Chrześcijaństwo jest Wyznawcami Chrystusa, nie Naśladowcami... temu jest dalekie od Boga !