Cudowne wybawienie ludu Bożego

Strona 5 z 13 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Next

Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Cyryl on 9th Wrzesień 2015, 21:31

Moim zdaniem Chazarowie to w rzeczywistości Edomici.

Po zniszczeniu Jerozolimy przez wojska Wespazjana, Edomici uciekli na Północ. Czyli tam gdzie znajdowali się Słowianie zaginiony Izrael.

Zauważmy Chazaria - Edomici byli wstanie ciągłej wojny ze Słowiańszczyzną. Chazarzy przeszli na judaizm/Talmudyzm ponieważ wcześniej go wyznawali. Ich wierzenia były zgodne z Talmudem.

Natomiast wierzenia Słowian były zgodnie z ewangeliami dlatego wszystkie narody Słowiańskie szybko przyjęły ewangelie.

Problem z potomkami Ezawa jest poważny. Tutaj opisałem błąd Izaaka, który wolał swojego nieposkromionego syna Ezawa, natomiast Bóg wolał Jakuba:

http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/blad-izaaka-czyli-jego-blogoslawienstwo-dla-ezawa,2875.html

Ezaw miał kilka żon, dwie Chetytki i jedną swego wuja Ismaela. Czyli makabryczna mieszanka wybuchowa.

Owa wojna trwa do dziś.

wolna-polska.pl napisał: 
Poniżej słowa rabina Shneersona:
1. Nasza szczególna taktyka zwalczania Słowian jest tajną wiedzą, z uwagi na jego wyłączność ograniczoną do wybrańców boga. Główną broń walki skierujemy bezpośrednio na Słowian, poza renegatami, „ożenionymi” z Żydami poprzez wspólne interesy. Prawda, wszyscy „ożenieni z nami” zostaną usunięci z naszej wspólnoty kiedy już wykorzystamy ich dla naszych celów.
Słowianie, a wśród nich Rosjanie – są najbardziej nieugiętymi narodami na świecie. Słowianie są nieugięci w wyniku swoich zdolności psychologicznych i intelektualnych, utworzonych przez wiele pokoleń przodków. Niemożliwe jest zmienić ich geny. Słowianina, Rosjanina, można zniszczyć, ale nigdy nie podbić. To dlatego ten lud [dosłownie: materiał siewny] podlega likwidacji, a najpierw ostrej redukcji ich liczebności (z czego kremlowska ropo-gazowa Chazaria, tak umiłowana przez polskojęzyczną putinologiczną agenturę, ścierającą kolana na myśl o putlerze, wywiązuje się z nawiązką/a303). 

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/lider-chabadu-mesjasz-menahem-mendel-schneerson-planach-zniszczenia-ukrainy-rosji-wznowienie-2014-08


Edomici do swych celów używają islam (w Koranie jest jeden cytat z Talmudu)
http://cyryl.blox.pl/2014/07/Konflikt-Palestynsko-zydowski-moje-zdanie.html

Zauważmy to proroctwo o Edomie:

ks. Abdiasza napisał: 

(1) Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie: Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów: Wstańcie! Ruszmy przeciwko niemu! Do boju!

(2) Oto uczyniłem cię małym wśród narodów, wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi.

(3) Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu: Kto mnie sprowadzi na ziemię?

(4) Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd - mówi Pan.

(5) Gdy złodzieje wtargną do ciebie albo nocni rabusie jakże będziesz splądrowany! Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono?

(6) Jakże ogołocony jest Ezaw; przetrząśnięte są jego skarby ukryte.

(7) Aż do granicy cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy, zawiedli cię i wzięli nad tobą górę twoi przyjaciele; ci, którzy jedli twój chleb, zastawią na ciebie sidła.

(Cool Zaiste, w owym dniu - mówi Pan - wytępię mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa; nie ma u niego roztropności.

(9) Wtedy będą przerażeni twoi bohaterowie, Temanie, wszyscy mężczyźni będą wytępieni z gór Ezawa mieczem.

(10) Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie, okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze.

(11) Wówczas gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich.

(12) Nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia! Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli!

(13) Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski; nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski! I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski!

(14) Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców! I nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli!

(15) Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę.

(16) Bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody; pić będą i chłeptać, i będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było.

(17) Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili.

(18) A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje bo tak rzekł Pan.

(19) I posiądą Negeb, kraj górzysty Ezawa, i Szefelę, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Gilead.

(20) Pierwsi wygnańcy, z synów Izraela, ci w Chelach, posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty, a wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasta Negebu.

(21) Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana


http://bibliamesjanska.com/Ab/1.html

Zauważmy, słowo żyd wymyślono w XVII wieku. Wcześniej było Słowo  Judejczyk:

Ap 2 napisał:(9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Otóż kto podaje się za Judejczyków a w rzeczywistości nimi nie jest?? Edomici.

Zauważmy, Tora została dana Izraelowi a potem Judzie.

Jednak w czasach Isusa to Edomici objęli władzę nad Judeą. To o nich Isus mówił plemię żmijowe. Dlaczego???

Ponieważ ukrycie oni - w tradycji ustnej - czcili Talmud a otwarcie zasłaniali się Torą.

Edomici czynią tak po dziś dzień, otwarcie mówią o Torze, zaś skrycie czczą Talmud. Dodatkowo wcześniej przejęli tożsamość Judejczyków a potem zamienili cały Izrael w słowo żyd.

Zauważmy też, jedno w USA czy innych państwach Anglosaskich o tym nie słychać dlaczego???

