Trump stoi bardzo wyraźnie po stronie szatana, którego właśnie wielbią Żydzi, plujący na Syna Bożego!!!