Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.

Strona 7 z 7 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Go down

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Empty Re: Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.

Pisanie by thewordwatcher on 4th Czerwiec 2018, 06:05

Znalazłem ciekawe dokumenty na Wikipedii. Oto jedna zrzuta, przetłumaczona w Google tłumaczu.

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Authorship_of_the_Pauline_epistles

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Pawel10

Proszę zwrócić uwagę na podkreślone teksty.

Najbardziej 'pewne' testy maja także krytyków. Byłoby to raczej naturalne, ale dalsze części tego artykułu ukazują nam inne oblicze owej krytyki, która posiada poważne uzasadnienie.

Najciekawsze są twierdzenia, ze że należałoby uznać, że listy Pawła zostały napisane w jego imieniu przez członków Kościoła Marcionitów a następnie były redagowane, czyli poprawiane przez Kościół Katolicki.

Ostatnie zdanie podaje nam wyraźnie, że listy zebrano tematycznie pod katem wspólnych tematów a zwłaszcza...


jednolitością doktryny dotyczącej Prawa Mojżeszowego.


Z tego linku tłumaczenie na temat listów Pawła.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pauline_epistles

"We wszystkich tych listach, z wyjątkiem Listu do Hebrajczyków, Paweł twierdzi, że jest autorem i pisarzem. Jednakże zakwestionowane listy mogły być fałszerstwami, ponieważ wydawało się, że były problemem wśród wczesnego Kościoła jako całości. "


A niemal wszystkie religie nazywają listy "Pawła" Słowem Bożym, bardziej ważnym niż słowa Boga i Syna, ponieważ cytują głównie Pawła.


Co jest najbardziej istotne...

Wyraźnie widać w tych komentarzach zaciekłą walkę o prawdę Chrystusa przeciwko siłom szatana, które zaciekle usiłowały wstawić do Biblii jako Słowa Boże listy satanisty - 'apostoła Pawła. Niestety, szatan ową walkę wygrał i bezbożne Chrześcijaństwo wielbi Pawła i Jezusa jako Boga odrzucając tym samy Tego, który uczynił wszystko.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3342
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Empty Re: Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.

Pisanie by thewordwatcher on 14th Lipiec 2018, 09:14

Dodając do powyższego postu - porównywanie 'mądrości' Pawła do mądrości Boga i stawianie na 'mądrość' Pawła w obecności Boga - jest policzkiem wymierzonym Bogu oraz Synowi.

Miałem własnie krótką wymianę opinii na temat Pawła i znalazłem takie kwiatki.

Najpierw słowa Isusa.

Mat 23:8  Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest - Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.

Powyższy werset wyklucza nam jakiegokolwiek innego nauczyciela, poza Isusem oraz jego Ojcem, którego On cytował, czyli Boga Ojca.

To jest jedna ważna kwestia moim zdaniem.

Zwrócono mnie uwagę, że mogę ja i inni błądzić w kwestii Pawła. W sumie grzeszymy nienawidząc Pawła, ponieważ go ciągle atakujemy.

I w tym przypadku sam Paweł zapewnia nas o naszym zbawieniu.

Rzymian 10:9-13 „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.” 13 Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.

Czyli nawet negują Pawła jesteśmy i tak zbawieni, ponieważ wyznajemy Jezusa!

Rzymian 8:31 Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? 32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?

Jest jeszcze lepiej.

Poniżej teoria konspiracyjna Pawła.

Rzymian 11:25 A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, 26 I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel I odwróci bezbożność od Jakuba. 27 A to będzie przymierze moje z nimi, Gdy zgładzę grzechy ich. 28 Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. 29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 30 Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa 31 Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. 32 Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. 33 O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!

W tym świetle nie jest ważne w co wierzymy i w jakim zakresie grzeszymy, według Pawła zbawienie mamy w kieszeni!


Nawet w przypadku... odrzucenia Pawła. Przecież wyznajemy Mesjasza! A to wybacza nam łaską Bóg!

To jest zielone światło dla wszelkiego grzechu i Paweł wręcz nawołuje do grzeszenia pocieszając nas, że i tak Bóg się nad nami zmiłuje, ponieważ wydal za WSZYSTKICH Syna więc musi za taką cenę WSZYSTKO KAŻDEMU wybaczyć.


Jeżeli to nie jest herezją, to co herezją jest!?

thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3342
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Empty Re: Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.

Pisanie by thewordwatcher on 6th Grudzień 2018, 11:46

Fałszywe nauki Chrześcijaństwa oparte na Pawle.

Fałszywa nauka Pawła w 1 Liście do Koryntian 15:50-56

Oto herezje Pawła - podkreślone!

1Co 15:50 A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone.
1Co 15:51 Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni
1Co 15:52 W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.
1Co 15:53 Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.
1Co 15:54 A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!
1Co 15:55 Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?
1Co 15:56 A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon;


Werset 50 -Na ziemi? Królestwo Boże będzie na ziemi a porwanie ma być do nieba!

Werset 51. Paweł twierdzi, że wszyscy ludzie żyjący będą przemienieni w ciała duchowe w drodze do nieba.

Werset 52. na odgłos trąby ostatecznej, wiele innych przekładów mówi o ostatniej trąbie a Chrześcijaństwo mów, że chodzi o siedem trąb Objawienia. O owych trąbach mamy w Objawieniu 8 rozdziale. Paweł nie wiedział, że będzie księga Objawienia - szatan także!

Werset 53. śmiertelne ciała muszą stać się nieśmiertelne. Paweł nie wiedział nic o Sądzie Ostatecznym?

Werset 54. Śmierć nigdy nie będzie pochłonięta, ponieważ nawet w Królestwie Bożym za poważne grzechy będą kary śmierci. W niebie był szatan i upadli - żyjący wiecznie ale zgrzeszyli i śmierć ich pochłonie, tak, jak pochłonęła Adama i Ewę.

Werset 55. Kontynuacja bzdury z poprzedniego wersetu

Werset 56. Według Pawła Bóg popełnił olbrzymi błąd dając nam Prawo, które jest mocą... grzechu.

Z innego przekładu BT. Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a mocą grzechu Prawo.


Zgroza, ze Chrześcijaństwo to czytuje i jakoś nikomu nie przychodzi na myśl to, że Paweł w taki oczywisty sposób zniesławia Boga!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3342
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Empty Re: Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.

Pisanie by thewordwatcher on 9th Grudzień 2018, 16:35

Perełki z 'ewangelii' Łukasza.

Luk 22:35 I rzekł do nich: Gdy was posłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów, czy brakowało wam czegoś? A oni na to: Niczego.
Luk 22:36 On zaś rzekł do nich: Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi.
Luk 22:37 Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano: Do przestępców był zaliczony; to bowiem, co o mnie napisano, spełnia się.
Luk 22:38 Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze. A On na to: Wystarczy.

Luk 22:49 A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem?
Luk 22:50 I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana, i odciął mu prawe ucho.

Tych wersetów nie popiera ani Mateusz ani Jan. Isus nie nakazywał apostołom kupować miecza!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3342
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański. - Page 7 Empty Re: Fałszywy apostoł Paweł - szatański koń trojański.

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Strona 7 z 7 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach