Czasy końca

Strona 7 z 7 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by Kasia on 8th Kwiecień 2018, 22:23

Jeszcze raz

Gdzie w biblii są słowa Boga lub Isusa na ten temat, że tylko dzięki ukrzyżowaniu Isusa sami zmartwychwstaniemy? Nie przypominam sobie taki słów. napisał:


Albowiem tak umiłował Bóg świat ,że syna swojego Jednorodzonego dał aby każdy ,kto weń wierzy nie zginął ale miał żywot wieczny

Bóg dał swojego Syna czyli poświęcił Jego życia dla świata aby można było żyć wiecznie i przez Jego ukrzyżowanie jest to możliwe.

Gdyby Bóg nie wysłał swojego Syna by odkupił świat swoją śmiercią nie było by zmartwychwstania bo karą za grzech  Adama i Ewy była śmierć.

Żylibyśmy pewnie z 600 lat z błogosławieństwem Boga jeżeli wypełnialibyśmy Jego prawo ale nie byłoby życia wiecznego czyli co za tym idzie nie byłoby zmartwychwstania.
avatar
Kasia

Liczba postów : 1177
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by huberkinky on 9th Kwiecień 2018, 02:14

Joh 12:32  A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.
Joh 12:33  A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze.

Joh 12:27  Teraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę.

1Jn 3:16  Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci.

Joh 3:16  Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Joh 3:17  Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Mat 20:28  Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.


Joh 11:50  I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął.
Joh 11:51  A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród.

Joh 18:14  A Kaifasz był właśnie tym, który doradził Żydom, że jest lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud.

Joh 10:14  Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.
Joh 10:15  Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.

Joh 10:11  Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.

1Pe 3:18  Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.
1Pe 3:19  W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu,

Mat 10:38  I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien.

Mat 16:24  Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.

Isa 53:1  Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło?
Isa 53:2  Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać.
Isa 53:3  Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego.
Isa 53:4  Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony.
Isa 53:5  Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Isa 53:6  Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.
Isa 53:7  Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust.
Isa 53:8  Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony.
Isa 53:9  I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach.
Isa 53:10  Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.
Isa 53:11  Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie.
Isa 53:12  Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.

1Jn 2:2  On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.

Joh 19:17  A On dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce, zwane Trupią Czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota,

Joh 3:14  I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
Joh 3:15  Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.


Rev 1:5  I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,

Te cytaty są jedynie z ksiąg rzeczywiście biblijnych. W listach Pawła i w Marka i Łukasza jest ich 3 x więcej, ponieważ oni nauczali, że Isus umarł za nasze wszystkie grzechy i jesteśmy zbawieni z łaski na zawsze.

Jak ty się tutaj uchowałeś nie znając w ogóle Biblii i konceptu zbawienia?
avatar
huberkinky

Liczba postów : 127
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia

http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by Cyryl on 9th Kwiecień 2018, 20:22

Co do znaku Syna Człowieczego, to moim zdaniem nie odrzucałbym definitywnie znaku krzyża. Chyba mało kto zrozumiał Henryka. 

Henryk dał przykład miedzianego węża. Zobaczmy ten fragment w Biblii:


Ks. Liczb 21 napisał:(5) I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm.
(6) Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło.
(7) Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko tobie; módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud.
(Cool I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył.
(9) I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu.


a teraz ewangelia Jana:


ew. Jana 3 napisał:(13) A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie.
(14) I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
(15) Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.A teraz zoabczmy czyim symbolem jest wąż??? 

Diabła:


Ap 12 napisał:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Zobaczmy na pustyni Bóg jako karę zesłał jadowite węże a potem stworzył jako ratunek symbol węża, który to jest także symbolem diabła. 

A zatem odrzucamy krzyż jako symbol powracającego Isusa ponieważ ten krzyż jest symbolem bałwochwalstwa. To jest prawda, krzyż jest symbolem bałwochwalstwa.

Ale dlaczego Isus powiedział, że musi zostać on wywyższony tak samo jak został wywyższony wąż na pustyni przez Mojżesza????

Być może jest to wskazówka, że symbolem powracającego Isusa będzie krzyż, czyli symbol jego śmierci oraz obecnie narzędzie kultu bałwochwalczego.

Obecnie bałwochwalczy kult krzyża powoduje, że naród wybrany czyli Słowianie umierają na skutek tego bałwochwalstwa. Tak samo na pustyni Izraelici umierali od jadowitych węży. 

Sytuacja zatem jest podobna.

Ale Izraelitów wybawiło co??? Spojrzenie na znak węża.

A zatem co ma zbawić ludzi???

Mat 23 napisał:
(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.


ew Jana 3 napisał:(14) I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,

Zobaczmy przyjście Isusa poprzedza jego znak widoczny dla całego świata na niebie. To przyjście będzie jednocześnie Jego wywyższeniem na oczach całego świata gdyż odbędzie się ono z wielką mocą i chwałą.

A sam Isus mówi, że ma on zostać wywyższony podobnie jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. 

Skoro Mojżesz wywyższył na pustyni symbol węża który jest symbolem szatana, to czy aż tak wielkim problemem jest to, że symbolem Syna Człowieczego może być krzyż symbole jego śmierci oraz obecnie narzędzie bałwochwalczego kultu????

Nie twierdzę, że znakiem powracającego Isusa musi być krzyż.... ale nie skreślam tej opcji.

Cyryl

Liczba postów : 1111
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by huberkinky on 10th Kwiecień 2018, 02:47

II część zrozumienia proroctw czasów końca.

Nie ma ważniejszej części świata niż Europa oraz Słowiaństwo w oczach Boga.

Nie ma bardziej wartościowej rasy na ziemi niż rasa biała, która zawiera Naród Wybrany przez Boga.

Oto przyczyny ekstremalnego rasizmu przeciwko rasie białej. Wymordowano nas z 25% tuż po II Wojnie światowej do około 8% w chwili obecnej i nadal jesteśmy masowo wyniszczani.

Owo wyniszczanie nas, wypełnianie białej rasy Islamem to akcja stopniowego i świadomego wyniszczania rasy białej.

Głównym powodem jest Boży plan wyzwolenia, zgromadzenia i zaprowadzenia do Ziemi Obiecanej Narodu Wybranego przez Boga. 

Jest to najważniejszy cel Jego działania na Ziemi.

Niestety rasa biała jest także w niewoli nasienia węża (faryzeuszy) studiującego szatański talmud.

W pierwszym poście  o wyjaśnieniu proroctw z Mateusza na temat przyjścia Isusa na ziemię czy raczej pokazania się nad nią podałem, że jest to pierwsza część początku czasów końca.

W świetle, jakie teraz podałem jest oczywiste, że zacznie się to od pojawienia się znaku.

Kto będzie biadał? NASIENIE WĘŻA.

Teraz podam klucz do zrozumienia tych proroctw.


Pojawienie się znaku i samego Chrystusa oznacza także czasy końca dla CAŁEGO świata.

I tutaj jest klucz do zrozumienia wszystkiego niemal.

Dla Narodu Wybranego oznacza porwanie 144.000 tysięcy do nieba. Dla reszty Słowian oznacza to zaprowadzenie na pustynię na 3.5 letni sąd.

Ale... co z resztą świata szatana?

Objawienie 12:(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;

(2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

(6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

(Cool Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

(11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.

(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.

(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.

(16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

(18) I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim.

Zanim nastąpiło porwanie, szatan był przygotowany na pożarcie chłopczyka. Kluczowy punkt w dziejach świata.

Zanim szatan się zorientował, ukazał się znak na niebie Isusa oraz porwanie chłopczyka czyli 144.000 do NIEBA.

Co zrobił szatan?

Wybuchła walka w niebie. O co? Najprawdopodobniej o chłopczyka czyli 144.000, który znalazł schronienie w niebie.

Szatan został zrzucony na ziemię i jego wpływy w niebie zostały unicestwione. Nastało panowanie Boga i Syna w niebie, w pełnym wymiarze, bez ingerencji szatana.

Cóż zrobił szatan na ziemi? Natychmiastowy atak na Niewiastę czyli Naród Wybrany. Z pomocą Boga Niewiasta uciekła na pustynię.

To oznacza, że w chwili obecnej szatan ma nadal dostęp do nieba i jeszcze nie został zrzucony na ziemię. Ponieważ nie było znaku i nie było porwania.

Świat przygotowuje nas na jego porażkę i będzie to coś w rodzaju inwazji UFO czy deszcze dziwnych meteorów.

Moment wyrzucenia szatana jest kluczowym wydarzeniem dla ziemi. W tym samym czasie pojawi się Bestia oraz 2 świadków. Szatan odda władzę Bestii. Bóg wypuści upadłych z Otchłani i będą się działy plagi na reszcie świata, trąby anielskie, woda w krew itp.

Ale Naród Wybrany nie wycierpi od tych plag i będzie bezpieczny na pustyni pod opieką aniołów, Boga i Baranka.

Owe plagi i trąby anielskie to dla pogan a nie dla Narodu Wybranego!!!


Czyli w momencie pojawienia się znaku zacznie się niemal wszystko w tym samym czasie.

Dobro - dla Narodu Wybranego - plagi dla reszty świata. Najbardziej ucierpi najbardziej zbrodnicze mocarstwo w dziejach świata, USA.

Tam nadal wierzy się w odwagę i splendor rzeźników armii USA. Naród amerykański jest znany z tego, że jest najbardziej pysznym narodem na ziemi. Amerykanie z powody swej arogancji są znienawidzeni na całej ziemi.

Dopiero po wypuszczeniu Bestii na okres 3.5 roku czyli pobytu Słowian na pustyni i podczas głoszenia 2 świadków nastąpi zniszczenie nierządnicy oraz Babilonu Wielkiego czyli USA!

Czyli wszystkie te wydarzenia będą miały miejsce mniej więcej w tym samym czasie i będzie to trwało 3.5 roku

Rządy Boga i Syna na ziemi rozpoczną się w momencie zmartwychwstania 2 świadków i wstąpienia ich do nieba.

Rev 11:15  I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.
Rev 11:16  A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu,
Rev 11:17  Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować;
Rev 11:18  I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

Tym razem Bóg przejął CAŁĄ władzę nad ziemią i dlatego narody popadły w wielki gniew.

Dodam jeszcze, że 144.000 otrzyma władzę nad poganami.

Rev 2:26  Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,
Rev 2:27  I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

Oto rola 144.000 - panowanie nad krajami pogan w pełni majestatu Prawa Bożego.

Część z nich zmieni swoje zachowanie ale w ostatniej próbie olbrzymia ich część stanie po stronie szatana wypuszczonego z więzienia.

Rev 20:7  A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego
Rev 20:8  I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.
Rev 20:9  I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

Czyli państwa poza Narodem Wybranym - wielu z nich ponownie stanie po stronie szatana.

Tak to wszystko zaczyna się ładnie układać.

Nie jestem jeszcze pewien czy 3.5 roku to dwa okresy czy tylko jeden okres.

Ale tak wygląda plan Boży i kluczem do jego zrozumienia jest właśnie pojawienie się znaku Isusa oraz Jego samego oraz  porwania 144.000

W tym samym momencie i czasie zaczną się dziać wszystkie inne wydarzenia Apokalipsy.


Także element zaskoczenia całego świata staje się w ten sposób zrozumiały. Jeżeli nikt nie wie o planach Boga wyzwolenia i zaprowadzenia na pustynię Narodu Wybranego, jeżeli nikt nie wie, że Bóg takie coś planuje, to oznacza, że wszyscy czekają na owe plagi jak 1/3 ludzi pomrze na to czy tamto, olbrzymie trzęsienia ziemi, woda zamieniona w krew itp.


Na te znaki czeka całe Chrześcijaństwo!


Ale to nastąpi dopiero w momencie realizacji planu Boga, odnośnie Narodu Wybranego, czyli od momentu ukazania się znaku Isusa na niebie.


W ten sposób cały świat wprowadzany w błąd przez herezje szatańskich przywódców Chrześcijaństwa będzie czekał najpierw na wyrok na Nierządnicy, wyrok na Babilonie Wielkim, nie wiedząc, że to nastąpi dopiero po owym znaku Isusa.
avatar
huberkinky

Liczba postów : 127
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia

http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by huberkinky on 11th Kwiecień 2018, 03:40

Spójrzmy teraz na resztę proroctw pod tym własnie kątem.

Czyli Nastąpiło porwanie, szatan wypada z nieba, Niewiasta jest już zgromadzona na pustyni.

Czas tych wydarzeń - 3.5 roku.

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/11.html

W tym rozdziale mamy opis dwóch świadków.

Kluczowe wersety.

(1) I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą.

(2) Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Zmierzenie świątyni to zmierzenie Narodu Wybranego, który jest świątynią pana. Przedsionek to poganie którzy będą tratować przez 3.5 roku.

Dwóch świadków będzie głosić także przez 3.5 roku 1260 i Niewiasta będzie na pustyni 3.5 roku.

(7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich.

Czyli powstałe zwierzę, czyli Bestia 666 zabije 2 świadków przy końcu 3.5 rocznego głoszenia.

(12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba.

(14) Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada".

(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.

Zwróćmy uwagę na to, ze poprzedni werset mówi ogólnie opanowaniu po wyrzuceniu szatana z nieba, ale nie mówił o panowaniu na ziemi. Tym razem Bóg przejmuje z Synem władzę na ziemi.

(18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

To jest koniec rządów ludzkich.

Ale w tym samym czasie 3.5 roku dzieją się inne rzeczy.

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/13.html

Ten rozdział mówi nam o Bestii (zwierzęciu) które będzie żądać przyjęcia znaku 666!!!

Spójrzmy na te wersety!(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Czyli i Bestia, i 2 świadkowie działają razem a Niewiasta z 12 rozdziału jest bezpieczna na pustyni.

W następnym poście następne rozdziały Objawienia w tym 17-ty o zniszczeniu Nierządnicy przez Bestię oraz wykonaniu wyroku na Babilonie, rozdział 18.

Według takiego rozumowania wszystko wskazuje na to, ze czasy te zostały wreszcie prawidłowo zrozumiane, aczkolwiek muszę jeszcze sporo sprawdzić.

Ale kluczowe punkty idealnie do siebie pasują.

Czyżby takie były plany Boże?

Wydaje się to bardzo prawdopodobne, aczkolwiek będą na pewno pewne działania Boga, nie wymieniane przez proroctwa, które świat całkowicie zaskoczą, ale raczej nie będą one sprzeczne z proroctwami Apokalipsy.

Wyjaśnienie tych proroctw jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zrozumienia proroctw dotyczących ponownego zjednoczenia Narodu Wybranego.
avatar
huberkinky

Liczba postów : 127
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia

http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by huberkinky on 13th Kwiecień 2018, 05:52

Piszę w tej chwili artykuł na ten temat i zdałem sobie sprawę z tego, ze niejasno wyłuszczyłem ten temat w postach na forum.

Ale skupię się na artykule, który opublikuję w sobotę lub w niedzielę.

Proszę się nie obawiać, jest to zupełnie nowe zrozumienie i wszystkie wydarzenia pasują praktycznie doskonale. Podczas pisania odkrywam kolejne elementy tych proroctw, które w pełni potwierdzają najważniejszą rzecz, którą tutaj w wielkim skrócie podam, aby można było to dobrze zrozumieć.

a. 24 rozdział Matusza jest początkiem wszystkiego, czyli znak Syna, jego pojawienie się na scenie świata i strach narodów.

b. Rozdziały Apokalipsy, 11, 12, 13, 17 i 18 mówią o tym samym okresie czasu, czyli czas, czasy i połowa czasu, czyli 42 miesiące czy 1260 dni.

c. Wszystkie te wydarzenia dzieją się w mniej więcej tym własnie czasie i każdy rozdział opisuje je z innego punku widzenia.

11 mówi o 2 świadkach i Bestii, 12 mówi o Niewieście Bożej i wojnie w niebie. 13 o powstaniu Bestii i jej 666, 17 rozdział mówi o zniszczeniu przez Bestię Nierządnicy a 18 mówi o zniszczeniu Babilonu.

To są kluczowe proroctwa Apokalipsy (Objawienia) i proroctwa mówią nam o tym samym okresie czasu - 3.5 roku Czasów Końca.

Podczas 3.5 roku Lud Boży czyli Niewiasta z rozdziału 12 będzie w tym okresie BEZPIECZNA na pustyni na okres... 3.5 roku.

Jedynie w ten sposób można ową łamigłówkę rozwiązać i kluczem jest plan wyzwolenia Narodu Wybranego, czyli oryginalnych, rzeczywistych Izraelitów czyli pewnej części Słowian.

Szczegóły podam w artykule, ale zachęcam te rozdziały sprawdzić pod tym kątem.

................................................................................................................................................

Zaczęła mnie gnębić jedna teoria, którą poruszył ostatnio Cyryl, cytując pewne rosyjskie źodła.

A jeżeli Naród Wybrany to tylko... Polacy!?

Jeżeli inne państwa Słowian to rezultaty... emigracji pewnych rodzin polskich do Serbii, Rosji (rezultaty agresji i wojen) Ukrainy ale głównym Narodem Wybranym jest właśnie Polska, najbardziej zaciekle prześladowane państwo na świecie.

To by wyjaśniało w pewnym stopniu różnice językowe.

Warto by taką teorię nieco prześledzić czy mieć ją na uwadze.

Ale pamiętajmy, że jest to bardzo luźna TEORIA o Polsce.

avatar
huberkinky

Liczba postów : 127
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia

http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by huberkinky on 14th Kwiecień 2018, 11:51

Skończyłem artykuł o Czasach Końca.

http://www.zbawienie.com/czasy-konca.htm

Bardzo detaliczne wyjaśnienie proroctw Objawienia oraz Mateusza 14 rozdziału. Nigdzie do tej pory nie znalazłem takiego wyjaśnienia
Czasów Końca. Problemem do ich zrozumienia był brak wiedzy o planie wyzwolenia Narodu Wybranego.

Zrobiłem także uaktualnienie do artykułu - Imię Jezus jest także jest oszustwem!

Ten artykuł nie był praktycznie skończony. Wstawiłem niezwykle mocny i dosadny wstęp i teraz imię Isus ma bardzo mocny status.

Warto to przeczytać.

http://www.zbawienie.com/imie-Zbawiciela.htm
avatar
huberkinky

Liczba postów : 127
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia

http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by huberkinky on 15th Kwiecień 2018, 13:48

Jedna myśl, która może powinna być dodana do artykułu o Czasach Końca.

Na pozór wydaje się, ze nie można tych wydarzeń zmieścić w 3.5 roku. To wygląda pozornie w taki sposób.

Powiedzmy w 1-szym roku pojawienie się Bestii w Styczniu oraz 2 świadków w 2 tygodnie po Bestii.

Za 3 miesiące Nierządnica nagle zostanie zniszczona. Mamy dopiero 6 miesięcy. A gdzie 3 lata!?

Jest to bardzo realny przedział czasu i jeszcze nie próbowałem wyliczać z księgi Daniela.

Wow!!!!! Potwierdzenie mamy w Daniela!!!!!!


Dan 12:1  W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.

2  A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.

3  Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.

4  Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

5  A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwaj inni aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki.

6  I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki: Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy?

7  Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni.

8  Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy?

9  Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego.

10  Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie.

11  Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

12  Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

13  Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec; i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu u kresu dni.

Mamy oficjalne potwierdzenie z księgi Daniela, że okres spełnienia proroctw do czas, czasy i połowa czasu, czyli 3.5 a nie 7 lat, jak to głosi większość Chrześcijan.


Co jest najciekawsze, te dwa dodatkowe wyliczenia Daniela.
11  Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.


Czyli do 3.5 roku czy 42 miesięcy zostanie dodany jeden miesiąc czyli 30 dni.


I do 42 miesięcy zostanie dodane prawie 2 miesiące - 75 dni i błogosławiony, kto dożyje do tych dni.


Co się wydarzy po 3.5 roku? Te 30 dni może być dokładką na Armagedon czy też posprzątanie zwłok po tej bitwie.


Ale ogólnie Daniel w pełni potwierdza, że Czasy Końca to 3.5 roku, czyli każdy rozdział w Apokalipsie to ten sam okres czasu - 3.5 roku.Pisząc artykuł nie wiedziałem tego i nie sprawdziłem. Muszę artykuł uaktualnić.


Na naszych oczach wypełniają się Jego proroctwa o zrozumieniu i gwałtownym wzroście poznania tych proroctw.Nikt do tej pory nawet nie próbował zanegować Bożego planu wyzwolenia Narodu Wybranego.


Druga część najwyraźniej także nie może być zanegowana!Temat nie jest łatwy i zabierałem się do niego kilkakrot5nie i zawsze miałem z nim wielkie problemy.


Odpuściłem sobie te proroctwa kiedy znalazłem plan wyzwolenia Izraela i zjednoczenia go w Ziemi Obiecanej.


Nasz Bóg to wspaniały Bóg!

..............................................................
Coś mnie tknęło, aby sprawdzić w Setuagincie. Nie uwierzycie!@!!

Oto bezpośrednie tłumaczenie w Google!!!

Dan 12: 1 W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który stanie nad dziećmi ludu twego, i nastanie czas ucisku, taki ucisk, jakiego nie było od czasu, gdy naród był na ziemi. Ziemia do tego czasu: w tym czasie twój lud zostanie wyzwolony, nawet każdy, który jest zapisany w księdze.
Dan 12: 2 I wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do wiecznego życia, inni do wyrzutu i wiecznego wstydu.
Dan. 12: 3 Mędrcy zaświecą jako blask na firmamencie i niektórzy z wielu sprawiedliwych jako gwiazdy na wieki wieków.
Dan 12: 4 I ty, Danielu, zamknij słowa i zapieczętuj księgę do czasu końca; dopóki wielu nie zostanie nauczonych, a wiedza się zwiększy.
Dan 12: 5 I ujrzałem Daniela, a oto dwaj inni stanęli po jednej stronie brzegu rzeki, a drudzy po drugiej stronie brzegu rzeki.
Dan 12: 6 I rzekł jeden do męża odzianego w len, który był nad wodą rzeki, Kiedy będzie koniec cudów, o których wspomniałeś?
Dan 12: 7 I usłyszałem odzianego w płótno człowieka, który był nad wodą rzeki, i podniósł prawą rękę, a lewą rękę do nieba, i przysiągł przez tego, który żyje na wieki, że tak powinno być. czas, czasy i połowę czasu: kiedy rozproszenie się skończy, poznają wszystkie te rzeczy.
Dan 12: 8 I usłyszałem, ale nie zrozumiałem; i rzekłem: O Panie, jaki będzie koniec tych rzeczy?
Dan 12: 9 I rzekł: Idź, Danielu! Bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do końca.
Dan. 12:10 Wielu musi być poddanych próbie i dogłębnie wybielonych, i próbowanych ogniem, i uświęconych; ale grzesznicy będą przestępować, a nikt z przestępców nie zrozumie; ale mądrzy zrozumieją.
Dan. 12:11 A od czasu usunięcia wieczystej ofiary, kiedy powstanie obrzydliwość spustoszenia, będzie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
Dan 12:12 Błogosławiony, który czeka, i przychodzi do tysiąca trzystu i trzydziestu pięciu dni.
Dan 12:13 Ale ty idź i odpocznij; albowiem są jeszcze dni i pory roku na wypełnienie się końca; i będziesz stał w losach końcem dni.

To tłumaczenie automatyczne wymaga korekcji, ale te podkreślone słowa są dobrze przetłumaczone. Są małe niewiele istotne rzeczy nieco chaotyczne.

To rozproszenie, to chodzi o rozproszenie Izraelitów!!!
avatar
huberkinky

Liczba postów : 127
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia

http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by Odrodzony on 17th Kwiecień 2018, 09:53

Widzę Henryku, że w swoim artykule o czasach końca potwierdziłeś wiele moich, ale też i Obserwatora, jak i kilku innych braci, wyrażonych wcześniej na tym forum wniosków i przemyśleń, jak np. to, że będzie jeden okres 3,5 roku, a nie dwa, że wydarzenia opisane w Objawieniu nakładają się wzajemnie na siebie, czy też to, że mają one ścisły związek z okresami podanymi w dniach, a wynikającymi z księgi Daniela, o czym była mowa m.in. w tych miejscach:

http://zbawienie.forumotion.com/t197p100-dwoch-swiadkow-apokalipsy
http://zbawienie.forumotion.com/t197p125-dwoch-swiadkow-apokalipsy
http://zbawienie.forumotion.com/t197p150-dwoch-swiadkow-apokalipsy
http://zbawienie.forumotion.com/t293p50-liczba-zwierzecia-666
http://zbawienie.forumotion.com/t10p300-moj-blog-i-nowy-wpis

To wskazuje, że nasze poznanie proroctw zaczyna być ze sobą coraz bardziej zbieżne i to w wielu najważniejszych punktach Very Happy


Ja jednak nadal pozostaję przy swojej wersji, że znak przyjścia Syna Człowieczego, a następnie sama paruzja nie nastąpią ani przed porwaniem i / lub ucieczką, ani tego samego dnia co ucieczka, czy porwanie, ani też tuż po rozpoczęciu ucieczki lub porwania, a tylko że znak paruzji, a następnie sama paruzja nastąpią dopiero po ucieczce / porwaniu, czyli po wielkim ucisku, który będzie trwał trochę więcej niż 3,5 roku, a dokładnie 1290 dni, czyli nieco dłużej niż sąd na pustyni, który będzie trwał równe 3,5 roku, a więc dokładnie 1260 dni (przy uwzględnieniu proroctwa z Mt 24 o skróceniu dni ucisku, czyli gdy rok będzie liczył sobie 360 dni, a nie jak dziś 365/366 dni, o czym też już kiedyś pisałem na forum).

Zaś do czasu zakończenia wielkiego ucisku ani Pan Isus nie powróci na ziemię ani też nie pojawi się na niebie znak Jego przyjścia.

Dla mnie bowiem koronnym argumentem za taką właśnie wersją wydarzeń są poniższe słowa samego Isusa z Mt 24, których nie można przy swoich rozważaniach w żaden sposób pominąć:

Mt 24:
(20) A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. (21) Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.

"Będzie bowiem wówczas wielki ucisk", tj. wielki ucisk zacznie się dopiero w dniu rozpoczęcia ucieczki na pustynię.

(22) Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. (23) Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie! (24) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. (25) Oto wam przepowiedziałem.

"Wtedy" tj. w okresie 1290 dni trwania wielkiego ucisku (tj. ponad 3,5 roku), w trakcie którego nastąpią: ucieczka na pustynię na sąd, która będzie trwała 30 dni, a następnie sąd na pustyni, którzy będzie trwał przez kolejne 1260 dni, czyli dokładnie przez 3,5 roku (przez co sąd na pustyni i wielki ucisk zakończą się dokładnie w tym samym dniu) nie będzie w tym czasie na ziemi Pana Isusa, czyli jedynego prawdziwego Mesjasza, a tylko – jak to nam On sam wyżej zapowiedział - będą działać na ziemi upadli, będący fałszywymi prorokami i fałszywymi mesjaszami.

I ciąg dalszy tej myśli mamy w wierszu 26:

(26) Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam! Oto wewnątrz domu, nie wierzcie! (27) Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (28) Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą.
I teraz najważniejsze:

(29) Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.

Zaraz też po ucisku owych dni wówczas dopiero ukaże się na niebie znak przyjścia Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać zaskoczone narody i wtedy też one ujrzą paruzję, czyli znowu – dopiero już po ucisku owych dni to wszystko nastąpi.

Tu nie ma nawet jednego słowa o tym, że znak przyjścia, czy paruzja wystąpią zaraz po rozpoczęciu się dni wielkiego ucisku, czyli zaraz po rozpoczęciu się ucieczki na pustynię, albo że nastąpi to tego samego dnia, albo że nastąpi to przed uciskiem owych dni, a tylko że takie m.in. zjawiska jak: zaćmienie słońca, księżyca, upadek na ziemię pozostałych na niebie gwiazd i w końcu - wstrząśnięcie mocy niebios, które moim zdaniem będzie oznaczało – dosłownie lub w przenośni – pęknięcie wzdłuż linii wschód – zachód całego naszego ziemskiego nieba, a następnie momentalne jego rozstąpienie się nastąpią zaraz po ucisku owych dni, czyli zaraz (natychmiast) po ich zakończeniu, a nie tuż po ich rozpoczęciu.

Innymi słowy moim zdaniem nigdzie Pan Isus ani nie powiedział, ani nawet nie zasugerował, że znak Jego przyjścia, jak i samo już ponowne Jego przyjście na ziemię nastąpi albo przed albo tego samego dnia albo tuż po dniu rozpoczęcia się wielkiego ucisku, a tylko powiedział, że i znak i paruzja nastąpią już po wielkim ucisku.

A czy z tego powodu, że znak przyjścia Syna Człowieczego i paruzja nastąpi moim zdaniem dopiero po porwaniu i ucieczce zaskoczenie dla miażdżącej większości ludzi na ziemi będzie mniejsze?

Myślę, że nie.

Zresztą pisałem już o tym, że moim zdaniem zaskoczenie będzie różne dla różnych ludzi.

Najciekawsze w tym jednak jest to, że nawet całkowite zaskoczenie wydarzeniami czasów końca nie spowoduje, że wszyscy ludzie na ziemi nagle się nawrócą do Boga poprzez Jego Syna Isusa.

A najlepszym na to dowodem, że tak właśnie będzie, czyli że nawet wydarzenia zwiastowane przez trąbienie aniołów, ostrzeżenia wystosowane do ludzi przez aniołów z nieba o  czy tez plagi ostateczne nie sprawią, że wszyscy ludzie z wielkiego ucisku nawrócą się do Boga i Jego Syna, bo nic ich nie przekona do Boga i do odwrócenia się od swoich grzechów – tak będą urobieni przez Bestię, jej fałszywego proroka oraz przez szatana, która to Bestia będzie wykorzystywać spuściznę królestwa szatana do własnych rządów nad ziemią przez te 1290 dni wielkiego ucisku – są słowa Boga podane w nam Objawieniu Jana:

Ap 9:
(13) I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, (14) mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką, Eufratem! (15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi. (16) A liczba wojsk - konnicy: dwie miriady miriad - posłyszałem ich liczbę. (17) I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. (18) Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. (19) Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony - podobne do węży: mają głowy i nimi czynią szkodę. (20) A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić (21) Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.

Ap 16:
(1) Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię! (2) I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz. (3) A drugi wylał swą czaszę na morze: I stało się ono krwią jakby zmarłego, i każda z istot żywych poniosła śmierć - te, które są w morzu. (4) A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód: i stały się krwią. (5) I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, Który jesteś, Który byłeś, o Święty, że tak osądziłeś. (6) Ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś. Godni są tego! (7) I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe. (Cool A czwarty wylał swą czaszę na słońce: i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. (9) I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę. (10) A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii: i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki (11) i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili. (12) A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. (13) I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; (14) a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga. (15) /Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano/. (16) I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon. (17) A siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: " Stało się! " (18) I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. (19) A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina - gniewu zapalczywości swej. (20) I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. (21) I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi. A ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka.

Ap 19:
(19) I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. (20) I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką.

Czyli nawet anioł z nieba nie przekona wszystkich ludzi w czasie wielkiego ucisku, aby nie brali znamienia Bestii na swoją prawą rękę lub na czoło, bo jak wynika wprost z powyższego znajdą się jednak tacy, którzy pod wpływem Fałszywego proroka przyjmą na swoje ciało znamię Bestii i to będąc uprzedzonymi o tym, co ich za to czeka…

A więc nawet wtedy będą tacy ludzie, do których ABSOLUTNIE NIC NIE TRAFI ze słowa naszego Boga i to przekazywanego im bezpośrednio przez samego anioła Bożego!!!

Zatem będą tacy, których kompletnie nic nie przekona do Boga i Jego Syna Isusa - ani widok porwania, ani ucieczka, ani znak Syna Człowieczego, ani nawet paruzja.

A skoro tak, to można zadać pytanie, czy obecnie, kiedy prawdopodobnie Bóg jawnie jeszcze w tej chwili na świecie nie działa, powinniśmy być zdziwieni tym, że tak mało osób na świecie naprawdę nawraca się do naszego Boga poprzez przestrzeganie przykazań Pana Isusa, przez co zrozumienie prawdziwego słowa Boga pośród całej ludzkości jest nadal znikome?

Bo mnie to właśnie przestało dziwić.

I w tym też kontekście myślę sobie, że nie po to szatan i jego upadli stworzyli całą tę technologię UFO i sączą nam nieustannie do głów obrazy obcych z rzekomego kosmosu, aby w odpowiednim momencie tego nie wykorzystać nie tylko przeciwko Bogu i Jego Synowi, ale także w celu zwiedzenia ludzkości.

Dlatego też jestem przekonany o tym, że ogromna część ludzi - nawet po ujrzeniu na własne oczy porwania wybrańców do nieba, ucieczki Izraela na pustynię, wydarzeń zwiastowanych przez trąbienie aniołów, plagi ostateczne, upadek gwiazd z nieba, rozstąpienie się nieba, czy też nawet po ujrzeniu paruzji - i tak prędzej najpierw uwierzy w zakodowane w ich głowach i powtarzane przez fałszywych proroków brednie szatana, że to wszystko, łącznie z porwaniem, trąbami, aniołami zwiastującymi z nieba, paruzją, to są jedynie działania UFO i kosmitów, a nie działalność Pana Boga.

A potem, kiedy już w końcu i to okaże się kłamstwem szatana i dotrze do tych ludzi, że to wszystko jednak jest działaniem realnego i żywego Boga, a nie żadnego UFO czy obcych w postaci upadłych i demonów, to i tak – zamiast się nawrócić - będą Bogu bluźnić, tak samo zresztą, jak będzie bluźnić Bogu Bestia wraz z Fałszywym prorokiem i Smokiem, która będzie oskarżać Boga i Jego Syna Isusa o całe zło na ziemi i przedstawiać Boga i Jego Syna z jak najgorszej strony.


Ale to jest tylko moja własna i de facto nic nie znacząca opinia.


Zatem nadal niczego nie możemy być pewni i powinnyśmy być gotowi na każdą ewentualność, czyli zarówno na znak przyjścia Pana Isusa, jak i na porwanie, jak i na rozpoczęcie ucieczki, niezależnie od tego, co nastąpi jako pierwsze.

Dlatego też mamy obowiązek nieustannie czuwać.

Zaś Twoja Henryku, czy moja, czy czyjaś inna wersja przebiegu wydarzeń czasów końca to są to nadal tylko nasze hipotetyczne, mniej lub bardziej prawdopodobne, wersje wydarzeń i tak należy je w tej chwili traktować.

A co się wydarzy?

Nasz Bóg Ojciec na pewno zaskoczy wszystkich ludzi niezwykłym i cudownym sposobem realizacji już dawno podanych nam przez Niego, ale rozpoznawanych dopiero teraz i to jedynie przez garstkę ludzi na świecie Jego proroctw.


Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia 17th Kwiecień 2018, 13:56, w całości zmieniany 1 raz

Odrodzony

Liczba postów : 295
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by huberkinky on 17th Kwiecień 2018, 11:40

Właśnie zrobiłem uaktualnienie artykułu o czasach końca wzbogaconego o analizę proroctwa Daniela.

"Będzie bowiem wówczas wielki ucisk", tj. wielki ucisk zacznie się dopiero w dniu rozpoczęcia ucieczki na pustynię.

Z tym nie bardzo można się zgodzić.

Ucisk rozpocznie się od Narodu Wybranego i ten właśnie ucisk spowoduje porwanie oraz ucieczkę.

Nie będzie on trwał długo i po porwaniu ucisk przeniesie się na resztę świata, bo szatan zostanie zrzucony z nieba i będzie pałał wielkim gniewem na Niewiastę. Kiedy ta ucieknie a jego atak nie powiedzie się, szatan zwróci swój gniew przeciwko potomstwu Niewiasty czyli Chrześcijanom.

Owszem były debaty czy 7 lat ucisku czy 3.5. Obie opcje nadal nie miały sensu z powodu błednego rozumienia proroctw Apokalipsy.

Dopiero po zrozumieniu, że każdy rozdział o czasach końca to ten sam okres czasu ale historia wydarzeń innych postaci w tym samym czasie wyjaśnia nam Czasy Końca, Mateusz i Daniel to w pełni potwierdzają.

Ani Bóg ani Syn nie będą oficjalnie zamieszkiwali z Niewiastą ale Isus najprawdopodobniej będzie się tam od czasu do czasu pojawiał sprawując swoją władzę i kierując pracą aniołów nad Niewiastą.

Szczegółów więcej w Biblii nie ma. Pisałem o tym a artykule. Dopiero po zmartwychwstaniu dwóch świadków i wstąpieniu do nieba, tak Ojciec jak i Syn przejmą nad ziemią totalną władzę. A będzie to koniec 3.5 roku i rozpocznie się sąd nad ziemią i jej mieszkańcami zakończony bitwą pod Meggido.

Są to moim zdaniem dosyć dokładnie wyjaśnione proroctwa czasów końca!

Oczywiście ze mamy czuwać i czuwamy. Ale nie wszyscy czuwają i zdecydowana większość będzie zaskoczona.

Dopiero na pustyni Bóg otworzy oczy Narodowi Wybranemu!

Ale... rozpoznanie tych proroctw oznacza, że najprawdopodobniej już jesteśmy w czasach końca i zaczyna się coraz większy ucisk. Dlatego istnieje potrzeba stałego czuwania.

Potwierdza to werset, że zrozumienie tych proroctw odbędzie się w czasach ostatecznych, według Daniela.

bounce bounce bounce
avatar
huberkinky

Liczba postów : 127
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia

http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by Obserwator on 17th Kwiecień 2018, 14:27

Rzeczywiście, początkiem wielkiego ucisku zdaje się być zrzucenie szatana na ziemię po przegranej wojne w niebie w potyczce z Księciem Michałem, a nie ucieczka Izraela na pustynie. Wskazują na to proroctwa Daniela...

Daniela 12

(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który opiekuje się dziećmi twojego ludu i wtedy nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istniał naród na ziemi, aż do tego czasu. W tym to czasie twój lud będzie wyzwolony, każdy, kto jest zapisany w księdze.

Łącząc to z proroctwami Apokalipsy zdaje się, że ma to duże prawdopodobieństwo...

Apokalipsa 12

(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

(Cool Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.Patrząc na te dwie prorocze zapowiedzi widać, że ucisk rozchula się, gdy szatan zostanie usunięty z nieba, jak to stoi u Daniela, a wtedy Bóg i Syn przejmą władzę, podejmując dopiero w następnej kolejności działania mające na celu wyzwolenie Ludu Bożego.Czyli ucieczka nastąpi już podczas trwania ucisku i to samo prawdopodobnie tyczy się porwania 144000 na co wskazują te proroctwa...Apokalipsa 9

(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.

(2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.

(3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc jaką jest moc skorpionów na ziemi.

(4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.

Z powyższego wynika, że są to wydarzenia trwającego już wówczas wielkiego ucisku, w którym przynajmniej w początkowej jego fazie będą obecni także 144000, czyli ani porwanie ani wymarsz Izraela nie mogą być początkiem ucisku.To ważny trop, tak myślę.

Obserwator

Liczba postów : 1268
Join date : 18/03/2015

http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by Odrodzony on 18th Kwiecień 2018, 13:09

Henryku i Kamilu – wydaje mi się, że w kwestii wielkiego ucisku możecie mieć jednak rację!!!

Skoro bowiem poniższy fragment:

Dan 12:
(1) W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.

łączy się ściśle z poniższymi proroctwami:

Mt 24:
(15) Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie - (16) wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! (17) Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. (18) A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. (19) Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! (20) A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. (21) Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.

Ap 12:
(1) Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (2) A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. (3) I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów - (4) i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. (5) I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. (6) A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (7) I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, (Cool ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. (9) I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

(13) A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. (14) I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża. (15) A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. (16) Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. (17) I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. (18) I stanął na piasku [nad brzegiem] morza.

gdzie moim zdaniem tutaj mamy dokładnie ten sam schemat, co przy Objawieniu, czyli że wszystkie ww. wydarzenia nakładają się na siebie, co oznacza, że będą miały one miejsce w tym samym czasie, to z powyższego jak dla mnie wynika, że:

Wg. Dan 12:1 książę anielski Michał pewnego dnia wystąpi (powstanie – jak to jest napisane w SB), czyli – zgodnie z Ap 12:7 – stanie on do walki z szatanem, który uda się do nieba najprawdopodobniej za porwanymi już wybrańcami w liczbie 144.000,

Wg. Dan 12:1 w tym samym czasie nastąpi czas wielkiego ucisku, jakiego do tej pory na ziemi nie było.

To oznacza, że wielki ucisk nastanie najwcześniej dopiero wtedy, kiedy archanioł Michał wystąpi do walki z szatanem na niebie.

A celowo napisałem wyżej, że wielki ucisk rozpocznie się „najwcześniej dopiero wtedy”, a nie że „dokładnie dopiero wtedy”, czyli że dokładnie w dniu, w którym rozpocznie się walka szatana z Michałem, bowiem patrząc logicznie – a zastosowane w Dan 12:1 sformułowanie „Wtedy nastąpi okres ucisku” wcale opisanej dalej możliwości nie wyklucza – nie tyle samo już rozpoczęcie walki na niebie księcia Michała z szatanem może spowodować wielki ucisk na ziemi, co dopiero wyrzucenie szatana spod nieba na ziemię.

Bowiem jak wynika z Ap 12:13, dopiero wtedy, gdy szatan zostanie stracony spod nieba na ziemię po przegranej walce z księciem Michałem zacznie on ścigać Niewiastę – Izrael, która porodziła mężczyznę – czyli kiedy dziecko tejże Niewiasty w postaci 144.000 wybrańców zostanie już opieczętowane i porwane do nieba.

To oznacza, że dopiero wtedy – tj. już po zrzuceniu szatana i jego 1/3 aniołów na ziemię – zacznie się wielki ucisk i to najpierw dla Niewiasty – Izrael, bo to ją jako pierwszą weźmie sobie na cel wyrzucony z nieba na ziemię szatan i jego aniołowie.

I dopiero wtedy – co potwierdzają słowa Isusa z Mt 24:20-21 – tj. już w trakcie trwania tego ucisku wobec Niewiasty – Izrael, spowodowanego przez zrzuconego na ziemię szatana i jego aniołów, dojedzie dopiero do ucieczki Izraela na pustynię na okres 3,5 roku, czyli na okres 1260 dni, co wynika z takiej a nie innej kolejności wierszy w Ap 12:

(13) A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. (14) I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża.

Potem zaś tj. już w trakcie ucieczki Izraela na pustynię dojdzie do ataku szatana na idącą na pustynię Niewiastę – Izrael za pomocą wody, którą najprawdopodobniej symbolizują hordy otaczających nas bez mała z każdej strony islamistów:

Ap 12:
(15) A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. (16) Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. (17) I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.

Po tym nieudanym ataku przypuszczonym przez szatana na idący na pustynię Izrael, to on jeszcze, a nie Bestia, przez krótki moment spowoduje, że wielki ucisk dotknie od tego momentu resztę potomstwa Niewiasty, czyli tych wszystkich niegenetycznych z pochodzenia po męskim przodku przyszłych członków ludu Izraela, którzy z jakichś powodów nie dołączą do idących na pustynię Izraelitów (Słowian), w tym również tych, którzy już po przejęciu władzy przez Bestię, która będzie kontynuować wielki ucisk rozpoczęty przez szatana nawrócą się do Boga i Jego Syna Isusa dosłownie w ostatniej chwili i nie przyjmą jej znamienia na swoje ciało.

Ile ten ucisk Niewiasty – Izrael będzie trwał, tego nadal nie wiadomo.

Być może do ucisku Niewiasty – Izrael albo do ucisku reszty jej potomstwa aż do czasu przejęcia władzy przez Bestię mają zastosowanie poniższe słowa:

Ap 2:
(Cool Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył: (9) Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. (10) Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. (11) Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody.

Poza tym patrząc logicznie jak dla mnie z tego wynika, że porwanie 144.000 wybrańców do nieba MUSI tym samym nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem się na ziemi wielkiego ucisku, który nastanie z powodu zrzucenia szatana na ziemię, a tym samym porwanie będzie musiało mieć miejsce jeszcze przed ucieczką Izraela na pustynię na sąd, a nie w dniu jej rozpoczęcia, czy już po jej rozpoczęciu.

cdn.


Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia 18th Kwiecień 2018, 13:48, w całości zmieniany 2 razy

Odrodzony

Liczba postów : 295
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by Odrodzony on 18th Kwiecień 2018, 13:14

Z kolei przed porwaniem, czyli jak myślę także przed wszystkimi trąbami, nastąpi zakończenie pieczętowania 144.000 wybrańców, którzy otrzymają pieczęcie Boga na swoich czołach:

Ap 7:
(1) Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo. (2) I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: (3) Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. (4) I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:

Zaś tuż po zakończeniu pieczętowania wybrańców przez aniołów Pańskich (czyli po narodzinach chłopczyka przez Niewiastę – Izrael, którego poród będzie obserwował szatan) zatrąbi jako pierwszy z siedmiu anioł nr 5, czyli nastąpi otwarcie otchłani i wypuszczenie z niej upadłych (wśród nich z pewnością będzie ten upadły, który będzie potem Bestią z otchłani, a który - być może - będzie jednocześnie właśnie tym upadłym, któremu na imię Apollyon).

I dopiero dzisiaj zdałem sobie sprawę z takiej możliwości, której nie braliśmy dotąd pod uwagę, a mianowicie:

skoro, jak wiemy, po otworzeniu otchłani mają z niej wyjść zamknięci tam upadli aniołowie, zaś z poniższego fragmentu Objawienia Jana wynika, że z otchłani (a konkretnie z dymu, który wzbije się po jej otwarciu) wyjdzie na ziemię jedynie szarańcza, bowiem o upadłych nie ma tu ani słowa:

Ap 9:
(1) I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści. (2) I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. (3) A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. (4) I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. (5) I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. (6) I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. (7) A wygląd szarańczy: podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota, oblicza ich jakby oblicza ludzi, (Cool i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów, (9) i przody tułowi miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów, pędzących do boju. (10) I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła; a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy. (11) Mają nad sobą króla - anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: Abaddon, a w greckim języku ma imię Apollyon.

to być może oznacza to, że w Objawieniu Jana mianem szarańczy Bóg określił właśnie tych upadłych, którzy zostaną z niej uwolnieni i podał nam ich wygląd!!

Moim zdaniem nie można tego wykluczyć.

Niezależnie jednak od tego, czy szarańczą będą właśnie ci upadli aniołowie stamtąd uwolnieni, czy też szarańczą będą inne stworzenia niż upadli aniołowie, to szarańcza ta będzie miała za zadanie wyrządzać szkodę tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach, co oznacza wszystkich ludzi, którzy nie należą do grona 144.000 wybrańców.

Z tego wniosek, że szarańcza będzie szkodzić wszystkim pozostałym ludziom na ziemi, w tym również i Niewieście – Izrael, która właśnie co porodziła dziecko w postaci 144.000 wybrańców (bo przecież tylko jej dziecko, a nie ona sama czy pozostali ludzi na ziemi będzie miało pieczęć Boga na swoim czole, która będzie tym znakiem chroniącym je przed wypuszczoną z otchłani szarańczą) i która jeszcze przed jej ucieczką na pustynię zostanie do tego za jakiś czas po porwaniu wybrańców i rozpoczęciu wojny na niebie poddana wielkiemu uciskowi ze strony zrzuconego na ziemię szatana i jego upadłych (tj. tych upadłych, którzy do tej pory nie byli zamknięci w otchłani):

Ap 9:
(1) I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści. (2) I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. (3) A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. (4) I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. (5) I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. (6) I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.

Zatem szarańcza wypuszczona z otchłani tuż przed porwaniem wybrańców do nieba, a tym samym jeszcze przed wojną szatana z księciem Michałem, działałaby na ziemi jeszcze zanim szatan zostałyby zrzucony na ziemię, czyli jeszcze zanim nastałby wielki ucisk dla Niewiasty – Izrael.

A ponieważ nie wiadomo, ile będzie trwała ta walka szatana z księciem Michałem, to tym samym nie wiadomo też, czy ta szarańcza będzie gnębić m.in. Niewiastę – Izrael przez całe pięć miesięcy i dopiero potem będzie ona uciekać na pustynię, czy też może przez krótszy czas niż pięć miesięcy, podczas którego ucieknie ona na pustynię, czy też może np. przez kilka dni od porwania.

Jednak nie można też wykluczyć sytuacji, że porwanie wybrańców do nieba, wojna szatana z Michałem, zrzucenie szatana na ziemię po przegranej wojnie na niebie (co oznacza rozpoczęcie okresu wielkiego ucisku - najpierw dla Niewiasty – Izrael, a potem dla reszty jej potomstwa) oraz rozpoczęcie ucieczki Niewiasty – Izraela na pustynię nastąpi w ciągu jednego dnia, co zdaje się sugerować poniższy fragment Objawienia:

Ap 12:
(5) I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. (6) A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (7) I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, (Cool ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
Zatem na podstawie powyższych rozważań wydaje mi się, że tak, jak istnieje możliwość, że Niewiasta – Izrael, w przeciwieństwie do skutków trąbienia aniołów nr 1, 2, 3, 4 i 6, nie uniknie zupełnie negatywnych skutków trąbienia anioła nr 5 w postaci działalności szarańczy wypuszczonej z otchłani, tak samo jest też możliwość, że jednak tych skutków uniknie.

Tak czy inaczej wydaje mi się, że najprawdopodobniej kwestia tego, kiedy zacznie się wielki ucisk została przez nas prawidłowo w końcu rozpoznana.

Odrodzony

Liczba postów : 295
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by huberkinky on 18th Kwiecień 2018, 14:05

Ja to widzę nieco inaczej. Ucisk rozpocznie się od Niewiasty. Nie będzie to Wielki Ucisk ale przerodzi się w Wielki Ucisk. Ucisk na Niewiastę spowoduje i porwanie i uprowadzenie Izraela.

Zwróćmy uwagę na to, że szatan na początku będzie stosował ucisk na 144.000 czyli na chłopczyka. Nastąpi porwanie w celu ratowania i szatan natychmiast popędzi za 144.000 do nieba aby narzekać na... niesprawiedliwość Boga i uniemożliwianie mu dalszych prób.

Tym razem nastąpi wojna, która może będzie trwała kilka dni lub tygodni i zostanie on zrzucony na ziemię i dopiero wtedy zacznie stosować ucisk na Niewiastę która będzie uciekać na pustynię lub raczej będzie w stanie ucieczki.

Wypuści za nią wodę czyli armię ale na próżno.

I wtedy szatan wywoła wielki ucisk na resztę potomstwa Niewiasty.

Dla Niewiasty zacznie się 3.5 roku sądu a dla pozostałych narodów będzie Wielki Ucisk.

Odnośnie Bestii jedna kwestia jest pewna. Bestia jest na ziemi! Nie wiemy od jakiego czasu ale... jest.
Reszta upadłych dołączy do nich. Być może będzie to drugie zwierzę z 2 rogami.

Ujeżdża ją Nierządnica.

W rozdziale 17 Bestia otrzyma pozwolenie na otwarte działanie i wtedy szatan odda jej swą władzę i Bestia zniszczy Nierządnicę i Babilon Wielki.

Rev 13:5  I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Bestia wyjdzie z ukrycia podczas Wielkiego Ucisku, który jeszcze bardziej się spotęguje.

Zniszczenie Nierządnicy będzie najprawdopodobniej przed siedmiu czaszami gniewu Bożego.

Rev 17:1  I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,
Rev 17:2  Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

Im więcej będziemy szukać, tym więcej znajdziemy!
avatar
huberkinky

Liczba postów : 127
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia

http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by Odrodzony on 18th Kwiecień 2018, 14:29

Henryk napisał:

Odnośnie Bestii jedna kwestia jest pewna. Bestia jest na ziemi! Nie wiemy od jakiego czasu ale... jest.

Rozumiem, że chodzi Tobie o Bestię z morza (czyli o te - istniejące być może już dzisiaj na ziemi, ale jeszcze nie sprawujące w pełni swej władzy - 10 rogów jednej z siedmiu głów Bestii tj. o tych dziesięciu ostatnich królów na ziemi, z których część być może już się powoli wyłamuje spod władzy szatana, a nad pozostałymi nadal władzę sprawuje jeszcze szatan i jego upadli nie zamknięci dotąd w otchłani poprzez Nierządnicę z siedzibą w Watykanie), a nie o Bestię z otchłani?

Odrodzony

Liczba postów : 295
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by huberkinky on 18th Kwiecień 2018, 15:13

Z tą Bestią sprawa nie jest bardzo jasna. To jest grupa pracująca pod władzą i opieką Watykanu, współpracująca z szatanem czyli jego upadła część aniołów.

Ona się ukrywa z powodu strachu przed ludźmi - jako osoby cielesne upadli są śmiertelni.

Być może pracują oni w podziemnych bazach w USA. Według moich poszukiwań upadli aniołowie są największą i najbardziej pieczołowicie strzeżoną informacją na ziemi.

Wiemy, że wyszła z Otchłani, ale nie wiemy kiedy. Teraz ma wyjść z morza czyli spomiędzy ludzi.

Rev 13:1  I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

Proroctwa wskazują na to, że są to byłe głowy mocarstw.

Szatan odda jej SWOJĄ władzę. Nie ma mowy o swojej grupie upadłych ale jest mowa i oddaniu
władzy i mocy smoka.

Rev 13:2  A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

Jest ewidentne, że oni współpracowali i nadal współpracują ze smokiem, który sprawuje władzę nad nimi. Czy oni będą walczyć po jego stronie w niebie?

Chyba się tego nie dowiemy ale jest to możliwa hipoteza.

Niemniej Bestia siedmiogłowa jest tylko jedna, drugie zwierzę ma 2 rogi i o nim wiemy jeszcze mniej, prawie zero.

Jeden z wersetów mówi o strąceniu przez szatana 1/3 aniołów. Te detale są nie do rozwiązania w chwili obecnej.

Przynajmniej ja nie mam nawet hipotezy w tej sprawie.

Cała historia od założenia USA najprawdopodobniej jest realizowana przez Watykan z pomocą upadłych aniołów Bestii oraz szatana, który także został uhonorowany tronem w Watykanie.

Wszystkie plany i realizacja planu III WŚ to ich i szatana robota. Kiedy NWO nie dojdzie do skutku i szatan zostanie wyrzucony z nimi, czy innymi aniołami z nieba, Bestia przejmie władzę i moc od smoka.

Natknąłem się przez lata poszukiwań na 5 małych śladów Bestii, bardzo małych.

Jedna informacja, bardzo śliska to niezwykła ostrożność w obradach Bilderberg. Nawet okna na piętrach zacieniano, aby nikt nie mógł sfotografować kogokolwiek podczas zebrania. A lista uczestników była znana.

Druga informacja z Anglii, lorda Monkntona, który mówił o ludziach posiadających konta bankowe z trylionami $. Ludzie ci wiedzieli wszystko i nikt o nich niczego nie wiedział.

Trzecia, podobna informacja od polskiego pochodzenia, niejakiego Burzynskiego. Także to potwierdził.

Czwarta informacja, jeden z dziennikarzy z Weterans pisał bardzo niewiele o nich.

https://www.veteranstoday.com/

Piata informacja - Phill Schneider o jednym z nich mówił. Został brutalnie zamordowany.

https://www.disclose.tv/phil-schneider-knew-about-greys-aliens-in-underground-bases-and-was-murdered-311896

Zawsze kary te były srogie i strach przed nimi panował i panuje nadal bardzo wielki.

Czyli nie spodziewajmy się przed czasem za wiele.

Aha... i jeszcze jedna uwaga.

(1) W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.

Nie uprowadzenia ale zbawienia, czyli najprawdopodobniej wkroczenia do Ziemi Obiecanej i związanych z tym błogosławieństw.

bounce bounce bounce
avatar
huberkinky

Liczba postów : 127
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia

http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by Liksar on 19th Kwiecień 2018, 14:36

Na targach pogrzebowych w Amsterdamie zaprezentowano... "maszynę do samobójstwa".

To, jak działa kapsuła do eutanazji, pokazano jedynie w VR, czyli rzeczywistości wirtualnej.
– Wybór kiedy umrzeć jest prawem człowieka – mówi Philip Nitschke, twórca tak zwanej maszyny nazwanej oficjalnie Sarco. Prezentacja urządzenia przyciągnęła tłumy widzów.

Jak działa Sarco? Wewnątrz urządzenia umieszczono pojemnik z ciekłym azotem. Poprzez wpisanie odpowiedniego kodu, otrzymanego po przejściu specjalnych testów psychologicznych, gaz ulatnia się, usuwając całkowicie tlen z powietrza. Twórca maszyny zapewnia, że śmierć jest szybka i nie boli.

– W wielu krajach samobójstwo nie jest niezgodne z prawem, a nawet pomoc osobie w popełnieniu samobójstwa jest zakazana. Ja proponuję sytuację, w której jedna osoba decyduje się nacisnąć przycisk... zamiast na przykład stać przed pociągiem – tak na zarzuty o nieetyczność całego pomysłu odpowiada Nitschke. Pomysłodawca kapsuły dodaje, że "kiedy umrzeć, jest podstawowym prawem człowieka, to nie jest tylko przywilej lekarskim".

Na targach w Amsterdamie działanie kapsuły zaprezentowano w technice VR. Można było po kolei wykonać wszystkie kroki, które należy przejść, aby dokonać samobójstwa.

https://dorzeczy.pl/swiat/62020/Amsterdam-Zaprezentowano-maszyne-do-samobojstwa-Tlumy-zainteresowanych.html

avatar
Liksar

Liczba postów : 1216
Join date : 03/12/2015
Age : 22
Skąd : Białystok

https://liksar.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Czasy końca

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Strona 7 z 7 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Powrót do góry

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach