Czy Bóg im wybaczy ich błędy oraz ignorancję Jego Prawa?