Share
Go down
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 8th Kwiecień 2018, 22:23
Jeszcze raz

Gdzie w biblii są słowa Boga lub Isusa na ten temat, że tylko dzięki ukrzyżowaniu Isusa sami zmartwychwstaniemy? Nie przypominam sobie taki słów. napisał:


Albowiem tak umiłował Bóg świat ,że syna swojego Jednorodzonego dał aby każdy ,kto weń wierzy nie zginął ale miał żywot wieczny

Bóg dał swojego Syna czyli poświęcił Jego życia dla świata aby można było żyć wiecznie i przez Jego ukrzyżowanie jest to możliwe.

Gdyby Bóg nie wysłał swojego Syna by odkupił świat swoją śmiercią nie było by zmartwychwstania bo karą za grzech  Adama i Ewy była śmierć.

Żylibyśmy pewnie z 600 lat z błogosławieństwem Boga jeżeli wypełnialibyśmy Jego prawo ale nie byłoby życia wiecznego czyli co za tym idzie nie byłoby zmartwychwstania.
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 9th Kwiecień 2018, 02:14
Joh 12:32  A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.
Joh 12:33  A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze.

Joh 12:27  Teraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę.

1Jn 3:16  Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci.

Joh 3:16  Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Joh 3:17  Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Mat 20:28  Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.


Joh 11:50  I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął.
Joh 11:51  A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród.

Joh 18:14  A Kaifasz był właśnie tym, który doradził Żydom, że jest lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud.

Joh 10:14  Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.
Joh 10:15  Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.

Joh 10:11  Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.

1Pe 3:18  Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.
1Pe 3:19  W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu,

Mat 10:38  I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien.

Mat 16:24  Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną.

Isa 53:1  Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło?
Isa 53:2  Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać.
Isa 53:3  Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego.
Isa 53:4  Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony.
Isa 53:5  Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Isa 53:6  Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.
Isa 53:7  Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust.
Isa 53:8  Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony.
Isa 53:9  I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach.
Isa 53:10  Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni.
Isa 53:11  Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie.
Isa 53:12  Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.

1Jn 2:2  On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.

Joh 19:17  A On dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce, zwane Trupią Czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota,

Joh 3:14  I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
Joh 3:15  Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.


Rev 1:5  I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,

Te cytaty są jedynie z ksiąg rzeczywiście biblijnych. W listach Pawła i w Marka i Łukasza jest ich 3 x więcej, ponieważ oni nauczali, że Isus umarł za nasze wszystkie grzechy i jesteśmy zbawieni z łaski na zawsze.

Jak ty się tutaj uchowałeś nie znając w ogóle Biblii i konceptu zbawienia?
avatar
Cyryl
Liczba postów : 1422
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 9th Kwiecień 2018, 20:22
Message reputation : 100% (2 votes)
Co do znaku Syna Człowieczego, to moim zdaniem nie odrzucałbym definitywnie znaku krzyża. Chyba mało kto zrozumiał Henryka. 

Henryk dał przykład miedzianego węża. Zobaczmy ten fragment w Biblii:


Ks. Liczb 21 napisał:(5) I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm.
(6) Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło.
(7) Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko tobie; módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud.
(Cool I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył.
(9) I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu.


a teraz ewangelia Jana:


ew. Jana 3 napisał:(13) A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie.
(14) I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
(15) Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.A teraz zoabczmy czyim symbolem jest wąż??? 

Diabła:


Ap 12 napisał:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Zobaczmy na pustyni Bóg jako karę zesłał jadowite węże a potem stworzył jako ratunek symbol węża, który to jest także symbolem diabła. 

A zatem odrzucamy krzyż jako symbol powracającego Isusa ponieważ ten krzyż jest symbolem bałwochwalstwa. To jest prawda, krzyż jest symbolem bałwochwalstwa.

Ale dlaczego Isus powiedział, że musi zostać on wywyższony tak samo jak został wywyższony wąż na pustyni przez Mojżesza????

Być może jest to wskazówka, że symbolem powracającego Isusa będzie krzyż, czyli symbol jego śmierci oraz obecnie narzędzie kultu bałwochwalczego.

Obecnie bałwochwalczy kult krzyża powoduje, że naród wybrany czyli Słowianie umierają na skutek tego bałwochwalstwa. Tak samo na pustyni Izraelici umierali od jadowitych węży. 

Sytuacja zatem jest podobna.

Ale Izraelitów wybawiło co??? Spojrzenie na znak węża.

A zatem co ma zbawić ludzi???

Mat 23 napisał:
(30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.


ew Jana 3 napisał:(14) I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,

Zobaczmy przyjście Isusa poprzedza jego znak widoczny dla całego świata na niebie. To przyjście będzie jednocześnie Jego wywyższeniem na oczach całego świata gdyż odbędzie się ono z wielką mocą i chwałą.

A sam Isus mówi, że ma on zostać wywyższony podobnie jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. 

Skoro Mojżesz wywyższył na pustyni symbol węża który jest symbolem szatana, to czy aż tak wielkim problemem jest to, że symbolem Syna Człowieczego może być krzyż symbole jego śmierci oraz obecnie narzędzie bałwochwalczego kultu????

Nie twierdzę, że znakiem powracającego Isusa musi być krzyż.... ale nie skreślam tej opcji.
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 10th Kwiecień 2018, 02:47
Message reputation : 100% (1 vote)
II część zrozumienia proroctw czasów końca.

Nie ma ważniejszej części świata niż Europa oraz Słowiaństwo w oczach Boga.

Nie ma bardziej wartościowej rasy na ziemi niż rasa biała, która zawiera Naród Wybrany przez Boga.

Oto przyczyny ekstremalnego rasizmu przeciwko rasie białej. Wymordowano nas z 25% tuż po II Wojnie światowej do około 8% w chwili obecnej i nadal jesteśmy masowo wyniszczani.

Owo wyniszczanie nas, wypełnianie białej rasy Islamem to akcja stopniowego i świadomego wyniszczania rasy białej.

Głównym powodem jest Boży plan wyzwolenia, zgromadzenia i zaprowadzenia do Ziemi Obiecanej Narodu Wybranego przez Boga. 

Jest to najważniejszy cel Jego działania na Ziemi.

Niestety rasa biała jest także w niewoli nasienia węża (faryzeuszy) studiującego szatański talmud.

W pierwszym poście  o wyjaśnieniu proroctw z Mateusza na temat przyjścia Isusa na ziemię czy raczej pokazania się nad nią podałem, że jest to pierwsza część początku czasów końca.

W świetle, jakie teraz podałem jest oczywiste, że zacznie się to od pojawienia się znaku.

Kto będzie biadał? NASIENIE WĘŻA.

Teraz podam klucz do zrozumienia tych proroctw.


Pojawienie się znaku i samego Chrystusa oznacza także czasy końca dla CAŁEGO świata.

I tutaj jest klucz do zrozumienia wszystkiego niemal.

Dla Narodu Wybranego oznacza porwanie 144.000 tysięcy do nieba. Dla reszty Słowian oznacza to zaprowadzenie na pustynię na 3.5 letni sąd.

Ale... co z resztą świata szatana?

Objawienie 12:(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;

(2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

(6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

(Cool Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

(11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.

(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.

(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał.

(16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.

(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

(18) I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim.

Zanim nastąpiło porwanie, szatan był przygotowany na pożarcie chłopczyka. Kluczowy punkt w dziejach świata.

Zanim szatan się zorientował, ukazał się znak na niebie Isusa oraz porwanie chłopczyka czyli 144.000 do NIEBA.

Co zrobił szatan?

Wybuchła walka w niebie. O co? Najprawdopodobniej o chłopczyka czyli 144.000, który znalazł schronienie w niebie.

Szatan został zrzucony na ziemię i jego wpływy w niebie zostały unicestwione. Nastało panowanie Boga i Syna w niebie, w pełnym wymiarze, bez ingerencji szatana.

Cóż zrobił szatan na ziemi? Natychmiastowy atak na Niewiastę czyli Naród Wybrany. Z pomocą Boga Niewiasta uciekła na pustynię.

To oznacza, że w chwili obecnej szatan ma nadal dostęp do nieba i jeszcze nie został zrzucony na ziemię. Ponieważ nie było znaku i nie było porwania.

Świat przygotowuje nas na jego porażkę i będzie to coś w rodzaju inwazji UFO czy deszcze dziwnych meteorów.

Moment wyrzucenia szatana jest kluczowym wydarzeniem dla ziemi. W tym samym czasie pojawi się Bestia oraz 2 świadków. Szatan odda władzę Bestii. Bóg wypuści upadłych z Otchłani i będą się działy plagi na reszcie świata, trąby anielskie, woda w krew itp.

Ale Naród Wybrany nie wycierpi od tych plag i będzie bezpieczny na pustyni pod opieką aniołów, Boga i Baranka.

Owe plagi i trąby anielskie to dla pogan a nie dla Narodu Wybranego!!!


Czyli w momencie pojawienia się znaku zacznie się niemal wszystko w tym samym czasie.

Dobro - dla Narodu Wybranego - plagi dla reszty świata. Najbardziej ucierpi najbardziej zbrodnicze mocarstwo w dziejach świata, USA.

Tam nadal wierzy się w odwagę i splendor rzeźników armii USA. Naród amerykański jest znany z tego, że jest najbardziej pysznym narodem na ziemi. Amerykanie z powody swej arogancji są znienawidzeni na całej ziemi.

Dopiero po wypuszczeniu Bestii na okres 3.5 roku czyli pobytu Słowian na pustyni i podczas głoszenia 2 świadków nastąpi zniszczenie nierządnicy oraz Babilonu Wielkiego czyli USA!

Czyli wszystkie te wydarzenia będą miały miejsce mniej więcej w tym samym czasie i będzie to trwało 3.5 roku

Rządy Boga i Syna na ziemi rozpoczną się w momencie zmartwychwstania 2 świadków i wstąpienia ich do nieba.

Rev 11:15  I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.
Rev 11:16  A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu,
Rev 11:17  Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować;
Rev 11:18  I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

Tym razem Bóg przejął CAŁĄ władzę nad ziemią i dlatego narody popadły w wielki gniew.

Dodam jeszcze, że 144.000 otrzyma władzę nad poganami.

Rev 2:26  Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,
Rev 2:27  I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;

Oto rola 144.000 - panowanie nad krajami pogan w pełni majestatu Prawa Bożego.

Część z nich zmieni swoje zachowanie ale w ostatniej próbie olbrzymia ich część stanie po stronie szatana wypuszczonego z więzienia.

Rev 20:7  A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego
Rev 20:8  I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.
Rev 20:9  I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

Czyli państwa poza Narodem Wybranym - wielu z nich ponownie stanie po stronie szatana.

Tak to wszystko zaczyna się ładnie układać.

Nie jestem jeszcze pewien czy 3.5 roku to dwa okresy czy tylko jeden okres.

Ale tak wygląda plan Boży i kluczem do jego zrozumienia jest właśnie pojawienie się znaku Isusa oraz Jego samego oraz  porwania 144.000

W tym samym momencie i czasie zaczną się dziać wszystkie inne wydarzenia Apokalipsy.


Także element zaskoczenia całego świata staje się w ten sposób zrozumiały. Jeżeli nikt nie wie o planach Boga wyzwolenia i zaprowadzenia na pustynię Narodu Wybranego, jeżeli nikt nie wie, że Bóg takie coś planuje, to oznacza, że wszyscy czekają na owe plagi jak 1/3 ludzi pomrze na to czy tamto, olbrzymie trzęsienia ziemi, woda zamieniona w krew itp.


Na te znaki czeka całe Chrześcijaństwo!


Ale to nastąpi dopiero w momencie realizacji planu Boga, odnośnie Narodu Wybranego, czyli od momentu ukazania się znaku Isusa na niebie.


W ten sposób cały świat wprowadzany w błąd przez herezje szatańskich przywódców Chrześcijaństwa będzie czekał najpierw na wyrok na Nierządnicy, wyrok na Babilonie Wielkim, nie wiedząc, że to nastąpi dopiero po owym znaku Isusa.
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 11th Kwiecień 2018, 03:40
Message reputation : 100% (1 vote)
Spójrzmy teraz na resztę proroctw pod tym własnie kątem.

Czyli Nastąpiło porwanie, szatan wypada z nieba, Niewiasta jest już zgromadzona na pustyni.

Czas tych wydarzeń - 3.5 roku.

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/11.html

W tym rozdziale mamy opis dwóch świadków.

Kluczowe wersety.

(1) I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą.

(2) Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.

(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

Zmierzenie świątyni to zmierzenie Narodu Wybranego, który jest świątynią pana. Przedsionek to poganie którzy będą tratować przez 3.5 roku.

Dwóch świadków będzie głosić także przez 3.5 roku 1260 i Niewiasta będzie na pustyni 3.5 roku.

(7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich.

Czyli powstałe zwierzę, czyli Bestia 666 zabije 2 świadków przy końcu 3.5 rocznego głoszenia.

(12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

(13) I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu nieba.

(14) Drugie "biada" minęło; oto nadchodzi szybko trzecie "biada".

(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków.

Zwróćmy uwagę na to, ze poprzedni werset mówi ogólnie opanowaniu po wyrzuceniu szatana z nieba, ale nie mówił o panowaniu na ziemi. Tym razem Bóg przejmuje z Synem władzę na ziemi.

(18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

To jest koniec rządów ludzkich.