Ponieważ, Edomici rządzą ich umysłami. W jaki sposób?? Poprzez tego człowieka:


cyryl napisał:
A zobaczmy kto inspirował inwazje Szwedów na Polskę jak nie:
"Rzeczywiście, Olivier Cromwell podjudzał Karola Gustawa by "utrącił róg katolickiej bestii". Cromwell uchodził wówczas za wodza protestantów europejskich i jego głos wiele ważył dla szwedzkiego władcy.
Co ciekawe, Cromwell równie mocno poparł plany rozbiorowe z Radnot. "
"W 1649 r. tajne związki usuwają katolicką dynastię Stuartów na rzecz masona Cromwella. W 1655r za namową Żyda Komeńskiego uderzają na Polskę członkowie ” Zakonu Palmowego – Karol Gustaw król Szwecji, Fryderyk elektor Pruski oraz Rakoczy."
Cromwell sprowadził do Anglii żydów, i zobaczcie że Anglia stała się siedzibą rodów bankierskich takich jak: Rothschild, którzy są:
"Rothschild (pl. Rotszyld) – międzynarodowa rodzina niemieckich Żydów, związana z bankowością i finansami, posiadająca silną pozycję w Europie z nadanymi tytułami szlacheckimi przez rządy Austrii i Wielkiej Brytanii. Jest to jedna z najbogatszych rodzin na świecie. Już w XIX wieku nazwisko Rothschildów było synonimem bogactwa."
Cromwell, jako autorytet protestantów, nie dość, że stworzył koalicje z państw protestanckich, to zrobił swoistą "reklamę" protestantom w Polsce. Po potopie szwedzkim, jezuici uzyskali w Polsce i wśród naszego narodu spore wpływy. Jednak nawet te "wpływy" okazały się krótkie, i Watykanowi bardziej opłacało się Polskę rozebrać.

http://cyryl.blox.pl/2014/08/Dlaczego-Watykan-tak-nienawidzi-Polske-i-Polakow.html

Otóż przez Cromwella cały świat Anglosaski widzi Biblie przez Edomickie okulary.Zobaczmy Edomici zgodnie z błogosławieństwem Izaaka wytężają wszystkie swoje siły aby co zrobić??? 

Rodz. 27 napisał:(39) Izaak zaś, ojciec jego, odpowiedział i rzekł do niego: Oto z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba twoja, z dala od rosy z nieba z góry.

(40) Z miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz, ale gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo jego.


Otóż zauważmy jedno czym jest jarzmo Jakuba???

Jest ono wolą Boga:


Rodz. 25 napisał:(21) Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła.
(22) A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: Jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana.
(23) A Pan rzekł do niej: Dwa narody są w łonie twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu.Otóż Edomici chcą zrzucić jarzmo jakie z woli Boga sprawują nad nimi Izraelici. Ma to sens Edomici są gwałtowni więc muszą dla ich dobra panować nad nimi potomkowie posłusznego Jakuba - Izraelici, Słowianie.


Biblia MEsjańska napisał:Psalm 2:1 Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach? 2 Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego: (3) mówiąc, odrzućmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich jarzmo!

Edomici są zawziętymi wrogami Boga i Jego Pomazańca, Isusa Chrytusa. Ich bogiem jest szatan:

http://www.proroctwa.com/lucyfer-bogiem-judaizmu.htm

Edomici są częścią Bestii.

Cyryl

Liczba postów : 1352
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Milosc on 13th Wrzesień 2015, 13:36

post można usunąć


Ostatnio zmieniony przez Milosc dnia 11th Maj 2016, 22:12, w całości zmieniany 1 raz

Milosc

Liczba postów : 249
Join date : 17/07/2015

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Mutu on 13th Wrzesień 2015, 14:09

Odpowiedź jest prosta.

Oni znają te proroctwa ale Szatan lubi kopiować Boga, podszywając się pod niego.
Ci najbardziej wtajemniczeni wiedza o tym ale sa wyznawcami szatana więc ufają, ze on to robi bo ma moc równą Bogu.

Ci niżej nie mają pojęcia czemu slużą.
Mutu
Mutu

Liczba postów : 524
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Kasia on 13th Wrzesień 2015, 14:29

Szatan lubi kopiować Boga i on dużo wie.
Czy z kolei Watykan zna proroctwa...???
Czy moze tylko służy szatanowi i wykonuje jego polecenia...???

Czy w ogóle któryś z papieży przeczytał Biblie w całości...???

W większości właściwie sa oni tylko wykonawcami planu ,ktory my próbujemy odkryć i zrozumieć.

Myśle ze odpowiedz jednak taka prosta nie jest...
Kasia
Kasia

Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Cyryl on 14th Wrzesień 2015, 02:32

Miłość nadciągające ludy północy, gromada z królami na czele to pasuje najbardziej do Rosji i Chin.


Jeremiasz 50 napisał:(24) Zastawiłeś na siebie sidła i sam się złapałeś, Babilonie, a nie wiedziałeś o tym; zostałeś schwytany i pochwycony, gdyż wdałeś się w walkę z Panem.


Otóż moim zdaniem Watykanowi coś nie szło wywołanie 3 wojny światowej. Owa wojna miała być wywołana znacznie wcześniej.

Zastanówmy się nad tym Fragmentem ewangelii Łukasza:

Lukasz 18 napisał:(Cool Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Zauważcie, celem szatana po zmartwychwstaniu Isusa było zabicie wiary w Syna Bożego i Boga!!!

Już wtedy szatan mógł planować trzy wojny światowe!!!

W tym celu nawet w jednym ze zborów w Tiatyrze, uczynił Wielką Nierządnicę - Watykan, Babilon Wielki:
http://cyryl.blox.pl/2014/10/O-zborze-w-Tiatyrze.html

Jaki był cel nadania władzy Królewskiej Wielkiej Nierządnicy nad całym światem przez szatana jak nie zabicie wiary w Boga i jego Pomazańca???

Już Łukasz pokazuje ową nadzieję, w słowach:

"Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?... "

Zobaczmy jaki jest cel wiary w Isusa??? Zbawienie i życie wieczne:


Jana 3 napisał:(15) Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.
(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.
(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.


Przez wieki Niewiasta Izebel - Rzym, demoralizował i zabijał wiarę w zborze w Tiatyrze. Wśród katolików był i jest powiedzenie:

"Zobaczyć Rzym i stracić wiarę"!!!!

Tak samo jak kiedyś sporo Judejczyków straciło w niewoli Babilońskiej wiarę w Boga i przyjęło Talmud i Kabałę tak samo obecnie przez Rzym wielu chrześcijan traciło wiarę w Syna Bożego!!!

Problem w tym, że plan 3 wojen nie wypalił ponieważ owa większość ludzi nie straciła wiary w Zbawiciela, pomimo działań Wielkiej Nierządnicy.

Oto wyjaśnienie imienia:
Ap 17 napisał:(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

Obecnie Watykan jest w pułapce. Z rozkazu szatana musi otwarcie sprowadzać armie islamistów i na siłę bez ogródek, tak że wielu ludzi to widzi!!!

Na dodatek Bestia którą ujeżdża się buntuje. Edomici - synagoga szatana, już szykuje armie Rosji aby zapewne uderzyć na UE czyli twór Watykanu. Dodatkowo władza Obamy chwieje się ku upadkowi.

Oto co napisał pewien człowiek:wp.pl napisał:~tomekk 2015-09-11 (13:27) 23 godzin i 19 minut temu

Mieszkam w Niemczech i to co tu obserwuje mnie przeraza. Przyjechałem tu ok 20 late temu. Niemcy były wtedy niemieckie, owszem było trochę Turków, którzy potrafili się w miarę integrować. Rano jadąc autem do pracy widziałem Niemców (białych) stojących na przystankach autobusowych. Dziś na przystankach tych są sami czarni i bezowi, Niemcy są powoli mniejszością i stoją o parę kroków dalej od tej dziczy. W miastach tworza sie getta muzulmanskie, sklepy z napisami tylko po arabsku, na ulicach muzulmanie z brodami i w swoich kaftanach, kobiety w burkach. Tak jest w Berlinie na Moabit i NeukĂśln, w Hamburgu na Steindamm i Veddel. To są regularne getta! Ktoś z fachowców (psychologów znających mowę ciała) zauważył, ze P. Merkel mówi ze przyjmie imigrantów i uchodźców, ale w jej oczach widać co innego, prawie łzy... My jako społeczeństwo nie wiemy jeszcze kto i co za tym stoi, aby islamizować Europe. Ktoś ma w tym najwyraźniej jakiś cel. To co pokazują w oficjalnych mediach to brednie. Przyjedzcie do Niemiec i zapytajcie (bez kamery) ludzi co sadza o zalewaniu Europy przez islamistów. Dowiecie się prawdy.... Chrońmy nasza demokratyczna Europe i Polskę. Wzywajmy się nawzajem do walki z islamizacja. Im więcej komentarzy, postów, protestów i działań przeciwko islamowi w UE i PL tym lepiej. Robmy porządek w naszym domu i nie dajmy się z niego wyrzucić przez wyznawców Koranu. Islam nie jest religia, jest ruchem politycznym! Spójrzmy prawdzie w oczy! NIE dla islamizacji naszej EUROPY!!!!!Czyli Merkel musi wypełniać rozkazy Watykanu, choć wie czym one grożą.

Cyryl

Liczba postów : 1352
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Skiper on 14th Wrzesień 2015, 11:19

Milosc napisał:
Tylko, jakim cudem miałoby to się stać, skoro, według Daniela, książę Michał ma przejąć nad nami władze i
wyprowadzić nas stąd?

Czy do czasu pojawienia się księcia Michała, wszyscy Słowianie będą znali ten cały Plan Boży?
Chrystus musiałby się pojawić przed nakazem opuszczenia obecnych terenów, tylko po co.
W jakim celu Syn Człowieczy miałby się pojawiać przed tym wydarzeniem?
Ja uważam, że coś tu nie pasuje.

Słyszałem wersję, że Jezus ma wrócić dwukrotnie, raz ma wrócić jedynie na obłoki (być może wtedy ma nastąpić porwanie?) a drugim razem już na Ziemię.

Nie badałem jednak tego tematu, piszę po prostu co słyszałem.

Skiper

Liczba postów : 169
Join date : 17/04/2015

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Marysia87 on 18th Wrzesień 2015, 14:19

Naszła mnie myśl odnośnie PUSTYNI.

Ap 12:
(12) Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu - bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. (13) A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. (14) I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża. (15) A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. (16) Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. (17) I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.

Wiemy, że lud Boży ma być wyprowadzony na pustynię, z dala od Węża.
Pustynia - suche miejsce, nie ma na niej wody - wiemy, ze wody to ludy i języki. Czyli wyprowadzenie niewiasty na pustynię może oznaczać wyprowadzenie jej do miejsca, gdzie nie ma islamistów.
Wg mnie nie chodzi o dosłowna pustynię, ale o kraj bez wody (bez islamistów).
Polska mogłaby być takim miejscem. Czy Bóg mógłby chronić Polskę i tutaj wyprowadzić swój naród wybrany????

_____________________________
A teraz nieco inna luźna interpretacja całości wersetu.

3,5 roku - może chodzić o okres niedosłowny, Np. dzień = rok; czyli 3,5 roku to 1260 dni = 1260 lat.
Nie wiemy tak naprawdę, który mamy dzisiaj rok. Była na starym forum mowa o 300 dodanych latach, moze jest ich więcej (musiałoby wychodzić około 700 lat)?

No ale o co chodzi: załóżmy, że szatan został zrzucony na ziemię wtedy, kiedy Isus za nas umarł. Od tego czasu naród wybrany został wyprowadzony do krajów północy z dala od demonów i muzułmanów, czyli został niejako wyprowadzony na pustynię z dala od węża na 3,5 roku, czyli 1260 lat.
Teraz, po tych latach smok wypuszcza ze swojej paszczy wodę (czyli ludy i języki), aby ścigać niewiastę (naród wybrany).

Jednak ma pochłonąć te ludy Ziemia.

Co o ziemii pisze w Biblii?

- ziemia to synonim śmierci:
Kapłańska 26:
(38) Zginiecie między narodami, pochłonie was ziemia nieprzyjacielska.

- ziemia może się rozstąpić:
Liczb 16:
(30) Gdy jednak Pan uczyni rzecz niesłychaną, gdy otworzy ziemia swoją paszczę i pochłonie ich razem ze wszystkim, co do nich należy, tak że żywcem wpadną do szeolu, wówczas poznacie, że ludzie ci bluźnili przeciw Panu. (31) Gdy kończył mówić te słowa, rozstąpiła się ziemia pod nimi. (32) Ziemia otworzyła swoją paszczę i pochłonęła ich razem z ich rodzinami, jak również ludzi, którzy połączyli się z Korachem, wraz z całym ich majątkiem.A co, jeśli to dzieje się teraz????? Jeśli jesteśmy w innym punkcie, niż zakładaliśmy?
Co myślicie o takiej interpretacji?? Naszła mnie ona kilka dni temu...


Ostatnio zmieniony przez Marysia87 dnia 18th Wrzesień 2015, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Marysia87
Marysia87

Liczba postów : 197
Join date : 18/03/2015
Skąd : Katowice

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Hugo on 18th Wrzesień 2015, 15:24

Polska wg tej interpretacji byłaby z dala od węża. tymczasem z takiego miejsca Polacy uciekają milionami... O okresie 3,5 lat jest mowa przynajmniej kilka razy, m. in. przez 1260 lat musieliby prorokować dwaj świadkowie, którzy mogą zamienić wodę w krew, zamknąć niebo i uderzyć ziemię jakąkolwiek plagą jeśli zechcą. Niewiasta musi przebywać na pustyni ale też być przez ten czas karmiona przez Boga. Zewnętrzny dziedziniec świątyni musiałby być wydany poganom (jaka jest interpretacja tego zdarzenia?) Z księgi Daniela wiemy, że szatan będzie męczył świętych Najwyższego i gdy doszczętnie zniszczy (ziemię?), to się skończy przez ten sam okres czasu. 1260 lat to zdecydowanie nadto, by zniszczyć wszystko na Ziemi. Moim zdaniem, to wszystko przed nami.

Hugo

Liczba postów : 260
Join date : 21/03/2015
Age : 33
Skąd : Londyn

http://oislamie.wordpress.com

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by lusia on 18th Wrzesień 2015, 15:56

Marysiu a mnie naszła myśl jak czytałam Twojego posta od razu do głowy przyszły mi  sinkole- leje krasowe  heh- ziemia otwiera się w nieoczekiwanych miejscach...

https://www.youtube.com/watch?v=h5CbPjefX9o

https://www.youtube.com/watch?v=9IyIH_3eIi0


ciekawa myśl Smile


Ostatnio zmieniony przez lusia dnia 18th Wrzesień 2015, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
lusia
lusia

Liczba postów : 769
Join date : 18/03/2015
Skąd : wawa

http://mojaopoka.blogspot.com/

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Obserwator on 18th Wrzesień 2015, 16:04

Oczywiście, że przed nami.

Marysiu wszyscy tutaj mamy raczej dostateczną wiedzę, by prawidłowo ocenić sytuację i łączyć fakty z proroctwami, także jest to dość zaskakująca interpretacja Wink

Nie spotkałem się jeszcze z taką Smile

Myślę, że Hugo podała wystarczajace argumenty.

Obserwator

Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015

http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by thewordwatcher on 19th Wrzesień 2015, 05:31

Kolejny dowód na pilną potrzebę modlitw do Boga o interwencję.

Jak słuchałem fragmentu tej dyskusji to niemal się rozpłakałem z wrażenia niezwykłej 'troski' rządu o polskich obywateli.

Jakim cudem mamy aż taką olbrzymią populację w krajach nie objętych szczepieniami!?

====================================================================================

Bookmark the permalink.  
Historyczne wydarzenie: po raz pierwszy w historii polskiego Sejmu odbyła się debata nad zasadnością szczepień w Polsce. Głos poszczpiennych ofiar został wreszcie wysłuchany, a poseł Przemysław Wipler zdemaskował globalny szczepionkowy spisek

wrz16  by .  


Najciekawsza część zaczyna się po pierwszej godzinie.

ZGROZA!

Rodzice! Pokażcie tę debatę swoim lekarzom, rodzinie i znajomym! Napiszcie do dziennikarzy, którzy cenią wolność słowa. W Sejmie RP miało miejsce precedensowe spotkanie, gdzie wysłuchano głosu rodziców i lekarzy krytycznych wobec systemu szczepień, co może zmienić zły bieg wydarzeń, ograniczyć poświęcanie zdrowia i życia dzieci w imię statystyk, ignorowanie głosu ich rodziców obserwujących u swoich dzieci pogorszenie zdrowia po szczepieniach.
Transmisja z debaty: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp… (od godz. 12:00 historie rodziców). Obejrzyjcie, zanim staniecie się jednymi z nas, i podejmujcie świadome decyzje, które są Waszym podstawowym prawem! 15 września 2015 r. odbyła się w Sejmie RP debata pt. „Obowiązek szczepień w Polsce?”.
Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Jaki-wipler-socha

Dziękujemy wszystkim osobom, które znalazły odwagę, żeby wziąć w niej udział i zaświadczyć, jak poświęcono zdrowie ich dzieci oraz pozostawiono z problemem samych…
Jesteście bohaterami, bo dzięki Waszej postawie nadchodzą zmiany.
Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Vacc-debata-sejm
Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Szczepienia
Plan sejmowej debaty [kliknij, by powiększyć]
Na skutek zarzutów, które pojawiły się na spotkaniu,

Ministerstwo Zdrowia wyjaśniło publicznie, że zachorowania na polio na Ukrainie wywołał wirus… szczepionkowy!!!
Gdzie są media, które sprostują nieprawdziwe informacje, jakoby dzikie polio wróciło przez nieszczepione dzieci? http://wyborcza.pl/1,91446,18824498,mz-w-2016-r-polska
Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Vacc1
Konferencja prasowa po debacie (poseł Patryk Jaki, Justyna Socha):
Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Jaki-socha
Dziękujemy osobom, dzięki którym debata się odbyła! Poseł Patryk Jaki i pani Sylwia <3, Anna Majer – Radna Miasta Częstochowa. Dziękujemy za udział posłowi Przemysławowi Wiplerowi. Zapraszamy też do obserwowania strony Justyny Sochy ze STOP NOP.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”
facebook.com/stowarzyszeniestopnop
https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/09/16/historyczne-wydarzenie-po-raz-pierwszy-w-historii-polskiego-sejmu-odbyla-sie-debata-nad-zasadnoscia-szczepien-w-polsce-glos-poszczpiennych-ofiar-zostal-wreszcie-wysluchany/

Szczepienia są bardzo niebezpieczne:

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/category/szczepionki-zabijaja/


Pytanie...

Czy Muzułmanie emigrujący do Europy są zaszczepieni!? Czy nie powinni być odizolowani!?


thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3269
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Olo on 19th Wrzesień 2015, 22:14

A wg statystyk w Afryce co czwarta osoba jest nosicielem Hiv. Granicę przekracza 97% samotnych mężczyzn. W krajach które wpuściły ich do siebie ilość gwałtów wzrosła o około 1000 % Wiecie czym to grozi ?
Olo
Olo

Liczba postów : 440
Join date : 21/03/2015
Age : 58
Skąd : Kraków / Polska

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Obserwator on 19th Wrzesień 2015, 23:44

Ostatnio zdałem sobie sprawę z tego jakie 'kity' wciskało nam się przez ostatnie dziesięciolecia na temat Afryki..TAK, teraz widzę czym to grozi Neutral

W kontekście płaskiej ziemi nawet też daje to do myślenia..Afryka to potężny ląd.

Nikt z nas tak na prawdę nie wie co tam się dokładnie działo przez ostatnie dekady!

HIV, syf, głód, malaria..to propaganda! Ludy Afryki przede wszystkim żyły z dala od zepsutego 'zachodu'..teraz są w porównaniu do nas jak wyrośnięte maszyny :/

Obserwator

Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015

http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Kasia on 20th Wrzesień 2015, 14:11

Kolejny spisek na krajach Trzeciego Świata -zwłaszcza AIDS wyprodukowany w amerykańskich laboratoriach.W latach 70tych, amerykański prezydent Jimmy Carter zlecił opracowanie raportu Global 2000 <linked:http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/master_file/global2000.htm>. Wnioski z raportu obwiniały za wszystkie problemy świata wzrost populacji osób rasy innej niż biała. Raport mówił więcej, zalecał „zmiecenie z powierzchni Ziemi” co najmniej dwa miliardy ludzi w krajach Trzeciego Świata w celu przywrócenia zachodniej supremacji.

Bardzo interesującym jest również wybuch epidemii AIDS w latach siedemdziesiątych, zbierającej ogromne żniwo wśród narodów Trzeciego Świata oraz wśród rosnącej populacji kolorowych Amerykanów [czarnej i hiszpańskiej – tłum.]. Mówiono, że wirus pochodzi od zielonych małp z Afryki i został przekazany miejscowej ludności albo przez akt seksualny albo przez spożywanie ich jako pokarm. Od tego momentu, AIDS zaczął się rozprzestrzeniać jak pożar na kontynencie afrykańskim, a później na całym świecie – wszędzie powodując miliony ofiar śmiertelnych. Historia ta była jednak tylko zasłoną dymną.

https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/10/25/cala-prawda-o-aids-poczatek-wojny-przeciw-czarne-afryce/
Kasia
Kasia

Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by thewordwatcher on 20th Wrzesień 2015, 14:29

Hmmm... ciekawe ale ma jeszcze ciekawszą teorię.

A jeżeli wirus AIDS nie tyle miał na celu wyniszczanie Afryki, ale rzeczywistym celem jest przyjmowanie imigrantów z Afryki bez jakichkolwiek sprawdzań, czy nie mają AIDS!

O ile się nie mylę, program zboczeńców rządu Polski zawiera depopulację Polski.

To po co przymusowe szczepienia?

Ci zwyrole rządowi łapią się we własne kretyńskie sidła!

Proponowałbym zatroskanym mamusiom, aby nie pozwalały na szczepienia maluchów z powodu popierania rządowego programu i depopulacji Polski a nawet świata.

Nie można kogoś karać za takie patriotyczne podejście do rządu!
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3269
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Szymon on 20th Wrzesień 2015, 21:12

Druga sprawa moi drodzy to to, że kiedyś gdzieś czytałem o AIDS jako kompletnym fake'u.. myślę, że coś na ten temat byśmy znaleźli w internecie..
Szymon
Szymon

Liczba postów : 64
Join date : 28/03/2015

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Mutu on 20th Wrzesień 2015, 21:29

Duzo jest materiałów na temat oszustwa AIDS, jako wykreowanej sztucznie choroby przez koncerny farmaceutyczne.
Na początek warto zobaczyć ten film:

https://www.youtube.com/watch?v=lwYHUTkaUsw
Mutu
Mutu

Liczba postów : 524
Join date : 18/03/2015

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by polskapaw on 26th Wrzesień 2015, 12:21

Tak sobie myślę, jak to możliwe, że tak istotna wiedza Słowian o swoim pochodzeniu ( rzekomych 10 zaginionych pokoleniach Izraela), nie była przekazywana z pokolenia na pokolenie, z dziada pradziada? Przecież to nie są dziesiątki tysięcy lat. To tylko jakieś 30 pokoleń po około 65 lat.
Żadnych legend, opowieści- zero. Nikt nie siada wieczorami i nie słucha opowiadań dziadków o dawnych czasach gdy Bóg prowadził Swój lud przez życie.

Jak to jest możliwe? Stąd też pewnie nazwa ZAGINIONE pokolenia.

polskapaw

Liczba postów : 190
Join date : 27/03/2015

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by thewordwatcher on 26th Wrzesień 2015, 13:20

Właśnie podesłano mi mapę Europy. Jeden z czytelników forum pobudzony nazwą złoto, czyli zło to nieco poszukał i mamy kolejny dowód nie tylko trafnej nazwy, ale najwyraźniej jest to stare słowo i byłoby zrozumiałe, gdyby w niemal wszystkich językach Słowian brzmiało niemal identycznie.

Spójrzmy więc na mapę.

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 2qCquwB

Nieźle? Mamy więc sporo dowodów na to, że Słowianie to Naród Wybrany przez Boga i nasze języki tak  niewiele się do siebie różnią.

Najważniejsze jest to, że wielu rodaków już wie, kim jesteśmy i wielu rozumie dlaczego sataniści  nas ciągle prześladują, dążąc do naszego wyniszczenia.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3269
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Bushi on 26th Wrzesień 2015, 16:19

w odpowiedzi "polskapaw"

polskapaw napisał:Tak sobie myślę, jak to możliwe, że tak istotna wiedza Słowian o swoim pochodzeniu ( rzekomych 10 zaginionych pokoleniach Izraela), nie była przekazywana z pokolenia na pokolenie, z dziada pradziada? Przecież to nie są dziesiątki tysięcy lat. To tylko jakieś 30 pokoleń po około 65 lat.
Żadnych legend, opowieści- zero. Nikt nie siada wieczorami i nie słucha opowiadań dziadków o dawnych czasach gdy Bóg prowadził Swój lud przez życie.

Jak to jest możliwe? Stąd też pewnie nazwa ZAGINIONE pokolenia.

Ja też się nad tym ciągle zastanawiam, jak możliwe że Słowianie nie pamiętali by starych świąt i pochodzenia.

Jednak kiedy widzę jak zaledwie dwa pokolenia po IIw. św młodzi Polacy zupełnie nie mają pojęcia o rzeczach mających miejsce zaledwie 60 lat temu. Zaczynam dostrzegać proces redukcji i siłę z jaką może on przebiegać przy odpowiednich okolicznościach.

Należy pamiętać że kiedyś szkół nie było , więc świadomość pochodzenia była przekazywana ustnie oraz w legendach. Sam zakon spisany przez Mojżesza został szybko zapomniany. Pamiętacie króla Judy Jozjasza i historię jak kapłani przy remoncie świątyni odnaleźli zakon Mojżesza?, jak Jozjasz zakwitł kiedy przestudiował cały zakon?. Następnie ukorzył się przed Bogiem i rozprawiał się z świątyniami aszery? Bezcześcił pogańskie ołtarze paląc na nich trupie kości. Demony wiły się z wściekłości zapewne.
To był właśnie efekt poznania własnej przeszłości. Zdał sobie sprawę czym jest jego lud izraelski.
Co można powiedzieć o 10 pokoleniach, które zostały pochłonięte przez Asyrię?. Bóg sprawił że nie wrócili do Izraela, ponieważ Bóg zapowiedział że uratuje tylko garstkę z Judy i tak się stało.

Teraz pytanie : Jak można rozproszyć naród tak by po 2,5 tysiąca latach z powrotem zebrać w nienaruszonej formie genetycznej ?.

Muszą emigrować jako jeden lud i ustanowić jednolitą całość przez ten okres. Tylko bóg mógł spowodować że tak ogromna masa ludzi nie rozmyła się przez dzieje z innymi ludami praeuropy. Mgliste pojęcie o swoim pochodzeniu tylko po to by nie przyszło im do głowy wracać w rejony gdzie panowały hybrydzie nasienie!. Słowianie bardzo pasują to takiego schematu.

Najstarsze wierzenia Słowian to tak zwane "RODOBOŻE" co oznacza że ich bóg zawarty jest w ich rodzie. Stąd wiele czerpią ezoterycy, przypisując się że Słowianie są dziećmi bogów czyli kosmitów. Jednak jest to błąd, ponieważ można by to przetłumaczyć dzisiaj jako RÓD BOŻY!!.

Wiele przejęli po drodze, zapewne z innych pogańskich ludów.

Jednak wiele zachowali jeszcze z Samarii i Babilonu.

- słowiańskie umiłowanie budowania z drewna, dawny Izrael drewniane budowle uważał za super dostojne
- czczenie pagórków, Słowianie czcili pagórki, cała samaria i kanan czcił
- historia smoka wawelskiego przypomina do złudzenia historię Daniela
- trygław to najstarsza trójca babilońska, a światowit z czterema twarzami przypomina opisy aniołów z Ezechiela.
- runy, czyli rycie znaków pisanych w kamieniu, Mojżesz również wyrył w kamieniu pierwszy dekalog
- czczenie gajów leśnych, Izrael za sędziów upajał się tym

Naszym największym problemem jest 1 700 lat rządzenia "rzymskiego zwierzęcia", które odpowiednio zatarło ślady naszej historii, i nadal zaciera. Iluminaci wiedzą dokładnie kto jest zaginionym Izraelem, wystarczy teraz się przyjrzeć jaki naród był wiecznie na celowniku tego zwierzęcia........

Wiele wysiłku kosztowało ich podrobienie Izraela, nie udało by się im gdyby nie była zawarta tam owa wspomniana garstka Judy, którą Bóg obiecał zostawić na Syjonie.
Oni tam są i poznamy ich nie po talmudzie ani kabalistycznym mesjaszu ale po tym że wierzą w Chrystusa!.

Bushi
Bushi

Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015

http://arkabushiego.blox.pl/html

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Marysia87 on 29th Wrzesień 2015, 14:46

Kolejna luźna interpretacja Smile

Wiemy, że Bóg ma wyprowadzić Niewiastę na pustynię z dala od węża, do tego na skrzydłach wielkiego orła.

Już kiedyś analizowałam słowa: skrzydła wielkiego orła, gdzie w Biblii chodziło o niesamowitą siłę fizyczną (nie w sensie jakiegoś nadczłowieka, ale o siłę, dzięki której ludzie mogliby iść tysiące kilometrów bez wytchnienia).

Wiemy, ze niewiasta ma "być żywiona". Nie ma konkretnego odnośnika, że będzie żywiona przez Boga, ale ma byc żywiona przez kogoś. Mozliwe, że chodzi o inne kraje, które dostarczą żywność pod natchnieniem Boga?

Pustynia (analizowana kilka postów wyżej) - miejsce wolne od nasienia węża (miejsce suche, bez wody - czyli bez narodów i języków); w moim odczuciu wolne od islamistów.

W pogoni za Niewiastą maja być wypuszczone wody - czyli narody, tłumy, języki.

Niewiasta - może chodzi o duchową niewiastę (i tu zaczyna sie poniższa interpretacja) Smile

A teraz powiążmy te fakty z aktualna sytuacją z imigrantami.
Wiemy, że zaczęło się od ucieczki prześladowanych Chrześcijan. Dalej wśród imigrantów jest kilkanaście % takich ludzi.
Zobaczmy - reszta to muzułmanie, którzy prześladują duchową niewiastę i idą za nią! Tak jakby wody zostały wypuszczone, aby porwać niewiastę!
Przez te wody (islamistów) nasze kraje nie chcą pomóc również prześladowanym.

Po drugie zobaczcie - ta duchowa niewiasta zmierza tu do Europy, czyli z dala od węża, na pustynię ludów.

Po trzecie mnie osobiście zadziwia siła, jaka ci ludzie mają. Przemierzają tysiące kilometrów, często na nogach, z dziećmi. Czy Bóg im czasami nie dał tej siły? Czy oni nie są "niesieni na skrzydłach wielkiego orła"???
Podobnie ja Mojżesz wyprowadzał swój lud. Szli niezmordowani dniami i nocami. Wiemy, co stało się z tymi, którzy ich gonili.

Po czwarte - są oni karmieni  - przez państwa, które same oferują żywność.

Dalej - gdyby nie Bóg, nie przetrwałoby żadne istnienie - wiemy, co dzieje się w Afryce z naszymi braćmi w Chrystusie. Gdyby stamtąd nie wyszli, pewnie przypłaciliby to życiem, tak iż nikt by się nie ostał.


Może właśnie wyprowadzenie się zaczęło? Może wkrótce ziemia pochłonie islamistów - czyli wody, które gonią niewiastę?  (analiza kilka postów wyżej; ziemia dosłownie może pochłonąć; albo może chodzić o zwykłą śmierć - wszystko z rąk Boga).


Co o tym myślicie Kochani??? Czy to może mieć sens?
Wiem, ze obok ma być kilka innych proroctw, ale zrozumienie ma przychodzić  z czasem.
Za bardzo mi to wszystko przypomina wyprowadzenie ludu Bożego, więc chciałabym abyście skomentowali taka ewentualność.
Marysia87
Marysia87

Liczba postów : 197
Join date : 18/03/2015
Skąd : Katowice

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Obserwator on 29th Wrzesień 2015, 15:06

Hmm..Marysia, coś mnie ruszyło jak przeczytałem Twojego posta.

A może jest coś w tym co napisałaś??

A może jest to proces zbierania Ludu Bożego i przygotowania do zniszczenia i wyprowadzenia z babilonu??

Na pewno coś uchodzi naszej uwadze..to co się teraz dzieje musi wiązać się z którymś z proroctw poprzedzających zniszczenie Nierządnicy..hmmm

Obserwator

Liczba postów : 1311
Join date : 18/03/2015

http://www.obserwatorczasowkonca.wordpress.com

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by thewordwatcher on 29th Wrzesień 2015, 15:50

Niezła próba, ale wydaje mi się, ze Niewiasta, to małżonka Boga - Izrael, czyli Słowianie. Ona porodziła chłopczyka, który będzie pasł narody laską żelazną, czyli 144.000 wybranych ze wszystkich pokoleń Izraela.

Czyli mamy 2 kolosalne punkty przeciwko Niewieście jako chrześcijanom będących częścią Wielkiej Rzeszy.

Dla mnie istotnym punktem jest bezpośredni atak, jak na razie na papierze, ale jest to otwarta deklaracja ataku na Słowian i na wszelkie Chrześcijaństwo - mam na myśli tę NIEZRÓWNOWAŻONĄ rezolucję ONZ!

Jest to bezpośredni i zmasowany atak na Niewiastę.

To jest praktycznie deklaracja skierowana przeciwko Bogu i Jego ludowi czyli niemal dotknięcie Jego źrenicy oka!

Jak sami wiecie, nie przekazywałem masy nonsensów publikowanych przez wielu Chrześcijan, nie pisałem o komecie czy czerwonych księżycach - wczoraj w Australii nie był czerwony!

Wiedziałem, ze coś kombinują, ale nie byłem pewien co.

Teraz już wiem.

Jest to otwarty atak na Niewiastę i na Boga. Papież zaatakował Syna Bożego publicznie także.

Nie wiemy, jak na to Bóg odpowie, ale wiedzmy jedno.Nadszedł czas na Jego reakcję i podejrzewam, ze będzie to reakcja bardzo MOCNA!

Ale musimy czuwać ponieważ Pan przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewamy.

Spodziewałem się akcji świata szatana i już wiem, że ona nastąpiła.


Teraz czas na reakcję Boga i... nie mamy pojęcia jak ta odpowiedź zostanie nam ukazana a zwłaszcza co oni zobaczą.

Nie było jeszcze w dziejach świata takiego otwartego i tak kłamliwego ataku na Lud Boży, połączonego z ubliżaniem Synowi Bożemu przez największego hipokrytę świata, zbrodniarza papieża Franciszka.

Czekamy, aż Bóg powie światu: wystarczy!


W jaki sposób? Zobaczymy na własne oczy i nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości o co Bogu chodzi!


Papież i świat przegięli na całego.

Plan wyniszczania nas jest w trakcie realizacji długi czas. Ale teraz nastąpi akceleracja i Bóg NA PEWNO zareaguje.

Patrzmy na duży obraz, nie na ten malutki.

Powiem Wam wprost.

Ostatnio coraz rzadziej się mylę i uważam za olbrzymi przywilej danie mi przywileju zrozumienia proroctw wyzwolenia Narodu Wybranego jako najprawdopodobniej jedynemu człowiekowi na ziemi. Mogę się z tym mylić ale drugiego nie znam.

Jedno jest pewne. Proroctwa te są na 100% prawidłowo rozpoznane i nie jest to rezultat mojej inteligencji i wiedzy!

To jest Boży plan a ja jestem niezwykle uprzywilejowany być tego częścią.

Nie piszę Wam wszystkiego ponieważ nie wszystko powinno być opublikowane.

Ale przysięgam Wam na moje zbawienie, że nie kieruje mną duch, o którym pisał Paweł.

Jestem ostatnio zaciekle atakowany przez demony często spać nie mogę. Pan czasami pomaga ale czasami nie.

Nie byłem zawiedziony tym, co wyszło w poprzednim tygodniu. Byłem zbulwersowany nie rozumiejąc pewnych posunięć świata szatana, ale jedne artykuł wyjaśniający rezolucję ONZ postawił mnie na właściwej ścieżce.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/this-happened-in-september-the-un-launched-the-global-goals-a-blueprint-for-a-united-world

Ja to sporo poprawiłem.

Jeszcze raz powtórzę - spodziewajmy się rzeczy niespodziewanych.

Nasz Bóg jest Bogiem niezwykłym i nie ma szansy, aby jego stworzenia wyprowadziły Go w pole.

Także jest Bogiem honoru, miłosierdzia i... zemsty na tych, którzy kwestionują Jego autorytet.

Zaufajmy Mu ponieważ jest on coraz bliżej nas.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3269
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Bushi on 29th Wrzesień 2015, 16:11

Henryk jeśli jesteś jedynym człowiekiem któremu dane zostało zrozumienie wybawienia ludu bożego, jak sam napisałeś. To powiedz mi w jakim celu Bóg tobie dał tą wiedzę. Wiem że jeśli to prawda i rzeczywiście ty się nie mylisz to jest w tym jakiś cel "nieba".
Inne pytanie.

Co oznacza ? :
Nie piszę Wam wszystkiego ponieważ nie wszystko powinno być opublikowane.

?
Bushi
Bushi

Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015

http://arkabushiego.blox.pl/html

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Kasia on 29th Wrzesień 2015, 22:23

Powyższy post Henryka brzmi bardzo wyniośle ale myśle ,że bardzo szczerze.

Zauważamy ,że dzięki temu człowiekowi najprostsze rzeczy (nie pisze o tych skomplikowanych)biblijne szybko w prosty sposób wyszły na jaw i zaczął się sznureczek , który pociągnął za sobą fakty,ktore szybko wyszły na jaw.

Zobaczcie ,sam  problem kościoła katolickiego dla wielu bałwochwalców jest nie do pojęcia i całkowitego zrozumienia .
Wielu z nich mimo ze widzą ,że coś nie tak tam wszystko funkcjonuje wciąż chodzą na mszę i swoje watpliwości zostawiają gdzieś daleko w tyle.

Wystarczy jednak dobra znajomość Bibli i taki brat ,ktory mówi :
-hallo ,masz rację zgadzam się z tobą i rozumię twoje objawy .
Myślę,źe nie zrobisz zle jak porzucisz msze bo ...

Większość ludzi ulega ogółowi i robi jak reszta .
Skoro inni tak postepują to ja na pewno nie robię źle.

Brakuje im motywacji ,odwagi i boją się zostać odrzuceni.

Jesteśmy jak jedno wielkie stado ,ktore potrzebuje przewodnika ,który poprowadzi resztę.

Oczywiście naszym jedynym przewodnikiem jest tylko jedynie nasz Isus Chrystus a brat Henryk
stał się taką motywacją ,która została mu dana przez Boga dzięki modlitwom.

W ten sposób Henryk pociągnął za sobą wielu braci ukazując i popierając prawdę zawartą w Bibli.

Potrzebny jest ten pierwszy ,który ma odwagę,wiedzę i pomoc ,wielką pomoc od Boga.Trochę się rozpisałam choć nie miałam takiego zamiaru.
Chodziło mi o to zdanie w którym Henryk pisze ,że nie wszystko może opublikować co wie.

Jeżeli ktoś z was kiedykolwiek miał doczynienia naprawdę z szatanem to doskonale zrozumiał to zdanie.

Jest takie przysłowie :
"Nie taki diabeł straszny jak go malują"-JEST TO KOLEJNE KŁAMSTWO!!!

Chyba nik z nas nie chciałby żeby Henry już nigdy nie dodał żadnego posta na tym forum?


Pomódlmy się więc ,by Bóg nam wszystkim dawał zrozumienie i prowadził nas ku zbawieniu.

Życzę wam wszystkim dobrej nocy. Very Happy
Kasia
Kasia

Liczba postów : 1213
Join date : 18/03/2015
Skąd : Tarnów

Powrót do góry Go down

Cudowne wybawienie ludu Bożego - Page 5 Empty Re: Cudowne wybawienie ludu Bożego

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Strona 5 z 13 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Next

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach