Boże... zagrzmij. Niech jak najszybciej przyjdzie Twe Królestwo! Inaczej zginiemy!