Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni?

Go down

Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni? Empty Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni?

Pisanie by thewordwatcher on 18th Październik 2015, 03:42

Dlaczego jeszcze o Pawle?

Ponieważ kwestia Pawła ma znacznie głębsze znaczenie, niż zwykłe odrzucenie jego listów. Trzeba lepiej je poznać i lepiej zrozumieć, aby rozpoznać w nich fałszywego proroka i fałszywego apostoła.

Trzeba rozpoznać nie tylko powyższe, ale rozpoznać jego nauki jako całkowicie sprzeczne z wolą Bożą i Bożym Prawem.

Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni?

Listy Pawła -  jest to dla nas prosty test.

Albo słuchamy Boga i Syna, albo słuchamy ludzi, jak Pawła, Łukasza, czy... papieża.

Test jest bardzo prosty i jasno wyłuszczony przez samego Chrystusa.

Mat 7:12  A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy

Zakon to Prawo. Mamy więc kolejny dowód na to, że Isus był całkowicie posłuszny wobec Prawa czyli Zakonu. Po to właśnie przyszedł na ziemię i za owo Prawo i nasze notoryczne łamanie Prawa poniósł On śmierć na krzyżu.

W tym świetle jakikolwiek werset negujący Prawo to herezja unieważniająca ofiarną śmierć Chrystusa.

Mat 7:22  W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?  23  A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Bezprawie - niezbyt precyzyjne tłumaczenie greckiego słowa - anomia.

Słowo to występuje w NT 15 razy. Ale bezprawie nie oddaje dokładnie treści, jaką reprezentuje w RZECZYWISTOŚCI anomia.

Link do leksykonu Stronga. http://biblehub.com/greek/458.htm

Strong's Concordance

anomia: lawlessness
Original Word: ἀνομία, ας, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: anomia
Phonetic Spelling: (an-om-ee'-ah)
Short Definition: lawlessness, iniquity
Definition: lawlessness, iniquity, disobedience, sin.

HELPS Word-studies

458 anomía (from 1 /A "not" and 3551 /nómos, "law") – properly, without law;

lawlessness; the utter disregard for God's law (His written and living Word).

Ogólnie oznacza to bezprawie, niesprawiedliwość, nieposłuszeństwo, grzech,


Tak to rozumiemy dzisiaj. Ale z biblijnego punktu widzenia, kiedy w Judei mówiono po grecku, to słowo było rozumiane przez Judejczyków inaczej, i to właśnie podaje Leksykon Stronga.

Anomia oznacza: całkowity brak szacunku dla Prawa Bożego.

Oczywiście Paweł natychmiast przychodzi nam na myśl.

W Judei Prawo było proste - 10 przykazań, prawa podatkowe Rzymu i podatki świątynne. Większość ludzi znała to na pamięć. Dlatego to właśnie słowo zostało użyte, ponieważ innego Prawa w Izraelu nigdy przedtem nie było!

Patrząc na nasze tłumaczenie jako - bezprawie - dopiero w tym kontekście możemy całkowicie zrozumieć znaczenie słowa - anomia.

Pogarda i brak szacunku dla Prawa. Paweł był faryzeuszem więc Prawo znał doskonale.

Chrystus nas więc ostrzega w bardzo poważny sposób mówiąc, żebyśmy nie słuchali nikogo, żadnego człowieka, który nawet wypędza demony czy nawet czyni cuda, jeżeli ten człowiek nie posiada szacunku dla Prawa Bożego i je anuluje w jakimkolwiek aspekcie.

Opinia Żydów o Pawle z Dziejów Apostolskich.


Dzieje 21:20  A oni, gdy usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: Widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu; 21  O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci ani też nie zachowywali zwyczajów.

Dzieje 21:26  Wówczas Paweł, wziąwszy owych mężów, poddał się wraz z nimi oczyszczeniu następnego dnia i wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni oczyszczenia i czas złożenia ofiary za każdego z nich. 27  A gdy te siedem dni miały się ku końcowi, ujrzeli go w świątyni Żydzi z Azji, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego, 28  Krzycząc: Mężowie izraelscy, pomóżcie! Oto jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi i zakonowi, i temu miejscu, nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i zbeszcześcił to święte miejsce.

Nie trzeba cytować Pawła, ponieważ jego uczeń, Łukasz sam go w ten sposób pogrążył.

Nic dziwnego, że Paweł - będąc faryzeuszem byłby świetnym nauczycielem pośród Żydów.

Ale z powodu jego nauk - ignorancji Prawa - nie miał on innego wyjścia, jak nauczać pogan, którzy Prawa nie znali i... pozornie byli łatwymi i naiwnymi ofiarami wroga Prawa, czyli Pawła.


Widzimy coraz wyraźniej, w jakim stanie jest Chrześcijaństwo. Ponieważ odrzuca ono Prawo Boże i najhaniebniejszym efektem tego jest bałwochwalstwo i kul królowej niebios.

Powtórzonego Prawa 4:1  A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. 2  Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. 8  I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaję.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3269
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni? Empty Re: Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni?

Pisanie by Gregor on 20th Październik 2015, 10:38

.


Ostatnio zmieniony przez Gregor dnia 29th Marzec 2018, 13:41, w całości zmieniany 1 raz

Gregor

Liczba postów : 223
Join date : 23/09/2015
Skąd : ccc

Powrót do góry Go down

Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni? Empty Re: Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni?

Pisanie by thewordwatcher on 21st Październik 2015, 13:40

Nauki Chrystusa, bliżej rozpoznane rozbijają faryzeizm w drobny puch. Który faryzeizm?

Faryzeizm nowoczesny - Chrześcijaństwo.

Czyżby nie za ostro?

Sprawdźmy...

Jana 5:39  Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;

Niemal wszystkie chrześcijańskie kościoły robią dokładnie to, co Isus powiedział w tym zdaniu. Trudno o większą Prawdę, powiedzianą w tak dobitny sposób.

To czyni właśnie współczesne Chrześcijaństwo.

Chrześcijaństwo skrupulatnie bada teksty biblijne myśląc, że  w wersetach jest życie wieczne. Dlatego wszystkie wersety są oznaczone jako Słowo Boże i trwają debaty na tematy jednych doktryn przeciwko drugim, czyli czysty faryzeizm.

Motywem jest udowodnienie, że znajomość owych doktryn oraz wersetów biblijnych te doktryny potwierdzających gwarantuje życie wieczne. Nie trzeba się zbyt wiele zastanawiać, aby natychmiast ten wzór zauważyć we wszystkich Pawłowych zborach wszystkich niemal religii Chrześcijaństwa.

Trwają nauki, o przyjęciu Jezusa do swego serca, ale... słucha się tylko Pawła.

Jana 5:40  Ale mimo to do mnie przychodzić nie chcecie, aby mieć żywot. 41  Nie przyjmuję chwały od ludzi, 42  Ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej.

Pierwszy werset wskazuje, że Chrześcijaństwo nie chce słuchać głosu Isusa - woli słuchać baśni Pawła o zbawieniu z wiary na podstawie wyznania Chrystusa przed ludźmi.

Werset 42 mówi, że z powodu ich postępowania Chrystus poznał, że w tych ludziach nie ma miłości, po której powinni być rozpoznawani.

Teraz mamy praktycznie proroczą zapowiedź Pawła.

Jana 5:43  Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie.

Paweł nie cytował Isusa Chrystusa. Więc przyszedł w swoim imieniu i głosił swoje nauki, które są szeroko akceptowane przez religie Chrześcijaństwa.

Ale nauki Chrystusa rzadko są nauczane i Paweł ma pierwszeństwo. Różnica jest oczywista. Nauki Chrystusa są niezwykle mocne trafiają w samo sedno posłania, jakie podał Isusowi Ojciec. Że słowo Boga ma niezwykłą moc. Owa moc onieśmiela wielu grzeszników czytających czy słuchających Jego słowa.

Dlatego większość Chrześcijan czuje się bardziej komfortowo cytując Pawła jako samo asekurację swego zbawienia z wiary, ponieważ owo zbawienie odrzuca nieprzyjemny nacisk na sumienie, aby pobudzić je do dobrych uczynków.

Plus wzajemne wsparcie wersetami Pawła i... bez kija nie podchodź!

W tym tekście Isus wyjaśnia sedno sprawy wiary w Niego i jego posłanie o zbawieniu, a filozofię szatańską faryzeuszy. Z tych przyczyn nazwał ich wężami, nasieniem węża.

Jan 5:44  Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? 45  Nie myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. 46  Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. 47  A jeśli jego pismom nie wierzycie jakże uwierzycie moim słowom?


Isus wyraźnie nawiązuje do Prawa podanego przez Mojżesza oraz do proroczej zapowiedzi Mesjasza.

Jeżeli faryzeusze ignorowali Prawo i przykazania, ignorowali także proroctwo Mojżesza i Mesjaszu. Chrystus wyjaśnił, że bez Mojżesza, Prawa i Proroctw nie można być zbawionym.

Oczywiście zbawienie zależy od od uczynków Prawa i od posłuszeństwa wobec nauk Mesjasza, czyli Chrystusa.

Mamy więc trzy źródła, które nas prowadzą ku zbawieniu.

Prawo, proroctwa oraz nauki Chrystusa, syna Bożego, oparte na Prawie.

Niema tutaj miejsca na faryzejski kwas... Pawła.

Mat 16:11 Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów.

To ostatnie zdanie odrzuca szansę faryzeusza Pawła na nauczyciela. Kwasu faryzeuszy powinniśmy się wystrzegać.

A Paweł ich nigdy nie potępił i sam był dumny ze swego faryzejstwa.Jana14:6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.


C.D.N.
thewordwatcher
thewordwatcher
Admin

Liczba postów : 3269
Join date : 18/03/2015
Skąd : Perth, Australia

http://zbawienie.com

Powrót do góry Go down

Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni? Empty Re: Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni?

Pisanie by Poznanie Prawdy on 27th Październik 2015, 19:05

Henryku, pytanie. Czy będziesz jeszcze nagrywał filmy na YT? Bo dawno nie było...

Poznanie Prawdy

Liczba postów : 29
Join date : 21/03/2015

Powrót do góry Go down

Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni? Empty Re: Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni?

Pisanie by Gregor on 1st Luty 2016, 14:21

.


Ostatnio zmieniony przez Gregor dnia 29th Marzec 2018, 13:41, w całości zmieniany 1 raz

Gregor

Liczba postów : 223
Join date : 23/09/2015
Skąd : ccc

Powrót do góry Go down

Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni? Empty Re: Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni?

Pisanie by Bushi on 28th Luty 2016, 10:27

Uzupełniając to co napisał Henryk.
http://zbawienie.forumotion.com/t4p330-czasy-konca
W sprawie "Matki Bożej". Jeśli byśmy przyjęli że Isus jest  tym samym Bogiem co Bóg Abrahama, to znaczy że rodząc się jako Syn człowieczy jego matka ziemska staje się "matką Boga". Zauważcie że całe  protestanckie chrześcijaństwo neguje to że Maryja jest "Matką Boską". Jednak nie przeszkadza im uważać Syna Bożego za boga.

Jest tu ogromna niezgodność dogmatów, bo jeśli Chrystus ( Bóg) urodził się z Maryi to ona automatycznie powinna mieć status "Matki Boga". Jak znamy wszelkie prawa natury stworzonej przez Stwórcę matka nie może być stworzona przed swoim potomstwem.
Jeśli rozpatrujemy wszystko według praw Bożych.

Wniosek jest taki : Ewangelicy, nie powinni walczyć z kultem Marii, ponieważ to uderza Bóstwo Chrystusa!.
Bushi
Bushi

Liczba postów : 532
Join date : 21/03/2015

http://arkabushiego.blox.pl/html

Powrót do góry Go down

Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni? Empty Re: Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni?

Pisanie by Gregor on 1st Kwiecień 2016, 10:18

.


Ostatnio zmieniony przez Gregor dnia 29th Marzec 2018, 13:41, w całości zmieniany 1 raz

Gregor

Liczba postów : 223
Join date : 23/09/2015
Skąd : ccc

Powrót do góry Go down

Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni? Empty Re: Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni?

Pisanie by Cyryl on 3rd Kwiecień 2016, 09:56

thewordwatcher napisał:Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni?

Ciekawe pytanie. Otóż moim zdaniem Bóg dopuścił do dodania do Biblii pism Pawła czy księgi estery z prostego powodu.

Ponieważ Bóg chciał sprawdzić komu ludzie uwierzą, Jemu czy szatanowi.

Wiara w Boga wyraża się w wytrwałe wypełnianie jego praw. Im ktoś dłużej i coraz więcej tych praw Boga wypełnia tym jego wiara w Boga jest większa.

Natomiast Paweł w swoich naukach głosi, że nie trzeba wypełniać prawa Bożego wystarczy sama wiara aby ktoś został zbawiony.

Pisma Pawła są tym czym w Edenie było drzewo poznania dobra i zła oraz wąż.

Księga Henocha jasno stwierdza:

Hen. 69 napisał:8 Imię czwartego jest Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy.

9 Nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i [wyrobu] papieru. Przez to wielu poszło na manowce od dawien dawna aż po dziś dzień.

10 Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem.

11 Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć.

Czyli co twierdzi Paweł w swoich naukach???

Otóż twierdzi, że ludzie wzmacniają swoją wiarę przez pióro i atrament czyli przez pisma Pawła.

Co twierdzi Isus i Bóg??

Twierdzą, że tylko wypełnianie prawa wzmacnia wiarę w Boga.

Pytanie tutaj powinno być.

Dlaczego księgo Henocha odjęto z Biblii???

Moim zdaniem dlatego, że obala ona wiele nauk faryzeuszy. Oto co Isus mówił o faryzeuszach:

Mat 23 napisał:(2) Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.

(3) Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią.

(4) Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć.

Dosłownie faryzeizm oznacza głoszenie prawa Bożego przy jednoczesnym łamaniu tego prawa.

Faryzeizm to obłuda czy hipokryzja.

Paweł w swoich listach wykłada całą naukę faryzeuszy.

Co czynił Isus?? Głosił prawa Boga i je wypełniał. Isus wypełniał najtrudniejsza prawa Boga, łącznie ze złożeniem siebie w ofierze!!!

Faryzeusze zaś tylko wypominali innym łamanie prawa Bożego i nakładali na innych wypełnianie tego prawa, zaś sami te prawo łamali lub omijali.

Bóg jasno powiedział:
1 ks. Sam. napisał:(22) Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.

Widać wyraźnie, że pisma Pawła to sito selekcyjne Boga.

Cyryl

Liczba postów : 1352
Join date : 21/03/2015

https://cyryl27.wordpress.com/

Powrót do góry Go down

Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni? Empty Re: Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni?

Pisanie by efraimita on 3rd Kwiecień 2016, 23:49

Cyryl napisał:Widać wyraźnie, że pisma Pawła to sito selekcyjne Boga

Dziś myślę że można powiedzieć, że nie tylko pisma pawła to sito do przesiewania najwierniejszych sług Boga. Wszystko co dziś się dzieje na świecie jest takim sitem. Wszystko co się nam tłoczy do głowy od urodzenia. Jesteśmy poddani totalnemu kłamstwu wymieszanemu z prawdą tak, aby ostatecznie ulec temu kłamstwu. Wyrwanie się z tego kłamstwa jest niemal niemożliwe o własnych siłach. Bóg jednak patrzy i wybierze sobie tych, którzy pomimo tego jak bardzo są przytłoczeni tym wszystkim i tak uwierzą Jemu. Można powiedzieć, że wybierze tych, którzy uwierzą wbrew otaczającej ich "logice".

To jest poniekąd odpowiedź dlaczego Bóg dopuszcza zło. Celem Boga jest stworzenie doskonałego świata. Doskonałego środowiska i doskonałych mieszkańców. Bóg stworzył doskonałe środowisko, ale mieszkańcy jeszcze nie są doskonali. Poprzez nasze doczesne życie jesteśmy przesiewani jak przez sito. Jedni przez grubsze inni przez drobniejsze. Na końcu ci, którzy przesieją się przez sito zamieszkają w odnowionym dziele Boga, które będzie idealne.

Często się oburzamy, że jak to jest możliwe, że Bóg dopuszcza na nas takie klęski. Ale On dopuszcza to tylko dla tego, bo wie, że są one niczym w porównaniu z tym co dla nas przygotował za wytrwanie pomimo tego co na nas spada. Nagroda i rekompensata za te utrapienia jest niewspółmierna do trosk które przechodzimy. A poddając nas próbom dowiaduje się prawdy o nas. I to moim zdaniem jest cała odpowiedź na to dlaczego Bóg dopuścił skażenie Biblii i dlaczego w ogóle dopuszcza zło na nas. On sam nie sprowadza na nas zła i On sam nie skaził biblii. Zrobili to jego przeciwnicy, ale On jedyny ma moc i mądrość, aby wykorzystać ich pomysły przeciwko nim.

Więc chwalmy Pana, bo zdecydował że ostatecznie nie będzie zła i nie dopuści do żadnego występku, aby Jego dzieło było ostatecznie idealne. To wszystko musi się stać, aby w nowym niebie i na nowej ziemi nie powtórzyła się sytuacja z początku stworzenia.
efraimita
efraimita

Liczba postów : 292
Join date : 27/01/2016

Powrót do góry Go down

Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni? Empty Re: Dlaczego Bóg dopuścił skażenia Biblii - Paweł i inni?

Pisanie by Sponsored content


Sponsored content


Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach