Share
Go down
avatar
Odrodzony
Liczba postów : 332
Join date : 11/06/2016

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 4th Grudzień 2017, 14:39
Message reputation : 100% (2 votes)
A ja z kolei myślę sobie w ten sposób.

Wiemy, że wiara w Pana Isusa jako Syna Bożego i naszego Mesjasza, polegająca na stałym przestrzeganiu Jego przykazań (czyli na unikaniu wszelkich grzechów) jest najważniejszą kwestią w życiu.

W moim życiu nie ma nic ważniejszego od tego, aby w tak rozumianej wierze wytrwać aż do jego końca i aby w tym czasie starać się także w realu przekazywać tę wiedzę tym, którzy w ogóle chcą tego słuchać, ale nic na siłę, bowiem jak powiedział Pan Isus:

Mt 7:
(6) Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.

Mt 10:
(14) Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! (15) Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.


Ale wiemy też, że poznanie prawdy i to całej prawdy, płynącej wyłącznie ze słowa Bożego, jest właśnie konsekwencją przestrzegania przykazań Pana Isusa, którą Bóg przez Pana Isusa zapowiedział nam w poniższych słowach:


J 8:
(31) Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami (32) i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

J 14:
(15) Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (16) Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - (17) Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

J 14:
(23) W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. (24) Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. (25) To wam powiedziałem przebywając wśród was. (26) A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

J 16:
(12) Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. (13) Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. (14) On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. (15) Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Wiemy przecież, że wszystkie słowa Isusa podane nam przez Jego dwóch prawdziwych apostołów - w tym te, że poznamy całą prawdę - są prawdziwe i absolutnie pewne, bo są one słowem Bożym.

Dlatego jestem całkowicie pewien, że jeżeli wytrwamy w przestrzeganiu przykazań Isusa, a więc okażemy się nie tylko powołani, ale i wybrani oraz wierni, to poznamy całą prawdę (być może nawet jeszcze za naszego życia).

W związku z tym uważam, że jeżeli chodzi o proroctwa, to realizacją tych powyższych słów Pana Isusa jest to, że Bóg i Pan Isus pozwalają nam poznać jak na razie jedynie różne warianty rozwoju zapowiedzianych w proroctwach wydarzeń w postaci pewnych przemyśleń, hipotez, interpretacji, wśród których już jest albo dopiero zostanie nam objawiona prawda na temat dokładnego ich przebiegu.

Jednak uważam, że całą prawdę poznamy dopiero wtedy, kiedy przyjdzie na to odpowiedni czas.

A przecież mamy świadomość tego, że ten czas, czyli czas nastania wyczekiwanego królestwa Bożego na ziemi, zbliża się z każdą upływającą sekundą cheers

Więc jak dla mnie jest oczywiste, że brak pewności w tym zakresie i jakikolwiek wątpliwości, czy poznamy całą prawdę, byłyby równoznaczne z zarzuceniem Bogu kłamstwa!!!

A przecież Bóg nigdy nas nie okłamał, ani nigdy nas nie okłamie!!!

Zatem skoro Bóg poprzez Isusa powiedział nam wprost i dobitnie, że objawi nam całą prawdę, to wiem, że tak się właśnie stanie na 100% i jestem tego absolutnie pewien.

Więc to nie jest pytanie, czy dane nam będzie poznać całą prawdę pod warunkiem, że wytrwamy do końca w wierze (bo jak wiemy - wtedy poznamy ją na pewno, zaś jej cześć już poznaliśmy), tylko pytanie kiedy to się stanie?

Zaś to, że Bóg i Pan Isus objawiają nam obecnie różne możliwe warianty przebiegu zapowiedzianych w proroctwach wydarzeń ma moim zdaniem na celu nie tylko sprawić, aby szatan niepotrzebnie nie opóźnił planów Boga (bo o uniemożliwieniu realizacji planów Boga przez szatana w ogóle nie może być mowy, bowiem Bóg doskonale zna szatana i jest przygotowany na każdy krok z jego strony), ale przede wszystkim ma pokazać ludziom, że proroctwa zostały skonstruowane w sposób niejednoznaczny właśnie po to, aby utrudnić ich zrozumienie zarówno aniołom, jak i ludziom, a jednocześnie pokazać, że początkowe zrozumienie kilku możliwości przebiegu wydarzeń opisanych w proroctwach, a potem - wraz z rozwojem wydarzeń - zrozumienie, która z tych możliwości jest prawdą, jest dawane (objawiane) przez Boga i Pana Isusa tylko tym, którzy już teraz przestrzegają przykazań Pana Isusa i którym zależy na tym bardziej, niż na czymkolwiek innym na tym świecie, łącznie z ich życiem.

Dlatego też myślę sobie, ze Bóg i Pan Isus poprzez Ducha Bożego, który w nas jest, najpierw objawiają nam pewne logiczne możliwości wynikające z Bożych proroctw, które już znamy, a potem – jak powiedział Isus – mamy obserwować wydarzenia i wyciągać wnioski na temat tego, która z podanych nam wcześniej możliwości realizuje się na naszych oczach, a więc która z nich jest tą prawdziwą – przez podobieństwo do obserwacji drzewa figowego, po którym można poznać, że zbliża się lato.

A ta cała wiedza w żaden sposób nie koliduje ani z zaskoczeniem, które i tak będzie miało miejsce, bo wielu rzeczy Bóg nie powiedział nam właśnie z tego powodu, aby szatan nie mógł w żaden sposób opóźnić realizacji planów Boga, ani z koniecznością czuwania, bo raz, że nie byłoby żadnego sensu czuwać, gdyby nie byłoby zaskoczenia, a dwa – że jak powiedział Pan Isus – nikt z nas nie pozna dokładnego dnia, ani godziny tych nadchodzących wydarzeń.

Jednocześnie, jak słusznie napisał Henryk, z racji tego, że są to jedynie możliwości, a więc jak na razie są to jedynie hipotezy na temat proroctw, to nikt z nas nie może być czegokolwiek pewnym w tym zakresie.

Zatem nikt z nas tutaj niczego nie „prorokuje”, a tylko piszemy o możliwych interpretacjach tego, czy innego proroctwa Bożego.

I tak moim skromnym zdaniem powinno się do tego podchodzić.
efraimita
efraimita
Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 4th Grudzień 2017, 17:58
Message reputation : 100% (2 votes)
Dlatego jeszcze raz chciałbym powtórzyć, że proroctwa trzeba znać, ale nie koniecznie je rozumieć.
Musimy je znać, aby w odpowiednim czasie z Bożą pomocą je rozpoznać że się wypełniają. Czy Izraelici do czasu narodzenia Isusa rozumieli o czym mówią proroctwa na Jego temat?
Dopiero gdy widzieli na własne oczy to co Isus robił i co się z nim działo uwiarygadniali Jego obraz w swoich oczach gdyż znali proroctwa o mesjaszu. Kto nie znał tych proroctw traktował Isusa jak czarodzieja, cudotwórcę mistrza itp, ale nie widział w nim Syna Bożego.

znać - teraz
zrozumieć - we właściwym czasie
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 29th Grudzień 2017, 12:25
Message reputation : 100% (1 vote)
Po ostatnim artykule Heryka na temat bestii...

http://www.zbawienie.com/bestia.htm

...która jak wiele wskazuje, działa już od bardzo dawna i pojawiła się niedługo po tym, jak Jan spisał Objawienie, pojawiły się bardzo ciekawe, dalsze wnioski.

Chciałbym je nieco opisać, ponieważ mogą one pociągnąć dalej trop na jaki wpadł Henry. Co ciekawe uprzedził mnie efraimita, zaczynając z tą samą myślą, na którą także wpadłem...

efraimita napisał:

Otóż okazuje się że jedną z ról aniołów było sprawowanie niejako opieki, czyli swojego rodzaju władanie narodami. Mówi o tym np ten fragment biblii:


Pwt 32
(6) Czy Panu tak odpłacicie, Ludu głupi i niemądry? Czyż nie jest On ojcem twoim, stwórcą twoim, Czy nie On cię stworzył i utwierdził?

(7) Wspomnij dni dawne, rozważcie lata dawnych pokoleń, Zapytaj ojca twego, a oznajmi ci, Starszych twoich, a powiedzą ci.

(8 ) Gdy Najwyższy podzielił narody, kiedy rozdzielił synów Adama,  on ustalał granice narodów zgodnie z liczbą aniołów Boga.

(9) Gdyż działem Pana jest lud jego, Jakub wyznaczonym mu dziedzictwem.

(10) Znalazł go w ziemi pustynnej I w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, Strzegł go jak źrenicy oka.

Pan ustalał narody i wyznaczał im granice ZGODNIE Z LICZBĄ ANIOŁÓW. To oznacza, że każdy naród miał opiekuna w postaci anioła.
http://zbawienie.forumotion.com/t291-religie-to-wymysl-szatana-narody-zas-pochodza-od-boga#13562

Otóż to, Słowo Boże ukazuje nam wyraźnie, że każdy naród posiada swego anioła mu podporządkowanego, tak jak opiekunem Izreala jest archanioł Michał, albo jak stoi u Daniela, o jego walce z księciem anielskim narodu perskiego, a nawet greckiego.

Jeśli spojrzymy na to szerzej, okazuje się, że pewnej części narodów na ziemi przewodniczą aniołowie zbuntowani, ponieważ na to wskazuje liczba głów bestii, gdzie zwierze oznacza władzę, a głowy poszczególne królestwa oparte na sile danych narodów, no i rogi będące samymi władcami - osobami.

Czyli mamy głowy bestii dzierżącej władzę, będące anielskimi przewodnikami poszczególnych narodów, wspomnianych w proroctwach.

A więc bestia z morza, to owi zbuntowani aniołowie rządzący największymi potęgami światowymi i narodami im podlegającymi!

W chwili obecnej bestia z morza o 7 głowach, to nic innego jak twór rzadów, jaki powstał po spisaniu Objawienia i rozpoczął pęd ku odtworzeniu Babilonu Wielkiego, czyli jakby NWO.

Ale co ciekawsze, jest jeszcze bestia z otchłani, czyli fałszywy prorok i pytanie brzmi, czy ona nie została wypuszczona w tym samym czasie, w którym powstała bestia z morza??

Skąd taka myśl??

Jeśli założymy, że Jan pisał o pojawieniu się obu bestii razem współpracujących - druga na rzecz pierwszej, zaraz po tym gdy to uczynił oraz dołączymy do tego wniosek na jaki wpadł efraimita, to ukazuje nam się pewien obraz ich sprawowania rzadów na ziemi, a mianowicie...

Bestia z morza, to rządy powstałe w wyniku połączenią władzy zbuntowanych aniołów wywodzacych się z danych narodów.

Natomiast bestia z otchłani, czyli fałszywy prorok sprawujący władze na oczach bestii z morza, to upadli wypuszczeni z otchłani, którzy stworzyli system religiny!!

Tak iż mamy przynajmniej 3 główne, fałszywe nurty religijne, w której każda ma swojego nauczyciela, zbawiciela i mesjasza, czyli...fałszywego proroka.


Nie dziwne, że nazywamy Pawła fałszywym prorokiem czy wysłannikiem bestii, którego nauki są mową smoka, jeśli faktycznie był on jednym z upadłych działających na rzecz bestii z morza!

Temat jest niezwykle interesujący i wart zbadania!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3718
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 3rd Styczeń 2018, 02:25
Message reputation : 100% (1 vote)
Wiele informacji, które wymagają potwierdzenia.

Szef Google, Eric Shmidt podał się do dymisji kilka dni temu, ma wczoraj okazało się, ze jest on uwikłany w handel dziećmi.

https://www.youtube.com/watch?v=bT07cFUWl9M

Znani z oskarżeń o pedofilię bracia Podesta najprawdopodobniej są uwięzieni w Gitmo na Kubie, gdzie jest amerykańskie wielkie więzienie. Dlatego w tamtym miejscu, ponieważ niemal niemożliwa jest ucieczka. Jest wiele podejrzeń co do innych 'osobistości' szatańskich sług w USA, którzy pouciekali z USA ale podobno ich konta bankowe i ich posiadłości są zatrzymane.

Jedynymi dowodami są braki pokazywania się publicznego. Podobnie jest z Sorosem i raporty są sprzeczne ze sobą, al nie ma żadnych publicznych zdjęć Sorosa z ostaniach kilku dni po rzekomym ataku serca.

Najwyraźniej Trump robi masakrę Deep State i robi to raczej po cichu, albo jest to oszustwo.

Krążą nawet wieści o uwięzieniu Clintonów, rodziny Bush i innych.

Trump za wszelką cenę zdaje się przekonywać świat, ze jest Chrześcijaninem i wielu mu wierzy.

Co z tego wyniknie? Trudno jest przewidzieć, ale wiele wskazuje na gwałtowny spadek wpływów Watykanu, CIA, FBI na światową sytuację i jeżeli owe informacje są zgodne z prawdą, lada dzień możemy się spodziewać oficjalnych oskarżeń elit szatańskich o masowe morderstwa, pedofilię, zbrodnie przeciwko ludzkości i według pogłosek ma się odbyć wojskowy sąd w Gitmo nad aresztowanymi.

Na razie nie ma żadnych oficjalnych potwierdzeń tych aresztowań, aczkolwiek wiele poszlak wskazuje na to, że to moze być prawda.

A to wskazywałoby na skoordynowaną akcję upadłych aniołów, przygotowujących się do ujawnienia czyli... oficjalne czasy końca.Tutaj podesłano mnie film, który obejrzałem dokładnie i... jest coraz bliżej, Chodzi o Quantum komputery. Mają je wielkie korporacje, Google, YouTube itp.

Są one niezwykle szybkie i posługują się SI. Co jest najciekawsze, owe komputery funkcjonują według... nie znanych zasad i mają połączenia z innym wymiarem, czyli szatanem i demonami.

Istnieje więc poważne zagrożenie dla wielu z nas, którzy używają najnowsze Smartphone, które są być może kontrolowane przez Quantum Komputery.

Podaje się nam nowy szybki Internet i to wszystko jest właśnie oparte na tych ultra szybkich podejrzanych (jak CERN) komputerach.

Nie stawiam żadnych sugestii ale... obserwujmy nasze otoczenie, jeżeli mamy takie komórki. Nie śpijmy z nimi przy naszych głowach. W końcu nikt do nas po północy nie będzie dzwonił, a jeżeli będzie uprowadzenie czy porwanie, to i tak dowiemy się o nim w odpowiednim czasie.

Na pewno są one szkodliwe dla zdrowia i bardzo szkodliwe są najnowsze WiFi systemy w domach, których silne promieniowanie może na poważnie nam szkodzić, na umysł oraz na nasze fizyczne zdrowie.

Wiele wskazuje na to, że upadli stawiają na technologie nam bliżej nie znane w ten sposób chcą nas nadal oszukiwać pozując na zbawicieli ludzkości.

Bądźmy ostrożni...
Iraeneus
Iraeneus
Liczba postów : 585
Join date : 16/03/2016
Skąd : Lubelskie

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 3rd Styczeń 2018, 08:10
Message reputation : 100% (1 vote)
Tak w temacie promieniowania wież telefonii komórkowej:

A od 2019 mają wprowadzić tzw. 5G o falach milimetrowych które mają zdolność przenikania ludzkich komórek!!

Ja mam to szczęście że mieszkam w małej miejscowość z dala od wież tj 1,5 - 2 km od.
Ten drugi film jest tragiczny popatrzcie na osiedla szkoły ile razy tam jest przekraczana oficjalna norma!!!

I pozostaje drugi aspekt co będą mogli zrobić z naszą podświadomości już nawet teraz
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 23
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 11th Styczeń 2018, 17:48
Czy ktoś interesował się głębiej kryptowalutą ? tzn. BitCoin etc?

To bardzo ciekawe, i ostatnio jest bardzo duży wzrost zainteresowania tym tematem.

Jest to bardzo ciekawe, bo możemy wiele zarobić, nic nie robiąc.. ale no własnie.

Jak dla mnie to mocno śmierdzi, pojawiło się tak naprawdę nie wiadomo skąd, i nie wiadomo do końca kto to wymyślił.

Wpłacamy realne pieniądze , na pieniądze " internetowe" które mamy tylko wtedy gdy mamy dostęp do sieci.

Jestem ciekaw, czy to nie jest pomysł Bestii, aby własnie obalić Wielki Babilon, bo przecież cała finansjera zaczyna powoli dostawać po dupie przez to , że coraz więcej ludzi interesuje się taka waluta, dlaczego?

Bo tam nie ma tzw. pośredników, ludzie płacą między sobą bezpośrednio, nie ma prowizji etc.. .w tym przypadku cała finansjera nie jest potrzebna.


dodatkowo moze mieć to też taki mały wstęp do tego,
by pieniądz w takiej formie znikna kompletnie, a wszystkie były to pieniądze fikcyjne, jak wiemy nawet banki do tego dążą, tzw. karty płatnicze etc.

Takie pieniądze są trzymane na naszym koncie w internecie.. .czyli tak naprawdę mamy i nie mamy.

Podobnie jak dzisiaj w bankach, różnica jest tylko taka, że jak byłby krach.. to nie wiadomo nawet gdzie szukać winnych !

Wzrost Bitcona jest ogromny,  w tym roku było to nawet kilka tysięcy % wzrostu, czyli jak ktos wpłacił 100 zł.... no własnie.

Zastanawiam się, czy to nie jest specjalnie tak zrobiona akcja, by zachęcić miliony ludzi do zamieniania pieniędzy na te fikcyjne,  kusząc ich tym ze mogą szybko zarobić nic nie robiąc...

a oto przecież od zawsze chodziło rządowi szatana, aby dobrowolnie oddać to co mamy , i przez to być tak naprawdę na ich  "łasce" kompletniej.

Bo jeśli np. wyłączą nam sieć... to zostajemy bez niczego !

Wiadomo,  dzisiejsze pieniadze to również sztuczne fiducjarna waluta, ale nawet jak mamy jakiś krach, zawsze jakaś wartośc ich zostaje..

To dość zawiły temat, temu chciałem go tylko wstępnie poruszyć , zapytać was o opinię, również czytelników.


Ostatnio zmieniony przez Liksar dnia 11th Styczeń 2018, 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 23
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 11th Styczeń 2018, 17:54

Bułgaria w szoku. Rząd właśnie zorientował się, że posiada 200 tys. bitcoinów


Bułgarzy są w szoku. Rząd zorientował się, że przejęte w maju 200 tys. bitcoinów jest obecnie warte ok. 3 mld dol., czyli blisko 18 proc. długu narodowego tego kraju. Teraz niektórzy obawiają się, że kiedy Bułgaria rzuci na rynek taką liczbę wirtualnych walut, wszystkich czeka powódź.

https://businessinsider.com.pl/finanse/kryptowaluty/bulgaria-posiada-200-tys-bitcoinow-to-18-proc-dlugu/lrf2gjk

W taki sposób może się okazać, ze kraje spłacą finansjerom swoje długi i przez to nie będą musiały być tak podatne od Watykanu.. a beda mogli przejść na stronę Bestii, tak mi to się prezentuje..
Liksar
Liksar
Liczba postów : 1409
Join date : 03/12/2015
Age : 23
Skąd : Białystok
https://liksar.wordpress.com/

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 15th Styczeń 2018, 20:06
Message reputation : 100% (2 votes)
Chyba jestem trochę na dobrym tropie,
łącząc to co napisałem + ostatnie odkrycia o tym czym naprawdę jest sztuczna inteligencja, czyli ciałami dla demonów zobaczmy.
http://zbawienie.forumotion.com/t312-sztuczna-inteligencja-czy-stanowi-dla-nas-zagrozenie


Eksperci od sztucznej inteligencji odkryli już, że technologia zdecentralizowanej bazy danych Blockchain, użyta przy tworzeniu Bitcoina, może zostać wykorzystana do zbudowania sztucznej inteligencji nowego typu, w postaci sieci neuronowych o niewyobrażalnej skali, co powinno pomóc stworzenie sztucznej inteligencji wielokrotnie przewyższającej w zdolnościach ludzki mózg. Niektórzy twierdzą nawet, że można mówić o uzyskaniu w ten sposób pewnego rodzaju świadomości. Jednak takie eksperymenty z AI wymagają dużej mocy obliczeniowej, a tą na ogromną skalę gromadzi obecnie właśnie wspomniany Bitcoin.

Obecnie bardzo popularny zajęciem jest tak zwany "kopanie bitcoinów", które polega na udostępnianiu mocy obliczeniowej swojego komputera. Jest to ostatnio tak często stosowane, że według niektórych danych, zużywa się na to więcej energii niż wykorzystuje większość krajów afrykańskich. Zaledwie w ciągu roku konsumpcja energii zużywanej w tym celu zwiększyła się aż o 30%. Sugerowano że gdyby ten trend się utrzymał do 2020 roku to cała energia produkowana przez ludzkość byłaby używana tylko w celu kopania bitcoinów.

Według niektórych ekspertów obecnie "kopanie bitcoinów" konsumuje 17% całej globalnej mocy obliczeniowej. To daje pojęcie o skali tego zjawiska. Często określa się to jako strata, ale co jeśli jest to działanie intencjonalne i chodzi właśnie o to, aby zgromadzić jak największą moc obliczeniową? Bez wątpienia nie jest to potrzebne do utrzymania kryptowaluty, dlatego właśnie pojawiają się podejrzenia, że Bitcoin nie jest tym czym wydaje się być.

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/czy-bitcoin-rzeczywiscie-tylko-kryptowaluta-czy-przede-wszystkim-projekt-sztucznej?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Może to wszystko służyć, do jakiegoś jednego wielkiego połączenia demonów w jedna ogromną sieć , brzmi jak nonsens, ale jak popatrzymy na to z myślą o tym, że to nasienie węża i ich jedynym celem jest nas zdławić i wymordować.. to eh bounce
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3718
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 15th Styczeń 2018, 23:43
Być może SI to... Bestia i jej postawią posąg, który przemówi do ludzkości, za parawanem będzie sam Lucyfer.

Bestia istnieje ale nie jest jeszcze jawna.
avatar
Łukasz.s
Liczba postów : 102
Join date : 25/09/2016
Skąd : Warszawa

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 16th Styczeń 2018, 00:13
Ale oczywiście, że SI to Bestia, a raczej upadłe anioły, które ją tworzą. Przecież nie po to ludzkość od ok 70 lat karmiona jest bajkami o kosmosie, życiu pozaziemskim aby to była prawda tylko po to aby zwieść i oszukać ludzi. Przecież gdy upadłe anioły wzieły i o tak się ukazały to ludzie momentalnie by uwierzyli w Boga i Bogu i cały plan upadłych aniołów poszedł by w *****. Rozwój SI, rzekome UFO, coraz nowsza technologia ma przygotować ludzi na pokazanie się Bestii, czyli upadłych aniołów i oddania im czci.
Kasia
Kasia
Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 21st Styczeń 2018, 09:28

W piątek o północy czasu miejscowego (godz. 6 rano w Polsce) nastąpiło zawieszenie działalności rządu federalnego USA w rezultacie nieuchwalenia przez Senat prowizorium budżetowego, które umożliwiało finansowanie rządu i instytucji federalnych przez kolejny miesiąc.

http://forsal.pl/swiat/usa/artykuly/1099039,techniczna-niewyplacalnosc-usa-rzad-federalny-zawiesil-swoja-dzialalnosc.html
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 6th Marzec 2018, 12:57
Hmmm... o ile to wszystko prawda, to już jest niemal po wszystkim i Deep State jest w OLBRZYMICH kłopotach.

Sądy wojskowe zaczynają być zgodne z ostatnim zarządzeniem Trumpa w sprawie sądów wojskowych, a także z rosyjskim SVR.

Rozpoczęły się wojny handlowe.

Wojna z Koreą Północną byłaby kłopotem dla wszystkich stron. Wojsko USA niedawno podpisało umowę o wycofaniu się z Korei Południowej i pozwoli Koreańskiemu Ponownemu Ustanowieniu.

Proces norymberski II ma teraz ponad 18 000 zapieczętowanych oskarżeń.

Nawet Ivanka jest w trakcie dochodzenia w sprawie zmowy z syjonistycznymi Izraelczykami.
CIA została zdegradowana i złożona w NSA.Czyli owe militarne sądy to druga Norymberga.

To są informacje od  Fulforda.

Jeżeli prawdziwe, a są OLBRZYMIE szanse, to wygląda, że Trump już wygrał z nimi.

To jest wielki skrót z tego filmu po angielsku.Co się w rzeczywistości wydarzy... czas pokaże.

Dodam jeszcze, że to oznacza koniec rządów syjonistycznych na całym świecie, głównie krajach o białej populacji i zmiany rządów w tych krajach,

czyli...

10 nowych królów.

A to oznacza, że WSZYSTKO się teraz może wydarzyć, włącznie z porwaniem oraz z pojawieniem się Bestii i wylotu szatana i upadłych z nieba.


Jeżeli Deep State upadł, to wszystko teraz jest możliwe!

Chyba, że Trumpa zdołają zamordować. Wtedy mielibyśmy wojnę domową w USA!
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 7th Marzec 2018, 12:02
Dowiedziałem się dzisiaj, że oba państwa koreańskie występowały na Olimpiadzie pod jedną flagą jako jedno państwo. Czyli zjednoczenie Korei nie jest hipotezą.

Dokładnie wbrew planom Deep State.

Ale to wszystko ma jeden paskudny wymiar! III Wojna Światowa.


USA zmieni walutę i system finansowy. Dla emigrantów może nie być pieniędzy. Straszliwe kłopoty i wojna domowa.

W Europie może być podobnie. Brak funduszy dla Muzułmanów i wojna domowa o przeżycie.

Eksterminacja niszczycieli cywilizacji. 

Wiadomo, że niszczycielami są... syjoniści. Wyobraźmy sobie sąd nad zbrodniarzami 9/11, wojnami na Bliskim Wschodzie, w Serbii i na Bałkanach, masowymi mordami, zatruwaniem społeczeństwa itp. 

Wyobraźmy sobie otwarte informacje o masowej rządowej pedofilii, o rządowym satanizmie, rytuałach i ofiarach z dzieci, dziecięcej prostytucji i masowej lichwie dla narodów o białej populacji.

Jeżeli to zostanie ujawnione a zbrodniarze medialni ujawnienie - bez nich syjoniści nie mogliby rządzić, to nastąpi drugi holokaust Żydów i Żydzi są tego w pełni świadomi.

Nastąpi zmiana rządów  w Europie czyli nowych 10-ciu króli, którzy oddadzą władzę Bestii, która się ujawni.

Aha... chyba Włochy będa wychodzić z UE.

Bestia powstrzyma ten masowy przelew krwi, zaprowadzi pokój i będzie w końcu żądała posłuszeństwa i wzięcia znaku 666.

To są moje czyste spekulacje ale ja to tak widzę.

Nie wiemy jednej rzeczy. Czy Bóg zbrodniarzom pozwoli na owe wszystkie kary i nowe zbrodnie.

Zwłaszcza nie wiemy, czy Bóg pozwoli na wojnę w Izraelu!
huberkinky
huberkinky
Liczba postów : 162
Join date : 27/02/2018
Skąd : Perth, Australia
http://www.zbawienie.com proroctwa.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 8th Marzec 2018, 13:01
Jeszcze dodam do powyższego... Trump PODOBNO ma zamiar zrobić porządek z Bankiem Federalnym, który jest pod kontrolą Rothschildów czyli Watykanu.

Ale jeżeli CIA zostało połączone z NSA, to Watykan (CIA - Watykan) utracił sporo władzy.

I w takim przypadku kolejny atak Trumpa na Federal Reserve (watykański bank) spowoduje krach dolara i wielki problem, który MUSI wcześniej czy później nastąpić.

To wszystko doskonale pasuje do proroctw Objawienia.

10-ciu nowych króli odda władzę Bestii która się ujawni.

Czyli w momencie pojawienia się 10-ciu króli wszystko jest już możliwe.

We Włoszech nastąpiła zmiana 'króla' i UE się chwieje. Polska ma NAJPRAWDOPODOBNIEJ także nowego króla, Węgry mają na 100%. Francja chyba będzie miała.

W momencie nowych 10-ciu króli mamy wszystkie opcje na stole.

Bóg rozpocznie swoje działania.

Rev 17:12 A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.
Rev 17:13 Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.
Rev 17:14 Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

Zwróćmy uwagę na te wersety.

Rev 17:15 I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.
Rev 17:16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.
Rev 17:17 Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.
Rev 17:18 A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Oznacza to, że usunięcie rządów syjonistycznych to przejęcie władzy przez nowych 'króli'.

10 oznacza zupełność, czyli wszystkie państwa gnębione przez syjonistów zostaną od nich uwolnione.

I wtedy Bóg zacznie swoje MANIPULACJE w celu osiągnięcia swych celów czyli wprowadzenia Narodu Wybranego do Ziemi Obiecanej.

Będą też wielkie niespodzianki, czyli MUSIMY czuwać. Ci, którzy rozumieją powagę sytuacji to mądre panny z lampami z olejem.

avatar
Hugo
Liczba postów : 260
Join date : 21/03/2015
Age : 34
Skąd : Londyn
http://oislamie.wordpress.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 10th Marzec 2018, 11:13
Żenada Watykanu.
Watykan przyjmuje muzułmanów do swojej drużyny sportowej.
Wyniki sportu ważniejsze od religii w Watykanie?
Cyrk i kapitulacja Franciszka
http://misyjne.pl/muzulmanscy-uchodzcy-z-afryki-w-watykanskiej-druzynie-sportowej/
Bushi
Bushi
Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015
http://arkabushiego.blox.pl/html

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 3rd Kwiecień 2018, 09:15
Zobaczcie na ten krótki filmik mówiący o teologu z USA, który wpadł na pomysł , że Isus był kobietą, i miał skłonności homoseksualne. Początkowo myślałem że to pryma aprylis , lecz niestety to prawda!

Teolog najpierw twierdził że był kobietą, potem wspomina o skłonnościach homoseksualnych, proponuję posłuchać rzekomych dowodów z ewangelii.

Jeśli to prawda to mamy prawdziwy obraz teologów katolickich.

https://video.wp.pl/i,jezus-byl-kobieta-dowody-naukowiec-przytacza-fragmenty-biblii,mid,2017491,cid,2303650,klip.html
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3718
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 19th Czerwiec 2018, 16:11
Message reputation : 100% (2 votes)
Bardzo ciekawy film z polskimi napisami o Watykanie, który czci Lucyfera.

thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3718
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 30th Sierpień 2018, 05:14
Message reputation : 100% (2 votes)
Main stream media publikują list emerytowanego już ambasadora Watykanu, w którym nawołuje on papieża do rezygnacji oraz nawołuje do rezygnacji tych, którzy brali udział w owych przestępstwach przeciwko dzieciom.

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Ftime.com%2F5380458%2Fpope-francis-resignation-catholic-church%2F&edit-text=

Powyższy artykuł z Timesa, poniższy film [EN] z FOX News

Katoliccy liderzy nawołują do rezygnacji papieża FranciszkaWieka Nierządnica jest obnażana przed całym światem. Seks z dziećmi to także nierząd.

Jakże trafne biblijne słownictwo w stosunku do watykańskich masowych pedofilów - Wielka Nierządnica!

Także z main stream - Yahoo - artykuł o okoo 100 waznych pracowników Facebooka, którzy protestują przeciwko cenzurze skierowanej przeciwko liberałom czy też prawicowcom.

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=pl&u=https%3A%2F%2Ffinance.yahoo.com%2Fnews%2Fconservative-facebook-employees-organizing-attack-004428106.html

W jednym z filmów (takze main stream) pada określenie, że jakze hipokrytyczne jest podejście Facebooka, który nawołuje do multikulturalizmu i integracyjności a na przekór tym pustym sloganom stosuje się cenzurę przeciwko właśnie multikulturalizmowi i integracyjności.

Od kilku dni zauważyłem pewne zmiany w mediach main stream, które zaczynają nieco mięknąć wobec prawicy i konserwatyzmu.

Gwoli przypomnienia znaczenia żargonu politycznego.

Prawicowcy, prawica, konserwatyści, Chrześcijanie to ludzie akceptujący tzw. stary porządek rzeczy czyli posłuszeństwo wobec Prawa Bożego, uczciwość, prawdomówność, słowem biblijne zasady z tradycyjnymi nazwami kobieta, mężczyzna, chłopiec, dziewczynka.

Lewicowcy, syjoniści, lewacy, progresowcy, liberałowe, komuniści, socjalisci, postępowcy, feministki, gejowieto przeciwnicy tych powyższych, czyli... nasienie węża aka plemię żmijowe, satanisci, lucyferianiści.


Warto pamiętać te terminy
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3718
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 30th Sierpień 2018, 16:38
Message reputation : 100% (1 vote)
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3718
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 31st Sierpień 2018, 07:08
Message reputation : 100% (1 vote)
Watykan dostaje coraz większe lanie od mediów i to main stream.

Nieznośna brzydota Kościoła katolickiego

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Ftheweek.com%2Farticles%2F792775%2Funbearable-ugliness-catholic-church&edit-text=

Mnie się wydaje że strategia szatana i upadłych jest bardzo prosta i od dawna zaplanowana przez szatana.

Oni grają typowe role filmowe - dobry glina - upadli i zły glina - szatan.

Plan raczej prymitywny i nawet ukazany w planie III Wojny Światowej zakłada system lucyferiański, w którym szatan gra rolę złego gliny i uciska cały świat, dążąc do NWO i straszliwego zamordyzmu, wiedząc, ze Bóg na to nigdy nie pozwoli.

Z pomocą przychodzi grupa upadłych, która gra dobrego gliniarza a jej widzialnym przedstawicielem jest Trump. Oni pozwolą aby nasze rany się zagoiły, NWO odrzucony, pro szatański Watykan dostanie lanie i nawet wykonają wyrok Boga na Wielkiej Nierządnicy pedofilskiej.

Świat będzie ich kochał, kiedy dostanie wiele podarków jak bezpłatną energię, polikwidowane długi i trochę prawdy o 9/11 czy płaskiej ziemi itp.

A jest wiele winy do zrzucenia na szatana. Ale... oni nie wiedzą jeszcze, jaką kartą zagra z nimi Bóg. A znając Boga i jego kreatywność i mądrość możemy być pewni, że cały świat ujrzy i przejrzy na oczy widząc zbrodnie na nas dokonane przez obu... 'gliniarzy',

Oczywiście spora część świata nie da się nabrać na dobrego i złego glinę, na 100% nie da się nabrać Bóg.

Oznacza to ciekawe wydarzenia, które ujawnią światu, że Boże Prawo jest doskonałe i zawsze z góry zapobiega takim wydarzeniom jak 3 wojny światowe itp.

Nie wierzmy więc nikomu, poza samym Bogiem.

Ktokolwiek i kiedykolwiek powie, że Bóg jemu nakazał zrobić tak czy inaczej, bez oczywistych dowodów na to absolutnie nie wierzyć, mnie także. Zresztą ja nie ośmieliłbym się! Embarassed Ale na wszelki wypadek piszę, gdyż może się ktoś pode mnie podszyć a ja mogę... nie żyć.

Czyli zasada pozostaje niezmienna. Ktokolwiek poda się za APOSTOŁA czy Mesjasza, wygwizdać i odwrócić się plecami od niego. A Isusa na 100% rozpoznamy.

bounce bounce bounce

Warto także dodać, że skoro main stream media odważają się na ostrą krytykę papieża, oznacza to tylko jedno.

Watykan traci gwałtownie wszelką władzę i mas media nie są już mu posłuszne. A to oznacza drastyczny upadek jego władzy oraz publiczne obnażenie pedofilskiej Wielkiej Nierządnicy.

thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3718
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 7th Wrzesień 2018, 03:49
Według tego artykułu następuje wielki upadek Watykanu!

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fthemillenniumreport.com%2F2018%2F08%2Fpapal-pedogate-an-epic-scandal-consumes-the-vatican-and-incriminates-pope-francis%2F&edit-text=

Witryna z umiarkowaną dozą wiarygodności ale potwierdzenia takich opinii są dostępne w wielu miejscach.

Dołóżmy do tego sytuacje w USA i możliwość stanu wojennego lub wojny domowej... mamy jak na dłoni szyki ruch w kierunku upadku i zniszczenia Wielkiej Nierządnicy oraz Babilonu Wielkiego.

I jeszcze dołóżmy tę wiadomość. Zwróćmy uwagę na narrację mediów, zwłaszcza na nagłówek.

https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=pl&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fyournewswire.com%2F20-priests-pedophile-ring-plane-crash%2F&edit-text=
avatar
Obserwator
Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015
http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 21st Wrzesień 2018, 21:50
Początek upadku Wielkiej Nierządnicy to fakt!

Jak wspominałem w innym temacie, jestem zmuszony do słuchania radia w miejscu pracy gdzie jestem od tego roku zatrudniony. Pracuję teraz zespołowo, a nie sam i muszę jakoś znosić nasto godzinne nadawanie tej paplającej sieczki.

Jednak zauważyłem, że na wielu stacjach radiowych, często tych większych, co kilka dni jest poruszany temat pedofilii w kościele.

Zauważyłem, że wcześniej tego nie było, a tu nagle w radio i nawet w telewizyjnych szmatławcach zaczynają nadawać na ten temat. Na fb też zaczęło wysypywać, a mi chwila po przepchnięcia ACTA zablokowali konto na miesiąc..z tydzień temu.

Czyżby pedofilia w KRK miałaby pełnić zadanie zapalnika ludzkiej agresji wykorzystanym przez Bestię poprzez środki masowego przekazu z i nternetem na czele?

Czy Watykan ostoi się jakkolwiek pomimo ACTA 2 czy RODO?

Wygląda to jak rozpoczęcie lawiny, która ruszy i ukaże ogrom zbrodni kościoła i wszystkich, którzy brali z nim udział w tym ohydnym procederze.

Uważam, że właśnie rozpoczął się otwarty atak na Wielką Nierządnicę!
avatar
Hugo
Liczba postów : 260
Join date : 21/03/2015
Age : 34
Skąd : Londyn
http://oislamie.wordpress.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 26th Wrzesień 2018, 09:58
Message reputation : 100% (2 votes)
"7 października organizujemy ogólnopolski protest "Ręce precz od dzieci!". Będziemy domagać się pociągnięcia do odpowiedzialności nie tylko samych sprawców, ale też ich przełożonych - biskupów, którzy latami kryją sprawców oraz Kościoła katolickiego jako instytucji, która od dekad toleruje przestępcze działania i odmawia ujawniania organom ścigania danych księży-przestępców."

Coś ciekawego, ogólnopolski protest przeciwko Watykanowi

Zaczerpnięte z tego linku https://wiadomosci.wp.pl/kler-smarzowskiego-opowiada-jego-historie-marek-lisinski-padl-ofiara-ksiedza-gdy-mial-13-lat-6299114644678785a
avatar
Hugo
Liczba postów : 260
Join date : 21/03/2015
Age : 34
Skąd : Londyn
http://oislamie.wordpress.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 8th Październik 2018, 11:45
Message reputation : 100% (2 votes)
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin
Liczba postów : 3718
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia
http://zbawienie.com

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

on 8th Październik 2018, 12:21
Czyli naród wybrany ponownie będzie głosował na nasienie węża, które będzie Polaków prześladować i doszczętnie okradać.
Sponsored content

Początek upadku Nierządnicy i Babilonu - Page 15 Empty Re: Początek upadku Nierządnicy i Babilonu

Powrót do góry
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach