Przygotowania do bitwy pod Har Meggido (w Dolinie Hinnoma)?