Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Strona 4 z 6 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by levrone55 on 18th Luty 2016, 15:46

Prorok Jeremiasz potwierdza obietnice BOGA.
Jr 29

(11) Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.

(12) Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was.

(13) A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem,

(14) Objawię się wam - mówi Pan - odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem - mówi Pan - i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.

Musimy sie modlic i wzywac naszego BOGA, a On sie nam objawi da nam pokoj i dobra przyszlosc.

levrone55

Liczba postów : 128
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by efraimita on 18th Luty 2016, 22:22

Ps 105
(1) Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, Głoście narodom czyny jego!

(2) Śpiewajcie mu, grajcie mu, Opowiadajcie o wszystkich cudach jego!

(3) Chlubcie się imieniem jego świętym, Niech raduje się serce szukających Pana!

(4) Szukajcie Pana i mocy jego, Szukajcie zawsze oblicza jego!

(5) Pamiętajcie o cudach, które uczynił, O znakach i wyrokach ust jego.

(6) Wy, potomkowie Abrahama, sługi jego, Synowie Jakuba, wybrańcy jego!

(7) On jest Panem, Bogiem waszym, Prawa jego na całej ziemi.

(8 ) Pamięta wiecznie o przymierzu swoim, O słowie, które dał tysiącznym pokoleniom,


Pan dał nam słowo, pamiętajmy o nim On mówi do nas, słuchajmy Go!!!!!!!Iz 55
(3) Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi!

(4) Jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów,

(5) Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga, i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, gdyż cię wsławił.

(6) Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!

(7) Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!


Będziemy znakiem dla innych ludów i inni pójdą za nami, nie ustawajmy w poszukiwaniach On pozwala się znajdować tym którzy Go szukają i porzucajmy swoje złe czyny, nawracajmy się do Niego.Am 5
(4) Bo tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie mnie, a żyć będziecie!
...

(14) Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg Zastępów, był z wami tak, jak to mówicie!

(15) Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie! Może zmiłuje się Pan, Bóg Zastępów, nad resztką Józefa.


Znowu wezwanie do zachowywania prawa


Oz 3
(4) Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów.

(5) Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci.


Skoncentrujmy się na Bogu i Jego słowie a myślę że możemy się spodziewać przyśpieszenia naszych spraw
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by lusia on 19th Luty 2016, 15:31

Pieśń Mojżesza :

(1) Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu: Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze!

(2) Pan jest mocą i pieśnią moją, I stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam; On Bogiem ojca mojego, przeto go wysławiam.

(3) Pan jest wojownikiem, Pan - imię jego.

(4) Rydwany faraona i jego wojsko wrzucił w morze, A wybrani jego wojownicy zostali pogrążeni w Morzu Czerwonym.

(5) Fale morskie pokryły ich, Jak kamień opadli w głębinę,

(6) Prawica twoja, Panie, jest uświetniona przez siłę, Prawica twoja rozbija nieprzyjaciela.

(7) Pełnią swego majestatu powalasz przeciwników swoich, Zsyłasz swój gniew, który ich pożera jak słomę.

(8 ) Pod tchnieniem twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, Strumienie stanęły jak wał, topiele zakrzepły w sercu morza.

(9) Rzekł nieprzyjaciel: Będę ścigał, dosięgnę, będę dzielił łupy, Nasyci się nimi dusza moja, Dobędę miecza, zniszczy ich ręka moja.

(10) Wionąłeś swym tchnieniem, okryło ich morze; Zatonęli jak ołów w potężnych wodach.

(11) Któż jest jak Ty, wśród bogów, Panie? Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości? Straszliwy w chwalebnych czynach, Sprawco cudów?

(12) Wyciągnąłeś prawicę swoją, Pochłonęła ich ziemia.

(13) Łaską swoją wiodłeś lud, który wykupiłeś; Prowadziłeś ich mocą swoją Do siedziby twojej świętości.

(14) Usłyszały to narody i zadrżały; Dreszcz przejął mieszkańców Filistei.

(15) Wtedy przerazili się książęta Edomu, Drżenie ogarnęło władców Moabu, Struchleli wszyscy mieszkańcy Kanaanu.

(16) Bojaźń i strach pada na nich; Z powodu potęgi twego ramienia oniemieli jak głaz, Dopóki lud twój, Panie, przechodzi, Dopóki przechodzi lud twój, który nabyłeś!

(17) Wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego, Na miejscu, które uczyniłeś swoją siedzibą, Panie, Świątynią, którą przygotowały ręce twoje.

(18) Pan będzie królował na wieki wieków.

(19) Gdy konie faraona z jego rydwanami i jeźdźcami weszły w morze, Pan skierował na nich wody morskie, Synowie Izraela zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza.

(20) Wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła w rękę swoją bęben, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach.

(21) Wtedy im Miriam zaśpiewała: Śpiewajcie Panu, Gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze!

(22) Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali trzy dni po pustyni, a nie znaleźli wody."

Ks.Wyjścia 15,1
lusia
lusia

Liczba postów : 803
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa

http://mojaopoka.blogspot.com/

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by efraimita on 19th Luty 2016, 21:42

Iz 46
(9) Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja.

(10) Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.

(11) Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

(12) Słuchajcie mnie, wy, ludzie zwątpiałego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości.

(13) Przybliżyłem moją sprawiedliwość, już nie jest daleko, a moje zbawienie nie odwlecze się. I udzielę na Syjonie zbawienia Izraelowi, chwale mojej.
Ez 18
(30) Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski - mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu!

(31) Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski?

(32) Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!
Oz 14
(1) Nawróć się, Izraelu, do Pana, swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę!

(2) Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana! Mówcie do niego; Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg!

(3) Asyria nie będzie naszym wybawcą, nie będziemy już jeździć na koniach i mówić do dzieła naszych rąk: Boże nasz! Gdyż u ciebie sierota znajduje zmiłowanie.

(4) Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew.

(5) Będę dla Izraela jak rosa, tak że rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola.

(6) Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło.

(7) Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże; zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie.

(8 ) Efraimie! Na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc.

(9) Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają.Jl 2
(12) Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!

(13) Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania!Ml 3
(19) Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, - mówi Pan Zastępów - tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki.

(20) Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory.

(21) I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który Ja przygotowuję - mówi Pan Zastępów.

(22) Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla całego Izraela!

(23) Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana,

(24) I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.Chciałbym napisać coś o nawróceniu do braci i sióstr czytających to forum.

Otóż w większości religii w których tkwimy jest błędne pojęcie nawrócenia, zwłaszcza w kościele katolickim. Według tych pojęć nawrócenie jest to przyjęcie danej religii i wejście w jej struktury, dla czego jest to kłamstwem nie będę tłumaczył, bo większość czytelników to wie, ale wielu z nas ma błędne pojęcie wybaczenia i odwrócenia się od grzechu. Niestety w naszym myśleniu (zwłaszcza katolików) pokutuje nauka o spowiedzi i Bogu bogatym w miłosierdzie.
Co do Bożego miłosierdzia to prawda, ale mało kto mówi o rzeczywistym sensie nawrócenia.

Otóż prawdziwym nawróceniem i zarazem warunkiem uzyskania miłosierdzia jest zaprzestanie grzechu. Nie wystarczy żałować, zadość uczynić itp. Pierwszą i podstawową rzeczą jest zaprzestać tego grzechu!!!! Więc zastanówmy się czy nasz żal za to co zrobiliśmy, ale dalej robimy (jak to mówi kościół upadamy) wystarczy? Pierwsze i najważniejsze to zaprzestańmy na dobre danego grzechu!!!

Dla niektórych piszę frazesy, ale uwierzcie mi że wielu ludzi ma w pojęciu, że za każdym razem żałuje tego co robi, wyznaje swoje winy, często nawet im zadość uczyni, ale dalej je popełnia!!!! To nie jest prawdziwe nawrócenie!!! Dla tego o tym pisze, bo wiem że są tacy ludzie, którzy tak robią i czytają to forum.

PIERWSZYM WARUNKIEM UZYSKANIA MIŁOSIERDZIA JEST ZAPRZESTAĆ GRZECHU Z KTÓRYM JESZCZE NIE ZERWAŁEŚ.

Odwrócić się od swojego postępowania, to nie próbować z nim zerwać, ale odwrócić się w drugą stronę, czyli w ogóle tego nie robić, przestać to robić.
Bóg wybaczy Ci każdy grzech pod warunkiem, że już teraz z nim zerwiesz, gdy tyko się dowiedziałeś że On cię o to poprosił i pożałujesz, że to robiłeś.
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by efraimita on 19th Luty 2016, 22:14

Ps102
(16) Narody bać się będą imienia Pana, A królowie ziemscy chwały twojej.

(17) Gdy Pan odbuduje Syjon, Ukaże się w chwale swojej,

(18) Przychyli się do modlitwy opuszczonych I nie pogardzi ich prośbą.

(19) Niech to zapiszą dla pokolenia przyszłego I niech chwali Pana lud, który będzie stworzony,

(20) Gdyż wejrzał ze swojej świętej wysokości. Pan spojrzał z nieba na ziemię,

(21) Aby wysłuchać jęku więźniów I uwolnić skazanych na śmierć,

(22) By głoszono na Syjonie imię Pańskie I chwałę jego w Jeruzalemie,

(23) Gdy się zgromadzą razem narody I królestwa, aby służyć Panu.

(24) Wyczerpał w drodze siłę moją, Ukrócił dni moje.

(25) Rzekłem: Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich, Wszak lata twoje trwają z pokolenia w pokolenie.

(26) Tyś z dawna założył ziemię, A niebiosa są dziełem rąk twoich.

(27) One zginą, Ty zaś zostaniesz, I wszystkie jak szata się zużyją; Jak szata, która się zmienia, one się zmienią.

(28) Ale Ty pozostaniesz ten sam I nie skończą się lata twoje.

(29) Synowie sług twoich będą mieszkać bezpiecznie I potomstwo ich będzie utwierdzone przed tobą.Fragment, który potwierdza, że wszystko zostało spisane specjalnie dla nas, przyszłych pokoleń, dla narodu, który zostanie stworzony od nowa.
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by thewordwatcher on 20th Luty 2016, 09:50

Przetłumaczyłem z Septuaginty Brentona dwa rozdziały Sofoniasza i są spore różnice, na korzyść Narodu Wybranego.

http://www.bibliamesjanska.com/Oz/1.html

Ozeasza 1:

(1) Słowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beeriego, w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów judzkich, i w czasach Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego.

(2) Początek słów Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza: Idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana.

(3) Poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Diblaima; a ona poczęła i urodziła mu syna.

(4) I rzekł Pan do niego: Daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Jezreelu na domu Jehu i położę kres królestwu domu Izraela.

(5) W owym dniu złamię łuk Izraela w dolinie Jezreel.

(6) Potem znowu poczęła i urodziła córkę. I rzekł On do niego: Daj jej na imię Bez litość, bo już nie będę więcej okazywał litości domowi Izraela ale z pewnością stanę w szyku przeciwko nim.

(7) Lecz nad domem Judy zlituję się i wybawię ich przez Pana, ich Boga, ale nie wybawię ich za pomocą łuku ani miecza, ani wojny, ani koni, ani jazdy.

(Cool A gdy odstawiła od piersi Bez litość, jeszcze raz poczęła i urodziła syna.

(9) I rzekł Pan: Daj mu na imię Nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a Ja nie jestem waszym. (Bogiem)Z pierwszym rozdziałem problemy są w nieprawidłowym tłumaczeniu imion, oraz jest jeden poważny błąd w wersecie 6.Hos 1:6  Potem znowu poczęła i urodziła córkę. I rzekł Pan do niego: Daj jej na imię Niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela ani im nigdy nie przebaczę.


Zupełnie inne znaczenie. Warto to sobie porównać.

Ale 2 rozdział jest poważnie zmieniony i Septuaginta oddaje to wszystko bardziej dosadnie i bardziej logicznie.

http://www.bibliamesjanska.com/Oz/2.html


(1) A liczba synów Izraela była jak piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć: i wydarzy się w miejscu gdzie powiedziano im; wy nie jesteście moim ludem, będą oni nazywani Synami Boga żywego.

(2) Potem zbiorą się razem dzieci Judy i dzieci Izraela i wyznaczą nad sobą jedną głowę, i wyjdą z kraju, dla  wielkiego dnia Jezreela.

(3) Mówcie do swoich braci: Ludu mój! A do swoich sióstr: godne współczucia!

(4) Oskarżajcie waszą matkę, oskarżajcie, gdyż ona nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem i usunę z niej nierząd z mojej obecności, a jej cudzołóstwo spomiędzy jej piersi

(5) abym mógł ją rozebrać do naga i uczynić ją taką, jaką była w dniu swojego narodzenia, i uczynię ją opuszczoną, i uczynią ją jak wyschniętą ziemię, i zabiję ją pragnieniem.

(6) Nie będę miał litości dla jej dzieci, gdyż są dziećmi nierządu,

(7) Bo ich matka była nierządnicą, obdarzyła ich hańbą, ponieważ mówiła: pójdę po moich kochanków, którzy mi dają chleb i moją wodę, oraz moje ubrania i lniane szaty, moją oliwę i moje pierwsze potrzeby.

(Cool Dlatego oto Ja zagrodzę jej drogę cierniem i odgrodzę ją murem tak, że nie znajdzie swoich ścieżek.

(9) Gdy będzie biegać za swoimi kochankami, nie dogoni ich, a gdy szukać ich będzie, nie znajdzie. Wtedy powie: Nuże, wrócę do pierwszego swojego męża, gdyż wtedy mi było lepiej niż teraz.

(10) Ale ona nie wie, że to ja dawałem jej zboże i wino i oliwę, i pomnażałem srebro dla niej; ale ona czyniła ze srebra i złota Baalów.

(11) Dlatego zabiorę w swoim czasie z powrotem swoje zboże i swoje wino w porze właściwej i pozbawię ją mojej wełny i mojego lnu, i nie zakryje już więcej swojej nagości.

(12) A teraz obnażę ją na oczach jej kochanków i nikt jej nie wyrwie z mojej ręki.

(13) I położę kres wszelkiemu jej weselu, jej świętom, jej nowiom, jej sabatom i wszelkim jej uroczystościom.

(14) I spustoszę jej winnice i jej figowe sady, o których mówiła: To jest zapłata, którą mi dali moi kochankowie. I pokaże im dowody i dzikie polne bestie, i ptaki nieba, i płazy ziemi ich pochłoną.

(15) I odpłacę jej za dni Baalów, którym składała ofiary, i strojąc się w swoje obrączki i klejnoty, poszła za swoimi kochankami, lecz o mnie zapomniała - powiedział Pan.

(16) Dlatego ja zwabię ją i uczynię spustoszoną i będę ją pocieszał.

(17) I dam jej byłe posiadłosci, i dolinę Achor aby wywołać u niej zrozumienie i będzie ona cierpiąca jak za dni jej dzieciństwa, podobnie jak za dni swojego wyjścia z ziemi egipskiej.

(18) W owym dniu - mówi Pan - powie do mnie: Mężu mój! I nigdy już nie powie do mnie: Baalu mój!

(19) Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, tak że ich imion nie będzie się już pamiętać.

(20) W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem latającym pod niebem, i płazami ziemi, a łuk i miecz, i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie.

(21) I zaręczę cię z sobą na wieki; Zaręczę się z tobą w sprawiedliwości, i w sądzie, i w zmiłowaniu i czułym miłosierdziu.

(22) I zaręczę cię z sobą  w wierności, i poznasz, że ja jestem Pan.

(23) I wydarzy się w tym dniu - powiedział Pan - będę wysłuchał nieba, a ono będzie łuchać ziemi,

(24) A ziemia wysłucha zboża, wina i oliwy, a te będą słuchać Jezreela.

(25) I rozmnożę ją ją dla siebie na ziemi, i będę miłował tą, która nie była miłowana i powiem do tych, którzy nie byli moim ludem: Wy jesteście moim ludem, a oni powiedzą: tyś jest Panem naszym Bogiem.Są zmiany, które zupełnie przeinaczają rzeczywisty sens. W pierwszym wersecie mamy podane w czasie przeszłym,, ze Izrael był wielki.

Hos 2:1  A liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich: Wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło: Synami Boga żywego jesteście.

Oryginalna wypowiedź Boga, Byliście kiedyś liczni ale teraz nastąpi czas, że w tym miejscu - chodzi o nasze zamieszkanie - powiedziano nam, Słowianom, ze nie jesteśmy ludem Bożym ale w tym samym miejscu będziemy nazywani Synami Boga Najwyższego.

Czyli zanosi się na to, że zanim wyjdziemy z tej ziemi na pustynię, w Polsce nastąpią olbrzymie zmiany spowodowane ręką Boga.

Werset 2 to potwierdza.

Werset 6 mówi o braku litości Boga do dzieci nierządnicy czyli do Słowian.

Szczególnie ciekawy jest werset...

(17) I dam jej byłe posiadłości, i dolinę Achor aby wywołać u niej zrozumienie i będzie ona cierpiąca jak za dni jej dzieciństwa, podobnie jak za dni swojego wyjścia z ziemi egipskiej.


Mamy kolejne bezpośrednie porównanie naszego wyjścia na pustynię z wyjściem z Egiptu. Izraelici byłi załamani niewolą i przestraszeni plagami Boga.

A Słowianie zrozumieją wtedy dokładnie owe wydarzenia i będą gorzko żałować swych grzechów.

Ciekawy jest troskliwy tekst słów Boga, który w litości zacznie dbać o Słowian jak o swoją małżonkę. Wygląda na to, że jakiś przywódca bedzie nas prowadził ku pustyni wybrany przez ludzi. Coś w rodzaju Mojżesza.

Bardzo pocieszający rozdział tego proroctwa.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3298
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by efraimita on 21st Luty 2016, 02:35

Krótki scenariusz wyprowadzenia z niewoli, sądu na pustyni i wprowadzenia do ziemi obiecanej. Będzie to wstępne oczyszczenie ludu Bożego, aby Bóg mógł mu błogosławić i aby stał się znakiem dla wszystkich narodów, jak również będzie to pokaz mocy Boga również na znak dla całej ziemi.

Ez 20
(33) Jak żyję - mówi Wszechmocny Pan - będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

(35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz;

(36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził - mówi Wszechmocny Pan.

(37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

(38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą - i poznacie, że Ja jestem Pan.

(39) Lecz wy, domu izraelski - tak mówi Wszechmocny Pan - odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

(40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej - mówi Wszechmocny Pan - tam służyć mi będzie cały dom izraelski na wieczność, wtedy was zaakceptuję. I będę łaskawie przyjmował ich pierwociny i pierwociny waszych darów wraz wszystkie wasze święte dary.

(41) Przyjmę was łaskawie wraz z przyjemnie woniejącą ofiarą, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z państw, w których zostaliście rozproszeni; i uświęcę się pomiędzy wami na oczach narodów.

(42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, co do której uniosłem moją rękę aby dać ją waszym ojcom.

(43) I tam przypomnicie sobie swoje drogi i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i będziecie opłakiwać siebie za wszystkie wasze niegodziwości.

(44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy w taki sposób postąpię z wami,  gdyż moje imię nie może być znieważane przez wasze złe postępowanie oraz przez wasze haniebne czyny, domu izraelski - mówi Pan.
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by efraimita on 21st Luty 2016, 23:34

Jr 4
(1) Jeżeli chcesz zawrócić, Izraelu - mówi Pan - to zawróć do mnie; a jeżeli usuniesz swe obrzydliwości sprzed mojego oblicza, nie będziesz się już tułał.

(2) I jeżeli będziesz przysięgał: "Żyje Pan" szczerze, uczciwie i sprawiedliwie, wtedy narody będą sobie życzyć błogosławieństwa takiego jak twoje i tobą będą się chlubić.


(3) Bo tak mówi Pan do mężów judzkich i jeruzalemskich: Orzcie sobie ugór w nowy zagon, a nie siejcie między ciernie!

(4) Obrzeżcie się dla Pana i usuńcie nieobrzezki waszych serc, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie palił, a nikt by go nie ugasił z powodu waszych złych czynów!

(5) Opowiadajcie w Judzie i w Jeruzalemie ogłaszajcie, trąbcie na rogu po kraju, wołajcie pełnym głosem i mówcie: Zbierzcie się, a wejdziemy do miast obronnych!


Pan obiecuje, że jeśli usuniemy bałwochwalstwo to zacznie się nasze uwolnienie.
Jeżeli szczerze uwierzymy w Boga to będziemy błogosławieństwem dla innych.
Jeżeli się odwrócimy od naszych grzechów, to Pan się nie pomści na nas za to co minione.
I w końcu wezwanie do zjednoczenia w ostatnim wersie, zjednoczenia, które mamy głosić innym.
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by Milosc on 22nd Luty 2016, 21:50

post można usunąć


Ostatnio zmieniony przez Milosc dnia 11th Maj 2016, 22:31, w całości zmieniany 1 raz

Milosc

Liczba postów : 249
Join date : 17/07/2015

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by Liksar on 22nd Luty 2016, 22:02

Miłość, nie sztuką jest popełniać błędy, a sztuka jest popełniać i umieć się do nich przyznać z skruchą i to w dodatku publicznie WinkLiksar
Liksar

Liczba postów : 1411
Join date : 03/12/2015
Age : 23
Skąd : Białystok

https://liksar.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by efraimita on 22nd Luty 2016, 22:41

Miłość daj spokój, jeśli o mnie chodzi to absolutnie nie żywię do ciebie żadnej urazy!!!!!!!!!!! I również chciałbym Cię przeprosić, jeśli byłem dla Ciebie jakimkolwiek zgorszeniem lub niesmakiem!!!!!!!!!!
Jeśli tak czułeś to należało mnie tylko o tym poinformować, wtedy i ja miałbym szansę się pokajać lub z z tego wytłumaczyć Wink
Powiem szczerze że i ja miałem kłopot ze swoimi postami, ale chciałbym abyś zrozumiał dlaczego to robię.
Po pierwsze staram się aby w każdym poście były słowa Boga, żeby to co piszę nie było moim widzimisię, ale żeby było poparte słowem prawdy. Po drugie zaraz na początku w ogóle mojej działalności zaznaczyłem że moje poznanie nie jest wielkie, oraz że należy mnie traktować tak jakbym się wypowiadał w formie pytającej.
Po drugie, mam poczucie że piszę to do ludzi spoza forum (na pewno kilku moich znajomych katolików, którzy tu zaglądają) i chciałbym ruszyć ich sumienia i skłonić do prawdziwego czytania Pisma. Ale faktycznie muszę Ci przyznać rację, że dla was z forum moje zachowanie zakrawa na pychę  Embarassed

Co do nicku nie jest on wyrazem pychy, ale raczej wyrazem mojej nadziei przynależności przede wszystkim do narodu wybranego, a na wskutek moich pewnych odkryć i przemyśleń akurat do tego plemienia, ale nie mam tak solidnych dowodów żeby stwierdzić że faktycznie tak jest. Pewnymi przemyśleniami podzieliłem się tylko z Kamilem i traktujemy to bardziej żartobliwie niż na serio.

Przepraszam Ciebie Miłość i wszystkich braci za niemiłe odczucia które wywołałem i obiecuje poprawę.
Podpisano:
BARTEK, ŻADEN PROROK, ŻADEN KAPŁAN Embarassed Embarassed
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by efraimita on 24th Luty 2016, 22:48

Pan rozszerzy Swoje panowanie na całą ziemię odbuduje kraje które będą Go słuchać i poddadzą się panowaniu Izraela:

Iz 19
(17) A ziemia judzka stanie się dla Egiptu postrachem: ilekroć kto wspomni mu o niej, będzie drżał z powodu planu Pana Zastępów, który On o nim obmyślił.

(18) W owym dniu będzie w ziemi egipskiej pięć miast, które będą mówić językiem kananejskim i przysięgać na Boga Zastępów; jedno z nich będzie nazwane miastem sprawiedliwości.

(19) W owym dniu stanie w ziemi egipskiej ołtarz Pana i słup pamiątkowy Pana na jego granicach.

(20) I będzie znakiem i świadkiem Pana Zastępów w ziemi egipskiej, gdy będą wołać do Pana z powodu gnębicieli, wtedy pośle im wybawiciela; on ujmie się za nimi i wyratuje ich.

(21) Wtedy objawi się Pan Egiptowi i Egipcjanie poznają w owym dniu Pana, i będą przynosić ofiary krwawe i ofiary z pokarmów, i będą składać Panu śluby i spełniać je.

(22) A gdy Pan będzie smagał Egipt, smagał i leczył, wtedy nawrócą się do Pana, a On da im się ubłagać i uleczy ich.

(23) W owym dniu prowadzić będzie droga z Egiptu do Asyrii: Asyryjczyk uda się do Egiptu, a Egipcjanin do Asyrii, i Egipcjanie wraz z Asyryjczykami będą służyć Panu.

(24) W owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem na ziemi.

(25) Którą pobłogosławi Pan Zastępów, mówiąc: Niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i dzieło moich rąk Asyria, i moje dziedzictwo Izrael!

Wspaniały jest NASZ BÓG I każdy, kto będzie wzywał imienia Pana i chodził Jego drogami, kto będzie przestrzegał Jego prawa i uzna władzę Jego pomazańca, dostąpi zbawienia Boga. Wybawienie będzie w odpowiedniej kolejności, ale ostatecznie każdy będzie miał szansę z niego skorzystać, a każde królestwo które pozna Boga i się do Niego nawróci będzie odbudowane z jego wspaniałością.
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by efraimita on 29th Luty 2016, 00:34

Przed żadnym cudem nie cofnie się Pan aby nas, Swój Lud podźwignąć  Very Happy
Ez 37
(12) Dlatego prorokuj i powiedz im: Tak, mówi Pan: Oto Ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów i wprowadzę was do ziemi Izraela.

(13) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i mogę wyprowadzić swój lud z ich grobów.

(14) I włożę w was mojego Ducha, i będziecie żyli; i umieszczę was na waszej ziemi, i poznacie, że Ja jestem Pan, to powiedziałem i tego dokonam - mówi Pan.
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by Kasia on 29th Luty 2016, 11:28

Właśnie zostawiłeś moje ulubione cytaty które pokazują jak Bóg będzie ożywiał ludzi.

Zawsze sobie je przypominam kiedy myślę o tych których już nie ma między nami.

Pamiętam jak pierwszy raz je czytałam to aż mi zapadło dech w piersiach.

Ez.37

(1) Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie na środku równiny, która była pełna kości.

(2) I poprowadził mnie dokoła nich w różne sposoby, i ujrzałem bardzo dużo na powierzchni równiny, były zupełnie wyschłe.

(3) I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy te kości będą żyły? Ja powiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty to wiesz.

(4) I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana!

(5) Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja sprowadzę na was dech życia.

(6) I dam wam ścięgna, i dam ciało dla was, i powlokę was skórą, i włożę wam mego Ducha, i będziecie żyli, i poznacie, że Ja jestem Pan.

(7) Prorokowałem więc, jak mi Bóg nakazał. A kiedy prorokowałem, powstało drżenie,  a kości zbliżyły się, każda do swego stawu.

(Cool I patrzyłem: a oto ścięgna i ciało rosły na nich; a skóra pojawiła się na wierzchu, ale nie było w nich życia.

(9) I On rzekł do mnie: Prorokuj ku wiatrowi, synu człowieczy, i powiedz wiatrowi: Tak mówi Pan: Przyjdź z czterech stron świata i tchnij nad martwymi, a ożyją.

(10) I prorokowałem, jak mi rozkazał, i dech życia wstąpił w nich i ożyli, i stanęli na nogach - rzesza bardzo wielka.
Kasia
Kasia

Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by thewordwatcher on 29th Luty 2016, 12:16

Niestety nie zacytowałaś następnego wersetu. Surprised


(11) I rzekł Pan do mnie mówiąc: synu człowieczy, te kości - to cały dom Izraela i oni mówią: nasze kości stały się suche, nasza nadzieja przepadła, jesteśmy bardzo wyczerpani.

To nie jest nadzieja na literalne zmartwychwstanie do Królestwa Bożego, ale martwe kości symbolizują żywych, ale całkowicie wyczerpanych członków Narodu Wybranego.

W chwili obecnej owe kości zaczynają się zbliżać do każdego stawu. I my mamy w tym wielki udział i współpracujemy z naszym Bogiem w tak wspaniałym dziele.

Naród powoli się budzi i kości zaczynają porastać nadzieją i siłą!

Zmartwychwstanie będzie dopiero po 1000 letnim Królestwie.

Jest jeszcze jeden problem, który będę sprawdzał a może ktoś jeszcze pomoże.

Szkoci to na 90% Słowianie! Jest druga część w Anglii, jeszcze większa niż Szkoci. Irlandczycy i trzeba się im bliżej przyjrzeć.

Tak samo piją jak Polacy i Rosjanie i bardzo lubią Polaków. Jeżeli to prawda, trzeba ich także o tym powiadomić.

Inną zagadką jest sprawa uprowadzenia na pustynię. Przyszło mi do głowy, że jest pomiędzy Słowianami wielu złoczyńców także. I ciekawe jest czy zostaną oni zmuszeni do ucieczki a będzie im groził sąd i wielu z nich... śmierć za wiele grzechów.

Ci z nas, o czystych sumieniach nie mają powodów do obaw, ale ci z zachlapanymi sumieniami będą mieli poważne problemy!

Innym problemem jest to, że najprawdopodbniej
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3298
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by lusia on 29th Luty 2016, 16:51

zobaczcie co znalazłam w ks.Wyjścia 19
"
(1) Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej, przybyli na pustynię Synaj.

(2) Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry.

(3) A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Synom izraelskim:

(4) Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie.

(5) A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia.

(6) A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim."

ciekawe te skrzydła  Question
lusia
lusia

Liczba postów : 803
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa

http://mojaopoka.blogspot.com/

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by Liksar on 2nd Marzec 2016, 00:05

Nie widziałem aby ktoś wstawiał Very Happy

Znalezisko naszej Siostry z grupy : https://www.facebook.com/groups/562616557238245/

Klaudyna napisał:

Psalm 44:
(10) A jednak opuściłeś i zawstydziłeś nas, I nie wyruszyłeś z wojskami naszymi.
(11) Sprawiłeś, że cofnęliśmy się przed nieprzyjacielem, A ci, którzy nas nienawidzą, złupili nas.
(12) Wydałeś nas jak owce na żer I rozproszyłeś nas między narodami.
(13) Sprzedałeś lud swój za darmo I nic nie zyskałeś z ich sprzedaży.
(14) Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, Na drwiny i na pośmiewisko tym, którzy nas otaczają.
(15) Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród narodów, Ludy kiwają głową nad nami.
(16) Co dzień hańba moja jest przede mną, A wstyd okrywa oblicze moje
(17) Na głos bluźniercy i szydercy, Gdy mam przed sobą mściwego nieprzyjaciela.
(18) To wszystko przyszło na nas, A jednak nie zapomnieliśmy ciebie I nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu twemu.
(19) Serce nasze nie odwróciło się od ciebie, A kroki nasze nie zeszły ze ścieżki twojej.
(20) Rozbiłeś nas tam, gdzie grasują szakale, I okryłeś nas cieniem śmierci.
(21) Gdybyśmy byli zapomnieli imienia Boga naszego, A wyciągnęli ręce nasze do Boga cudzego:
(22) Czyżby Bóg tego nie odkrył? Wszak On zna skrytości serca.
(23) Ale z powodu ciebie co dzień nas zabijają, Uważają nas za owce ofiarne.
(24) Obudź się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj nas na wieki!
(25) Dlaczego zakrywasz oblicze twoje, Zapominasz o nędzy i udręce naszej?
(26) Powalona bowiem w proch jest dusza nasza, Przylgnęło do ziemi ciało nasze.
(27) Powstań, przyjdź nam z pomocą I wyzwól nas dla łaski swojej!

Liksar
Liksar

Liczba postów : 1411
Join date : 03/12/2015
Age : 23
Skąd : Białystok

https://liksar.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by Lotion on 2nd Marzec 2016, 12:49

coś takiego znalazłem w mało popularnej 2 Księdze Machabejskiej

2 Księga Machabejska


1 W dokumentach można znaleźć [wzmiankę], że prorok Jeremiasz rozkazał, aby ci, którzy byli uprowadzeni do niewoli, wzięli ze sobą ogień. Tak było powiedziane
2 i tak prorok przykazał tym, których uprowadzono do niewoli. Dał im Prawo, aby nie zapomnieli przykazań Pana i aby nie zamąciły się ich myśli, kiedy będą widzieli wizerunki [bóstw] złote i srebrne, a wokoło nich ozdoby.
3 Tymi i podobnymi słowami upomniał ich, aby nie dali usunąć Prawa ze swego serca.
4 Było w tym piśmie [napisane], jak z Bożego polecenia prorok kazał nieść za sobą namiot i arkę, gdy wyszedł. Kiedy zaś wszedł na górę, na którą Mojżesz wstąpił i [z której] przyglądał się dziedzictwu Bożemu,
5 przyszedłszy tam znalazł Jeremiasz pomieszczenie w postaci pieczary. Umieścił tam namiot, arkę i ołtarz kadzenia, a wejście zarzucił kamieniami,
6 Kilku z tych, którzy mu towarzyszyli, wróciło, aby zaznaczyć drogę, ale już nie mogli jej odnaleźć,
7 Kiedy zaś Jeremiasz dowiedział się o tym, czyniąc im wymówki powiedział: "Miejsce to pozostanie nieznane, aż Bóg na powrót zgromadzi swój lud i okaże mu miłosierdzie.
8 Wtedy to Pan ponownie pokaże to [wszystko] i będzie można widzieć chwałę Pańską i obłok, podobnie jak za Mojżesza można ją było widzieć i jak wtedy, gdy Salomon modlił się, aby miejsce zostało w uroczysty sposób poświęcone".

9 Wyjaśniono również, jak on pełen mądrości złożył ofiarę przy poświęceniu i zakończeniu budowy świątyni.
10 Podobnie jak Mojżesz modlił się do Pana, a spadł ogień z nieba i pochłonął to, co złożono w ofierze, tak również Salomon modlił się, a ogień, który spadł, strawił całopalne żertwy.
11 Mojżesz powiedział: "Zostało spalone, aby nikt nie jadł tego, co jest ofiarowane za grzech".
12 Podobnie również Salomon przez osiem dni świętował.
13 W pismach i pamiętnikach Nehemiasza jest opowiedziane nie tylko to, ale również o tym, jak zakładając bibliotekę zebrał on księgi o królach i księgi proroków, księgi Dawida i listy królów o ofiarach.
14 Tak samo również Juda zebrał nam wszystkie księgi, które były rozrzucone wskutek prowadzonej wojny, i mamy je u siebie.
15 Jeżeli więc potrzebujecie ich, przyślijcie tych, którzy by wam je zanieśli.
16 Piszemy do was mając obchodzić Święto Oczyszczenia [Świątyni]. Dobrze więc uczynicie, świętując w te dni.
17 Bóg zaś jest tym, który wyratował cały swój naród i który dał wszystkim dziedzictwo, królestwo, kapłaństwo i uświęcenie,
18 zgodnie z tym, co obiecał w Prawie, w tym Bogu nadzieję pokładamy, że niedługo nad nami się zmiłuje i że zgromadzi nas na święte miejsce z całej ziemi, która jest pod niebem. Uwolnił nas bowiem z wielkich nieszczęść i oczyścił miejsce


ciekawa sprawa z ta arką wygląda na to, że będzie pośród swego ludu czyli Nas! bounce bounce bounce
Lotion
Lotion

Liczba postów : 215
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by Lotion on 2nd Marzec 2016, 12:57

i jeszcze coś takiego

2 Księga Machabejska

Drugi list

10 «Mieszkańcy Jerozolimy i mieszkańcy Judei, starszyzna i Juda Arystobulowi, nauczycielowi króla Ptolemeusza, pochodzącemu z rodu namaszczonych kapłanów, i Żydom mieszkającym w Egipcie - życzą radości i zdrowia.
11 Wybawieni przez Boga z wielkich niebezpieczeństw, gorąco Mu dziękujemy, jako sprzymierzeni przeciwko królowi.
12 On sam bowiem wypędził tych, którzy gotowi byli do walki przeciwko Świętemu Miastu6.
13  Kiedy bowiem wódz udał się do Persji, a z nim razem niezwyciężone - jak się wydawało - wojsko, zostali oni pokonani w świątyni bogini Nanai dzięki podstępowi, do którego się uciekli kapłani Nanai.
14 Albowiem gdy przybył na miejsce sam Antioch, a razem z nim jego przyjaciele, aby [pod pozorem zaślubin z nią] zabrać wielkie skarby jako posag
15 i kiedy kapłani świątyni Nanai je wyłożyli, a on wszedł z kilkoma w obręb świątyni, zamknęli przybytek, skoro tylko wszedł Antioch,
16 a otworzyli tajemne drzwi w suficie i zabili wodza, zrzucając na niego kamienie. Potem pocięli ich na kawałki, a głowy odcięli i wyrzucili tym, którzy byli na zewnątrz.
17 Za wszystko niech będzie błogosławiony nasz Bóg, który wydał na śmierć tych, co się dopuścili bezbożności.
18 Mając obchodzić Oczyszczenie świątyni dwudziestego piątego Kislew, uważaliśmy, że trzeba wam o tym donieść, abyście wy także obchodzili Święto Namiotów i ognia [na pamiątkę tego], jak Nehemiasz odbudował świątynię i ołtarz, a potem złożył ofiary.
19 Gdy bowiem do ziemi perskiej byli uprowadzeni nasi ojcowie, ówcześni pobożni kapłani wzięli ogień z ołtarza i potajemnie skryli go w zagłębieniu wyschłej studni. Tam zabezpieczyli go tak, że miejsce nikomu nie było znane.
20 Po upływie wielu lat, gdy spodobało się Bogu, Nehemiasz, który był przysłany przez króla perskiego, posłał po ogień potomków tych kapłanów, którzy go ukryli. Jak oni opowiedzieli nam, nie znaleźli ognia, ale tylko gęstą wodę. Rozkazał więc, aby nabrali jej i przynieśli.
21 Gdy zaś było przygotowane wszystko do ofiar, Nehemiasz rozkazał kapłanom, aby polali tą wodą zarówno drzewo, jak i to, co było na nim położone,
22 a kiedy to wykonali i po upływie pewnego czasu zaświeciło słońce, które przedtem było za chmurami, zapłonął ogień tak wielki, że dziwili się wszyscy.
23 Podczas spalania się ofiary modlili się kapłani, a wraz z kapłanami wszyscy. Rozpoczynał Jonatan, wszyscy zaś odpowiadali razem z Nehemiaszem.
24 Modlitwa zaś brzmiała w ten sposób: "Panie, Panie Boże, Stwórco wszystkiego, straszliwy i mocny, sprawiedliwy i miłosierny, jedyny Królu i Dobroczyńco,
25 jedyny Rozdawco dóbr, jedynie sprawiedliwy, wszechmocny i wieczny, który wybawiasz Izraela ze wszystkiego zła, który ojców naszych uczyniłeś wybranymi i który uświęciłeś ich,
26 przyjmij ofiarę za cały naród Twój izraelski, ustrzeż swój dział i uświęć!
27 Sprowadź rozproszonych spomiędzy nas! Uwolnij tych, którzy są w niewoli u pogan. Na wyśmiewanych i wzgardzonych spojrzyj łaskawie, aby poganie poznali, że Ty jesteś Bogiem naszym.

28 Ukarz tych, którzy uciskają nas i w pysze swojej nas znieważają.
29 Zaszczep lud Twój na Twoim świętym miejscu, jak powiedział Mojżesz"
.
30 Kapłani intonowali hymny.
31 Gdy spłonęło to, co złożono w ofierze, kazał Nehemiasz pozostałą wodę wylać na wielkie kamienie.
32 Gdy zaś to wykonano, wybuchnął płomień, który jednak pochłonięty został przez ogień z ołtarza.
33 Kiedy ten wypadek stał się głośny i królowi Persów doniesiono, że na miejscu, gdzie ukryli ogień owi uprowadzeni w niewolę kapłani, ukazała się woda, którą Nehemiasz i jego ludzie poświęcili to, co było przeznaczone na ofiarę,
34 król zbadał sprawę, a miejsce ogrodził i uczynił świętym.
35 Król pobierał [stąd] wielkie dochody i rozdzielał je tym, dla których był łaskaw15. 36 Ludzie Nehemiasza nazwali tę wodę "neftar", to znaczy oczyszczenie, u wielu jednak nazywa się ona "neftai".
Lotion
Lotion

Liczba postów : 215
Join date : 16/12/2015
Skąd : Warszawa

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by lusia on 2nd Marzec 2016, 15:42

Lotion super ta modlitwa !!! warto by było ją zmówić - ja natomiast dam to dziś na Opoke :

"(18) I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na niego czekają.

(19) Gdyż, ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się.

(20) A chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela.

(21) A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!"

(22) Wtedy będziesz uważał za nieczyste swoje rzeźbione bałwany pokryte srebrem i swoje lane bałwany powleczone złotem, porzucisz je jako nieczyste i powiesz do nich: Precz!

Izajasza 30,18
lusia
lusia

Liczba postów : 803
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa

http://mojaopoka.blogspot.com/

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by efraimita on 2nd Marzec 2016, 22:28

Very Happy Very Happy nasz Bóg, Święty Izraelski, tylko on wszystko to zapowiedział Very Happy Very Happy

Iz 41
(1) Słuchajcie mnie w milczeniu, wyspy, wy zaś, narody, nabierzcie siły! Niech przystąpią, a potem niech mówią, razem stańmy do rozprawy!

(2) Któż wzbudził na Wschodzie tego, któremu towarzyszy zwycięstwo na każdym kroku? Który poddaje narody swojej mocy i podbija królów? Którego miecz ściera ich jak proch, a łuk rozwiewa jak plewę?

(3) Gdy ich ściga, przechodzi bezpiecznie, swoimi nogami nie dotyka ścieżki.

(4) Któż tego dokonał i uczynił to? Kto od początku powołuje do życia pokolenia ludzkie? Ja, Pan, jestem pierwszy i Ja też będę z ostatnimi.

(5) Widziały to wyspy i ulękły się, krańce ziemi przeraziły się, zbliżyły się i zeszły.

(6) Jeden drugiemu pomaga i mówi do swojego brata: Śmiało!

(7) I tak zachęcał rzemieślnik złotnika, a gładzący młotem blachę kowala, mówiąc o zlutowanej robocie: Dobre to jest! Potem to przybił gwoździami, aby się nie chwiało.

(8 ) Lecz ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela.

(9) Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do ciebie: Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie wzgardziłem tobą:

(10) Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości Swojej.

(11) Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na ciebie, będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z tobą spierają.

(12) Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą, będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z tobą wojują.

(13) Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!

(14) Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja cię wspomogę - mówi Pan - twoim odkupicielem jest Święty Izraelski.

(15) Oto zrobiłem z ciebie ostre brony, nowe, z zębami w dwóch rzędach, abyś młócił i miażdżył góry, a pagórki pociął na sieczkę.

(16) Będziesz je przesiewał i uniesie je wiatr, a burza je rozproszy, lecz ty będziesz się radował w Panu, będziesz się chlubił Świętym Izraelskim.

(17) Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, Ja, Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę.

(18) Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynie w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła.

(19) Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinie,

(20) Aby widzieli i poznali, zważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył Święty Izraelski.
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by efraimita on 3rd Marzec 2016, 23:55

Ps 69
...

(30) Ja zaś jestem nędzny i zbolały; Niech zbawienie twoje podniesie mnie, Boże!

(31) Wysławiać będę pieśnią imię Boże I dziękczynieniem będę je uwielbiał.

(32) A będzie to milsze Panu niż wół, Niż byk z rogami i racicami.

(33) Niechaj ujrzą to pokorni i rozradują się! O, wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze!

(34) Bo Pan wysłuchuje biednych I nie gardzi więźniami swymi.

(35) Niechaj go chwalą niebiosa i ziemia, Morza i wszystko, co w nich się porusza!

(36) Albowiem Bóg wybawi Syjon I odbuduje miasta ziemi judzkiej, I zamieszkają tam, i posiądą ją.

(37) Potomkowie sług jego odziedziczą ją I osiądą w niej ci, którzy miłują imię jego.
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by efraimita on 6th Marzec 2016, 10:42

Ps 12
(1) Przewodnikowi chóru. Na oktawę. Psalm Dawidowy.

(2) Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych I nie ma już wiernych wśród ludzi.

(3) Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem.

(4) Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, Język mówiący przechwałki!

(5) Oni mówią: Przez język nasz jesteśmy mocni, Wargi nasze są z nami: Któż panem naszym?

(6) Wobec ucisku ubogich, Wobec jęku biednych Teraz powstanę, mówi Pan, Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie.

(7) Słowa Pańskie są słowami czystymi, Srebrem przetopionym odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym.

(8 ) Ty, Panie, będziesz ich strzegł! Zachowaj nas od tego rodu na wieki!

(9) Bezbożni chodzą wokoło I podłość podnosi się wśród ludzi.
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by Obserwator on 6th Marzec 2016, 16:36

Wszystkie słowa są aktualne i skierowane do Ludu Bożego właśnie na te czasy!!!

Obserwator

Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015

http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by efraimita on 6th Marzec 2016, 21:40

Dokładnie Kamilu
O ile przez wcześniejsze pokolenia można było z biblii wyłuskiwać coś dla siebie do poprawy swojego życia ku Bogu, to wydaje mi się że nieprzypadkowo akurat dziś to wszystko zostaje odkryte.
Bóg przez lata pozwalał aby Jego słowo było przed nami "zakrywane", ale dziś wyraźnie widać że chce abyśmy wreszcie to przeczytali i zrozumieli, że to nie są słowa kierowane tylko do ludzi tysiące lat temu, ale do współczesnych, DO NAS.
Wiele wskazań i powinności które chce abyśmy realizowali i wiele informacji abyśmy byli świadomi co się dzieje. Mnóstwo ostrzeżeń, abyśmy nie błądzili i nie pakowali się w kłopoty. No i wreszcie wiele pięknych obietnic, abyśmy trwali w Jego nadziei i abyśmy wiedzieli że nie jest to daremny trud.
Nasz Pan Chce abyśmy mieli to przed oczami.
Chwała niech będzie Naszemu Panu, który jest Bogiem Izraela i naszym Bogiem odrodzonego Izraela Very Happy
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic - Page 4 Empty Re: Razem szukamy słów Boga i Jego obietnic

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Strona 4 z 6 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach