Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

Go down

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

Pisanie by damian on 30th Listopad 2015, 12:15

Księga proroka Habakuka mówi o czasach końca. Myślę, że w tym zakresie nie budzi ona wątpliwości.
Wizja proroka ukazuje najazd Chaldejczyków, ucisk ... panoszenie się bestii i Dzień Pański będący dniem usunięcia bezbożnych i dniem zbawienia ludu Bożego.

Pytanie czy mowa tu wyłącznie o ludziach spod znaku islamu czy oprócz nich będzie "coś" więcej?

Hab 1:5 Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą! Bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał.
Hab 1:6 Bo oto Ja pobudzę Chaldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą.
Hab 1:7 Jest on okrutny i straszny, on sam ustala prawo przemocy.
Hab 1:8 Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe, jego jeźdźcy pędzą cwałem z daleka, lecą jak orzeł, rzucający się na żer.
Hab 1:9 Każdy z nich przychodzi, aby grabić, ich twarze są zwrócone na wschód; biorą jeńców licznych jak piasek.
Hab 1:10 Szydzą z królów, śmieją się z książąt, śmieją się z każdej twierdzy; sypią dookoła wały i zdobywają ją.
Hab 1:11 Potem przechodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za boga!
Hab 1:12 Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, Święty mój, nie daj nam zginąć! Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu, Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę.

Zwróćmy uwagę na kilka rzeczy.

1. Starożytna Chaldeja to dziś tereny, z których "importuje" się do Europy islamistów.

http://www.crystalinks.com/chaldeamap.gif

2. Pogrubiłem i podkreśliłem w proroctwie to co jest istotne i zgodne z tym co dziś obserwujemy.
3. Ich twarze zwrócone na wschód ... zupełnie jak podczas muzułmańskich modlitw ...

Teraz część druga proroctwa.

Hab 2:1 Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę.
Hab 2:2 I odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać.
Hab 2:3 Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się.
Hab 2:4 Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Hab 2:5 Ponadto, bogactwo jest zdradliwe. Oto jest człowiek, który ma żądzę mocy, a nie zaznaje spokoju. Jest chciwy jak Szeol i nienasycony jak śmierć. Rości sobie prawo do wszystkich narodów i gromadzi dokoła siebie wszystkie ludy.
Hab 2:6 Lecz wszystkie one zanucą o nim pieśń szyderczą i uczynią go przedmiotem przypowieści i przysłowia, mówiąc: Biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy, i przywłaszcza sobie wiele zastawów! Jak długo to potrwa?
Hab 2:7 Czy nie zjawią się nagle twoi wierzyciele i nie obudzą się twoi gnębiciele? Wtedy padniesz ofiarą ich grabieży.
Hab 2:8 Ponieważ złupiłeś wiele narodów, więc i ciebie złupią wszystkie inne ludy z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach.
Hab 2:9 Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudować wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia.
Hab 2:10 Umyśliłeś coś, co przyniesie hańbę twojemu domowi: Zniszczyłeś wiele ludów, straciłeś prawo do życia.
Hab 2:11 Gdyż kamień krzyczy ze ściany, a z belkowania odpowiada mu krokiew.
Hab 2:12 Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu!
Hab 2:13 Czyż nie pochodzi to od Pana Zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości?
Hab 2:14 Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione.
Hab 2:15 Biada temu, kto swojego bliźniego poi z domieszką swojego gniewu aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość!
Hab 2:16 Nasyciłeś się więcej hańbą niż chwałą, pij więc i ty i zataczaj się! Przyjdzie i do ciebie kielich z prawicy Pana, i będziesz syt hańby zamiast chwały.
Hab 2:17 Gdyż obciąży cię bezprawie, popełnione na Libanie, a rzeź zwierząt, która je przeraziła, powali cię z powodu przelanej krwi ludzkiej i gwałtu, dokonanego na kraju, na grodzie i na wszystkich jego mieszkańcach.
Hab 2:18 Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz, posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią? Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany.
Hab 2:19 Biada temu, kto mówi do drewna: Obudź się! a do niemego kamienia: Rusz się! Czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego,
Hab 2:20 Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed nim, cała ziemio!

W drugiej części proroctwa mamy informację o nieuchronności proroctwa a także na scenę wchodzi bestia - człowiek niegodziwości.
Mówią o nim wersety 2:5-17

i w końcu część trzecia proroctwa

Hab 3:1 Modlitwa błagalna proroka Habakuka na melodię trenów.
Hab 3:2 Panie! Słyszałem od ciebie wieść, widziałem, Panie twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie życie, w najbliższych latach objaw je! W gniewie pomnij na miłosierdzie!
Hab 3:3 Bóg przychodzi z Temanu, Święty z góry Paran. Sela. Jego wspaniałość okrywa niebiosa, a ziemia jest pełna jego chwały.
Hab 3:4 Pod nim jest blask jak światłość, promienie wychodzą z jego rąk i tam jest ukryta jego moc.
Hab 3:5 Przed nim idzie zaraza, a za nim podąża mór.
Hab 3:6 Trzęsie się ziemia, gdy powstaje, gdy patrzy, drżą narody. Pękają odwieczne góry, zapadają się prastare pagórki, jego drogi są wieczne.
Hab 3:7 Widziałem namioty Kuszanu zagrożone zagładą, rozerwane zasłony ziemi Midianitów.
Hab 3:8 Czy twoja popędliwość, Panie, zwraca się przeciw rzekom, czy gniewasz się na strumienie, czy oburzyłeś się na morze, że siadasz na swoje rumaki, na swoje wozy zwycięskie?
Hab 3:9 Wydobyłeś swój łuk, na swoją cięciwę położyłeś strzałę. Sela. Strumieniami rozdzieliłeś ziemię.
Hab 3:10 Na twój widok drżą góry, obłoki spuszczają ulewne deszcze; otchłań morska wydaje swój głos, wysoko podnosi swe ramiona.
Hab 3:11 Słońce i księżyc wstrzymały swoją jasność w świetle twych szybkich strzał, w blasku twojej lśniącej włóczni.
Hab 3:12 W zawziętości kroczysz po ziemi, w gniewie depczesz narody.
Hab 3:13 Wyruszasz na pomoc swojemu ludowi, aby ratować swojego pomazańca. Rozbijasz dom bezbożnego, obnażasz fundamenty aż do skały. Sela.
Hab 3:14 Przebiłeś wodza jego wojska jego własną strzałą, jego przywódcy są rozproszeni jak plewa przez burzę, gdy rozwarli swoje szczęki, aby pochłonąć w skrytości ubogiego.
Hab 3:15 Jego rumaki wpędziłeś w morze, w potoki wielkich wód.
Hab 3:16 Gdy to usłyszałem, struchlało moje ciało, na wieść o tym drgnęły moje wargi; lęk śmiertelny przeszył moje członki, a kolana zachwiały się pode mną. Zadrżałem przed dniem utrapienia, który nadchodzi na lud, na lud, który mnie uciska.
Hab 3:17 Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła.
Hab 3:18 Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia.
Hab 3:19 Wszechmogący Pan jest moją mocą, Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych.

Wizja spójna z wieloma innymi proroctwami na czas ostateczny, zapowiedziami w Ewangeliach i Objawieniu.

Co sądzicie o tym proroctwie ... czy mówi ono o najeździe islamu na Europę?
avatar
damian

Liczba postów : 101
Join date : 29/06/2015

http://PrawdaNasWyzwoli.com

Powrót do góry Go down

Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

Pisanie by Cyryl on 30th Listopad 2015, 20:07

Moim zdaniem te proroctwo doskonale uzupełnia się z proroctwem Jeremiasza:

Jeremiasz 50 napisał:(1) Słowo, które wypowiedział Pan przez proroka Jeremiasza o Babilonie, o kraju Chaldejczyków:

(2) Zwiastujcie między narodami i głoście, podnieście sztandar, głoście, nie ukrywajcie, mówcie: Babilon zdobyty, Bel zhańbiony, Marduk rozbity, zhańbione jego posągi, rozbite jego bałwany.

(3) Gdyż wyruszył przeciwko niemu naród z północy, i ten obróci jego ziemię w pustynię, tak że nie będzie w niej mieszkańca, zarówno człowiek jak i bydło ucieknie w popłochu.

(4) W owych dniach i w owym czasie - mówi Pan, przyjdą synowie izraelscy wraz z synami judzkimi, pójdą z płaczem i będą szukać Pana, swojego Boga.

(5) Będą się pytać o Syjon, ku niemu zwrócą swoje spojrzenie: Chodźcie, a przyłączmy się do Pana w przymierzu wiecznym, które nie będzie zapomniane!

(6) Mój lud był trzodą zabłąkaną; ich pasterze wiedli ich na manowce, tak że tułali się po górach, schodzili z góry na pagórek, zapomnieli o swoim legowisku.

(7) Wszyscy, którzy ich spotykali, pożerali ich, a ich wrogowie mówili: Nie my jesteśmy winni, że zgrzeszyli przeciwko Panu, niwie sprawiedliwości i nadziei ich ojców.

(Cool Uchodźcie ze środka Babilonu, z kraju Chaldejczyków, wychodźcie i bądźcie jak barany przed trzodą.

(9) Bo oto Ja pobudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej; i staną do walki przeciwko niemu, stamtąd będzie zdobyty. Ich strzały są jak u wprawnego rycerza, żadna nie wraca bez skutku.

(10) Chaldea stanie się łupem, wszyscy, którzy ją złupią, nasycą się - mówi Pan.

(11) Tak, weselcie się! Tak, wykrzykujcie radośnie, wy, łupieżcy mojego dziedzictwa, tak, podskakujcie jak cielęta na łące i rżyjcie jak ogiery!

(12) Zhańbiona będzie bardzo wasza matka, wstydem okryta wasza rodzicielka; oto jako ostatnia wśród narodów stanie się pustynią, ziemią suchą, stepem.

(13) Z powodu gniewu Pana będzie nie zamieszkana i cała stanie się pustynią; ktokolwiek będzie przechodził koło Babilonu, będzie przejęty grozą i będzie świstał nad wszystkimi jego ciosami.

(14) Stańcie do boju wokół Babilonu, wszyscy łucznicy, strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał, gdyż zgrzeszył przeciwko Panu!

(15) Wznieście wokoło przeciwko niemu okrzyk bojowy! Poddał się, runęły jego narożniki, jego mury rozwalone! Gdyż taka jest zemsta Pana, Mścijcie się nad nim! Jak on czynił, tak wy czyńcie jemu!

(16) Wytępcie z Babilonu tego, kto sieje, i tego, kto chwyta sierp w czasie żniwa; przed mieczem okrutnym zwraca się każdy do swojego ludu i każdy ucieka do swojej ziemi!

(17) Jagnięciem spłoszonym był Izrael, lwy je spłoszyły. Najpierw pożarł je król asyryjski, a teraz, jako ostatni, obgryzł jego kości Nebukadnesar, król babiloński.

(18) Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja nawiedzę króla babilońskiego i jego kraj, jak nawiedziłem króla asyryjskiego.

(19) I przywrócę Izraela na jego niwę, i będzie się pasł na Karmelu i w Baszanie, i nasycał się na górach Efraima i Gileadu.

(20) W owych dniach i w owym czasie - mówi Pan - będzie się szukać winy Izraela, lecz jej nie będzie, oraz grzechów Judy, ale się ich nie znajdzie, gdyż odpuszczę tym, których pozostawię.

(21) Wypraw się przeciwko ziemi Merataim, wyrusz przeciwko niej i przeciwko mieszkańcom Pekod! Wybij mieczem i wytęp ich doszczętnie jako przeznaczonych na zagładę - mówi Pan - i zrób dokładnie tak, jak ci kazałem!

(22) Wrzawa wojenna jest w kraju i wielkie zniszczenie.

(23) Jakże jest rozbity i strzaskany młot całej ziemi! Jakże stał się Babilon przedmiotem zgrozy wśród narodów!

(24) Zastawiłeś na siebie sidła i sam się złapałeś, Babilonie, a nie wiedziałeś o tym; zostałeś schwytany i pochwycony, gdyż wdałeś się w walkę z Panem.

(25) Pan otworzył swoją zbrojownię i wydostał narzędzia swojego gniewu, gdyż Wszechmocny, Pan Zastępów ma wykonać dzieło w kraju Chaldejczyków.

(26) Ruszcie nań ze wszystkich krańców: Otwórzcie jego spichlerze, zrzućcie wszystko na jedno miejsce jak snopy i zniszczcie go doszczętnie, niech nie zostanie po nim nawet resztka!

(27) Wybijcie wszystkie jego cielce, niech idą na rzeź! Biada im, gdyż nadszedł ich dzień, czas ich kary!

(28) Słuchaj! Uchodźcy i zbiegowie z ziemi babilońskiej zwiastują na Syjonie pomstę Pana, naszego Boga, pomstę za jego świątynię.

(29) Wezwijcie przeciwko Babilonowi strzelców, wy, wszyscy łucznicy, oblegajcie go dokoła! Niech nikt z niego nie ujdzie! Odpłaćcie mu według jego uczynków, tak samo jak on uczynił, jemu uczyńcie, gdyż był zuchwały wobec Pana, wobec Świętego Izraelskiego.

(30) Dlatego padnie jego młódź na jego placach i wszyscy jego wojownicy zginą w owym dniu - mówi Pan.

(31) Oto Ja jestem przeciwko tobie, zuchwalcze - mówi Wszechmocny, Pan Zastępów, gdyż nadszedł twój dzień, czas, kiedy cię ukarzę.

(32) I potknie się zuchwały, i padnie, i nikt go nie podniesie; i rozniecę ogień w jego miastach, i pochłonie wszystko, co jest dokoła niego.

(33) Tak mówi Pan Zastępów: Gnębieni są synowie izraelscy, a wraz z nimi synowie judzcy; wszyscy, którzy wzięli ich do niewoli, trzymają ich, nie chcą ich wypuścić.

(34) Lecz potężny jest ich wybawca, jego imię Pan Zastępów; poprowadzi On gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a niepokój mieszkańcom Babilonu.

(35) Miecz niech się zwróci przeciwko Chaldejczykom - mówi Pan - i przeciwko mieszkańcom Babilonu, przeciwko jego książętom, i przeciwko jego mędrcom.

(36) Miecz przeciwko wróżbitom, aby zgłupieli, miecz przeciwko jego rycerzom, aby upadli na duchu.

(37) Miecz przeciwko jego rumakom i wozom wojennym, przeciwko całej mieszaninie ludów pośród niego, aby zniewieścieli; miecz przeciwko jego skarbcom, aby były zrabowane.

(38) Posucha na jego wody, aby wyschły, gdyż jest to kraj bałwanów i przez owe straszydła zgłupieli.

(39) Dlatego osiądą tam dzikie zwierzęta z szakalami i zamieszkają w nim strusie; i już nigdy nie będzie zamieszkany ani zaludniony po wszystkie pokolenia.

(40) Jak Bóg zburzył Sodomę i Gomorę, i sąsiednie miasta - mówi Pan - tak nikt tam nie osiądzie i żaden człowiek nie będzie tam przebywał.

(41) Oto lud nadciąga z północy i naród potężny z wieloma królami rusza z krańców ziemi.

(42) Trzymają łuk i włócznię, są srodzy i nie znają litości. Ich wrzawa szumi jak morze, cwałują na rumakach: Każdy gotowy do boju przeciwko tobie, córko babilońska.

(43) Gdy król babiloński usłyszy wieść o nich, opadną mu ręce; ogarnie go trwoga, bóle jak kobietę rodzącą.

(44) Oto jak lew wypada z gęstwiny Jordanu na soczystą niwę, tak Ja w okamgnieniu wypłoszę ich stamtąd i ustanowię nad nimi swojego wybrańca. Bo któż jest mnie równy? I któż mnie wyzwie, i któryż pasterz może się ostać przed moim obliczem?

(45) Dlatego słuchajcie postanowienia Pana, które powziął przeciwko Babilonowi i jego zamysłu, jaki powziął przeciwko ziemi Chaldejczyków: Zaprawdę, nawet najmniejsze owce zostaną wywleczone, zaprawdę, ich niwę przejmie o nie groza!

(46) Na wieść: Babilon wzięty, ziemia zadrży i krzyk rozejdzie się wśród narodów.

Zauważmy jedno, Watykan - Babilon stworzył islam czyli - chadejczyków. W Imperium Osmańskim była mowa o "narodzie islamu"!!!

czyli Babilon sprowadza obecnie islamistów - chadejczyków. Jeremiasz opisuje zdaje się kontrofensywę i zniszczenie Wielkiego Babilonu.

Cyryl

Liczba postów : 1219
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

Pisanie by damian on 30th Listopad 2015, 21:17

Tak, świetna kontynuacja Smile
Dziękuję.

Tworzy się tu taki obraz, gdzie mamy do czynienia z najazdem chaldejczyków (Habakuk) a z kolei Jeremiasz mówi jakby o odwecie i niszczeniu tego Babilonu.

Wydaje mi się jednak, że "Wielki Babilon" czasów końca a odniesienie się do pewnej (nie wiem jak to dobrze okreslić) nacji czy ludów zlokalizowanych w "starym" Babilonie ... to nieco dwie osobne sprawy i dwa osobne twory (Babilony) MIMO, że to ta sama geneza i jakby "jedna z głów" tego większego tworu jakim jest Wielki Babilon.

Skłaniam się do tego co Henryk pisał, że USA wpisują się świetnie w definicję Wielkiego Babilonu ale musimy cały czas pamiętać, że USA są stworzone przez Watykan, są jakby ich córką Babilońską ... częścią (może i dziś większą częścią, a na pewno częścią, że tak to ujmę oficjalnie OPERACYJNĄ). Tak więc Wielki Babilon to zarówno USA, Watykan ... i pewnie coś jeszcze.
avatar
damian

Liczba postów : 101
Join date : 29/06/2015

http://PrawdaNasWyzwoli.com

Powrót do góry Go down

Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

Pisanie by Cyryl on 2nd Grudzień 2015, 07:36

Zauważmy na cechy charakterystyczne. Otóż Chaldejczycy, posługiwali się jezykiem aramejskim... czyli hebrajskim. Otóż zobaczmy z jakiej rodziny wywodzi się język hebrajski:

wikipedia napisał:Rodzina języków semickich obejmuje języki fleksyjne, poświadczone od końca IV tysiąclecia p.n.e. do dziś. W starożytności językami semickimi posługiwano się na obszarze między Morzem Śródziemnym a Tygrysem oraz na północno-wschodnich wybrzeżach Afryki[1]. Współcześnie do najważniejszych języków rodziny semickiej zaliczają się:
język amharski,
język arabski,
język hebrajski,
język maltański
język tigrinia

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_semickie

Czyli są to języki, czy pisma wywodzące się z Babilonu!!!

Jaką wspólną cechę mają języki hebrajski i arabski???

1. Obydwa są pisane z prawa do lewej:

wikiepdia napisał:Kierunek pisma: od prawej do lewej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_hebrajskie
wikipedia napisał:Zapisywane jest z prawa na lewo.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_arabski

2. Obydwa nie posiadają samogłosek:

wikipedia napisał:Alfabet hebrajski, nazywany też pismem żydowskim lub pismem kwadratowym – alfabet spółgłoskowy stosowany do zapisu języka hebrajskiego , jidysz , ladino , judeo-arabskiego i innych języków żydowskich , wywodzący się z alfabetu aramejskiego , a pośrednio z fenickiego [1] i egipskich hieroglifów . Język hebrajski przejął ten rodzaj pisma między IV a II w. p.n.e. (w miejsce wcześniej używanego alfabetu fenickiego)[2] . Składa się z 22 znaków, a w przeciwieństwie do alfabetu łacińskiego nie rozróżnia się w nim liter małych i wielkich[3] .
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_hebrajskie

wikipedia napisał: Ma 18 podstawowych znaków, które po uzupełnieniu jedną, dwiema lub trzema kropkami tworzą 28 liter oznaczających spółgłoski oraz samogłoski długie i dyftongi. Samogłoski krótkie są w piśmie arabskim pomijane, dlatego jest ono klasyfikowane jako abdżad. Czasami stosuje się jednak na ich oznaczenie dodatkowe znaki samogłoskowe (w arabskich elementarzach i w Koranie).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet_arabski

Czyli zobaczmy języki semickie, to przykrywka dla dialektów babilońskiego czy dialektów Chaldejczyków!!!

Co ciekawe w Koranie jest cytat z Talmudu!!!

To pokazuje, że Chaldejczycy istnieją dziś.

Ciekawe jest też to, że religie Chaldejczyków czyli islam i Talmud są do siebie podobne!!!

Ich wyznawcy mają podobne zasady, mogą kłamać i mogą dokonywać wszelkich przestępstw aby osiągnąć cele dla swoich kultów!!!

Cyryl

Liczba postów : 1219
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Re: Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Powrót do góry

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach