z Holocaustu". 
 
Jedyny logiczny wniosek jaki można wysnuć po takich zapowiedziach jest taki, że Departament Stanu USA nie uznaje polskiego prawa i sprzeciwia się przejęciu takich nieruchomości przez skarb państwa. Oznacza to, że Żydzi są traktowani nie jako polscy obywatele tylko jako plemię niezależne od miejscowych i posiadające specjalne prawa, jak na naród wybrany przystało. 
 
Zaangażowanie amerykańskiego rządu w egzekwowanie roszczeń żydowskich względem majątku po bezpotomnych ofiarach Holokaustu to bardzo zły znak. Obecnie gdy przeszliśmy spod kurateli niemieckiej pod kuratelę Izraela i jego państwa satelickiego, czyli USA, nasza sytuacja w tym zakresie zrobiła się z trudnej beznadziejna. 
W przypadku Polski gra toczy się o roszczenia w wysokości 65 miliardów dolarów więc jest to kwota ogromna. Sytuacja w której organizacje żydowskie domagają się odszkodowań za mienie bez potomków jest doprawdy dziwna, a wsparcie retoryki, że Żydzi przedwojenni mieszkający w Polsce stanowili jakąś odrębną grupę narodową ponad polskim prawem jest po prostu zdumiewająca. 

Jak widać syjonistyczny Izrael nie jest wstanie wyżywić się sam więc niczym pasożyt potrzebuje sporej ilości gotówki od Polaków.

Cyryl

Liczba postów : 1296
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Liksar on 22nd Grudzień 2017, 23:55

Wszyscy w Polsce pewnie wiedzą kim jest Kuba Wojewódzki, " celebryta" polski, śmieje się z chrześcijan, z kościoła, Boga, wartosci etc.

a tutaj co mamy Wink?Kubuś przy ścianie płaczu walący modlitwy, bo Lucyferka już można po cichu czcić ......
avatar
Liksar

Liczba postów : 1366
Join date : 03/12/2015
Age : 22
Skąd : Białystok

https://liksar.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Cyryl on 17th Styczeń 2018, 22:01

Kiedyś podałem informacje o tym, że żydzi nie chorują na raka. Okazuje się, że chorują i umierają:

http://www.jpost.com/Health-and-Science/Death-rate-from-heart-disease-down-80-percent-compared-to-1970s-332407

Moim zdaniem to potwierdza jedno, szatan dąży do eliminacji całego rodzaju ludzkiego nawet hybryd i nefilimów. Żydzi nie są jakoś specjalnie chronieni przed rakiem i tak samo na niego umierają. 

Jedynie co wiadomo, ze na raka nie umierają szatańskie elity, jednak takiego Dawida Rockefeller śmierć dopadła nie przeżył on szóstej czy piątej z kolei operacji wymiany serca. 

To moim zdaniem pokazuje jedno. Sataniści to skrajni idioci ponieważ służą szatanowi który także ich chce wymordować. Co ciekawe Bóg sam zadeklarował, że nie chce śmierci nikogo warunek jest tylko jeden aby dana istota odwróciła się od bezprawia i zaczęła wypełniać prawo Boga.

Zobaczmy zatem na kompletnie zidiocenie satanistów. Hybrydom i nefilimom grozi śmierć nie tyle z powodu ich pochodzenia ale z powodu ich uczynków. Warunek aby oni przeżyli jest jeden odwrócenie się od swoich złych uczynków. Jest to możliwe, księga Henocha wspomina, ze wiele dzikich zwierząt czyli hybryd zostanie przemienionych w białe byki (czyli ich DNA zostanie naprawione). Warunek jest jeden zmiana swojego postępowania. Tymczasem szatan chce wymordować każdego człowieka bez względu na to czy jest on czysty genetycznie czy skażony. 

To pokazuje, że służba szatanowi to przykład skrajnej umysłowej choroby którą dana istota ma na własne życzenie.

Cyryl

Liczba postów : 1296
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Cyryl on 27th Styczeń 2018, 21:44

Zauważmy coś ciekawego. Państwo Izrael zamieszkują Izraelczycy a nie Izraelici. 


wikipedia napisał:Izraelczycy (hebrajski: ישראלים, Israelim) – obywatele współczesnego państwa Izrael. Należą do nich ludzie z różnych środowisk etnicznychnarodowych i religijnych, w tym najliczniej ŻydzimuzułmaniechrześcijanieArabowiedruzowieCzerkiesi i inni. W rezultacie niektórzy Izraelczycy identyfikują się zarówno ze swoim obywatelstwem, jak również biorą pod uwagę pochodzenie swoich przodków. Prawie wszyscy Izraelczycy lub ich przodkowie wyemigrowali do regionu w ciągu ostatnich dwóch stuleci.
Ze względu na różnorodny skład etniczny, Izrael jest wielokulturowym państwem, o różnorodnych tradycjach i wartościach. Kultura w znacznej części opiera się na kulturze zachodniej, co w dużym stopniu wynika z tradycji zachodnioeuropejskich imigrantów. Największe fale imigracji mające miejsce w końcu XIX i początku XX w. z Europy, później także na dużą skalę z Południowej Afryki, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, byłego Związku Radzieckiego i Etiopii wprowadziły wiele nowych elementów kulturowych i miały szeroki wpływ na kulturę. Powstała w rezultacie mieszanka kulturowa może być opisana jako swoista kombinacja powstała z różnorodnych tradycji.
Izraelczyków, jak i wiele osób pochodzenia izraelskiego, można znaleźć na nie tylko w Izraelu, ale także w wielu państwach na świecie, np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i całej Europie. Szacuje się, że aż 750 tysięcy Izraelczyków mieszka za granicą, głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Terminu "Izraelczycy" nie należy mylić z "Izraelici", który oznacza grupę etniczną, zamieszkującą królestwo Izraela w czasach biblijnych.

Demografia[edytuj | edytuj kod]Ok. 7,3 mln Izraelczyków żyje na obszarze państwa Izrael: spośród nich 76% stanowią Żydzi, 20% Arabowie, 4% inni[1]. Dodatkowo 750 tys. Izraelczyków żyje poza granicami kraju


Czyli nie są oni Izraelitami!!!

Zobaczmy obok członu Izrael obydwie nazwy odrębnych narodów różnią się końcówkami. 

Izrael - ici
Izrael - czycy

A jak nazywa się dawnych mieszkańców Kanaanu???


wikipedia napisał:Kananejczycy (nazwa od akad. kinahhu (purpura), także: Chananejczycy) – starożytny lud zachodniosemicki, przybyły do Palestyny i Libanu (Syropalestyna) z Półwyspu Arabskiego pod koniec III tysiąclecia p.n.e. Według Biblii Kananejczycy pochodzili od Kanaana, syna Chama. Już w III tysiącleciu p.n.e. Kananejczycy wykształcili wysoką kulturę materialną i duchową oraz alfabetyczne pismo klinowe (Ras SzamraEblaUgarit). Zamieszkiwali ziemie dzisiejszego Izraela, Palestyny, Libanu, Syrii i Jordanii. Stworzyli kulturę, która w ogromnym stopniu wpłynęła nie tylko na Bliski Wschód, ale również odbiła swoje piętno daleko poza jego granicami.
Nazwa Kanaan najprawdopodobniej pochodzi od akadyjskiego słowa kinahhu (purpura), bo barwione przez Kananejczyków na ten kolor tkaniny były jednym z ich głównych towarów eksportowych (choć to tylko jedna z wielu teorii na ten temat).
Zajmowali się rolnictwem, rzemiosłem i handlem. Ich głównymi bogami byli: ElBaal i Astarte. Stworzyli liczne państwa np. Jamhad ze stolicą w Halab (dzisiejsze Aleppo), KarkemiszQatna. Założyli dobrze prosperujące porty: UgaritSydon i Byblos. Kananejczycy, którzy zamieszkali w Palestynie (nadając jej nazwę Kanaan) zostali częściowo podbici przez Izraelitów pod wodzą Jozuego w wieku XIII wieku p.n.e. Resztę ich siedzib podbił król Izraela i Judy – Dawid, w X wieku p.n.e.
Badania DNA wskazują, że potomkami ludu Kanaan są dzisiejsi Libańczycy[1].Zobaczmy jedno. Kluczem do zrozumienia kim są mieszkańcy państwa Izrael są końcówki.

Izraelczycy mają dokładnie taką samą końcówkę jak mieszkańcy Kanaanu. 

Czyli wychodzi na to, że Izraelczycy to tak naprawdę Kananejczycy!!!

Cyryl

Liczba postów : 1296
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 28th Styczeń 2018, 00:25

Nieco nam forum szwankuje. Proszę o cierpliwość.

Wracając do tematu o Kanaanie, Kananejczycy to nasienie węża i niemal same olbrzymy. Jest oczywiste, że reszta z nich, normalnej wysokości to nadal hybrydy, tylko mniejszego wzrostu.

To Bóg nadał imię Jakubowi - Izrael i naród nazywał Izraelem a mieszkańców Izraela Izraelitami.

Współczesny Izrael to także nasienie węża, podające się za naród wybrany ale Bóg nigdy nie zawarł żadnego przymierza z Żydami, tylko z Izraelitami.

Żydzi przedstawiają się jako Izraelczycy czyli potomkowie Kananejczyków. Noszą jarmułkę, która nawet nie jest wymieniona w Biblii i uderzają głowami w ścianę płaczu, która jest częścią twierdzy Antonia a nie świątyni.

W ten sposób wygląda na to, że oddają oni hołd twierdzy, której armia zniszczyła świątynie Bożą. Sami przejęli KRK faszerując nas bałwochwalstwem i licząc, że Bóg zabije wszystkich bałwochwalców.

A Biblia zapowiada, że Bóg odmieni serca swego omotanego propagandą syjonistyczną ludu i nie będzie ich karał ale pouczał!

...........................................

Robię eksperyment - wyślę posta raz, najpierw skopiuję cały tekst i po pierwszym wysłaniu załaduję posta, anulując inne messages.

Jezeli nie dodam niczego do tego tekstu to będzie znaczyło, że trick zadziałał.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3125
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 28th Styczeń 2018, 05:06

Odnośnie forum - szukam pomocy i chyba ją dostaniemy.

Z innej beczki - Rosja - Putin podpisał prawo, które umożliwi wsadzanie do więzienia nawet na 5 lat ludzi zaprzeczających Holokaustowi.

https://www.blacklistednews.com/%E2%80%98Holocaust_Deniers%E2%80%99_in_Russia_Now_Face_5_Years_in_Prison/63276/0/38/38/Y/M.html

Czyli poważny dowód na to, że jest on po stronie nasienia węża!
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3125
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 28th Styczeń 2018, 09:24

Nie tylko nasze forum ma te problemy. Sprawa jest w toku.

Znalazłem prosty sposób na wstawianie postów. Napisać w nowym poście powiedzmy     OK i wysłać. Zignorować message i otworzyć wysłany post. Podczas edytowania ten incydent się już nie pokazuje.

......................................

A napisać chciałem o tym, że polski rząd wprowadzać chce nowe prawo, które zabrania oskarżania Polski i Pplaków o zbrodnie nazistów. Izrael jest wściekły. Jest to ewidentnie zupełna zmiana polityki w stosunku do Izraela i wskazuje to na kontrolę polskiego rzadu przez Chabad.

Izrael chyba pójdzie na odstawienie do kąta.

Artykuł po angielsku.

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/01/27/it-could-soon-be-a-crime-to-blame-poland-for-nazi-atrocities-and-israel-is-appalled/?utm_term=.c19580cb27b7

Czy dotychczasowy rząd syjonistyczny chce się Polakom podlizać? Najwyraźniej> Ale o co tak naprawdę syjonistom polskim chodzi?

Może Rosja zaatakuje Polskę a Polacy będą się masowo bronić przeciwko barbarzyństwu Rosjan i Ukraińcy pomogą... Rosjanom. A Putin jest wyraźnie po stronie Izraela i Żydów, tylko nie wiemy na 100% czy chodzi o Chabad, czy syjonistów. Raczej chodzi o Chabad.

Oczywiście o ile Bóg na to im pozwoli.

Zrobiłem tak, jak opisałem i jak na razie edytowałem 2 razy posta i wszystko jak na razie pracuje według przepisu jak należy.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3125
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Kasia on 28th Styczeń 2018, 09:36

Zauważmy coś ciekawego. Państwo Izrael zamieszkują Izraelczycy a nie Izraelici. napisał:


Wlłaściwie to sami to potwierdzają Razz

Stare nagranie ale jak najbardziej aktualne.

avatar
Kasia

Liczba postów : 1236
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by thewordwatcher on 29th Styczeń 2018, 12:49

Czyli termin BIBLIJNY - nasienie węża i informacje zwłaszcza z Henocha są jak najbardziej prawidłowe.

Kasiu... przeczytaj uważnie ten wywiad.

Rosenthal wyraźnie mówi o braku celu życia i praktycznie przyznaje się do braku sumienia.

http://www.proroctwa.com/objawienie/wywiad.htm

Nasienie węża nawet nie pojmuje, co to jest sumienie, ponieważ go nie posiada.

Wspaniałe znalezisko, Kasiu.

Thabita napisała posta o problemach i swojego syna i swojej znajomej... Nasze sumienia zbyt bolą, aby się w to mieszać, droga siostro.

Nie jestem w stanie sięgać głębiej w pedofilię i zbrodnie z nią związane ponieważ cos takiego odbiera chęć do życia i budzi się w nas niechęć do życia. To nas dołuje.

Większość z nas poradzi w kwestii raka czy innych problemów, ale tego typu dramaty są MOIM zdaniem ponad nasze możliwości psychiczne.

Może niektórym osobom wydaje się, ze panuje pośród nas znieczulica. Może i tak to można nazwać, ale nasze sumienia, w tym przypadku moje pozwala mnie na usuwanie tych rzeczy od siebie.

Po takich informacjach trzeba sporo czasu aby dojść do siebie mentalnie i zacząć normalnie myśleć.

Dlatego tej sekcji o tych problemach unikam jak pies jeża, zwłaszcza, że nie jestem w stanie w niczym pomóc, co jeszcze bardziej mnie dołuje.

Nawet pisząc o tym...piszę bardzo niechętnie - nie dlatego, ze nie mam współczucia, ale dlatego, że jest to ponad moje siły!
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3125
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Liksar on 29th Styczeń 2018, 13:58

Warto dodać , że w telewizji niezły szum się zrobił przez ta ustawę !

Zobaczmy , jak komentuje to Izrael
Sprawę nowelizacji ustawy o IPN podniósł też premier Izraela Benjamin Netanjahu.

"Polskie prawo to absurd i jestem mu przeciwny. Nie możemy zmienić historii i Holocaustowi nie można zaprzeczać. Poleciłem ambasador Izraela w Polsce, by spotkała się z polskim premierem i przekazała mu moje stanowisko"

— napisał Netanjahu na Twitterze.


czyli według niego, były to POLSKIE obozy śmierci, i to Polacy są za nie winne, i tego nie da się zmienić !!!!!!!!!!!!!!!!!!

https://wpolityce.pl/polityka/378680-zdumiewajace-slowa-ambasador-izraela-rzad-naszego-kraju-odrzuca-nowelizacje-ustawy-o-ipn-wideo
avatar
Liksar

Liczba postów : 1366
Join date : 03/12/2015
Age : 22
Skąd : Białystok

https://liksar.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Będzimysł on 31st Styczeń 2018, 10:10

W filmikach przedstawiciele żydowskiej elity:

1. Michael Joseph Schudrich naczelny rabin Polski
2. Szalom Ber Stambler rabin przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce

W pierwszym filmiku Grzegorz Braun pyta rabina czy goje mają służyć Żydom. Rabin nie potrafi wybrnąć z zadanego pytania, kręci jak może. Rabin intelektualna miernota, Grzegorz Braun (pomijam chwilowo komu Grzegorz Braun może służyć) zadaje mu cios.W drugim filmiku - ale trzeba otworzyć stronę i ten filmik sobie odpalić - rabin Stambler totalnie zaskoczony stwierdzeniem redaktora, że Żydzi pomagali mordować Żydów, zaczyna coś bełkotać.

Warto posłuchać panów, przedstawicieli "narodu wybranego".

https://niezlomni.com/tego-pytania-sie-spodziewal-pelna-konsternacja-rabina-reakcje-trzeba-zobaczyc-wideo/

Będzimysł

Liczba postów : 74
Join date : 29/12/2016

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Liksar on 31st Styczeń 2018, 12:42

Ogólnie przez ten bulwers żydów, w Polsce wielu polaków którzy uważali żydów za normalnych, a każdy kto na nich coś gadał to jakiś idiota i " antysemityzm "

Przejrzało na oczy, a przynajmniej teraz zaczyna powoli patrzeć na to, jak oni są niewdzięczni i jedyne co im się liczy to nie prawda, a $$$$$$$$$$$$$$$$$

Wielu polaków dowiedziało się o tej ustawie , że Polacy mają płacić żydom za straty podczas 2 WS , i to nie małe pieniadze przecież !

A ludzie w Polsce przecież doskonale wiedzą , że Polacy przecież w tym udział miały pojedyncze przypadki, tak samo jak wśród żydów którzy mordowali swoich .


Więc czemu mamy płacić za to co zrobili Niemcy ?!


Co ciekawe, ta cała ustawa była konsultowana z Izraelem, i doskonale ja znali. Pytanie czemu teraz ten bulwers?

Myślę, że to raczej dość mocno zaplanowana zagrywka w jakimś celu, dziś wiele krajów skacze z " morda" do polski i polaków, bo jak to oni mogą zakłamywać prawdę.... ale co się dzwić ! skoro od lat uczyło się ich " polskie obozy smierci w polsce" to i potem dla tępaków zostaje z tyłu głowy.

Jak dla mnie akcja miała na celu, podsycanie nienawisci do polaków, oraz wzbudzenie nienawiści wśród polaków do żydów.

Jeszcze co bardziej ciekawsze, dobrze wiemy że " polski " rząd to rząd przecież żydów.. . więc po coś to stworzyli !
avatar
Liksar

Liczba postów : 1366
Join date : 03/12/2015
Age : 22
Skąd : Białystok

https://liksar.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Nacja żydowska

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Strona 8 z 15 Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Next

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach