Apollo = bestia, czy na pewno?

Go down

Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by Lotion on 21st Grudzień 2017, 09:34

Bestia -Apollo ?

Od dłuższego czasu panuje zagorzała dyskusja na temat bestii, którą wielu z braci i sióstr utożsamia z Apollem.

Podstawowe pytanie brzmi czy rzeczywiście  Apollo/Abaddon jest bestią? Co więcej, czy słusznie Abaddon/Apollo zaliczany jest do grona tych złych ? Sprawdźmy.

O tajemniczym Apollo mamy wzmiankę tylko raz i owy fragment znajduje się w księdze Objawienia Jana:
(11) I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel) (księga Objawienia Jana 9).

Wydawać by się mogło, że nie ma więcej wzmianek w piśmie na temat Abaddona.

Ale czy na pewno ?  scratch

Nie znajdziemy ich jeśli skupimy się na imieniu, a to nie imię jest istotne, ale jego znaczenie.
Gdy spojrzymy na anioła z punktu widzenia, tego jakie jest jego zadanie, czyli niszczenie/niszczyciel okazuje się, że  kilkakrotnie pojawia się on w piśmie. Co więcej, okazuje się, że wcale nie stoi po stronie złego, lecz jest aniołem kary posłanym przez Boga.

Gdzie w takim razie się on pojawia ? Po raz pierwszy w Egipcie, gdy Bóg zsyłał plagi na Egipt, jedną z nich była śmierć pierworodnych, lecz Izraela ona nie dotknęła dlaczego:
(21) Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę, i zabijcie go na ofiarę paschalną. (22) Weźcie też wiązkę hyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomażcie nadproże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana, (23) gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios.
(księga Wyjścia 12).

Warunkiem przeżycia pierworodnych wśród domu Izraela było oznaczenie ich domów, tak by niszczyciel wiedział, że mieszkańcy owego domu należą do Boga.

Kolejny raz słyszymy o niszczycielu gdy Dawid dopuścił się grzechu i przeprowadził spis ludności Izraela. Wówczas Bóg dał Dawidowi możliwość wyboru kary, Dawid wybrał 3 dni nękania domu Izraela przez Boga i Jego anioła:
(13) Rzekł na to Dawid do Gada: Znalazłem się w strasznej rozterce! Niechbym już raczej wpadł w ręce Boga, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, a nie w ręce ludzi! (14) Zesłał tedy Bóg na Izraela zarazę tak wielką, że umarło w całym kraju siedemdziesiąt tysięcy ludzi. (15) Posłał też Bóg swego anioła, żeby zrównał z ziemią Jerozolimę. A kiedy ów anioł dokonywał dzieła zniszczenia na oczach Boga, wzruszył się Bóg na widok tego nieszczęścia. Powiedział tedy do anioła-niszczyciela: Dosyć, cofnij już twoją wyciągniętą rękę! Anioł Boga znajdował się wtedy w pobliżu klepiska Ornana Jebuzyty. (16) Podniósłszy oczy Dawid zobaczył anioła Boga, unoszącego się między ziemią a niebem, z obnażonym mieczem w ręku, wyciągniętym w stronę Jerozolimy. Na ten widok Dawid i wszyscy starsi ludu, przyodziani w wory pokutne, upadli na twarz. 
(Pierwsza księga kronik 21)

Trzeba mieć na uwadze, że nie za każdym razem gdy jest mowa o niszczycielu, to jest mowa o aniele, bowiem jest mnóstwo fragmentów, w których używane jest to słowo, ale odnosi się ono do ludzi czy narodów, jak np. Cyrus, Nabuchodonozor, Asyria czy Babilon:
(22) I tak jeszcze Pan mówi: Popatrz, oto nadciąga pewien lud z północy, lud potężny się zbliża aż od krańców ziemi. (23) Idą z łukami i mieczami ostrymi, straszni są i bez żadnej litości. Odgłosy ich kroków są jak szum fal morskich. Wszyscy dosiadają rumaków: uzbrojeni i do walki gotowi przeciwko tobie nadciągają, o Córo Syjonu! (24) Na wieść o tym wszystkim nam z bojaźni opadły ręce, i ogarnęło nas wszystkich wielkie przerażenie i drżenie, jak rodzącą niewiastę. (25) Tylko nie wychodźcie na pola i nie pokazujcie się na drogach, bo wróg zaraz po miecz sięgnie i ogarnie was jeszcze większa trwoga. (26) Córko, ludu mój, przyodziej się w szaty pokutne i kajaj się w popiele! Niech cię napełni smutek, jak po jedynym synu, i gorzkie narzekanie, że już nadchodzi niszczyciel. 
(Jeremiasza 6).


Jednak to wcale nie oznacza, że anioły nie uczestniczyły w walce, wszystkie wojenne zwycięstwa i porażki domu Izraela to zasługa Boga i Jego aniołów:
(11) Rzecz ta oburzała króla aramejskiego, zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich: Czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? (12) Wtedy jeden z jego dostojników rzekł: Nikt, panie mój, królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. (13) On odpowiedział: Idźcie, a wybadajcie, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi i każę go pojmać. I doniesiono mu: Oto jest on w Dotanie. (14) Wtedy wyprawił tam konnicę i wozy wojenne, i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. (15) A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: Biada, panie mój! Jak postąpimy? (16) A on odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. (17) Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. 
(Druga Księga Królewska 6)

Istotną kwestią w ocenieniu kim jest Abaddon/ Niszczyciel jest również inny fragment z Objawienia Jana, który mówi o tym jakie rozkazy dostaje szarańcza, na której czele stoi Anioł Niszczyciel:
(3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. (4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. 
(księga Objawienia Jana 9:3-4).

Jak to się ma do bestii, która przecież pozwolono walczyć ze świętymi i zwyciężać ich ?

Odpowiedź jest prosta Niszczyciel to nie bestia.  Exclamation

Przyjrzyjmy się fragmentowi wcześniejszemu o Egipcie, Izrael nie został dotknięty śmiercią, bo ich domy były oznaczone, miały nie jako pieczęć: Sługa Boga. Również w innym fragmencie jest dokładnie ta sama sytuacja:
(3) A chwała Boga izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała, w stronę progu przybytku. Potem zawołał na męża odzianego w lnianą szatę, który miał przybory do pisania u swojego boku, (4) i rzekł Pan do niego: Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu, i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim! (5) A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem: Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka, i nie litujcie się! (6) Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie! A rozpocznijcie od mojej świątyni! I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. 
(księga Ezechiela 9).

Co ciekawe wydaje mi się, że założenie iż najpierw następuje 7 trąb, a następnie 7 czasz gniewu Bożego, nie koniecznie jest słuszne. Dlaczego? Ponieważ przyglądając się zarówno trąbom jak i czaszom zaobserwować można istotny szczegół. Jaki ? Trąby i czasze się ze sobą pokrywają, a dosłownie uzupełniają.

Jako to działa?

Po dźwięku każdej z kolejnych trąb na ziemie zostaje wylana odpowiadająca danej trąbie czasza. I zestawiając je ze sobą wynik jest taki, że trąby zaczną brzmieć w niedługim czasie po objęciu władzy przez bestie, a same trąby i czasze, to kara od Boga(Gniew Boży), na grzeszną ziemie i jej mieszkańców , którzy opowiedzieli się po stronie bestii i przyjęli jej znamię. Jak to się ma do szarańczy i Abaddona, którzy  pojawia się na dźwięk piątej trąby:
1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani. (2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. (3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. (4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. (5) I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. (6) A w owe dni będą ludzie szukać śmierci, lecz jej nie znajdą, i będą chcieli umrzeć, ale śmierć omijać ich będzie. 

Dwie istotne rzeczy: od dymu ze studni zaćmiło się słońce i ludzie cierpią dotkliwy ból. A teraz sprawdźmy, co mówi piąta czasza:
(10) A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia; i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje języki. (11) I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie upamiętali się w swoich uczynkach. 

Absolutnie wszystkie trąby i czasze, to kary od Boga, a ich wykonawcami są aniołowie Boży.
To aniołowie Boga pieczętowali wybranych z domu Izraela, ale także to do aniołów Bożych był kierowany  zakaz zabijania opieczętowanych.

Abaddon/Niszczyciel i  jego szarańcza jest karą od Boga dla grzeszników, dlatego sprawiedliwi są pomijani.  

Niszczyciel podobnie jak i inne anioły Boże ma przypisane określone zadania tak jak anioły zjawisk atmosferycznych. Jego zadaniem jest nieść spustoszenie, zagładę, cierpienie i śmierć, jestem aniołem otchłani i podobnie jak aniołowie wód, źródeł metali i innych przebywa pod ziemią.

Grecki bożek Apollo to jedynie kopia, która ma za zadanie wprowadzić w błąd. W opisie Apolla można zauważyć wiele sprzeczności, zarówno jest dobry jak i zły, uchodzi za wzór piękności. Opis greckiego bożka jest chaotyczny, bo ma wiele sprzecznych cech i atrybutów, jakby właśnie było to dodawane z czasem. „Uważany za boga piękna, światła, życia, śmierci, zarazy, muzyki, wróżb, prawdy, prawa, porządku, patrona sztuki i poezji, przewodnika muz (Ἀπόλλων Μουσηγέτης Apóllōn Mousēgétēs), natchnienia, lecznictwa i uzdrawiania, łucznictwa, kawalerów, wieszczek. Zatem prawdopodobnie był jednym z upadłych aniołów, który dla zwiedzenia ma się podszywać pod Boskiego Niszczyciela  affraid


Oczywiście jak zawsze, to tylko przemyślenia, które nie koniecznie muszą być słuszne.   Smile


Z Bogiem
avatar
Lotion

Liczba postów : 200
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by Odrodzony on 21st Grudzień 2017, 10:58

Lotion napisał:

Istotną kwestią w ocenieniu kim jest Abaddon/ Niszczyciel jest również inny fragment z Objawienia Jana, który mówi o tym jakie rozkazy dostaje szarańcza, na której czele stoi Anioł Niszczyciel:
(3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. (4) I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach.
(księga Objawienia Jana 9:3-4).
Jak to się ma do bestii, która przecież pozwolono walczyć ze świętymi i zwyciężać ich ?

Odpowiedź jest prosta Niszczyciel to nie bestiaExclamation .  

Ja z kolei myślę sobie, że równie dobrze odpowiedź na powyższe pytanie może być zupełnie inna.

A wynika to z tego, że jak dla mnie pojęcie świętych obejmuje nie tylko 144.000 wybrańców, ale także i tych, którzy np. już podczas wielkiego ucisku oddadzą swoje życie doczesne w ręce Bestii, aby tylko móc pozostać wiernym Panu Isusowi i Jego przykazaniom.  

Dlatego przy takim założeniu Bestia z otchłani w postaci upadłego anioła - Apolla (inaczej: Abaddona tj. Niszczyciela) najpierw za pomocą szarańczy będzie mogła wyrządzać szkodę wszystkim ludziom, oprócz tych, którzy będą już wówczas opieczętowani, czyli moim zdaniem chodzić tu może wyłącznie o grono 144.000 wybrańców, którzy stanowią jedynie część całej grupy świętych.

Potem natomiast – czyli już po porwaniu 144.000 wybrańców do nieba oraz już po rozpoczęciu ucieczki na pustynię przez Niewiastę – Izrael, a tym samym już po rozpoczęciu wielkiego ucisku - zadaniem tejże Bestii w postaci Apolla – Niszczyciela będzie wytracanie pozostałych świętych, którzy nie będą w tym czasie przebywali na pustyni wraz z Izraelitami.

Czyli przy takim założeniu Bestii w postaci Apollo najpierw nie będzie wolno choćby skrzywdzić któregokolwiek ze 144.000 wybrańców, którzy stanowią jedynie część z całej grupy świętych, zaś potem już (tj. w czasie wielkiego ucisku) innych ludzi spośród całej grupy świętych będzie jej wolno nawet zabijać.

Ale to tylko takie moje przemyślenia.

Odrodzony

Liczba postów : 322
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by thewordwatcher on 21st Grudzień 2017, 15:34

Przeczytałem obie opinie i bardziej mnie pasuje opinia czy hipoteza Lotiona.

W sumie to nie mogę zrozumieć, w jaki sposób osoba - Lotion, o takiej wiedzy ma obawy, że ją ukamienujemy.

Są to bardzo ciekawe spostrzeżenia i warto je wiedzieć. Czy one są pewne? Tego nikt z na nie wie, ale wiedząc to, co zostało napisane jest lepiej, niż tego nie wiedzieć.

Kiedyś te informacje same się ułożą i wszystko zrozumiemy.

Jeżeli tak masz pisać Lotion, to pisz więcej!!! bounce bounce bounce

Im więcej hipotez i śladów, tym lepiej dla nas i dla tych, którzy nas czytają.
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2938
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by Cyryl on 21st Grudzień 2017, 20:38

Jest coś na rzeczy. Zobaczmy kim jest Apollon z Apokalipsy:

Ap 9 napisał:
(11) I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel).

Otóż Apollyon jest nazwany aniołem otchłani a nie aniołem z otchłani.

A to jest bardzo istotne. Dlaczego???

Ponieważ sformowanie anioł otchłani sugeruje nam, że ten anioł pełni funkcje strażnika więzienia jakim jest otchłań, czy te istoty posiadającej od Boga władzę nad otchłanią - mający moc jej zamykania i otwierania.

Gdyby Apollyon był zamknięty z otchłani to by było sformowanie "anioł z otchłani".

Jak ważna to jest różnica pokaże wam na przykładzie.

Czym się różni Pan Krakowa od Pana z Krakowa???

Pierwszy jasno mówi, że jest władcą Krakowa a drugi jasno mówi, że jest mieszkańcem Krakowa.

Tak samo anioł otchłani oznacza po prostu komendanta więzienia którą jest otchłań.

Cyryl

Liczba postów : 1215
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by Liksar on 21st Grudzień 2017, 21:15

I ma to sens , przywódca upadłych z otchłani najprawdopodobniej jest :

Henocha :

Te są imiona ich przywódców:Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael(...), Turiel, Jomiel, Araziel.
8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi.
avatar
Liksar

Liczba postów : 1262
Join date : 03/12/2015
Age : 22
Skąd : Białystok

https://liksar.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by Obserwator on 21st Grudzień 2017, 21:35

W sumie to nikt nie twierdzi na 100%, że bestia to Apollo, ponieważ na bestie z morza i otchłani składa się wielu upadłych, a nie tylko ten jeden, o domniemanym imieniu Apollo.

Błąd może faktycznie polegać na tym, że utożsamialiśmy anioła otchłani z kimś z upadłych tam uwięzionych, a nikt nie pomyślał, że król otchłani to może być anioł Boży.

Możliwe, że to z powodu imienia, które jak wiemy z historii, nosił jeden z mitologicznych bogów, co automatycznie kojarzy się z upadłymi.

Trzeba by porównać tłumaczenia w Septuagincie i sprawdzić, o co chodzi.

Sprawdzić, czy jakikolwiek anioł był tytuowany królem czegokolwiek?

Wiemy też, że otchłań ma być otworzona przez gwiazdę spadająca z nieba, mającą klucz do otchłani, tak więc król sam się z niej nie wypuści, co znaczy, że może być on zniewolony.

Objawienie 9

(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.

(2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.

(3) A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc jaką jest moc skorpionów na ziemi.
(...)
(11) I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel).

Jest kilka kwestii, które rodzą pytania, ale pewne jest, że bestia z otchłani nie nosi imienia Apollo, a co najwyżej, jeśli już, to jeden z upadłych tam zamkniętych (wg mnie to ten, który dał początek potędze Grecji).

No chyba, że to imię w ogóle nie ma nic wspólnego z upadłymi, ale wtedy należało by dojść do wyjaśnienia, skąd się wzięło imię Apollo, czemu istnieje w mitologii jako imię bóstwa (fałszywego), czemu nosi je król i czy przypadkiem nie ma wajchy w tłumaczeniu??

Obserwator

Liczba postów : 1297
Join date : 18/03/2015

http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by thewordwatcher on 22nd Grudzień 2017, 01:07

Mnie to wygląda na dwa odrębne epizody.

I otwarła studnię otchłani

Wygląda to, jak wyrok Boga na części mieszkańców ziemi pod wodzą Niszczyciela.

Być może Niszczyciel to rzeczywiście anioł posłuszny Bogu i wykonujący Jego wyrok. Może zbieżność Apolla z Apollyonem jest przypadkowa?
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2938
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by Obserwator on 22nd Grudzień 2017, 08:29

Po dłuższym przemyśleniu tematu, rzeczywiście nasuwa mi się wniosek, że ów anioł - niszczyciel, jako anioł otchłani może być aniołem Bożym, majacym do wykonania określony wyrok Boga.

Rzeczywiście świadczy temu porównanie Lotiona do anioła zesłanego do Egiptu, jak i tego, który egzekwował karę na Dawidzie. Tak jak Lotion napisał, musi być anioł odpowiedzialny za nadzór nad otchłanią i tym co pod ziemią.

Tak więc Niszczyciel jest jednym z aniołów wykonującym kary gniewu Bożego, tak jak w przypadku aniołów trąbiących na trąbach i wylewających czase gniewu Boga na ziemię.

Odrodzony w jednym z wątków pisał o też o tym, że najprawdopodobniej trąby anielskie i wylewanie czaszy gniewu  oraz rzucanie plag idzie ze sobą w parze, a trąby są jakby sygnałem do kolejnych czasz.

Ciekawi mnie też zatem, czy otwarcie otchłani i wypuszczenie szarńczy jest powiązane ogólnie z wypuszczeniem upadłych, tj, bestii z otchłani??

Obserwator

Liczba postów : 1297
Join date : 18/03/2015

http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by Bushi on 22nd Grudzień 2017, 09:58

Jest jeszcze jedna możliwość, apollon, ( niszczyciel ) ma dwa znaczenia.

Pierwsze typowo militarne funkcyjne, Bóg ma swoją armię więc prawdopodobnie posiada specjalne anioły do wykonywania uderzeń.

Ale również tym mianem można opisać kogoś po drugiej stronie barykady, kogoś kto kiedyś pełnił taką funkcję, lecz zmienił stronę. Skoro Apollo grecki to postać ziemska, ale nazwana ku czci kogoś, którego z istnienia dawni grecy doskonale zdawali sobie sprawę. Być może dawniej takie anioły Boże ( niszczyciele ) częściej nawiedzały królestwa.

Więc mamy tutaj apolla typowo mianowanego tylko z nazwy człowieka, Aleksander Wielki dla przykładu, czy jego pierwowzór Apollon z mitów, to może być pradawny Ninus czy biblijny Nemrod. Wszyscy oni zasługiwali na nazwę apollo właśnie z ich głównych atrybutów, czyli zdobywania, i niszczenia. Jednak pierwowzorem tych Apollonów jest anioł Boży gdzieś tam w niebie.

Mozliwe że było ich więcej, nie mamy pewności że taki anioł nie zmienił stron przed potopem i teraz siedzi z innymi w otchłani. Więc jeśli siedzi z nimi to jest z nich najsilniejszy a najsilniejszy zawsze zostaje szefem/bossem.

Więc mamy dwie opcje:

- Apollon Król Otchłani wychodzący z szarańczą to anioł Boga !
- apollon wychodzący z otchłani z szarańczą to jeden z upadłych aniołów, pierwotnie stworzony jako Niszczyciel ( Abadon)

Jeśli ta druga opcja jest prawidłowa, to znaczy że bożym niszczycielem jest obecnie kto inny, i mamy dwóch na scenie, o którym mówi Objawienie w konkretnych momentach , czy prorocy ciężko określić!
avatar
Bushi

Liczba postów : 499
Join date : 21/03/2015

http://arkabushiego.blox.pl/html

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by Lotion on 22nd Grudzień 2017, 11:46

Obserwator napisał:Ciekawi mnie też zatem, czy otwarcie otchłani i wypuszczenie szarńczy jest powiązane ogólnie z wypuszczeniem upadłych, tj, bestii z otchłani??

Wydaje mi się, że otwarcie studni otchłani nie oznacza, że z automatu wszyscy, którzy się w niej znajdują, mogą z niej wyjść.

Poza tym, wiemy z księgi Henocha, że upadli byli wrzucani nie wszyscy do jednego wora, ale byli separowani od siebie np.
Azazel związany na pustyni, siedmiu aniołów w jakiejś dolinie ognia,
kolejnych kilku pod wzgórzami,
jeszcze inna grupa na pustyniach,
czterech aniołów związanych jest nad rzeką Eufrat.

Jeśli przyjmujemy, że otchłań to więzienie upadłych, to jak każde więzienie ma ono również swoje cele, w których przebywają aniołowie. Otwarcie studni otchłani może oznaczać, że zostaje otwarta jej jakaś część, cele nadal pozostają zamknięte.

Poza tym, trzeba sobie zadać pytanie, czy za każdym razem, gdy do otchłani był wrzucany jakiś upadły (znaczy otchłań była otwierana?),  to czy towarzyszyły temu takie efekty, jak przy wyjściu szarańczy?( dym, który zaćmił słońce i powietrze). A może upadli są wrzucani innymi drogami/wejściami, a wyjście jest tylko główną bramą.  scratch

Być może to szarańcza jest zamknięta, w jakiejś części otchłani (bo ma wyjść w określonym roku, dniu i godzinie), a kontrole/władze  nad nią ma sprawować dozorca całej otchłani czyli Niszczyciel.
avatar
Lotion

Liczba postów : 200
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by Odrodzony on 22nd Grudzień 2017, 14:54

Argumenty, które podał Lotion są bardzo ciekawe.


Dlatego biorąc je pod uwagę wydaje mi się, że mamy teraz dwie zasadnicze możliwości (hipotezy):


1) jest anioł, który ma klucz do studni otchłani.

Zaś jak wiemy Bestia ma pochodzić z otchłani.

Anioł ten o nieznanym nam imieniu uwalnia króla – anioła otchłani Apolla (Abaddona tj. Niszczyciela), który wcześniej był posłusznym Bogu aniołem zniszczenia, a potem uległ szatanowi, za co trafił do otchłani, gdzie został jej królem.

Anioł ten uwalnia też szarańczę i jakąś część upadłych tam zamkniętych.

Ale to Apollo, a nie ten anioł, ma odtąd władzę karać grzeszników w imieniu Boga szarańczą przez 5 m-cy.

Potem już - jako Bestia z otchłani - ma on władzę wykonać wyrok Boga na Babilonie i Nierządnicy, a jednocześnie ma on władzę zabijania tych spośród wszystkich świętych Boga, którzy nie będą w czasie wielkiego ucisku na pustyni.

Zatem Abaddon staje się tą Bestią z otchłani.

Następnie nieznany nam z imienia anioł Pański wrzuca Apolla (Bestię) wraz z Fałszywym prorokiem do jeziora siarki i ognia (Ap 19:20).

Potem zaś jakiś inny anioł (albo i ten sam, który wcześniej wrzucił Bestię i proroka do jeziora siarki i ognia), którego w tym układzie imienia nie znamy, a który wcześniej otworzył otchłań, teraz zamknął w niej Smoka (Ap 20:1-3).


2) jest anioł, który ma klucz do studni otchłani.

Bestia zaś ma być Bestią z otchłani.

Anioł ten – z racji tego, że to on ma klucz do otchłani - jest jej królem, a więc jest aniołem otchłani (a nie aniołem z otchłani).

I ten anioł, który ma klucz do studni otchłani, ma na imię Apollo (Abaddon tj. Niszczyciel).

Abaddon wypuszcza więc z otchłani szarańczę, za pomocą której karze on grzeszników przez 5 m-cy, a także wypuszcza on pewną cześć upadłych, gdzie jeden z nich – pewnie jakiś ich przywódca - staje się Bestią (moim zdaniem ten upadły przyjdzie pod imieniem Jezus, a potem zmieni je sobie na imię Chrystus, czyli Mesjasz).

Ta Bestia w postaci jakiegoś upadłego anioła uwolnionego z otchłani będzie miała władzę wykonać wyrok Boga na Babilonie i Nierządnicy, a jednocześnie będzie miała ona władzę zabijania tych spośród wszystkich świętych Boga, którzy nie będą w czasie wielkiego ucisku na pustyni.

Abaddon zatem nadal jest aniołem Pańskim mającym za zadanie niszczyć (karać) grzeszników.

A więc Abaddon nie jest Bestią z otchłani.

Następnie nieznany nam z imienia anioł wrzuca Apolla (Bestię) wraz z Fałszywym prorokiem do jeziora siarki i ognia (być może tym aniołem, który tego dokonuje jest właśnie Abaddon).

Potem zaś już Abaddon, który wcześniej otworzył czeluść i panował nad szarańczą, teraz zamknął w niej Smoka.Z tego też jak dla mnie wynika, że niezależenie od tego, która z tych hipotez okaże się bliższa prawdy (a może i żadna z nich?), to jedna rzecz wydaje mi się na tym tle w zasadzie jasna, a która wynika z poniższych fragmentów Objawienia Jana:

Ap 19:
(19) I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. (20) I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką.

Ap 20:
(1) Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. (2) I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.

(7) A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony. (Cool I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. (9) Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. (10) A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.
A mianowicie:

Z powyższych słów jak dla mnie wynika, że najpierw Bestia oraz jej Fałszywy prorok zostaną pochwyceni i wrzuceni żywcem do otworzonego na ziemi jeziora siarki i ognia, a dopiero po tym wydarzeniu Smok zostanie zamknięty w otchłani przez anioła mającego do niej klucz.

A skoro Bestia ma być wrzucona do jeziora siarki i ognia, z którego nie ma już powrotu, to nie może ona być tym samym aniołem, który potem zamknie Smoka w otchłani.


Czyli anioł mający klucz do otchłani nie może być Bestią z otchłani.


Zatem jeżeli Adaddon to jest imię anioła Pańskiego mającego klucz do otchłani, to Bestią z otchłani (tym ósmym władcą z siedmiu) będzie jakiś upadły anioł o innym imieniu niż Abaddon.

A jeżeli Adaddon to Bestia z otchłani, to wtedy anioł mający klucz do otchłani nie będzie miał na imię Abaddon, tylko będzie miał jakiś nieznane nam imię.

Tak to rozumiem na chwilę obecną.

Odrodzony

Liczba postów : 322
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by thewordwatcher on 22nd Grudzień 2017, 15:15

Wydaje mnie się, że Otchłań a Zwierzę czy też Bestia niewiele mają ze sobą wspólnego.

Rev 13:1 I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.
Rev 13:2  A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.
Rev 13:3  A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.
Rev 13:4  I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?
Rev 13:5  I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Morza czy wody to masy ludzkie, według proroctw. Z tego wynika, że z mas ludzkich ujawni się światu Bestia, która do chwili obecnej jest światu nie znana, ale już jest znana Watykanowi który ujarzmia Bestię i na niej jeździ.

Rev 17:3  I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

Z tego wynika, że Watykan czyli Nierządnica kontroluje Bestię i to Nierządnica jej dyktuje, co Bestia ma robić.

Kiedyś pisałem o tym i ponownie te wersety mnie nieco podminowały.

Jedna kobieta z bankowej elity twierdziła, że w Watykanie mieszkają capensis czyli długogłowi UFO czy też aniołowie, kontrolowani przez Watykan.

Rev 17:8  Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

Najwyraźniej zwierze to miało wyjść z Otchłani po napisaniu Apokalipsy przez Jana i działać na zlecenia Watykanu. Dopiero pod koniec czasów miało być ono ujawnione, i Watykan straciłby na nim władzę. Te pierwsze wersety mówią o pojawieniu się Bestii publicznie ale ona już od stuleci wyszła z otchłani ale była ukrywana przed światem.

Mieszkańcy ziemi, czyli nasienie węża zdumieją się, bo oni o Bestii wiedzą od dawna.

Rev 13:4  I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?
Rev 13:5  I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

Mnie to wygląda na uwolnioną od wpływów Watykanu Bestię, która ukaże na samym początku 42 miesięcy, czyli czasu, czasów i połowy czasu. 3.5 roku.

W tym samym czasie będzie uprowadzona Niewiasta z 12 rozdziału, czyli Słowianie i będzie już po porwaniu.

W tym samym momencie ukaże się na ziemi 2 świadków, którzy będą działać podczas rządów Bestii i zostaną przez Bestię zamordowani przed samym końcem tych 3.5 roku.

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że Nierządnica ujeżdża Bestię, która wyszła już znacznie wcześniej z otchłani. Jeżeli Bestia jest ujeżdżana przez Watykan, to syjoniści i Iluminaci, cała elita i Deep State o tym doskonale wiedzą. Natrafiałem kilkakrotnie na skrawki informacji świadczących o tym, że nawet w ONZ najwyższe figury są tytułowane aniołami.

Dotarłem także do informacji, że wszelkie wieści o Bestii są największą tajemnicą na świecie i za jakiekolwiek przecieki jest jeden wyrok - śmierć.


Jakoś to tak się mnie w tej chwili ułożyło i posty wstawiane w tym temacie sporo mnie pomogły.

W tym kontekście wydaje mnie się, że nie możemy łączyć Bestii z szarańczą z Otchłani.

Inna rzecz, to nagły rozkwit technologii, która niedwuznacznie pochodzi od upadłych aniołów i najwięcej zaczęło się robić od końca XVII wieku, czyli przed planem III Wojen w 1871.

Od śmierci Chrystusa niemal nie było żadnej technologii, Dopiero w XVII-XVIII wieku zaczął się rozwijać świat przemysłowy na większą skalę.

......................................................................................

Przed chwilą mnie przysłano!!!

Wigilia radnych w Zielonej Górze.
Radni z Zielonej Góry zebrali się na opłatku, by złożyć sobie życzenia świąteczne. Byłoby to zwykłe spotkanie, gdyby nie obecność radnej PiS Eleonory Szymkowiak, która przybyła na opłatek w prawdziwie anielskiej kreacji.


Przypadek? Oceńcie sami....
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2938
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by efraimita on 22nd Grudzień 2017, 16:46

Ja zauważam jeszcze inny zastanawiający mnie fakt. Bardzo prawdopodobne jest to, co pisze Lotion, że Abaddon to może być anioł kary Bożej zamknięty i panujący nad otchłanią, ale zastanawia mnie jak jest z samym otwarciem otchłani. Z opisu w Objawieniu Jana wygląda jakby to jeden ze zbuntowanych i wyrzuconych z nieba aniołów otworzył otchłań.

Ap 9
(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.

(2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.

Wygląda to jakby anioł który otworzył otchłań został wyrzucony z nieba (spadł na ziemię).

Jest też znamienne, że szarańcza na czele z królem otchłani nikogo nie ma zabić, ale tylko dręczyć, natomiast do wytracenia trzeciej części ludzkości zostaną uwolnieni czterej aniołowie znad rzeki Eufrat.
Więc tym bardziej owy niszczyciel nie wygląda na złego anioła, i ma za zadanie dręczyć tylko ludzi bez pieczęci. Nawet szkody ziemi i roślinom nie wyrządza, tylko ich dręczy, natomiast od armii czterech aniołów wypuszczonych znad rzeki zginie trzecia część ludzkości.
avatar
efraimita

Liczba postów : 286
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by thewordwatcher on 23rd Grudzień 2017, 01:30

Dorzucę kilka wersetów do swojego posta.

Daniela 2:(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.

(41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną.

(42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.

(43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną.

(44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

Te wersety w pełni popierają teorię, że Bestia, czyli upadli aniołowie będą żyli pośród ludzi i pogrubiony werset to w pełni potwierdza.

Najbardziej mordercze królestwo świata, które kruszy wszystko za pomocą bomb i rakiet to USA/Anglia/NATO pod rozkazami Watykanu.

To także zaświadcza o tym, że upadli z ramienia szatana sprawują rzeczywiste rządy nad ziemią. To oni najprawdopodobniej to rzeczywiści Iluminaci.

Zwróćmy także uwagę na to, że te wszystkie sprawy dotyczą okultyzmu czyli... UKRYTEJ WIEDZY.

Tak naprawdę jest to jedyna ukryta wiedza, o której niewiele wiemy. Wiedza o upadłych aniołach.

Książki okultystyczne są powszechnie dostępne, jest 'biblia' szatana i wiele dzieł znanych masonów. To nie jest okultyzm, ponieważ nie jest on ukryty i wystarczy poszukać na Internecie czy w bibliotekach, a to wszystko nie jest ukryte. Jest Księga Zmarłych (egipska) i wiele innych dzieł.

Zwróćmy uwagę na to, że praktycznie możemy wiedzieć niemal wszystko, co oni wiedzą, ale o upadłych aniołach mówi praktycznie tylko i wyłącznie Biblia, głównie w księdze Henocha. Dlatego ją usunięto.

Dołączmy do tego wszystkiego znane nam piosenki jak Harry Styles czy Pink o upadłych aniołach i już wiemy, że jesteśmy na właściwym tropie.Bestia istnieje od dłuższego czasu i jest jak na razie kontrolowana przez szatana oraz przez Watykan. A to może się w każdej chwili zmienić.

I szatan i Bestia doskonale są zorientowani co dzieje się w niebie i wyraźnie przyspieszają swoje plany.


Ostatnio zmieniony przez thewordwatcher dnia 23rd Grudzień 2017, 16:20, w całości zmieniany 1 raz
avatar
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 2938
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by Lotion on 23rd Grudzień 2017, 16:04

efraimita napisał:...Z opisu w Objawieniu Jana wygląda jakby to jeden ze zbuntowanych i wyrzuconych z nieba aniołów otworzył otchłań.

W przypadku anioła otwierającego otchłań, z tego fragmentu:
(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.
(2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.
Objawienie 9

Wszystko zależy od tego, z jakiego założenia wychodzimy, bo jeśli przyjmiemy, że trąby i czasze występują jednym ciągiem po sobie tzn. najpierw 7 trąb, a potem 7 czasz, to faktycznie możemy podejrzewać, że anioł otwierający otchłań jest upadłym. Ale wtedy też nasuwa się pytanie, co mu dało otwarcie otchłani ?
Skoro na ziemie wychodzi kara na bezbożnych, a nie wsparcie dla szatana, czy bestii.

Z kolei jeśli przyjmiemy, że każda z trąb jest zapowiedzią kolejnej czaszy, a razem stanowią karę od Boga na królestwo bestii i jej zwolenników, to wówczas anioł nie może być upadłym. Dlaczego?
Bo szatan przekazał swój tron, władzę i moc bestii, po tym jak został wyrzucony z nieba on i jego aniołowie, więc w niebie nie ma już żadnego nieposłusznego anioła. Poza tym, wiemy kto posiada klucze od otchłani:

(17) Ujrzawszy Go upadłem Mu jak martwy do stóp, a On położył na mnie swą prawą rękę i powiedział: Nie bój się! Ja jestem Pierwszy i Ostatni. (18) Jestem żywy. Byłem już umarły, ale znów żyję [teraz już] na wieki wieków. Mam również klucze do królestwa śmierci i otchłani.
Objawienie 1:

Wiemy również, jak sprawa wygląda w przypadku kluczy domu Dawida:


(7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. (8 Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.
Objawienie 3

Patrząc na to, w ten sposób jest mało prawdopodobne by anioł,który otrzymał klucz był upadłym, jest raczej sługą Bożym, któremu powierzono zadanie otwarcia studni otchłani.

Wiem, że słowa spadła gwiazda  kojarzą się z upadłym aniołem, ale to nie oznacza, że na pewno nim jest. Sprawdźmy chociażby ten fragment:

(12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. (13) I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; (14) i niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. 
Objawienie 6

Oraz ten :

(1) Zbliżcie się, narody, aby słuchać, i wy, ludy, słuchajcie uważnie! Niech słucha ziemia i to, co ją napełnia, okrąg ziemi i wszystko, co z niej wyrasta! (2) Gdyż rozgniewał się Pan na wszystkie narody, jest oburzony na całe ich wojsko, obłożył je klątwą, przeznaczył je na rzeź. (3) Ich zabici nie będą pochowani, a z trupów będzie się unosił smród; góry rozmiękną od ich krwi. (4) I wszystkie pagórki rozpłyną się. Niebiosa zwiną się jak zwój księgi i wszystkie ich zastępy opadną, jak opada liść z krzewu winnego i jak opada zwiędły liść z drzewa figowego.(5) Gdyż mój miecz zwisa z nieba, oto spada na Edom i na lud obłożony przeze mnie klątwą. (6) Miecz Pana ocieka krwią, pokryty jest tłuszczem, krwią jagniąt i kozłów, tłuszczem nerek baranów, gdyż krwawą ofiarę urządza Pan w Bosra, wielką rzeź w ziemi edomskiej. (7) I padną wraz z nimi bawoły i cielce z tucznymi wołami; ich ziemia będzie przesiąknięta krwią, a ich proch przesycony tłuszczem. 
Izajasza 34

Mowa o zastępach Boga, które spadną na ziemie, by nieść zagładę grzesznikom,  nadszedł czas żniw.

Jak zawsze powtarzam, to tylko przemyślenia, dlatego każdą z możliwości biorę pod uwagę, a pewność będziemy mieć, gdy wszystko zacznie się wypełniać.
avatar
Lotion

Liczba postów : 200
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by Odrodzony on 27th Grudzień 2017, 11:44

Ostatnio znalazłem bardzo ciekawy fragment w księdze Amosa:

Am 3:
(7) Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom.

I tak samo jest w Septuagincie Brentona:

Am
3:7 For the Lord God will do nothing, without revealing instruction to his servants the prophets.

Czyli Pan Bóg przez proroka Amosa powiedział, że nie zrobi niczego, czego by już wcześniej nie zapowiedział przez swoich proroków.

Zatem ten fragment słowa Bożego jest niezwykle ciekawy, bo jak dla mnie wynika z niego wprost, że Pan Bóg poprzez swoich dotychczasowych proroków zapowiedział nam wszystko, co zamierza uczynić, a co my powinniśmy wiedzieć i prosząc Boga o mądrość zrozumieć.

Czyli w słowie Bożym mamy już w tej chwili podaną całą dostępną nam wiedzę, także tę o najbliższych planach Boga. I cześć z tej całej wiedzy, którą Bóg przekazał już poprzez swoich dotychczasowych proroków, na apostole Janie jak na razie kończąc, Pan Bóg i Pan Isus już nam objawili i cały czas powoli objawiają nam nowe jej fragmenty.

Z tego też płynie wniosek, że do czasu sądu na pustyni albo do czasu pojawienia się dwóch świadków nie poznamy żadnych dalszych, nowych zaplanowanych przez Boga działań niż te, które już nam do tej pory zapowiedział.

A więc z czego w takim razie będzie wynikało nasze zaskoczenie przyszłymi wydarzeniami?

Jestem przekonany, że nasze zaskoczenie nie będzie wynikało z tego, że Bóg zrobi coś, o czym nam do tej pory nie powiedział (bo dotychczas zapowiedział nam już wszystko, czego mamy się dowiedzieć, jednak nie wszystko jeszcze pozwolił nam z tego zrozumieć), ale będzie ono wynikało z tego, że proroctwa, które zawierają wszystkie dotychczasowe plany Boga względem ludzkości, pozostaną nawet dla nas nie w pełni zrozumiałe aż do momentu ich wypełnienia.

Dodatkowo Pan Isus potwierdził te powyższe słowa Boga mówiąc o tym, że przez Ducha Świętego poznamy ni mniej ni więcej tylko całą prawdę, w tym przyszłe wydarzenia:

J 16:
(13) Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.

Czyli jak zapowiedział Bóg przez Pana Isusa uczniowie Isusa na pewno otrzymają poznanie całej prawdy przekazanej już im przez Boga za pośrednictwem Jego dotychczasowych proroków, przy czym - co sami obserwujemy - całe to zrozumienie przychodzi stopniowo i w odpowiednim czasie (co w przypadku proroctw, jak się domyślamy, w pełni nastąpi najprawdopodobniej już po ich wypełnieniu się).

Odrodzony

Liczba postów : 322
Join date : 11/06/2016

Powrót do góry Go down

Re: Apollo = bestia, czy na pewno?

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Powrót do góry

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach