Po za tym... dlaczego oni odrzucają... demokrację?