Ale w tym samym czasie 3.5 roku dzieją się inne rzeczy.

http://www.bibliamesjanska.com/Ap/13.html

Ten rozdział mówi nam o Bestii (zwierzęciu) które będzie żądać przyjęcia znaku 666!!!

Spójrzmy na te wersety!(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Czyli i Bestia, i 2 świadkowie działają razem a Niewiasta z 12 rozdziału jest bezpieczna na pustyni.

W następnym poście następne rozdziały Objawienia w tym 17-ty o zniszczeniu Nierządnicy przez Bestię oraz wykonaniu wyroku na Babilonie, rozdział 18.

Według takiego rozumowania wszystko wskazuje na to, ze czasy te zostały wreszcie prawidłowo zrozumiane, aczkolwiek muszę jeszcze sporo sprawdzić.

Ale kluczowe punkty idealnie do siebie pasują.

Czyżby takie były plany Boże?

Wydaje się to bardzo prawdopodobne, aczkolwiek będą na pewno pewne działania Boga, nie wymieniane przez proroctwa, które świat całkowicie zaskoczą, ale raczej nie będą one sprzeczne z proroctwami Apokalipsy.

Wyjaśnienie tych proroctw jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zrozumienia proroctw dotyczących ponownego zjednoczenia Narodu Wybranego.
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 13th Kwiecień 2018, 05:52
Message reputation : 100% (2 votes)
Piszę w tej chwili artykuł na ten temat i zdałem sobie sprawę z tego, ze niejasno wyłuszczyłem ten temat w postach na forum.

Ale skupię się na artykule, który opublikuję w sobotę lub w niedzielę.

Proszę się nie obawiać, jest to zupełnie nowe zrozumienie i wszystkie wydarzenia pasują praktycznie doskonale. Podczas pisania odkrywam kolejne elementy tych proroctw, które w pełni potwierdzają najważniejszą rzecz, którą tutaj w wielkim skrócie podam, aby można było to dobrze zrozumieć.

a. 24 rozdział Matusza jest początkiem wszystkiego, czyli znak Syna, jego pojawienie się na scenie świata i strach narodów.

b. Rozdziały Apokalipsy, 11, 12, 13, 17 i 18 mówią o tym samym okresie czasu, czyli czas, czasy i połowa czasu, czyli 42 miesiące czy 1260 dni.

c. Wszystkie te wydarzenia dzieją się w mniej więcej tym własnie czasie i każdy rozdział opisuje je z innego punku widzenia.

11 mówi o 2 świadkach i Bestii, 12 mówi o Niewieście Bożej i wojnie w niebie. 13 o powstaniu Bestii i jej 666, 17 rozdział mówi o zniszczeniu przez Bestię Nierządnicy a 18 mówi o zniszczeniu Babilonu.

To są kluczowe proroctwa Apokalipsy (Objawienia) i proroctwa mówią nam o tym samym okresie czasu - 3.5 roku Czasów Końca.

Podczas 3.5 roku Lud Boży czyli Niewiasta z rozdziału 12 będzie w tym okresie BEZPIECZNA na pustyni na okres... 3.5 roku.

Jedynie w ten sposób można ową łamigłówkę rozwiązać i kluczem jest plan wyzwolenia Narodu Wybranego, czyli oryginalnych, rzeczywistych Izraelitów czyli pewnej części Słowian.

Szczegóły podam w artykule, ale zachęcam te rozdziały sprawdzić pod tym kątem.

................................................................................................................................................

Zaczęła mnie gnębić jedna teoria, którą poruszył ostatnio Cyryl, cytując pewne rosyjskie źodła.

A jeżeli Naród Wybrany to tylko... Polacy!?

Jeżeli inne państwa Słowian to rezultaty... emigracji pewnych rodzin polskich do Serbii, Rosji (rezultaty agresji i wojen) Ukrainy ale głównym Narodem Wybranym jest właśnie Polska, najbardziej zaciekle prześladowane państwo na świecie.

To by wyjaśniało w pewnym stopniu różnice językowe.

Warto by taką teorię nieco prześledzić czy mieć ją na uwadze.

Ale pamiętajmy, że jest to bardzo luźna TEORIA o Polsce.

huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 14th Kwiecień 2018, 11:51
Message reputation : 100% (4 votes)
Skończyłem artykuł o Czasach Końca.

http://www.zbawienie.com/czasy-konca.htm

Bardzo detaliczne wyjaśnienie proroctw Objawienia oraz Mateusza 14 rozdziału. Nigdzie do tej pory nie znalazłem takiego wyjaśnienia
Czasów Końca. Problemem do ich zrozumienia był brak wiedzy o planie wyzwolenia Narodu Wybranego.

Zrobiłem także uaktualnienie do artykułu - Imię Jezus jest także jest oszustwem!

Ten artykuł nie był praktycznie skończony. Wstawiłem niezwykle mocny i dosadny wstęp i teraz imię Isus ma bardzo mocny status.

Warto to przeczytać.

http://www.zbawienie.com/imie-Zbawiciela.htm
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 15th Kwiecień 2018, 13:48
Message reputation : 100% (1 vote)
Jedna myśl, która może powinna być dodana do artykułu o Czasach Końca.

Na pozór wydaje się, ze nie można tych wydarzeń zmieścić w 3.5 roku. To wygląda pozornie w taki sposób.

Powiedzmy w 1-szym roku pojawienie się Bestii w Styczniu oraz 2 świadków w 2 tygodnie po Bestii.

Za 3 miesiące Nierządnica nagle zostanie zniszczona. Mamy dopiero 6 miesięcy. A gdzie 3 lata!?

Jest to bardzo realny przedział czasu i jeszcze nie próbowałem wyliczać z księgi Daniela.

Wow!!!!! Potwierdzenie mamy w Daniela!!!!!!


Dan 12:1  W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.

2  A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.

3  Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne.

4  Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

5  A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto dwaj inni aniołowie stali, jeden z tej strony rzeki, a drugi z tamtej strony rzeki.

6  I rzekłem do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą rzeki: Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy?

7  Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysięgał na tego, który żyje wiecznie: Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni.

8  Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: Panie mój! Jakiż jest koniec tych rzeczy?

9  Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego.

10  Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie.

11  Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

12  Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

13  Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec; i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu u kresu dni.

Mamy oficjalne potwierdzenie z księgi Daniela, że okres spełnienia proroctw do czas, czasy i połowa czasu, czyli 3.5 a nie 7 lat, jak to głosi większość Chrześcijan.


Co jest najciekawsze, te dwa dodatkowe wyliczenia Daniela.
11  Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.


Czyli do 3.5 roku czy 42 miesięcy zostanie dodany jeden miesiąc czyli 30 dni.


I do 42 miesięcy zostanie dodane prawie 2 miesiące - 75 dni i błogosławiony, kto dożyje do tych dni.


Co się wydarzy po 3.5 roku? Te 30 dni może być dokładką na Armagedon czy też posprzątanie zwłok po tej bitwie.


Ale ogólnie Daniel w pełni potwierdza, że Czasy Końca to 3.5 roku, czyli każdy rozdział w Apokalipsie to ten sam okres czasu - 3.5 roku.Pisząc artykuł nie wiedziałem tego i nie sprawdziłem. Muszę artykuł uaktualnić.


Na naszych oczach wypełniają się Jego proroctwa o zrozumieniu i gwałtownym wzroście poznania tych proroctw.Nikt do tej pory nawet nie próbował zanegować Bożego planu wyzwolenia Narodu Wybranego.


Druga część najwyraźniej także nie może być zanegowana!Temat nie jest łatwy i zabierałem się do niego kilkakrot5nie i zawsze miałem z nim wielkie problemy.


Odpuściłem sobie te proroctwa kiedy znalazłem plan wyzwolenia Izraela i zjednoczenia go w Ziemi Obiecanej.


Nasz Bóg to wspaniały Bóg!

..............................................................
Coś mnie tknęło, aby sprawdzić w Setuagincie. Nie uwierzycie!@!!

Oto bezpośrednie tłumaczenie w Google!!!

Dan 12: 1 W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który stanie nad dziećmi ludu twego, i nastanie czas ucisku, taki ucisk, jakiego nie było od czasu, gdy naród był na ziemi. Ziemia do tego czasu: w tym czasie twój lud zostanie wyzwolony, nawet każdy, który jest zapisany w księdze.
Dan 12: 2 I wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do wiecznego życia, inni do wyrzutu i wiecznego wstydu.
Dan. 12: 3 Mędrcy zaświecą jako blask na firmamencie i niektórzy z wielu sprawiedliwych jako gwiazdy na wieki wieków.
Dan 12: 4 I ty, Danielu, zamknij słowa i zapieczętuj księgę do czasu końca; dopóki wielu nie zostanie nauczonych, a wiedza się zwiększy.
Dan 12: 5 I ujrzałem Daniela, a oto dwaj inni stanęli po jednej stronie brzegu rzeki, a drudzy po drugiej stronie brzegu rzeki.
Dan 12: 6 I rzekł jeden do męża odzianego w len, który był nad wodą rzeki, Kiedy będzie koniec cudów, o których wspomniałeś?
Dan 12: 7 I usłyszałem odzianego w płótno człowieka, który był nad wodą rzeki, i podniósł prawą rękę, a lewą rękę do nieba, i przysiągł przez tego, który żyje na wieki, że tak powinno być. czas, czasy i połowę czasu: kiedy rozproszenie się skończy, poznają wszystkie te rzeczy.
Dan 12: 8 I usłyszałem, ale nie zrozumiałem; i rzekłem: O Panie, jaki będzie koniec tych rzeczy?
Dan 12: 9 I rzekł: Idź, Danielu! Bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do końca.
Dan. 12:10 Wielu musi być poddanych próbie i dogłębnie wybielonych, i próbowanych ogniem, i uświęconych; ale grzesznicy będą przestępować, a nikt z przestępców nie zrozumie; ale mądrzy zrozumieją.
Dan. 12:11 A od czasu usunięcia wieczystej ofiary, kiedy powstanie obrzydliwość spustoszenia, będzie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
Dan 12:12 Błogosławiony, który czeka, i przychodzi do tysiąca trzystu i trzydziestu pięciu dni.
Dan 12:13 Ale ty idź i odpocznij; albowiem są jeszcze dni i pory roku na wypełnienie się końca; i będziesz stał w losach końcem dni.

To tłumaczenie automatyczne wymaga korekcji, ale te podkreślone słowa są dobrze przetłumaczone. Są małe niewiele istotne rzeczy nieco chaotyczne.

To rozproszenie, to chodzi o rozproszenie Izraelitów!!!
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 17th Kwiecień 2018, 09:53
Widzę Henryku, że w swoim artykule o czasach końca potwierdziłeś wiele moich, ale też i Obserwatora, jak i kilku innych braci, wyrażonych wcześniej na tym forum wniosków i przemyśleń, jak np. to, że będzie jeden okres 3,5 roku, a nie dwa, że wydarzenia opisane w Objawieniu nakładają się wzajemnie na siebie, czy też to, że mają one ścisły związek z okresami podanymi w dniach, a wynikającymi z księgi Daniela, o czym była mowa m.in. w tych miejscach:

http://zbawienie.forumotion.com/t197p100-dwoch-swiadkow-apokalipsy
http://zbawienie.forumotion.com/t197p125-dwoch-swiadkow-apokalipsy
http://zbawienie.forumotion.com/t197p150-dwoch-swiadkow-apokalipsy
http://zbawienie.forumotion.com/t293p50-liczba-zwierzecia-666
http://zbawienie.forumotion.com/t10p300-moj-blog-i-nowy-wpis

To wskazuje, że nasze poznanie proroctw zaczyna być ze sobą coraz bardziej zbieżne i to w wielu najważniejszych punktach Very Happy


Ja jednak nadal pozostaję przy swojej wersji, że znak przyjścia Syna Człowieczego, a następnie sama paruzja nie nastąpią ani przed porwaniem i / lub ucieczką, ani tego samego dnia co ucieczka, czy porwanie, ani też tuż po rozpoczęciu ucieczki lub porwania, a tylko że znak paruzji, a następnie sama paruzja nastąpią dopiero po ucieczce / porwaniu, czyli po wielkim ucisku, który będzie trwał trochę więcej niż 3,5 roku, a dokładnie 1290 dni, czyli nieco dłużej niż sąd na pustyni, który będzie trwał równe 3,5 roku, a więc dokładnie 1260 dni (przy uwzględnieniu proroctwa z Mt 24 o skróceniu dni ucisku, czyli gdy rok będzie liczył sobie 360 dni, a nie jak dziś 365/366 dni, o czym też już kiedyś pisałem na forum).

Zaś do czasu zakończenia wielkiego ucisku ani Pan Isus nie powróci na ziemię ani też nie pojawi się na niebie znak Jego przyjścia.

Dla mnie bowiem koronnym argumentem za taką właśnie wersją wydarzeń są poniższe słowa samego Isusa z Mt 24, których nie można przy swoich rozważaniach w żaden sposób pominąć:

Mt 24:
(20) A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. (21) Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.

"Będzie bowiem wówczas wielki ucisk", tj. wielki ucisk zacznie się dopiero w dniu rozpoczęcia ucieczki na pustynię.

(22) Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony. (23) Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie! (24) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. (25) Oto wam przepowiedziałem.

"Wtedy" tj. w okresie 1290 dni trwania wielkiego ucisku (tj. ponad 3,5 roku), w trakcie którego nastąpią: ucieczka na pustynię na sąd, która będzie trwała 30 dni, a następnie sąd na pustyni, którzy będzie trwał przez kolejne 1260 dni, czyli dokładnie przez 3,5 roku (przez co sąd na pustyni i wielki ucisk zakończą się dokładnie w tym samym dniu) nie będzie w tym czasie na ziemi Pana Isusa, czyli jedynego prawdziwego Mesjasza, a tylko – jak to nam On sam wyżej zapowiedział - będą działać na ziemi upadli, będący fałszywymi prorokami i fałszywymi mesjaszami.

I ciąg dalszy tej myśli mamy w wierszu 26:

(26) Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam! Oto wewnątrz domu, nie wierzcie! (27) Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (28) Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą.
I teraz najważniejsze:

(29) Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. (30) Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.

Zaraz też po ucisku owych dni wówczas dopiero ukaże się na niebie znak przyjścia Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać zaskoczone narody i wtedy też one ujrzą paruzję, czyli znowu – dopiero już po ucisku owych dni to wszystko nastąpi.

Tu nie ma nawet jednego słowa o tym, że znak przyjścia, czy paruzja wystąpią zaraz po rozpoczęciu się dni wielkiego ucisku, czyli zaraz po rozpoczęciu się ucieczki na pustynię, albo że nastąpi to tego samego dnia, albo że nastąpi to przed uciskiem owych dni, a tylko że takie m.in. zjawiska jak: zaćmienie słońca, księżyca, upadek na ziemię pozostałych na niebie gwiazd i w końcu - wstrząśnięcie mocy niebios, które moim zdaniem będzie oznaczało – dosłownie lub w przenośni – pęknięcie wzdłuż linii wschód – zachód całego naszego ziemskiego nieba, a następnie momentalne jego rozstąpienie się nastąpią zaraz po ucisku owych dni, czyli zaraz (natychmiast) po ich zakończeniu, a nie tuż po ich rozpoczęciu.

Innymi słowy moim zdaniem nigdzie Pan Isus ani nie powiedział, ani nawet nie zasugerował, że znak Jego przyjścia, jak i samo już ponowne Jego przyjście na ziemię nastąpi albo przed albo tego samego dnia albo tuż po dniu rozpoczęcia się wielkiego ucisku, a tylko powiedział, że i znak i paruzja nastąpią już po wielkim ucisku.

A czy z tego powodu, że znak przyjścia Syna Człowieczego i paruzja nastąpi moim zdaniem dopiero po porwaniu i ucieczce zaskoczenie dla miażdżącej większości ludzi na ziemi będzie mniejsze?

Myślę, że nie.

Zresztą pisałem już o tym, że moim zdaniem zaskoczenie będzie różne dla różnych ludzi.

Najciekawsze w tym jednak jest to, że nawet całkowite zaskoczenie wydarzeniami czasów końca nie spowoduje, że wszyscy ludzie na ziemi nagle się nawrócą do Boga poprzez Jego Syna Isusa.

A najlepszym na to dowodem, że tak właśnie będzie, czyli że nawet wydarzenia zwiastowane przez trąbienie aniołów, ostrzeżenia wystosowane do ludzi przez aniołów z nieba o  czy tez plagi ostateczne nie sprawią, że wszyscy ludzie z wielkiego ucisku nawrócą się do Boga i Jego Syna, bo nic ich nie przekona do Boga i do odwrócenia się od swoich grzechów – tak będą urobieni przez Bestię, jej fałszywego proroka oraz przez szatana, która to Bestia będzie wykorzystywać spuściznę królestwa szatana do własnych rządów nad ziemią przez te 1290 dni wielkiego ucisku – są słowa Boga podane w nam Objawieniu Jana:

Ap 9:
(13) I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, (14) mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką, Eufratem! (15) I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi. (16) A liczba wojsk - konnicy: dwie miriady miriad - posłyszałem ich liczbę. (17) I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. (18) Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. (19) Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony - podobne do węży: mają głowy i nimi czynią szkodę. (20) A pozostali ludzie, nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić (21) Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.

Ap 16:
(1) Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni, mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię! (2) I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz. (3) A drugi wylał swą czaszę na morze: I stało się ono krwią jakby zmarłego, i każda z istot żywych poniosła śmierć - te, które są w morzu. (4) A trzeci wylał swą czaszę na rzeki i źródła wód: i stały się krwią. (5) I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, Który jesteś, Który byłeś, o Święty, że tak osądziłeś. (6) Ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś. Godni są tego! (7) I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe. (Cool A czwarty wylał swą czaszę na słońce: i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. (9) I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę. (10) A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii: i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki (11) i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili. (12) A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. (13) I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; (14) a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga. (15) /Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano/. (16) I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon. (17) A siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: " Stało się! " (18) I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. (19) A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina - gniewu zapalczywości swej. (20) I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. (21) I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi. A ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka.

Ap 19:
(19) I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. (20) I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką.

Czyli nawet anioł z nieba nie przekona wszystkich ludzi w czasie wielkiego ucisku, aby nie brali znamienia Bestii na swoją prawą rękę lub na czoło, bo jak wynika wprost z powyższego znajdą się jednak tacy, którzy pod wpływem Fałszywego proroka przyjmą na swoje ciało znamię Bestii i to będąc uprzedzonymi o tym, co ich za to czeka…

A więc nawet wtedy będą tacy ludzie, do których ABSOLUTNIE NIC NIE TRAFI ze słowa naszego Boga i to przekazywanego im bezpośrednio przez samego anioła Bożego!!!

Zatem będą tacy, których kompletnie nic nie przekona do Boga i Jego Syna Isusa - ani widok porwania, ani ucieczka, ani znak Syna Człowieczego, ani nawet paruzja.

A skoro tak, to można zadać pytanie, czy obecnie, kiedy prawdopodobnie Bóg jawnie jeszcze w tej chwili na świecie nie działa, powinniśmy być zdziwieni tym, że tak mało osób na świecie naprawdę nawraca się do naszego Boga poprzez przestrzeganie przykazań Pana Isusa, przez co zrozumienie prawdziwego słowa Boga pośród całej ludzkości jest nadal znikome?

Bo mnie to właśnie przestało dziwić.

I w tym też kontekście myślę sobie, że nie po to szatan i jego upadli stworzyli całą tę technologię UFO i sączą nam nieustannie do głów obrazy obcych z rzekomego kosmosu, aby w odpowiednim momencie tego nie wykorzystać nie tylko przeciwko Bogu i Jego Synowi, ale także w celu zwiedzenia ludzkości.

Dlatego też jestem przekonany o tym, że ogromna część ludzi - nawet po ujrzeniu na własne oczy porwania wybrańców do nieba, ucieczki Izraela na pustynię, wydarzeń zwiastowanych przez trąbienie aniołów, plagi ostateczne, upadek gwiazd z nieba, rozstąpienie się nieba, czy też nawet po ujrzeniu paruzji - i tak prędzej najpierw uwierzy w zakodowane w ich głowach i powtarzane przez fałszywych proroków brednie szatana, że to wszystko, łącznie z porwaniem, trąbami, aniołami zwiastującymi z nieba, paruzją, to są jedynie działania UFO i kosmitów, a nie działalność Pana Boga.

A potem, kiedy już w końcu i to okaże się kłamstwem szatana i dotrze do tych ludzi, że to wszystko jednak jest działaniem realnego i żywego Boga, a nie żadnego UFO czy obcych w postaci upadłych i demonów, to i tak – zamiast się nawrócić - będą Bogu bluźnić, tak samo zresztą, jak będzie bluźnić Bogu Bestia wraz z Fałszywym prorokiem i Smokiem, która będzie oskarżać Boga i Jego Syna Isusa o całe zło na ziemi i przedstawiać Boga i Jego Syna z jak najgorszej strony.


Ale to jest tylko moja własna i de facto nic nie znacząca opinia.


Zatem nadal niczego nie możemy być pewni i powinnyśmy być gotowi na każdą ewentualność, czyli zarówno na znak przyjścia Pana Isusa, jak i na porwanie, jak i na rozpoczęcie ucieczki, niezależnie od tego, co nastąpi jako pierwsze.

Dlatego też mamy obowiązek nieustannie czuwać.

Zaś Twoja Henryku, czy moja, czy czyjaś inna wersja przebiegu wydarzeń czasów końca to są to nadal tylko nasze hipotetyczne, mniej lub bardziej prawdopodobne, wersje wydarzeń i tak należy je w tej chwili traktować.

A co się wydarzy?

Nasz Bóg Ojciec na pewno zaskoczy wszystkich ludzi niezwykłym i cudownym sposobem realizacji już dawno podanych nam przez Niego, ale rozpoznawanych dopiero teraz i to jedynie przez garstkę ludzi na świecie Jego proroctw.


Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia 17th Kwiecień 2018, 13:56, w całości zmieniany 1 raz
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 17th Kwiecień 2018, 11:40
Message reputation : 100% (1 vote)
Właśnie zrobiłem uaktualnienie artykułu o czasach końca wzbogaconego o analizę proroctwa Daniela.

"Będzie bowiem wówczas wielki ucisk", tj. wielki ucisk zacznie się dopiero w dniu rozpoczęcia ucieczki na pustynię.

Z tym nie bardzo można się zgodzić.

Ucisk rozpocznie się od Narodu Wybranego i ten właśnie ucisk spowoduje porwanie oraz ucieczkę.

Nie będzie on trwał długo i po porwaniu ucisk przeniesie się na resztę świata, bo szatan zostanie zrzucony z nieba i będzie pałał wielkim gniewem na Niewiastę. Kiedy ta ucieknie a jego atak nie powiedzie się, szatan zwróci swój gniew przeciwko potomstwu Niewiasty czyli Chrześcijanom.

Owszem były debaty czy 7 lat ucisku czy 3.5. Obie opcje nadal nie miały sensu z powodu błednego rozumienia proroctw Apokalipsy.

Dopiero po zrozumieniu, że każdy rozdział o czasach końca to ten sam okres czasu ale historia wydarzeń innych postaci w tym samym czasie wyjaśnia nam Czasy Końca, Mateusz i Daniel to w pełni potwierdzają.

Ani Bóg ani Syn nie będą oficjalnie zamieszkiwali z Niewiastą ale Isus najprawdopodobniej będzie się tam od czasu do czasu pojawiał sprawując swoją władzę i kierując pracą aniołów nad Niewiastą.

Szczegółów więcej w Biblii nie ma. Pisałem o tym a artykule. Dopiero po zmartwychwstaniu dwóch świadków i wstąpieniu do nieba, tak Ojciec jak i Syn przejmą nad ziemią totalną władzę. A będzie to koniec 3.5 roku i rozpocznie się sąd nad ziemią i jej mieszkańcami zakończony bitwą pod Meggido.

Są to moim zdaniem dosyć dokładnie wyjaśnione proroctwa czasów końca!

Oczywiście ze mamy czuwać i czuwamy. Ale nie wszyscy czuwają i zdecydowana większość będzie zaskoczona.

Dopiero na pustyni Bóg otworzy oczy Narodowi Wybranemu!

Ale... rozpoznanie tych proroctw oznacza, że najprawdopodobniej już jesteśmy w czasach końca i zaczyna się coraz większy ucisk. Dlatego istnieje potrzeba stałego czuwania.

Potwierdza to werset, że zrozumienie tych proroctw odbędzie się w czasach ostatecznych, według Daniela.

bounce bounce bounce
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 17th Kwiecień 2018, 14:27
Message reputation : 100% (2 votes)
Rzeczywiście, początkiem wielkiego ucisku zdaje się być zrzucenie szatana na ziemię po przegranej wojne w niebie w potyczce z Księciem Michałem, a nie ucieczka Izraela na pustynie. Wskazują na to proroctwa Daniela...

Daniela 12

(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który opiekuje się dziećmi twojego ludu i wtedy nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istniał naród na ziemi, aż do tego czasu. W tym to czasie twój lud będzie wyzwolony, każdy, kto jest zapisany w księdze.

Łącząc to z proroctwami Apokalipsy zdaje się, że ma to duże prawdopodobieństwo...

Apokalipsa 12

(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

(Cool Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.Patrząc na te dwie prorocze zapowiedzi widać, że ucisk rozchula się, gdy szatan zostanie usunięty z nieba, jak to stoi u Daniela, a wtedy Bóg i Syn przejmą władzę, podejmując dopiero w następnej kolejności działania mające na celu wyzwolenie Ludu Bożego.Czyli ucieczka nastąpi już podczas trwania ucisku i to samo prawdopodobnie tyczy się porwania 144000 na co wskazują te proroctwa...Apokalipsa 9

(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.

(2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.

(3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc jaką jest moc skorpionów na ziemi.

(4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.

Z powyższego wynika, że są to wydarzenia trwającego już wówczas wielkiego ucisku, w którym przynajmniej w początkowej jego fazie będą obecni także 144000, czyli ani porwanie ani wymarsz Izraela nie mogą być początkiem ucisku.To ważny trop, tak myślę.
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 18th Kwiecień 2018, 13:09
Henryku i Kamilu – wydaje mi się, że w kwestii wielkiego ucisku możecie mieć jednak rację!!!

Skoro bowiem poniższy fragment:

Dan 12:
(1) W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.

łączy się ściśle z poniższymi proroctwami:

Mt 24:
(15) Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie - (16) wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! (17) Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. (18) A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. (19) Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! (20) A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. (21) Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.

Ap 12:
(1) Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (2) A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. (3) I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów - (4) i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. (5) I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. (6) A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (7) I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, (Cool ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. (9) I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

(13) A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. (14) I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża. (15) A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. (16) Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. (17) I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. (18) I stanął na piasku [nad brzegiem] morza.

gdzie moim zdaniem tutaj mamy dokładnie ten sam schemat, co przy Objawieniu, czyli że wszystkie ww. wydarzenia nakładają się na siebie, co oznacza, że będą miały one miejsce w tym samym czasie, to z powyższego jak dla mnie wynika, że:

Wg. Dan 12:1 książę anielski Michał pewnego dnia wystąpi (powstanie – jak to jest napisane w SB), czyli – zgodnie z Ap 12:7 – stanie on do walki z szatanem, który uda się do nieba najprawdopodobniej za porwanymi już wybrańcami w liczbie 144.000,

Wg. Dan 12:1 w tym samym czasie nastąpi czas wielkiego ucisku, jakiego do tej pory na ziemi nie było.

To oznacza, że wielki ucisk nastanie najwcześniej dopiero wtedy, kiedy archanioł Michał wystąpi do walki z szatanem na niebie.

A celowo napisałem wyżej, że wielki ucisk rozpocznie się „najwcześniej dopiero wtedy”, a nie że „dokładnie dopiero wtedy”, czyli że dokładnie w dniu, w którym rozpocznie się walka szatana z Michałem, bowiem patrząc logicznie – a zastosowane w Dan 12:1 sformułowanie „Wtedy nastąpi okres ucisku” wcale opisanej dalej możliwości nie wyklucza – nie tyle samo już rozpoczęcie walki na niebie księcia Michała z szatanem może spowodować wielki ucisk na ziemi, co dopiero wyrzucenie szatana spod nieba na ziemię.

Bowiem jak wynika z Ap 12:13, dopiero wtedy, gdy szatan zostanie stracony spod nieba na ziemię po przegranej walce z księciem Michałem zacznie on ścigać Niewiastę – Izrael, która porodziła mężczyznę – czyli kiedy dziecko tejże Niewiasty w postaci 144.000 wybrańców zostanie już opieczętowane i porwane do nieba.

To oznacza, że dopiero wtedy – tj. już po zrzuceniu szatana i jego 1/3 aniołów na ziemię – zacznie się wielki ucisk i to najpierw dla Niewiasty – Izrael, bo to ją jako pierwszą weźmie sobie na cel wyrzucony z nieba na ziemię szatan i jego aniołowie.

I dopiero wtedy – co potwierdzają słowa Isusa z Mt 24:20-21 – tj. już w trakcie trwania tego ucisku wobec Niewiasty – Izrael, spowodowanego przez zrzuconego na ziemię szatana i jego aniołów, dojedzie dopiero do ucieczki Izraela na pustynię na okres 3,5 roku, czyli na okres 1260 dni, co wynika z takiej a nie innej kolejności wierszy w Ap 12:

(13) A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. (14) I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża.

Potem zaś tj. już w trakcie ucieczki Izraela na pustynię dojdzie do ataku szatana na idącą na pustynię Niewiastę – Izrael za pomocą wody, którą najprawdopodobniej symbolizują hordy otaczających nas bez mała z każdej strony islamistów:

Ap 12:
(15) A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. (16) Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. (17) I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.

Po tym nieudanym ataku przypuszczonym przez szatana na idący na pustynię Izrael, to on jeszcze, a nie Bestia, przez krótki moment spowoduje, że wielki ucisk dotknie od tego momentu resztę potomstwa Niewiasty, czyli tych wszystkich niegenetycznych z pochodzenia po męskim przodku przyszłych członków ludu Izraela, którzy z jakichś powodów nie dołączą do idących na pustynię Izraelitów (Słowian), w tym również tych, którzy już po przejęciu władzy przez Bestię, która będzie kontynuować wielki ucisk rozpoczęty przez szatana nawrócą się do Boga i Jego Syna Isusa dosłownie w ostatniej chwili i nie przyjmą jej znamienia na swoje ciało.

Ile ten ucisk Niewiasty – Izrael będzie trwał, tego nadal nie wiadomo.

Być może do ucisku Niewiasty – Izrael albo do ucisku reszty jej potomstwa aż do czasu przejęcia władzy przez Bestię mają zastosowanie poniższe słowa:

Ap 2:
(Cool Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył: (9) Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. (10) Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. (11) Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody.

Poza tym patrząc logicznie jak dla mnie z tego wynika, że porwanie 144.000 wybrańców do nieba MUSI tym samym nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem się na ziemi wielkiego ucisku, który nastanie z powodu zrzucenia szatana na ziemię, a tym samym porwanie będzie musiało mieć miejsce jeszcze przed ucieczką Izraela na pustynię na sąd, a nie w dniu jej rozpoczęcia, czy już po jej rozpoczęciu.

cdn.


Ostatnio zmieniony przez Odrodzony dnia 18th Kwiecień 2018, 13:48, w całości zmieniany 2 razy
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 18th Kwiecień 2018, 13:14
Z kolei przed porwaniem, czyli jak myślę także przed wszystkimi trąbami, nastąpi zakończenie pieczętowania 144.000 wybrańców, którzy otrzymają pieczęcie Boga na swoich czołach:

Ap 7:
(1) Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo. (2) I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: (3) Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. (4) I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:

Zaś tuż po zakończeniu pieczętowania wybrańców przez aniołów Pańskich (czyli po narodzinach chłopczyka przez Niewiastę – Izrael, którego poród będzie obserwował szatan) zatrąbi jako pierwszy z siedmiu anioł nr 5, czyli nastąpi otwarcie otchłani i wypuszczenie z niej upadłych (wśród nich z pewnością będzie ten upadły, który będzie potem Bestią z otchłani, a który - być może - będzie jednocześnie właśnie tym upadłym, któremu na imię Apollyon).

I dopiero dzisiaj zdałem sobie sprawę z takiej możliwości, której nie braliśmy dotąd pod uwagę, a mianowicie:

skoro, jak wiemy, po otworzeniu otchłani mają z niej wyjść zamknięci tam upadli aniołowie, zaś z poniższego fragmentu Objawienia Jana wynika, że z otchłani (a konkretnie z dymu, który wzbije się po jej otwarciu) wyjdzie na ziemię jedynie szarańcza, bowiem o upadłych nie ma tu ani słowa:

Ap 9:
(1) I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści. (2) I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. (3) A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. (4) I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. (5) I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. (6) I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. (7) A wygląd szarańczy: podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota, oblicza ich jakby oblicza ludzi, (Cool i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów, (9) i przody tułowi miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów, pędzących do boju. (10) I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła; a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy. (11) Mają nad sobą króla - anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: Abaddon, a w greckim języku ma imię Apollyon.

to być może oznacza to, że w Objawieniu Jana mianem szarańczy Bóg określił właśnie tych upadłych, którzy zostaną z niej uwolnieni i podał nam ich wygląd!!

Moim zdaniem nie można tego wykluczyć.

Niezależnie jednak od tego, czy szarańczą będą właśnie ci upadli aniołowie stamtąd uwolnieni, czy też szarańczą będą inne stworzenia niż upadli aniołowie, to szarańcza ta będzie miała za zadanie wyrządzać szkodę tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach, co oznacza wszystkich ludzi, którzy nie należą do grona 144.000 wybrańców.

Z tego wniosek, że szarańcza będzie szkodzić wszystkim pozostałym ludziom na ziemi, w tym również i Niewieście – Izrael, która właśnie co porodziła dziecko w postaci 144.000 wybrańców (bo przecież tylko jej dziecko, a nie ona sama czy pozostali ludzi na ziemi będzie miało pieczęć Boga na swoim czole, która będzie tym znakiem chroniącym je przed wypuszczoną z otchłani szarańczą) i która jeszcze przed jej ucieczką na pustynię zostanie do tego za jakiś czas po porwaniu wybrańców i rozpoczęciu wojny na niebie poddana wielkiemu uciskowi ze strony zrzuconego na ziemię szatana i jego upadłych (tj. tych upadłych, którzy do tej pory nie byli zamknięci w otchłani):

Ap 9:
(1) I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię, i dano jej klucz od studni Czeluści. (2) I otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. (3) A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. (4) I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. (5) I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. (6) I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.

Zatem szarańcza wypuszczona z otchłani tuż przed porwaniem wybrańców do nieba, a tym samym jeszcze przed wojną szatana z księciem Michałem, działałaby na ziemi jeszcze zanim szatan zostałyby zrzucony na ziemię, czyli jeszcze zanim nastałby wielki ucisk dla Niewiasty – Izrael.

A ponieważ nie wiadomo, ile będzie trwała ta walka szatana z księciem Michałem, to tym samym nie wiadomo też, czy ta szarańcza będzie gnębić m.in. Niewiastę – Izrael przez całe pięć miesięcy i dopiero potem będzie ona uciekać na pustynię, czy też może przez krótszy czas niż pięć miesięcy, podczas którego ucieknie ona na pustynię, czy też może np. przez kilka dni od porwania.

Jednak nie można też wykluczyć sytuacji, że porwanie wybrańców do nieba, wojna szatana z Michałem, zrzucenie szatana na ziemię po przegranej wojnie na niebie (co oznacza rozpoczęcie okresu wielkiego ucisku - najpierw dla Niewiasty – Izrael, a potem dla reszty jej potomstwa) oraz rozpoczęcie ucieczki Niewiasty – Izraela na pustynię nastąpi w ciągu jednego dnia, co zdaje się sugerować poniższy fragment Objawienia:

Ap 12:
(5) I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. (6) A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. (7) I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, (Cool ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.
Zatem na podstawie powyższych rozważań wydaje mi się, że tak, jak istnieje możliwość, że Niewiasta – Izrael, w przeciwieństwie do skutków trąbienia aniołów nr 1, 2, 3, 4 i 6, nie uniknie zupełnie negatywnych skutków trąbienia anioła nr 5 w postaci działalności szarańczy wypuszczonej z otchłani, tak samo jest też możliwość, że jednak tych skutków uniknie.

Tak czy inaczej wydaje mi się, że najprawdopodobniej kwestia tego, kiedy zacznie się wielki ucisk została przez nas prawidłowo w końcu rozpoznana.
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 18th Kwiecień 2018, 14:05
Ja to widzę nieco inaczej. Ucisk rozpocznie się od Niewiasty. Nie będzie to Wielki Ucisk ale przerodzi się w Wielki Ucisk. Ucisk na Niewiastę spowoduje i porwanie i uprowadzenie Izraela.

Zwróćmy uwagę na to, że szatan na początku będzie stosował ucisk na 144.000 czyli na chłopczyka. Nastąpi porwanie w celu ratowania i szatan natychmiast popędzi za 144.000 do nieba aby narzekać na... niesprawiedliwość Boga i uniemożliwianie mu dalszych prób.

Tym razem nastąpi wojna, która może będzie trwała kilka dni lub tygodni i zostanie on zrzucony na ziemię i dopiero wtedy zacznie stosować ucisk na Niewiastę która będzie uciekać na pustynię lub raczej będzie w stanie ucieczki.

Wypuści za nią wodę czyli armię ale na próżno.

I wtedy szatan wywoła wielki ucisk na resztę potomstwa Niewiasty.

Dla Niewiasty zacznie się 3.5 roku sądu a dla pozostałych narodów będzie Wielki Ucisk.

Odnośnie Bestii jedna kwestia jest pewna. Bestia jest na ziemi! Nie wiemy od jakiego czasu ale... jest.
Reszta upadłych dołączy do nich. Być może będzie to drugie zwierzę z 2 rogami.

Ujeżdża ją Nierządnica.

W rozdziale 17 Bestia otrzyma pozwolenie na otwarte działanie i wtedy szatan odda jej swą władzę i Bestia zniszczy Nierządnicę i Babilon Wielki.

Rev 13:5  I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Bestia wyjdzie z ukrycia podczas Wielkiego Ucisku, który jeszcze bardziej się spotęguje.

Zniszczenie Nierządnicy będzie najprawdopodobniej przed siedmiu czaszami gniewu Bożego.

Rev 17:1  I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,
Rev 17:2  Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

Im więcej będziemy szukać, tym więcej znajdziemy!
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 18th Kwiecień 2018, 14:29
Henryk napisał:

Odnośnie Bestii jedna kwestia jest pewna. Bestia jest na ziemi! Nie wiemy od jakiego czasu ale... jest.

Rozumiem, że chodzi Tobie o Bestię z morza (czyli o te - istniejące być może już dzisiaj na ziemi, ale jeszcze nie sprawujące w pełni swej władzy - 10 rogów jednej z siedmiu głów Bestii tj. o tych dziesięciu ostatnich królów na ziemi, z których część być może już się powoli wyłamuje spod władzy szatana, a nad pozostałymi nadal władzę sprawuje jeszcze szatan i jego upadli nie zamknięci dotąd w otchłani poprzez Nierządnicę z siedzibą w Watykanie), a nie o Bestię z otchłani?
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 18th Kwiecień 2018, 15:13
Z tą Bestią sprawa nie jest bardzo jasna. To jest grupa pracująca pod władzą i opieką Watykanu, współpracująca z szatanem czyli jego upadła część aniołów.

Ona się ukrywa z powodu strachu przed ludźmi - jako osoby cielesne upadli są śmiertelni.

Być może pracują oni w podziemnych bazach w USA. Według moich poszukiwań upadli aniołowie są największą i najbardziej pieczołowicie strzeżoną informacją na ziemi.

Wiemy, że wyszła z Otchłani, ale nie wiemy kiedy. Teraz ma wyjść z morza czyli spomiędzy ludzi.

Rev 13:1  I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

Proroctwa wskazują na to, że są to byłe głowy mocarstw.

Szatan odda jej SWOJĄ władzę. Nie ma mowy o swojej grupie upadłych ale jest mowa i oddaniu
władzy i mocy smoka.

Rev 13:2  A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

Jest ewidentne, że oni współpracowali i nadal współpracują ze smokiem, który sprawuje władzę nad nimi. Czy oni będą walczyć po jego stronie w niebie?

Chyba się tego nie dowiemy ale jest to możliwa hipoteza.

Niemniej Bestia siedmiogłowa jest tylko jedna, drugie zwierzę ma 2 rogi i o nim wiemy jeszcze mniej, prawie zero.

Jeden z wersetów mówi o strąceniu przez szatana 1/3 aniołów. Te detale są nie do rozwiązania w chwili obecnej.

Przynajmniej ja nie mam nawet hipotezy w tej sprawie.

Cała historia od założenia USA najprawdopodobniej jest realizowana przez Watykan z pomocą upadłych aniołów Bestii oraz szatana, który także został uhonorowany tronem w Watykanie.

Wszystkie plany i realizacja planu III WŚ to ich i szatana robota. Kiedy NWO nie dojdzie do skutku i szatan zostanie wyrzucony z nimi, czy innymi aniołami z nieba, Bestia przejmie władzę i moc od smoka.

Natknąłem się przez lata poszukiwań na 5 małych śladów Bestii, bardzo małych.

Jedna informacja, bardzo śliska to niezwykła ostrożność w obradach Bilderberg. Nawet okna na piętrach zacieniano, aby nikt nie mógł sfotografować kogokolwiek podczas zebrania. A lista uczestników była znana.

Druga informacja z Anglii, lorda Monkntona, który mówił o ludziach posiadających konta bankowe z trylionami $. Ludzie ci wiedzieli wszystko i nikt o nich niczego nie wiedział.

Trzecia, podobna informacja od polskiego pochodzenia, niejakiego Burzynskiego. Także to potwierdził.

Czwarta informacja, jeden z dziennikarzy z Weterans pisał bardzo niewiele o nich.

https://www.veteranstoday.com/

Piata informacja - Phill Schneider o jednym z nich mówił. Został brutalnie zamordowany.

https://www.disclose.tv/phil-schneider-knew-about-greys-aliens-in-underground-bases-and-was-murdered-311896

Zawsze kary te były srogie i strach przed nimi panował i panuje nadal bardzo wielki.

Czyli nie spodziewajmy się przed czasem za wiele.

Aha... i jeszcze jedna uwaga.

(1) W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.

Nie uprowadzenia ale zbawienia, czyli najprawdopodobniej wkroczenia do Ziemi Obiecanej i związanych z tym błogosławieństw.

bounce bounce bounce
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 23
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 19th Kwiecień 2018, 14:36
Na targach pogrzebowych w Amsterdamie zaprezentowano... "maszynę do samobójstwa".

To, jak działa kapsuła do eutanazji, pokazano jedynie w VR, czyli rzeczywistości wirtualnej.
– Wybór kiedy umrzeć jest prawem człowieka – mówi Philip Nitschke, twórca tak zwanej maszyny nazwanej oficjalnie Sarco. Prezentacja urządzenia przyciągnęła tłumy widzów.

Jak działa Sarco? Wewnątrz urządzenia umieszczono pojemnik z ciekłym azotem. Poprzez wpisanie odpowiedniego kodu, otrzymanego po przejściu specjalnych testów psychologicznych, gaz ulatnia się, usuwając całkowicie tlen z powietrza. Twórca maszyny zapewnia, że śmierć jest szybka i nie boli.

– W wielu krajach samobójstwo nie jest niezgodne z prawem, a nawet pomoc osobie w popełnieniu samobójstwa jest zakazana. Ja proponuję sytuację, w której jedna osoba decyduje się nacisnąć przycisk... zamiast na przykład stać przed pociągiem – tak na zarzuty o nieetyczność całego pomysłu odpowiada Nitschke. Pomysłodawca kapsuły dodaje, że "kiedy umrzeć, jest podstawowym prawem człowieka, to nie jest tylko przywilej lekarskim".

Na targach w Amsterdamie działanie kapsuły zaprezentowano w technice VR. Można było po kolei wykonać wszystkie kroki, które należy przejść, aby dokonać samobójstwa.

https://dorzeczy.pl/swiat/62020/Amsterdam-Zaprezentowano-maszyne-do-samobojstwa-Tlumy-zainteresowanych.html

huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 23rd Kwiecień 2018, 14:50
Im więcej wiem o szmuglowaniu dzieci, o lucyferiańskich globalistach,
Deep State przekrętach, handlu częściami ludzkiego ciała, szatańskich 
rytuałów,  masowych mordów nienarodzonych płodów, tortur rytualnych dzieci, wielbieniu 'boga' wojny, nieustannych kłamstwach ze strony rządów, kościołów i mediów, na temat Sorosa, polityki światowej, zboczonego Hollywoodu, kultów szatańskich, planach wymordowania białej rasy, tym bardziej rozumiem, dlaczego Bóg nakazał Noemu, aby zbudował arkę!


Historia lubi się powtarzać!
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 25th Kwiecień 2018, 10:35
Dla mnie Henryku - ogólnie rzecz biorąc - kwestia Bestii pierwszej, czyli Bestii z otchłani na tle pozostałych upadłych, którzy dotąd nie zostali tam przez Boga zamknięci, a którzy cały czas służą szatanowi przybywając stale na ziemi, stała się ostatnio o wiele bardziej zrozumiała i łącząc Twoje przemyślenia wyrażone w tym artkule:

http://www.zbawienie.com/bestia.htm

z moimi dotychczasowymi przemyśleniami w tym temacie doszedłem do następujących wniosków.Jest Smok – szatan, który nie został jeszcze wyrzucony z / spod nieba, a więc który cały czas krąży jeszcze miedzy niebem a ziemią i który nadal ma władzę oskarżać ludzi prawych przed Bogiem.

Wraz z nim obecnie działają na ziemi także jego upadli aniołowie, którzy do tej pory nie zostali zamknięci w otchłani, a którzy od momentu ich bezprawnego zejścia na ziemię stale na niej przebywają, bo nie mają już możliwości powrotu do nieba.

I to ci właśnie upadli wraz z szatanem są tymi, których obecność na ziemi Nierządnica z siedzibą w Watykanie ukrywa przed światem.

Ona chroni wiedzę o ich stałej obecności na ziemi, bo takie jest jedno z jej głównych zadań, jakie otrzymała od szatana.

Jednak z racji tego, że ci upadli dotychczas nie zamknięci w otchłani moim zdaniem nie należą obecnie do żadnej z dwóch Bestii (tj. ani nie należą oni do Bestii pierwszej, którą jest dwuskładnikowa Bestia z otchłani, która potem stanie się Bestią z morza, ani też nie należą w tej chwili do Bestii drugiej, czyli do Fałszywego proroka), to jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, że Nierządnica nie ma absolutnie żadnej kontroli nad tymi upadłymi i nad szatanem, a jest dokładnie odwrotnie – to szatan i ci upadli dotąd nie zamknięci w otchłani przy pomocy demonów sprawują całkowitą kontrolę nad Nierządnicą z siedzibą w Watykanie i bezpośrednio kierują jej pracą.

Nierządnica jest ich ziemskim przedstawicielstwem, na czele którego stoi ich wierny pachołek papa-imam Franek, za pośrednictwem którego szatan i ci upadli ukrywający się na ziemi przy pomocy demonów rządzą wszystkimi ziemskimi królestwami, czyli wszystkimi ziemskimi władcami.

Ci władcy z kolei najprawdopodobniej są wyłącznie hybrydami z raczej większą niż mniejszą domieszką genów upadłych aniołów w stosunku do genów ludzkich, czyli są oni potomkami Nefilimów (olbrzymów) pochodzących wprost od upadłych aniołów, których żyjące dzisiaj na ziemi duchy zostały w pierwszej księdze Henocha nazwane przez Boga złymi duchami (czyli: demonami).

Dlatego też, jak uważam, wszystkie hybrydy są bardziej podatne na opętanie przez posłuszne szatanowi demony (czyli są bardziej podatne na wpływy samego szatana) - przy czym im więcej dana hybryda posiada genów udałych aniołów w swoim genotypie w stosunku do genów czysto ludzkich, tym bardziej jest ona podatna na wpływy szatana – od czystych genetycznie ludzi, bowiem demony są wprawdzie niewidzialnymi, ale zupełnie realnie egzystującymi na ziemi i oddziaływującymi przede wszystkim na hybrydy duchami zmarłych gigantów, czyli przodków tychże właśnie także dzisiejszych hybryd.

Wiemy, że Nierządnica, jako ziemski organ wykonawczy szatana istnieje w zasadzie od czasów stworzenia ziemi.

Zaś dopiero po napisaniu Objawienia Jana Nierządnica – zgodnie zresztą z tymże Objawieniem - obrała sobie na swoją ziemską siedzibę Watykan.

Wiemy też, że Nierządnica siedzi na Bestii szkarłatnej, czyli na Bestii z czeluści (inaczej zwanej otchłanią).

A czym jest Bestia z otchłani?

Jak wynika z Objawienia Jana, Bestia z otchłani ma bardzo podobną budowę do Bestii z morza, czyli ma 7 głów i 10 rogów, ale… okazuje się, ze jest między nimi jedna, ale za to zasadnicza różnica w ich budowie, co właśnie pisząc tego posta dopiero teraz sobie uzmysłowiłem, a mianowicie, że tylko u Bestii z morza jej 10 rogów nosi na sobie diademy królewskie!!!

A to jest jak myślę ważne w tym temacie spostrzeżenie, bowiem ono mówi na o tym, kiedy te 10 rogów Bestii z otchłani otrzyma swoje królewskie diademy, a co z kolei sprawi, że stanie się ona Bestią z morza, ale o tym napiszę nieco dalej.


Bestia ta – jak zaproponowałeś Henryku w swoim artykule o Bestii i gdzie w poniższym zakresie ja się z Tobą zgadzam – będzie miała dwa etapy swojego ponownego pojawienia się na powierzchni ziemi tj.:


- pierwszy etap to otwarcie otchłani i wypuszczenie z niej upadłych tam zamkniętych przed potopem oraz siedmiu archaniołów (tj. 7 głów Bestii z otchłani), którzy - zapewne obok aniołów niższej rangi - trafili tam już po potopie.

Moim zdaniem ci wszyscy upadli zamknięci w otchłani zostali nazwani w Objawieniu Jana szarańczą, przy czym szarańcza ta będzie miała nad sobą anioła - króla otchłani o imieniu Apollyon.

Zatem dopiero PO jej uwolnieniu z otchłani będziemy mieli do czynienia z Bestią z otchłani, która ma 7 głów i 10 rogów (ale jeszcze bez diademów królewskich, bo Bestia uwolniona z otchłani nie będzie od razu po jej uwolnieniu Bestią z morza).


- drugi etap to publiczne ujawnienie się Bestii z otchłani pośród ludzi, przez co dopiero wówczas Bestia z otchłani stanie się Bestią z morza.


Pierwszy etap, czyli uwolnienie przez samego Boga tej dziwnej szarańczy na powierzchnię ziemi nie będzie jeszcze oznaczało przejęcia od tego momentu przez nią władzy nad ziemią od szatana, a tylko będzie czymś na kształt obejmującego całą ludzkość (za wyjątkiem 144.000 wybrańców) ataku tych dziwnych istot, które najprawdopodobniej – jak słusznie Henryku zauważyłeś - dla jednych będą widoczne gołym okiem, a dla innych pozostaną one niewidoczne, a których atak będzie w skutkach podobny do ukąszenia przez skorpiona.

Jak bowiem wynika z poniższego fragmentu:

Ap 17:
(Cool Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.

mieszkańcy ziemi, ale nie wszyscy, a tylko ci spośród nich, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata (czyli moim zdaniem chodzi tutaj o tę cześć hybryd, która wiernie służy szatanowi, czyli chodzi o nasienie węża) zdumieją się, kiedy będą spoglądać na Bestię, a więc będą widzieć tę szarańczę wypuszczoną z otchłani.

Czyli tylko ci mieszkańcy ziemi, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata będą nie tylko o istnieniu tych upadłych wiedzieli, ale też będą ich widzieli, przez co zdumieją się, kiedy na własne oczy zobaczą, że ci upadli, o których ci mieszkańcy ziemi wiedzieli, że byli oni już kiedyś na ziemi, ale zostali zamknięci w otchłani, teraz znowu pojawili się na powierzchni ziemi.

Zaś dla reszty mieszkańców ziemi, z których jakaś mała część również będzie wiedziała o istnieniu upadłych aniołów zamkniętych w otchłani, ta szarańcza nie będzie widoczna gołym okiem.

Ale za to i jedni (tj. ci, którzy będą ją widzieli), jak i drudzy (tj. ci, którzy nie będą jej widzieli) – oprócz już opieczętowanych w tym czasie 144.000 wybrańców – będą przez nią doświadczani przez 5 miesięcy jako ci, którzy nie mają pieczęci Boga na swoich czołach, czyli będą doświadczać na sobie skutków jej wypuszczenia przez Boga.

Zaś tym skutkiem będzie to, że wszyscy ludzie na ziemi, w tym też i Niewiasta – Izrael (poza urodzonym przez nią chłopczykiem w postaci 144.000 wybrańców) będą poddawani katuszom (być może ukąszeniom) przez te dla jednych widoczne, ale dla innych niewidoczne istoty, których ukąszenie spowoduje to, co jad skorpiona, czyli:

terrarium.com.pl napisał:

Toksyny znajdujące się w jadzie skorpiona po tym jak zostanie on wstrzyknięty do Naszego krwiobiegu porażają nerwy w okolicy ukłucia. Stąd miejscowe paraliże i ból. Toksyny rozprzestrzeniają się porażając kolejne nerwy. Wywołuje to mimowolne skurcze mięśni, początkowo w okolicach miejsca ukąszenia a następnie w kolejnych partiach ciała. Gdy toksyny dotrą do OUN działają już na cały organizm. Przejmują stery nad naszym ciałem. Wtedy często zaczynają pojawiać się nudności, wymioty, biegunka i podwyższona temperatura ciała. W zależności od siły jadu i Naszej reakcji na toksyny w nim zawarte mamy dwa wyjścia: przeżyć lub nie. Jeśli Nasz ustrój jest w stanie wygrać z toksynami to powoli następuje zniesienie objawów.
Link: http://www.terrarium.com.pl/2310-ukaszenie-skorpiona/

Z tym, że tutaj ludzie nie tylko nie umrą od tych katuszy, ale w ogóle nie będą mogli umrzeć w owe dni, czyli przez te pięć miesięcy, bowiem:

Ap 9:
(5) I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. (6) I w owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie.

Nie wiadomo jednak, czy Niewiasta – Izrael będzie cierpiała z powodu tej upadłej szarańczy przez całe pięć miesięcy, jak reszta ludzkości, czy też w trakcie tego ataku zostanie z niego wybawiona ucieczką na pustynię, ale wydaje mi się, że jedynie w przypadku trąbienia anioła nr 5 Niewiasta – Izrael może nie uniknąć zupełnie negatywnych skutków jego trąbienia, czyli otwarcia otchłani, w przeciwieństwie do skutków trąbienia aniołów nr 1, 2, 3, 4 i 6.

Być może też i właśnie to, że ci upadli wypuszczeni z otchłani - w tym również ten upadły archanioł, który będzie ósmym władcą z siedmiu, zwanym w Objawieniu Bestią albo Bestią pierwszą - nie będą widoczni gołym okiem dla wielu ludzi na ziemi będzie bezpośrednim powodem tego, że Fałszywy prorok (którym moim zdaniem mogą być ci upadli, którzy do tej pory nie zostali zamknięci w otchłani albo jakaś część tej grupy) będzie nakłaniał ludzi do stworzenia widocznego już dla wszystkich ludzi na ziemi wizerunku uwolnionej z otchłani, a widocznej od momentu jej uwolnienia tylko dla pewnej części ludzkości, Bestii w postaci jej posągu (obrazu), który następnie ożyje, czyli do stworzenia ohydy spustoszenia, która zalegnie w miejscu świętym (gdzie moim zdaniem tym miejscem będzie pierwotna góra Syjon), zgodnie z poniższymi słowami:

Ap 13:
(14) I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. (15) I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.

Mt 24:
(15) Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie - (16) wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! (17) Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. (18) A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. (19) Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! (20) A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.

Zresztą już kiedyś była o tym mowa na forum, że Henoch widział w więzieniu dla gwiazd siedem ogromnych jak góry płonących gwiazd, z czego wniosek, że co najmniej upadli archaniołowie, którzy są nadal zamknięci w otchłani, przebywają tam zamknięci w postaci energetycznej, a nie cielesnej, co sugeruje, że oni po ich uwolnieniu z otchłani nie będą widoczni dla zwykłego człowieka gołym okiem.

Można też zadać pytanie, dlaczego ludzie, którzy nie będą widzieć tej szalejącej na ziemi upadłej szarańczy, ale jednak będą przecież na swoich własnych ciałach odczuwać skutki zadawanych przez nią katuszy, a także będą również widzieć skutki jej działania na ciałach innych ludzi, nie będą zdumieni tym, co się wtedy będzie na ziemi działo?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, a więc tutaj można jedynie snuć przypuszczenia, że np. ci ludzie nie będą tym zdumieni, bowiem szatan – aby ukryć przed ludźmi fakt, że to wydarzenie jest bezpośrednim działaniem samego Boga - będzie rozgłaszał fałszywą wiadomość, że to wszystko jest jedynie efektem nieznanej dotąd choroby albo że jest to zbiorowy atak demonów itd.


cdn.
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 25th Kwiecień 2018, 10:45
Z kolei Biblijny fakt, że Bestia z otchłani ma 7 głów i 10 rogów oznacza moim zdaniem, że ta Bestia składa się z dwóch składników.

Jej 7 głów to składnik anielski (tj. 7 upadłych archaniołów), zaś jej 10 rogów to składnik hybrydowy (tj. 10 hybryd, które staną się dopiero 10-cioma ostatnimi ziemskimi królami).


Siedem głów tej Bestii to upadli archaniołowie, którzy już po potopie zeszli na ziemię i założyli dla szatana, a potem przez jakiś czas prowadzili w jego imieniu siedem największych królestw na ziemi, po czym zostali zamknięci przez Boga w otchłani.

W ten sposób archaniołowie ci trafili tam, gdzie wcześniej zostali zamknięci ci upadli aniołowie, którzy zeszli na ziemię jeszcze przed potopem.

Tymi ziemskimi po potopowymi królestwami szatana były w kolejności ich założenia:

- Egipt, Asyria, Babilon, Persja, Grecja, Rzym i ostatnie, które mamy dzisiaj - Babilon Wielki (przy czym – jak wynika z Ap 17:10 - ten ostatni, siódmy upadły archanioł wprawdzie krótko panował na ziemi, ale założone przez niego ostatnie królestwo istnieje do dzisiaj).

Po tym, jak archaniołowie ci, który założyli te królestwa zostali zamknięci przez Boga w otchłani, królestwa te przechodziły pod rządy hybryd, które nie były już tak inteligentne, jak archaniołowie, przez co królestwa te stawały się coraz słabsze.

Jak wynika z Objawienia Jana, za czasów życia apostoła Jana na ziemi przebywała wówczas jeszcze szósta głowa Bestii z otchłani, czyli najprawdopodobniej ten upadły archanioł, który założył królestwo Rzymu, zaś siódma głowa tej Bestii miała pojawić się już po spisaniu Objawienia przez Jana:

Ap 17:
(9) Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. (10) I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.
Dopiero w dalszej przyszłości (tj. już po tym, kiedy i siódma głowa Bestii została zamknięta w otchłani) miało dojść i dojdzie do otwarcia otchłani, zaś po jej otwarciu jedna z tych siedmiu uwolnionych stamtąd głów tejże Bestii, czyli jeden z tych siedmiu zamkniętych tam archaniołów, który otrzymał ranę śmiertelną, a mimo to przeżył, stanie się przyszłym ósmym władcą z tych siedmiu, który nazywany jest w Objawieniu „Bestią pierwszą” albo po prostu „Bestią”, czego dowodzą poniższe słowa Boga:

Ap 17:
(11) A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.

Z tego też logicznie wynika, że skoro tym ósmym archanielskim królem na ziemi ma być jeden z archaniołów zamkniętych w otchłani, który jest nazwany w Objawieniu „Bestią” albo „Bestią pierwszą”, a jednocześnie za czasów życia apostoła Jana tego nazywanego w Objawieniu Jana „Bestią” albo „Bestią pierwszą” archanioła już na powierzchni ziemi nie było, bowiem ta głowa Bestii z otchłani była już w tym czasie w niej zamknięta ((11) A Bestia, która była i nie ma jej…), to znaczy, że Bestią w postaci przyszłego ósmego archanioła będzie któryś z pięciu królów archanielskich, którzy upadli jeszcze przed spisaniem Objawienia przez Jana.

A zatem będzie nim albo upadły książę anielski Egipski, albo Asyryjski, albo Babiloński, albo Perski, albo Grecki, a nie będzie nim ani upadły książę anielski Rzymski (który w czasie życia apostoła Jana nie był jeszcze zamknięty w otchłani, czyli przebywał wtedy jeszcze na powierzchni ziemi), ani też następny po nim, czyli upadły archanioł, który założył ostatnie królestwo w postaci Babilonu Wielkiego.

Z kolei 10 rogów Bestii z otchłani to jest 10-ciu przyszłych ostatnich królów na ziemi w postaci hybryd, którzy będą służyli już tej uwolnionej z otchłani Bestii, a konkretnie będą służyli jakiemuś jednemu z uwolnionych wtedy upadłych archaniołów (być może temu, który pierwotnie miał na imię Apollyon).

Być może też już dziś żyją na ziemi kandydaci na tych 10-ciu ostatnich królów na ziemi (jak np. Putin).

Jednak obecnie Nierządnica (czyli de facto szatan i jego upadli nie zamknięci dotąd w otchłani) siedzi jeszcze na tejże Bestii z otchłani, co oznacza, że szatan i jego upadli aniołowie, którzy do tej pory nie zostali zamknięci w otchłani, działając jak zawsze zresztą za pośrednictwem Nierządnicy, która dopiero po spisaniu Objawienia przez Jana obrała sobie za swoją ziemską siedzibę Watykan, miał i w dalszym ciągu ma jeszcze władzę zarówno nad jej wszystkimi głowami (czyli siedmioma archaniołami zamkniętymi w otchłani), jak i nad jej wszystkimi rogami, czyli nawet nad tymi władcami, którzy dzisiaj są jedynie w pełni kontrolowaną przez szatana i jego upadłą klikę rzekomą opozycją dla Nierządnicy, a którzy w przyszłości za sprawą Boga rzeczywiście realnie sprzeciwią się szatanowi.

I teraz wrócę do mojego dzisiejszego spostrzeżenia, że 10 rogów Bestii z otchłani nie ma jeszcze diademów królewskich, a rogi Bestii z morza już je mają, bowiem ma to ścisły związek z drugim, oficjalnym już etapem ujawienia się Bestii z otchłani pośród ludzi.

Moim zdaniem te 10 rogów Bestii z otchłani otrzyma diademy królewskie dopiero w momencie, w którym tych 10-ciu władców (te 10 hybryd) służących Bestii dopiero po jej uwolnieniu z otchłani otrzyma już po wyrzuceniu szatana z nieba jego królewską władzę nad ziemią.

Zatem dopiero w tym momencie, kiedy oficjalnie te 10 rogów Bestii z otchłani otrzyma diademy królewskie, czyli otrzyma władzę królewską nad ziemią od zrzuconego już na ziemię szatana po jego przegranej wojnie na niebie z księciem Michałem (a więc tym samym już po porwaniu wybrańców do nieba), Bestia z otchłani ujawni się oficjalnie pośród ludzi i stanie się w ten sposób Bestią z morza.

Czyli innymi słowy: Bestia z otchłani w postaci siedmiu jej głów, z których jedna - tj. ta, która otrzymała cios śmiertelny mieczem, a przeżyła - będzie tym ósmym i ostatnim zarazem archanielskim władcą na ziemi (zaś jego królestwo – co wynika wprost z Ap 16:10 - zastąpi dzisiejsze królestwo szatana i będzie ono trwało jedynie przez okres 42 miesięcy) oraz jej 10 rogów w postaci 10-ciu hybryd służących tejże uwolnionej z otchłani głowie, ale nie będących jeszcze 10-cioma ostatnimi królami na ziemi, stanie się Bestią z morza dopiero w momencie, kiedy te 10 rogów Bestii z otchłani (czyli te 10 realnie, a nie pozornie, jak dziś, zbuntowanych wobec szatana hybrydowych ziemskich władców) otrzyma od szatana jego królewską władzę nad ziemią tj. otrzyma od szatana swoje królewskie diademy, a co jednocześnie spowoduje, że Bestia z otchłani o siedmiu głowach i dziesięciu rogach stanie się Bestią z morza również o siedmiu głowach i dziesięciu rogach, ale mających już od tego momentu na sobie diademy królewskie.

A zatem kiedy tych 10-ciu hybrydalnych władców rzeczywiście zbuntuje się przeciwko szatanowi?

Czy nastąpi to jeszcze przed otwarciem otchłani, czy może już raczej dopiero po jej otwarciu?

Moim zdaniem, jak napisałem wcześniej, z Bestią z otchłani składającą się z 7 głów i 10 rogów będziemy mieli do czynienia dopiero PO jej faktycznym uwolnieniu przez Boga z otchłani, a nie przed.

Uwolnienie przez Boga Bestii z otchłani oznacza więc nie tylko pojawienie się na powierzchni ziemi jej siedmiu głów, ale jednocześnie - a raczej w konsekwencji tego faktu - oznacza to również ujawnienie się pośród wszystkich np. już obecnie żyjących ziemskich władców tych 10-ciu, którzy na skutek uwolnienia z otchłani głów tej Bestii dopiero od tego momentu dostaliby od Boga sygnał, aby realnie i jawnie zbuntować się przeciwko szatanowi, bowiem Bestia z otchłani to jest całość, czyli jej głowy + jej rogi, a nie same jej głowy albo same jej rogi.

Dlatego tez uważam, że rogi Bestii z otchłani nie objawią się na świecie zanim jej głowy nie zostaną wypuszczone przez Boga z otchłani.

I dla mnie jest to całkowicie logiczne, bo który z dzisiejszych władców, który zdawałby sobie sprawę z tego, że szatan, który teraz jeszcze niepodzielnie rządzi na ziemi, w raczej bliższej niż dalszej przyszłości straci tę władzę na rzecz Bestii z otchłani, która będzie niejako następcą szatana na ziemi, odważyłby się już teraz realnie sprzeciwić szatanowi, jego upadłym i jego demonom, dzięki którym taki władca ma przecież władzę i pieniądze i zaryzykowałby otrzymanie od szatana natychmiastowego wyroku śmierci, zanim ten nowy władca ziemi w postaci jednej z głów Bestii, a której ten władca chciałby już dzisiaj służyć, aby tylko w przyszłości nie stracić swojej dotychczasowej pozycji zostałby wypuszczony z otchłani, czyli zanim pojawiłby się na powierzchni ziemi?

Moim zdaniem żaden.

Dzisiaj żaden z hybrydowych władców nie sprzeciwia się szatanowi i wszyscy z nich są jak najbardziej oddanymi sługami szatana, skoro tak wysoko zaszli dzięki swoim plugawym uczynkom, bowiem to szatan nadal rządzi nad ziemią, a nie Bestia z otchłani.

Jedynie niektórzy z tych władców, jak np. Putin, pozorują dzisiaj rzekomy sprzeciw wobec Nierządnicy, za którą stoi przecież szatan, bratając się z Chabadem, który jak myślę jest niczym innym, jak tylko nową maską tejże Nierządnicy, aby tylko w ten sposób cały czas realizować… plan szatana 3 WŚ.

Myślicie, że Putin czy inny władca zrobiłyby dzisiaj cokolwiek bez wiedzy i zgody szatana ryzykując swoje i nie tylko swoje życie?

Nie sądzę.

Nie widać dzisiaj takiego odważnego pośród nich, który by to zrobił i jawnie opowiedział się za Bestią, kiedy tej nie byłoby jeszcze na powierzchni ziemi.

Poza tym to całe przecież ujawnianie zbrodni syjonistów to jest nic innego jak realizacja planu szatana 3 WŚ, a nie planu Bestii.

cdn.
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 25th Kwiecień 2018, 10:52
A skoro dzisiaj nie ma żadnego takiego władcy, który jawnie i realnie sprzeciwiłby się szatanowi po to, aby już teraz służyć Bestii z otchłani, to tym bardziej nie było takiego władcy w przeszłości tj. od czasów spisania Objawienia przez Jana (ok. 100 r. n.e.).

To z kolei oznacza, że ani obecnie, ani tym bardziej wcześniej Bestia z otchłani nie została jeszcze przez Boga z niej uwolniona!!

Dopiero bowiem otwarcie otchłani przez Boga (a moim zdaniem tylko Bóg poprzez swojego anioła może otworzyć otchłań, a nie żadna szatańska, czy też upadłych technologia w postaci np. LHC, Haarp itd.) i uwolnienie z niej siedmiu głów Bestii z otchłani w postaci siedmiu upadłych archaniołów, którzy dla tych oddanych dotąd szatanowi hybryd będą zapewne widoczni gołym okiem, będzie dla tych dzisiejszych władców widocznym znakiem, że nowy, przyszły upadły władca tego świata dopiero w tym momencie pojawił się na ziemi (przez co dni władzy diabła na ziemią dobiegają końca), a dziesięciu z nich pod wpływem Boga odważy się podjąć decyzję, aby jawnie i realnie wypowiedzieć posłuszeństwo dotychczasowemu władcy tego świata oraz ich szefowi, czyli szatanowi.


Zaś szatan nie będzie mógł zabić tych władców, którzy mu się sprzeciwią i to co najmniej z dwóch powodów:

- po pierwsze dlatego, że w tym czasie tj. po otwarciu otchłani, kiedy głowy Bestii z otchłani (albo sześć z nich pod wodzą siódmej o imieniu Apollyon albo i wszystkie siedem pod wodzą anioła Pańskiego o imieniu Apollyon) wraz z pozostałymi uwolnionymi z otchłani upadłymi będą działać na ziemi jako szarańcza, ludzie nie będą mogli umrzeć przez 5 miesięcy.

A pamiętajmy, że ta szarańcza dopadnie wszystkich – oprócz 144.000 wybrańców – a więc i także tych władców, aby wszystkim pokazać swą moc oraz potwierdzić w ten sposób fakt jej uwolnienia z otchłani.

- a po drugie dlatego, że po upływie tych 5 miesięcy będą oni musieli być przez Bestię chronieni przed szatanem, skoro ci władcy mają być jej rogami i to tymi, którym szatan przekaże potem swą władzę nad ziemią.


I to jest jak dla mnie pierwszy z argumentów przemawiających za tym, że Bestia nadal siedzi zamknięta w otchłani i jeszcze nie działa na ziemi, bo jak dotąd żaden z władców jawnie i realnie nie sprzeciwił się szatanowi.


Zatem w tym zakresie nie zgadzam się z Tobą Henryku ani w tym, co napisałeś w swoim artykule:

http://www.zbawienie.com/bestia.htm

że do otwarcia otchłani doszło już pod koniec XVII w., ani z tym bardziej z tym, co napisałeś w tym poście:

Odnośnie Bestii jedna kwestia jest pewna. Bestia jest na ziemi! Nie wiemy od jakiego czasu ale... jest.
link: http://zbawienie.forumotion.com/t320p150-czasy-konca

Nie mogę traktować poważnie Twojego stwierdzenia, że na pewno Bestia jest już na ziemi, bowiem - jak już to napisałem przy okazji innego Twojego bezzasadnie pewnego stwierdzenia, że firmament na pewno się nie rozstąpi - ani Ty, ani nikt inny, włącznie ze mną nie może sobie autorytarnie napisać, że coś na pewno się stanie albo nie, jeżeli jest to kwestia tylko i wyłącznie naszych osobistych interpretacji Bożych proroctw, bowiem nie jesteśmy prorokami Pańskimi, a nasze osobiste opinie, którymi się na tym forum dzielimy w żadnym wypadku nie są słowami Boga i Jego Syna, gdzie tylko one są absolutnie pewne i prawdziwe.

W powyższym artykule napisałeś bowiem, iż za Twoim poglądem, zgodnie z którym Bestia z otchłani została już z niej uwolniona pod koniec XVII w. miałoby przemawiać to, iż w tym właśnie czasie doszło do wzmożonej aktywności szatana i jego upadłych poprzez stworzenie przez szatana jego planu 3 WŚ w 1871 r., który potem zaczął być realizowany powodując istne piekło na ziemi, a także poprzez rozwój od tego czasu wielu technologii i wynalazków, które są używane przeciwko nam.

A jednak jak sam przyznałeś podany przez Ciebie w powyższym artykule argument jest jedynie dowodem pośrednim, który dla mnie jest dowodem zupełnie nie przekonywującym, bowiem równie dobrze ta cała wyraźnie wzmożona szatańska działalność na świecie, jaką można zaobserwować od końca XVII w. wcale nie musi być i moim zdaniem nie jest wynikiem działania uwolnionej z otchłani Bestii, a jedynie wynikiem działania właśnie samego szatana i tych jego upadłych aniołów, którzy dotąd nie zostali zamknięci w otchłani, a którzy w tym właśnie czasie przystąpili do realizacji planów szatana, które wpisują się w plany Boga na czasy końca.

Z tego m.in. powodu nadal uważam, że jak dla mnie nie ma w tej chwili absolutnie żadnych przekonywujących dowodów na to, że otchłań została już otwarta, a można zaś podać dalsze argumenty wskazujące na to, że tak się jeszcze nie stało.


Drugim więc z kolei argumentem sugerującym to, że otchłań nadal pozostaje jeszcze zamknięta jest dla mnie fakt, że jak dotąd nie było jeszcze ataku - dla jednych widocznej, a dla pozostałych niewidocznej - upadłej szarańczy.

A przecież kiedy zacznie ona działać na ziemi, to nie będzie dało się tego ukryć i nikt w tym czasie nie będzie miał chyba żadnych wątpliwości, że poprzez te ataki dzieje się na ziemi coś zupełnie niezwykłego, co dotąd jeszcze nigdy nie miało miejsca.

Dlatego myślę, że fakt otwarcia otchłani odbije się echem na całej ziemi.

A jak na razie nic takiego nie miało miejsca.


Trzecim argumentem za tym, że otchłań nie została jeszcze dotąd otwarta, czyli że anioł nr 5 jeszcze nie zatrąbił, jest to, iż nie było jeszcze porwania wybrańców do nieba, a które to porwanie do nieba opieczętowanych wcześniej wybrańców nastąpi jak myślę tuż po otwarciu otchłani.

Tym samym otworzenie otchłani nastąpiłoby tuż przed porwaniem, którego jeszcze nie było.

A skąd wniosek, że otchłań ma być otworzona tuż przed porwaniem, a nie np. 500 lat przed porwaniem?

Bo z otchłani bezpośrednio po jej otwarciu ma wyjść na ziemię szarańcza, którą moim zdaniem będą właśnie ci upadli aniołowie dotąd tam zamknięci.

A z czego wynika, że ta szarańcza wyjdzie bezpośrednio po otwarciu otchłani, a nie jakiś czas po tym wydarzeniu?

Otóż wynika to z tego, że ma ona wyjść z dymu, który powstanie zaraz po otwarciu otchłani, a który nie będzie się przecież wydobywał z otchłani przez całe wieki, bo nie ma na to żadnych - nawet pośrednich - dowodów w słowach Boga i Jego Syna (poza tym to nie jest przecież płonące na wieki jezioro siarki i ognia).

Zaś jak wiemy, ta szarańcza bezpośrednio po jej wypuszczeniu z otchłani ma zadawać katusze wszystkim ludziom i hybrydom na ziemi przez pięć miesięcy, za wyjątkiem… 144.000 wybrańców.

To oznacza, że w czasie otwarcia otchłani wybrańcy nie tylko będą już musieli istnieć, czyli żyć na ziemi, ale że do tego czasu oni będą musieli być już opieczętowani, bowiem tylko ta pieczęć na ich czołach uchroni ich przed działaniem szarańczy.

I w pewnym momencie ich doczesnego życia, ale już po ich opieczętowaniu ci wybrańcy zostaną porwani do nieba.


Czwartym zaś argumentem za tym, że otchłań nie została jeszcze otwarta jest czas, w jakim ma dojść m.in. do tego wydarzenia.

W jakim bowiem czasie ma się to wszystko wydarzyć, czyli m.in. opieczętowanie wybrańców, otwarcie otchłani i porwanie wybrańców do nieba, które najprawdopodobniej spowoduje walkę na niebie szatana z księciem Michałem?

Otóż, jak wiemy ze słów Pana Isusa z Mt 24 wszystkie wydarzenia czasów końca, które Bóg nam przepowiedział m.in. przez Pana Isusa, a wiec zarówno porwanie, jak i poprzedzające je otwarcie otchłani mają nastąpić dopiero właśnie w czasach końca, które bez cienia wątpliwości mamy dopiero obecnie, a które będą trwały przez czas trwania… jednego ludzkiego pokolenia!!

Zaś moim zdaniem jedno ludzkie pokolenie liczy sobie maksymalnie 117 lat i 6 miesięcy.

A zatem skoro żyjemy już w czasach końca, w których ma nastąpić m.in. otwarcie otchłani, a po nim porwanie, którego jeszcze do tej pory jak uważam nie było, to znaczy, że i otwarcia otchłani także jeszcze dotąd nie było.

Zatem i w tym układzie odpada możliwość, że otwarcie otchłani nastąpiło np. pod koniec XVII w., bo wtedy nie było jeszcze czasów końca.

Zaś gdyby nawet otwarcie otchłani nastąpiło już w XVII, to już dawno mielibyśmy na ziemi Królestwo Boże, którego jak wiemy jeszcze na ziemi nie ma.

Tak to w moim odczuciu wygląda.

Czyli jak myślę nie można sensownie mówić o żadnej pewności co do tego, że Bestia już została wypuszczona z otchłani, ale co najwyżej można w tej chwili mówić o prawdopodobieństwie takiego wydarzenia.

I dla mnie bardziej prawdopodobnym (bo przemawia za tym więcej twardych dowodów płynących ze słowa Boga i Jego Syna) jest to, że otchłań nie została jeszcze otwarcia, niż to, że tak się już stało.

Ale to jak zawsze tylko takie moje spostrzeżenia, a nie żaden pewnik WinkZaś a propos tego fragmentu z księgi Daniela, który zacytowałeś:

Dan 12:
(1) W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.
to w Septuagincie Brentona brzmi on tak:

12:1 And at that time Michael the great prince shall stand up, that stands over the children of thy people: and there shall be a time of tribulation, such tribulation as has not been from the time that there was a nation on the earth until that time: at that time thy people shall be delivered, [even] every one that is written in the book.
co w tłumaczeniu Google daje:

12: 1 I w owym czasie powstanie Michał, książę wielki, który stoi nad dziećmi ludu twego, i nastanie czas ucisku, ucisku takiego, jakiego nie było od czasu, gdy naród na ziemi był do tego czasu: w tym czasie twój lud zostanie wyzwolony, [nawet] każdy, który jest zapisany w księdze.

Samo słowo „deliver” wg słownika google oznacza m.in.:

przekazać, wyrwać, uratować, oswobodzić, zbawić, odstawić, przywieźć.

zaś zwrot „be delivered” oznacza dosłownie „być dostarczonym”.

Czyli ten fragment może jedynie oznaczać, że w czasie wielkiego ucisku Niewiasta – Izrael dostąpi zbawienia, ale równie dobrze może ona w tym czasie zostać wyzwolona, przekazana, uratowana, lub zostać dostarczona (w domyśle: na pustynię) – w zależności od zastosowanego tłumaczenia.
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 27th Kwiecień 2018, 03:48
Wersety biblijne przeczą twojej teorii.

Rev 17:7  I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.
Rev 17:8  Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

Popełniasz jeden błąd. Uwolnienie Bestii z Otchłani nie oznacza otwarcia otchłani. Podobnie jak wypuszczenie kilku więźniów z więzienia nie oznacza otwarcia więzienia.

Zasadniczym problemem dla twojej teorii jest fakt ujeżdżania Bestii przez Nierządnicę.

To moim zdaniem musi nieco potrwać i moim zdaniem trwa do chwili obecnej. Bestia jest ujeżdżana przez Nierządnicę.

Najciekawszy jest werset 8. Powtórzę go.

I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

Owi mieszkańcy to najwyższe władze i elity nasienia węża. To ich imiona nie są zapisane w księdze żywota i oni wiedzą doskonale, że Bestia działa i jest kontrolowana przez Nierządnicę.

Właśnie Nierządnica ukrywa Bestię przed resztą ludzi, zwłaszcza przed Narodem Wybranym, który mógłby się takimi informacjami bardzo podbudować.

Tak ja rozumiem działanie Bestii pod kontrolą Nierządnicy.

Czasy przyszłe! Poniższe wersety wyjaśniają to bardzo dokładnie.

Jest to drugi etap Bestii.

Rev 13:1  I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.
Rev 13:2  A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.
Rev 13:3  A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.
Rev 13:4  I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

Zwróćmy uwagę na to, że w tym przypadku oficjalnego ukazania się Bestii będzie ona widziana przez CAŁĄ ZIEMIĘ.

Poprzednie wersety mówią nam o o nasieniu węża, które pracuje dla Bestii i tylko oni będą ją widzieć w pierwszej fazie jej działania.

Wersety te ukazują nam drugą fazę działania Bestii.

Bestia wychodzi z morza. To znaczy, że ujawnia się spod kontroli Nierządnicy i pokazuje się oficjalnie wszystkim na ziemi. Morze czy wody oznacza ludy, narody, języki. To właśnie jest początkiem czasów końca.

Następny werset to w pełni potwierdza.

Rev 13:5  I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Znaczy to pozwolenie dane Bestii przez Boga na ujawnienie się i przejęcie władzy na ziemi.

To jest drugi etap działalności Bestii - już nie z ukrycia ale w oficjalny sposób, nawet z pozwoleniem na urąganie Bogu.

W tym przypadku nie ma mowy o ujeżdżaniu Bestii przez Nierządnicę.

Nierządnica ma wyrok od Boga a Bestia ma polecenie publicznego wykonania tego wyroku.

Wiele wskazuje na to, że to się może w każdej chwili wydarzyć czyli możemy zobaczyć Bestię na własne oczy!

Obecny system szatana i jego NWO zaczyna na poważnie upadać a ataki USA na Bank Federalny (Watykan) oraz na watykańskie media są coraz bardziej zaciekłe.

Ale USA upada dosyć gwałtownie gospodarczo z powodu odrzucania USA dolara przez coraz większą ilość państw czyli podobnie jak Nierządnica tak i Babilon - obie siły chylą się na naszych oczach ku upadkowi.

Co jest ciekawe, istnieje mnóstwo poszlak o działalności Bestii na ziemi, jak Phil Schneider, zamordowany za ujawniane tego czy wiele innych osób, które uwolniły się od okultyzmu i oni na własne oczy widzieli i Lucyfera i Bestię na swoich masońskich zgromadzeniach podczas wielbienia Lucyfera i upadłych aniołów.

Bez takich doświadczeń nasienie węża nie byłoby żadnej przyczyny, aby oni w cokolwiek wierzyli. Są na to masy dowodów, ale większość ludzi jest bardzo sceptycznych i jeżeli nie pokazano w TV jakiegoś anioła, to znaczy że ich nie ma. Karen Hudes, znana finansistka mówiła otwarcie o tzw. capensis w podziemiach Watykanu, kontrolowanych przez Nierządnicę. Poszlak jest bardzo wiele i jest wielu naocznych świadków, którzy poznawszy Prawdę wyrzekli się szatana i upadłych i częściowo ujawniali i nadal ujawniają o nich prawdę.

Także elity muzyczne i aktorskie z Hollywood służą szatanowi i upadłym i śpiewają już oficjalnie o działności upadłych, jak Harry Styles.Nie musimy się ze wszystkim zgadzać, ale czytelnicy to sami ocenią.
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 27th Kwiecień 2018, 15:10
Henryk napisał:

Wersety biblijne przeczą twojej teorii.
Rev 17:7  I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.
Rev 17:8  Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.
Popełniasz jeden błąd. Uwolnienie Bestii z Otchłani nie oznacza otwarcia otchłani. Podobnie jak wypuszczenie kilku więźniów z więzienia nie oznacza otwarcia więzienia.

Henryku, jak na razie nie przedstawiłeś żadnych dowodów na to, że moje stwierdzenie, zgodnie z którym otchłań najprawdopodobniej nie jest jeszcze otwarta jest sprzeczne z powyższymi, czy jakimikolwiek innymi słowami Boga, dlatego ja tu nie widzę żadnej sprzeczności.

Poza tym wskazałem w moich postach na cztery istotne i jak dla mnie wynikające wprost ze słów Boga i Jego syna argumenty, które wyraźnie przemawiają na korzyść mojej hipotezy, a do których Ty się w żaden sposób nie odniosłeś i nie podałeś żadnych kontrargumentów, których nie mógłbym podważyć.

Bo moim skromnym zdaniem wszelkie poszlaki i skrawki informacji na temat działalności upadłych na ziemi, o których napisałeś w swoim poście wcale nie muszą świadczyć o tym, że na ziemi działa już Bestia uwolniona z otchłani.

Owszem one mogą o tym świadczyć, ale kiedy zechcesz wziąć pod uwagę podane przeze mnie inne czynniki, to logicznie patrząc wychodzi na to, że te poszlaki mogą równie dobrze świadczyć o działalności na ziemi tych upadłych, którzy do tej pory nie zostali tam zamknięci, a więc którzy żyją i przebywają na ziemi od czasów ich zejścia po potopie, a którzy już po uwolnieniu Bestii z otchłani przyłączą się albo do niej, albo do Fałszywego proroka.

Poza tym uważam, że powyższe wersety należy czytać łącznie z innymi, które mówią dokładnie o tym samym wydarzeniu, jak np.:

Ap 9 (BW):
(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani. (2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. (3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. (4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. (5) I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. (6) A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. (7) Z wyglądu szarańcze te podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby twarze ludzkie. (Cool A włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak u lwów. (9) Miały też pancerze niby pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak turkot wozów wojennych i wielu koni pędzących do boju. (10) Miały też ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy. (11) I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel).

A z tego wprost jak dla mnie wynika, że uwolnienie Bestii z otchłani (czyli szarańczy, a więc upadłych) jest równoznaczne z jej fizycznym otwarciem, a co moim zdaniem jeszcze nie miało miejsca.

Pan Isus powiedział, że mamy mówić, a więc i myśleć prosto i karmić się każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Myśląc prosto i czytając te słowa łącznie nie widzę jak na razie innej i sensownej możliwości jak ta, że otwarcie otchłani spowoduje wypuszczenie z niej Bestii, a więc że jedno oznacza drugie.

Dla mnie jest to możliwie najprostsze, a zarazem logiczne rozwiązanie.

Dlatego jak na razie pozostanę przy swojej interpretacji powyższych słów Boga.

Może błędnej, może nie, ale to się za jakiś czas na pewno wyjaśni bounce
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 29th Kwiecień 2018, 05:39
Nadal się z tym nie zgadzam, ale uważam, że masz prawo mieć inne zdanie!

Napisałeś....

Poza tym uważam, że powyższe wersety należy czytać łącznie z innymi, które mówią dokładnie o tym samym wydarzeniu, jak np.:

Ap 9 (BW):
(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani. (2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. (3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. (4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. (5) I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. (6) A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. (7) Z wyglądu szarańcze te podobne były do koni gotowych do boju, a na głowach ich coś jakby złote korony, a twarze ich jakby twarze ludzkie. (Cool A włosy miały jak włosy kobiece, a zęby ich były jak u lwów. (9) Miały też pancerze niby pancerze żelazne, a szum ich skrzydeł jak turkot wozów wojennych i wielu koni pędzących do boju. (10) Miały też ogony podobne do skorpionowych oraz żądła, a w ogonach ich moc wyrządzania ludziom szkody przez pięć miesięcy. (11) I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel).

A z tego wprost jak dla mnie wynika, że uwolnienie Bestii z otchłani (czyli szarańczy, a więc upadłych) jest równoznaczne z jej fizycznym otwarciem, a co moim zdaniem jeszcze nie miało miejsca.

Trudno to uznać na dowód wypuszczenia Bestii z Otchłani. Ani słowa o Bestii czy aniołach a mowa jest o szarańczy.

Bestii Objawienie nigdzie nie nazywa szarańczą. W moim zrozumieniu jest to wydarzenie, które nie ma związku z Bestią ponieważ żaden werset Bestii nie wskazuje.

Ale mam za to werset, który wpadł mi właśnie w oko, który także potwierdza obecność upadłych aniołów na ziemi a nawet obecność ich potomstwa, czyli nasienia węża.

Daniela 2:(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. (41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną. (BM)

Hmm... ten czerwony werset może sugerować walkę syjonistów przeciwko Trumpowi. Najwyraźniej upadli aniołowie są pod kontrolą Nierządnicy i zwalczają Trumpa i jego rządy.

Czyli pojawienie się Bestii musiało nastąpić po spisaniu Objawienia przez Jana i być może obejmuje czasy Rzymu, albo raczej dotyczy późniejszej wersji Rzymu czyli dzisiejszego USA - Babilonu Wielkiego.

To własnie tłumaczy obecność nasienia węża w naszych władzach. Bez obecności upadłych nie byłoby to możliwe i księga Daniela wyraźnie nam o nasieniu węża mówi.

Jak opisałem w poprzednim poście, mamy dwa etapy istnienia Bestii.

1. Po wyjściu z Otchłani - tej daty nie znamy dokładnie.
2. Po wyjściu z morza, czyli ukazaniu się z tłumów na widok publiczny.

Ta druga opcja jeszcze się nie wypełniła i najwyraźniej na nią czekamy.

I znalazłem pierwszego swego posta na temat 3.5 roku ucisku a nie 7 lat.

http://zbawienie.forumotion.com/t77-daniel-i-czas-czasu-i-polowy-czasu-a-plan-3-wojen-swiatowych

Było to -  30th Czerwiec 2015, bounce bounce bounce

Ten post ponownie otworzył mnie szerzej oczy, ponieważ już 3 lata temu mniej więcej poznałem te proroctwa 3.5 roku ucisku, ale nie mogłem dać sobie rady z małymi detalami. Basketball
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

on 30th Kwiecień 2018, 06:33
Istnieje jeszcze jedna seria dowodów na istnienie Bestii.

UFO, Roswell, obdukcje oraz podziemne bazy, głownie w USA i w Europie.

Materiałów jest olbrzymia ilość i nie ma sensu w tej chwili na ich cytowanie. Tego jest olbrzymia ilość. Są także badacze Biblii, którzy doszli wspólnie do prostego wniosku.

Nie ma żadnego UFO czy życia poza ziemią. Wszystkie spotkania z ludźmi, a była ich masa, potwierdzają istnienie demonów oraz upadłych aniołów.

Mamy wiec potwierdzenia prorocze (biblijne) oraz mnóstwo dowodów wielu badaczy, niektórych świeckich ale także takich, którzy po rozpoznaniu, kto przedstawia się za UFO uwierzyli w Boga i zaczęli Go wielbić.

Owszem, nikt z nas nie wie, którzy upadli aniołowie są razem z szatanem, czy oni to także Bestia, czy chodzi o odrębną grupę. W tych kwestiach zdania są z pewnością podzielone a powodem są nasze braki wiedzy, czy to biblijnej czy wiedzy o świecie.

Mamy olbrzymią ilość dowodów z wielu stron wskazujących na to, że królestwami ziemi rządzą upadłe anioły oraz szatan.

Wiemy także, że owe informacje są szczególnie zaciekle przed nami ukrywane, do tego stopnia, że usunięto z Biblii dwie księgi Henocha i kto wie, co jeszcze usunięto, abyśmy nie poznali prawdy o krętactwach szatana i jego kliki upadłych aniołów.

Ponieważ temat ten wyjaśnia nam motywy i cele zbrodniarzy tego świata, wyjaśnia nam istniejące nasienie węża oraz rezultaty rządów tych istot: szatana, upadłych aniołów, demonów i nasienia szatańskiego, nie można nad tym tematem przejść jak przez park, bez głębszego jego zbadania.


Sponsored content

Czasy końca - Page 7 Empty Re: Czasy końca

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach